ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Stærk fælles turismeprofil branding, markedsføring og salg af Sjælland, Møn og Lolland-Falster Projektperiode (start- og slutdato): Projektets samlede budget: DKK Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: DKK/16,66% 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Østdansk Turisme Adresse: Banegårdspladsen 1, 4700 Næstved Tlf.: e-post: Kontaktperson: Peter Ole Sørensen e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig Karin Melbye Holm Nem-kontonummer: Evt. revisor: Deloitte Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) 17 kommuner i Region Sjælland, Visitdenmark, turismeerhvervet og turismeorganisationer.

2 3. Projektets formål Projektets formål er at videreudvikle og intensivere markedsførings- og salgsindsatsen, så der i de næste 3 år skabes slagkraftige kampagner, som giver øget værdiskabelse og flere arbejdspladser i turismen i Region Sjælland. Nærværende projekt skal ses, som et supplement til vækstaftalen med Østdansk Turismes konsortium, som i perioden via 5 vækstspor skaber udvikling i turismevirksomhederne i regionen. Indsatsen i dette projekt vil gå på tværs af alle vækstspor og samler budskaberne i konkrete aktiviteter på udvalgte markeder og over for segmenter med størst potentiale. Projektet vil bygge videre på den samarbejdsplatform for fælles kordineret turismemarkedsføring af Region Sjælland som rejsemål, som 15 ud af 17 kommuner, Vækstforum Sjælland, turismeorganisationerne, VisitDenmark og turismeerhvervet samarbejder om i Dvs. at der forventes en høj medfinansiering fra kommunerne, VisitDenmark, turismeorganisationerne og turismeerhvervet i , ligesom det er vigtigt, at Vækstforum Sjælland fortsat bidrager. Der udvikles et brand for turismen i Region Sjælland, som skal være afsender på budskaberne om de turismemæssige styrkepositioner. Brandet skal styrke regionens image. Brandet bliver overligger for markedsføring af områder og turismeprodukter som langt overvejende sker via segmenterede online markedsføringsredskaber, som i højere grad end tidligere vil ramme præcis de turister, som er potentielle for vores region. Projektet vil analysere sig frem til, hvilke typer af segmenter, som vil give mest vækst i Region Sjælland. Markedsføring gør det ikke alene, og derfor vil projektet fokusere på salg og tilgængeliggørelse af turismeprodukter og pakkeprodukter til turisten via et online bookingsystem og via et målrettet arbejde med turoperatører. Der skal udvikles attraktive pakker, som både indeholder overnatning, bespisning, oplevelser samt læring og gerne med smutture til vores naboer f.eks. i København. Den kombinerede markedsførings- og salgsindsats vil ske i tæt samarbejde med VisitDenmark på de udenlandske markeder, ligesom der specifikt på udviklingsmarkederne indgås tæt alliance med Wonderful Copenhagen. 4. Projektets målgruppe Projektets målgruppe opdeles i 2 grupper, den eksterne og den interne. Den vigtigste målgruppe er den eksterne nemlig turisterne. En turist er ikke bare turist i dag. Og selvom turisterne i de senere år i dansk turisme er blevet opdelt i 2 overordnede målgruppe, sjov, leg og læring(børnefamilier) og det gode liv(voksne par uden børn), er der et klart behov for en yderligere segmentering. Derfor gennemføres detaljerede analyser, som vil give et tydeligt billede af hvilke turistsegmenter, der kan give den største vækst i regionens turismen de kommende år. Analyserne gennemføres i samarbejde med bl.a. Videnscenter for Kystturisme og VisitDenmark for at anvende opsamlet viden og anerkendte metoder. Den interne målgruppe er de 17 kommuner i Region Sjælland, Vækstforum Sjælland, turismeerhvervet, turismeorganisationerne og VisitDenmark, som alle har en interesse i, at der gennemføres en fælles koordineret indsats for markedsføring og salg af Region Sjælland.

3 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Konkurrencen på turismeområdet er hård, og der oprustes på markedsføringen både indenlands og udenlands. Derfor er det nødvendigt, at der også investeres både fra det offentliges og fra det privates side i Region Sjælland, hvis turismen skal udvikle sig positivt i de kommende år. I 2013 blev grundstenene lagt til de kommende års indsats via et kampagnesamarbejde mellem 15 ud af 17 kommuner, Vækstforum Sjælland, turismeorganisationerne, turismeerhvervet samt VisitDenmark. Nærværende projekt skal sikre et mere intensivt samspil mellem de offentlige og private partnere på turismeområdet for at sikre størst mulig effekt af de sparsomme ressourcer, der er til rådighed til turismemarkedsføring og salg. Der skal udvikles et nyt brand for regionen, som skal være afsender på budskaberne om de turistmæssige styrkepositioner. Projektet vil anvende nyeste redskaber inden for markedsføring, hovedsageligt online medier, hvor de fleste turister søger informationer. Markedsføringen målrettes de segmenter, som de udarbejdede analyser peger på, som oplagte for Region Sjælland i forhold til at skabe vækst. Markedsføring gør det dog ikke alene. Salg og tilgængeliggørelse af turismeprodukter og turismepakker har ikke været et højtprioriteret indsatsfelt i den danske turismebranche. Mange turister tabes på gulvet, da det er for besværligt at skulle booke overnatning et sted, transport et andet og oplevelse et tredje. Derfor er der behov for en koordineret indsats også på dette område. Brand og budskab bedre image og synlige produkter Sjælland, Møn og Lolland-Falster har en række klare styrkepositioner. En vigtig del af opstarten på projektet bliver at afklare, hvilke budskaber der skal sælge regionen. Det er centralt for markedsføringskampagnen, at den skal tiltrække turister. Det er ikke en informationsindsats overfor turister, der allerede har besluttet sig for at rejse til regionen. Det er således en hovedpointe for projektet, at der skal fokuseres på udvalgte slagskraftige budskaber og produkter, der kan skabe interesse for regionen som rejsemål. Budskaberne skal prioriteres sådan, at der skabes den størst mulige gennemslagskraft overfor den enkelte målgruppe og det enkelte marked. Budskaberne defineres på baggrund af en workshop med de forskellige bidragydere samt gennem dialog i TUR17 og DestinationsForum. Således kommer projektet til at skabe en øget fælles forståelse på tværs af kommuner og destinationer, om hvordan vi i fællesskab sikrer størst mulig succes for turismemarkedsføring af regionen som helhed. Online booking som ny salgsplatform øger tilgængelighed og salg Produkter og pakker skal være nemt tilgængelige for turisterne. Det skal et nyt bookingsystem sørge for. Et bookingsystem, hvor det er muligt at booke transport, overnatning, bespisning og oplevelser et og samme sted. Et bookingsystem hvor kun fantasien sætter grænser for de pakker, som kan udarbejdes og udbydes til turisterne. Bookingsystemet giver også mulighed for at følge salget tæt, og derved hele tiden være på omgangshøjde med markedets efterspørgsel. Det nye bookingsystem integreres på alle platforme, kampagnesider m.v. som er relevante for turismen i Region Sjælland, ligesom lokale turismeorganisationer og turismeerhvervet kan tilkøbe en udgave af systemet.

4 Bookingsystemet skal kombineres med et strategisk samarbejde med internationale turoperatører, som tager turismeprodukter og turismepakker fra Region Sjælland på deres hylder, og udbyder dem til deres kundeportefølje. Markeder Region Sjælland har en række centrale turismemarkeder, som står for mere end 90 % af samtlige overnatninger i Det er markederne Danmark, Tyskland og Sverige. På det danske marked, som er det største marked for turismen i Region Sjælland, er der et stort uudnyttet potentiale i Hovedstadsområdet og på Fyn, som denne fælles koordinerede indsats skal bearbejde. På de udenlandske markeder, med Tyskland som det største marked, er konkurrencen om turisterne hård. Der er et klart behov for, at der kommer flere udenlandske overnatninger til Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Det kræver et spændende produkt og en klar markedsførings- og salgsindsats. Derudover vil der være en minimal, men vigtig indsats på udviklingsmarkederne Rusland og Kina, som følger op på de senere års bearbejdning og positive signaler. Tyskland I et tæt samarbejde med Visitdenmark genlanceres brandet Ostsee/Ostseeinseln. Ostsse er allerede et stærkt brand langs den tyske nordkyst, som besøges af millioner af tyske turister hvert år. Sjælland, Møn og Lolland-Falster adskiller sig fra det tyske brand via en række faktorer, såsom feriehuse, gratis strande, nærhed til oplevelser og København og ikke mindst den flotte kyststrækning og de mange små øer. Det skal fortælles tyskerne via online kampagner, salg af oplevelsespakker samt intensiv pressebearbejdning. Danmark Sjælland, Møn og Lolland-Falster er et uopdaget skatkammer af oplevelser, som mange københavnere, nordsjællændere og fynboer endnu har til gode at opleve. Undersøgelser viser, at kendskabet er meget lavt til regionen og de oplevelser, der findes. Derfor skal Region Hovedstaden og Fyn bearbejdes via online og offline kampagner, hvor der fortælles gode historier om de mange oplevelser i kombination med konkrete prisfastsatte pakker. Sverige Svenskerne er på vej tilbage til Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Den svenske krone er styrket, rejselysten stigende og vækstpotentialet i både overnatninger og endagsturisme dermed øget. Sverige er i front ift. onlinemarkedsføring, og dette øger chancerne for at konvertere præference for Sjælland, Møn og Lolland-Falster til konkrete bookinger. Større målgruppefokuserede kampagner, salg/konvertering til bookinger og en målrettet kommunikation om mangfoldigheden af oplevelser bliver i fokus. Rusland og Kina Udviklingsmarkederne Rusland og Kina fylder ikke meget i turismen i Region Sjælland pt. men analyser peger på gode vækstmuligheder i de kommende år. Begge markeder bearbejder førende turoperatører og journalister i tæt samarbejde med Visitdenmark og Wonderful Copenhagen. 6. Projektets forventede resultater og effekter Målsætningerne mht. markedsføring vil blive evalueret via den anerkendte evalueringsmode fra

5 VisitDenmark, som er omtalt under punkt 12. Ved et budget på DKK er målsætningen for projektet i 2014 er, at: Påvirke rejsebeslutninger om at holde ferie i Region Sjælland Skabe en merturismeomsætning på 94 mio. kr. i Region Sjælland Skabe en merbeskæftigelse på 122 årsværk i Region Sjælland Der gennemføres i 2014 ca online bookinger via det online bookingsystem til værdi af DKK Der etableres i 2014 samarbejde med 25 internationale turoperatører om salg af turismeprodukter fra Region Sjælland. 7. Projektets samarbejdsrelationer VisitDenmark Østdansk Turisme stræber efter maksimalt samarbejde med VisitDenmark og effekt heraf. Det skal sikres, at indsatsen hænger sammen med VisitDenmarks nationale strategi, og at der er samspil med de nationalt prioriterede målgrupper. Det skal sikres, at VisitDenmark understøtter synligheden af regionen i videst muligt omfang. 17 kommuner Østdansk Turisme vil videreudvikle og intensivere samarbejdet om markedsføring af Sjælland, Møn og Lolland-Falster som rejsemål, som blev etableret i Der er positive tilkendegivelser fra kommunerne i forhold til at medfinansiere de kommende års indsats for markedsføring og salg indsatsen har vist gode takter i forhold til at sikre et fremtidigt offentligt/privat samarbejde på markedsføringsområdet. I den fremadrettede dialog med og mellem kommunerne om turismemarkedsføring og salg vil turismenetværket TUR17 være et omdrejningspunkt. Turismeerhvervet Markedsføringsindsatsen i 2013 imødekom et stort ønske fra turismeerhvervets side om hjælp til at koordinere og gennemføre markedsføring i Danmark og i udlandet. Specielt markedsføring på de udenlandske markeder kræver stor gennemslagskraft og økonomi, som den enkelte virksomheder ikke besidder. Turismeerhvervet ønsker derfor, at der bygges videre på de gode erfaringer, som der er blevet indhentet i 2013, og at erfaringerne kombineres med ny viden om markederne og med mulighed for et konkret salg. Turismeorganisationerne Markedsføringsprojektet i 2013 har givet turismeorganisationerne mulighed for at investere de få ressourcer, der er afsat til markedsføring og synliggørelse lokalt i koordinerede kampagner, som har løftet dem ud til et markant større publikum end ellers. Et nyt 3-årigt projekt med fokus på en kombination af markedsføring og salg har stor opbakning fra turismeorganisationerne. De bliver i projektet sparringspartnere for Østdansk Turisme, og den løbende dialog kommer blandt andet til at ske i netværket DestinationsForum, hvor alle destinationsselskaberne er repræsenteret.

6 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Projektet er tænkt som led i en flerårig indsats, da der er behov for at tænke langsigtet og ikke fra år til år. Det tager tid at lancere et nyt brand. Og en vedholdende indsats giver størst mulig effekt Igennem projektperioden er det hensigten, at salget via den online salgskanal af turismeprodukter og turismepakker skal give en stigende indtægt, som skal reinvesteres i markedsføring af regionen. Det vurderes dog, at der efter projektperiodens ophør forstsat vil være behov for en offentlig investering i turismemarkedsføring for at sikre et tydeligt regionsbrand og synlighed af regionen som rejsemål. 9. Projektets synlighed Projektet synliggøres gennem de gennemførte aktiviteter. Derudover bliver der løbende informeret om aktiviteter ud til de deltagne partnere. Ligeledes vil der gennem Østdansk Turismes nyhedsbreve samt kommunikationsbearbejdning af lokal, regional og national presse blive formidlet konkrete historier om kampagnens succeser. 10. Projektets forankring Efter aftale med de 17 kommuners borgmestre og Region Sjælland er Østdansk Turisme tovholder på at videreudvikle og intensivere en fælles indsats for markedsføring og salg af turismeprodukter og turismepakker fra Region Sjælland. Der er positive tilkendegivelser fra såvel kommunerne som destinationsselskaber i forhold til at medfinansiere dette projekt. Projektet bliver skabt i et offentligt privat samarbejde, der videst muligt tilgodeser de forskellige parters ønsker og behov, men som har det samme overordnede formål: at hverve turister til regionen samlet set og således øge turismeomsætningen og beskæftigelsen i regionens turisme. Initiativet til et samarbejde om markedsføring og salg skal ses som et turismefremme tiltag parallelt med den indsats, der gennemføres i overensstemmelse med den regionale turismestrategi , hvor markedsføring fungerer som en støttefunktion til strategiens udviklingsfokus på udvalgte temaer. Ligeledes skal initiativet ses i sammenhæng med den nye vækstaftale og Vækstforums ønsker om yderligere tiltag i forbindelse med konkrete turismeudviklings- og markedsføringsaktiviteter. Markedsføringssamarbejdet vil således komme til at forløbe som en selvstændig aftale mellem Østdansk Turisme og region/kommuner/erhverv. I henhold til loven skal alle væsentlige internationale branding- og markedsføringsindsatser på over kr., hvori der indgår offentlige midler, enten udføres i samarbejde med VisitDenmark eller koordineres med VisitDenmark. Østdansk Turisme har indgået en samarbejdsaftale med VisitDenmark og arbejder for at sikre maksimal effekt af et samarbejde.

7 11. Evaluering af projektet Der er opstillet konkrete forventede effektmål, og der lægges vægt på effektmåling af indsatsen. Markedsføringskampagnerne evalueres efter VisitDenmarks effektmålingsmodel. De kvantitative effekter af markedsføringen måles i forhold til fire målepunkter, som følger de stadier en forbruger gennemgår i en købsproces. Effekterne måles eller estimeres umiddelbart efter markedsføringens afslutning og omfatter fire målepunkter: Visninger: Alle visninger af markedsføringen Kendskab: Antal gange markedsføringen er set/hørt/læst/deltaget i Præference: Antal personer der har fået lyst til at rejse til Region Sjælland på ferie indenfor nær fremtid. Påvirkede rejsebeslutninger: Alle påvirkede beslutninger om at rejse til Region Sjælland. Derudover evalueres projektet via det konkrete salg som er foretaget via den online bookingplatform samt det salg, som er skabt via projektets kontakter til turoperatører. 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER 2014 Omkostninger Bookingplatform ,00 Aktiviteter i Danmark ,00 Aktiviteter i Sverige ,00 Aktiviteter i Tyskland ,00 Aktiviteter i Rusland ,00 Aktiviteter i Kina ,00 Samlede udgifter ,00 INDTÆGTER 2014 KKR/17 kommuner ,00 Vækstforum Sjælland/Region Sjælland ,00 Turismeerhverv og turismeorganisationer ,00 VisitDenmark ,00 Samlede indtægter ,00

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere