Sund hele livet ECDC i aktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund hele livet ECDC i aktion"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE CENTER FOR FOREBYGGELSE AF OG KONTROL MED SYGDOMME Sund hele livet ECDC i aktion

2 Fotos Alle fotos (c) ECDC, undtagen: Forside, midten; side 2; CDC. Med tilladelse fra Cynthia Goldsmith; Jacqueline Katz; Sherif R. Zaki side 4 stockxpert.com side 8, venstre US National Museum of Health and Medicine side 9 CDC side 14, højre istockphoto.com side 16, venstre Image Source side 16, højre CDC. Courtesy of Dr Edwin P Ewing, Jr Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ISBN DOI /11956 Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Alle fotografier i denne publikation nyder ophavsretlig beskyttelse og kan ikke anvendes til andre formål uden udtrykkelig samtykke fra indehaveren af ophavsretten.

3 Sund hele livet ECDC i aktion Indholdsfortegnelse Forord EU-aktion mod smitsomme sygdomme Hvilken trussel udgør smitsomme sygdomme mod mennesker i Europa? ECDC i aktion Hvad nu, hvis der startede en pandemi i morgen? ECDC s strategiske prioriteter for Sådan er ECDC opbygget Nøglefakta om ECDC Liste over smitsomme sygdomme, som er anmeldelsespligtige i EU

4 »Vores vision er et EU, hvor alle borgere nyder den bedste beskyttelse mod overførbare sygdomme, som den seneste teknologi for forebyggelse og kontrol kan tilbyde«zsuzsanna Jakab, direktør for ECDC 2

5 Forord EU-aktion mod smitsomme sygdomme Verden har aldrig været så tæt knyttet sammen, som den er det i dag. Millioner af mennesker og tonsvis af fødevarer krydser grænserne hver eneste dag. På en gennemsnitlig nat finder man på et hvilket som helst større hotel i en europæisk by gæster fra mindst et dusin lande. Som udbruddet af SARS viste det i 2003, kan udbrud af smitsomme sygdomme brede sig til hele verden med en hast, vi aldrig har oplevet før. De gode nyheder er, at redskaberne i det 21. århundrede til at spore og forebygge sygdomsudbrud er bedre i dag end på noget andet tidspunkt i historien. Udfordringen er at sikre sig, at vi bruger disse redskaber fornuftigt. Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) blev oprettet i 2005 og har til formål at styrke Europas forsvar mod smitsomme sygdomme. Vi arbejder inden for EU s institutioner og medlemsstater på at lette samarbejdet og tilvejebringe det evidensgrundlag, der er nødvendigt for at sætte effektivt ind. Vores vision er et EU, hvor alle borgere nyder den bedste beskyttelse mod smitsomme sygdomme, som den seneste teknologi for forebyggelse og kontrol kan tilbyde. Så selv om en del af vores arbejde fokuserer på statistikker og videnskabelig analyse, spiller vi også en rolle ved at reagere på hændelser, der har direkte virkning på menneskers sundhed. Det giver os et ansvar og en motivation til at gøre det rigtige. Kort sagt er det vores job at holde Europa sundt, nu og i fremtiden. Zsuzsanna Jakab Direktør for ECDC Som et videnskabeligt agentur i Den Europæiske Union gennemfører ECDC risikovurderinger og tilvejebringer videnskabelige beviser til politiske beslutningstagere i EU og i de enkelte lande. Men vi har også en rent praktisk operationel rolle med hensyn til at forsvare Europa mod sygdomme. Overvågning og vurdering af trusler mod menneskers sundhed er ikke noget, vi gør ved blot at sidde på vores kontorer i Stockholm. Vi har løbende epidemiologer ude i marken, som vurderer forholdene der, hvor tingene sker. Det gjorde vi både i 2005 og i 2006, da H5N1- fugleinfluenzaen kom til dele af Europa, og igen for kort tid siden, da der opstod et udbrud med den tropiske virus, chikungunya. 3

6 Hvilken trussel udgør smitsomme sygdomme mod mennesker i Europa? Smitsomme sygdomme skyldes mikroorganismer fx bakterier, vira, parasitter eller svampe som trænger ind i den menneskelige krop og formerer sig dér. Mikroorganismer kan smitte mennesker ad en række forskellige veje. De kan findes i den luft, vi indånder, det vand, vi drikker, eller den mad, vi spiser. Mennesker kan blive påført disse mikroorganismer ved kontakt med andre mennesker, dyr, planter eller endog med det usynlige snavs på genstande, de rører ved. EU-landene har generelt haft stor succes med at bekæmpe smitsomme sygdomme. Hygiejnen er høj i EU sammenlignet med mange andre dele af verden, og EU s medlemsstater har gode offentlige sundhedssystemer. Nationale vaccinationskampagner har holdt forskellige sygdomme under kontrol og i nogle tilfælde endog udryddet dem. har holdt sig stabil over de seneste 10 år. De fleste dødsfald i EU-landene skyldes ikke-smitsomme sygdomme, såsom kræft og hjertesygdomme. Man skal imidlertid holde sig for øje, at den nuværende situation er resultatet af en stor og vedvarende indsats fra sundhedsmyndigheder, sundhedsfagligt personale, forskere, og mange andre. For mindre end 100 år siden var infektioner stadig den hyppigste dødsårsag særlig blandt børn og unge. Hvis den beskyttelse, som vi har opbygget, ikke konstant holdes ved lige og udvikles, vil disse infektioner komme tilbage med fornyet styrke. Selv i dag må problemet med smitsomme sygdomme ikke undervurderes. Hvert år koster smitsomme sygdomme i EU-landene tusindvis af liv, millioner af tabte arbejdsdage og usigelig smerte og lidelse. For de fleste af de omkring 50 sygdomme, som ECDC indsamler data om, er infektionsraten enten faldet eller 4

7 Smitsomme sygdomme de største trusler Den vigtigste sygdomstrussel i Europa kommer fra mikroorganismer, der er blevet modstandsdygtige over for antibiotika. Infektioner fra sådanne bakterier er et kolossalt og hurtigt voksende problem både på vores hospitaler og i samfundet generelt. Hvert år får omkring fire en halv million mennesker i EU infektioner i forbindelse med sundhedspleje. Det skønnes, at helt op til patienter dør som en direkte følge heraf. Der blev rapporteret om over nye tilfælde af hiv/aids i EU-landene i Det samlede antal mennesker, der lever med hiv i EU, skønnes at ligge på ca Heraf er der omkring 30 % ca mennesker, der ikke ved, at de er hiv-smittet. Der blev anmeldt næsten tilfælde af tuberkulose (TB) i EU i Tilfældene af TB er stigende blandt udsatte grupper, såsom indvandrere og hivsmittede. Der ses rundt om i EU tilfælde af medicinresistent tuberkulose, som er meget vanskelig, om ikke umulig at behandle. Hver vinter bliver hundredtusindvis af mennesker i EU alvorligt syge af sæsonbetinget influenza. Heraf vil flere tusinde mennesker dø på en gennemsnitlig influenzasæson, ofte unødigt, idet der findes effektive vacciner tilgængelige for risikogrupperne. Helt nye mikroorganismer tilpasser sig og ændrer sig med det resultat, at nye sygdomme kan dukke op, og rent faktisk gør det. Det så vi med hiv/aids i 1980 erne, variant Creutzfeldt-Jakob-sygdommen i 1990 erne og SARS i Klimaforandringer kan også føre til nye sygdomsmønstre i Europa. Vi har set tick borne encephalitis (TBE, centraleuropæisk hjernehindebetændelse) brede sig til forskellige dele af Europa, lige som vi også har oplevet udbrud af nye tropesygdomme i de seneste år. 5

8 ECDC Eksperter i marken ECDC Emergency Operations Centre ECDC i aktion Indsats over for trusler mod sundheden EU-landene har siden 1990 erne rutinemæssigt udvekslet oplysninger om sygdomsudbrud, der har potentiale til at spredes på tværs af landegrænserne. EWRS-systemet (et sikkert system for tidlig varsling og reaktion på trusler mod folkesundheden i EU) forbinder sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne, ECDC og Europa-Kommissionen. ECDC s epidemiske eksperter, der sidder i vores kriseberedskabscenter, overvåger dette system syv dage om ugen, 365 dage om året. De holder ligeledes øje med oplysninger fra WHO, internationale partnere og medierne. Når en trussel opdages, vurderer ECDC s medarbejdere hurtigt dens betydning og udveksler deres konklusioner med Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Om nødvendigt kan ECDC selv udsende eksperter i marken for at undersøge forholdene på stedet. Indsamling af data på EU-niveau om smitsomme sygdomme ECDC indsamler data fra sine medlemsstater om cirka 50 vigtige smitsomme sygdomme (se side 16 for en liste over disse sygdomme). Det sætter ECDC i stand til at stykke et billede sammen for hele Europa af, hvad der sker omkring smitsomme sygdomme på vores kontinent og analysere tendenser i antallet af indberettede sager. En af ECDC s centrale strategiske målsætninger er at arbejde sammen med medlemsstaterne og Europa- Kommissionen om at forbedre pålideligheden og sammenligneligheden af data på tværs af Europa. I dag afspejler forskelle blandt medlemsstaterne med hensyn til antallet af indberettede sager af forskellige sygdomme ofte forskelle i den måde, hvorpå data indsamles snarere end forskelle i den»virkelige verden«. ECDC udarbejder en årlig epidemiologisk rapport, der samler og analyserer data om alle de sygdomme, den dækker, samt situationsrapporter for specifikke sygdomme, som fx hiv/aids og tuberkulose. Levering af dokumentation for en indsats på folkesundhedsområdet Ud over levering af data af høj kvalitet til beslutningstagere leverer ECDC også uafhængige videnskabelige udtalelser. Med dette formål for øje trækker ECDC på ekspertisen fra egne medarbejdere, eksperter fra nationale folkesundhedsmyndigheder og fra universitetsmiljøet. Proceduren for udarbejdelse af en udtalelse er normalt den, at der nedsættes et ekspertpanel på ad hoc-basis, der udarbejder en foreløbig udtalelse, som dernæst drøftes i ECDC s rådgivende forum. Europa har en lang tradition for videnskabelig ekspertise inden for infektionsbiologi og lægemidler til infektionssygdomme. Gennem samarbejde og netværkssamarbejde med de ledende videnskabsfolk i Europa 6

9 Eurosurveillance ECDC s videnskabelige tidsskrift Eurosurveillance er et førende europæisk videnskabeligt tidsskrift for epidemiologi, overvågning, forebyggelse og kontrol af smitsomme sygdomme. Det udkom første gang i 1995 og har været offentliggjort af ECDC siden marts Nye numre kan hentes på webstedet hver torsdag og indeholder hurtige meddelelser og nyheder, længere dybtgående forskningsartikler samt rapporter om overvågning og udbrud. De fleste artikler offentliggøres ligeledes hvert kvartal i en trykt version. Desuden udsendes der med jævne mellemrum e-breve om hændelser, som hurtigt skal varsles til læserne med henblik på en hurtig folkesundhedsindsats. Eurosurveillance er et tidsskrift med åben adgang, der er gratis for både læsere og forfattere. Tidsskriftet har i dag mere end elektroniske abonnenter, og papirudgaven trykkes i eksemplarer. sættes ECDC i stand til at samle viden om tværnationale folkesundhedsspørgsmål. Centrets nuværende aktiviteter sigter desuden mod at knytte videnskab og politisk beslutningstagning tættere sammen og øge anvendelsen af laboratorieresultater i forbindelse med de aktuelle folkesundhedsspørgsmål på området. Uddannelse og kapacitetsopbygning ECDC koordinerer det europæiske uddannelsesprogram vedrørende epidemiologi i praksis (European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET)), som tilbyder uddannelse og praktisk erfaring på de nationale centre for sygdomsovervågning og -indsats i EU. Dette program, der finansieres af ECDC og EU s medlemsstater, henvender sig til læger, sygeplejersker, mikrobiologer, dyrlæger og andet sundhedsfagligt personale, der arbejder med epidemiologi i forbindelse med folkesundhed. Formålet er at udvikle et europæisk netværk af epidemiologer i praksis, som styrker sygdomsovervågningen og -indsatsen både i og uden for EU. ECDC gennemfører løbende konsultationer med nationale tjenestemænd og arrangerer korte uddannelsesmoduler for dem. Derved sættes ECDC i stand til at vurdere medlemsstaternes folkesundhedskapacitet og fokusere på nøgleområder, der kræver kapacitetsopbygning. Sundhedskommunikation: information, der skal muliggøre en indsats ECDC s mål er at levere oplysninger og analyser, der kan handles på. Imidlertid kan beslutningstagere på folkesundhedsområdet i EU og i medlemsstaterne kun agere på nye data eller ny rådgivning, hvis de er klar over, at de eksisterer. Formidling af vore videnskabelige resultater er derfor af væsentlig betydning for ECDC. Folkesundhedseksperter og beslutningstagere er ECDC s hovedmålgruppe, men smitsomme sygdomme påvirker alle. Europas borgere og medier har derfor en legitim interesse i at vide, hvad ECDC foretager sig. ECDC kommunikerer proaktivt med medierne, og nogle af centrets publikationer henvender sig også direkte til borgerne. Ud over at kommunikere resultaterne af sine aktiviteter fungerer ECDC for medlemsstaterne også som ekspertisecenter om bedste praksis inden for sundhedskommunikation og fremmer oplysningskampagner, der går på tværs af landegrænserne. Under sygdomsudbrud har ECDC og Europa-Kommissionen en vigtig rolle med at sikre en sammenhængende varsling om risici på tværs af EU. 7

10 Nød Hospital under den spanske syge i 1918 Hvad nu, hvis der startede en pandemi i morgen? Hvad nu, hvis der skulle dukke en ny, ekstremt virulent form for influenza op, som spreder sig rundt i hele verden? Hvilken rolle ville ECDC så komme til at spille for at beskytte folk i Europa mod sygdommen? Det ville være sandsynligt, at pandemien ville starte uden for Europa. Det kunne også tænkes, at det første udbrud af den nye sygdom ikke umiddelbart ville blive anerkendt som en pandemisk influenza. Det første signal om, at en pandemi kunne være under opsejling, ville blive opfanget af ECDC s epidemiske eksperter, enten gennem presserapporter fra det berørte land eller fra officielle oplysninger. Disse officielle oplysninger kunne komme enten direkte, som en briefing fra ansatte i sundhedssektoren i det berørte land, eller gennem Verdenssundhedsorganisationen (WHO). ECDC s opgave ville så være at vurdere, hvor alvorlig en trussel det ville være mod folkesundheden i Europa. I betragtning af den interesse en sådan influenzapandemi ville vække internationalt, ville denne vurdering skulle foretages i tæt samarbejde med WHO og andre internationale partnere. I de tidlige faser af udbruddet ville der være store huller i vores viden om den nye virus. Sundhedsmyndighederne ville ønske at vide, hvor smitsom den nye virus er (dvs. hvor stor en procentdel af befolkningen, der forventes at blive syg), og hvor farlig den er (dvs. hvor sandsynligt det er, at smittede personer vil dø). De ville også ønske at vide, om virussen rammer specifikke befolkningsgrupper, fx børn eller ældre, mere end andre. Det er sandsynligt, at WHO ville tilbyde at sende et internationalt team, der skal yde bistand ved udbrud (Outbreak Assistance Team), til det ramte område. ECDC ville bidrage med eksperter til dette team, og gennem disse eksperter ville sundhedsmyndigheder over hele Europa have hurtig adgang til konklusionerne fra dette team. ECDC har arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne om at udvikle deres beredskab mod en influenzapandemi. Hvis der opstår en pandemi, vil medlemsstaterne aktivere deres beredskabsplaner. ECDC ville gennem hele denne pandemi skulle indsamle overvågningsdata på europæisk plan om spredningen af sygdommen over vores kontinent. Der er på forhånd udviklet systemer for en sådan overvågning, som bygger på de eksisterende systemer for overvågning af sæsonbetinget influenza i Europa. 8

11 Indsats over for en ny trussel: Chikungunya-feber i Europa Chikungunya er en myggebåren virus, der giver høj feber og ledsmerter. Selv om den sjældent er livstruende, er det en ubehagelig sygdom, der spreder sig hurtigt, når først den har fået fat i en lokal myggebestand. I vinteren var der et større udbrud af chikungunyafeber på øen La Réunion i Det Indiske Ocean. ECDC samlede førende eksperter, der skulle vurdere, om der var en risiko for, at chikungunya-feberen kunne sprede sig til Europa. Eksperterne kortlagde adskillige regioner i Europa, hvor der var den slags myg, som kunne være bærere af virussen. I betragtning af den betydelige rejseaktivitet mellem Europa og området ved Det Indiske Ocean, konkluderede de, at der var en reel risiko for et udbrud i Europa. I kølvandet på denne vurdering bistod ECDC og Europa- Kommissionen medlemsstaterne med at udveksle viden og styrke beredskabet mod chikungunya. I sommeren 2007 dukkede det første udbrud af chikungunya-virus op i Europa i området omkring Ravenna i den nordøstlige del af Italien. På grundlag af det etablerede beredskab, blev de lokale ansatte i sundhedssektoren gjort opmærksomme på truslen fra chikungunya og havde de fornødne ressourcer til at teste for virussen. Udbruddet blev sporet i tide, og det lykkedes at inddæmme det. Ikke desto mindre bekræftede hændelsen, at chikungunya er en trussel, som Europa bliver nødt til at tage alvorligt. Et fælles team fra ECDC/WHO besøgte Ravenna-området under udbruddet og udarbejdede en fælles vurdering af virussens konsekvenser for landene i Europa. ECDC ville levere hurtig information om situationens udvikling via dets websted og dets videnskabelige publikationer. ECDC ville arbejde sammen med Europa- Kommissionen, medlemsstaterne og andre centrale partnere om at sikre en sammenhængende varsling om risici i forbindelse med pandemien. samling af videnskabelig viden og udveksling af erfaringer om, hvad der virker i bekæmpelsen af pandemien. Under hele pandemien ville ECDC også arbejde sammen med medlemsstater og Europa-Kommissionen om at evaluere effektiviteten af de kontrolforanstaltninger, der er truffet. ECDC ville arbejde på at skabe grobund for en 9

12 ESCAIDE-konference 2007, Stockholm Zsuzsanna Jakab i Europa-Parlamentet ECDC s strategiske prioriteter for ECDC s strategiske flerårige program for analyserer de udfordringer, som smitsomme sygdomme vil stille Europa over for i de kommende år og definerer ECDC s rolle med at bistå medlemsstaterne med at møde disse udfordringer. De centrale udfordringer, som en styrkelse af folkesundhedsordningerne stiller EU over for, omfatter: Forbedring af kvaliteten og sammenligneligheden af data for sygdomsovervågning på EU-niveau. De eksisterende forskelle i sygdomsforekomsten skyldes oftere forskelle i indberetningen end forskelle i den»virkelige verden«. Indsamling af videnskabelig viden i EU og sammenstilling heraf i evidensbaseret vejledning om folkesundhed, som medlemsstaterne og deres borgere kan agere på. Oprettelse af det rigtige system til opsporing af, og dernæst indsats mod forekomsten af nye sygdomme. Det er en central opgave for ECDC at tackle disse systemiske forandringer, og det lægger vores strategiske flerårige program rammerne for. 10

13 ECDC Bestyrelsen Mål for 2013 Senest i 2013 skal følgende være opfyldt: Mål 1: ECDC skal have ydet et væsentligt bidrag til den videnskabelige videnbase om smitsomme sygdomme og deres sundhedsmæssige virkninger, både på den enkelte person og på samfundet som helhed. Mål 2: ECDC er det centrale knudepunkt for overvågning af overførbare sygdomme i EU og det autoritative referencepunkt for en styrkelse af overvågningssystemerne i medlemsstaterne. Mål 3: ECDC s omdømme for videnskabelig ekspertise og lederskab er cementeret blandt centrets partnere, og ECDC er den primære ressource for videnskabelig information og rådgivning om smitsomme sygdomme. Mål 5: ECDC er det centrale referencecenter i EU for støtte til en styrkelse og kapacitetsopbygning gennem uddannelse i forebyggelse af og kontrol med smitsomme sygdomme. Mål 6: ECDC s kommunikationsformidling er den primære europæiske kilde til autoritative og uafhængige videnskabelige og tekniske oplysninger på dets område, og ECDC er referencepunkt i EU for støtte vedrørende information om risici. Mål 7: ECDC har et struktureret samarbejdsprogram med alle centrale parter om smitsomme sygdomme. Mål 4: ECDC er referencepunkt i EU for støtte vedrørende opsporing, vurdering, undersøgelse og en koordineret indsats over for nye trusler fra smitsomme sygdomme. 11

14 ECDC rådgivende forum Sådan er ECDC opbygget Centret er opbygget omkring nøglefunktioner. Det omfatter i dag fire tekniske enheder (videnskabelig rådgivning, overvågning, beredskab og indsats samt sundhedskommunikation), som støttes af en administrativ enhed. Ansvaret for den overordnede ledelse, styring og koordinering samt eksterne forbindelser påhviler direktørens kontor. De sygdomsspecifikke aktioner går på tværs af de fire tekniske enheder: ECDC har til dato iværksat fire sådanne programmer: luftvejsinfektioner; seksuelt overførte infektioner, herunder hiv og overførsel af virus via blod; sygdomme, der kan forebygges ved vaccination; antimikrobiel resistens og sygehusinfektioner; fødevarebårne sygdomme og sygdomme, som hidrører fra vand og zoonoser; samt nye og vektorbårne sygdomme. Centrets ledende organer Centret refererer i sin egenskab af uafhængigt EU-agentur til en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Europa- Kommissionen. Bestyrelsen udpeger ECDC s direktør og holder denne ansvarlig for den daglige ledelse af centret. Den skal ligeledes påse, at centret varetager sit kommissorium og udfører sine opgaver i overensstemmelse med grundforordningen. Bestyrelsen vedtager og overvåger gennemførelsen af ECDC s arbejdsprogram og budget, godkender årsberetningen og regnskabet og fungerer generelt som centrets ledende organ. Der afholdes bestyrelsesmøde to gange årligt. Det rådgivende forum yder centrets direktør rådgivning vedrørende kvaliteten af det videnskabelige arbejde, som ECDC udfører. Forummet består af repræsentanter for de nationale sundhedsmyndigheder og -organer. De udvælges på grundlag af deres videnskabelige kompetence af medlemsstaterne og en ansat i Europa- Kommissionen, der beskæftiger sig med folkesundhedsspørgsmål. Desuden kan de europæiske videnskabelige sammenslutninger og civilsamfundsgrupper sende egne observatører til det rådgivende forum. For at sikre 12

15 ECDC personale synergi mellem WHO s arbejde og ECDC s arbejde opfordrer ECDC s direktør WHO til at deltage i møderne. Ud over at rådgive ECDC fungerer det rådgivende forum som kanal for udveksling af oplysninger og som videnspulje for medlemsstaterne på folkesundhedsområdet. Det rådgivende forum holder møde mindst fire gange om året. Forretningsudvalget er et rådgivende udvalg for direktøren, og det træder sammen hver uge. Udvalget er sammensat af den øverste ledelse og er det vigtigste forum for politik, strategisk planlægning og programudvikling, men tjener også som forum for høringer og koordinering af centrets daglige aktiviteter, herunder budgetopfølgning og arbejdsplaner. De formidler støtte til ECDC inden for dets kommissorium navnlig med hensyn til det forberedende arbejde med afgivelse af videnskabelige udtalelser og ydelse af videnskabelig og teknisk bistand, indsamling af data, identifikation af nye sundhedstrusler og i forbindelse med offentlige oplysningskampagner. ECDC s kontaktpunkter (competent bodies) er institutioner eller videnskabelige organer, der formidler uafhængig videnskabelig og teknisk rådgivning eller træffer foranstaltninger med henblik på forebyggelse af og kontrol med sygdomme hos mennesker. De er blevet udpeget af medlemsstaternes regeringer. 13

16 Nøglefakta om ECDC Operationelt siden: maj 2005 Agenturets Stockholm, Sverige hjemsted: Direktør: Zsuzsanna Jakab Medlemsstater: EU-27 plus EØS/EFTA-landene (se listen nedenfor) Grundforordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 Budget: 41,1 mio. EUR i 2008 Næste trin: ECDC s budget vil stige til over 56 mio. EUR frem til 2010 og dets personale til ca. 350 i henhold til centrets nuværende mandat (dvs. kun overførbare sygdomme). ECDC s kommissorium ECDC s grundforordning definerer ECDC s kommissorium, opgaver og driftsformer. Disse kan sammenfattes således: ECDC skal koncentrere sig om smitsomme sygdomme og sygdomsudbrud af ukendt oprindelse. ECDC skal være et proaktivt ekspertisecenter, for så vidt angår information og videnskabelig viden om alle aspekter af smitsomme sygdomme. ECDC skal være en forandringsagent ved aktivt at støtte hele EU-systemet og dets medlemsstater i deres bestræbelser på at forbedre forebyggelsen af og kontrollen med smitsomme sygdomme. Find ud af mere om ECDC Websted Du kan læse mere om ECDC og vore aktiviteter på vores websted. Her finder du fx detaljerede oplysninger om de vigtigste smitsomme sygdomme, som ECDC overvåger, links til relevante organisationer (fx nationale og EU-overvågningsorganer), et nyhedsarkiv samt oplysninger om kommende begivenheder: Eurosurveillance ECDC udgiver et ugentligt videnskabeligt onlinetidsskrift kaldet Eurosurveillance. Eurosurveillance blev grundlagt i 1995 og er blevet det førende tidsskrift om smitsomme sygdomme i Europa. Det er et tidsskrift med åben adgang, der også tilbyder mulighed for at abonnere på nyheder om hændelser på såvel e-breve som RSS-feed. 14

17 Medlemsstater ECDC s netværk består af følgende medlemsstater: De 27 EU-medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tjekkiske Republik, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS/EFTA-landene: Island, Liechtenstein, Norge Andre EU-nabolande: ECDC er begyndt at inddrage de tre tiltrædelseslande Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien og Tyrkiet i sit arbejde. Det er muligt, at også andre EU-nabolande vil blive inddraget i ECDC s arbejde. Der pågår forhandlinger mellem Schweiz og EU med henblik på Schweiz deltagelse i ECDC. ECDC s publikationer ECDC udgiver en række publikationer, der henvender sig både til eksperter og til offentligheden. Videnskabelige publikationer offentliggøres kun på engelsk, hvorimod publikationer henvendt til den brede offentlighed udgives på de 23 officielle EU-sprog samt islandsk og norsk. ECDC udgiver et kvartårligt nyhedsbrev om sine aktiviteter, kaldet ECDC Insight, samt korte kvartårlige briefinger til politiske beslutningstagere om videnskabelige emner (ECDC Executive Science Update). 15

18 Liste over smitsomme sygdomme, som er anmeldelsespligtige i EU Histopatologisk undersøgelse af tuberkulose, endometrium Luftvejsinfektioner Influenza, tuberkulose, legionellose. Seksuelt overførbare sygdomme, herunder hiv og vira overført via blod Chlamydia-infektioner, gonokok-infektioner, hepatitis B, hepatitis C, hiv-infektion og syfilis. Fødevarebårne sygdomme og zoonoser Campylobacteriose, cryptosporidiose, infektion med enterohæmorhagiske E. coli (EHEC), norovirusinfektion, salmonellose, hepatitis A og E, listeriose, botulisme, brucellose, Creutzfeldt-Jakob-sygdom og andre smitsomme spongiforme encephalopati (TSE), shigellose, toxoplasmose, trikinose og yersiniose, miltbrand, kolera, tularæmi, ekinokokose, giardiasis, leptospirose. Nye og vektorbårne sygdomme Malaria, Q-feber, chikungunya, hanta, dengue og gul feber, West Nile-feber, borreliose, tick borne encephalitis (TBE), pest, svært akut respiratorisk syndrom (SARS), kopper, viral hæmorrhagisk feber, nye/andre sygdomme af ukendt oprindelse. Sygdomme, der kan forebygges ved vaccine Haemophilus influenza type B, mæslinger, meningokok-sygdom, fåresyge, kighoste, røde hunde, pneumokok-infektioner (invasive), difteri, tetanus, børnelammelse, hundegalskab, rotavirus-infektion, skoldkopper, HPV. Sygehusinfektioner og antimikrobiel resistens Nosokomielle infektioner, antibiotikaresistente sygdomsfremkaldende bakterier. 16

19 Hvordan får man fat i publikationer fra EU Publikationer til salg: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos boghandleren; oplys titel, forlag og/eller ISBN-nummer Ved at kontakte et af vores salgssteder direkte. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger. Gratis publikationer: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos Europa-Kommissionens repræsentationer eller delegationer. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger.

20 ECDC Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol ISBN Besøgsadresse: Tomtebodavägen 11 A Stockholm, SVERIGE Tlf Fax Websted: E-post: Postadresse: ECDC Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol Stockholm, SVERIGE Denne brochure foreligger på følgende sprog: TQ DA-C Dansk, Engelsk, Estisk, Finsk, Fransk, Græsk, Hollandsk, Irsk, Islandsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk, Tysk, Ungarsk

Sygdomsforebyggelse i Europa: Vores vision for fremtiden

Sygdomsforebyggelse i Europa: Vores vision for fremtiden Sygdomsforebyggelse i Europa: Vores vision for fremtiden ECDC s mål og strategier 2007-2013 www.ecdc.europa.eu Fotos Alle fotos (c) ECDC, undtagen: Forside, stockbyte; side 2; CDC. Med tilladelse fra Cynthia

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ECDC-OVERVÅGNING. Epidemiologisk årsrapport 2012. Luftvejsinfektioner. Resumé

ECDC-OVERVÅGNING. Epidemiologisk årsrapport 2012. Luftvejsinfektioner. Resumé ECDC-OVERVÅGNING Epidemiologisk årsrapport 2012 Resumé Denne rapport fremlægger en analyse af overvågningsdata for 2010, indberettet af de 27 EU medlemsstater og tre EØS-lande, samt en analyse af trusler

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 673 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Anledning: Samråd om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.5.2009 KOM(2009) 228 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Anvendelsen af systemet for tidlig varsling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for generel overvågning / gruppeleder for generel overvågning i støtteenheden for overvågning og

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Problemidentifikation fx udbrud Overvågning Intervention Effekt

Problemidentifikation fx udbrud Overvågning Intervention Effekt EPIDEMIOLOGI EPIDEMIOLOGI Epidemiologi er hjørnestenen i ethvert smitteberedskab. Statens Serum Instituts epidemiologiske virke favner bredt fra sygdomsovervågning og udbrudskontrol over bioterrorberedskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

ECDC-OVERVÅGNING. Epidemiologisk årsrapport 2011. Luftvejsinfektioner. Resumé

ECDC-OVERVÅGNING. Epidemiologisk årsrapport 2011. Luftvejsinfektioner. Resumé ECDC-OVERVÅGNING Epidemiologisk årsrapport 2011 Resumé Denne rapport redegør for analysen af overvågningsdata, som de 27 EU-medlemsstater og tre EØS-/EFTA-lande har indberettet for 2009, samt en analyse

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere