Sund hele livet ECDC i aktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund hele livet ECDC i aktion"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE CENTER FOR FOREBYGGELSE AF OG KONTROL MED SYGDOMME Sund hele livet ECDC i aktion

2 Fotos Alle fotos (c) ECDC, undtagen: Forside, midten; side 2; CDC. Med tilladelse fra Cynthia Goldsmith; Jacqueline Katz; Sherif R. Zaki side 4 stockxpert.com side 8, venstre US National Museum of Health and Medicine side 9 CDC side 14, højre istockphoto.com side 16, venstre Image Source side 16, højre CDC. Courtesy of Dr Edwin P Ewing, Jr Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ISBN DOI /11956 Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Alle fotografier i denne publikation nyder ophavsretlig beskyttelse og kan ikke anvendes til andre formål uden udtrykkelig samtykke fra indehaveren af ophavsretten.

3 Sund hele livet ECDC i aktion Indholdsfortegnelse Forord EU-aktion mod smitsomme sygdomme Hvilken trussel udgør smitsomme sygdomme mod mennesker i Europa? ECDC i aktion Hvad nu, hvis der startede en pandemi i morgen? ECDC s strategiske prioriteter for Sådan er ECDC opbygget Nøglefakta om ECDC Liste over smitsomme sygdomme, som er anmeldelsespligtige i EU

4 »Vores vision er et EU, hvor alle borgere nyder den bedste beskyttelse mod overførbare sygdomme, som den seneste teknologi for forebyggelse og kontrol kan tilbyde«zsuzsanna Jakab, direktør for ECDC 2

5 Forord EU-aktion mod smitsomme sygdomme Verden har aldrig været så tæt knyttet sammen, som den er det i dag. Millioner af mennesker og tonsvis af fødevarer krydser grænserne hver eneste dag. På en gennemsnitlig nat finder man på et hvilket som helst større hotel i en europæisk by gæster fra mindst et dusin lande. Som udbruddet af SARS viste det i 2003, kan udbrud af smitsomme sygdomme brede sig til hele verden med en hast, vi aldrig har oplevet før. De gode nyheder er, at redskaberne i det 21. århundrede til at spore og forebygge sygdomsudbrud er bedre i dag end på noget andet tidspunkt i historien. Udfordringen er at sikre sig, at vi bruger disse redskaber fornuftigt. Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) blev oprettet i 2005 og har til formål at styrke Europas forsvar mod smitsomme sygdomme. Vi arbejder inden for EU s institutioner og medlemsstater på at lette samarbejdet og tilvejebringe det evidensgrundlag, der er nødvendigt for at sætte effektivt ind. Vores vision er et EU, hvor alle borgere nyder den bedste beskyttelse mod smitsomme sygdomme, som den seneste teknologi for forebyggelse og kontrol kan tilbyde. Så selv om en del af vores arbejde fokuserer på statistikker og videnskabelig analyse, spiller vi også en rolle ved at reagere på hændelser, der har direkte virkning på menneskers sundhed. Det giver os et ansvar og en motivation til at gøre det rigtige. Kort sagt er det vores job at holde Europa sundt, nu og i fremtiden. Zsuzsanna Jakab Direktør for ECDC Som et videnskabeligt agentur i Den Europæiske Union gennemfører ECDC risikovurderinger og tilvejebringer videnskabelige beviser til politiske beslutningstagere i EU og i de enkelte lande. Men vi har også en rent praktisk operationel rolle med hensyn til at forsvare Europa mod sygdomme. Overvågning og vurdering af trusler mod menneskers sundhed er ikke noget, vi gør ved blot at sidde på vores kontorer i Stockholm. Vi har løbende epidemiologer ude i marken, som vurderer forholdene der, hvor tingene sker. Det gjorde vi både i 2005 og i 2006, da H5N1- fugleinfluenzaen kom til dele af Europa, og igen for kort tid siden, da der opstod et udbrud med den tropiske virus, chikungunya. 3

6 Hvilken trussel udgør smitsomme sygdomme mod mennesker i Europa? Smitsomme sygdomme skyldes mikroorganismer fx bakterier, vira, parasitter eller svampe som trænger ind i den menneskelige krop og formerer sig dér. Mikroorganismer kan smitte mennesker ad en række forskellige veje. De kan findes i den luft, vi indånder, det vand, vi drikker, eller den mad, vi spiser. Mennesker kan blive påført disse mikroorganismer ved kontakt med andre mennesker, dyr, planter eller endog med det usynlige snavs på genstande, de rører ved. EU-landene har generelt haft stor succes med at bekæmpe smitsomme sygdomme. Hygiejnen er høj i EU sammenlignet med mange andre dele af verden, og EU s medlemsstater har gode offentlige sundhedssystemer. Nationale vaccinationskampagner har holdt forskellige sygdomme under kontrol og i nogle tilfælde endog udryddet dem. har holdt sig stabil over de seneste 10 år. De fleste dødsfald i EU-landene skyldes ikke-smitsomme sygdomme, såsom kræft og hjertesygdomme. Man skal imidlertid holde sig for øje, at den nuværende situation er resultatet af en stor og vedvarende indsats fra sundhedsmyndigheder, sundhedsfagligt personale, forskere, og mange andre. For mindre end 100 år siden var infektioner stadig den hyppigste dødsårsag særlig blandt børn og unge. Hvis den beskyttelse, som vi har opbygget, ikke konstant holdes ved lige og udvikles, vil disse infektioner komme tilbage med fornyet styrke. Selv i dag må problemet med smitsomme sygdomme ikke undervurderes. Hvert år koster smitsomme sygdomme i EU-landene tusindvis af liv, millioner af tabte arbejdsdage og usigelig smerte og lidelse. For de fleste af de omkring 50 sygdomme, som ECDC indsamler data om, er infektionsraten enten faldet eller 4

7 Smitsomme sygdomme de største trusler Den vigtigste sygdomstrussel i Europa kommer fra mikroorganismer, der er blevet modstandsdygtige over for antibiotika. Infektioner fra sådanne bakterier er et kolossalt og hurtigt voksende problem både på vores hospitaler og i samfundet generelt. Hvert år får omkring fire en halv million mennesker i EU infektioner i forbindelse med sundhedspleje. Det skønnes, at helt op til patienter dør som en direkte følge heraf. Der blev rapporteret om over nye tilfælde af hiv/aids i EU-landene i Det samlede antal mennesker, der lever med hiv i EU, skønnes at ligge på ca Heraf er der omkring 30 % ca mennesker, der ikke ved, at de er hiv-smittet. Der blev anmeldt næsten tilfælde af tuberkulose (TB) i EU i Tilfældene af TB er stigende blandt udsatte grupper, såsom indvandrere og hivsmittede. Der ses rundt om i EU tilfælde af medicinresistent tuberkulose, som er meget vanskelig, om ikke umulig at behandle. Hver vinter bliver hundredtusindvis af mennesker i EU alvorligt syge af sæsonbetinget influenza. Heraf vil flere tusinde mennesker dø på en gennemsnitlig influenzasæson, ofte unødigt, idet der findes effektive vacciner tilgængelige for risikogrupperne. Helt nye mikroorganismer tilpasser sig og ændrer sig med det resultat, at nye sygdomme kan dukke op, og rent faktisk gør det. Det så vi med hiv/aids i 1980 erne, variant Creutzfeldt-Jakob-sygdommen i 1990 erne og SARS i Klimaforandringer kan også føre til nye sygdomsmønstre i Europa. Vi har set tick borne encephalitis (TBE, centraleuropæisk hjernehindebetændelse) brede sig til forskellige dele af Europa, lige som vi også har oplevet udbrud af nye tropesygdomme i de seneste år. 5

8 ECDC Eksperter i marken ECDC Emergency Operations Centre ECDC i aktion Indsats over for trusler mod sundheden EU-landene har siden 1990 erne rutinemæssigt udvekslet oplysninger om sygdomsudbrud, der har potentiale til at spredes på tværs af landegrænserne. EWRS-systemet (et sikkert system for tidlig varsling og reaktion på trusler mod folkesundheden i EU) forbinder sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne, ECDC og Europa-Kommissionen. ECDC s epidemiske eksperter, der sidder i vores kriseberedskabscenter, overvåger dette system syv dage om ugen, 365 dage om året. De holder ligeledes øje med oplysninger fra WHO, internationale partnere og medierne. Når en trussel opdages, vurderer ECDC s medarbejdere hurtigt dens betydning og udveksler deres konklusioner med Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Om nødvendigt kan ECDC selv udsende eksperter i marken for at undersøge forholdene på stedet. Indsamling af data på EU-niveau om smitsomme sygdomme ECDC indsamler data fra sine medlemsstater om cirka 50 vigtige smitsomme sygdomme (se side 16 for en liste over disse sygdomme). Det sætter ECDC i stand til at stykke et billede sammen for hele Europa af, hvad der sker omkring smitsomme sygdomme på vores kontinent og analysere tendenser i antallet af indberettede sager. En af ECDC s centrale strategiske målsætninger er at arbejde sammen med medlemsstaterne og Europa- Kommissionen om at forbedre pålideligheden og sammenligneligheden af data på tværs af Europa. I dag afspejler forskelle blandt medlemsstaterne med hensyn til antallet af indberettede sager af forskellige sygdomme ofte forskelle i den måde, hvorpå data indsamles snarere end forskelle i den»virkelige verden«. ECDC udarbejder en årlig epidemiologisk rapport, der samler og analyserer data om alle de sygdomme, den dækker, samt situationsrapporter for specifikke sygdomme, som fx hiv/aids og tuberkulose. Levering af dokumentation for en indsats på folkesundhedsområdet Ud over levering af data af høj kvalitet til beslutningstagere leverer ECDC også uafhængige videnskabelige udtalelser. Med dette formål for øje trækker ECDC på ekspertisen fra egne medarbejdere, eksperter fra nationale folkesundhedsmyndigheder og fra universitetsmiljøet. Proceduren for udarbejdelse af en udtalelse er normalt den, at der nedsættes et ekspertpanel på ad hoc-basis, der udarbejder en foreløbig udtalelse, som dernæst drøftes i ECDC s rådgivende forum. Europa har en lang tradition for videnskabelig ekspertise inden for infektionsbiologi og lægemidler til infektionssygdomme. Gennem samarbejde og netværkssamarbejde med de ledende videnskabsfolk i Europa 6

9 Eurosurveillance ECDC s videnskabelige tidsskrift Eurosurveillance er et førende europæisk videnskabeligt tidsskrift for epidemiologi, overvågning, forebyggelse og kontrol af smitsomme sygdomme. Det udkom første gang i 1995 og har været offentliggjort af ECDC siden marts Nye numre kan hentes på webstedet hver torsdag og indeholder hurtige meddelelser og nyheder, længere dybtgående forskningsartikler samt rapporter om overvågning og udbrud. De fleste artikler offentliggøres ligeledes hvert kvartal i en trykt version. Desuden udsendes der med jævne mellemrum e-breve om hændelser, som hurtigt skal varsles til læserne med henblik på en hurtig folkesundhedsindsats. Eurosurveillance er et tidsskrift med åben adgang, der er gratis for både læsere og forfattere. Tidsskriftet har i dag mere end elektroniske abonnenter, og papirudgaven trykkes i eksemplarer. sættes ECDC i stand til at samle viden om tværnationale folkesundhedsspørgsmål. Centrets nuværende aktiviteter sigter desuden mod at knytte videnskab og politisk beslutningstagning tættere sammen og øge anvendelsen af laboratorieresultater i forbindelse med de aktuelle folkesundhedsspørgsmål på området. Uddannelse og kapacitetsopbygning ECDC koordinerer det europæiske uddannelsesprogram vedrørende epidemiologi i praksis (European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET)), som tilbyder uddannelse og praktisk erfaring på de nationale centre for sygdomsovervågning og -indsats i EU. Dette program, der finansieres af ECDC og EU s medlemsstater, henvender sig til læger, sygeplejersker, mikrobiologer, dyrlæger og andet sundhedsfagligt personale, der arbejder med epidemiologi i forbindelse med folkesundhed. Formålet er at udvikle et europæisk netværk af epidemiologer i praksis, som styrker sygdomsovervågningen og -indsatsen både i og uden for EU. ECDC gennemfører løbende konsultationer med nationale tjenestemænd og arrangerer korte uddannelsesmoduler for dem. Derved sættes ECDC i stand til at vurdere medlemsstaternes folkesundhedskapacitet og fokusere på nøgleområder, der kræver kapacitetsopbygning. Sundhedskommunikation: information, der skal muliggøre en indsats ECDC s mål er at levere oplysninger og analyser, der kan handles på. Imidlertid kan beslutningstagere på folkesundhedsområdet i EU og i medlemsstaterne kun agere på nye data eller ny rådgivning, hvis de er klar over, at de eksisterer. Formidling af vore videnskabelige resultater er derfor af væsentlig betydning for ECDC. Folkesundhedseksperter og beslutningstagere er ECDC s hovedmålgruppe, men smitsomme sygdomme påvirker alle. Europas borgere og medier har derfor en legitim interesse i at vide, hvad ECDC foretager sig. ECDC kommunikerer proaktivt med medierne, og nogle af centrets publikationer henvender sig også direkte til borgerne. Ud over at kommunikere resultaterne af sine aktiviteter fungerer ECDC for medlemsstaterne også som ekspertisecenter om bedste praksis inden for sundhedskommunikation og fremmer oplysningskampagner, der går på tværs af landegrænserne. Under sygdomsudbrud har ECDC og Europa-Kommissionen en vigtig rolle med at sikre en sammenhængende varsling om risici på tværs af EU. 7

10 Nød Hospital under den spanske syge i 1918 Hvad nu, hvis der startede en pandemi i morgen? Hvad nu, hvis der skulle dukke en ny, ekstremt virulent form for influenza op, som spreder sig rundt i hele verden? Hvilken rolle ville ECDC så komme til at spille for at beskytte folk i Europa mod sygdommen? Det ville være sandsynligt, at pandemien ville starte uden for Europa. Det kunne også tænkes, at det første udbrud af den nye sygdom ikke umiddelbart ville blive anerkendt som en pandemisk influenza. Det første signal om, at en pandemi kunne være under opsejling, ville blive opfanget af ECDC s epidemiske eksperter, enten gennem presserapporter fra det berørte land eller fra officielle oplysninger. Disse officielle oplysninger kunne komme enten direkte, som en briefing fra ansatte i sundhedssektoren i det berørte land, eller gennem Verdenssundhedsorganisationen (WHO). ECDC s opgave ville så være at vurdere, hvor alvorlig en trussel det ville være mod folkesundheden i Europa. I betragtning af den interesse en sådan influenzapandemi ville vække internationalt, ville denne vurdering skulle foretages i tæt samarbejde med WHO og andre internationale partnere. I de tidlige faser af udbruddet ville der være store huller i vores viden om den nye virus. Sundhedsmyndighederne ville ønske at vide, hvor smitsom den nye virus er (dvs. hvor stor en procentdel af befolkningen, der forventes at blive syg), og hvor farlig den er (dvs. hvor sandsynligt det er, at smittede personer vil dø). De ville også ønske at vide, om virussen rammer specifikke befolkningsgrupper, fx børn eller ældre, mere end andre. Det er sandsynligt, at WHO ville tilbyde at sende et internationalt team, der skal yde bistand ved udbrud (Outbreak Assistance Team), til det ramte område. ECDC ville bidrage med eksperter til dette team, og gennem disse eksperter ville sundhedsmyndigheder over hele Europa have hurtig adgang til konklusionerne fra dette team. ECDC har arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne om at udvikle deres beredskab mod en influenzapandemi. Hvis der opstår en pandemi, vil medlemsstaterne aktivere deres beredskabsplaner. ECDC ville gennem hele denne pandemi skulle indsamle overvågningsdata på europæisk plan om spredningen af sygdommen over vores kontinent. Der er på forhånd udviklet systemer for en sådan overvågning, som bygger på de eksisterende systemer for overvågning af sæsonbetinget influenza i Europa. 8

11 Indsats over for en ny trussel: Chikungunya-feber i Europa Chikungunya er en myggebåren virus, der giver høj feber og ledsmerter. Selv om den sjældent er livstruende, er det en ubehagelig sygdom, der spreder sig hurtigt, når først den har fået fat i en lokal myggebestand. I vinteren var der et større udbrud af chikungunyafeber på øen La Réunion i Det Indiske Ocean. ECDC samlede førende eksperter, der skulle vurdere, om der var en risiko for, at chikungunya-feberen kunne sprede sig til Europa. Eksperterne kortlagde adskillige regioner i Europa, hvor der var den slags myg, som kunne være bærere af virussen. I betragtning af den betydelige rejseaktivitet mellem Europa og området ved Det Indiske Ocean, konkluderede de, at der var en reel risiko for et udbrud i Europa. I kølvandet på denne vurdering bistod ECDC og Europa- Kommissionen medlemsstaterne med at udveksle viden og styrke beredskabet mod chikungunya. I sommeren 2007 dukkede det første udbrud af chikungunya-virus op i Europa i området omkring Ravenna i den nordøstlige del af Italien. På grundlag af det etablerede beredskab, blev de lokale ansatte i sundhedssektoren gjort opmærksomme på truslen fra chikungunya og havde de fornødne ressourcer til at teste for virussen. Udbruddet blev sporet i tide, og det lykkedes at inddæmme det. Ikke desto mindre bekræftede hændelsen, at chikungunya er en trussel, som Europa bliver nødt til at tage alvorligt. Et fælles team fra ECDC/WHO besøgte Ravenna-området under udbruddet og udarbejdede en fælles vurdering af virussens konsekvenser for landene i Europa. ECDC ville levere hurtig information om situationens udvikling via dets websted og dets videnskabelige publikationer. ECDC ville arbejde sammen med Europa- Kommissionen, medlemsstaterne og andre centrale partnere om at sikre en sammenhængende varsling om risici i forbindelse med pandemien. samling af videnskabelig viden og udveksling af erfaringer om, hvad der virker i bekæmpelsen af pandemien. Under hele pandemien ville ECDC også arbejde sammen med medlemsstater og Europa-Kommissionen om at evaluere effektiviteten af de kontrolforanstaltninger, der er truffet. ECDC ville arbejde på at skabe grobund for en 9

12 ESCAIDE-konference 2007, Stockholm Zsuzsanna Jakab i Europa-Parlamentet ECDC s strategiske prioriteter for ECDC s strategiske flerårige program for analyserer de udfordringer, som smitsomme sygdomme vil stille Europa over for i de kommende år og definerer ECDC s rolle med at bistå medlemsstaterne med at møde disse udfordringer. De centrale udfordringer, som en styrkelse af folkesundhedsordningerne stiller EU over for, omfatter: Forbedring af kvaliteten og sammenligneligheden af data for sygdomsovervågning på EU-niveau. De eksisterende forskelle i sygdomsforekomsten skyldes oftere forskelle i indberetningen end forskelle i den»virkelige verden«. Indsamling af videnskabelig viden i EU og sammenstilling heraf i evidensbaseret vejledning om folkesundhed, som medlemsstaterne og deres borgere kan agere på. Oprettelse af det rigtige system til opsporing af, og dernæst indsats mod forekomsten af nye sygdomme. Det er en central opgave for ECDC at tackle disse systemiske forandringer, og det lægger vores strategiske flerårige program rammerne for. 10

13 ECDC Bestyrelsen Mål for 2013 Senest i 2013 skal følgende være opfyldt: Mål 1: ECDC skal have ydet et væsentligt bidrag til den videnskabelige videnbase om smitsomme sygdomme og deres sundhedsmæssige virkninger, både på den enkelte person og på samfundet som helhed. Mål 2: ECDC er det centrale knudepunkt for overvågning af overførbare sygdomme i EU og det autoritative referencepunkt for en styrkelse af overvågningssystemerne i medlemsstaterne. Mål 3: ECDC s omdømme for videnskabelig ekspertise og lederskab er cementeret blandt centrets partnere, og ECDC er den primære ressource for videnskabelig information og rådgivning om smitsomme sygdomme. Mål 5: ECDC er det centrale referencecenter i EU for støtte til en styrkelse og kapacitetsopbygning gennem uddannelse i forebyggelse af og kontrol med smitsomme sygdomme. Mål 6: ECDC s kommunikationsformidling er den primære europæiske kilde til autoritative og uafhængige videnskabelige og tekniske oplysninger på dets område, og ECDC er referencepunkt i EU for støtte vedrørende information om risici. Mål 7: ECDC har et struktureret samarbejdsprogram med alle centrale parter om smitsomme sygdomme. Mål 4: ECDC er referencepunkt i EU for støtte vedrørende opsporing, vurdering, undersøgelse og en koordineret indsats over for nye trusler fra smitsomme sygdomme. 11

14 ECDC rådgivende forum Sådan er ECDC opbygget Centret er opbygget omkring nøglefunktioner. Det omfatter i dag fire tekniske enheder (videnskabelig rådgivning, overvågning, beredskab og indsats samt sundhedskommunikation), som støttes af en administrativ enhed. Ansvaret for den overordnede ledelse, styring og koordinering samt eksterne forbindelser påhviler direktørens kontor. De sygdomsspecifikke aktioner går på tværs af de fire tekniske enheder: ECDC har til dato iværksat fire sådanne programmer: luftvejsinfektioner; seksuelt overførte infektioner, herunder hiv og overførsel af virus via blod; sygdomme, der kan forebygges ved vaccination; antimikrobiel resistens og sygehusinfektioner; fødevarebårne sygdomme og sygdomme, som hidrører fra vand og zoonoser; samt nye og vektorbårne sygdomme. Centrets ledende organer Centret refererer i sin egenskab af uafhængigt EU-agentur til en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Europa- Kommissionen. Bestyrelsen udpeger ECDC s direktør og holder denne ansvarlig for den daglige ledelse af centret. Den skal ligeledes påse, at centret varetager sit kommissorium og udfører sine opgaver i overensstemmelse med grundforordningen. Bestyrelsen vedtager og overvåger gennemførelsen af ECDC s arbejdsprogram og budget, godkender årsberetningen og regnskabet og fungerer generelt som centrets ledende organ. Der afholdes bestyrelsesmøde to gange årligt. Det rådgivende forum yder centrets direktør rådgivning vedrørende kvaliteten af det videnskabelige arbejde, som ECDC udfører. Forummet består af repræsentanter for de nationale sundhedsmyndigheder og -organer. De udvælges på grundlag af deres videnskabelige kompetence af medlemsstaterne og en ansat i Europa- Kommissionen, der beskæftiger sig med folkesundhedsspørgsmål. Desuden kan de europæiske videnskabelige sammenslutninger og civilsamfundsgrupper sende egne observatører til det rådgivende forum. For at sikre 12

15 ECDC personale synergi mellem WHO s arbejde og ECDC s arbejde opfordrer ECDC s direktør WHO til at deltage i møderne. Ud over at rådgive ECDC fungerer det rådgivende forum som kanal for udveksling af oplysninger og som videnspulje for medlemsstaterne på folkesundhedsområdet. Det rådgivende forum holder møde mindst fire gange om året. Forretningsudvalget er et rådgivende udvalg for direktøren, og det træder sammen hver uge. Udvalget er sammensat af den øverste ledelse og er det vigtigste forum for politik, strategisk planlægning og programudvikling, men tjener også som forum for høringer og koordinering af centrets daglige aktiviteter, herunder budgetopfølgning og arbejdsplaner. De formidler støtte til ECDC inden for dets kommissorium navnlig med hensyn til det forberedende arbejde med afgivelse af videnskabelige udtalelser og ydelse af videnskabelig og teknisk bistand, indsamling af data, identifikation af nye sundhedstrusler og i forbindelse med offentlige oplysningskampagner. ECDC s kontaktpunkter (competent bodies) er institutioner eller videnskabelige organer, der formidler uafhængig videnskabelig og teknisk rådgivning eller træffer foranstaltninger med henblik på forebyggelse af og kontrol med sygdomme hos mennesker. De er blevet udpeget af medlemsstaternes regeringer. 13

16 Nøglefakta om ECDC Operationelt siden: maj 2005 Agenturets Stockholm, Sverige hjemsted: Direktør: Zsuzsanna Jakab Medlemsstater: EU-27 plus EØS/EFTA-landene (se listen nedenfor) Grundforordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 Budget: 41,1 mio. EUR i 2008 Næste trin: ECDC s budget vil stige til over 56 mio. EUR frem til 2010 og dets personale til ca. 350 i henhold til centrets nuværende mandat (dvs. kun overførbare sygdomme). ECDC s kommissorium ECDC s grundforordning definerer ECDC s kommissorium, opgaver og driftsformer. Disse kan sammenfattes således: ECDC skal koncentrere sig om smitsomme sygdomme og sygdomsudbrud af ukendt oprindelse. ECDC skal være et proaktivt ekspertisecenter, for så vidt angår information og videnskabelig viden om alle aspekter af smitsomme sygdomme. ECDC skal være en forandringsagent ved aktivt at støtte hele EU-systemet og dets medlemsstater i deres bestræbelser på at forbedre forebyggelsen af og kontrollen med smitsomme sygdomme. Find ud af mere om ECDC Websted Du kan læse mere om ECDC og vore aktiviteter på vores websted. Her finder du fx detaljerede oplysninger om de vigtigste smitsomme sygdomme, som ECDC overvåger, links til relevante organisationer (fx nationale og EU-overvågningsorganer), et nyhedsarkiv samt oplysninger om kommende begivenheder: Eurosurveillance ECDC udgiver et ugentligt videnskabeligt onlinetidsskrift kaldet Eurosurveillance. Eurosurveillance blev grundlagt i 1995 og er blevet det førende tidsskrift om smitsomme sygdomme i Europa. Det er et tidsskrift med åben adgang, der også tilbyder mulighed for at abonnere på nyheder om hændelser på såvel e-breve som RSS-feed. 14

17 Medlemsstater ECDC s netværk består af følgende medlemsstater: De 27 EU-medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tjekkiske Republik, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS/EFTA-landene: Island, Liechtenstein, Norge Andre EU-nabolande: ECDC er begyndt at inddrage de tre tiltrædelseslande Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien og Tyrkiet i sit arbejde. Det er muligt, at også andre EU-nabolande vil blive inddraget i ECDC s arbejde. Der pågår forhandlinger mellem Schweiz og EU med henblik på Schweiz deltagelse i ECDC. ECDC s publikationer ECDC udgiver en række publikationer, der henvender sig både til eksperter og til offentligheden. Videnskabelige publikationer offentliggøres kun på engelsk, hvorimod publikationer henvendt til den brede offentlighed udgives på de 23 officielle EU-sprog samt islandsk og norsk. ECDC udgiver et kvartårligt nyhedsbrev om sine aktiviteter, kaldet ECDC Insight, samt korte kvartårlige briefinger til politiske beslutningstagere om videnskabelige emner (ECDC Executive Science Update). 15

18 Liste over smitsomme sygdomme, som er anmeldelsespligtige i EU Histopatologisk undersøgelse af tuberkulose, endometrium Luftvejsinfektioner Influenza, tuberkulose, legionellose. Seksuelt overførbare sygdomme, herunder hiv og vira overført via blod Chlamydia-infektioner, gonokok-infektioner, hepatitis B, hepatitis C, hiv-infektion og syfilis. Fødevarebårne sygdomme og zoonoser Campylobacteriose, cryptosporidiose, infektion med enterohæmorhagiske E. coli (EHEC), norovirusinfektion, salmonellose, hepatitis A og E, listeriose, botulisme, brucellose, Creutzfeldt-Jakob-sygdom og andre smitsomme spongiforme encephalopati (TSE), shigellose, toxoplasmose, trikinose og yersiniose, miltbrand, kolera, tularæmi, ekinokokose, giardiasis, leptospirose. Nye og vektorbårne sygdomme Malaria, Q-feber, chikungunya, hanta, dengue og gul feber, West Nile-feber, borreliose, tick borne encephalitis (TBE), pest, svært akut respiratorisk syndrom (SARS), kopper, viral hæmorrhagisk feber, nye/andre sygdomme af ukendt oprindelse. Sygdomme, der kan forebygges ved vaccine Haemophilus influenza type B, mæslinger, meningokok-sygdom, fåresyge, kighoste, røde hunde, pneumokok-infektioner (invasive), difteri, tetanus, børnelammelse, hundegalskab, rotavirus-infektion, skoldkopper, HPV. Sygehusinfektioner og antimikrobiel resistens Nosokomielle infektioner, antibiotikaresistente sygdomsfremkaldende bakterier. 16

19 Hvordan får man fat i publikationer fra EU Publikationer til salg: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos boghandleren; oplys titel, forlag og/eller ISBN-nummer Ved at kontakte et af vores salgssteder direkte. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger. Gratis publikationer: Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Hos Europa-Kommissionens repræsentationer eller delegationer. Adresser, telefonnumre osv. findes på følgende webadresse: eller send en fax til med anmodning om kontaktoplysninger.

20 ECDC Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol ISBN Besøgsadresse: Tomtebodavägen 11 A Stockholm, SVERIGE Tlf Fax Websted: E-post: Postadresse: ECDC Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol Stockholm, SVERIGE Denne brochure foreligger på følgende sprog: TQ DA-C Dansk, Engelsk, Estisk, Finsk, Fransk, Græsk, Hollandsk, Irsk, Islandsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk, Tysk, Ungarsk

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence

BAGGRUND. Hvad er kernekompetencer? Definition af kompetence. Definition af kernekompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 2 Hvad er kernekompetencer?... 2 Definition af kompetence... 2 Definition af kernekompetence... 2 Hvad listen ikke er... 3 Anvendelse og brugere... 3 Udviklingsproces...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2010 K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere