Kobbertyveri ved jernbanerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kobbertyveri ved jernbanerne"

Transkript

1 NR Kobbertyveri ved jernbanerne - en udfordring for Elpress Traction-segment Kobberpriserne er skudt i vejret, og tyveriet af kobberkabler ved jernbanerne eskalerer. For at forebygge dette har Trafikverket i Sverige besluttet at udskifte kobberkablerne med kabler af andre materialer. - For at kunne tilslutte de nye kabler til skinnerne havde vi akut behov for en ny kabelsko til vores RailBond-system, siger Leif Lundberg, som er ansvarlig for Elpress Traction-segment. Elpress tog udfordringen op. Nyt salgskontor i Stockholm - vi kan kun se fordele ved at have et salgskontor i stockholm. mange af vores svenske kunder har hovedkontor her, hvilket klart forenkler kundemøderne. desuden kan vi være mere fleksible, når en udenlandsk kunde flyver ind samme dag med et presset program, mener sten alfredsson, administrerende direktør i elpress. side 6 Ny produktserie af Al- og AlCuforbindelser, mm 2 disse forbindelser kan sammen med den nyudviklede kontaktpressematrice 13p37m og dorn 13p37d bruges med det fleksible batteridrevne presseværktøj pvl1300. side 7 Konkurrence deltag i konkurrencen på side 8, og du kan vinde en eksklusiv savkniv. side 8

2 Elpress tager ud - kobbertyveri ved jernbanerne Da Elpress sidste forår fik ordren fra Trafikverket i Sverige, drejede den sig om den traditionelle RailBond-tilslutning af kobber. Men i takt med at kobberpriserne skød i vejret, og tyveriet af kobber eskalerede i løbet af foråret, blev vi hurtigt tvunget til at genoverveje, så situationen kunne løses på bedste vis, siger Leif Lundberg, som er ansvarlig for Elpress Traction-segment. Tyveri af kobber ved jernbanerne er et stigende problem. Det medfører store omkostninger - og stor risiko for ulykker. Trafikverkets generaldirektør Gunnar Malm er af den opfattelse, at Vi må se det som et samfundsproblem, når tyverierne er så omfattende, at de kan sidestilles med sabotage mod en vigtig infrastruktur i samfundet. Trafikverket vurderer, at følgeomkostningerne til reparationer, investeringer, arbejde og ekstra bevogtning beløber sig til cirka 120 millioner svenske kroner i Et tal, som forventes at stige i Dertil skal lægges de samfundsmæssige omkostninger. Alene det omfattende kobbertyveri på den sydlige hovedbane mellem Nässjö og Alvesta i marts medførte, at næsten 200 tog blev ramt, og ifølge beregningerne har det kostet samfundet cirka 150 millioner kroner, siger Leif Lundberg. På denne baggrund kan vi konstatere, at Trafikverket var under et enormt pres da Elpress trådte ind i samarbejdet. - Vi befandt os i en nødsituation. Det var ikke et spørgsmål om hvorvidt, men derimod hvornår det næste tyveri ville komme. Dette handler om organiserede bander med adgang til lastbiler og alt tænkeligt udstyr til at klippe ledninger over, fortæller Leif Lundberg. Trafikverket er begyndt at udskifte de stjålne kobberkabler med aluminiumskabler, da aluminium har lav skrotværdi. - For at tilslutte de nye kabler til skinnerne havde vi brug for et andet materiale i kabelskoene. Et materiale, som kunne tåle ekstreme vejrforhold og kraftige vibrationer, siger Leif. Elpress fandt hurtigt en ny løsning. Det er altid spændende at se, hvordan Elpress folk optræder i situationer som denne - korte interne beslutningsveje, masser af muskler, kompetence og kvalitetsbevidsthed. Det at Traction er et af de segmenter, vi har opbygget en niche i, var naturligvis også afgørende i dette tilfælde. Vores tekniske afdeling kunne hurtigt producere og afprøve en stålkabelsko med aluminiumsleder. Stål blev først og fremmest valgt på grund af holdbarheden. For en lægmand at se er den nye kabelsko identisk med den oprindelige af kobber, mener Leif Lundberg. Siden den nye løsning så dagens lys, har udfordringen for vores produktion været at holde takt med efterspørgslen. Parallelt uddannes de montører, som skal montere kablerne. - Kabeltyverierne medfører en stor risiko for alvorlige elulykker. Der løber volt gennem jernbanens kontaktledninger, og formålet med kablerne er at forhindre anlæggene i at blive strømførende. De, som stjæler kobber, sætter ikke kun deres eget liv på spil, men udsætter også andre for livsfare. Det bliver en farlig arbejdsplads for dem, der skal reparere jernbanen efter tyverierne. Hver eneste stolpe i det svenske jernbanenet skal tilsluttes jord for at undgå ulykker, siger Leif Lundberg. Udskiftning af kobberkabler med kabler af andre materialer er blot et af alle de tiltag, som Trafikverket nu indfører som forebyggende foranstaltninger. Ved bygning af nye jernbaner undgår man så vidt muligt materialer, som er attraktive for tyve. Der indsættes bevogtning i særligt ramte områder. Trafikverket opfordrer andre myndigheder til samarbejde på en bred front og henvender sig først og fremmest til toldmyndighederne, skattemyndighederne og politiet. Desuden ønsker Trafikverket en skærpet lovgivning som forsvar mod handelen med stjålet kobber. Som svar herpå har finansministeriet udarbejdet en betænkning om såkaldt omvendt skattepligt for handel med metalaffald og skrot. Det er en skærpelse af loven, som indebærer, at køberen og ikke sælgeren bliver momspligtig. Formålet er at forhindre den omfattende fusk med merværdiskat, som forekommer i skrotbranchen. - Jeg tror på sporbart DNA, hvis vi fremover skal kunne komme denne type kriminalitet til livs. Trafikverket har allerede mærket en del kobberledninger med såkaldt smart-dna. Det er et biologisk fremstillet DNA, som er unikt for netop det sted, hvor det smøres på. Tyven får det på sig, og det kan ikke vaskes af, siger Leif Lundberg. Kilder: 2

3 fordringen op foto: jan snäll Kobbertyveri ved jernbanerne er et stigende problem, som medfører store omkostninger og stor risiko for ulykker. Baggrund i begyndelsen af 2012 valgte det svenske Trafi kverket at tilslutte sig den metode, som er standard i større dele af europa, nemlig at forbinde kablet med en boret befæstelse i skinnen i stedet for at lodde den fast. elpress fi k ordren med sit railbond-system. railbond er specialudviklede forbindelser med gevindtapper og møtrikker i rustfrit stål. de kan installeres i alle klimatyper, og boringen giver perfekt kontakt mellem tap/muffe og skinner. der er store fordele ved at bore tilslutningerne fast, både set fra en bruger- og sikkerhedsmæssig betragtning og for så vidt angår pålidelighed. 3

4 STRATEGI 550 ELPRESS VOKSER så det vil noget Elpress vækstplan er lige så enkel, som den er tydelig. En fordobling af omsætningen på fem år. Det er nu to år, siden startskuddet gik til strategiplan 550, og Elpress holder kursen rettet mod mållinjen. sten alfredsson gik struktureret Til værks, da Han TilTrÅdTe for Tre År siden. - offensiv vækst var et naturligt skridt. efterspørgslen efter kvalitetsgaranti er stor, eftersom vores kunder stiller høje krav om sikring af processerne og sporbarhed i arbejdet. Her kan vi hjælpe kunderne, da vores system består af kabelsko, tilhørende værktøj og operatører med den rette uddannelse, hvilket giver et resultat, som lever op til standarden, mener sten alfredsson. efter at have vendt og drejet tallene blev strategiplan 550 formuleret. den skulle give mere end en fordobling af omsætningen, fra 200 millioner til 500 millioner, på 5 år. Tallene er ikke grebet ud af den blå luft men er ganske velforankrede i organisationen. måske et lykketræf, siger sten alfredsson, og det gik sådan til. da målet skulle forankres, indkaldte han alle elpress sælgere i hele verden til strategimøde. - de fi k alle til opgave at kigge nærmere på deres eget område og kortlægge aktuelle og potentielle projekter. da vi lagde alt dette sammen, landede vi på et tal, som stemte godt overens med de allerede skønnede 500 millioner. strategiplan 550 blev brudt ned til omkring 50 aktiviteter. Ud af disse er de 35 allerede gennemført, og omkring ti er i øjeblikket løbende projekter. internt har de igangværende aktiviteter ikke kunnet undgå at påvirke alle. et af delprojekterne i strategiplanen handlede om prissætning, at fi nde den rette struktur for prissætning på det globale marked, som elpress opererer i. et andet projekt har været at nå ud til markederne med konceptet system elpress på en forståelig måde. - elpress sælger ikke kabelsko, vi sælger systemer til sikre forbindelser. vi kommunikerer på enhver mulig måde ud til markederne, at system elpress er synonymt med sikkerhed og kvalitet, siger alfredsson. den røde tråd i strategiplan 550 er kvalitet. det kan ikke gentages for tit. andre projekter har haft med elpress eftersalgsservice at gøre. forebyggende service og vedligehold, reparation og support, som naturligvis er omfattet af samme kvalitetsbevidsthed. Tilgængelighed og Stemmer fra den nye organisation sales and marketing manager nordic Countries Anders Tångring Fremtiden ser lys ud - med System Elpress står vi stærkt på et marked, som bliver stadig mere kvalitetsbevidst. Vi er markedsførende i Norden, og udfordringen består i at bevare og styrke vores position ved at tilbyde endnu bedre produkter og ydelser, ikke mindst uddannelse af slutkunden. Desuden arbejder vi til stadighed på at øge tilgængeligheden hos grossisterne. Med den nye organisation bliver vi mere specialiserede, hvilket betyder, at der er mere støtte at få internt, når vi skræddersyr løsninger til unikke kunder. segment / industry manager Andreas Sjöholm I takt med at Elpress vokser globalt, har vi en vigtig opgave i form af etablering af vores koncept hos lokale servicepartnere på de markeder, hvor vi planlægger at vokse. Vi arbejder desuden videre med at højne uddannelsesniveauet hos brugerne inden for alle segmenter, ikke kun på operatørniveau, men også gennem uddannelse af designere og personale, som udarbejder specifi kationer, inden for Electrical Machines, Traction og Renewable Energy. Vi ser endda på andre områder, som har potentiale til at blive et nyt segment. Der fi ndes kunder, som ikke giver køb på kvalitet og sikkerhed, uanset pris, og tendensen taler for, at de i Elpress fi nder en pålidelig, kyndig leverandør og en stærk samarbejdspartner. 4

5 STRATEGI 550 funktionalitet er nøgleord, som gør, at kunden skal føle sig tryg ved at gøre forretninger med os. i arbejdet med strategiplanen er der også faldet vigtige organisatoriske brikker på plads, som grundlæggende giver en mere offensiv markedsorganisation. væksten kommer på de globale markeder, hvor vi i første omgang henvender os til de store industriforetagender. vi har allerede fået en positiv reaktion på de aktiviteter, vi har gennemført, fra mange globale virksomheder, hovedsageligt inden for det segment, vi opererer i, og især i form af forståelse og accept af vores systemkoncept. når de først forstår betydningen af dette, og hvordan de kan sikre deres egne processer og blive mere effektive ved at anvende vores system, er ordrerne som regel ikke langt væk. site manager kramfors Mattias Östman Elpress er en utrolig god arbejdsplads med mange loyale og servicemindede medarbejdere. Vi står over for en udfordring, og den går ud på, at vi sammen skal opfylde målsætningen for strategiplan 550. Vi har gennem et antal år lagt grunden med konceptet System Elpress og Elpress som varemærke, og det har gjort os stærke i et nichesegment. Med vores spidskompetence i form af egen teknisk udvikling og produktion af systemer, som er designede til nichesegmenter, ser vi store ekspansionsmuligheder globalt. Lige nu befi nder vi os i en spændende fase af vores langsigtede arbejde med forandring, og vi gennemfører en af de største investeringer i produktionen i mange år. Jeg tror på Elpress og kan se mulighederne! export manager Carsten Mathiessen Elpress nyder tillid som leverandør af høj kvalitet, og vi opfylder til stadighed de krav, som kunderne med rette stiller til os. Vi tilbyder til stadighed attraktive løsninger, og vi tilpasser os globalt de nødvendige krav. Vi ser en øget efterspørgsel efter System Elpressprodukter, især på det globale industrielle marked. Med et allerede meget attraktivt sortiment af produkter og ydelser kan vi opfylde - og overgå - de fastsatte mål, hvis vi fortsætter med at udvikle vores tilbud. 5

6 Velkommen til vores nye salgskontor i Stockholm Her i efteråret har Elpress åbnet et nyt salgskontor i InfraCity i Stockholm. Vi er tilbage, hvor det hele startede. Det var her i Stockholm, at Per Winemar (far til Curt Winemar) dannede det selskab, som senere skulle blive til Elpress, konstaterer Elpress administrerende direktør, Sten Alfredsson. infracity er en komplet erhvervspark, som ligger langs e4 mellem stockholm og arlanda. i området er der HoTel og adskillige restauranter. - vi kan kun se fordele ved at have et salgskontor i stockholm. mange af vores svenske kunder har hovedkontor her, hvilket klart forenkler kundemøderne. desuden kan vi være mere fleksible, når en udenlandsk kunde flyver ind samme dag med et presset program, mener sten alfredsson. elpress eget mødelokale bruges både til kundemøder og til de uddannelser, som fi nder sted i stockholm. - i valget af lokale tog vi højde for en vis ekspansion. Her er tre ekstra kontorpladser, hvor elpress sælgere allerede i dag har mulighed for at oprette midlertidige arbejdsstationer ved kortere eller længere ophold, siger sten alfredsson. i øjeblikket er det anders Tångring selv, elpress chef for norden, samt sælgeren Tommy larsson, der fast holder til i lokalerne. Tommy Larsson, Anders Tångring og Sten Alfredsson i det nye mødelokale ved salgskontoret i Upplands-Väsby, Stockholm. - ja, det er måske nok ikke, som da per Winemar ekspanderede og flyttede sin virksomhed fra stockholm til kramfors i 60erne. da var de nye lokaler så enorme, at folk fi k polarkuller, når de gik rundt mellem maskinerne, ler Tommy larsson. med årene kom elpress endda til at vokse, så virksomheden kunne udfylde de gigantiske kulisser, og etableringen i stockholm er helt på linje med elpress udtrykte mål om fortsat stærk vækst med øget effektivitet. for anders Tångring er placeringen i stockholm ikke kun ensbetydende med et geografi sk strategisk sted at udgå fra. - jeg sætter virkelig pris på at have kolleger. Tidligere sad jeg alene på et mindre kontor i Uppsala, siger han. - det nye kontor i stockholm er virkelig et løft for mig, siger sælgeren Tommy larsson. jeg har de seneste 2 år haft kontor hos et af vores søsterselskaber, hvilket i og for sig har fungeret ganske udmærket, men dette her føles som at komme hjem. desuden har jeg fået min gamle salgschef fra kablema komponent, anders Tångring, tilbage, så nu er cirklen sluttet, og det lover godt for fremtiden. 6

7 PRODUKTNYHED Ny produktserie af Al- og AlCuforbindelser, mm 2 Forbindelserne er udviklet for at gøre det enkelt for montøren, som arbejder med kabellægning i vindkraftværker, hvor der lægges stor vægt på værktøjets vægt. Disse forbindelser kan sammen med den nyudviklede kontaktpressematrice 13P37M og dorn 13P37D bruges med det fl eksible batteridrevne presseværktøj PVL1300. Kabelsko af aluminium-kobber mm 2 Bruges til tilslutning af Al-ledere til apparatudtag og skinner af Cu, m.m. Kat. nr., mm 2, Al-Cu mmw d N N 1 L AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 Samlemuffer af aluminium med kabelstop mm 2 Bruges hovedsageligt til splejsning af to Al-ledere med samme areal Til dornpresning af Al-forbindelser kræves der altid to presninger Kat. nr., mm 2, Al-Cu mmd AS300B 37 22,3 150 AS400B d L ET ØJEBLIK ERIK VALLIN Indkøber hos Elpress i Kramfors Elpress vokser stadig, og kravene til logistikafdelingen stiger. Det har resulteret i en ekstra stilling i indkøbsafdelingen, og hvorfor var det lige dig, der fik stillingen? - Under min uddannelse i indkøb og logistik har jeg i to omgange haft i alt 23 ugers praktik hos elpress. desuden har jeg haft sommerferiejob her i to perioder, så jeg er nok langsomt, men sikkert kommet ind i virksomheden. frem for alt har jeg hele tiden syntes, at det er et rigtig godt sted at være! jeg er 21 år og født og opvokset i kramfors, så på det personlige plan er jeg naturligvis glad for at få mulighed for at få et kvalifi ceret job på min hjemegn. Pressesekvens, Al. Samlemuffer af aluminium-kobber mm 2 Bruges til splejsning af Al-ledere og Cu-ledere Fåtrådig/solid Al-leder, fåtrådig/fl eksibel Cu-leder Ved presning af Cu-delen placeres bakkerne mellem markeringen på muffen og kanten af Cu-delen Kat. nr., mm 2, Al-Cu mmd AKS300B-240A 22, AKS400B-240A Dorn og matrice til presning af Al-forbindelser Til dornpresning af Al-forbindelser og stik Bruges uden matriceholder mm 2, Al Matrice Dorn Antal presninger P37M 13P37D P37M 13P37D 2 d 1 Bakker til kontaktpresning af Cu-forbindelser Leveres parvis. Til sekskantpresning af Cu-forbindelser og samlemuffer. Bruges uden bakkeholder. mm 2, Cu Bakke Antal presninger B30 2 L Pressesekvens Cu. Er der opgaver, som du har fundet særlig interessante indtil nu? - jeg synes stadig, at alle arbejdsopgaver er interessante. i dag arbejder jeg hovedsageligt med operative indkøb, det vil sige, at jeg holder styr på lageret, så jeg på bedste måde kan møde efterspørgslen både i vores egen produktion og fra kunderne. jeg føler dels, at jeg får mulighed for i praksis at bruge det, jeg har lært på skolebænken, samtidig med at jeg hele tiden lærer noget nyt. den store udfordring er hele tiden at sikre, at mit lille tandhjul i det her kæmpestore hjul drejer så smidigt som muligt, så det fungerer overalt! Du har kun været ansat i lidt over en måned. Hvad er du mest stolt af at have udrettet indtil nu? - lige da jeg begyndte på min prøvetid, blev jeg betroet selv at holde tøjlerne, mens de andre var på ferie. det føles godt at have klaret det. på et andet plan føler jeg mig stolt over at være en del af et voksende elpress, som er et stærkt varemærke inden for kontaktpresningssystemer. 7

8 KONKURRENCE KONKURRENCE Svar rigtigt på vores 4 spørgsmål, og vind en af 3 eksklusive savknive. SPØRGSMÅL 1. Hvor har Elpress oprettet sit nye salgskontor? 1. InfraCity, Stockholm X. Kungens kurva, Stockholm 2. Kista, Stockholm 2. I hvilket materiale fremstilles Elpress nye kabelsko, som er tilpasset til jernbanerne? 1. Kobber X. Aluminium 2. Stål PERSONALENYT 3. Hvad hedder Elpress nye servicepartner i Tyskland? 1. Service Auktorisieren GmbH X. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH 2. Elektrik und Hydraulik GmbH 4. Hvad hedder Elpress nytiltrådte site manager i Kramfors? 1. Mattias Östman X. Andreas Sjöholm 2. Carsten Mathiessen Send eller fax dit svar senest d. 4/1 til: ELPRESS AB, Box 186, SE Kramfors Sverige. Faxnr Det rigtige svar og vinderne offentliggøres på vores hjemmeside d. 11/1. Evt. gevinstskat betales af vinderen. MESSER elpress ekspanderer og udvider dermed sin medarbejderstab. Herunder ses de seneste ansættelser i elpress. In-house-sælger Tobias Berglund Tlf Markedsassistent Lotta Suneson Tlf Ingeniør Mikael Jansson Tlf Sælger Jonas Törnqvist-Gustafsson Tlf / Tampere Finland. I kan fi nde os på stand A621. Ny servicepartner i Tyskland eftersalgsservice har de seneste år fået øget betydning gennem elpress globale vækst, hvilket betyder, at elpress service skal følge med ekspansionen og blive mere tilgængelig internationalt. elpress har derfor fastlagt et autoriseringskoncept for systematisk etablering af servicepartnere/autoriserede serviceværksteder på udvalgte markeder. på det nordiske marked har vi efc i finland, og i norge er det viking elektro, som er elpress autoriserede servicepartner. i Tyskland har elpress nu indgået aftale med Hamburger-Hochdruck-Hydraulik gmbh. information om de forskellige serviceniveauer, og hvordan du indgår aftale, følger med alle nye værktøjer, der leveres af elpress. ring til vores serviceafdeling på , hvis du har spørgsmål, eller send en mail til Uden for 3H s lokaler i Hamburg. Fra venstre Christophe Orlando og Curd Kaesler fra 3H samt Tobias Norlin og Mats Winroth fra Elpress. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH Billwerder Billdeich 601c Hamburg / Elpress A/S, Randersvej 16, DK-8600 Silkeborg. Tlf ,

Kundetilpassede produkter er en vigtig del af vores arbejde SIDE 2-3

Kundetilpassede produkter er en vigtig del af vores arbejde SIDE 2-3 NR. 1 2014 Kundetilpassede produkter er en vigtig del af vores arbejde SIDE 2-3 Messer Besøg os på vores messer i foråret. SIDE 4-5 Stregkodelæser giver øget leveringssikkerhed. SIDE 6 Konkurrence Svar

Læs mere

Elpress holder, hvad de lover. ABB Trafo i Drammen producerer transformatorer

Elpress holder, hvad de lover. ABB Trafo i Drammen producerer transformatorer NR. 1 2012 Analyzer - software til kvalitetssikring af presninger og kalibreringssystemer LILLE udenpå STOR INDENI PS710E251 Nyt samarbejde Elpress har indledt et samarbejde med Jordarna, en virksomhed,

Læs mere

CS2500 Rolls-Roycen inden for presseværktøj. Den allerbedste inden for Traction Elpress på Innotrans 2010

CS2500 Rolls-Roycen inden for presseværktøj. Den allerbedste inden for Traction Elpress på Innotrans 2010 NR. 3 2010 Den allerbedste inden for Traction Elpress på Innotrans 2010 Fleksible serviceløsninger til vores certificerede DUAL-værktøjer - vi forener to teknologier og tager det bedste fra dem begge CS2500

Læs mere

Fuldstændig kvalitetskontrol med PS710

Fuldstændig kvalitetskontrol med PS710 NR 1 2011 Messespecial Hannovermessen 4.-8. april Hannover/Tyskland Elfack 9.-13. maj Göteborg/Sverige Vi gør det svært for vores kunder - at begå fejl Wind Power 22.-25. maj Anaheim/USA Kommentar fra

Læs mere

Forsiden. Større. Wauw -effekt

Forsiden. Større. Wauw -effekt Større Wauw -effekt Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får du løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv måde, uanset om du er på kontoret eller på farten. Læs hvordan ved at

Læs mere

Føringsveje i stål. det er også os! Nye smarte værktøjer. Rene linier. Opmærkning. Spar tid med rækkeklemmer

Føringsveje i stål. det er også os! Nye smarte værktøjer. Rene linier. Opmærkning. Spar tid med rækkeklemmer SIDE 2 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 7 Rene linier Opmærkning Spar tid med rækkeklemmer Nye smarte værktøjer TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 4 Føringsveje i stål Vi ses på stand C 3900 det er også os!

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

MINIFORCE - next generation

MINIFORCE - next generation MINIFORCE - next generation Gennem smart tænkning og fuldt udbyggede mekaniske løsninger, har vi skabt et enestående værktøj til forbindelse af kabelsko. Minimal manuel indsats fra håndtaget giver ét ton

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning med skyggekort Dansk brugervejledning December 2010 SmartAir Solo er til steder hvor der ønskes elektronisk adgangskontrol til et begrænset antal brugere, uden at der skal føres kabler til dørene. Funktion

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Autohaus Sand Jensen Flensborg

Autohaus Sand Jensen Flensborg Autohaus Sand Jensen Flensborg Kvalitet og service til priser, det betaler sig at køre efter! Dæk og udstyr Professionel service Klargøring Dækhotel og dækcenter Alufælge og styling Flensborgs største

Læs mere

VENSAFE. Eliminerer svind Øger din lønsomhed

VENSAFE. Eliminerer svind Øger din lønsomhed VENSAFE Eliminerer svind Øger din lønsomhed FØRST OG FREMMEST FOR KUNDEN Kundens lønsomhed er vigtigst for os. Alt, hvad vi gør med Vensafe, handler om det. M ed Vensafe i din butik kan du uden bekymringer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL

Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL 1 2 Kronborg Sikring Firmaprofil Udvikling af sikring til fremtiden Det er vores klare mål at være firmaet, der sætter niveauet

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Finance Controller Finance Controller

Finance Controller Finance Controller Finance Controller Har du det som en fisk i vandet med masser af tal samt en stor kontaktflade.. Bliv Finance Controller hos os og vær med til at udvikle nogle af verdens bedste ultralydsskannere Finance

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser ACUTUS Team giver dig 10 nye muligheder for at vokse ACUTUS Team er garant for kvalitetshåndværk. Sammen bygger vi oplevelser, du føler stolthed over. Bliv en synlig

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

tradition og fornyelse

tradition og fornyelse tradition og fornyelse TIDSLINJE nicolaisen & larsen a/s stiftes som et familieejet aktieselskab med base i Ulfborg. firmaet bliver eneforhandler af jcb-maskiner i danmark. en position fi rmaet har holdt

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Fs10. 1 Fabrikken 2 Arbejder 3 Plastrør 4 Økonomi 5 Sommerhuset. 10.- klasse prøve. MATEMATIK Marts 2010

Fs10. 1 Fabrikken 2 Arbejder 3 Plastrør 4 Økonomi 5 Sommerhuset. 10.- klasse prøve. MATEMATIK Marts 2010 2010 1 Fabrikken 2 Arbejder 3 Plastrør 4 Økonomi 5 Sommerhuset 10.- klasse prøve MATEMATIK Marts 2010 Som bilag *l de-e opgavesæt er vedlagt svarark Lavet af 10C. Frijsenborg e>erskole 30-03- 2010 11 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

DIN 1m 2 coffee shop.

DIN 1m 2 coffee shop. DIN 1m 2 coffee shop. DIN 1m 2 coffee shop. Hvad siger du til at løfte din virksomhed med et komplet sortiment af lækre kaffespecialiteter? Det eneste, du skal bruge, er 1 m 2 og den nye NESCAFÉ Milano

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion Øknomi Seite 1 von 5 Konsekvent national og international ekspansion Beckhoff Automation indtjener i 2012 en global omsætning på 408 mio. euro I året 2012 har Beckhoff Automation opnået en omsætning på

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Få det hele til at gå op i en højere enhed. UNI-EL en strøm af stærke løsninger

Få det hele til at gå op i en højere enhed. UNI-EL en strøm af stærke løsninger Få det hele til at gå op i en højere enhed UNI-EL en strøm af stærke løsninger UNI-EL udvikler det indviklede Tæt samarbejde med loyale kunder Verden er blevet mere kompleks, når det handler om kundespecificeret

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Scandi Element. Den fleksible kassedisk

Scandi Element. Den fleksible kassedisk Den fleksible kassedisk altid opdateret Klar til nye teknologier Den teknologiske udvikling går stærkt og kassedisken skal ofte overleve flere generationer terminaludstyr. Vi giver dig fremtidssikring.

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort.

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. 1 2 Der findes mange former for handicap. Da vi gik i gang med at drøfte tilgængelighedsspørgsmål, var vi ikke klar over, hvordan vores hoteller

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Frit valg. BR netway ny teknik. WaveGuard den elektroniske sikring. RJ-45 Ethernetstik til industribrug. Multicard universelt opmærkningssystem

Frit valg. BR netway ny teknik. WaveGuard den elektroniske sikring. RJ-45 Ethernetstik til industribrug. Multicard universelt opmærkningssystem S I D E 2 S I D E 4 S I D E 6 S I D E 7 BR netway ny teknik WaveGuard den elektroniske sikring Multicard universelt opmærkningssystem RJ-45 Ethernetstik til industribrug T I D S S K R I F T O M E L E K

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Skousen har vokseværk Bliv en del af succesen

Skousen har vokseværk Bliv en del af succesen Skousen har vokseværk Bliv en del af succesen 1 2 Er du klar til succes? Når de danske familier i dag skal investere i nye hvidevarer, vælger flere og flere at gå til Skousen. Skousen tilbyder nemlig vore

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere