Kobbertyveri ved jernbanerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kobbertyveri ved jernbanerne"

Transkript

1 NR Kobbertyveri ved jernbanerne - en udfordring for Elpress Traction-segment Kobberpriserne er skudt i vejret, og tyveriet af kobberkabler ved jernbanerne eskalerer. For at forebygge dette har Trafikverket i Sverige besluttet at udskifte kobberkablerne med kabler af andre materialer. - For at kunne tilslutte de nye kabler til skinnerne havde vi akut behov for en ny kabelsko til vores RailBond-system, siger Leif Lundberg, som er ansvarlig for Elpress Traction-segment. Elpress tog udfordringen op. Nyt salgskontor i Stockholm - vi kan kun se fordele ved at have et salgskontor i stockholm. mange af vores svenske kunder har hovedkontor her, hvilket klart forenkler kundemøderne. desuden kan vi være mere fleksible, når en udenlandsk kunde flyver ind samme dag med et presset program, mener sten alfredsson, administrerende direktør i elpress. side 6 Ny produktserie af Al- og AlCuforbindelser, mm 2 disse forbindelser kan sammen med den nyudviklede kontaktpressematrice 13p37m og dorn 13p37d bruges med det fleksible batteridrevne presseværktøj pvl1300. side 7 Konkurrence deltag i konkurrencen på side 8, og du kan vinde en eksklusiv savkniv. side 8

2 Elpress tager ud - kobbertyveri ved jernbanerne Da Elpress sidste forår fik ordren fra Trafikverket i Sverige, drejede den sig om den traditionelle RailBond-tilslutning af kobber. Men i takt med at kobberpriserne skød i vejret, og tyveriet af kobber eskalerede i løbet af foråret, blev vi hurtigt tvunget til at genoverveje, så situationen kunne løses på bedste vis, siger Leif Lundberg, som er ansvarlig for Elpress Traction-segment. Tyveri af kobber ved jernbanerne er et stigende problem. Det medfører store omkostninger - og stor risiko for ulykker. Trafikverkets generaldirektør Gunnar Malm er af den opfattelse, at Vi må se det som et samfundsproblem, når tyverierne er så omfattende, at de kan sidestilles med sabotage mod en vigtig infrastruktur i samfundet. Trafikverket vurderer, at følgeomkostningerne til reparationer, investeringer, arbejde og ekstra bevogtning beløber sig til cirka 120 millioner svenske kroner i Et tal, som forventes at stige i Dertil skal lægges de samfundsmæssige omkostninger. Alene det omfattende kobbertyveri på den sydlige hovedbane mellem Nässjö og Alvesta i marts medførte, at næsten 200 tog blev ramt, og ifølge beregningerne har det kostet samfundet cirka 150 millioner kroner, siger Leif Lundberg. På denne baggrund kan vi konstatere, at Trafikverket var under et enormt pres da Elpress trådte ind i samarbejdet. - Vi befandt os i en nødsituation. Det var ikke et spørgsmål om hvorvidt, men derimod hvornår det næste tyveri ville komme. Dette handler om organiserede bander med adgang til lastbiler og alt tænkeligt udstyr til at klippe ledninger over, fortæller Leif Lundberg. Trafikverket er begyndt at udskifte de stjålne kobberkabler med aluminiumskabler, da aluminium har lav skrotværdi. - For at tilslutte de nye kabler til skinnerne havde vi brug for et andet materiale i kabelskoene. Et materiale, som kunne tåle ekstreme vejrforhold og kraftige vibrationer, siger Leif. Elpress fandt hurtigt en ny løsning. Det er altid spændende at se, hvordan Elpress folk optræder i situationer som denne - korte interne beslutningsveje, masser af muskler, kompetence og kvalitetsbevidsthed. Det at Traction er et af de segmenter, vi har opbygget en niche i, var naturligvis også afgørende i dette tilfælde. Vores tekniske afdeling kunne hurtigt producere og afprøve en stålkabelsko med aluminiumsleder. Stål blev først og fremmest valgt på grund af holdbarheden. For en lægmand at se er den nye kabelsko identisk med den oprindelige af kobber, mener Leif Lundberg. Siden den nye løsning så dagens lys, har udfordringen for vores produktion været at holde takt med efterspørgslen. Parallelt uddannes de montører, som skal montere kablerne. - Kabeltyverierne medfører en stor risiko for alvorlige elulykker. Der løber volt gennem jernbanens kontaktledninger, og formålet med kablerne er at forhindre anlæggene i at blive strømførende. De, som stjæler kobber, sætter ikke kun deres eget liv på spil, men udsætter også andre for livsfare. Det bliver en farlig arbejdsplads for dem, der skal reparere jernbanen efter tyverierne. Hver eneste stolpe i det svenske jernbanenet skal tilsluttes jord for at undgå ulykker, siger Leif Lundberg. Udskiftning af kobberkabler med kabler af andre materialer er blot et af alle de tiltag, som Trafikverket nu indfører som forebyggende foranstaltninger. Ved bygning af nye jernbaner undgår man så vidt muligt materialer, som er attraktive for tyve. Der indsættes bevogtning i særligt ramte områder. Trafikverket opfordrer andre myndigheder til samarbejde på en bred front og henvender sig først og fremmest til toldmyndighederne, skattemyndighederne og politiet. Desuden ønsker Trafikverket en skærpet lovgivning som forsvar mod handelen med stjålet kobber. Som svar herpå har finansministeriet udarbejdet en betænkning om såkaldt omvendt skattepligt for handel med metalaffald og skrot. Det er en skærpelse af loven, som indebærer, at køberen og ikke sælgeren bliver momspligtig. Formålet er at forhindre den omfattende fusk med merværdiskat, som forekommer i skrotbranchen. - Jeg tror på sporbart DNA, hvis vi fremover skal kunne komme denne type kriminalitet til livs. Trafikverket har allerede mærket en del kobberledninger med såkaldt smart-dna. Det er et biologisk fremstillet DNA, som er unikt for netop det sted, hvor det smøres på. Tyven får det på sig, og det kan ikke vaskes af, siger Leif Lundberg. Kilder: 2

3 fordringen op foto: jan snäll Kobbertyveri ved jernbanerne er et stigende problem, som medfører store omkostninger og stor risiko for ulykker. Baggrund i begyndelsen af 2012 valgte det svenske Trafi kverket at tilslutte sig den metode, som er standard i større dele af europa, nemlig at forbinde kablet med en boret befæstelse i skinnen i stedet for at lodde den fast. elpress fi k ordren med sit railbond-system. railbond er specialudviklede forbindelser med gevindtapper og møtrikker i rustfrit stål. de kan installeres i alle klimatyper, og boringen giver perfekt kontakt mellem tap/muffe og skinner. der er store fordele ved at bore tilslutningerne fast, både set fra en bruger- og sikkerhedsmæssig betragtning og for så vidt angår pålidelighed. 3

4 STRATEGI 550 ELPRESS VOKSER så det vil noget Elpress vækstplan er lige så enkel, som den er tydelig. En fordobling af omsætningen på fem år. Det er nu to år, siden startskuddet gik til strategiplan 550, og Elpress holder kursen rettet mod mållinjen. sten alfredsson gik struktureret Til værks, da Han TilTrÅdTe for Tre År siden. - offensiv vækst var et naturligt skridt. efterspørgslen efter kvalitetsgaranti er stor, eftersom vores kunder stiller høje krav om sikring af processerne og sporbarhed i arbejdet. Her kan vi hjælpe kunderne, da vores system består af kabelsko, tilhørende værktøj og operatører med den rette uddannelse, hvilket giver et resultat, som lever op til standarden, mener sten alfredsson. efter at have vendt og drejet tallene blev strategiplan 550 formuleret. den skulle give mere end en fordobling af omsætningen, fra 200 millioner til 500 millioner, på 5 år. Tallene er ikke grebet ud af den blå luft men er ganske velforankrede i organisationen. måske et lykketræf, siger sten alfredsson, og det gik sådan til. da målet skulle forankres, indkaldte han alle elpress sælgere i hele verden til strategimøde. - de fi k alle til opgave at kigge nærmere på deres eget område og kortlægge aktuelle og potentielle projekter. da vi lagde alt dette sammen, landede vi på et tal, som stemte godt overens med de allerede skønnede 500 millioner. strategiplan 550 blev brudt ned til omkring 50 aktiviteter. Ud af disse er de 35 allerede gennemført, og omkring ti er i øjeblikket løbende projekter. internt har de igangværende aktiviteter ikke kunnet undgå at påvirke alle. et af delprojekterne i strategiplanen handlede om prissætning, at fi nde den rette struktur for prissætning på det globale marked, som elpress opererer i. et andet projekt har været at nå ud til markederne med konceptet system elpress på en forståelig måde. - elpress sælger ikke kabelsko, vi sælger systemer til sikre forbindelser. vi kommunikerer på enhver mulig måde ud til markederne, at system elpress er synonymt med sikkerhed og kvalitet, siger alfredsson. den røde tråd i strategiplan 550 er kvalitet. det kan ikke gentages for tit. andre projekter har haft med elpress eftersalgsservice at gøre. forebyggende service og vedligehold, reparation og support, som naturligvis er omfattet af samme kvalitetsbevidsthed. Tilgængelighed og Stemmer fra den nye organisation sales and marketing manager nordic Countries Anders Tångring Fremtiden ser lys ud - med System Elpress står vi stærkt på et marked, som bliver stadig mere kvalitetsbevidst. Vi er markedsførende i Norden, og udfordringen består i at bevare og styrke vores position ved at tilbyde endnu bedre produkter og ydelser, ikke mindst uddannelse af slutkunden. Desuden arbejder vi til stadighed på at øge tilgængeligheden hos grossisterne. Med den nye organisation bliver vi mere specialiserede, hvilket betyder, at der er mere støtte at få internt, når vi skræddersyr løsninger til unikke kunder. segment / industry manager Andreas Sjöholm I takt med at Elpress vokser globalt, har vi en vigtig opgave i form af etablering af vores koncept hos lokale servicepartnere på de markeder, hvor vi planlægger at vokse. Vi arbejder desuden videre med at højne uddannelsesniveauet hos brugerne inden for alle segmenter, ikke kun på operatørniveau, men også gennem uddannelse af designere og personale, som udarbejder specifi kationer, inden for Electrical Machines, Traction og Renewable Energy. Vi ser endda på andre områder, som har potentiale til at blive et nyt segment. Der fi ndes kunder, som ikke giver køb på kvalitet og sikkerhed, uanset pris, og tendensen taler for, at de i Elpress fi nder en pålidelig, kyndig leverandør og en stærk samarbejdspartner. 4

5 STRATEGI 550 funktionalitet er nøgleord, som gør, at kunden skal føle sig tryg ved at gøre forretninger med os. i arbejdet med strategiplanen er der også faldet vigtige organisatoriske brikker på plads, som grundlæggende giver en mere offensiv markedsorganisation. væksten kommer på de globale markeder, hvor vi i første omgang henvender os til de store industriforetagender. vi har allerede fået en positiv reaktion på de aktiviteter, vi har gennemført, fra mange globale virksomheder, hovedsageligt inden for det segment, vi opererer i, og især i form af forståelse og accept af vores systemkoncept. når de først forstår betydningen af dette, og hvordan de kan sikre deres egne processer og blive mere effektive ved at anvende vores system, er ordrerne som regel ikke langt væk. site manager kramfors Mattias Östman Elpress er en utrolig god arbejdsplads med mange loyale og servicemindede medarbejdere. Vi står over for en udfordring, og den går ud på, at vi sammen skal opfylde målsætningen for strategiplan 550. Vi har gennem et antal år lagt grunden med konceptet System Elpress og Elpress som varemærke, og det har gjort os stærke i et nichesegment. Med vores spidskompetence i form af egen teknisk udvikling og produktion af systemer, som er designede til nichesegmenter, ser vi store ekspansionsmuligheder globalt. Lige nu befi nder vi os i en spændende fase af vores langsigtede arbejde med forandring, og vi gennemfører en af de største investeringer i produktionen i mange år. Jeg tror på Elpress og kan se mulighederne! export manager Carsten Mathiessen Elpress nyder tillid som leverandør af høj kvalitet, og vi opfylder til stadighed de krav, som kunderne med rette stiller til os. Vi tilbyder til stadighed attraktive løsninger, og vi tilpasser os globalt de nødvendige krav. Vi ser en øget efterspørgsel efter System Elpressprodukter, især på det globale industrielle marked. Med et allerede meget attraktivt sortiment af produkter og ydelser kan vi opfylde - og overgå - de fastsatte mål, hvis vi fortsætter med at udvikle vores tilbud. 5

6 Velkommen til vores nye salgskontor i Stockholm Her i efteråret har Elpress åbnet et nyt salgskontor i InfraCity i Stockholm. Vi er tilbage, hvor det hele startede. Det var her i Stockholm, at Per Winemar (far til Curt Winemar) dannede det selskab, som senere skulle blive til Elpress, konstaterer Elpress administrerende direktør, Sten Alfredsson. infracity er en komplet erhvervspark, som ligger langs e4 mellem stockholm og arlanda. i området er der HoTel og adskillige restauranter. - vi kan kun se fordele ved at have et salgskontor i stockholm. mange af vores svenske kunder har hovedkontor her, hvilket klart forenkler kundemøderne. desuden kan vi være mere fleksible, når en udenlandsk kunde flyver ind samme dag med et presset program, mener sten alfredsson. elpress eget mødelokale bruges både til kundemøder og til de uddannelser, som fi nder sted i stockholm. - i valget af lokale tog vi højde for en vis ekspansion. Her er tre ekstra kontorpladser, hvor elpress sælgere allerede i dag har mulighed for at oprette midlertidige arbejdsstationer ved kortere eller længere ophold, siger sten alfredsson. i øjeblikket er det anders Tångring selv, elpress chef for norden, samt sælgeren Tommy larsson, der fast holder til i lokalerne. Tommy Larsson, Anders Tångring og Sten Alfredsson i det nye mødelokale ved salgskontoret i Upplands-Väsby, Stockholm. - ja, det er måske nok ikke, som da per Winemar ekspanderede og flyttede sin virksomhed fra stockholm til kramfors i 60erne. da var de nye lokaler så enorme, at folk fi k polarkuller, når de gik rundt mellem maskinerne, ler Tommy larsson. med årene kom elpress endda til at vokse, så virksomheden kunne udfylde de gigantiske kulisser, og etableringen i stockholm er helt på linje med elpress udtrykte mål om fortsat stærk vækst med øget effektivitet. for anders Tångring er placeringen i stockholm ikke kun ensbetydende med et geografi sk strategisk sted at udgå fra. - jeg sætter virkelig pris på at have kolleger. Tidligere sad jeg alene på et mindre kontor i Uppsala, siger han. - det nye kontor i stockholm er virkelig et løft for mig, siger sælgeren Tommy larsson. jeg har de seneste 2 år haft kontor hos et af vores søsterselskaber, hvilket i og for sig har fungeret ganske udmærket, men dette her føles som at komme hjem. desuden har jeg fået min gamle salgschef fra kablema komponent, anders Tångring, tilbage, så nu er cirklen sluttet, og det lover godt for fremtiden. 6

7 PRODUKTNYHED Ny produktserie af Al- og AlCuforbindelser, mm 2 Forbindelserne er udviklet for at gøre det enkelt for montøren, som arbejder med kabellægning i vindkraftværker, hvor der lægges stor vægt på værktøjets vægt. Disse forbindelser kan sammen med den nyudviklede kontaktpressematrice 13P37M og dorn 13P37D bruges med det fl eksible batteridrevne presseværktøj PVL1300. Kabelsko af aluminium-kobber mm 2 Bruges til tilslutning af Al-ledere til apparatudtag og skinner af Cu, m.m. Kat. nr., mm 2, Al-Cu mmw d N N 1 L AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 Samlemuffer af aluminium med kabelstop mm 2 Bruges hovedsageligt til splejsning af to Al-ledere med samme areal Til dornpresning af Al-forbindelser kræves der altid to presninger Kat. nr., mm 2, Al-Cu mmd AS300B 37 22,3 150 AS400B d L ET ØJEBLIK ERIK VALLIN Indkøber hos Elpress i Kramfors Elpress vokser stadig, og kravene til logistikafdelingen stiger. Det har resulteret i en ekstra stilling i indkøbsafdelingen, og hvorfor var det lige dig, der fik stillingen? - Under min uddannelse i indkøb og logistik har jeg i to omgange haft i alt 23 ugers praktik hos elpress. desuden har jeg haft sommerferiejob her i to perioder, så jeg er nok langsomt, men sikkert kommet ind i virksomheden. frem for alt har jeg hele tiden syntes, at det er et rigtig godt sted at være! jeg er 21 år og født og opvokset i kramfors, så på det personlige plan er jeg naturligvis glad for at få mulighed for at få et kvalifi ceret job på min hjemegn. Pressesekvens, Al. Samlemuffer af aluminium-kobber mm 2 Bruges til splejsning af Al-ledere og Cu-ledere Fåtrådig/solid Al-leder, fåtrådig/fl eksibel Cu-leder Ved presning af Cu-delen placeres bakkerne mellem markeringen på muffen og kanten af Cu-delen Kat. nr., mm 2, Al-Cu mmd AKS300B-240A 22, AKS400B-240A Dorn og matrice til presning af Al-forbindelser Til dornpresning af Al-forbindelser og stik Bruges uden matriceholder mm 2, Al Matrice Dorn Antal presninger P37M 13P37D P37M 13P37D 2 d 1 Bakker til kontaktpresning af Cu-forbindelser Leveres parvis. Til sekskantpresning af Cu-forbindelser og samlemuffer. Bruges uden bakkeholder. mm 2, Cu Bakke Antal presninger B30 2 L Pressesekvens Cu. Er der opgaver, som du har fundet særlig interessante indtil nu? - jeg synes stadig, at alle arbejdsopgaver er interessante. i dag arbejder jeg hovedsageligt med operative indkøb, det vil sige, at jeg holder styr på lageret, så jeg på bedste måde kan møde efterspørgslen både i vores egen produktion og fra kunderne. jeg føler dels, at jeg får mulighed for i praksis at bruge det, jeg har lært på skolebænken, samtidig med at jeg hele tiden lærer noget nyt. den store udfordring er hele tiden at sikre, at mit lille tandhjul i det her kæmpestore hjul drejer så smidigt som muligt, så det fungerer overalt! Du har kun været ansat i lidt over en måned. Hvad er du mest stolt af at have udrettet indtil nu? - lige da jeg begyndte på min prøvetid, blev jeg betroet selv at holde tøjlerne, mens de andre var på ferie. det føles godt at have klaret det. på et andet plan føler jeg mig stolt over at være en del af et voksende elpress, som er et stærkt varemærke inden for kontaktpresningssystemer. 7

8 KONKURRENCE KONKURRENCE Svar rigtigt på vores 4 spørgsmål, og vind en af 3 eksklusive savknive. SPØRGSMÅL 1. Hvor har Elpress oprettet sit nye salgskontor? 1. InfraCity, Stockholm X. Kungens kurva, Stockholm 2. Kista, Stockholm 2. I hvilket materiale fremstilles Elpress nye kabelsko, som er tilpasset til jernbanerne? 1. Kobber X. Aluminium 2. Stål PERSONALENYT 3. Hvad hedder Elpress nye servicepartner i Tyskland? 1. Service Auktorisieren GmbH X. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH 2. Elektrik und Hydraulik GmbH 4. Hvad hedder Elpress nytiltrådte site manager i Kramfors? 1. Mattias Östman X. Andreas Sjöholm 2. Carsten Mathiessen Send eller fax dit svar senest d. 4/1 til: ELPRESS AB, Box 186, SE Kramfors Sverige. Faxnr Det rigtige svar og vinderne offentliggøres på vores hjemmeside d. 11/1. Evt. gevinstskat betales af vinderen. MESSER elpress ekspanderer og udvider dermed sin medarbejderstab. Herunder ses de seneste ansættelser i elpress. In-house-sælger Tobias Berglund Tlf Markedsassistent Lotta Suneson Tlf Ingeniør Mikael Jansson Tlf Sælger Jonas Törnqvist-Gustafsson Tlf / Tampere Finland. I kan fi nde os på stand A621. Ny servicepartner i Tyskland eftersalgsservice har de seneste år fået øget betydning gennem elpress globale vækst, hvilket betyder, at elpress service skal følge med ekspansionen og blive mere tilgængelig internationalt. elpress har derfor fastlagt et autoriseringskoncept for systematisk etablering af servicepartnere/autoriserede serviceværksteder på udvalgte markeder. på det nordiske marked har vi efc i finland, og i norge er det viking elektro, som er elpress autoriserede servicepartner. i Tyskland har elpress nu indgået aftale med Hamburger-Hochdruck-Hydraulik gmbh. information om de forskellige serviceniveauer, og hvordan du indgår aftale, følger med alle nye værktøjer, der leveres af elpress. ring til vores serviceafdeling på , hvis du har spørgsmål, eller send en mail til Uden for 3H s lokaler i Hamburg. Fra venstre Christophe Orlando og Curd Kaesler fra 3H samt Tobias Norlin og Mats Winroth fra Elpress. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH Billwerder Billdeich 601c Hamburg / Elpress A/S, Randersvej 16, DK-8600 Silkeborg. Tlf ,

Elpress holder, hvad de lover. ABB Trafo i Drammen producerer transformatorer

Elpress holder, hvad de lover. ABB Trafo i Drammen producerer transformatorer NR. 1 2012 Analyzer - software til kvalitetssikring af presninger og kalibreringssystemer LILLE udenpå STOR INDENI PS710E251 Nyt samarbejde Elpress har indledt et samarbejde med Jordarna, en virksomhed,

Læs mere

Fuldstændig kvalitetskontrol med PS710

Fuldstændig kvalitetskontrol med PS710 NR 1 2011 Messespecial Hannovermessen 4.-8. april Hannover/Tyskland Elfack 9.-13. maj Göteborg/Sverige Vi gør det svært for vores kunder - at begå fejl Wind Power 22.-25. maj Anaheim/USA Kommentar fra

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder News Nr.2 ære læser KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder ikke, at vi hos Innofactor er ved at gå i hi tværtimod. For kort tid siden afholdte vi Innofactors første kundedag:

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Vagter skal bære synlig legitimation

Vagter skal bære synlig legitimation Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 3 2012 Skuffende vagtlovsreform Vagter skal bære synlig legitimation

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed

Læs mere

Rekordstort publikum på Vestfyn!

Rekordstort publikum på Vestfyn! INFORMATION & NYHEDER FRA VBG GROUP SALES A/S SOMMEREN 2014 Rekordstort publikum på Vestfyn! Ny kobling på Elmia! På Lastbil 2014 i august lanceres en helt opdateret version af VBG 795 noget at glæde sig

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Hvid brugskunst ved Limfjorden

Hvid brugskunst ved Limfjorden 2/2007 Indhold Hvid brugskunst ved Limfjorden 2 Leder 3 En typisk arbejdsdag i Tyskland 9 Profil af Anni Vejstrup - Unicon 10 Min første maraton 12 Status 14 Fælles løn-løsning 16 Hvid brugskunst ved Limfjorden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Kommunikationsteknologi Marts 2008 En mindre og mere fleksibel verden Aldrig har kommunikationsteknologien været så mobil, som den er i

Læs mere

medarbejdere midt i en forandring

medarbejdere midt i en forandring MEDLEMSBLAD FOR nykreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Januar 2015 medarbejdere midt i en forandring Den store transformation til et mere kundefokuseret Nykredit er i fuld gang. Men indtil koncernchef

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m.

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. En række artikler skrevet af journalist Merete Holm i samarbejde med LO, april 2000 Indholdsfortegnelse Farvel til det vante interview med redaktør

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere