Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed"

Transkript

1 Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision Carlsberg Sverige er en forbrugerorienteret virksomhed med udgangspunkt i mærkevarer, som står stærkt på det svenske marked, og baseret på to vigtige hjørnestene: kvalitet i alle led og forbrugerpræference. Forretningsideen bag Carlsberg Sverige er at udvikle, sælge og fremstille de drikkevarer, som forbrugere og kunder vil have. Egne mærkevarer skal styrkes og yderligere udvikles og kompletteres med internationale licensmærker, der kan tilføre selskabet en væsentlig merværdi. Med fokusområderne stærke mærkevarer, bedste leverandør, største engagement og højeste omkostningseffektivitet tilgodeses visionen Carlsberg - mit valg, det indlysende valg for alle interessegrupper: forbrugere, kunder, medarbejdere og ejere. Som markedsleder på både øl og vand samt med en betydende position inden for læskedrik arbejder Carlsberg Sverige hver dag i den værdikæde, som forsyner landets butikker, restaurationssektor og Systembolaget mv. med et komplet sortiment af drikkevarer. Med to bryggerier i Stockholm og Falkenberg og tapning af mineralvand ved Ramlösa Hälsobrunn i Helsingborg fremstiller selskabet, der er et datterselskab af Carlsberg Breweries, 4,9 mio. hl drikkevarer årligt. Gennem egen distribution og specialiserede salgs- og serviceorganisationer inden for detailhandelen og restaurationssektoren er Carlsberg Sverige repræsenteret over hele landet. Carlsberg Sverige har mere end medarbejdere. Øl for enhver smag I sin egenskab af markedsleder er det for Carlsberg Sverige ølmærkerne, der står i centrum. Selv om Carlsberg er totalleverandør af drikkevarer fortsætter bestræbelserne for fortsat at spille den ledende rolle på det svenske ølmarked. Udviklingen af nye egne ølsorter, emballager og koncepter for salg og markedsføring er afgørende for at kunne fastholde og udvikle konkurrenceprofilen. De store ølmærker er som tidligere Falcon og Pripps Blå. Begge er klassiske mær- Fortsættes side 2 Fakta om Carlsberg Sverige Carlsberg Sverige 2002 Omsætning (excl. afgifter): 3.698m SEK (405m EURO) Antal medarbejdere: Salg: Volumen Markedsx hl andel Øl % Vand % Læskedrik % Carlsberg Sveriges mest solgte ølmærker: 1. Pripps 2. Falcon 3. Carlsberg 4. Millennium 5. Tuborg 6. Bellman 7. Lyckholms 8. BlåGul 9. Blue Marlin 10. Kilkenny Carlsberg Sveriges historie går mere end trehundrede år tilbage. Gennem bevarede dokumenter kan virksomheden føre sin historie tilbage til 1670, hvor Per Hentzig byggede et bryggeri i Stockholm. Siden hen blev en række bryggerier sammenlagt, hvilket i 1899 medførte etableringen af storforetagendet Stocholmsbryggerierne, som i 1964 blev til Pripps Bryggerier. I februar 2001 sammenlagdes bryggerierne Falcon og Pripps - som begge var resultat af flere fusioner og skiftende ejerforhold - i Carlsberg Sverige, der er et 100% datterselskab af Carlsberg Breweries.

2 ...fortsat fra forsiden ker, som nu fremtræder med moderniseret design og markedsføring. Det internationale premiummærke Carlsberg fortsætter også sin fremgang på det svenske marked, hvor markedsføringen bl.a. fokuserer på golf og alpin skiløb med udgangspunkt i Carlsberg Breweries internationale sponsorater. Selskabets fjerde store ølmærke er Tuborg, der har en tydelig ungdommelig profil. Foruden de store ølmærker lægger Carlsberg Sverige vægt på at kunne sælge et bredt og komplet ølsortiment med alt lige fra den klassiske irske Guinness og en af verdens store ale-sorter, den engelske Tetley s, til letølsprodukter. Markedet Det svenske ølmarked, der er tydeligt påvirket af forbrugernes private import fra kontinentet, har været ustabilt i de seneste år. I 2002 steg markedet imidlertid med tre procent til 5,1 mio. hl, hvilket udlignede den tilbagegang, der fandt sted i I international sammenhæng er det officielle svenske forbrug af øl på årligt 56 liter pr. capita - noget lavere end det europæiske gennemsnit på ca. 80 liter. Det svenske ølmarked er traditionelt et restriktivt marked med offentlige reguleringer i salgsleddet og forbud mod mediareklamer for starköl. I store træk drikkes der nu mindre starköl i pub- og restaurationssektoren, hvorimod der er sket en stigning i salget til hjemmeforbrug gennem Systembolaget. I alt blev der solgt ca. 2,5 mio. hl starköl sidste år og nogenlunde samme mængde af de lettere ølsorter. Desuden indkøbte svenskerne 1 mio. hl øl i udlandet, hovedsageligt starköl. Carlsberg Sverige vil fortsat tilpasse sig forbrugernes krav og ønsker og udvikle ølmarkedet i en spændende tid, hvor den svenske ølkultur er under forandring. Professor, dr.pharm. Povl Krogsgard-Larsen er tiltrådt som formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S. Povl Krogsgaard-Larsen afløste ved årsskiftet professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen som formand for Carlsbergfondets direktion og forlod samtidig rektorposten på Danmarks Farmaceutiske Universitet. Professor Krogsgaard-Larsen har været medlem af Carlsberg A/S bestyrelse siden 1993 og er bl.a. medlem af bestyrelserne i Auriga Industries A/S og Acadia Pharmaceuticals A/S. Bestyrelsen i Carlsberg A/S Ved Carlsberg A/S generalforsamling 17. marts 2003 udtrådte formanden for bestyrelsen, professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen som følge af vedtægternes aldersbestemmelser. Endvidere udtrådte direktør Jens Otto Veile, og efter tur afgik professor, dr.phil. Per Øhrgaard. På forslag fra bestyrelsen genvalgtes professor, dr.phil. Per Øhrgaard, og nyvalgt blev koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen samt professor, dr.polit. Niels Kærgård. Søren Bjerre-Nielsen er 50 år og uddannet statsautoriseret revisor. Siden 1995 har han været koncerndirektør i Danisco A/S med ansvar for økonomiske og finansielle forhold og har derud over bestyrelsesposter i VELUX A/S og Danmarks Nationalbank. Søren Bjerre-Nielsen er endvidere medlem af bestyrelsen i Carlsberg Breweries A/S og har som følge af dette bestyrelsesarbejde en solid indsigt i væsentlige dele af Carlsberg A/S. Niels Kærgård er 60 år og har siden 1993 været tilknyttet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som professor i jordbrugspolitik og har sideløbende hermed været medlem af Det Økonomiske Råds formandskab. Niels Kærgård indtrådte pr. 1. januar 2003 i direktionen for Carlsbergfondet. På et efterfølgende bestyrelsesmøde i Carlsberg A/S konstituerede bestyrelsen sig med professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard- Larsen som formand og adm. direktør Jens Bigum som næstformand. 2

3 8. maj 2003 Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 for Carlsberg-gruppen Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsbergmærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift (EBITA) 18 mio. kr. mod 440 mio. kr. sidste år. Resultat før af- og nedskrivning på goodwill -112 mio. kr. mod 172 mio. kr. sidste år. Uændrede forventninger til Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S andel af resultat for hele året, idet reducerede forventninger til resultat af primær drift i Carlsberg Breweries kompenseres af lavere finansielle omkostninger og lavere skat. Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2003 (Urevideret) Ændring Mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivning på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Resultat, Carlsberg A/S andel Ændring Mio. kr. i procent Egenkapital Samlede aktiver Netto rentebærende gæld Udviklingen i koncernegenkapitalen kan specificeres således: Koncernegenkapital Udbytte i Carlsberg A/S -304 Udbytte til minoriteter -42 Koncernresultat -207 Valutakursreguleringer m.m Koncernegenkapital Minoritetsinteresser Carlsberg A/S andel af egenkapitalen Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabsaflæggelsen for

4 Kommentarer til udviklingen i den forløbne periode Volumen. Carlsberg-gruppens salg af øl og læskedrik i kvartalet var som sidste år 16,1 mio. hl. opgjort i overensstemmelse med industristandarden (100% af volumen for datter-, pro rata konsoliderede - og associerede selskaber samt licensproduktion). En volumenopgørelse baseret på datterselskaber og licensproduktion tillagt pro rata konsoliderede og associerede selskabers ejermæssige andel udviser en volumen på 11,0 mio. hl (-1%). I de efterfølgende geografiske segmenter er denne opgørelsesmetode anvendt. I 1. kvartal var der en fremgang på 5% for Carlsberg-mærket. Nettoomsætningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år (-9%). Nedgangen skyldes især ugunstig valutakursudvikling (-440 mio. kr.), afviklede forretningsområder i Schweiz (læskedrik og vin), periodeforskydning i påskesalget samt en forskydning fra restaurationssalg til detailhandelssalg. Resultat af primær drift udgjorde 18 mio. kr. mod 440 mio. kr. sidste år (-96%). Dette skyldes følgende væsentlige forhold: 1) periodeforskydning i påskesalget i Norden, 2) ugunstig valutakurs- og salgsprisudvikling i Rusland, 3) nedgang i salget inden for restaurationsektoren specielt på de sydeuropæiske markeder, 4) negativ valutakursudvikling og stigende omkostninger fra øget pensionsforpligtelse i UK, 5) negativ påvirkning i Asien bl.a. på grund af valutakursudvikling og SARS. Den samlede effekt af valutakursudviklingen udgør -50 mio. kr. Finansielle poster, netto udviste -218 mio. kr., hvilket var som forventet og på niveau med sidste år. Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill udgjorde herefter -112 mio. kr. mod 172 mio. kr. sidste år. Resultatet er væsentligt påvirket af ovennævnte nedgang i resultat af primær drift, medens selskabsskatten er positivt påvirket af realisation af ikke aktiverede skatteaktiver. Carlsberg A/S andel af resultatet udgjorde herefter -126 mio. kr. mod 36 mio. kr. i samme periode sidste år. Den netto rentebærende gæld på ca. 12 mia. kr. har udviklet sig som forventet og er sæsonbetinget 1 mia. kr. over niveauet pr Carlsberg-gruppens pengestrøm udviste som forventet i 1. kvartal et negativt beløb på 0,8 mia. kr. Pengestrømmen fra driften var negativ med 0,3 mia. kr. Pengestrømme fra investerings- og finansieringsaktiviteter på -0,5 mia. kr. vedrører væsentligst investeringer i materielle anlægsaktiver med 0,7 mia. kr. Nedenfor er de tre regioner i Carlsberg Breweries A/S gennemgået og sammenholdt med Vesteuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 2,5-0,3 Salg af øl (mio. hl) 5,2 4,9-5 Nettoomsætningen faldt med ca. 0,4 mia. kr. (-6%) til 5,3 mia. kr., hvilket primært skyldes forskydningen i påskesalget, valutakursudviklingen i GBP, de afviklede forretningsområder i Schweiz (læskedrik og vin), samt den negative udvikling i restaurationssektoren. Resultat af primær drift var i 1. kvartal samlet 157 mio. kr. under sidste år, jfr. kommentarerne til de enkelte markeder nedenfor. I Norden har salget af øl i perioden været svagt faldende, og især Sverige har haft nedgang. Regionen er påvirket af periodeforskydningen vedrørende påskesalget, der i 2002 faldt i marts, medens det i 2003 faldt i april. Effekten af forskydningen på resultat af primær drift vurderes at udgøre ca mio. kr. Markedet i Sverige har i 1. kvartal været præget af hård priskonkurrence i Systembolaget og af restrukturering af salgsorganisationen, hvilket har medført faldende indtjening og lavere markedsandel for Carlsberg Sverige. På de øvrige markeder har Carlsberg fastholdt eller øget markedsandelen. I Storbritannien har Tetley s fastholdt volumen i det faldende ale-marked, medens der for Carlsberg-mærket er opnået en fremgang på 14%. En mindre nedgang i resultat af primær drift i forhold til 2002 skyldes pri- mært omkostninger til dækning af øgede pensionshensættelser samt valutakursudviklingen. I Sydeuropa var markedsudviklingen generelt negativ, specielt i Portugal. Feldschlösschen i Schweiz har efter succesfuld indkøring af den nye organisation været i stand til at opnå en mindre stigning i markedsandelen. Resultatet fra regionen var under sidste års resultat, men for året som helhed forventes fortsat en positiv udvikling. 4

5 Østeuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 11,0 4,6 Salg af øl (mio. hl) 4,5 4,3-5 Nettoomsætningen faldt med 17% til 1,3 mia. kr., hvilket alene skyldes negativ valutakursudvikling (-310 mio. kr.) især vedrørende Baltic Beverages Holding (BBH). Resultat af primær drift blev 61 mio. kr. mod 176 mio. kr. sidste år. Reduktionen i det primære resultat kan henføres til BBH, jf. efterstående. I de øvrige selskaber i regionen har der været tale om et resultat på sidste års niveau, dog har Türk Tuborg i Tyrkiet vist fremgang og opnåede et resultat på linie med det forventede. I BBH (50%) faldt nettoomsætningen med godt 15% til 802 mio. kr. Volumenmæssigt er der tale om et fald på ca. 1%, hvorfor faldet i nettoomsætning primært kan henføres til valutakursudviklingen og endvidere til udviklingen i salgspriserne. Da den gennemsnitlige volumenudvikling i BBHs region har været negativ med 4% i forhold til et yderst positivt 1. kvartal i 2002, vinder BBH således fortsat markedsandele. BBHs markedsandel i Rusland var 34,3%, hvilket er 0,9%-point højere end sidste år. Resultat af primær drift i BBH er 108 mio. kr. under sidste år, væsentligst på grund af at salgspriserne ikke har kunnet øges i takt med inflationen, ligesom priserne ikke er forøget med den ølafgift, der blev pålignet markedet fra begyndelsen af Endvidere påvirker valutakursudviklingen med -30 mio. kr. Det russiske ølmarked forventes at stige med 6-7% i 2003, mens overskudsgraden forventes at blive lidt mindre end i Samlet forventes BBHs resultat af primær drift i 2003 at være på niveau med resultatet i Asien 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Salg af øl (mio. hl) 1,5 1,8 +20 Regnskabet for Asien (Carlsberg Asia Ltd.) er baseret på en aftalt 50/50% joint venture struktur, hvor Carlsberg Asia Ltd. fra og med 1. januar 2002 pro rata konsolideres. Nettoomsætningen faldt med 15% til 273 mio. kr. Dette skyldes primært en negativ valutakursudvikling samt fald i salget specielt til hotel- og restaurationsbranchen grundet frygt for SARS. Resultat af primær drift faldt med 24 mio. kr. i forhold til sidste år, primært som følge af den negative valutakursudvikling. One-line konsoliderede bryggerier indgår med 30 mio. kr. (især Hite, Sydkorea), mens effekten fra resultatgarantien for selskaberne i Thailand indgår med andre 30 mio. kr. Andre aktiviteter i Carlsberg-gruppen Ejendomme Der er i 1. kvartal solgt ejendomme med en samlet fortjeneste på ca. 20 mio. kr. før skat, hvilket er på niveau med det forventede, men 40 mio. kr. lavere end i Resultatforventninger Forventningen til Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S andel af resultatet for hele 2003 er uændret i forhold til forventningerne i årsregnskabsmeddelelsen for I Carlsberg Breweries forventes der nu et resultat af primær drift på niveau med sidste år, hvilket primært kan henføres til svag økonomisk udvikling på flere af selskabets væsentlige markeder og ugunstig udvikling i valutakurserne. Effekten heraf for hele Carlsberg-gruppen er, at det samlede resultat af primær drift forventes at blive lidt mindre end sidste år. Lavere rentesatser betyder dog noget mindre finansielle omkostninger end tidligere forventet, ligesom skattesatsen nu forventes at udgøre ca. 27% mod tidligere 29%. Forventningerne til resultatet i Carlsberg A/S ikke-bryggerirelaterede forretninger er uændrede. Pengestrømmen fra driften og frit cash flow (ekskl. eventuelle virksomhedskøb) forventes i 2003 forøget i forhold til Carlsberg Breweries har i 2003 som mål at nedbringe den investerede kapital med mere end 1 mia. kr. Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne meddelelse, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes væsentligt af for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, prisnedsættelser som følge af markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. Kun i det omfang lovgivningen mv. foreskriver det, vil Carlsberg opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. Øvrig information Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 5

6 Kvartalsmæssige segmentoplysninger Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke I alt drikke- Andet Carlsberg- Mio. kr. fordelt* varer** gruppen i alt 1. kvartal 2002 Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto - - Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -93 Carlsberg A/S andel af resultatet kvartal 2003 Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto -2-2 Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -260 Carlsberg A/S andel af resultatet -126 * Ikke fordelt omfatter koncernfunktioner, andre virksomheder, elimineringer af intern handel mellem de tre geografiske segmenter m.v. i Carlsberg Breweries A/S. ** Carlsberg Breweries A/S i alt. Balance Carlsberg Gruppen Carlsberg Breweries Ændring Ændring Mio. kr i procent i procent Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Koncernegenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Balance, total Rentebærende gæld, netto

7 Carlsberg-logoet blev set af millioner over hele verden. Sponsor i verdensklasse Efter at alle medaljer var delt ud, så det umiddelbart ud som om, at østrigerne løb med alle vinderpladserne på løjperne ved verdensmesterskaberne i alpin ski 2003 i St. Moritz, Schweiz. Men hvis der havde været medaljer for det bedste sponsorat og for det bedste after-ski arrangement, ville Carlsberg utvivlsomt have stået øverst på podiet. Under det to uger lange mesterskab var alpebyen St. Moritz udsmykket med Carlsberg-logoer på alt lige fra løbernes dragter til bannere, skilte og markeringer langs løjperne og på de steder, hvor vinderceremonierne blev gennemført. Carlsberg har sponseret alpin ski siden 1997, men succesen i St. Moritz oversteg alle tidligere begivenheder. Vi havde et yderst vellykket arrangement. Vores kolleger fra Carlsbergs schweiziske bryggeri Feldschlösschen var os til stor hjælp under hele forløbet udtaler Carlsbergs internationale sponsorchef Keld Strudahl. Vejret var godt og vores gæster og partnere var glade, og ikke mindst havde Carlsberg en stor gennemslagskraft i medierne. Keld Strudahl oplyser, at salget af Carlsberg-øl steg drastisk under mesterskaberne i St. Moritz-området. Det var den første sæson for ski sponsorat, efter at Carlsbergmærket var blevet aktualiseret, og dette arrangement bekræftede, at der er en meget fin sammenhæng mellem Carlsberg og skisponsorater, udtaler Keld Strudahl. Carlsberg gennemførte et storartet afterski arrangement for deltagerne og de mere end tilskuere, der fulgte mesterskaberne i St. Moritz. Carlsbergs bjælkehytte og store telt var et naturligt samlingssted for after-ski, og Carlsbergs Pro-Am arrangement gav amatørerne mulighed for at stå på ski sammen med de professionelle. Carlsbergs hytte var et populært mødested. I Carlsbergs store telt var der levende musik og is-skulpturer. 7

8 Finansiel Kalender 18. juli 2003 IR-tavshed for Delårsrapport 2: august 2003 Delårsrapport 2: okt IR-tavshed for Delårsrapport 3: nov Delårsrapport 3:2003 Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S 8. maj maj maj 2002 Delårsrapport 1: maj 2002 Baltic Beverages Holding investerer DKK 400 mio. i nyt bryggeri i Ukraine 23. maj 2002 Carlsberg Breweries øger sin andel i det kroatiske bryggeri Panonska til 80% 30. maj 2002 Baltic Beverages Holdings datterselskab Baltika bygger nyt bryggeri til DKK 400 mio. i den russiske fjernøstregion 28. juni 2002 Carlsberg Breweries køber 59,4% af det bulgarske bryggeri Shumensko 1. juli 2002 Carlsberg Breweries sælger sin ejerandel af det litauiske bryggeri Svyturys Utenos Alus til Baltic Beverages Holding 2. august 2002 Carlsberg Breweries køber 67% af det bulgarske bryggeri Pirinsko 8. august 2002 Tilbagekøb af egne aktier 8. august 2002 Delårsrapport, Halvårsmeddelelse august 2002 EU-kommissionen foretager frivillig kontrolundersøgelse 5. sept Beholdning af egne aktier 26. sept Ny formand for Carlsbergfondet fra nov EU-kommissionen afslutter sag mod Carlsberg 7. nov Baltic Beverages Holding bygger nyt bryggeri i Kazakstan 7. nov Delårsrapport 3: nov Egne aktier 2. dec Køb af egne aktier afsluttet 19. dec Baltic Beverages Holding sælger Voronezh-bryggeriet til datterselskab 20. dec Øget ejerandel i Carlsberg Okocim, Polen (71,5%) 6. jan Øget ejerandel i Pirinsko, Bulgarien (94,5%) 20. jan Aktieoptionsprogram jan Finanskalender feb Årsregnskabsmeddelelse mar Carlsberg A/S generalforsamling 8. maj 2003 Delårsrapport 1:2003 Udviklingen i Carlsberg B-aktien sammenlignet med KFX-indekset og en referencegruppe bestående af Carlsberg B, Heineken, Scottish & Newcastle, SABMiller samt Interbrew To nye direktører i Malaysia og Kroatien Bjørn Søndenskov overtog pr. 1. april 2003 posten som adm. direktør for Carlsberg Brewery Malaysia Berhad. Han afløser Jørgen Bornhøft, som i januar i år blev udnævnt til adm. direktør for Carlsberg Asia Pte Limited. Jørgen Bornhøft fortsætter som bestyrelsesformand for Carlsberg Brewery Malaysia Berhad. Bjørn Søndenskov har arbejdet for Carlsberg Breweries A/S siden 1988 og har i de seneste år været medlem af ledelsesgruppen for Carlsberg Breweries tyske datterselskab Hannen med ansvar for økonomi, IT og produktion. Han har tidligere haft ledende job inden for Carlsberg primært med ansvar for europæiske markeder. Jørn Pedersen er pr. 1. april 2003 udnævnt til adm. direktør for det kroatiske selskab Panonska Pivovara d.o.o. i Koprivnica, som ligger nordøst for hovedstaden Zagreb. Indtil udnævnelsen var Jørn Pedersen Business Development Manager i Carlsberg Breweries A/S med ansvar for datterselskaber i Østeuropa og nye aktiviteter som fusionen af de to bulgarske bryggerier, Carlsberg Breweries købte i I 1998 var han viceadm. direktør for Panonska Pivovara og har siden 2002 været medlem af Panonskas bestyrelse. Før det arbejdede han fire år i Malawi. Panonska er det tredjestørste bryggeri i Kroatien med en markedsandel på 10%. I maj 2002 øgede Carlsberg Breweries sin ejerandel i bryggeriet til 80% fra 40%. IØ ejer de resterende 20% af aktiekapitalen. INDEKS OVER KURSUDVIKLINGEN I PERIODEN (=100) /01/02 01/03/02 01/05/02 01/07/02 01/09/02 01/11/02 01/01/03 01/03/03 01/05/03 Carlsberg B-aktie KFX-indeks Referencegruppen Carlsberg Nyt udgives af Carlsberg A/S på dansk og engelsk og fremsendes hvert kvartal til navnenoterede aktionærer. Oplag Redaktion: Niels Eyde Madsen (ansv.), Bill Fryman og Jeanett W. Glenthøj. Foto: Bent Rej, Agence Zoom m.fl. Design og produktion: Boje & Mobeck as. Tryk: PrintDivision A/S. Carlsberg A/S, CVR-NR , Valby Langgade 1, DK-2500 Valby. Telefon: E-post: Hjemmeside: 8

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 19. februar 2004 5/2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2003 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Nyt. - en konsolideret og stærk spiller på det polske marked

Nyt. - en konsolideret og stærk spiller på det polske marked Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 15. AUGUST 2003 Carlsberg Okocim SA - en konsolideret og stærk spiller på det polske marked Carlsberg Okocim går efter førstepladsen og vil være det hurtigst voksende og

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 20. februar 2003 4/2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2002 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 7. NOVEMBER 2003 Tyrkiet Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Investerer i medarbejdere og mærker Det er et regionalt projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Carlsberg

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Nyt. Unicers fantastiske år. Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Carlsberg Breweries bliver det førende

Nyt. Unicers fantastiske år. Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Carlsberg Breweries bliver det førende Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 19. FEBRUAR 2004 Unicers fantastiske år Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Unicer fastholdt sin lederposition på det portugisiske marked i 2003 og

Læs mere

Nyt. Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Dette giver en række fordele med hensyn til

Nyt. Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Dette giver en række fordele med hensyn til Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 4. NOVEMBER 2004 GSC Supply Chain i verdensklasse Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Fra 1. januar 2005 etablerer Carlsberg en ny

Læs mere

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i Københ avn, 12. august 28/ Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for Gældsreduktion hurtigere end forventet Netto rentebærende gæld nedbragt med 5,6 mia. kr. i og udgjorde pr. 30. juni således 23,4 mia.

Læs mere

Nyt. Sinebrychoff s unikke stilling på det finske marked

Nyt. Sinebrychoff s unikke stilling på det finske marked Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 7. NOVEMBER 2002 Sinebrychoff s unikke stilling på det finske marked Traditioner, stærk markedsføring, moderne brygfaciliteter og logistik udgør grundstenene i Carlsberg

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram.

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram. København, 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse 3/2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december I styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Nyt. På udkig efter vækst på et af verdens hurtigst voksende markeder

Nyt. På udkig efter vækst på et af verdens hurtigst voksende markeder Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 6. MAJ 2004 På udkig efter vækst på et af verdens hurtigst voksende markeder Efterhånden som det bliver vanskeligere at opnå vækst på Europas modne ølmarkeder, øges fokus

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Nyt. Bryggeri nr. 1 i den schweiziske bryggeriindustri

Nyt. Bryggeri nr. 1 i den schweiziske bryggeriindustri Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. AUGUST 2002 Bryggeri nr. 1 i den schweiziske bryggeriindustri Feldschlösschen Beverages Ltd., som i 2000 blev købt af Carlsberg Breweries, har siden været igennem en omfattende

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Nyt. Mærker relanceres for at udnytte deres succes og position i markedet

Nyt. Mærker relanceres for at udnytte deres succes og position i markedet Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2002 Carlsberg-Tetleys mærkevarer styrket Mærker relanceres for at udnytte deres succes og position i markedet Carlsberg-Tetley Plc., Carlsberg Breweries datterselskab

Læs mere

Povl Krogsgaard-Larsen, formand Jens J. Bigum, næstformand Hans S. Andersen M) Flemming Besenbacher Søren Bjerre-Nielsen Hanne Buch-Larsen M)

Povl Krogsgaard-Larsen, formand Jens J. Bigum, næstformand Hans S. Andersen M) Flemming Besenbacher Søren Bjerre-Nielsen Hanne Buch-Larsen M) 136 Ledelse / Carlsberg Årsrapport 2006 Bestyrelse Povl Krogsgaard-Larsen, formand Jens J. Bigum, næstformand Hans S. Andersen M) Flemming Besenbacher Søren Bjerre-Nielsen Hanne Buch-Larsen M) Henning

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

Carlsberg samler produktionen i Fredericia

Carlsberg samler produktionen i Fredericia INFORMATION TIL AKTIONÆRER 21. FEBRUAR 2006 Ølproduktionen stopper i det gamle bryghus, men den flotte bygning forbliver Carlsberg samler produktionen i Fredericia Carlsberg lukker bryggeriet i Valby og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl INFORMATION TIL AKTIONÆRER 10. MAJ 2006 Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl Carlsberg har lanceret et enestående fadølssystem, DraughtMaster, som giver både professionelle og private

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I himmelske højder med Carlsberg

I himmelske højder med Carlsberg INFORMATION TIL AKTIONÆRER 10. MAJ 2005 I himmelske højder med Carlsberg Prøv at forestille dig, at du har et privatfl y til rådighed, som kunne bringe dig hvorhen i verden, du har lyst til i syv dage.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Side 1 af 11

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Odense, den 11 marts 2002 PEB/mnm/Albani 03-2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Bestyrelsen for Albani Bryggerierne A/S har dags

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Nyt. Målet for ProdEx-programmet er øget til 500 mio. kr. Besparelsespotentialet har vist sig at være større end oprindeligt forudsat.

Nyt. Målet for ProdEx-programmet er øget til 500 mio. kr. Besparelsespotentialet har vist sig at være større end oprindeligt forudsat. (5,1) -1-5917_Q2_Carlsnyt_DK_web 11/08/04, 19:30:36 Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 12. AUGUST 2004 Målet for ProdEx-programmet er øget til 500 mio. kr. Besparelsespotentialet har vist sig at være større

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere