Evaluering af Elbiler i Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Elbiler i Skive Kommune"

Transkript

1 Evaluering af Elbiler i Skive Kommune FARVEL TIL BENZIN & DIESEL HEJ TIL 100% ELEKTRISK 1

2 1.0 Indledning Skive Kommune præsenterer hermed en foreløbig evaluering af Elbil projektet i form af 1. midtvejsrapport. Projektet er påbegyndt i sommeren 2011 ved Skive Kommunes indkøb af 8 STK Mitsubishi imiev. Projektet er støttet af Energistyrelsen og løber frem til udgangen af år Evalueringens baggrund og formål Det overordnende mål med forsøget om at implementere elbiler i driften i Skive Kommunes forvaltninger, skal findes i Skive Kommunes Klima og Energistrategi. Strategien sigter mod, at gøre Skive Kommune CO2 neutral i år 2029 og retter sig såvel mod Skive kommune som geografisk enhed som Skive Kommune som virksomhed. Skive Kommune er udnævnt til Energiby og har således et ønske om at være en af de førende kommuner i Danmark når det gælder omlægning af energi fra brug af fossile brændstoffer til vedvarende energi. Brugen af elbiler er et af de mest synlige eksempler på dette. Skive Kommune håber med sit testforsøg med elbiler, at det viser sig at hele bilparken til kommunens egen transport kan overgå til elbiler, og på sigt måske hybridbiler. Implementering af el-biler i driften vil således medvirke positivt til et bedre miljø i Skive Kommune samt opfyldelse af den overordnede strategi for kommunens udvikling. 2

3 1.2 Evalueringens datagrundlag og metode Udgangspunktet for evalueringen er at undersøge brugernes erfaringer med elbilerne fra tidspunktet hvor de fik overdraget bilerne og frem til 1/ Der er tale om 5 brugere i hjemmeplejen, 2 brugere fra teknisk forvaltning og 2 brugere fra administrationen. Hver bruger af elbilerne har kørselserfaring fra anden kommunal bil inden introduktion til el-bil. Hver bruger har min. 3-4 års erfaring med kørsel i bil i arbejdsøjemed. Evalueringen vil med udgangspunkt i 9 semistrukturerede kvalitative interviews med brugerne af el-bilerne. Herudover vil der blive foretaget 2 semistrukturerede kvalitative interviews med ledelsen af teknisk forvaltning og ledelsen af hjemmeplejen med henblik på afdækning af oplevelser fra ledelsesside i forhold til brugerne af bilerne samt tekniske og administrative problemstillinger og bekymringsfelter fra medarbejdere. Målet er gennem interviewene at afdække følgende : Hvilke erfaringer og resultater bidrager projektet med vedrørende muligheder og barrierer ved anvendelse af elbiler og forsyning af elbiler med elektricitet som drivmiddel i Skive Kommune? Endvidere vil øvrigt relevant tilgængeligt skriftligt materiale indgå i evalueringens datagrundlag. Forud for interviews er de interviewede blevet kontaktet af undertegnede og i en telefonsamtale eller ved personligt møde orienteret om at baggrunden for henvendelsen. Interviewet er gennemført på arbejdspladsen efter aftale med den pågældendes nærmeste leder. Rammerne omkring interviewet har været den pågældendes daglige arbejdsplads og undertegnede har besøgt vedkommende på selve arbejdspladsen. 3

4 I forhold til hjemmeplejens brugere er der lavet et fælles interview med 2 deltagere på grund af planlægningsudfordringer. 1.3 Fokusområder for analysen I forbindelse med udviklingen af et analysegrundlag er der taget udgangspunkt i at indførsel af elbiler som udgangspunkt skal ses indførsel af en ny teknologi i organisationen Skive Kommune. Ny teknologi vil erfaringsmæssigt kunne påvirke en organisation samt medføre ændrede rutiner, procedurer og mønstre. For ledelsen af en hvilken som helst organisation er det derfor vigtigt, at have blik for netop resultaterne af implementeringen af den nye teknologi. Derfor har evalueringen taget de ledelsesmæssige briller på i analysen. Først og fremmest har evalueringen vurderet på om køretøjet opfylder behovet for arbejdsfunktion. Dernæst vil analysen opsamle information om medarbejderne har haft problemer med håndteringen af bilerne. For det tredje vil analysen opsamle information om indførsel af elbilerne har medført ændringer i procedurer og service overfor borgere og i organisationen. Når disse tre områder er valgt for analysen er det fordi det i der i forbindelse med de indledende møde i forvaltningerne blev rejst en række spørgsmål og bekymringsfelter, som herunder er samlet i en række fokusområder. Evalueringen vil tage udgangspunkt i introduktionen og overgangen til brug af elbilerne og således gennem det kvalitative interview afdække den enkeltes brugers opfattelse af overgangen til el-bilerne i forhold til udfyldelsen af deres jobfunktion. Der vil således være tale om subjektive opfattelser der samlet set gennem en fortolkning skal give et mønster for hvorledes implementeringen af elbilerne i Skive Kommune er forløbet og hvilke udfordringer der findes i forhold til den videre strategi for udbygning af flåden. Herunder følger de fokusområder der blev rejst ved forsøgets start. 4

5 Fokusområde 1: Skive Kommune repræsenterer en kommune med store afstande mellem forvaltning og borgere og mellem kommunens serviceorganer. Det betyder, at det kan være vanskelig at indføre elbiler, da transportformen endnu ikke kan tilbyde en teknik, der kan sikre de lange distance. Blandt brugere i alle forvaltninger, har der vist sig en vis frygt for el-bilerne. De er bange for at løbe tør for strøm langt ude på landet eller der anden måde opstår havari. Er der konstateret problemer og udfordringer? Fokusområde 2: imiev el-bilen lover distancer på op til 150 km pr. opladning. Det skulle være tilstrækkelig for de hjemmeplejemedarbejdere, som hovedsagelig arbejder i Skive by. På sigt ønskes det, at udvide anvendelsen af el-biler til opgaver indenfor en større radius. Er det korrekt at el-bilen dækker behov for kørsel på lige vilkår som tidligere transportform? Kan hjemmehjælpsmedarbejderne håndtere bilerne, herunder sikrer mest hensigtsmæssig opladning? Fokusområde 3: El-bilernes begrænsede dækning kunne forventes, at resultere i ændrede procedurer/ringere service. Er dette konstateret? Hvilke udfordringer forudser man? 5

6 Fokusområde 4: Rådhusbetjentene anvender kommunens biler i at servicere enkelte afdelinger i kommunen, som i øjeblikket er fordelt på en række (gamle) rådhuse i oplandet. Kan medarbejderne anvende el-biler i dette arbejde? Kan administrationen håndtere bilerne, herunder sikre mest hensigtsmæssig opladning? Hvilke problemer er de løbet ind i? Vil el-bilernes begrænsede dækning af distance resultere i ændrede procedurer/ringere service?. Hvilke udfordringer forudser man? Fokusområde 5 Medarbejdere i Teknisk Forvaltning har opgaver, der bl.a. går ud på at aflægge skoler, virksomheder og landbrug besøg. Der er tale om betydelige afstande, der skal tilbagelægges i det arbejde. Kan disse medarbejdere anvende el-biler i arbejdet?. Spørgsmålene vil være, om medarbejdere i Teknisk Forvaltning kan håndtere bilerne herunder sikrer mest hensigtsmæssig opladning og hvilke problemer de løber ind i? Vil el-bilernes begrænsede dækning af distance resultere i ændrede procedurer/ringere service? 6

7 2.0 Historik og forløb af projektet : Skive Kommune modtog 8 Mitsubishi imiev i begyndelsen af august De tekniske specifikationer på bilen er følgende : Mitsubishi imiev specifikationer : Dimensioner LxBxH Egenvægt Antal sæder 4 Max hastighed Rækkevidde på én opladning Motor - Max ydelse 3475 x 1475 x 1610mm 1185 kg 130 km/t 150 km 64 hk Motor Max moment 180 Nm -0 Drivlinie Batteri - type Batteri - Max volt Batteri - Max energi Ladetid 230V - 10 Amp (alm. husholdning) Ladetid 230V - 16 Amp Ladetid Lynlader/Quick charge Garanti Baghjulstrukket Lithium-ion 330 V 16kWt ca. 8 timer ca. 6 timer ½ time Mekanisk 3 år / km Batteri 5 år / km Rust 8 år Efter demonstration, prøvekørsel og grundig instruktion fra leverandøren var brugerne klar til den ny teknologi. Der har siden introduktionen overfor brugerne ikke været brug for at få service på bilerne, bortset fra hærværk på den ene bils antenne. 7

8 Skive Kommune havde foruden introduktionen af Mitsubishi imeev ligeledes planlagt at introducere en el-lastbil i Park og Vej. Producenten som Skive Kommune havde planlagt at bruge, lukkede imidlertid produktionen i sommeren 2011 og det er usikkert om at den planlagte ellastbil kommer tilbage på markedet. Skive Kommune er nu er i færd med at finde et alternativ til Modec en, hvor ellastbiler fra producenten Smiths i England virker som et lovende alternativ. Den intelligente ladning og adgang til bilerne CANbus (elektronisk datastyring) er ikke endnu etableret, men det forventes muligt at samle data fra bilernes CANbus fra 1. november Skive Kommune har endnu ikke erfaringer med vinterdrift og dets betydning for batteriernes kapacitet, når der skal bruges varme og aircondition til affugtning af forruder. Elbilerne har været i fejlfri drift siden opstarten og fungerer som forventet. 2.1 Hjemmeplejen : Som en del af forsøget kører 5 biler i Skive Kommunes hjemmepleje og brugergruppen består af ca. 10 personer som bruger bilerne i dag- og aftentimerne. Bilerne kører således ikke om natten. Kørselsmønsteret omfatter mange korte ture, hvor bilerne kører km. dagligt. Hjemmeplejens bilflåde består ud over elbilerne af 45 benzindrevne biler. Bilerne er planlagt til kørsel i Skive midtby. Personalet kører en person i hver bil. Hvis der er borgere der kræver tunge løft er der to personer i bilen. Brugergruppen for elbilerne er aldersmæssigt fordelt jævnt mellem ca år. Bilisterne har flere års erfaring med kørsel i benzin eller dieseldrevne biler. 8

9 Elbilerne har fortrængt traditionelle benzin- og dieselbiler i Skive bymidte og der er således ikke et valg for de ansatte. Hjemmeplejens 5 biler lades pt. op 2 steder med midlertidige ladestik. Hjemmeplejen har fået 16 A ladestik, så fuld opladning fra tom til fuld tager max. 6 timer. 2.2 Teknisk forvaltning : Teknisk Forvaltning anvender to af bilerne. Forvaltningens råder desuden over 2 konventionelle biler. Der er i Teknisk Forvaltning i Ramsing 1 elbil til afbenyttelse i det daglige arbejde. Ramsing ligger 16 km udenfor Skive. Bilen bruges til tilsyn på byggeopgaver, tilsyn ved landbrug og virksomheder samt bruges til møder i Skive Breum og Durup rådhuse, hvor der sidder administrationspersonale. Elbilen i Ramsing lades op og er på Rådhuset i Ramsing Elbilen har 1. prioritet således, at hvis elbilen er fri, skal man bruge den til intern transport, før man bruger sin egen bil eller en af de 2 benzindrevne biler i Teknisk Forvaltning. Den anden elbil i Teknisk Forvaltning bruges fast af Teknisk Forvaltnings smed som bruger bilen i tilsyn og ved arbejdsopgaver i alle kommunens bygninger. Bilen kører dagligt og over lange afstande og tømmer batteriet helt ned hver dag. Det er målsætningen at Teknisk Forvaltning med denne bil årligt skal fortrænge min km s tjenestekørsel i medarbejdernes egne bil. 2.3 Administrationen: En bil anvendes af rådhusbetjentene. Bilen bruges således udelukkende til dækning af kørselsbehov for to rådhusbetjente i deres vagtturnus. 9

10 Rådhusbetjentene bruger bilen til kørsel hovedsagelig til intern og ekstern post mellem rådhuse, og bilen bruges også til udbring af møderekvisitter, kaffe og brød til møder i mødelokaler, der kan bookes i fælles bookningssystem. 3.0 Analysedel : Som grundlag for analysen er 9 brugere blevet interviewet gennem kvalitative interviews og med udgangspunkt i de overordnede fokuspunkter. Herudover er 2 ledelsesrepræsentanter blevet interviewet. Behovsopfyldelse for arbejdsfunktion : Generelt kan det konkluderes at bilerne opfylder transportbehovet i forhold til arbejdsfunktionerne for brugerne. Der er ikke konstateret tilfælde hvor en opgave ikke har kunnet løses på grund af bilen. Bilerne opfylder samtidig stort set de fysiske behov for indretning der er foretaget justeringer i 2 biler af hensyn til intern transport af post og værktøj Dog kan det konstateres, at smedefunktionen i teknisk forvaltning har problemer med transport af større emner, så som rør fittings og lignende. Smeden som bruger bilen i tilsyn og reparationer i Skoler og institutioner, peger på at en mulighed kunne være montering af træk til en let trailer. Fra administrationen konstateres det, at bilen udfylder behovet for transport mellem rådhusene i forhold til fordelingen af post og i forbindelse med møder og lignende. Teknisk Forvaltning har oplevelsen af at bilen opfylder behovet for transport mellem forvaltning og byggepladser, byggemøder og i forhold til besøg i institutioner. Her foregår møderne i en planlagt rytme med 2-3 besøg om ugen for den ene medarbejder og 1-2 besøg om ugen for den anden medarbejder. 10

11 Der er ikke konstateret særlige behov for forandringer af bilen til hverken Administrationen eller Teknisk Forvaltning. Hos Hjemmeplejen er der samstemmende en opfattelse af at bilen opfylder behovet for transport. Det er dog konstateret, at pladsen i bilen er trang, når der skal to personer af sted til en borger der kræver særlig pleje og omsorg. Bilens kapacitet rent batterimæssigt er en udfordring for smeden som skal tilse anlæg i et stort geografisk område. Smeden har et stort kørselsbehov og bilen har fortrængt privat brug af bil. Smeden tilrettelægger selv sin dag med kundebesøg på institutioner og skoler. Omvendt har den begrænsede batterikapacitet medført, at en hårdere prioritering har været nødvendig og således har indførsel af elbilen medført, at smeden har måttet sige nej til flere ad-hoc opgaver. Hos smeden har der af hensyn til det store kørselsbehov været konstateret forringet siddekomfort i forhold til tidligere bil. Såvel hjemmeplejen, administrationen eller teknisk forvaltning ikke har konstateret problemer i forhold til batterikapacitet. Bilerne har kunnet dække behovet for kørsel i det daglige I en enkelt situation har en medarbejder fra Teknisk Forvaltning været nødt til at oplade bilen i marken på grund af manglende reststrøm til turen hjem. I et andet tilfælde fra Administrationen har en medarbejder kørt på nødbatteri. Der rejses fra alle sider en generel bekymring for batterikapaciteten og distancerne i forhold til en kommende vinter i en tid hvor der bliver trukket på bilens batteri til lys, varme, vinduesviskere og aircondition. Bilens tekniske udformning har givet anledning til ønsket om blandt andet en fartpilot som støtte til at sikre en økonomisk kørsel ligesom et ur i kabinen er et ønske fra et par stykker af brugerne til støtte for deres interne planlægning. Der har ligeledes været rejst forslag om at fjerne nogle af de strømslugende funktioner i bilen, således at køretiden kan forøges. Adgang til bilen er i Teknisk Forvaltning ikke omfattet af de generelle booking system på biler og dette fungerer tilsyneladende godt i den konkrete situation. Brugeren skal som primær bil anvende el-bilen. Hvis denne ikke er tilstede skal de benzindrevne biler anvendes. 11

12 Det manglende bookingsystem omkring elbilerne har tilsyneladende ikke betydet planlægningsmæssige udfordringer. Håndteringen af bilerne I samtlige afdelinger har der været gennemført en introduktion for medarbejderne i forhold til håndteringen af bilerne. Medarbejderne har således både været med til introduktion og test i Struer og ved modtagelsen af bilerne i Skive. Der har i den forbindelse ikke været konstateret særlige udfordringer og generelt har der ikke været problemer hos brugerne i håndteringen af bilerne. Bilerne har automatgear og dette har været den største udfordring for en del brugere. Stort set alle har efter en kort introduktion været i stand til at starte og køre bilerne. Det var lidt svært i begyndelsen, men efter et par ture er alt gået normalt Medarbejder i hjemmeplejen Der er konstateret et ønske om en mini-manual i bilerne påhæftet instrumentbrættet som intro for nye brugere. Ligeledes efterlyses en kort introduktion til daglige serviceeftersyn, herunder sprinkler anlæg, åbning af motorrum og lign. Yderligere har en bruger efterspurgt viden om sikkerhed i forbindelse med evt. kollisioner i bilen idet personen har hørt fra en Falckredder, at der er særlige forholdsregler der skal iagttages ved kollision på grund af fare for stød. En del brugere har konstateret, at bilerne er livlige i blæst og at der derfor er brug for øget koncentration under kørsel. 12

13 Når jeg kører med elbilen skal jeg være mere opmærksom og kan ikke flytte hænderne fra rattet specielt ude på landet er der brug for øget opmærksomhed Medarbejder i teknisk forvaltning Ligeledes er det samstemmende fra alle brugere og ledelsesrepræsentanterne været udtrykt bekymring for den manglende lyd fra bilerne. Dette er en udfordring både i byer og på landet, idet borgere i byen ofte ikke registrerer elbilerne i trafikken og således øger risikoen for overkørsel og kollision ved at træde ud på kørebanen. På landet er der konstateret udfordringer i forhold til dyr på vejbanen. Her er oplevelsen at dyrene ikke har vænnet sig til elbilerne eller simpelthen ikke når at registrere bilerne, hvilket kan medføre risiko for kollision. Ændrede procedurer og service Det kan ikke overordnet konkluderes at indførsel af elbilerne har medført ændret serviceniveau eller ændrede procedurer i organisationen. Dog har specielt smedefunktionen i Teknisk Forvaltning måttet gennemføre en hårdere planlægning af dagligdagen med efterfølgende begrænsninger i fleksibiliteten overfor kunderne. I Teknisk Forvaltning i Ramsing har indførsel af elbiler medført, at booking af bilen ikke er omfattet af det normale booking system. Dette kunne forventeligt have skabt planlægningsmæssige udfordringer for brugerne, men i realiteten er der ikke konstateret problemer. Elbilerne, og synligheden i gadebilledet, har skabt en god dialog med borgere og kunderne og har ifølge flere brugere medført en positiv stemning omkring Skive Kommunes indsats for C0 2 neutralitet. Brugerne oplever sig selv som ambassadører og blandt brugerne i Teknisk Forvaltning opleves indførsel af elbilerne meget positivt og har medført øget bevidsthed internt i organisationen både i forhold til privat køb af elbiler samt i forhold til at vælge miljørigtigt. 13

14 Det er lidt spændende, at folk kommer hen til mig og vil vide mere om bilen, pris og hvad det koster at køre i bilerne. Det har skabt en god dialog med borgerne. Medarbejder i teknisk forvaltning På ledelsessiden har man ikke hverken i hjemmeplejen, i teknisk forvaltning eller i administrationen observeret ændrede serviceforhold i forhold til tidligere. De ændrede procedurer i forhold til leverandørsiden og service har dog skabt ændrede procedurer som påvirker organisationen. I forhold til den daglige planlægning, økonomisk rationale og sårbarheden i tilrettelæggelsen af arbejdet i hjemmeplejen betyder specielt det forhold at serviceaftalerne med elbilerne er indgået med Dahl i Struer en øget belastning både i forhold til planlægning af service og i forhold til personaleforbrug. Et dæksskifte på 5 biler i hjemmeplejen betyder konkret beslaglæggelse af en personaleressource(pedel) i en uge samt afkald på mindst en bil hver dag. Ligeledes har hjemmeplejen oplevet problemer med manglende batterikapacitet i forbindelse med serviceeftersyn og har haft planlægningsmæssige problemer i forhold til værkstedsbesøg. Bekymringsfelter: Der kan konstateres to alt overvejende bekymringsfelter hos brugerne af elbilerne. Først og fremmest er batterikapaciteten en bekymring som såvel stresser brugerne i det daglige samtidig med at der endnu er ubekendte udfordringer ved vinterkørsel og opvarmning af kabinen. Der er stor bekymring i hjemmeplejen i forhold til kapaciteten i vintertiden, hvor varme og el skal køre konstant i en kørende hjemmepleje. dug, frost, varme i kabinen og mange ud og indstigninger forventes at dræne batteriet. 14

15 Vi er meget spændte på hvad vinteren vil bringe og er nervøse for om vi kan klare opgaverne med bilerne som skal med varme, vinduesviskere og aircondition. Vi har allerede nu konstateret et stort dyk i batterikapaceteten. Medarbejder i hjemmeplejen Hjemmeplejen kan pr. 1/11 konstatere at batterikapaciteten ved start viser omkring 80 km i tanken på trods af de lovede 150 km i de tekniske specifikationer. Der forventes et stort dyk i kapaciteten ved frost, is og kulde. Et andet overvejende bekymringsfelt er den manglende lyd ved bilerne og det deraf øgede behov for koncentration om kørsel. 4.0 Konklusioner Målet med evalueringen af elbilerne i Skive Kommune var at komme frem til: Hvilke erfaringer og resultater bidrager projektet med vedrørende muligheder og barrierer ved anvendelse af elbiler og forsyning af elbiler med elektricitet som drivmiddel i Skive Kommune? Som udgangspunkt fokuserer analysen på om indførsel af elbiler har haft konsekvenser for medarbejdernes udførsel af deres normale job, om de kan håndtere bilerne og om der har været ændret i serviceniveau og procedurer i forlængelse af beslutningen om at skifte biler fra benzin og diesel til el. Generelt kan det konkluderes at der ikke har været konstateret ændringer i forhold til medarbejdernes jobfunktioner. Medarbejderne kan således anvende bilerne til det job de tidligere udførte med benzindrevne eller dieseldrevne biler. Der har ikke været konstateret problemer med håndteringen af bilerne, når der ses bort fra almindelige begyndervanskeligheder i forhold til bilens automatgear. 15

16 Yderligere kan de konkluderes at der med indførsel af elbilerne er skabt øget fokus på planlægning i organisationen. Generelt har indførsel af elbilerne i Skive Kommune haft en positiv påvirkning på både den interne organisation og Skive Kommune som offentlig myndighed Resultaterne af den nye model har blandt andet været et ikke væsentligt antal sparede antal km i private biler samt en reduktion af CO2 udledningen fra Skive Kommune Muligheder og barrierer: Indførsel af elbiler til servicefunktioner i Skive Kommune er på baggrund af de erfaringer der er opsamlet i nærværende evaluering en god og realistisk mulighed for at reducere CO 2 udledningen og hermed opfylde et overordnet strategisk mål. Der er ikke i nærværende evaluering set på de økonomiske forudsætninger for indførsel af elbiler. Dette element har ikke ligget i evalueringens kommissorium og kan givetvis være en barriere for en fortsat udbygning af bilflåden. Umiddelbart har brugerne taget godt imod bilerne og når der ses bort fra alm. startproblemer er der ikke konstateret barrierer forbundet med indførsel af elbiler. I forhold til indførsel af elbiler i Skive Kommune er det med den nuværende teknologi dog nødvendigt at sikre en tilstrækkelig forsyningssikkerhed for elbilerne. Dette kan blandt andet ske ved at sikre lokale hurtigladere som eventuelt kunne placeres i ved hjemmeplejens lokaliteter lokalt i kommunen og andre centrale steder Der bør ligeledes ses på at få ændret serviceaftaler, således at bilerne serviceres lokalt specielt omkring dækskifter. 16

17 I forhold til ambassadøreffekten kunne det overvejes at give brugerne en lettere grunduddannelse i bilen idet mange brugere bliver mødt af interesserede borgere som gerne vil vide mere om bilen og økonomi. Det opleves af flere brugere, at indførsel af el-bilerne har skabt en positiv dialog med borgere. Ydermere bør det undersøges om der er sikkerhedsmæssige problemer forbundet med eventuelle kollisioner, således at brugerne får information om dette. Steen Hintze EnergibyenSkive Klimakonsulent. 17

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice El bil forsøg Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice Om kommunen Vi ynder at betragte Frederiksberg som den grønne oase i storbyen. Selv med mere end 93.000 indbyggere på 8,77 kvadratkilometer, har

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler på Bornholms - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Projekt elbilforsøg på Bornholm 2009-2012 Tilskudsrunde

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014.

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014. BFH El-Bil Den mobile information FM enheden Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Region Hovedstaden statusrapport aug. 2014... 3 Bispebjerg og statusrapport august 2014... 6 El-bil drift... 6 Den mobile information...

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Derfor gør vi arbejdet elektrisk

Derfor gør vi arbejdet elektrisk Derfor gør vi arbejdet elektrisk I Danmark favoriserer vi elektriske køretøjer, som kan tappe strøm fra el-nettet, fordi det gavner vores energisystem som helhed, og det giver os mulighed for at udnytte

Læs mere

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Baggrund Mål Mere vedvarende energi i energi systemet Udfordringer At skabe balance mellem forbrug

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig Møde i Energistyrelsen i Trafikstyrelsens elbilnetværk for virksomheder, 4. december 2014, København Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og

Læs mere

Motivationer og Barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i danske virksomheder Sigal Kaplan

Motivationer og Barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i danske virksomheder Sigal Kaplan SELECT Workshop d. 18 November, 2014, København Motivationer og Barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i danske virksomheder Sigal Kaplan Introduktion Erhvervsbiler kan være et problem i byen på

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Københavns Kommune Slutrapport Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler CMI, Klima og grøn vækst 31-01-2013 Slutrapport for Københavns Kommune Indfasning

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere