Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december Side 1 Dansk på Munkebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg"

Transkript

1 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem Side 4 Turen går til Stockholm Side 5 Al begyndelse er svær Side 6 Med Sprogcenter Fredericia til København Side 7 Fra lønregnskab til dansk Grammatik Side 8 Statistik for Dansk på Munkebjerg Af Ilse Depka Carstens, underviser i dansk som andetsprog Lige siden Sprogcentrets Erhvervs- og Udviklingsafdeling blev etableret for snart 10 år siden, har Sprogcenter Vejle leveret danskundervisning på mange forskellige arbejdspladser og i forbindelse med et stort antal projekter. Siden august i år har der været danskundervisning for to grupper medarbejdere på Hotel Munkebjerg i Vejle. Kursisterne kommer fra Polen og Rumænien og er beskæftiget med rengøring. Den ene gruppe er begyndere, som enten er kommet til Danmark for nylig eller ikke har haft mulighed for at følge undervisning på sprogcentret. Den anden gruppe består af kursister, som har været i Danmark i længere tid, og hvoraf nogle gerne vil have mulighed for at avancere og gøre karriere her. Der er forskellige ting, som er vigtige for en underviser, når man påtager sig undervisning på en virksomhed. Af stor betydning er det, at både kursister og lærer mærker arbejdsstedets opbakning og interesse. Derfor er det med særlig glæde, at jeg fortæller om Hotel Munkebjerg, hvor daglig leder af Housekeeping, Marianne Srzykala, har vist stor interesse for at samarbejde omkring danskundervisningen. Det betyder meget for resultatet og for stemningen i klassen. Inden starten af et undervisningsforløb orienterer underviseren sig om arbejdets art samt ønsker og forventninger til undervisningen, såvel fra arbejdsstedets som kursisternes side. I de Fortsættes side 2

2 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 2 fleste projekter, som jeg har deltaget i, har ønsket været fokus på det talte sprog både de generelle hverdags- og høflighedsvendinger og de mere fagspecifikke, som i sagens natur er forskellige fra sted til sted. For at fremme forståelsen er det min erfaring, at billedmateriale er en stor hjælp. Det er ofte lettere at huske en ting, når man kan hæfte et billede på, og mange mennesker har en god visuel hukommelse, som hjælper, især hvis man er uvant med at sidde på en skolebænk og lære et fremmedsprog og det gør det også lidt sjovere. Når det så er sagt, så er det sprog, som rengøringspersonalet har brug for jo meget mere end Hvor er kluden?. Tid bruges også på at diskutere kulturforskelle og her er arbejdspladsens medvirken afgørende, for pilen peger jo begge veje. Det kan derfor være en fordel og en stor hjælp at berøre forskellige aspekter af omgangstone væremåde arbejdsplads - kultur traditioner - mentalitet ud fra synsvinklen hvad mener vi, når vi siger...? Somme tider bruger vi nemlig de samme ord, men mener helt forskellige ting. For eksempel ordet kvalitet. Alle parter forstår ordet, men vi har forskellig forståelse af, hvad høj kvalitet er hvor lidt snavset må det være, for at vi synes, kvaliteten er høj. Andre ord, som alle parter sagtens kan forstå, er for eksempel ansvar, respekt, service. Men hvad der ikke er så let, er at forstå, hvad en dansker lægger i ordene, og hvad en polak lægger i ordene; holdninger og værdier er nemlig ikke ens. Projekt om det danske udd Af Maria Boleman, lærer i dansk som andetsprog Efterhånden er det blevet en tradition, at Danskuddannelse 3 kursister har to større fællesprojekter: det danske arbejdsmarked om foråret og det danske uddannelses-sytem om efteråret. Danskuddannelse 3 kursister er jo alle studievante hjemmefra, dvs. de har kendskab til det hjemlige uddannelsessystem, og det er vigtigt, at de af hensyn til deres fremtid også lærer om det danske uddannelsessystem. Ideen bag projektet var, at alle kursister bortset fra nybegynderne skulle involveres i, at der skulle være en anden slags undervisning end den, som foregår dagligt, samt at der skulle skabes et læringsmiljø, hvor der skulle arbejdes på tværs af holdene og modulerne, og hvor kursisternes kompetencer kom til deres ret. Projektet forløb i to uger og bestod af en teoretisk del, hvor kursisterne på tværs af de normale hold, og hvor de ved hjælp af forskellige tekster, avisartikler, billeder og ikke mindst gennem en autentisk oplægsholder (Emil på 10 år) erhvervede sig informationer om den danske folkeskole. Vores lille gæstelærer gjorde sig umage ved at vise sine bøger og arbejdshæfter, fortælle om sin dagligdag på skolen og ved at besvare kursisternes mange spørgsmål. Nogle af kursisterne har selv børn i folkeskolen eller i en privatskole, og dermed bidrog de med deres erfaringer. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Vind Andersen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Der blev lagt stor vægt på, at udslusningsniveauets kursister kunne danne sig et billede af, hvilke muligheder de har, hvis de efter deres afsluttende prøve på sprogcentret ville vælge at gå i gang med en uddannelse eller en supplerende uddannelse. Sprogcentrets jobguide, Anne Vind Andersen bidrog med sin viden om og erfaring med, hvordan kursisterne hurtigst muligt kunne få deres uddannelses-papirer godkendt. Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. I den anden og praktiske del arbejdede kursisterne i selvvalgte grupper, hvor det var deres opgave, at de skulle vælge enten en uddannelse eller en uddannelses-institution, finde informationer om denne, producere materiale til medkursisterne og til præsentation på overhead og ikke mindst stå for fremlæggelsen. 2

3 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 3 ke uddannelsessystem 10-årige Emil fortæller om den danske folkeskole. Lærerne i team 3 stod for planlægningen og organiseringen af de praktiske detaljer, men hovedopgaven hvilede på kursisterne. Vi frasagde os vores gamle rolle som lærere og blev til vejledere og konsulenter. Opgaven krævede også nytænkning af kursisterne: de skulle blive enige om emnet i gruppen, de skulle uddelegere opgaverne til gruppens medlemmer, både hvad angår indsamling af stoffet, og hvad angår bearbejdelse af og fremlæggelse af det. Kursisterne syntes selv (det fik vi at vide ved evalueringen), at de havde lært at arbejde sammen, at have ansvar over for gruppens medlemmer, at hjælpe hinanden, at lytte til hinanden, at supplere hinanden og at bruge os som konsulenter. Deres emnevalg strakte sig fra frisør- og kosmetologuddannelsen til Sct. Norberts Skole i Vejle, fra arkitektur og design til civilingeniøruddannelsen, fra pædagoguddannelsen til medicinstudiet og fra Rosborg Gymnasium og HF i Vejle til journalistuddannelsen. En af de grundlæggende ting, kursisterne skulle undersøge, var, hvilke muligheder man har, når man er færdig med en bestemt uddannelse eller uddannelsesinstitution med hensyn til arbejde, videregående uddannelse eller videreuddannelse. Kursisternes fremlæggelse og de uddelte materialer til medkursisterne afslørede, at de tog opgaven alvorligt, og efter deres eget udsagn havde de ikke kun lært nye danske ord, udtryk og begreber; de havde også erhvervet sig nogle færdigheder i projektarbejde, som de helt bestemt vil kunne bruge senere i løbet af deres uddannelse og arbejde. Desuden var projektarbejdet medvirkende til, at de kunne få deres planer efter sprogcentret afklaret. Desuden medførte kursisternes samarbejde i grupperne ifølge deres egen mening også nye sociale relationer. Bl.a. lærte de hinanden bedre at kende, da de også mødtes efter skoletid for f.eks. at interviewe folk og for at gøre deres fremlæggelse færdig. Summa summarum er vi alle blevet bekræftet i, at projektarbejdet ikke kun er en vigtig del af undervisningen, men også en læreproces, hvor kursisterne afprøver deres egne kræfter samtidig med, at de udvikler nogle nye faglige og sociale færdigheder, som er uundværlige, hvad enten de vælger uddannelsesvejen eller at søge arbejde. Som en af kursisterne sagde: Det var et godt stykke arbejde! 3

4 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 4 Turen går til Stockholm Pædagogisk Udvalg på Sprogcenter Vejle besluttede i foråret at tage på en studietur for at få inspiration og nye indfaldsvinkler til vores undervisning. Pædagogisk Udvalg består af sprogcentrets teamkoordinatorer, udvik - lings konsulent samt ledelse; det er tænkt som motoren i den pædagogiske udvikling på Sprogcentret og bindeled mellem de selvstyrende team og ledelsen. Pædagogisk Udvalget er ligeledes organiseret som et selvstyrende team. Valget faldt på Stockholm, fordi vi havde en forestilling om, at det var et sted vi kunne sammenligne os med. Vi var især interesseret i at se, hvordan fleksibel tilrettelæggelse bliver praktiseret, hvordan selvstyrende team fungerer, og hvordan fjernundervisning bliver anvendt. Et andet formål med turen var at blive styrket som selvstyrende team. Og vi boede i Kristineberg - lige ved tunnelbanen Vi henvendte os til Stockholm Kommunes ansvarlige for svensk for indvandrere (SFI). De var utroligt imødekommende og sammensatte et program for os. Første punkt på programmet var et møde i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor ansvaret for SFI er placeret. Her fik vi gennemgået det svenske og stockholmske undervisningssystem, og det svarer meget til det danske med 3 uddannelsesveje. 4 Så er vi ankommet til Arlanda Lufthavn Foran Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvorfra svensk for indvandrere administreres Vi fik således et godt grundlag for de kommende dages feltarbejde, nemlig besøg på forskellige SFI-centre spredt over Stockholms fire hjørner. Hvert center havde sit særlige særpræg og særlige undervisningstilbud. Til drama-undervisning på Lernia Globen Alle steder bliver der praktiseret fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen som en helt naturlig undervisningsform; der skiftes mellem læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde og selvstændigt arbejde ved pc en. På en af skolerne fortalte de eksempelvis om deres erfaringer med undervisning af analfabeter. De underviser efter definerede mål, og deres arbejdsform er primært dialogbaseret, både i par og grupper, og der blev som forsøg anvendt støtte fra modersmålsundervisere. Man har her gjort den erfaring, at man ved at styrke begynder-undervisningen har flerdoblet resultatet i den sidste ende. Et andet sted i den modsatte ende af Stockholm med den velfungerende tunnelban havde man specialiseret sig i virksomhedsrettede SFI-kurser. Når man havde nået et bestemt SFI-niveau, kunne man optages på disse kurser. De er forkurser til bestemte brancher som for eksempel lager og transport, køkken og kantine, pleje og omsorg, rengøring m.v. Kurserne er meget eftertragtede, og kursisterne oplever, at de kommer videre i retning mod job og uddannelse. Kommunen er ligeledes glade for disse kurser, da resultaterne er så åbenlyse. Vicerektor og pædagoisk konsulent i Stockholm kommune De entusiastiske lærere på Lernia sprogcentret På vej til Gamla Stan I Danmark har vi desværre ikke denne mulighed inden for den nuværende lovgivnings rammer, men det var nok en ide at se på, om vi også herhjemme kunne anvende dansk som andetsprog i målrettede forkurser inden de egentlige AMU-kurser. De mondæne Stockholm fra vandsiden Selvstyrende team var der ingen erfaringer med i Stockholm-området, men på et af centrene var tanken i sin vorden. Og fjernundervisning var det heller ikke muligt at få erfaringer fra. Et glimt i Gamla Stan Og hvilket sprog talte vi så sammen? Disse to stolte skandinaviske lande. Jo, vi talte dansk, og de talte svensk. Og det gik rigtig fint, vi forstod det svenske, men ak og ve, når vi talte, forstod svenskerne det ikke, så vi lærte hurtigt at tale en slags skandinavisk. For en - gelsk ville vi alligevel ikke bruge. Og hvad fik vi ud af det som team? Vi evaluerede hver aften og det kunne godt trække ud. Lars i strålende sol Vi planlagde næste dag, oplevede hinanden fra nogle nye sider og oplevede os selv som både handlekraftige og selvstyrende.

5 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 5 Al begyndelse er svær Af Karen-Lise Akmind Linnet, lærer i dansk som andetsprog og frivilligkoordinator Går man sig en tur tirsdag eftermiddag på stierne ved Hannerup Kirke i Fredericia, møder der én et sælsomt syn. Syv cyk - lister i lange sorte gevandter kommer flagrende med udefinerbar kurs på pedalløse børnecykler. Mange beboere i området har vendt sig om efter dette forunderlige syn, men det synes ikke at påvirke de nye cyklister. De har travlt med at holde balancen - og masken, når det går galt. Det går nemlig ikke stille for sig, når kursisterne på Sprogcenter Fredericia skal lære at cykle. Cykelkurset startede i marts 2008, da skolen fik bevilget støtte fra Fredericia Kommunes Integrationspulje for frivilligt socialt arbejde. Pengene blev brugt til at købe 8 gamle cykler for, nogle cykelhjelme og en udmærket cykelpumpe. Cyklerne står nu i sprogcentrets kælder, hvorfra de hentes op hver tirsdag eftermiddag. Cykelkurset afvikles under kyndig vejledning af tre frivillige hjælpere. Kristian har været med siden starten for 2 ½ år siden. Det var hans ide at skrue pedalerne af cyklerne, så de i starten kunne bruges som balance-cykler. Det er også Kristian, der efterser cyklerne og klargør dem om foråret. Inge fortæller: Det er både sjovt og festligt, og vi griner så meget. Og så er det også danskundervisning i praksis. Jens oplever, at det også kan være problematisk at være mandlig cykelfrivillig, når man skal holde cyklen. Cyklen med passager er meget tung, og man kan ikke undgå at komme til at røre ved kursisten. Jens må derfor nogle gange holde sig på baglinien, overlade opgaven til sin kone Inge, og i stedet komme med opmuntrende tilråb. Cyklisterne er nemlig alle kvinder. De kommer hovedsagelig fra Danskuddannelse 1. Der har dog også tidligere været cyklister fra Danskuddannelse 3 og Danskuddannelse 2 og fra FVU. De syv nuværende cykelaspiranter kommer fra Somalia, Afghanistan og Tyrkiet. Halima fortæller, at hendes søn cykler med aviser to gange om ugen. Han har to ruter, og det er krævende og tager lang tid for ham. Men han er fast besluttet. Han VIL bare tjene sine egne penge, og Halima vil gerne støtte sin søn. Hun kan bare ikke følge med ham gående. Hun er i øvrigt også den eneste i familien, der ikke kan cykle. Mine piger cykler jo også, fortæller hun. Hawo tager sig til benet og fortæller, at prisen for at lære at cykle er høj. Hun er fyldt med blå mærker foruden en øm bagdel. Denne ulempe ved cykeltræningen havde hun ikke lige regnet med. En gammel cykelkursist fortæller en anden historie: Da jeg boede i Syrien, måtte jeg ikke cykle for min far. Men det måtte mine brødre gerne. Jeg stod tit og så på, at de cyklede frem og tilbage på vejen og havde det sjovt. Det ville jeg også gerne prøve. En dag proppede jeg mit lange hår op i en hat og tog en af mine brødres cykler. Desværre så min nabo mig, og han sladrede til min far. Så cyklede jeg aldrig mere. Kursisterne har alle forskellige grunde til at ville lære at cykle, og de synes, det er hårdt arbejde - men det er også sjovt. Det danske efterårsvejr er også en faktor, der kan tage modet fra selv de mest ivrige nybegyndere i cyklingens svære kunst. Inden længe, når vejret bliver for regnfuldt og blæsende, og det er knap så sjovt at skulle ud på cyklen, holder cykelkurset derfor pause. Men til foråret, når de blå mærker har fortaget sig, og det cykelvenlige vejr er kommet tilbage, kan man igen se sprogcentrets ihærdige cyklister træne på stierne ved Hannerup Kirke. 5

6 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 6 Med Sprogcenter Fredericia til København På vores vej rundt i Fristaden bemærkede en af kursisterne, at det nærmest var som at gå en tur på volden i Fredericia, hvilket er meget godt set, idet Christiania var en del af Københavns forsvarsværker forsvarsværker fra en svunden tid. Fra Christianias alternative fællesskab var kontrasten til stedet for vores næste besøg så stor som den næsten kan blive i det danske samfund. Fra at være blevet guidet af selvbestaltede ordenshåndhævere var det nu livgardere, der kom med anvisninger til, hvad vi måtte og ikke måtte. På Amalienborg slotsplads var det et yndet motiv at blive fotograferet sammen med en garder, dog med det forbehold, at garderne ikke ønskede nærkontakt og derfor venligt men bestemt holdt afstand til os. Det tætteste vi kom på de kongelige, var da en af de fine kronebiler kørte over slotspladsen. Der var ingen flag hejst på palæerne, og derfor var der ingen hjemme, hverken mor eller søn. fortsættes side 7 Af Janni B. Jakobsen, Victoria Mortensen, Amela Mutic og Svend Gustavsen, lærere i dansk som andetsprog. Årets sidste udflugt gik til København. Vi var 60 forventningsfulde deltagere kursister, frivillige og medarbejdere, der så frem til at opleve programmet, der bestod af besøg på Christiania, i Tivoli og på Christiansborg krydret med en improviseret byrundtur med stop på Amalienborg. Første stop var et besøg på Christiania, Fristaden, der ligger som en oase på Amager En kontrast til det ellers så strømlinede København, der med design og byplanlægning vokser i størrelse. Selvom klokken nærmede sig 11, var der knap nok liv i gaderne. Vi gik igennem hovedgaden, Pusher Street, og kunne konstatere, at gaden stadigvæk lever op til sit navn. Fra små boder solgtes der diverse varianter af hash, også kaldet sjov tobak. Det er på det strengeste forbudt at fotografere måske netop pga. boderne og deres vareudbud. Et forbud, der håndhæves meget strengt af de tilstedeværende Christianitter. 6

7 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 7 Til gengæld var Den lille Havfrue atter hjemvendt fra sin tur til Expo i Kina. Desværre var tiden ikke til at se hende på nært hold, og det blev derfor kun til et kik fra bussen. Tivoli, Københavns fine gamle forlystelseshave i centrum, var efter byrundturen, vores næste mål. Haven var fint pyntet til den forestående højtid Julen. Alt hvad hjertet næsten kan begære udi julepynt kunne købes i små boder overalt. Det var dog en temmelig kold fornøjelse, så det var de færreste, der benyttede sig af de mange forlystelser. Derimod var varme drikke i høj kurs. Inden vi forlod haven blev det lidt mere stemningsfuldt, da julepynten og ikke mindst lysene blev mere fremtrædende, efterhånden som tusmørket langsomt sænkede sig over København. Besøget og rundvisningen på Christiansborg skulle vise sig at blive det, som mange oplevede som den største oplevelse. I to hold blev vi guidet rundt på Borgen og fik indsigt i vores folkestyre og rammerne for det. På bedste vis blev vi budt velkommen både i ord, men også i handling. De var helt trygge ved at have os på besøg og anså det ikke for nødvendigt at sikkerhedsscanne os i tillid til, at vi ikke havde ondt i sinde. Med Christiansborg som sidste programpunkt gik turen atter hjemover først på aftenen. Vi takker for en dejlig og oplevelsesrig tur. FAKTA Tilmeldte til prøveterminen november/december 2010 Tilmeldte Egne kursister Selvstuderende Prøve i Dansk Prøve i Dansk Prøve i Dansk Studieprøven 1 0 Indfødsretsprøven Tilmeldingsfrist for Prøver i Dansk maj/juni 2011: Mandag den 14. marts Tilmeldingsfrist for Indfødsretsprøven i juni 2011: Mandag den 2. maj Fra lønregnskaber til dansk grammatik Af Rana Malan, kursist på Sprogcenter Vejle Jeg bor i Vejle og lærer nu dansk på sprogcenteret. Men for godt 10 år siden var det økonomi, jeg lærte, og det var på universitetet i Bagdad, hvor jeg også tog min eksamen. Efter universitetet var det vanskeligt at finde arbejde, for jeg havde ingen erfaring i mit fag. Jeg skrev mange ansøgninger og tog ud til mange firmaer rundt omkring i Bagdad, uden dog at få noget job. Alligevel gav jeg ikke op, men var vedholdende og kom efter to års ihærdige forsøg endelig til jobsamtale. Så lykkedes det, og det var jeg rigtig lykkelig over. Desuden var det så heldigt, at firmaet kun lå fem minutters gang fra mit hjem. I firmaet arbejdede jeg i nogle år med lønregnskaber. Det var et godt arbejde, og jeg fik mange venner blandt kollegerne, ligesom jeg fik nyttig erfaring. Selvfølgelig var det også vigtigt at tjene gode penge, og det gjorde jeg heldigvis. I denne periode i Bagdad lærte jeg min mand at kende, og blev et år senere gift med ham. Han er som jeg ligeledes iraker, men havde boet i Danmark i 20 år. Så i september 2007 kom jeg til Danmark via familiesammenføring, men havde måttet vente knap et år, indtil Udlændingeservice havde afgjort min sag, og jeg kunne rejse. Mit første indtryk af Danmark drejede sig om vejret. Her var koldt, og jeg var kun vant til et varmt klima, og at solen skinnede. En uge efter min ankomst til Danmark begyndte jeg på sprogcentret for at lære dansk. Men det viste sig at være meget svært, særligt i de tre første måneder, men med tiden blev jeg bedre og bedre til at tale og skrive dansk. Ud over det vanskelige sprog var det også hårdt at komme til et nyt og meget anderledes samfund end mit hjemland, og jeg begyndte samtidig at savne min familie enormt. Men det var nødvendigt at acceptere min tilværelse her og passe sprogundervisningen og min nye familie. Da jeg fik min datter, blev jeg helt optaget af at passe hende, og jeg måtte i en periode forlade sprogcentret. Det viste sig at være vanskeligt at have et lille barn, sikkert fordi det er mit første. Min mand hjalp mig med min pige, og da hun var 10 måneder, kom hun i vuggestue, så jeg igen kunne koncentrere mig om at lære dansk. Jeg har nu været igennem de første fire moduler på Danskuddannelse 3, og jeg er nu i gang med det sidste modul. Til jul bliver jeg færdig med sprogskolen, idet jeg så tager den afsluttende Prøve i Dansk 3. Mange af mine venner spørger mig ofte om mine planer for fremtiden. Faktisk planlægger jeg at få et barn mere samt tage en ny uddannelse her i Danmark, nemlig som kok. Jeg elsker at lave mad, så det er lige mig. På længere sigt - når der er mulighed for det - har jeg sammen med min mand planer om at købe et hus her i Vejle-området. Og det skal være med en stor have, hvor vi kan slappe lidt af. 7

8 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 8 Statistik for Af Mira Djozo, administrativ medarbejder Når man har investeret i en hjemmeside, er man naturligvis også interesseret i, om den bliver brugt, og i hvilket omfang. Dette har Google udviklet et værktøj til - Google Analytics. Nedenstående analyse er lavet i perioden 1. august 5. november Alle trafikkilder har sendt besøg via 62 kilder og medier, og her er nogle af dem: 2. Søgning har sendt i alt besøg via 5 søgemaskiner: Direkte (sprogcentervejle.dk) organic referral referrel Search organic 33 3 VEJLEVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE ENGHAVEVEJ P BLEGBANKEN KLOSTERGADE RÅDHUS TORVET KIRKEGADE GÅGADE DÆMNINGEN PRANGERVEJ CHR. WINTHERS VEJ PRANGERVEJ BUS BANEGÅRDSPLADSEN MARKSVEJ VESTRE RINGVEJ STRANDVEJEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Danskundervisning - ikke en klods om benet

Danskundervisning - ikke en klods om benet Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 15 september 2011 Indhold Side 1 Danskundervisning - ikke en klods om benet Side 2 Farvek til kursister Side 3 En kop kaffe til/for Viggo Side 4 Bageallekagerne

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Indhold Side 1 Som ringe i vandet Side 3 Her hjælper børnene sig selv Side 4 Visitationen Side 6 Partnerskabsmøde i Slovakiet Side 7 Hvorfor

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014 Indhold Side 1 Man skal deltage Side 4 Danskuddannelse1 = Dansk Og Dannelse Side 6 Besøg på Carlsberg Side 7 At hæmme eller fremme

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012 Indhold Side 1 Et selvstændigt liv Side 3 Hvad kan jeg lære af dig? Side 4 Pårørendearrangement på Sprogcenter Vejle Side 5 Et stærkt netværk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Arbejdsmarkedsdansk på Forende Service A/S

Arbejdsmarkedsdansk på Forende Service A/S Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 13 marts 2011 Indhold Side 1 Arbejdsmarkedsdansk på Forenede Service A/S Side 2 FVU læsning Side 3 Kan man føle sig hjemme i udlandet? Side 4 CL endnu

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere