I september 2003 besøgte jeg Kominterns

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I september 2003 besøgte jeg Kominterns"

Transkript

1 55 I DE RUSSISKE ARKIVER Af Svend Rybner I september 2003 besøgte jeg Kominterns arkiver i Moskva i forbindelse med forskningsprojektet Nordic Communism (Norcom). 1 Formålet var at undersøge, hvad der fandtes af materiale om de nordiske frivillige i de Internationale Brigader under den spanske borgerkrig. En eftermiddag kort før lukketid dukkede en lille lyseblå soldaterbog op blandt papirerne i en af arkivets mapper. Bogen havde tilhørt en svensk frivillig. Manden var arbejder, ugift og havde opgivet Interclub, Brunsgrund 4 som sin adresse hjemme i Stockholm. Man kunne læse om vaccinationer, orlov og udmærkelser. Bogen indeholdt også en sporvognsbillet fra Barcelona, og det fremgik, at den frivillige fra den 19. januar til 7. juli 1938 havde tjent ved fronterne i Aragonien og Levanten. Indlagt i bogen lå en seddel med mandens navn og en påskrift på spansk om, at det ikke var kendt, hvor han opholdt sig, eller om han var i live. Nu lå bogen midt i Moskva, fjernt fra slagmarkerne i Spanien og adressen i Stockholm. Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 åbnedes arkiverne, og forskere fra hele verden strømmede til. Endelig kunne man kaste lys over årtiers ubesvarede spørgsmål. Det var imidlertid ikke alt materiale, som blev tilgængeligt, og allerede fra 1994 indførtes nye begrænsninger i arkivadgangen. Et besøg i de russiske arkiver er derfor en spændende rejse på grænsen mellem fortid og nutid. En rejsende i Moskva Den fremmedes første møde med Rusland kan være en overvældende oplevelse. I Moskvas internationale lufthavn mødes man af en flok taxachauffører, som tilsyneladende for forskellige beløb i dollars tilbyder, at man kan blive kørt ud på et øde sted for at blive likvideret. Der går dog også busser fra lufthavnen til den nærmeste undergrundsstation, om end det er ikke indlysende, at disse køretøjer faktisk er busser. Uden undtagelse drejer det sig om rustne og bulede varevogne med flænsede sæder og et krøllet håndskrevet skilt i forruden. Samtlige chauffører ligner forestillingen om en klassisk russisk kriminel. Til alt held blev jeg hentet af en norsk kollega, som er bekendt med forholdene. Han fandt snart den rette varevogn, som for 20 rubler kørte til metrostationen Retjnoj Vokzal. 20 rubler svarer til omkring 5 danske kroner,

2 56 ARBEJDERHISTORIE NR Det Russiske Statsarkiv for Socio-Politisk Historie Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Sotsial'-no- Politicheskoi Istorii (RGASPI) i Bol'shaia Dmitrovka nummer 15 ligger i det tidligere Institut for Marxisme-Leninisme (foto: Svend Rybner). hvilket må siges at være en billig pris for ikke at blive slået ihjel. Er man først i metroen, er man på den sikre side. Uanset hvor langt man skal, er prisen 5 rubler, og i de 14 dage jeg var i Moskva, ventede jeg aldrig over fire minutter. Normalt var ventetiden kun omkring to minutter, førend det næste tog susede ind til perronen. Disse tog kan godt være 100 meter lange, og når de kører, er perronen støvsuget for folk. Men allerede to minutter senere er der fyldt igen. I undergrundsbanen oplever man derfor i en evig strøm de enorme russiske menneskemasser. Standser man for at orientere sig, mærker man presset af folk bagfra. Der er ikke megen plads til individuelle hensyn. 2 I byens midte Kominternarkivet er en del af Det Russiske Statsarkiv for Socio-Politisk Historie Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Sotsial no-politicheskoi Istorii (RGASPI). Det ligger i centrum af byen, i Bol shaia Dmitrovka nummer 15, nær metrostationen Teatralnaja og kun et godt stenkast fra Bolshoi Teatret i det tidligere Institut for Marxisme-Leninisme. Trods det grå ydre, er det et spændende sted. John Larsen fra Arbejdermuseet har således fortalt, at man under et besøg i begyndelsen af 1990 erne viste ham en fane fra Pariserkommunen, ligesom det sagdes, at Lenins personlige papirer befandt sig i en boks i kælderen. Parallelt med Dmitrovka-gaden løber den store Tverskaja-gade, som fra nordvest er indfaldsvejen fra, hvad der i dag hedder Skt. Pe-

3 I DE RUSSISKE ARKIVER 57 tersborg. Tverskaja hed tidligere Gorkij-gaden og fører ned til Manegepladsen, den Røde Plads og Kreml. I Tverskaja nummer 10, få minutters gang fra Komintern-arkivet, ligger det tidligere Hotel Lux, som i mange år husede de udenlandske besøgende. Det var her, Arne Munch-Petersen blev arresteret af NK- VD s agenter i sommeren 1937 og som talløse andre ført til Lubjanka-fængslet ikke langt derfra. Som den finske kommunist Arvo Tuominen har beskrevet det, vidste man i de år aldrig, hvem Kremls klokker ville ringe for næste gang. 3 Åbningen af de russiske arkiver I årtier var de mange millioner ofre for Stalintidens forbrydelser og deres skæbne hyldet i mørke. Det samme gjaldt forholdene i den sovjetiske ledelse og i den Kommunistiske Internationale Komintern. Først med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 åbnedes døren til arkiverne. Ved to dekreter af 24. august nationaliserede præsident Boris Jeltsin arkiverne efter Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) og sikkerhedspolitiet, KGB, og bestemte, at de skulle åbnes for forskningen. Men døren åbnedes kun på klem. Således er Præsidentarkivet Arkhiv Prezidenta Rossiiskoi Federatsii (APRF) som omfatter Stalins arkiv de militære arkiver, NKVD s arkiv og inden for Komintern dets afdeling for internationale relationer stadig lukket i et eller andet omfang. Ikke desto mindre herskede der i årene næsten euforiske tilstande i de russiske arkiver. Forskere fra hele verden strømmede til. Snart var der så mange, at arkiverne ikke kunne klare presset, og forskerne løb ind i kapacitetsproblemer: Søgemidlerne var utilstrækkelige, afklassificeringen gik for langsomt, kopieringsmulighederne var for dyre eller manglede helt. Parti- og styrelsesarkiverne fik ikke tilført ressourcer til at omstille sig til de nye krav, og det var især her, forskerne stod i kø. 4 Samtidig er der især efter 1991 blevet taget en række mellemstatslige initiativer til at registrere og udveksle materiale mellem Rusland og lande verden over. Arkivudvekslingen mellem Danmark og Rusland går endda helt tilbage til Fra arkiver i Moskva indkøbtes film af arkivalier fra årene , som blev forstørret eller afskrevet i 1930 erne. 5 Ifølge Inge Bundsgaard fra Rigsarkivet var Danmark et af de allerførste lande, som fik en egentlig udvekslingsaftale med det daværende Sovjetunionen. I 1965 og 1966 gennemgik to af Rigsarkivets arkivarer arkiver og samlinger i Moskva og Leningrad. Samtidig arbejdede tre russiske arkivarer i Rigsarkivet. Arkivalier fra årene ca blev registreret. De mest relevante blev mikrofilmet, og i de følgende 25 år blev der udvekslet mere end optagelser i hver retning, i henhold til en aftale, hvor man for hver optagelse fra Rigsarkivet udvekslede med en optagelse fra de sovjetiske arkiver. Inge Bundsgaard fortæller, at man derfor mod slutningen af samarbejdet måtte bryde hovedet for at finde relevant materiale at tilbyde den sovjetiske side. Danica i Rusland Efter sovjetunionens opløsning i 1991 blev der taget initiativ til at lette danske historikeres adgang til arkiver fra den sovjetiske periode. I sommeren 1993 nedsattes en styregruppe bestående af Bent Jensen, Niels Erik Rosenfeldt, Carsten Due-Nielsen, Morten Thing, Kurt Jacobsen og Henning Grelle. Fra Rigsarkivet indtrådte rigsarkivar Johan Peter Noack som formand og overarkivar Sigurd Rambusch som daglig leder. Projektets konkrete formål var blandt andet at undersøge, om de russiske arkivmyndigheder ville indgå i et nærmere samarbejde, og at fremstille en oversigt over Danica dvs. arkivalier om Danmark eller danskere i russiske arkiver. Efter forhandlinger i Moskva nedsattes dernæst en arbejdsgruppe, som fra den 10. oktober til den 6. november 1993 opholdt sig i Moskva for at foretage det egentlige registreringsarbejde. 6 Registreringen af Danica er imidlertid ikke afsluttet med arbejdsgruppens arbejde. Kun i eet arkiv kan registreringen siges at være stort

4 58 ARBEJDERHISTORIE NR set udtømmende, nemlig i arkivet efter Den Kommunistiske Internationale (Komintern), der eksisterede i perioden Komintern-arkivet er, som nævnt, en del af Det Russiske Statsarkiv for Socio-Politisk Historie (RGASPI). På nær i to mindre samlinger lykkedes det i de øvrige arkiver kun at tilvejebringe få og ufuldstændige fortegnelser. Ydermere måtte arbejdet begrænses til arkiverne i Moskva, suppleret med spredte undersøgelser i Skt. Petersborg, foretaget af russiske historikere. Det samlede resultat af denne registrering er samlet i fortegnelsen Danica i Rusland. Kilder til Danmarks historie efter 1917 i russiske arkiver. Resultater af et forskningsprojekt, som blev udgivet af Rigsarkivet i Borte er den store statue af Karl Marx ved indgangen til arkivet. Foran RGASPI er Marx blevet afløst af en af de utallige Steff-Houlberg-pølsevogne, som i vore dage er en del af gadebilledet i Moskva (foto: Svend Rybner). Indsamling af Danica Efterfølgende blev der indkøbt ca papirkopier af materiale fra årene En fortegnelse over Rigsarkivets beholdning af disse og tidligere indsamlede dokumenter findes i pjecen Rigsarkivets Danicasamling. Mikrofilm og papirkopier af arkivalier i andre lande om Danmark og danskere. Danica fra Rusland fra Denne fortegnelse omfatter blandt andet materiale fra det såkaldte Osobyj Arkhiv (Det særlige Arkiv) i det daværende Center for Opbevaring af Historisk-Dokumentariske Samlinger (TsKhIDK) i Moskva. 8 Det drejer sig for eksempel om akter og arkivkort vedrørende danske østfrontfrivillige, som var endt som krigsfanger, samt materiale om GUPVI-lejr nr Ligeledes indeholder Rigsarkivets samling fra dette arkiv materiale koncentreret om Danmarks forbindelser med Tyskland og Rusland, samt om nazistisk og kommunistisk virksomhed i Danmark i 1930 erne. Niels Bo Poulsen, som i dag er tilknyttet det Danske Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, foretog i 1995 registreringen af arkivet i Moskva som en udløber af Danica-projektet. Han fortæller, at det hjemtagne materiale omfatter dokumenter fra Gestapos arkiver om danske forhold. Det særlige Arkiv rummer således illegale blade fra besættelsen og rejseberetninger fra det danske sømandsmiljø i 1930 erne udarbejdet af Gestapo-agenter i forklædning. Ifølge Niels Bo Poulsen indsamlede Gestapo også en større samling danske Rotary-blade, formentlig som led i kampen mod frimureri og fordækte sammenslutninger. Der er således tale om et mangfoldigt materiale. Som det fremgår af ovennævnte pjece, Danica fra Rusland, skal man imidlertid søge om særlig tilladelse for overhovedet at få adgang til Rigsarkivets registrant, som ligger sammen med arkivalierne. Danica-materialet på ABA Hvad angår materiale indsamlet efter Danicaregistreringen i 1993, er fortegnelsen fra 1997 imidlertid ikke udtømmende, idet ikke alle

5 I DE RUSSISKE ARKIVER 59 hjemtagne Danica-dokumenter ligger i Rigsarkivet. En del af det materiale, som blev indsamlet efter 1993, opbevares således på mikrofilm i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA). Hertil kommer dokumenter i ABA indsamlet på eget initiativ af Morten Thing og Kurt Jacobsen. I ABA s fortegnelse over materialet bærer det betegnelsen DKP i perioden En del af materialet på ABA er således ikke med i Rigsarkivets Danica-fortegnelse, og det er ikke let at danne sig et overblik over samlingen på ABA. Der eksisterer godt nok en fortegnelse over hvilke arkivnumre fra de sovjetiske arkiver, der ligger på hvilke filmspoler i ABA, ligesom det fremgår, at visse arkivalier findes både på mikrofilm og i papirkopier; men en egentlig registrant er ikke udarbejdet. 10 Siden Danica-registreringen Efter 1993 udmøntede de personlige kontakter mellem de danske og de russiske statsarkiver sig blandt andet i, at der fra dansk side blev skaffet støtte til den 500 sider lange Istorija Danii, der blev udsendt i december 1996 som den første russiske Danmarkshistorie overhovedet. Dette værks bind II om det 20. århundrede udkom i Inge Bundsgaard fra Rigsarkivet fastslår imidlertid, at der siden Danica-projektet ikke er taget officielle initiativer til en fornyet dansk-russisk arkivudveksling. Den seneste kontakt mellem de to landes arkiver var i forbindelse med planer om en fælles udstilling om forholdet mellem Danmark og Rusland. Dette projekt gik imidlertid i vasken, da Ruslands præsident Putin aflyste sit besøg i København for et år siden. Det skete efter de russiske myndigheders forgæves forsøg på at få udleveret den tjetjenske politiker Ahmed Sakajev fra Danmark. Endelig er en privatfinansieret kildesamling til belysning af forholdet mellem Danmark og Sovjetunionen hidtil ikke blevet realiseret på grund af vanskeligheder med at få relevante dokumenter fra de russiske arkiver frigivet. Disse vanskeligheder er dog ikke udtryk for, at de russiske arkiver generelt isolerer sig. Flere russiske arkiver og biblioteker er således medlemmer af den internationale sammenslutning af institutioner for arbejderhistorie IAL- HI, og ifølge Anette Eklund Hansen fra ABA deltager RGASPI s leder, Kirill Anderson, regelmæssigt i IALHI s årlige medlemsmøder. 12 Norske kontakter til Rusland Siden begyndelsen af 1990 erne har forskellige grupper af norske historikere engageret sig i en række samarbejdsprojekter med russiske kolleger og samtidshistoriske arkiver. Ifølge Sven Holtsmark fra Institut for Forsvarsstudier i Oslo er forholdet mellem det norske kommunistparti (NKP) og henholdsvis Komintern og det sovjetiske kommunistparti (SUKP) blevet belyst gennem samarbejdsprojekter med Det Russiske Statsarkiv for Socio-Politisk Historie (RGASPI) og Det Russiske Statsarkiv for Samtidshistorie (RGANI). En dokumentsamling om NKP og Komintern, hvis første del omfatter perioden frem til splittelsen af Det Norske Arbejderparti i 1923, er således under udarbejdelse med professor Åsmund Egge fra Universitetet i Oslo som hovedredaktør. 13 Samarbejdet med det russiske udenrigsministerium og dets arkiv AVRPF har fået officiel støtte i form af et par noteudvekslinger mellem de respektive ambassader i stil med, at man skal støtte og lægge til rette etc. Der foreligger også en mellemstatslig norsk-russisk arkivaftale fra begyndelsen af 1990 erne, uden at denne, så vidt vides, har været udnyttet aktivt. I praksis er der derfor ikke tale om en formaliseret udveksling. Åsmund Egge oplyser, at der eksisterer en aftale med RGANI, hvor man mod betaling kan få fremskaffet dokumenter. Fra norsk side har man forsøgt at lave en lignende ordning med RGASPI, men arkivet foretrak, at samarbejdet gik gennem det statslige Institut for Verdenshistorie i Moskva. Når det gælder de russiske arkiver, Åsmund Egge har haft med at gøre (RGASPI og AVPRF), eksisterer der

6 60 således ingen direkte aftaler. I forbindelse med udgivelsen af dokumenterne om NKP og Komintern hovedsagelig med materiale fra RGASPI har man derfor måttet samle alle dokumenterne selv, med hjælp fra Vadim Roginskij, som er ansat ved Institut for Verdenshistorie, men uden støtte fra arkivet. Der har heller ikke været tale om særbehandling fra arkivet; man har for eksempel ikke fået adgang til arkivets lukkede afdelinger. Det samme gælder i AVPRF. Så snart der er udarbejdet noteapparat, registre og gennemgang af oversættelserne, er kildesamlingens første del, der som nævnt dækker perioden , klar til udgivelse. Communist Chronicles En samling dokumenter om SUKP s forhold til krisen i NKP frem til blev i 2003 udgivet af Torgrim Titlestad. For en del år siden fik Titlestad endvidere fat i en mængde dokumenter fra RGASPI, hovedsagelig fra perioden , men også fra slutningen af 1930 erne. En stor del af disse er offentliggjort på hjemmesiden Communist Chronicles. Studies in Communist History. 14 I samarbejde med det russiske udenrigsministeriums arkiv AVPRF blev en dokumentsamling om Norge og Sovjetunionen udgivet i 1995 (russisk udgave 1997). Arbejdet med et bind for perioden fra 1956 til omkring 1970 er nu i sin slutfase. Projektet, som omfatter et samarbejde med AVPRF og RGANI, vil dække de statslige forbindelser, såvel som forholdet mellem SUKP og søsterpartiet i Norge. Ifølge Sven Holtsmark gøres der fra norsk side derimod ikke de store anstrengelser for i stil med det danske Danica-projekt at få rede på, hvad der måtte findes af oprindeligt norsk materiale i de russiske samlinger. Holtsmark nævner i denne forbindelse, at en række tidligere tysk-besatte lande har indgået aftaler om tilbageføring af materiale, som via Tyskland efter 2. Verdenskrig er endt i de russiske arkiver det såkaldte trofejnyje materialy. 15 ARBEJDERHISTORIE NR Sverige og Rusland I Sverige har man ikke et samarbejde med russerne svarende til det, man har i Norge. Börje Justrell fra Sveriges Riksarkiv fortæller ganske vist, at Sverige og Sovjetunionen tilbage i 1970 erne udvekslede materiale på mikrofilm, især om de tidligere svenske områder ved Østersøen. Til ære for denne artikel har Lars Björlin fra Södertörns Högskola i Huddinge ved Stockholm imidlertid talt med en række folk fra det svenske rigsarkiv, med krigsarkivar Ulf Söderberg fra Krigsarkivet, samt med Martin Grass fra Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Efter disse undersøgelser kan Björlin oplyse, at der i dag ikke findes formelt etablerede kontakter til Rusland. 16 Siden begyndelsen af 1990 erne har Lars Björlin dog selv været en flittig gæst i de tidligere sovjetiske arkiver. Han fortæller, at nyheden om at sovjetarkiverne åbnedes for forskning, var så sensationel, at man i begyndelsen dårligt gav sig tid til at institutionalisere et samarbejde. Efterhånden opstod tanken dog, nærmest som et resultat af det danske Danicaarbejde. Et tilsvarende svensk projekt gennemførtes fra efteråret 1994 og de første måneder af 1995, hvilket mundede ud i udgivelsen af fortegnelsen Sverige i ryska arkiv. Guide till ryska källor om svensk historie under 1900-talet, vol. I-II, Riksarkivet, Stockholm Arbejdet udførtes af Lars Björlin og Helene Carlbäck, og de to bind blev redigeret af Kerstin Abukanfusa fra Sveriges Riksarkiv. Ifølge Lars Björlin har Sverige i ryska arkiv nu fået en efterfølger, idet det svenske rigsarkiv tilsluttede sig det såkaldte Incomka-projekt. I dette regi gøres dele af bestanden i Komintern-arkivet gennem scanning tilgængelig for forskning på CD-rom. 17 Projektet afsluttedes for nogle år siden, og efter planen skulle materialet i Sverige snart have været tilgængeligt på Riksarkivets afdeling i Arninge lige nord for Stockholm. Börje Justrell fra arkivet oplyser imidlertid, at den server, der skulle drive systemet, er blevet stjålet under et indbrud. Der skal derfor skaffes penge til en ny server, ligesom man drøfter vilkårene for en geninstallering af systemet med de spaniere,

7 I DE RUSSISKE ARKIVER 61 Efter endt indskrivning udstyres man med et overbevisende adgangstegn, som vises ved politivagten i arkivets forhal. som er ansvarlige for applikationen. Det er således uvist, hvornår der åbnes for adgang til det pågældende Komintern-materiale. Island Jón Olafsson fra Universitetet i Reykjavik fortæller, at der ikke eksisterer aftaler mellem islandske og russiske arkiver om udveksling af materiale. Olafsson selv er imidlertid involveret i et projekt med de to landes udenrigsministerier, hvis formål er at belyse de islandsksovjetiske og islandsk-russiske forbindelser i perioden Der er ikke truffet formel aftale om afklassificering af dokumenter i forbindelse med projektet, men man er foreløbig nået til den fælles forståelse, at begge sider vil forsøge at tilgodese hinandens ønsker om afklassificering og udgivelse. I praksis betyder det, at man fra islandsk side, i et vist omfang, får adgang til mere materiale i de russiske arkiver. En udgivelse er planlagt til år Finland og de russiske arkiver Heller ikke Finland har indgået en arkivaftale med Rusland. Ifølge Kimmo Rentola fra Universitetet i Helsingfors eksisterer der dog en generel aftale om forskningsudveksling. Aftalen tillader besøg i arkiverne, men omfatter ikke en egentlig udveksling af arkivalier. 19 Den særdeles omfattende finsksprogede litteratur om forholdet til Rusland og Sovjetunionen bygger i vid udstrækning på russisk arkivmateriale, ligesom der er udgivet en række kildesamlinger. Af disse kan nævnes en samling redigeret af N. S. Lebedeva, Tauno Saarela og Kimmo Rentola: Kallis toveri Stalin! Komintern ja Suomi [ Kære kammerat Stalin! Komintern og Finland]. Værket, som blev udgivet i 2002, bygger på materiale fra RGASPI. To kildesamlinger fra henholdsvis 1993 og 2002, redigeret af Hannu Rautkallio i samarbejde med russiske historikere, dækker forholdet mellem SUKP og Finland i 1950 erne og 1960 erne. Materialet heri stammer fra RGANI. En kildesamling fra 2001, med materiale fra forskellige russiske arkiver, omhandler de finske krigsfanger i årene

8 62 ARBEJDERHISTORIE NR Man kaster lange blikke efter kopieringsforretningen Fun Document Centre i RGASPI's forhal, når man ved, at der kan gå op til et halvt år, inden bestilte fotokopier ligger klar i arkivet (foto: Svend Rybner). Samtidig er forskellige værker under forberedelse. Det drejer sig blandt andet om et fælles projekt mellem de to landes udenrigsministerier med dokumenter fra perioden , som redigeres af Ohto Manninen, Kimmo Rentola og russiske forskere. Samlingen udgives af det finske udenrigsministerium i løbet af Endelig har professor Timo Vihavainen, i samarbejde med den russiske sikkerhedstjeneste FSB s arkiver, udgivet adskillige dokumentsamlinger på russisk om GPU-OGPU-NKVD s rapporter i 1920 erne og 1930 erne. På nordisk plan føres fra forskningsprojektet Norcoms side forhandlinger om arkivadgang og udveksling. Det drejer sig om materiale vedrørende en lang række emner fra hele perioden , blandt andet omkring Ungarn-krisen i 1956 og de følgende års omvæltninger i den kommunistiske bevægelse. Begrænsninger i arkivadgangen Efter en årrække med øget adgang, er det i de senere år blevet mere besværligt at få adgang til arkiverne i Moskva. På et seminar i Helsingfors i marts 2002 fastslog finske historikere og politologer, at arbejdet i arkiverne under præsident Vladimir Putin omfatter mere bureaukrati end før. Visse arkiver er kun åbne på bestemte ugedage, forskerne får kun lov til at arbejde med et begrænset antal dokumenter ad gangen, og får ikke altid lov til at tage fotokopier i det ønskede omfang. 20 En af deltagerne i seminaret, Timo Vihavainen, sagde, at Ruslands nye arkivlovgivning

9 I DE RUSSISKE ARKIVER 63 har medvirket til at vanskeliggøre forskningen. Efter den ny lov er kun dokumenter, som er mere end 75 år gamle, frit tilgængelige, mens andre ikke er det. Offentliggørelsen af nyere materiale kræver tilladelse fra en særlig kommission for området. Ydermere er det i vid udstrækning op til medarbejderstaben i de forskellige arkiver at afgøre, hvilke dokumenter der gives adgang til. I visse tilfælde fjernes personnavne fra fotokopierne. 21 Ifølge Vihavainen og Kimmo Rentola havde forskerne i årene umiddelbart efter Sovjetunionens sammenbrud, i , stort set fri adgang til arkiverne men denne gyldne tid er tilsyneladende forbi, idet russerne har lukket samlinger, som tidligere var åbne. Det gælder blandt andet Andrei Zhdanovs arkiv. Stalins fortrolige, Andrei Zhdanov, stod i spidsen for den allierede overvågningskommission, som nedsattes efter våbenstilstanden i Imidlertid lykkedes det i løbet af 1990 erne Det finske Nationalarkiv at købe dette arkiv på mikrofilm. 23 Vihavainen siger, at et af problemerne er, at de forskellige arkiver lider af en konstant mangel på penge, og at alt arbejde med mellemrum går i stå på grund af strømafbrydelser. Generelt er det ifølge Rentola lettere at forske i de russiske arkiver, såfremt man støttes af en officiel institution hjemmefra, og især hvis også russiske eksperter deltager i projektet. 24 Den reelle betydning af den nye arkivlov i Rusland står ikke helt klar, da det gennem alle årene har været overladt til de forskellige instanser selv at fortolke de gældende regler. Desuden har jeg været ude af stand til at finde lovteksten; men at dømme efter diskussionen på seminaret i Helsingfors medfører den nye lov, at kun materiale, som er mere end 75 år gammelt, vil være frit tilgængeligt. Det er en klar skærpelse af den generelle grænse på 30 år, som var gældende efter loven af 1993 for personsager dog 75 år om end arkivadgangen gradvist er blevet indskrænket gennem præsidentielle dekreter allerede siden Danske forskere i de russiske arkiver Stramningerne og den vilkårlighed hvormed reglerne fortolkes afspejles i de erfaringer, danske forskere har gjort på det sidste. Bent Jensen fra Syddansk Universitet fortæller, at ting, han for ti år siden uden problemer fik adgang til, nu er spærret. Desuden afvises anmodninger om adgang til konkrete sager med, at disse sager ikke findes. Det gælder både det udenrigspolitiske arkiv i AVPRF og partiarkivet RGANI i Iljinka-gaden. Udarbejdelsen af en kildesamling indgår derfor heller ikke i planerne for hans i efteråret meget omtalte projekt om Den Kolde Krig. Niels Erik Rosenfeldt fra Institut for Østeuropastudier ved Københavns Universitet har derimod ikke oplevet nævneværdige indskrænkninger i arkivadgangen. Rosenfeldt tager dog det forbehold, at han senest var i Moskva for to år siden. Rosenfeldts arbejde i de russiske arkiver har været koncentreret omkring Stalins hemmelige kancelli og dets rolle i forhold Komintern og det politiske system i Sovjetunionen. Centrale kilder hertil er Politbureau-protokoller og brevvekslingen mellem Stalin og hans stedfortræder i politbureauet, Lazar Kaganovich. Meget af dette materiale findes i RGASPI, hvortil protokollerne fra politbureauet er blevet overført fra det ellers lukkede Præsidentarkiv. Ifølge Rosenfeldt er også Stalins personlige fond blevet overført til RGASPI. Alle Politbureau-protokoller til og med 1934 er frit tilgængelige. Af fortegnelsen ArcheoBiblioBase: Archives in Russia fremgår det endvidere at Centralkomité-protokoller fra perioden er blevet afklassificeret. Det gælder også visse personlige papirer, som er blevet overført fra Præsidentarkivet, vedrørende ledere af SUKP. For eksempel materiale om Kaganovich, ligesom en del af Stalins papirer enten er blevet frigivet, eller er under udgivelse. Til andre dele af dette materiale er der dog begrænset adgang. 26 Rosenfeldt anfører, at materialet fra politbureauet er klassificeret i forskellige kategorier. Således opererede man med materiale, som var strengt

10 64 ARBEJDERHISTORIE NR hemmeligt og så Det særlige Dossier, som var endnu mere hemmeligt. 27 Niels Erik Rosenfeldts erfaring med det klassificerede materiale er, at generelle forespørgsler om arkivadgang i reglen afvises. Derimod imødekommes ansøgninger om indsigt i meget specifikke dokumenter ofte. Årsagen hertil kan ifølge Morten Thing være, at det i praksis er lettere for arkiverne at afklassificere enkeltdokumenter end hele afdelinger af arkivet. Omvendt har Bent Jensen, som nævnt, dårlige erfaringer med forespørgsler om enkeltsager. Hertil siger Bent Jensen, at når Rosenfeldt ikke har haft problemer, kan det være fordi, de interne spørgsmål, som Rosenfeldt arbejder med, ikke anses for at være så følsomme som spørgsmål om forholdet til udlandet. I Komintern-arkivet Efter mit eget besøg i RGASPI kan jeg i nogen grad bekræfte de vanskeligheder med arkivadgangen, som blev drøftet i Helsingfors. Nu er det dog ikke sådan, at man mødes af en mur af uvenlighed. Langtfra. Tværtimod kan jeg genkende glæden i Nordahl Griegs Ung må verden endnu være, hvor hovedpersonen, Leonard Ashley i 1930 ernes Moskva fyldes med en behagelig følelse af at være kommet hjem, da han træder ind på det arkiv, hvor han forsker: Salene heroppe og kælderhvælvingerne under jorden var fyldt af bøger og manuskripter, tæt beskrevne med århundreders begivenheder, som havde skabt rådvildhed og angst og begejstring i generationer. Ærgerrige planer fandtes her, hære på march, brændende byer, lig, elskov, dynastiers sejre og undergang(...). 28 RGASPI rummer adskillige samlinger. Blandt andet arkiver for fremtrædende medlemmer af den sovjetiske og internationale kommunistiske bevægelse, ligesom jeg mener, at noget af trofæ-materialet ligger her. Under alle omstændigheder finder man på den store læsesal på 5. etage materiale om SUKP til og med 1953 og noget Komintern, mens den lille læsesal på 4. etage helt er helliget Komintern. Man erfarer i øvrigt hurtigt, at stueetagen i Rusland kaldes 1. etage. Indskrivning Arkivet ligger i det tidligere Institut for Marxisme-Leninisme. Facaden prydes stadig af Marx, Engels og Lenins velkendte ansigter, mens en statue af Lenin skuer tænksomt ud i forhallen. Den store statue af Karl Marx, som tidligere stod foran hovedindgangen, er nu skilt ad og stuvet af vejen under nogle presenninger bag trappen op til 5. etage. Man bør ikke rejse derover uden i forvejen at have meldt sin ankomst til RGASPI s direktør Kirill Mikhailovich Anderson. Det må ske med en officiel introduktionsskrivelse af en eller anden art, da det er afgørende, at det, man arbejder med, er seriøst. Har man brug for sådan en skrivelse, vil det være en god idé at henvende sig til ABA, som har gode forbindelser til RGASPI. I mit eget tilfælde havde jeg en skrivelse fra lederen af Norcom, professor Åsmund Egge fra Universitetet i Oslo, i ryggen. Skrivelsen skal helst være på russisk, ikke mindst fordi en kopi skal vises i politivagten foran Leninstatuen i indgangshallen. Indskrivning foregår ved skranken på 5. etage, hvorefter man får udleveret sit adgangstegn. Garderoben ligger lige ved siden af vagten, og er altså politiovervåget. Alle formularer, der skal udfyldes ved indskrivningen, og al samtale foregår på russisk. Det daglige arbejde Også alle registranter er på russisk. Kan man ikke sproget, lærer man sig dog hurtigt alfabetet, og med en ordbog og lidt sprogsnilde klarer man sig fint. Under alle omstændigheder er det en god idé at forberede sig hjemmefra, og her er Danica-fortegnelsen en stor hjælp i forbindelse med Komintern-arkivet. Men det er naturligvis en fordel at være der med en russiskkyndig. Selv taler jeg ikke russisk, men kunne uden problemer arbejde i arkivet, da Kominterns sprog først og fremmest var tysk og

11 I DE RUSSISKE ARKIVER 65 Komintern-arkivets læsesal i stue 413. Potteplanten på reolen understreger den intime og venlige atmosfære. Blandt andet er det almindeligt, at folk som tak for hjælpen sender RGASPI de bøger, de har skrevet efter besøg i arkivet (foto: Svend Rybner). fransk. I forbindelse med de nordiske frivillige under den spanske borgerkrig, som var emnet for mine undersøgelser, er en stor del af materialet også på spansk, russisk og så naturligvis de nordiske sprog. Samtidig vil jeg dog understrege, at det var en stor fordel at være i selskab med min gode kollega Ole Martin Rønning fra Arbeiderbevegelsens Bibliotek og Arkiv i Oslo. Hans indgående kendskab til RGASPI sparede mig megen tid, og dertil var han en førsteklasses rejsefører også uden for arkivet. 29 Inden afrejsen bør man i øvrigt være opmærksom på, at behandlingen af en ansøgning om visum til Rusland typisk varer nogle uger. Prisen for et visum afhænger af behandlingstiden. En ansøgning foregår normalt gennem et rejsebureau, da det er en forudsætning for at få visum, at man kan fremvise en godkendt hotelreservation. Selve ansøgningsblanketten kan hentes fra den russiske ambassades hjemmeside. Man skal være godt klædt på til feltarbejde i Kominternarkivet. Selv på dage hvor det er varmt udenfor, kan der være iskoldt på læsesalen, og på 5. etage var det i september helt klart handskevejr hen under aften. Efter sigende skulle det være værst om efteråret, i tiden inden centralvarmen tændes. Kulden i Moskva har før været hård ved både Napoleon og Hitler, og sådan som fru Larissa luftede ud i læsesalen på 4. etage, frygtede jeg ved flere lejligheder at blive det næste offer. Faldt man først i søvn, ville man aldrig vågne igen i de frostgrader. Arkivet har kun åbent tre dage om ugen: Mandag , onsdag (åbent til på den store læsesal på 5. eta-

12 66 ARBEJDERHISTORIE NR Blanket til bestilling af materiale til læsesalen. Man bestiller til næste arkivdag. Da arkivet kun har åbent tre dage om ugen, vil det i praksis sige, at der bestilles to hverdage frem i tiden. Er man uheldig ikke at få det ønskede materiale, går der yderligere to dage, inden en ny bestilling er behandlet. Det er derfor vigtigt at afsætte god tid til et besøg i RGASPI. ge men kun med materiale derfra), fredag Der er derfor ingen tid at spilde, og jeg havde stor glæde af, at Ole Martin Rønning var ankommet til arkivet en uge i forvejen. Efter at jeg selv havde konsulteret Danica-fortegnelsen, kunne han bestille arkivmapper, som lå klar til mig, allerede den første morgen på læsesalen. Ellers går der to dage, inden det bestilte ligger fremme. Det er således vigtigt at bestille nyt materiale til næste arkivdag, helst inden , selvom fru Larissa var forbløffende smidig, hvis bestillingen kom senere. På nogle områder har bureaukratiet imidlertid ikke udviklet sig en tøddel siden 1930 erne. Man skal således være opmærksom på, man maksimalt får udleveret ti dela (mapper) om dagen. De må gerne beholdes i flere dage, men når man afleverer mapperne, skal alle ti leveres tilbage. En af dagene ville jeg således beholde en af mapperne, aflevere ni og så bestille ni nye, men det må man ikke. Og afleverer man en mappe, skal man ikke regne med at kunne bestille den igen i hvert fald ikke under samme besøg for så får man at vide, at nu er man færdig med den mappe. Man bør også være forberedt på, at der kan være fjernet ark fra mapperne, når de udleveres. Nogen forklaring gives ikke. Det er heller ikke sikkert, at man får alt, hvad man har bestilt. Således var jeg på min sidste dag i arkivet ude for kun at få fem af de ti bestilte

13 I DE RUSSISKE ARKIVER 67 mapper. Det var nok med fem, fik jeg at vide. Resten kunne jeg få den følgende mandag. Det lykkedes dog ved hjælp af nogle drøje danske eder at få udleveret de resterende mapper. Kopiering Kopier på papir eller mikrofilm kan bestilles nogle måneder frem i tiden. Der kan dog let gå op til et halvt år, inden der er færdige. Kopierne bliver ikke sendt hjem til én, men ligger til afhentning på arkivet. Betalingen foregår, når kopierne hentes. En fotokopieret side koster 1.00 U.S.$ prisen på mikrofilm er 0.50 U.S.$ Det kan være meget frustrerende, at fotokopieringen af arkivmaterialet er så besværlig. Ikke mindst fordi der i vestibulen ligger et privat kopieringsfirma med alt det mest moderne udstyr. Det hele kunne derfor ordnes på en lille halv time, hvis man lige fik lov til at liste ned ad trappen med et par mapper. I arkivets kantine I forhallen ligger i øvrigt også en velassorteret boghandel med politisk og historisk litteratur og plakater fra sovjettiden. Jævnligt er der ydermere salg af habitter, slips, halskæder, afrikanske dukker og elektronik i arkivets forhal. I stueetagen findes også en kantine, hvor man kan få et glimrende måltid varm mad med suppe for, hvad der svarer til 15 kr. Kantinen, som lukker kl , bruges også af folk fra arbejdspladser i nabolaget. Kommer man midt på dagen, er der lang kø, og kommer man senere, råbes der fra køkkenet, at nu er der ikke mere af det ene eller det andet hvorefter damen ved kassen tager sin blyant og streger det ud på menukortet. Denne Natascha tog det meget ilde op, at jeg ikke drikker the. Det hører med til et russisk måltid at afslutte med en kop the, og kantinen ser da også meget russisk ud med samovaren i hjørnet. Hun insisterede hver dag fortørnet på, at jeg fik the. Men det ville jeg altså ikke. Nu er fru Natascha ret stædig, så for at få madro forsøgte jeg mig til sidst med noget, som der på stedet kaldes kompot. Det ligner et glas med et lille havdyr i formalin. Tingesten har lange tentakler, og arrangementet ligner absolut ikke noget man bør drikke. Det smager af henkogt blomme og viste sig heldigvis at være ret uskadeligt. Både læsesal og kantine er et internationalt mødested. Folk kommer fra hele verden. Især er der mange kinesere, som er sendt til Moskva for at studere Komintern. Verden er endnu livet værd Elevatoren i arkivet fortjener særlig omtale. Utallige er de gæster, som gennem årene uden held har trykket på knappen til den etage, de skulle op til, i tillid til at blive bragt op i bygningen. Den sorte knap giver efter en vis modstand et klik fra sig, som giver mindelser om mekanikkens allerspædeste barndom. Intet sker imidlertid. Elevatoren rokker sig ikke ud af flækken, førend der også bliver trykket på den grønne knap forneden. Herefter lukkes døren med en ildevarslende knirken, og til lyden af raslende kæder bevæger elevatoren sig op gennem skakten. Skal nogen af på 4. etage og andre på 5. etage standser elevatoren først på 5. etage. Så må man endnu en gang trykke på 4. etage og ikke sjældent tage turen hele vejen ned og op igen et billede på de vanskeligheder, der kan være forbundet med at få adgang til de russiske arkiver. Tilbage på Komintern-arkivets læsesal er den lille soldaterbog fra de Internationale Brigader et vidnesbyrd om en mand, som rejste fra Sverige til Spanien for at kæmpe. Han forsvandt formentlig under det republikanske tilbagetog i efteråret En menneskeskæbne blandt mange andre, som gemmes i de enorme papirdynger i de russiske arkiver. Der ligger en verden og venter. Og det er vel nok en rejse værd.

14 68 ARBEJDERHISTORIE NR Noter 1. Forskningsprojektet Nordic Communism (Norcom) har deltagelse af forskere fra alle nordiske lande: Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Projektets formål er at fremme forskning i kommunisme i de nordiske lande i et komparativt perspektiv, og der arbejdes på at udgive et omfattende engelsksproget værk om kommunismens historie i Norden, herunder forholdet til den internationale kommunistiske bevægelse. Der kan læses mere på projektets hjemmeside 2. Anlæggelsen af Moskvas monumentale Metro og den bymæssige udvikling er i øvrigt beskrevet i den fremragende Alessandra Latour: Birth of a Metropolis. Moscow , Moskva 2002, s , og Arvo Tuominen: The Bells of the Kremlin. An experience in Communism, Hannover/London 1983, s I perioden umiddelbart efter åbningen af arkiverne sikrede amerikanske forskere sig en stor mængde dokumenter, som over en årrække udgives i serien Annals of Communism. Se hjemmesiden for Annals of Communism på internet-adressen Se i øvrigt Danica i Rusland. Kilder til Danmarks historie efter 1917 i russiske arkiver. Resultater af et forskningsprojekt, Rigsarkivet, København 1994, s. I, II og 1. Se også Kay Lundgreen-Nielsen: Tro eller blændværk. Danmark og Den Spanske Borgerkrig, , Odense 2001, s. 15. En oversigt over de russiske arkiver og adgangen til dem findes på ArcheoBiblioBase: Archives in Russia på internetadressen Fortegnelsen, som revideres løbende, er udarbejdet af Patricia Kennedy Grimsted, som har fulgt området tæt i mange år. 5. Oplysningerne om de dansk-russiske arkivforhold stammer først og fremmest fra tidligere overarkivar ved Rigsarkivet Sigurd Rambusch, Inge Bundsgaard fra Rigsarkivet, Morten Thing, Danmarks Humanistiske Forskningscenter, Bent Jensen, Syddansk Universitet, Niels Erik Rosenfeldt, Københavns Universitet, Niels Bo Poulsen fra det Danske Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier og Anette Eklund Hansen fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Jeg skylder dem alle en stor tak for deres beredvillige hjælp. Endvidere henvises til ovennævnte Danica i Rusland samt pjecen Rigsarkivets Danicasamling. Mikrofilm og papirkopier af arkivalier i andre lande om Danmark og danskere. Danica fra Rusland, Rigsarkivet, København Arbejdsgruppen bestod af Sigurd Rambusch, Hanne Gesang, Jacob Hornemann, Michael Jensen, Carsten Pape og Boris Weil. 7. Hele Danica-projektet er beskrevet i indledningen til nævnte Danica i Rusland, s. I-V. 8. TsKhIDK, som i daglig tale kaldes Trofæ-arkivet, blev nedlagt i marts 1999 og underlagt Det Russiske Militære Statsarkiv Rossiikii Gosudarstvennyi Voennyi Arkhiv (RGVA). Samlingen består af materiale, som via Tyskland efter 2. Verdenskrig er endt i de russiske arkiver såkaldt trofejnyje materialy bl.a. syv hyldekilometer dokumenter fra den franske efterretningstjeneste, som under krigen førtes til Berlin. Dele af arkivet er ved at blive leveret tilbage til de oprindelige hjemlande. Patricia Kennedy Grimsted fra Harvard University giver et overblik over arkivets status og historie i Russia s Trophy Archives An Update on Restitution Issues, som præsenteredes under et seminar på International Institute of Social History (IISH) i Amsterdam, 24. september Præsentationen kan findes på internet-adressen Ligeledes på IISH s hjemmeside omtales tilbagelevering af materiale til Holland se 9. Niels Bo Poulsen oplyser, at der eksisterede to separate lejrsystemer i Sovjetunionen: GULAG-lejrene, for sovjetiske statsborgere, og GUPVI, som var hovedstyrelsen for krigsfanger. Det er derfor en fejl, når der i Rigsarkivets registrant står, at de danske krigsfanger sad i GULAG se Danica fra Rusland s Anette Eklund Hansen har været til stor hjælp med oplysninger om ABA s beholdning af dokumenter fra Danica-registreringen og den sideløbende tilgang af materiale fra de sovjetiske arkiver. 11. Se Sigurd Rambusch: Samarbejdet med de russiske statsarkiver i Nordisk Arkivnytt: Seminarium i Bryssel på internetadressen no/nordiskarkivnytt/nr2/297-uten.html Sigurd Rambusch oplyser, at bind II har ISBN De russiske arkiver, som er medlemmer af IALHI, kan ses i IALHI s medlemsfortegnelse på internetadressen 13. En varm tak skal rettes til Sven Holtsmark og Åsmund Egge for oplysningerne om de norsk-russiske arkivforhold ved samme lejlighed vil jeg gøre opmærksom på Communist History Network Newsletter på internet-adressen her omtales forskning, konferencer og arkivnyt. 15. Se omtalen af Trofæ-arkivet ovenfor i denne artikels note Der skal først og fremmest rettes en varm tak til Lars Björlin for hans oplysninger om de svensk-russiske arkivforhold. Lars Björlin mener i øvrigt, at Sverige allerede i 1950 erne kan have haft en arkivudvek-

15 I DE RUSSISKE ARKIVER 69 slingsaftale med Sovjetunionen; men jeg har ikke kunnet få dette spørgsmål besvaret i det svenske Rigsarkiv. 17. Incomka er en del af projektet Open Society Archives. Incomkas hjemmeside findes på adressen hvor der er forskellige henvisninger bl.a. til en fortegnelse over de indscannede fonds fra Komintern-arkivet. Incomka-projektet kom i stand efter aftale mellem Den russiske Føderations øverste arkivmyndighed Federal naia Arkhivnaia Sluzhba Rossii (Rosarkhiv) og den internationale arkivsammenslutning under UNESCO, ICA. Oplysninger om Rosarkhiv findes i den tidligere omtalte ArcheoBiblioBase: Archives in Russia. ICA s hjemmeside findes på adressen 18. Jón Olafsson har meget venligt oplyst om samarbejdet mellem Island og Rusland. 19. Nedenstående oplysninger om de finsk-russiske arkivforhold er beredvilligt skaffet til veje af Kimmo Rentola og den finsker historiker Tauno Saarela. Med hensyn til den kolossale finsksprogede litteratur om Finlands forhold til Rusland og Sovjetunionen kan bl.a. henvises til hjemmesiden for forskningsprojektet Norcom: Nordic Communism på adressen 20. Helsingin Sanomat, International edition, torsdag den 14. marts Det fortælles at finnerne, ligesom folk fra de tidligere baltiske sovjetrepublikker, bliver betragtet som overløbere, der har svigtet det storrussiske imperium. Alene dette giver af og til anledning til en kølig modtagelse i det russiske bureaukrati. 22. Den Allierede Kontrolkommission, som nedsattes for at tilse indre finske anliggender, var under stærk sovjetisk indflydelse. Under Andrei Zhdanov sørgede kommissionen for, at Finland overholdt den foreløbige fredsaftale fra september 1944 med Sovjetunionen frem til indgåelsen af Paris Traktaten og ophøret af kommissionens arbejde i Ifølge Kimmo Rentola og Tauno Saarela foregik der i løbet af 1990 erne forskellige samtaler om udveksling af materiale mellem Det finske Nationalarkiv og de russiske arkiver. Så vidt Saarela ved, var udvekslingen af Zhdanov-papirerne formentlig den eneste, som blev gennemført. 24. Helsingin Sanomats artikel om seminaret i Helsingfors kan læses på internetadressen 25. Jfr. Patricia Kennedy Grimsted: Archives of Russia Seven Years After: Purveyors of Sensation or Shadows cast to the Past?, Working Paper No. 20. Part I, Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 1998, s Denne fremstilling kan findes på internet-adressen 26. Ifølge Patricia Kennedy Grimsted har der imidlertid været problemer med at få overført alle Stalins papirer fra Præsidentarkivet til RGASPI. Se hendes Archives of Russia Seven Years After: Purveyors of Sensation or Shadows cast to the Past?, Working Paper No. 20, Part I, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 1998 se s og 20-21, note 5, samt s. 23 og 23, note 15. Denne 209 sider lange og fremragende redegørelse for arkivsituationen i Rusland kan hentes på internetadressen en fortegnelse over Stalins papirer i RGASPI bringes angiveligt i samme Archives of Russia Seven Years After i Appendix 2, men det er ikke lykkedes mig at få adgang til den fra internettet. I de nævnte passager hos Grimsted omtales RGASPI i øvrigt under navnet Rossiiskii Tsentr Khraneniia i Izucheniia Dokumentov Noveishei Istorii (RTsKhIDNI), som arkivet hed i perioden Man skal være opmærksom på, at arkivet også i sovjettiden skiftede navn flere gange. 27. Niels Erik Rosenfeldt gør opmærksom på forskellige begrænsninger i materialet fra Præsidentarkivet. F.eks. ødelagdes dele af arkiverne allerede, mens Stalin levede og kort efter hans død. Endvidere indeholder protokollerne fra politbureauet kun beslutningsreferater. De diskussioner, der gik forud, nævnes ikke. Ifølge Rosenfeldt skal man derfor ikke vente at finde sensationelle oplysninger i dette materiale. Langt mere oplysende er f.eks. brevvekslingen mellem Stalins datja ved Sortehavet og Stalins stedfortræder i politbureauet, Kaganovich. Rosenfeldt henviser til, at denne brevveksling for nylig er blevet offentliggjort i serien Annals of Communism R. W. Davies, Oleg V. Khlevniuk, E. A. Rees, Liudmila P. Kosheleva og Larisa A. Rogovaya (eds.): The Stalin-Kaganovich Correspondence, , New Haven og London I den forbindelse bør man fra samme Annals of Communism nævne udgivelsen Lars T. Lih, Oleg V. Naumov og Oleg V. Khlevniuk (eds.): Stalin s Letters to Molotov: , New Haven og London Nordahl Grieg: Ung må verden endnu være (1938), Gyldendals Tranebøger, København 1984, s Ole Martin Rønning er endvidere ophavsmand til flere af denne artikels oplysninger om hverdagen i Komintern-arkivet. Han skal have stor tak for en god rejse! Svend Rybner Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Tlf.:

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

I forbindelse med min forskning i emnet

I forbindelse med min forskning i emnet 100 ARBEJDERHISTORIE NR. 3 2011 LAMONT LIBRARY: EN GULD- GRUBE AF RUSSISK DANICA I BOSTON Af Kim Frederichsen Denne artikler beskriver samlingerne af russiske arkivalier med relevans for Danmark Danica

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter Klassiske 4 Dage / 3 Nætter Afgang : Fredag til Ankomst til DAG 1 Fredag Transfer Hotel DAG 2 Byrundtur Lørdag DAG 3 Kremlin Søndag DAG 4 Transfer til lufthavnen Mandag Hotel Marriott Tverskaya 4*+ www.marriott.com

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted.

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted. Den turbulente start Jeg havde official studiestart den 21. August med den løbende uge til introduktion, inden de første kurser startede d. 28. August. Alt var klar for mit vedkommende til at tage af sted,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Oplev berliner byhistorie fra et usædvanligt perspektiv! Berliner Unterwelten e.v. har siden 1999 tilbudt regelmæssige ture igennem

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Bidragyderne Margit Bech Larsen Mag.art. i historie fra Københavns Universitet 2010, museumsinspektør og nu ph.d.-stipendiat. Før ansættelsen

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere