Brødremenigheden Christiansfeld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2012 Søstrehuset med butiksvindue ud mod gaden. Foto ca. 1915

2 2 Opstandelse livets sejr. Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Jørgen Bøytler Henning Jacobsen Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider Hvad er opstandelsestro? Det begynder med, at man er åben overfor det, man ikke kan fatte og forstå. Man kan begynde at se efter opstandelsen, - i sit liv. Opstandelsestro kan være at opleve og tyde det endelige liv som noget, der er fyldt med øjeblikke af evighed. Den elskedes blik, solen, der står op om morgenen, at kunne stå ud af sin seng hver dag, udsigten over marken med lærkerne hængende under himlen, nærværet i venners lag. Det er disse fine øjeblikke, som der måske skal en lettere erfaren bevidsthed til at remse op, der giver en bevidsthed om, en anelse om, at evigheden findes her i det skrøbelige liv. Ikke som viden eller vished, men som tro. Det vil sige som liv, der lever ud af opstandelsestro, at ikke livet, men kærligheden er stærkere end døden. Vi hverken kan eller skal forklare, hvad der skete påskemorgen. Det kunne ikke engang kvinderne, som var de første og nærmeste vidner. Vi skal heller ikke så tvivl for os selv eller andre ved at sige, at Jesus ikke stod op i virkeligheden, eller at det blot er en symbolsk beretning, uden hold i virkeligheden. Vi kan ikke forklare det, men påskedag forklares evangeliet for os. Naturligvis bør jeg, bør alle, selv ateisterne spørge sig selv om, hvorfor mennesket, ene af alle levende væsener, skal kende sin dødelighed, hvor er mennesket alene klar over, at det skal dø? Er det mon fordi mennesket, ene af alle dødelige, skal leve evigt? Måske fordi vi mennesker er de eneste levende væsner, der overvejer, hvad der sker efter døden. Måske er håbet om et evigt liv, håbet om en opstandelse fra de døde, det nærmeste man kommer på et bevis for opstandelsen, og det er så ikke et bevis, men tæt nok. Jørgen Bøytler

3 1 2 7 Søstrene på sidste blads forside er: Nr. 1 Sr. Dora Schmolke, nr. 2 sr. Helene Schmidt, nr. 3 sr. Andrea Christensen., nr. 4 sr. Dorothea Kristine Nielsen, nr. 5 sr. Maren Friis Christensen, nr. 6 sr. Martha Jensen og nr. 7 sr. Bertha Elisabeth Fischer. Hygge og nye tanker Tilbud Tilbud Man kan nu erhverve telegrammer med motiver fra Christiansfeld. Telegrammerne er tegnet af Henning Selch og de sælges til en yderst fordelagtig pris: 10 stk. for kr. 25,- Beløbet går ubeskåret til nye hynder til kirke og korsal. 1 hynde koster kr Du kan også vælge at give et bidrag på: Konto: MÆRKET HYNDER Husk gaver er fradragsberettigede. Hver anden onsdag samles en lille, men meget broget flok til bibelgruppe på Nørregade 15. At vi er meget forskellige er med til at gøre det spændende og giver alle nye vinkler på det at være en kristen. Her er der nemlig plads til alle spørgsmål, og ofte meget forskellige og overraskende svar. Efter en god time med sang, bøn, bibellæsning og samtale rundt om spisebordet, ryddes bøgerne væk, og der dækkes op til en kop kaffe og hyggelig hverdagssnak. Da vi i dette efterår skal tage hul på Korinter-brevene, kunne det være en god anledning til at være med. Er bordet for lille, trækker vi det bare ud og sætter flere stole til. Det var måske en overvejelse værd. Her er der ingen gratis prøvedage, for det er altid gratis. Man skal blot møde op kl. 19,30 med en bibel under armen. og hvis ikke, så løses også dette lille problem. Datoer se side 19. På bibelgruppens vegne Kjeld Kynde

4 Synode i Königsfeld 4 Efter 1000 km på veje ned gennem Tyskland nåede vi frem til synoden i Königsfeld. Straks var der stemning af familiesammenkomst med mange genkendende smil og store omfavnelser. Skønt der var Brødremenighedens kirke i Königsfeld og Zinzendorfpladsen valgt nye synodaler for de næste seks år, så var der alligevel en del gengangere. Ved et kig ind i kirkesalen kunne man genkende opstillingen, som den også var i Christiansfeld for fire år siden borde i en bue rundt om liturgibordet, som var blevet udvidet, så alle tre i ledelsen kunne være der samt plads til talerstol og to praktiske hjælpere. Høretelefoner, navneskilte og naturligvis tolkebokse, som nu har fået tilføjet plads til engelsk, da vores unitet har fået nye medlemmer, som ikke kan klare sig på hverken tysk eller hollandsk. Jo, alt var klart til ugens arbejde.

5 5 Efter singstunde sammen med menigheden åbnede synoden med velkomsthilsener, gennemgang af forretningsorden og arbejdsform og valg af nødvendige stemmetællere m.v. Gennem den næste uge blev der fremlagt diverse rapporter og forslag, som var blevet modtaget på forhånd, og som i nogle tilfælde udløste spørgsmål og debat. De fleste endte med at blive sendt til videre bearbejdelse i et af de seks udvalg, som synodalerne var opdelt i. Derefter kom de tilbage med kommentarer, ændringer, tilføjelser eller helt omformuleret for måske en afstemning. Hver dag indledtes med bibelarbejde i de enkelte udvalg, hvilket gav et helt andet udgangspunkt for den senere drøftelse af papirerne. Det blev mere familiært og betød meget for drøftelsen af de svære og ofte følelsesmæssige emner. Trods dagligt arbejde til kl. 21, så det alligevel ud til at knibe med at nå at få gennemarbejdet alle emner inden det planlagte sluttidspunkt fredag kl. 18, men det lykkedes - 18,15 blev den nu! Derefter sluttede synoden med nadver fælles med menigheden og gæster. Det kan være vanskeligt at uddrage enkelte begivenheder fra ugens løb; men disse har måske nok størst umiddelbar interesse: Albanien var repræsenteret med Vjollca Mazi og Dena Grillo- Fortuzi. Der var lagt op til, at de skulle tildeles stemmeret. En Dena Grillo, Vjollca Mazi fra Albanien og Frieder Vollprecht beslutning er normalt først gældende efter offentliggørelse af synodens beslutninger; men denne stemmeret blev givet med øjeblikkelig virkning og stort bifald. Arbejdet i Sverige er næsten gået i stå; men den nye præst i Stockholm og ungdomsmedarbejderen i Göteborg var til stede og kunne berette om visioner for arbejdet fremover. En glædelig nyhed, som viser, at Brødremenigheden stadig er fuld af liv og fremtid. Et tema, som menighederne havde arbejdet med forud for synoden, var

6 6 en Leitbild. Det kan på dansk nærmest kaldes vores profil eller selvforståelse. Hvem er vi? Denne proces har givet tilbagemeldinger, og en sammenskrivning var tilsendt alle synodaler. Denne Leitbild blev et gennemgående tema for mødet. Der blev givet reaktioner, tilføjelser m.v. Et selvstændigt udvalg skulle arbejde videre med at redigere det til et forhåbentligt godkendt resultat. Det endelige resultat blev modtaget med stor glæde og ønskes udsendt som vores profil eller selvforståelse. En dansk oversættelse kan ses andet sted i bladet. En drøftelse af unitetets struktur og arbejdsformer blev drøftet ikke mindst med baggrund i, at det traditionelle billede af Brødremenigheden har ændret sig betydeligt. Det nye arbejde i Albanien, Estland, Letland og Sverige er helt anderledes. Ligeledes er det her udviklingen sker. Medlemstallet i Tyskland er faldende, men stigende i Holland og de nævnte lande. Dette ændrer billedet og tyngden i Europa. Der var naturligvis også valg til forskellige udvalg m.v. Her skal blot nævnes, at direktionen fik et nyt medlem, Sr. Benigna Carstens, som i øjeblikket er præst i Königsfeld. Afstemning i plenum Det var en spædende uge med vigtige afgørelser; men det skete i en positiv, seriøs og familiær atmosfære, som kun kan give grund til tro på

7 7 Guds velsignelse over arbejdet og hans ledelse i alt det nye, som sker i vores del af verden. Jørgen Bøytler og Kjeld Kynde Kristensen (Leitbild) Mike Boije fra Göteborg og Klas Lindberg fra Stockholm i samtale med Jørgen Bøytler og Johannes Welchen fra direktionen.. Brødremenighedens profil, selvforståelse. Den evangeliske Brødremenighed Herrnhuter Brüdergemeine er en protestantisk kirke. Den er en gren på den internationale Brødreunitet. Dens udspring ligger i den tjekkiske reformation og i Herrnhuterbevægelse, som blev præget af Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Som hele kristenheden tror vi på en treenig Gud, således som han har åbenbaret sig i Bibelen. Jesus Kristus er centrum for os. Med sit liv har han vist os, hvordan Gud er. Han har lært os kærlighed, tilgivelse og fællesskab, og han gik dermed selv til det yderste, døden på korset. Men Kristus er opstået. Vi stoler på ham, også når vi føler os skyldige og fortabte. Han møder os som en broder, der sætter os fri, giver os evner og sætter os i tjeneste for at give sin kærlighed videre. Dette ønsker vi at være: At leve i mangfoldighed og overskride grænser Vores kirke er hjemsted for mennesker med forskellig kulturer, sprog og traditioner. Denne mangfoldighed præger vort kirkelige liv, beriger os og udfordrer os. Vi åbner os for fællesskab med mennesker, som lever og tror anderledes end os. Fordi emigration har en stor indflydelse på vores kirke, kan vi overvinde grænser. Vi skaber enhed i forskelligheden.

8 At leve i menigheden. At værdsætte den enkelte. I Jesus er vi søstre og brødre. Ligesom han, vil vi være opmærksomme på at tilsidesætte os selv og værdsætte andre også i konflikter. Vi betragter hinanden som mennesker med forskellig overbevisning, evner og muligheder og ønsker at rumme dem i vores fællesskab. Der er ingen rangorden imellem os. At leve troen ud. At viderebringe håbet. Vores tro får udtryk i vores hverdag gennem vores sang, bøn og arbejde. Løsensordene hjælper os til dagligt at gøre Guds ord konkret. De forbinder os med hinanden, også fra andre kirker, og med Kristus. Gennem diakonale institutioner, skoler og missionsorganisationer engagerer vi os for andre. Vi stræber efter retfærdighed, fred og bevaring af skaberværket. Gennem ord og gerning vil vi vise vort håb og invitere andre til tro. At bevare vor arv. At skabe fremtid. Mangfoldige troserfaringer, gudstjenesteformer og opgaver er betroet os som en arv. Hele tiden prøver vi på at gøre, hvad der i dag kan være til velsignelse for andre mennesker. I tro til Guds levende ånd prøver vi på at skabe nyt. I al dette stoler vi ikke på os selv, men på Guds løfter. 8 Fra sommerfesten 2011

9 9 Invitation til årets Sommerfest Sted: Præsteboligens have lørdag den 11. august kl Program for dagen: Hygge og leg i præsteboligens have 1) Kaffe 2) På opdagelsestur i Søstrehuset hvor arkitekt Jørgen Toft Jessen fortæller om husets arkitektoniske udvikling, og hvad der kommer til at ske i nærmeste fremtid. 3) På tur i kakkelovnsforretningen ved Hans Schmidt. 4) En tur i kirketårnet for de der ikke nåede det sidste år. 5) Lege før børn og voksne. 6) Spisning med sædvanlig hygge. Alle medbringer noget spiseligt, som vil blive sat frem på anretterbordet. Det kan være noget der kan lægges på grillen, salat, kylling, pølser, tærter, ost m.m. kun fantasien sætter grænser. Der kan købes diverse vand, øl, og vin til rimelige priser, og der vil være et stort køleskab klar til maden, når vi mødes kl Vi håber rigtig mange vil sætte dagen af og vil være med i fællesskabet. Af hensyn til opstilling af telt/telte og borddækning m.m. vil vi være glade for tilmelding. Tilmelding kan ske på - eller til Anne Marie Schneider på telefon eller til Käte Thomsen på telefon

10 10 Studierejse til Albanien 22/5 28/ Tirsdag d. 22/5 kl mødtes 28 forventningsfulde turister ved det gamle posthus i Christiansfeld for at påbegynde en spændende uge i det ukendte Albanien. (Forud var gået en informationsaften, hvor Finn og Jørgen gav en orientering om vores kommende rejsemål). I bus til Hamborg og med fly til Tirana med mellemlanding i Wien. I Tirana Lufthavn blev vi modtaget af Merita Meko fra AEP, som skulle være vore lokale guide den kommende uge, og Elias vores dygtige og omsorgsfulde chauffør. 2 personer, som begge gjorde deres til, at vi fik en uforglemmelig uge. Efter hurtig indtjekning på hotellet i Tirana gik turen til vores første gudstjeneste i FKH. Vi blev varmt modtaget i det lille kirkerum af mange glade kvinder og deltog i gudstjenesten og dåben af en ung mand. En stærk oplevelse at overvære Jørgens dåb af den unge mand og familiens glæde. Dagen sluttede med en lækker, hjemmelavet buffet, som var lavet af kirkens kvinder samt fejringen af Jørgen Bøytlers 10 års jubilæum hos dem. En fejring, der tydeligt viste, hvor meget Jørgen og kirken betyder for dem. Aftenen sluttede for et par stykker af os på hospitalet for at få en af de rejsendes arm og fod røntgenfotograferet efter et fald på et vådt badeværelsegulv. Og hvilken hospitalsstandard? Jørgen Bøytler bliver fejret med gave og klapsalver. Uha! Uha! Så bliver man ekstra glad for det danske hospitalsvæsen, selvom det koster mange penge!

11 11 Onsdag morgen mødtes vi til et veldækket morgenbord, men der manglede kaffe!! Og det skulle vise sig at være en mangelvare på flere hoteller. Vi danskere er åbenbart lidt specielle med vores morgenkaffe! Men pyt! Kaffemanglen opvejedes til fulde af en fin Merita i samtale med Finn bustur rundt i Tirana og en tur med svævebanen til Dajli Mountain, hvor vi desværre måtte nyde vores picnic indendørs pga. regn, men solen nåede dog at bryde frem, før vi svævede ned fra bjerget igen, så vi kunne nå at nyde den flotte udsigt. Sidst på dagen gik turen til Bathore Center et børne- og ungdomscenter. Ufatteligt, at lederen og de andre voksne kan blive ved med at bevare arbejdsgnisten på trods af de store problemer med at skaffe penge til projektet. Dagen sluttede med besøg i ruinen af et gammelt amfiteater og senere lækker aftensmad på en fiskerestaurant efterfulgt af fællessang, hvor også Merita kunne synge på dansk! 24/5 forlod vi Tirana om morgenen for at køre sydpå til bl.a. Kruja. Her var vi på Muzeu Kombetar Gjergj Kastrioti Skenderbeu og mødte Skanderbeg i løbet af en god guidning gennem museet. På det Etnografiske Museum fik vi en lidt populistisk gennemgang af livet/dagligdagen i fordums tid i et velstillet hus beboet af 8 familier. Godt man ikke var kvinde dengang! Vi kvinders frihed kom dog derefter til fuld udfoldelse, da vi fik tildelt 1 time i den lille turistgade, hvor der blev købt mange tørklæder, før vi fortsatte kørslen mod Vlore, hvor vi skulle overnatte. 25/5 Kufferten var igen lukket, bussen pakket og vi var igen klar til at forlade hotellet for at køre på byrundtur i Vlora. Her så vi bl.a. statuen og flaget rejst og hejst til minde om Albaniens selvstændighed i Fortsatte sydpå til stranden et rigtigt turistområde og i stor kontrast til det Albanien, vi hidtil havde set. Næste stop Parku Arkeologjik Apolonia, hvor vi fik en interessant guidning gennem den arkæologiske park.

12 12 Fra besøget i Christian Center Gennemgangen blev ekstra krydret med guidens tilfældige fund af en gammel mønt samme morgen! Fra Apolonia fortsatte vi gennem det storslåede bjerglandskab - ad smalle, hullede veje uden autoværn, men med de smukkeste udsigter - til Permet, hvor vi skulle overnatte. Efter dejlig aftensmad og raki fortsatte Merita beretningen om det at være albaner før og nu. 26/5 Igen er kufferten lukket og bussen pakket. Vi bliver igen sikkert og trygt kørt gennem hårnålesving og over smalle broer af Elias med stop ved flere, smukke fotosteder, før vi ankommer til Pogradec. Efter besøg i Ikonmuseet og den lille, men rigt udsmykkede kirke, der var i forbindelse med museet, gik turen til hotellet, som lå smukt ved Ohrid Søen. Her ventede flere af medarbejderne fra FKH og lækker aftensmad på vi efterhånden noget trætte turister. Trætheden viste sig da også, da vore værtsfolk forsøgte at få os med i fællesdans. 27/5 Et af dagens højdepunkter var besøget i Christian Center, en Kindergarten, drevet af kvinder. Her lyste glæden ud af alfabet- og talplancherne på væggene i undervisningslokalet, ligesom glæden lyste i både børnenes og de voksnes øjne, da de modtog Jørgen og os. Her havde børnene forberedt både optræden og sang. Jørgen holdt en lille andagt, og der blev uddelt gaver i form af bøger om Christiansfeld. Fra Christian Center fortsatte vi til et kommende lejr- og kursuscenter for bl.a. børn og unge. Projektet er sponsoreret af De danske Y-mens Klubber og skal gerne stå færdigt til september. En anden stærk oplevelse denne dag var, da Jørgen skrev dåbsattester den første til Dena. Ingen tvivl om, at Jørgens hyppige besøg i Albanien er af stor betydning for BDM s arbejde i landet. 28/5 Så oprandt turens sidste dag, og bussen kørte mod Tirana stadig gennem smukke bjerglandskaber. Da Jørgen holdt morgensamling i bussen med den smukkeste udsigt over dale og bjerge, virkede det ekstra stærkt,

13 13 Da vi sang: Han har den hele vide verden i sin hånd, han har den hele vide verden i sin hånd, han har den hele vide verden i sin hånd, ja, han har verden i sin hånd. En fantastisk tur i et smukt land nærmede sig sin afslutning. Et fattigt land på penge, men rigt på menneskelig varme. Tak til Finn og Jørgen for, at I sammen med jeres albanske venner - gjorde denne rejse mulig for os. Ellen Frandsen 10. europäisches Schwesterntreffen 2013 vom in Albanien The 10 th European Women s Conference, 2013 Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der EWC wollen wir feiern unter dem Thema: Wir feiern unsere Vielfalt in Christus sind wir eins Celebrating our Differences together in Christ Kosten der Konferenz: max. 200 ohne Reisekosten Dear sisters, in February I sent you some information about the next women s Conference in Albanien. Some sisters wrote me back, but not all. In a few weeks the planning team will meet together and we want to plan the details. For that it would be very helpful if you can tell me something about your plans in your country: Do you know who is coming, what about the conference fees, are you able to pay it or not?? It would be very nice if everybody will write me a short answer till the end of June! Thank you! Many greetings Susanne Gärtner ) Liebe Schwestern. Im Februar hatte ich euch Informationen zum nächsten europ. Schwesterntreffen zukommen lassen. Ein paar haben mir geantwortet, aber nicht alle. In ein paar Wochen treffen wir uns wieder, um näheres zu planen. Da wäre es für uns sehr hilfreich, wenn wir ein paar informationen aus eurem Land bekommen würden. Wie weit seid ihr mit der Planung: wisst ihr schon, wer kommen möchte ect.? Es wäre sehr schön, wenn mir jede eine kurze Antwort bis Ende Juni schreiben könnte! Danke!! Viele Grüße Susanne Gärtner

14 14 BDM - nyt brev fra Daniel Bøytler Et eksmpel på en arbejdsdag i Sumbawanga. Jeg er udstationeret på 6. måned i Sumbawanga, som er hovedsæde for Brødrekirken i Rukwa provins. Det er en by med omkring indbyggere. Mine arbejdsopgaver hernede består bl.a. af byggeri af en sovesalsbygning og en spisesal på kirkens, forholdsvis nye, Secondary school. Ud over det har jeg stået for tagværket på et Vocational Training Centre, som vel nærmest kan sammenlignes med en teknisk skole i Danmark. Ud over det er jeg involveret i forskellige ting som Missionen arbejder med. Vi har f.eks. en fungerende VTC med en tømrer/snedkerafdeling, hvor jeg bruger en del timer, når der er tid til det. For at give et lille indblik i hvad der kan ske i løbet af en dag, tænkte jeg at jeg kunne skrive lidt om dags dato: mandag d Jeg stod op lidt i 8 og gik på kontoret for at svare på mails, bl.a. fra Erik Baun og Fred Walch, der er mine chefer. Kl.8.30 ringede Generalsekretæren for provinsen og spurgte om jeg stadig var hjemme så han kunne komme forbi og aflevere nogle penge som han havde lånt, pga. af bøvl med banken. Det kunne han naturligvis godt, jeg var stadig ikke færdig med at svare på mails og havde heller ikke fået morgenmad endnu. Børnehjemmet Peters House byggeriet som Daniel står for

15 15 Rainbow spisesal 8.40 Kom Generalsekretæren forbi med pengene. Vi snakkede kort sammen, og han fortalte mig at eleverne på Rainbow Secondary School var gået på ferie i fredags. Det, i sig selv, var jo gode nyheder. Problemet var bare at vi, i løbet af den tid de er på ferie gerne skulle have lavet nogle reparationer på de eksisterende bygninger. Jeg havde tidligere fået at vide at skolen lukker på fredag d Morgenmad 9.10 En ung mand, der har store problemer med mavesår, kom forbi for at fortælle at han var blevet træt af at vente på at hans ven kom tilbage fra Tunduma, en by ca. 230 km fra Sumbawanga. Vennen havde lovet at komme midt i sidste uge, for at hjælpe den unge mand. Den unge mand er fra en landsby ved søen og kender ingen i byen. Han har boet hos præsten i længere tid, mens han er blevet undersøgt på hospitalet. Til sidst måtte præsten sige at han ikke kunne hjælpe mere. Meningen var så, at den unge mand skulle hjem til sin landsby indtil han skal opereres på næste mandag, men fordi vennen hele tiden sagde at han kom dagen efter, er det ikke blevet til noget. Jeg gav han penge til en busbillet, og regnede med at det var det, i hvert fald indtil på mandag Tog jeg op på hovedkontoret for at snakke med formanden og kassereren om forskellige småting, bl.a. skulle jeg lige finde ud af om skolen var lukket, eller om det blot var rygter. Det viste sig at være sandt, men jeg var ikke den eneste der ikke vidste det.

16 16 Formandens børn var ikke stået ikke stået op til normal tid i morges, og da han havde vækket dem, og spurgt dem hvorfor de ikke var på vej i skole, fortalte de, at de havde fri. Efter at have snakket med formanden, gik jeg ind til Generalsekretæren for at hente et brev til Tanzania Revenue Authority (TRA) omkring bilen. Det betød nogle minutters snak omkring hvordan vi helt praktisk fik løst problemet samt et opkald til Dar es Salaam for at snakke med firmaet vi købte bilen hos. Til sidst var jeg inde hos kassereren. Vi skulle lige have vendt nogle ting omkring byggeriet, samt drøfte noget mailkorrespondance mellem Kirkeledelsen og HMH (tysk BDM). Ud over det, så var vi også nødt til at vende nyheden om skolelukningen Kørte jeg fra hovedkontoret til Workshoppen (VTC) hvor jeg snakkede med en af lærerne og fik planlagt rækkefølgen på nogle af opgaverne. Vi gennemgik arbejdsgangen, og fik løst de udfordringer der var lige nu. Jeg blev et stykke tid og hjalp med demonstrere nogle af arbejdsgangene. Flot arbejde Kørte jeg hjem og ringede til min contractor, hvorefter jeg satte mig ind på kontoret for at få startet på noget af alt papirarbejdet, som jo også følger med. Jeg havde ikke andet end lige sat mig og tændt computeren inden Gloria, en sydafrikansk volontør på børnehjemmet, trådte ind af døren. Hun havde været på tur hele weekenden, og skulle have et lift op på børnehjemmet, så efter jeg havde snakket kort med contractoren, satte vi os i bilen og kørte på børnehjemmet ankomst på børnehjemmet. Efter at have sat Gloria af, prøvede jeg at finde lederen af børnehjemmet. Han skulle have haft nogle penge, så

17 17 han kunne få købt cement til puds på VTCen, som ligger i forbindelse med børnehjemmet. Desværre var han der ikke. Så jeg kunne ikke aflevere pengene til ham ankomst hjemme. Jeg satte mig ind på kontoret og fortsatte med det jeg var startet på inden Gloria kom Middagsmad På min pind i kontoret igen. Tiden blev brugt på regnskaber til Secondary school samt opsamling på en masse småting en kort lille pause, jeg smuttede op på konferencecentret, som ligger ca. 5 minutters gang fra hvor jeg bor. Jeg skulle snakke med chefen, omkring påmaling af lammet på min bil, men han var lige smuttet og der var ingen der vidste, hvad tid han kom tilbage Tjekkede jeg dæktryk på bilen, de virkede en smule bløde i det, så de fik lige lidt luft. Imens jeg gjorde det, kom contractoren for elarbejdet forbi med en pris på elarbejdet til sovesalsbygningen. Vi snakkede prisen igennem, og blev enige om, hvilke ansvarsområder han skulle stå for. Bl.a. blev vi enige om at han skulle stå for kontakten med TANE- SCO, Tanzanias el-organ, omkring tilslutning til elnettet Mødet med elektrikeren slut- Ind på pinden igen regnskabsarbejdet afsluttet, påbegyndelse af denne artikel Fyraften. Jeg ved godt at dette er en noget utraditionel artikel, men jeg håber den kan give et lille indblik i lidt af det der sker hernede. Brødremenigheden har fået lavet en hjemmeside www. Brødremenigheden.dk Her kan du se, årskalender, hvem der sidder i Ældsterådet, billeder, kontaktmuligheder, menighedsbladene, videoerne der har været vist i fjernsynet, links til andre menigheder og med tiden håber vi, vi kan blive gode til at vise, hvad der i øvrigt rører sig i menigheden.

18 Kirkelige meddelelser 18 Optagelser: Den 22. april 2012 blev familien Pihl, bestående af Sr. Maria Louise Berggren Pihl, Br. Jesper Pihl samt drengene Julius og Johannes optaget i menigheden. Den 20. maj 2012 blev Sr. Birthe Christensen optaget i menigheden. I ønskes Guds velsignelse med jeres medlemskab. Dåb: Den 25. marts 2012 døbtes Freja Sonasson Hartvig, datter af Flemming Hartvig og Sr. Sandra Sonasson. I ønskes hjertelig tillykke. Konfirmation: Følgende blev konfirmeret den 1. april 2012, Palmesøndag: Nicolai Høiberg Madsen, Camilla Aagaard Schmolke, Nick Bang Sørensen og Tobias Ravn Thomsen. I ønskes hjertelig tillykke Begravelse: Den 20. juni 2012 fulgte vi Sr. Lisbeth Rønnow, født den 25. december 1929, død den 16. juni 2012 til hendes sidste hvilested på Gudsageren. Dødsfald. Br. Kurt Wünsche født 26. august 1926 i Christiansfeld døde 26. maj 2012 i Oslo og begravedes fra Bøler kirke, Oslo Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: Brødremenighedens Danske Mission 7.003,50 Menighedens arbejde i Christiansfeld 5.018,50 Gideonitterne 1.106,00 Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

19 19 Bibelgruppe om Korinter-brevene: Følgende onsdage i efteråret 5. og 19. september 3. og 31. oktober 14. og 28. november Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15 Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Sykreds 3. kvartal september 2012 Nyt fra BDM s arbejde ved projekt og infosekretær Betina Fredensborg Hoffmann. 20. september 2012 intet møde Sykreds 4. kvartal oktober 2012 Grønland ved Camilla Glintborg 16. oktober intet møde (efterårsferie) 01. november 2012 rejsen gik til Tanzania ved Ellen Bøytler m.fl. 15. november 2012 (program i næste blad) 29. november 2012 (program i næste blad) 13. december juleafslutning. Sommerfest i præsteboligens have lørdag den 11. august klokken Se nærmere omtale i bladet side 13 Koncert søndag den 8. juli klokken kl Frederikshavn Bykor giver koncert i kirken med 25 sangere. BDM er flyttet fra Søstrehuset til Brødrehuset 26. juni og bliver der, medens Søstrehuset bliver renoveret.

20 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: Juli August September søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Matt.,5,43-48 J. Bøytler søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste/Nadver Matt.,16,13-26 Erik Baun søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Matt.,19,16-26 Svend Søe søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Matt.,10,24-31 J. Bøytler søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Matt.,7,22-29 J. Bøytler søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,12,32-48 J. Markussen søndag efter trinitatis Store sal Stiftelsesfest/Nadver (kor) Matt.,11,16-24 J. Bøytler 12. Kærlighedsmåltid Store sal Kærlighedsmåltid (kor) J. Bøytler søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,7,36-50 J. Bøytler søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste/kaffe Matt.,12,31-42 J. Bøytler søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Matt.,20,20-28 Erik Baun søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste/Nadver Joh.,5,1-15 J. Bøytler søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,10,38-42 Kjeld Kynde søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Joh.,11,19-45 Svend Søe søndag efter trinitatis Store sal Gudstjeneste Mark.,2,14-22 J. Bøytler 20

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2014 Kirken set fra præsteboligens gårdside en smuk sommerdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Kirkepladsen set fra tårnet 27. september 2014 2 Hvor evangeliet kan høres Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2012 Søstrehuset en kold vinterdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Kirkepladsen december 2010 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.:

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2014 Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790 2 "Gud, giv os mod til at handle dristigt med vort liv, fordi det er dit." Brødremenigheden

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio?

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio? Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend! Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater sammen med andre gode cykelmennesker, der virkelig elsker

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2011 Søstrene er ved at gøre klar til Kærlighedsmåltid 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere