Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne"

Transkript

1 Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

2 Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende Folkeoplysningspolitik mm FOU - Orientering maj FOU - Haltider i Osted Hallen - Osted Gymnastikforening og OIF Badmintonafdeling / FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening - Småbørnsforeningen Tumlingerne FOU - Midler til drift af bookingsystemet FOU - Økonomi FOU - Status - Arbejdsgrupper FOU - Kommunikation - Maj FOU - Eventuelt... 14

3 Side 1 1. FOU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.:

4 Side 2 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende Folkeoplysningspolitik mm. Sagsnr.: 15/6870 har inviteret Professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet til at deltage i mødet, men henblik på indlæg om folkeoplysningspolitik mm. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes ønsker at drøfte følgende: Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og til hvordan resultatet kan bruges i en Folkeoplysningspolitik. Hvad der rør sig, nationalt og lidt om lokale tendenser. Hvordan fordeling af anlæg, haller m.v. mellem skoler og FOU foreninger, håndteres rundt omkring. SDU s undersøgelsen Idræts og Fritids facilitets undersøgelse i Lejre Kommune

5 Side 3 3. FOU - Orientering maj 2015 Sagsnr.: 15/846 A. Familielandbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed har den 15. april 2015 meddelt administrationen, at aftenskolen lukker for yderligere kurser og afvikler regnskaber for Aftenskolen har eksisteret i 25 år. Årsagen til lukning er, at skoleleder Margit Hoffmann Sørensen fylder 65 år i juli 2015 og derfor har valgt at gå på pension. Aftenskolen fik i 2014 udbetalt kr. i tilskud. B. Bestyrelsen for Lejre Rideklub har meddelt at klubben er ophørt. Lejre Rideklub havde 46 medlemmer hvoraf 41 var under 25 år. Lejre Rideklub modtog medlemstilskud på ca kr. og lokaletilskud på ca kr. årligt. C. Fritid og Samfund holder kursus med fokus på Folkeoplysningsudvalgenes arbejdsområder. Temaerne er bl.a. synliggørelse og brug af folkeoplysningspolitikken, foreningernes digitale udfordringer, udvikling af partnerskaber, udnyttelse af de kommunale faciliteter, ideudvikling. Kurset er rettet mod medlemmer af Folkeoplysningsudvalg og administrative medarbejdere på området. Materiale er vedlagt som bilag. D. har efterspurgt en orientering om budget for idrætsanlæg i kommunen. Administrationen har i den forbindelse vedlagt et notat med oplysninger om budget for idrætsanlæg, herunder fodboldbaner, tennisbaner og øvrige baner. Bilag vedlagt. Bilag: 1. Fritid & Samfund - Kursus - Synliggørelse og brug af folkeoplysningpolitikken 2. Budget vedrørende idrætsanlæg

6 Side 4 4. FOU - Haltider i Osted Hallen - Osted Gymnastikforening og OIF Badmintonafdeling /2016 Sagsnr.: 15/6833 I forbindelse med den årlige booking af tider i kommunens haller er der en dobbelt booking, hvor parterne ikke kan nå til enighed. Der er tale om tiden mandag kl hvor både Osted Gymnastikforening og OIF Badmintonafdeling ønsker tiderne. skal tage stilling til fordelingen. Begge parter er indkaldt til mødet. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Osted Gymnastikforening og OIF Badmintonafdeling har indsendt anmodning om at behandler tvisten om hvem der skal have fortrinsret til tiden mandag kl i Osted Hallen i sæson 2015/2016. Osted Gymnastikforening oplyser, at de i de seneste år har fået mange henvendelser fra forældre om, at oprette drengehold for bh. klasse 2. klasse, og gerne i den tid der ligger fra kl om mandagen så instruktør og redskaber kan benyttes, når det hele alligevel er i gang, og for det ikke skal blive for sent på dagen, hvor børnene er trætte. Osted Gymnastikforening har fået tildelt tider mandag fra kl og onsdag fra kl OIF Badmintonafdeling oplyser, at de har fuldt besat om mandagen med medlemmer på alle banerne, og den tid er en af de mest efterspurgte, hvorfor OIF også er interesserede i denne. OIF har fået tildelt tider mandag fra 15 18, tirsdag fra 16-22, onsdag fra torsdag fra og fredag fra OIF badmintonafdelingen har tilbudt gymnastikafdelingen, at de kunne få fredagen fra kl og endvidere afgive tider onsdag fra kl Dette skulle dog være mod at badminton fik tiden fra kl om mandagen tilbage, hvilket var en tid som badminton måtte afgive sidste år. Begge parter ønsker tiden mandag fra kl Administrationen gør opmærksom på, at prioritering ved anvisning af lokaler, i henhold til folkeoplysningsloven, er følgende: Aktiviteter for børn og unge Folkeoplysende voksenundervisning Aktiviteter for voksne Herudover gøres der opmærksom på, at der ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

7 Side 5 Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag: 1. Skema ønskede tider Osted Gymnastikforening 2. Indsigelse fra Osted Gymnastikforening 3. Skema med haltimefordeling 4. Indsigelse til vedr. haltimefordeling Osted - Haltimefordeling Osted med skemaer.pdf 5. Fordelingsnøgle 6. Haltimefordeling Osted-hallen - haltimefordeling.pdf

8 Side 6 5. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening - Småbørnsforeningen Tumlingerne Sagsnr.: 15/807 Småbørnsforeningen Tumlingerne har fremsendt ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune. skal tage stilling til om udvalget vil imødekomme ansøgningen. Koncerndirektionen indstiller: 1. at Småbørnsforeningen Tumlingerne godkendes som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune. Småbørnsforeningen Tumlingerne er en forening med pt. 10 medlemmer, der ønsker at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening. Stifterne af foreningen er fra Hvalsø området. Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er: - Gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, med udgangspunkt i fælles idrætslige aktiviteter, at skabe samvær, trivsel og glæde, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser samt alderssvarende udvikling. - At styrke det enkelte barns motorik, dels gennem leg og udfordrende aktiviteter. - At igangsætte aktiviteter som er alderssvarende for børn i alderen 0-3 år. Følgende forudsætninger skal opfyldes for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening: - Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og bestå af mindst 5 betalende medlemmer. - Foreningen skal være åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål, og være hjemmehørende i Lejre Kommune. - Foreningen skal være demokratisk opbygget. - Foreningen skal have vedtægter hvoraf det fremgår: Formålet med foreningsdannelsen, hvordan bestyrelsen vælges, procedure for vedtægtsændringer, hvem der har tegningsretten, hvad der sker med forenings overskud ved ophør for foreningen, samt beskrivelse af formue og regnskabsforhold. skal på baggrund af en samlet vurdering af oplysningerne tage stilling til om betingelserne er opfyldt og om foreningen har en sådan tilknytning til kommunen, at den er hjemmehørende her. skal endvidere kategorisere foreningen med henblik på eventuelt tilskud efter principper i Retningslinjer for aktivitetstilskud. De endelige vedtægter vil blive fremsendt inden mødet. Såfremt vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Småbørnsforeningen Tumlingerne kategoriseres under foreninger, idræt, med faktor 0,92. Administrationen vurderer, at Småbørnsforeningen Tumlingerne lever op til kriterierne for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening.

9 Side 7 Godkendelse af ansøgningen kan have konsekvens for de øvrige foreningers aktivitetstilskud, idet aktivitetstilskud udbetales i forhold til det samlede antal medlemmer i alle foreningerne.

10 Side 8 6. FOU - Midler til drift af bookingsystemet Sagsnr.: 15/6987 Udvalget for Kultur & Fritid har den 14. januar 2015 peget på finansiering af driften af bookingsystemet via lokaletilskudskontoen. Udgiften til drift af bookingsystemet beløber sig til kr. Udvalget for Kultur & Fritid indstiller at sagen sendes i høring i. Koncerndirektionen indstiller: 1. at indstillingen om finansiering af udgiften til drift af bookingsystemet godkendes. 2. at driften af bookingsystemet finansieres via lokaletilskudskontoen. Pr. 1 december 2014 er udlån/udlejning af kommunens lokaler omfattet af bølgeplanen med obligatorisk digital selvbetjening, som aftalt mellem regeringen og kommunerne. Lejre Kommune har derfor i 2014 indkøbt og er i proces med at implementere et elektronisk bookingsystem. Til finansiering af den årlige drift af bookingsystemet peges på lokaletilskudskontoen. Udgiften til bookingsystemet beløber sig i 2015 til kr. I bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening indgår opgaver, som løbende frem mod 2015 gøres obligatorisk digitale. Udlån/udleje af kommunens bygninger er omfattet af hhv. bølge 2 og 3. Udlån af lokaler er dækket af hhv. Kommunalfuldmagten (almindelig udlån) og Folkeoplysningsloven (foreninger). Digitalisering af området skal være med til at sikre en effektiv kommunal administration og samtidig gøre arbejdet som foreningsleder lettere. Bookingsystemet er i første omgang implementeret i lokaler der administreres direkte under Kultur & Fritid: Haller og multisale/ gymnastiksale, kulturhuset i Hvalsø, Kunstgræsbanen i Allerslev og Hvalsø. Bookingsystemets formål er at: - skabe øget aktivitet i lokaler forbundet med Kultur & Fritid, idet det bliver lettere og mere fleksibelt for borgerne at booke lokalerne. Det bliver desuden synligt, hvor mange og hvor forskellige lokaler til aktivitet kommunen råder over - frigøre medarbejderressourcer ved at gøre det enkelt og tidbesparende for medarbejdere, der er ansvarlige for booking af de udvalgte lokaler - udnytte kommunens ressourcer bedre ved at fordele aktiviteterne mellem de udvalgte lokaler på en enklere og mere gennemskuelig måde samt synliggøre, hvis der er lokaler, der ikke bliver brugt. Det er administrationens vurdering, at udgiften til drift af bookingsystemet kan holdes inden for budgettet til lokaletilskud, da der forventes et mindre forbrug på kontoen da en af kommunens ride-klubber er ophørt.

11 Side 9 Lejre Kommunes nye elektroniske bookingsystem finansieres via et årligt abonnement, der beregnes ud fra antal indbyggere i kommunen baseret på tal fra Danmarks Statistik. Udgiften til bookingsystemet beløber sig i 2015 til kr. Til finansiering af den årlige drift af systemet peger administrationen på lokaletilskudskontoen. Der har de seneste tre år været et mindre mindreforbrug på denne konto, og da det forventes en mindreforbrug i forbindelse med en af kommunens ride-klubber er ophørt.

12 Side FOU - Økonomi - Sagsnr.: 14/16057 Administrationen har ajourført s økonomioversigt for 2015, som udvalget skal drøfte. Koncerndirektionen indstiller: 1. at økonomioversigten drøftes. Administrationen oplyser, at den samlede forbrugsprocent er lav i forhold til den gennemsnitslige forbrugsprocent. Det skyldes, at aktivitetstilskuddet endnu ikke er udbetalt. Økonomioversigt udsendes inden mødet.

13 Side FOU - Status - Arbejdsgrupper Sagsnr.: 14/16599 nedsatte den 21. maj arbejdsgrupper med henblik på udvikling af forskellige områder inden for folkeoplysningsområdet. Arbejdsgrupperne fremlægger status. Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. har nedsat følgende 6 arbejdsgrupper for at udvikle folkeoplysningsområdet: Idekatalog for synliggørelse af : Udvalget ønsker at synliggøre udvalgets arbejde, og f.eks. hvilke muligheder der er for at søge tilskud. Retningslinjer for lokaletilskud: ønsker at se på, om retningslinjerne for lokaletilskud er hensigtsmæssige. Retningslinjer for frivillige folkeoplysende foreninger: ønsker at se på, om retningslinjerne er hensigtsmæssige. Nytårskur/prisoverrækkelse: Udvalget ønsker at udvikle arrangementet. Folkeoplysningspolitik: Udvalget ønsker at udarbejder en ny folkeoplysningspolitik. Arbejdsgruppen har fastlagt følgende tidsplan: 7. maj: Bjarne Ipsen Før sommerferien: Skrive oplæg til ny folkeoplysningspolitik. 27. august: Fremlægges til godkendelse i FOU Indtil 9. oktober: I høring hos FOU s interessenter. 29. oktober: Ny version efter høringssvar klar til FOU November: UKF og KB godkender. Næste møde i arbejdsgruppen vedrørende folkeoplysningspolitik er fastsat til 21. maj kl Retningslinjer for aftenskoler: Udvalget ønsker at se på om retningslinjerne er hensigtsmæssige.

14 Side 12

15 Side FOU - Kommunikation - Maj 2015 Sagsnr.: 14/20297

16 Side FOU - Eventuelt Sagsnr.:

17 Side 15 Underskriftsside Bente Troest Anne Lauridsen Ole Meibom Jette Pekilidi Dorte Jørgensen Christian F Andersen Tina Plank Peter Rasmussen Jesper K Jensen Torben Olsen Niels Rasmussen William S. Jacobsen Søren Bo Hansen Jane Rasmussen Claus Jørgensen /Ina Frederiksen

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013 Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering juni

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere