Borgermøde d. 15. september 2015, Ny Østergade. Gule sedler fordelt på de forskellige plakater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde d. 15. september 2015, Ny Østergade. Gule sedler fordelt på de forskellige plakater"

Transkript

1 Borgermøde d. 15. september 2015, Ny Østergade. Gule sedler fordelt på de forskellige plakater 1. Brug af ny type beton til fortove/vejbelægning som opsuger forurening fra biler 2. Nyhedsbrev man kan tilmelde sig Undersøg risici i forhold til naboer når I bygger. Er der risiko for at nabobygningen beskadiges? Tag ansvar hvis det sker. Høj, høj, høj. Informationsniveau til involverede aktører/borgere. Kan Roskilde kommune komme til at hænge på færdiggørelser?? Økonomisk, dvs. skatte borgerne hvis bygherre går konkurs. Hvordan sikres trafiksikkerhed? Pas på at området ved Røde Port ikke bliver til et område for hash handel igen. Læg plancherne op på hjemmesiden. Belastning af veje, når der kommer mere trafik. Sammenhæng. Vandløb fra Roskilde museum, over Algade, forbi stationen til Ny Østergade, ende i sø(sommer=sø, vinter=skøjte) Som nabo er vores bekymringer, hvordan man løser parkeringsproblemerne i byggeperioden. Hvad med os der har ejendomme lige op ad byggeriet? Støj - støv lastvognstog. Værdiforringelser af boliger under byggeriet? Hvordan tages der hensyn til vores gamle huse i forbindelse med byggeriet, jeg tænker på rystelser og tung transport i byggeperioden. Legeplads for alle aldre. Aktivitet og kreativitet. Forebyg kaos. Læg DSB baneareal i tunnel, derved skabes et sammenhængende Roskilde inkl. slagterigrund. Skyggegener? (også for naboen) Gener fra byggeproces. Se byen på afstand - f.eks. når man kommer fra Hillerød kanten af. Så ligger domkirken i den ene side og Kara i den anden ende. Kan der bygges så det giver sammenhæng? Købstads præg. Sundhed, aktivitet, leg. Det er vigtigt at bibeholde købstads-præget som Roskilde har, så den nye bydel ikke skiller sig væsentligt ud - mange små byrum/opholdspladser. Information hele tiden. Tænke sundhed ind i byggeriet. Tænke bevægelse ind i arkitekturen. Kombinere miljømæssige foranstaltninger ind.

2 3. Ellers, lav et slags Covent Garden, som i London, med blanding af mærkevarebutikker, te-salon, cafeer og et kulturcenter. Og læg det i et plan under jordoverfladen med en stor åben plads med lidt vandbassiner osv. Byg DK s bedste hotel med DK s bedste udsigt. Liv. Lyst til at være og opholde sig. Forebyg kaos. Læg DSB baneareal i tunnel, derved skabes et sammenhængende Roskilde inkl. slagteri grund. Mere og mere bliver E-handel. Der er ikke brug for flere butikker, måske et stort varehus. Måske statslige styrelser og firma hovedkontorer. Hvilken analyse ligger til grund for den illustrerede fordeling af boliger, butikker, kontorer, hoteller mv? Hotel med skybar med udsigt over fjorden, Domkirken, Musicon, Energi-tårnet osv. er på min egoistiske ønskeseddel. Hvordan er handelsbalancen i Roskilde? Er der for mange kontorer? Mere markedsplads. Special butikker. -som Torvehallerne, bare åbent. Ift. Scandic, Radisson, Comwell. For der er egentlig brug for hoteller. Ellers kunne det ligge et andet sted? IKKE brug for nyt forretningscenter. Få lavet nogle statslige arbejdspladser, f.eks. nogle styrelser el. ministerium, sammen med boliger. Lægecenter/sundhedscenter og kulturelle tilbud. Vi har et universitet i Roskilde, men Roskilde er ikke en universitetsby med alt det liv det giver. Hvad kan vi gøre for at tiltrække de unge? Hvordan bliver den trafikale sammenhæng/synergi mellem Ny Østergade og Ro s torv? Etablering af ekstra m2 vil kræve min. detailomsætning på 500 mil.(-> 2,5 mil. kunder pr. år), hvor skal det komme fra? Fornuftigt antal p-pladser set i relation til resten af byen. Fornuftigt antal butiks-m2 i relation til bymidten og Ro s torv. Vigtigt at overgangen ved banen laves attraktiv, med caféer, små butikker mm. Hvor er Ro s torv i butiksoversigten? Der er 80 butikker, 1000 arbejdspladser og m2! Musik-/kulturhus i stedet for tøjbutikker. Hvis hotel/konferencecenter er den lokalpolitiske drøm - undersøg da en model XL i lavere højde. + 20%. Kan byen bære. Hvilket opland skal til? Hvad hvis kontorer ikke kan udlejes? 4. Kan man fremtidssikre anvendelsesmulighederne ved at stille krav om fleksibilitet i byggeriet. f.eks. fra kontorer til kultur eller omvendt efter behov. Bringe kulturliv og tilbud også i denne bebyggelse/bydel. fx. teaterscene, kunststeder - og gerne få kontakt- og forbindelseslinjer fra andre bydele af Roskilde. Integrere mulighederne for større kulturaktiviteter f.eks. teater/ koncertscene, da det ligger centralt.

3 5. At gå 100 m. i Roskilde er langt. P-plads + oplevelser + videre til resten af byen. Omgivelserne. Naboerne. Villakvarter ikke kun i midtbyen. Butiks- og foreningsliv. (så det ikke lukker klokken 18-19) liv. Sjov, sikker vej over banen. Sluser. Grøn vej hen over banen. Hvordan får man forbundet? Svævende markedspladser. Ponte Vecchio? Mere end en transport korridor. Nedlæg kirkegården Gustav Hvid. Assistens kirkegården. P-restriktioner i villakvartererne omkring banen. Området bliver allerede nu brugt fra tidlig morgen til gratis langtidsparkering. Det skal være et bymiljø, ikke enkelte bygninger. IKKE Høje Taastrup. Binde handel sammen i byggeproces. Potentiale for hospitalets brugere. De unge liv. Unik chance. Godt for Roskilde. Byggestøj. Hotel tæt på funktionerne. Hotel ift. boliger. Saml kræfterne. Universitetsmiljø ind i byen. Et urbant U-hostel. 6. Udgangsforhold for handicappede? Handicap parkeringspladser? Helst IKKE noget med brosten. Ny Østergade og Københavnsvej kan ikke tage mere trafik. Derfor skal Køgevej udvides til 4 spor. Evt. ved hjælp af ekspropriation(nedrivning) Trafikbelastning på mindre villaveje tæt på projekt. Eks. Østergade. Der skal også passes på byggeriet der allerede er der(naboer). Da Ny Østergade blev bygget, kom der revner i vores bygninger på Vindingevej/Gl. Landevej. Analyse. Trafikbelastning under byggeriet? Bredere forbindelser under banen. Det er vigtigt, at den uhyre mængde af biltrafik kan afvikles!! Hvordan vil man løse trafikken på Københavnsvej til/fra Ny Østergade og øvrige handelsområder? Riv det gamle posthus ned. Dvs. bedre plads til/fra tog og by. Et så stort P-hus under jorden betyder masser af trafik ind på Ny Østergade området. Hvordan vil man løse trafikken med det store antal biler - der er kun Køgevej og Københavnsvej? Hvad med støj fra banen? -der er masser af godstog! Hvis nye store betalings/parkeringsanlæg, så stor risiko for øget parkeringskaos på mindre villaveje. Hvad sker der med indre Københavnsvej? Den er udlagt som handelsstrøg, men kan den være handelsstrøg med biler dagligt - og hvad forventer man at bil-antallet stiger til? Om ikke lang tid kommer der førerløse biler. Det vil ændre på måden at have bil på, idet biler i højere grad vil cirkulere rundt. Der skal være forberedt opsamlings-/afsætningsrum til netop førerløse biler. Hvad sker der med lyden fra tog og biler? Hvor forplanter den sig? Forebyg kaos. Læg DSB s baneareal i tunnel, derved skabes et sammenhængende Roskilde inkl. slagteri grund. Frilæg den gamle station for overflødige bygninger. bl.a. det gamle posthus.

4 7. Domkirken bør være det højeste punkt, så afgjort. -derfor skal der ikke bygges et højt hotel - max 8 etager synes vi. Så det indgår i det øvrige på denne grund. 4-6 etager er langt mere tiltrækkende end Inspiration i Bjarke Ingels VM-bjerget. I mindre målestok. Hvad skal Roskilde med bygninger af large størrelse midt i byen? Det er uharmonisk ift. resten af byen og vil netop ikke binde nord/ syd sammen. Lav i stedet max. 3 etager, hvor stueplan lægges 1 plan nede i jorden, som f.eks. Sergels Torg i Stockholm. Husk at visualisere fra fjordside. Roskildes identitet og autentisitet er også profilen fra fjorden. 8. Regnvand som en del af bybilledet. fx. som i Malmø/Glostrup boligselskab. Vand i gaderne. Lav kanaler til regnvand. Kanaler kunne forbindes med sø ved Roskilde ring. Naturligt sollys i overflod. Veje og gader markeret af grønne alléer. Urban Gardening arealer hvor man kan have små haver - børneinstitutioner kan være en del af at holde det ved lige. Springvand. Krav til bæredygtige byggematerialer. eks. Cradle to Cradle, eller Leed? Vandforbindelse til ringen. Taghaver. Genbrug af regnvand. Vandløb fra Roskilde museum giver forbindelse til det nye byggeri/kanal. Forbrændingsanlægget/Karas skorsten integreres i den arkitektoniske udformning. Malerisk horisont. Urban Gardening. Tag/byhaver. 9. Hvordan bliver det med byggestøj og lastbilslogistik i nedrivningsog byggeprocesser? Erstatnings P-pladser under byggeprocessen? Byggefasen: Hvad sker der i bygge- og anlægsfasen for at beskytte de nuværende beboere? Ny Østergade projektet må ikke være som Trekroner eller Ørestaden. Købstaden skal være idealet. Hvorfor L-løsning? Der er small som nabo. Hold byggeriet i max. skala large. Dette vil være grænsen for hvad området/byen kan bære trafikalt og arkitektonisk. Variation i byggeriets højde. Vertikale linjer. Købstadsskala er meget vigtig. Korte facader. Variation. Gerne large. Forskellige arkitekter på de enkelte huse. Roskilde skal vel ikke være et nyt Manhattan? Tænk gerne i højden og husk, at der er kunder til penthouses med fabelagtig udsigt! Et højhus: øverst, penthouse lejligheder - derunder skybar/hotel - derunder kontorer - nederst detail og bydel. Sluseholmen kan være et forbillede.

5 Vil 5-6 etager ikke virke som en mur? Hvilke krav har man til at projektet respekterer nabo-/villakvarterer med hensyn til arkitektur og højde? 10. En tunnel bliver hurtigt mørk og skummel. En gangbro er åben og udsigten må blive fantastisk ud over Roskilde. Overveje handel mm. i en overbygning over banen. Som en bred bro. Trafik kan sætte en stopper for det hele. Nuværende veje kan ikke tage mere. Overdæk banen med veje som i Lyngby. Lav en god og anstændig trafikanalyse parallelt med arkitektkonkurrencen. Hvor er trafik undersøgelserne fra Røde Port projektet? Roskilde stations placering. For langt fra busterminalen. Hvordan sikres let omstigning til bus + nærhed til Ny Østergade? Der bør være P-restriktioner i Østergade og Rolighedsvej, samt ensrettet kørselsretning i Østergade for at mindske trafik i boligkvarteret. Fremkommeligheden skal sikres på aksen Køgevej-Ny Østergade. Venstre-/højresvingsbaner? Udvidelse? At sikre trafikanter fra stationen til hhv. sygehus og busser på Køgevej. Optimalt uden biler mm. Trafik løses ved at omlægge to lyskryds. Jeg sidder i kø hver morgen på Københavnsvej. Det er svært at se at projektet tager højde for det. En trafiktunnel fra Kong Valdemarsvej under jernbanen og evt. direkte ind i underjordisk P-hus på arealet. 11. Skabe punktvis/opdelt bebyggelse i stedet for længere vertikale sammenhængende byggelinjer. Jeg foretrækker medium skalaen som det primære element. Også af hensyn til kontakt mellem mennesker. Sigtelinjer og luftighed på tværs af baner er vigtigt. Man skal respektere privatliv i haver i villakvartererne og ikke bygge så højt at der bliver indkig i haverne eller skygge. Læg høje bygninger op ad banearealet og maksimum 2 etager ud mod Ny Østergade. Bygge videre på købstadsatmosfæren. dvs. undgå de høje bygninger også aht. at syd- og nordsiden af banen reelt kommer til at hænge sammen. Vil ikke have mini-storby. Må ikke være for højt ved krydset Københavnsvej/Ny Østergade. Hvordan kan man beskytte den eksisterende by tæt ved? Aldrig højere end starten af domkirkens tag. (se evt. tegning) Byggeriet bør være sammenhængende med frøforsyningen og ikke være højere. Bygges i punkter/enklaver med grønt og aktivitetsmuligheder i mellem: borde/bænke kombineret med legemuligheder, soppebassin, skaterbane osv. Måske lidt kunstnerisk udformet. Byggeriet varieres i højden i de enkelte boligkarreer. Der mangler sigtelinjer fra projektet og ud i byen. = hvor i byen kan man se projektet.

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum 2002 5 Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling August 2013 KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by 1 Masterplan for Slagelse by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 5 Bolig...

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte 1/27 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne vil blive taget til efterretning i

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere