Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december Side 1 Dansk på Munkebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg"

Transkript

1 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem Side 4 Turen går til Stockholm Side 5 Al begyndelse er svær Side 6 Med Sprogcenter Fredericia til København Side 7 Fra lønregnskab til dansk Grammatik Side 8 Statistik for Dansk på Munkebjerg Af Ilse Depka Carstens, underviser i dansk som andetsprog Lige siden Sprogcentrets Erhvervs- og Udviklingsafdeling blev etableret for snart 10 år siden, har Sprogcenter Vejle leveret danskundervisning på mange forskellige arbejdspladser og i forbindelse med et stort antal projekter. Siden august i år har der været danskundervisning for to grupper medarbejdere på Hotel Munkebjerg i Vejle. Kursisterne kommer fra Polen og Rumænien og er beskæftiget med rengøring. Den ene gruppe er begyndere, som enten er kommet til Danmark for nylig eller ikke har haft mulighed for at følge undervisning på sprogcentret. Den anden gruppe består af kursister, som har været i Danmark i længere tid, og hvoraf nogle gerne vil have mulighed for at avancere og gøre karriere her. Der er forskellige ting, som er vigtige for en underviser, når man påtager sig undervisning på en virksomhed. Af stor betydning er det, at både kursister og lærer mærker arbejdsstedets opbakning og interesse. Derfor er det med særlig glæde, at jeg fortæller om Hotel Munkebjerg, hvor daglig leder af Housekeeping, Marianne Srzykala, har vist stor interesse for at samarbejde omkring danskundervisningen. Det betyder meget for resultatet og for stemningen i klassen. Inden starten af et undervisningsforløb orienterer underviseren sig om arbejdets art samt ønsker og forventninger til undervisningen, såvel fra arbejdsstedets som kursisternes side. I de Fortsættes side 2

2 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 2 fleste projekter, som jeg har deltaget i, har ønsket været fokus på det talte sprog både de generelle hverdags- og høflighedsvendinger og de mere fagspecifikke, som i sagens natur er forskellige fra sted til sted. For at fremme forståelsen er det min erfaring, at billedmateriale er en stor hjælp. Det er ofte lettere at huske en ting, når man kan hæfte et billede på, og mange mennesker har en god visuel hukommelse, som hjælper, især hvis man er uvant med at sidde på en skolebænk og lære et fremmedsprog og det gør det også lidt sjovere. Når det så er sagt, så er det sprog, som rengøringspersonalet har brug for jo meget mere end Hvor er kluden?. Tid bruges også på at diskutere kulturforskelle og her er arbejdspladsens medvirken afgørende, for pilen peger jo begge veje. Det kan derfor være en fordel og en stor hjælp at berøre forskellige aspekter af omgangstone væremåde arbejdsplads - kultur traditioner - mentalitet ud fra synsvinklen hvad mener vi, når vi siger...? Somme tider bruger vi nemlig de samme ord, men mener helt forskellige ting. For eksempel ordet kvalitet. Alle parter forstår ordet, men vi har forskellig forståelse af, hvad høj kvalitet er hvor lidt snavset må det være, for at vi synes, kvaliteten er høj. Andre ord, som alle parter sagtens kan forstå, er for eksempel ansvar, respekt, service. Men hvad der ikke er så let, er at forstå, hvad en dansker lægger i ordene, og hvad en polak lægger i ordene; holdninger og værdier er nemlig ikke ens. Projekt om det danske udd Af Maria Boleman, lærer i dansk som andetsprog Efterhånden er det blevet en tradition, at Danskuddannelse 3 kursister har to større fællesprojekter: det danske arbejdsmarked om foråret og det danske uddannelses-sytem om efteråret. Danskuddannelse 3 kursister er jo alle studievante hjemmefra, dvs. de har kendskab til det hjemlige uddannelsessystem, og det er vigtigt, at de af hensyn til deres fremtid også lærer om det danske uddannelsessystem. Ideen bag projektet var, at alle kursister bortset fra nybegynderne skulle involveres i, at der skulle være en anden slags undervisning end den, som foregår dagligt, samt at der skulle skabes et læringsmiljø, hvor der skulle arbejdes på tværs af holdene og modulerne, og hvor kursisternes kompetencer kom til deres ret. Projektet forløb i to uger og bestod af en teoretisk del, hvor kursisterne på tværs af de normale hold, og hvor de ved hjælp af forskellige tekster, avisartikler, billeder og ikke mindst gennem en autentisk oplægsholder (Emil på 10 år) erhvervede sig informationer om den danske folkeskole. Vores lille gæstelærer gjorde sig umage ved at vise sine bøger og arbejdshæfter, fortælle om sin dagligdag på skolen og ved at besvare kursisternes mange spørgsmål. Nogle af kursisterne har selv børn i folkeskolen eller i en privatskole, og dermed bidrog de med deres erfaringer. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Vind Andersen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Der blev lagt stor vægt på, at udslusningsniveauets kursister kunne danne sig et billede af, hvilke muligheder de har, hvis de efter deres afsluttende prøve på sprogcentret ville vælge at gå i gang med en uddannelse eller en supplerende uddannelse. Sprogcentrets jobguide, Anne Vind Andersen bidrog med sin viden om og erfaring med, hvordan kursisterne hurtigst muligt kunne få deres uddannelses-papirer godkendt. Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. I den anden og praktiske del arbejdede kursisterne i selvvalgte grupper, hvor det var deres opgave, at de skulle vælge enten en uddannelse eller en uddannelses-institution, finde informationer om denne, producere materiale til medkursisterne og til præsentation på overhead og ikke mindst stå for fremlæggelsen. 2

3 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 3 ke uddannelsessystem 10-årige Emil fortæller om den danske folkeskole. Lærerne i team 3 stod for planlægningen og organiseringen af de praktiske detaljer, men hovedopgaven hvilede på kursisterne. Vi frasagde os vores gamle rolle som lærere og blev til vejledere og konsulenter. Opgaven krævede også nytænkning af kursisterne: de skulle blive enige om emnet i gruppen, de skulle uddelegere opgaverne til gruppens medlemmer, både hvad angår indsamling af stoffet, og hvad angår bearbejdelse af og fremlæggelse af det. Kursisterne syntes selv (det fik vi at vide ved evalueringen), at de havde lært at arbejde sammen, at have ansvar over for gruppens medlemmer, at hjælpe hinanden, at lytte til hinanden, at supplere hinanden og at bruge os som konsulenter. Deres emnevalg strakte sig fra frisør- og kosmetologuddannelsen til Sct. Norberts Skole i Vejle, fra arkitektur og design til civilingeniøruddannelsen, fra pædagoguddannelsen til medicinstudiet og fra Rosborg Gymnasium og HF i Vejle til journalistuddannelsen. En af de grundlæggende ting, kursisterne skulle undersøge, var, hvilke muligheder man har, når man er færdig med en bestemt uddannelse eller uddannelsesinstitution med hensyn til arbejde, videregående uddannelse eller videreuddannelse. Kursisternes fremlæggelse og de uddelte materialer til medkursisterne afslørede, at de tog opgaven alvorligt, og efter deres eget udsagn havde de ikke kun lært nye danske ord, udtryk og begreber; de havde også erhvervet sig nogle færdigheder i projektarbejde, som de helt bestemt vil kunne bruge senere i løbet af deres uddannelse og arbejde. Desuden var projektarbejdet medvirkende til, at de kunne få deres planer efter sprogcentret afklaret. Desuden medførte kursisternes samarbejde i grupperne ifølge deres egen mening også nye sociale relationer. Bl.a. lærte de hinanden bedre at kende, da de også mødtes efter skoletid for f.eks. at interviewe folk og for at gøre deres fremlæggelse færdig. Summa summarum er vi alle blevet bekræftet i, at projektarbejdet ikke kun er en vigtig del af undervisningen, men også en læreproces, hvor kursisterne afprøver deres egne kræfter samtidig med, at de udvikler nogle nye faglige og sociale færdigheder, som er uundværlige, hvad enten de vælger uddannelsesvejen eller at søge arbejde. Som en af kursisterne sagde: Det var et godt stykke arbejde! 3

4 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 4 Turen går til Stockholm Pædagogisk Udvalg på Sprogcenter Vejle besluttede i foråret at tage på en studietur for at få inspiration og nye indfaldsvinkler til vores undervisning. Pædagogisk Udvalg består af sprogcentrets teamkoordinatorer, udvik - lings konsulent samt ledelse; det er tænkt som motoren i den pædagogiske udvikling på Sprogcentret og bindeled mellem de selvstyrende team og ledelsen. Pædagogisk Udvalget er ligeledes organiseret som et selvstyrende team. Valget faldt på Stockholm, fordi vi havde en forestilling om, at det var et sted vi kunne sammenligne os med. Vi var især interesseret i at se, hvordan fleksibel tilrettelæggelse bliver praktiseret, hvordan selvstyrende team fungerer, og hvordan fjernundervisning bliver anvendt. Et andet formål med turen var at blive styrket som selvstyrende team. Og vi boede i Kristineberg - lige ved tunnelbanen Vi henvendte os til Stockholm Kommunes ansvarlige for svensk for indvandrere (SFI). De var utroligt imødekommende og sammensatte et program for os. Første punkt på programmet var et møde i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor ansvaret for SFI er placeret. Her fik vi gennemgået det svenske og stockholmske undervisningssystem, og det svarer meget til det danske med 3 uddannelsesveje. 4 Så er vi ankommet til Arlanda Lufthavn Foran Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvorfra svensk for indvandrere administreres Vi fik således et godt grundlag for de kommende dages feltarbejde, nemlig besøg på forskellige SFI-centre spredt over Stockholms fire hjørner. Hvert center havde sit særlige særpræg og særlige undervisningstilbud. Til drama-undervisning på Lernia Globen Alle steder bliver der praktiseret fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen som en helt naturlig undervisningsform; der skiftes mellem læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde og selvstændigt arbejde ved pc en. På en af skolerne fortalte de eksempelvis om deres erfaringer med undervisning af analfabeter. De underviser efter definerede mål, og deres arbejdsform er primært dialogbaseret, både i par og grupper, og der blev som forsøg anvendt støtte fra modersmålsundervisere. Man har her gjort den erfaring, at man ved at styrke begynder-undervisningen har flerdoblet resultatet i den sidste ende. Et andet sted i den modsatte ende af Stockholm med den velfungerende tunnelban havde man specialiseret sig i virksomhedsrettede SFI-kurser. Når man havde nået et bestemt SFI-niveau, kunne man optages på disse kurser. De er forkurser til bestemte brancher som for eksempel lager og transport, køkken og kantine, pleje og omsorg, rengøring m.v. Kurserne er meget eftertragtede, og kursisterne oplever, at de kommer videre i retning mod job og uddannelse. Kommunen er ligeledes glade for disse kurser, da resultaterne er så åbenlyse. Vicerektor og pædagoisk konsulent i Stockholm kommune De entusiastiske lærere på Lernia sprogcentret På vej til Gamla Stan I Danmark har vi desværre ikke denne mulighed inden for den nuværende lovgivnings rammer, men det var nok en ide at se på, om vi også herhjemme kunne anvende dansk som andetsprog i målrettede forkurser inden de egentlige AMU-kurser. De mondæne Stockholm fra vandsiden Selvstyrende team var der ingen erfaringer med i Stockholm-området, men på et af centrene var tanken i sin vorden. Og fjernundervisning var det heller ikke muligt at få erfaringer fra. Et glimt i Gamla Stan Og hvilket sprog talte vi så sammen? Disse to stolte skandinaviske lande. Jo, vi talte dansk, og de talte svensk. Og det gik rigtig fint, vi forstod det svenske, men ak og ve, når vi talte, forstod svenskerne det ikke, så vi lærte hurtigt at tale en slags skandinavisk. For en - gelsk ville vi alligevel ikke bruge. Og hvad fik vi ud af det som team? Vi evaluerede hver aften og det kunne godt trække ud. Lars i strålende sol Vi planlagde næste dag, oplevede hinanden fra nogle nye sider og oplevede os selv som både handlekraftige og selvstyrende.

5 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 5 Al begyndelse er svær Af Karen-Lise Akmind Linnet, lærer i dansk som andetsprog og frivilligkoordinator Går man sig en tur tirsdag eftermiddag på stierne ved Hannerup Kirke i Fredericia, møder der én et sælsomt syn. Syv cyk - lister i lange sorte gevandter kommer flagrende med udefinerbar kurs på pedalløse børnecykler. Mange beboere i området har vendt sig om efter dette forunderlige syn, men det synes ikke at påvirke de nye cyklister. De har travlt med at holde balancen - og masken, når det går galt. Det går nemlig ikke stille for sig, når kursisterne på Sprogcenter Fredericia skal lære at cykle. Cykelkurset startede i marts 2008, da skolen fik bevilget støtte fra Fredericia Kommunes Integrationspulje for frivilligt socialt arbejde. Pengene blev brugt til at købe 8 gamle cykler for, nogle cykelhjelme og en udmærket cykelpumpe. Cyklerne står nu i sprogcentrets kælder, hvorfra de hentes op hver tirsdag eftermiddag. Cykelkurset afvikles under kyndig vejledning af tre frivillige hjælpere. Kristian har været med siden starten for 2 ½ år siden. Det var hans ide at skrue pedalerne af cyklerne, så de i starten kunne bruges som balance-cykler. Det er også Kristian, der efterser cyklerne og klargør dem om foråret. Inge fortæller: Det er både sjovt og festligt, og vi griner så meget. Og så er det også danskundervisning i praksis. Jens oplever, at det også kan være problematisk at være mandlig cykelfrivillig, når man skal holde cyklen. Cyklen med passager er meget tung, og man kan ikke undgå at komme til at røre ved kursisten. Jens må derfor nogle gange holde sig på baglinien, overlade opgaven til sin kone Inge, og i stedet komme med opmuntrende tilråb. Cyklisterne er nemlig alle kvinder. De kommer hovedsagelig fra Danskuddannelse 1. Der har dog også tidligere været cyklister fra Danskuddannelse 3 og Danskuddannelse 2 og fra FVU. De syv nuværende cykelaspiranter kommer fra Somalia, Afghanistan og Tyrkiet. Halima fortæller, at hendes søn cykler med aviser to gange om ugen. Han har to ruter, og det er krævende og tager lang tid for ham. Men han er fast besluttet. Han VIL bare tjene sine egne penge, og Halima vil gerne støtte sin søn. Hun kan bare ikke følge med ham gående. Hun er i øvrigt også den eneste i familien, der ikke kan cykle. Mine piger cykler jo også, fortæller hun. Hawo tager sig til benet og fortæller, at prisen for at lære at cykle er høj. Hun er fyldt med blå mærker foruden en øm bagdel. Denne ulempe ved cykeltræningen havde hun ikke lige regnet med. En gammel cykelkursist fortæller en anden historie: Da jeg boede i Syrien, måtte jeg ikke cykle for min far. Men det måtte mine brødre gerne. Jeg stod tit og så på, at de cyklede frem og tilbage på vejen og havde det sjovt. Det ville jeg også gerne prøve. En dag proppede jeg mit lange hår op i en hat og tog en af mine brødres cykler. Desværre så min nabo mig, og han sladrede til min far. Så cyklede jeg aldrig mere. Kursisterne har alle forskellige grunde til at ville lære at cykle, og de synes, det er hårdt arbejde - men det er også sjovt. Det danske efterårsvejr er også en faktor, der kan tage modet fra selv de mest ivrige nybegyndere i cyklingens svære kunst. Inden længe, når vejret bliver for regnfuldt og blæsende, og det er knap så sjovt at skulle ud på cyklen, holder cykelkurset derfor pause. Men til foråret, når de blå mærker har fortaget sig, og det cykelvenlige vejr er kommet tilbage, kan man igen se sprogcentrets ihærdige cyklister træne på stierne ved Hannerup Kirke. 5

6 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 6 Med Sprogcenter Fredericia til København På vores vej rundt i Fristaden bemærkede en af kursisterne, at det nærmest var som at gå en tur på volden i Fredericia, hvilket er meget godt set, idet Christiania var en del af Københavns forsvarsværker forsvarsværker fra en svunden tid. Fra Christianias alternative fællesskab var kontrasten til stedet for vores næste besøg så stor som den næsten kan blive i det danske samfund. Fra at være blevet guidet af selvbestaltede ordenshåndhævere var det nu livgardere, der kom med anvisninger til, hvad vi måtte og ikke måtte. På Amalienborg slotsplads var det et yndet motiv at blive fotograferet sammen med en garder, dog med det forbehold, at garderne ikke ønskede nærkontakt og derfor venligt men bestemt holdt afstand til os. Det tætteste vi kom på de kongelige, var da en af de fine kronebiler kørte over slotspladsen. Der var ingen flag hejst på palæerne, og derfor var der ingen hjemme, hverken mor eller søn. fortsættes side 7 Af Janni B. Jakobsen, Victoria Mortensen, Amela Mutic og Svend Gustavsen, lærere i dansk som andetsprog. Årets sidste udflugt gik til København. Vi var 60 forventningsfulde deltagere kursister, frivillige og medarbejdere, der så frem til at opleve programmet, der bestod af besøg på Christiania, i Tivoli og på Christiansborg krydret med en improviseret byrundtur med stop på Amalienborg. Første stop var et besøg på Christiania, Fristaden, der ligger som en oase på Amager En kontrast til det ellers så strømlinede København, der med design og byplanlægning vokser i størrelse. Selvom klokken nærmede sig 11, var der knap nok liv i gaderne. Vi gik igennem hovedgaden, Pusher Street, og kunne konstatere, at gaden stadigvæk lever op til sit navn. Fra små boder solgtes der diverse varianter af hash, også kaldet sjov tobak. Det er på det strengeste forbudt at fotografere måske netop pga. boderne og deres vareudbud. Et forbud, der håndhæves meget strengt af de tilstedeværende Christianitter. 6

7 Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 7 Til gengæld var Den lille Havfrue atter hjemvendt fra sin tur til Expo i Kina. Desværre var tiden ikke til at se hende på nært hold, og det blev derfor kun til et kik fra bussen. Tivoli, Københavns fine gamle forlystelseshave i centrum, var efter byrundturen, vores næste mål. Haven var fint pyntet til den forestående højtid Julen. Alt hvad hjertet næsten kan begære udi julepynt kunne købes i små boder overalt. Det var dog en temmelig kold fornøjelse, så det var de færreste, der benyttede sig af de mange forlystelser. Derimod var varme drikke i høj kurs. Inden vi forlod haven blev det lidt mere stemningsfuldt, da julepynten og ikke mindst lysene blev mere fremtrædende, efterhånden som tusmørket langsomt sænkede sig over København. Besøget og rundvisningen på Christiansborg skulle vise sig at blive det, som mange oplevede som den største oplevelse. I to hold blev vi guidet rundt på Borgen og fik indsigt i vores folkestyre og rammerne for det. På bedste vis blev vi budt velkommen både i ord, men også i handling. De var helt trygge ved at have os på besøg og anså det ikke for nødvendigt at sikkerhedsscanne os i tillid til, at vi ikke havde ondt i sinde. Med Christiansborg som sidste programpunkt gik turen atter hjemover først på aftenen. Vi takker for en dejlig og oplevelsesrig tur. FAKTA Tilmeldte til prøveterminen november/december 2010 Tilmeldte Egne kursister Selvstuderende Prøve i Dansk Prøve i Dansk Prøve i Dansk Studieprøven 1 0 Indfødsretsprøven Tilmeldingsfrist for Prøver i Dansk maj/juni 2011: Mandag den 14. marts Tilmeldingsfrist for Indfødsretsprøven i juni 2011: Mandag den 2. maj Fra lønregnskaber til dansk grammatik Af Rana Malan, kursist på Sprogcenter Vejle Jeg bor i Vejle og lærer nu dansk på sprogcenteret. Men for godt 10 år siden var det økonomi, jeg lærte, og det var på universitetet i Bagdad, hvor jeg også tog min eksamen. Efter universitetet var det vanskeligt at finde arbejde, for jeg havde ingen erfaring i mit fag. Jeg skrev mange ansøgninger og tog ud til mange firmaer rundt omkring i Bagdad, uden dog at få noget job. Alligevel gav jeg ikke op, men var vedholdende og kom efter to års ihærdige forsøg endelig til jobsamtale. Så lykkedes det, og det var jeg rigtig lykkelig over. Desuden var det så heldigt, at firmaet kun lå fem minutters gang fra mit hjem. I firmaet arbejdede jeg i nogle år med lønregnskaber. Det var et godt arbejde, og jeg fik mange venner blandt kollegerne, ligesom jeg fik nyttig erfaring. Selvfølgelig var det også vigtigt at tjene gode penge, og det gjorde jeg heldigvis. I denne periode i Bagdad lærte jeg min mand at kende, og blev et år senere gift med ham. Han er som jeg ligeledes iraker, men havde boet i Danmark i 20 år. Så i september 2007 kom jeg til Danmark via familiesammenføring, men havde måttet vente knap et år, indtil Udlændingeservice havde afgjort min sag, og jeg kunne rejse. Mit første indtryk af Danmark drejede sig om vejret. Her var koldt, og jeg var kun vant til et varmt klima, og at solen skinnede. En uge efter min ankomst til Danmark begyndte jeg på sprogcentret for at lære dansk. Men det viste sig at være meget svært, særligt i de tre første måneder, men med tiden blev jeg bedre og bedre til at tale og skrive dansk. Ud over det vanskelige sprog var det også hårdt at komme til et nyt og meget anderledes samfund end mit hjemland, og jeg begyndte samtidig at savne min familie enormt. Men det var nødvendigt at acceptere min tilværelse her og passe sprogundervisningen og min nye familie. Da jeg fik min datter, blev jeg helt optaget af at passe hende, og jeg måtte i en periode forlade sprogcentret. Det viste sig at være vanskeligt at have et lille barn, sikkert fordi det er mit første. Min mand hjalp mig med min pige, og da hun var 10 måneder, kom hun i vuggestue, så jeg igen kunne koncentrere mig om at lære dansk. Jeg har nu været igennem de første fire moduler på Danskuddannelse 3, og jeg er nu i gang med det sidste modul. Til jul bliver jeg færdig med sprogskolen, idet jeg så tager den afsluttende Prøve i Dansk 3. Mange af mine venner spørger mig ofte om mine planer for fremtiden. Faktisk planlægger jeg at få et barn mere samt tage en ny uddannelse her i Danmark, nemlig som kok. Jeg elsker at lave mad, så det er lige mig. På længere sigt - når der er mulighed for det - har jeg sammen med min mand planer om at købe et hus her i Vejle-området. Og det skal være med en stor have, hvor vi kan slappe lidt af. 7

8 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/ Side 8 Statistik for Af Mira Djozo, administrativ medarbejder Når man har investeret i en hjemmeside, er man naturligvis også interesseret i, om den bliver brugt, og i hvilket omfang. Dette har Google udviklet et værktøj til - Google Analytics. Nedenstående analyse er lavet i perioden 1. august 5. november Alle trafikkilder har sendt besøg via 62 kilder og medier, og her er nogle af dem: 2. Søgning har sendt i alt besøg via 5 søgemaskiner: Direkte (sprogcentervejle.dk) organic referral referrel Search organic 33 3 VEJLEVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE ENGHAVEVEJ P BLEGBANKEN KLOSTERGADE RÅDHUS TORVET KIRKEGADE GÅGADE DÆMNINGEN PRANGERVEJ CHR. WINTHERS VEJ PRANGERVEJ BUS BANEGÅRDSPLADSEN MARKSVEJ VESTRE RINGVEJ STRANDVEJEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 11 september 2010. Side 1 Losseplads, rampe og rugbrød

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 11 september 2010. Side 1 Losseplads, rampe og rugbrød Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 11 september 2010 Indhold Side 1 Losseplads, rampe og rugbrød Side 3 Arbejdsmarkedet som omdrejningspunkt Side 4 Åbent Studiecenter - Hvad sker der her?

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 Jeg har siden min start her på ergoterapeutuddannelsen været meget interesseret i at komme på udveksling ifm. studiet, da jeg syntes det kunne være

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet Kære læser I dette brev: KÆRE LÆSER... 1 LAD OS MØDES TIL SOMMER... 2 FRIHEDEN PÅ TO HJUL... 3 HJEMLØSEHUSET I NORDVEST STARTER NYT LOPPEMARKED...4 REPORTAGE: HJEMLØSE TIL NYTÅRSKUR PÅ CHRISTIANSBORG...

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere