Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Klubhåndbog Side: 1 af 9 DIMONA OY-NFX BOOKING SYSTEM

2 Klubhåndbog Side: 2 af 9 1. Velkomstsiden 1.1. Af side 1 s velkomstside fremgår diverse bookinger som følger: :00 10:00: Farve irgrøn. Her har en instruktør med navn Nf Instruktør booket sig ind. En elev med navn Nf Elev har booket sig ind :00 14:00: Farve græsgrøn. Her har en pilot med navn Nf Instruktør booket sig ind. Det er altså en instruktør der flyver som ikke-instruktør. Ligeledes har en pilot, med navn Nf Pilot booket sig ind :00 15:00: Farve irgrøn. Her har en instruktør booket sig ind hvorefter en instruktør ved navn Nf Instruktør booket sig ind som elev :00 16:00: Farve blegrød. Her har administrator booket sig ind Der mangler kun farven: Signalgul med betegnelse: Instruktør, hvor instruktørens navn fremgår Nærværende gruppe kommer i detaljer ind på hvordan booking systemet bruges. 2. Oversigt 2.1. Booking systemet er et browser-baseret reservationssystem. Dimonaen kan bookes fra de fleste gængse internetbrowsere som f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Systemet har fuld kontrol over flyets kalender Systemet er hierarkisk opbygget forstået således, at fire forskellige kategorier af brugere har adgang Administrator, dvs. flyvemesteren og TMG chefen, i systemet benævnt Flychef. For at smidiggøre systemet er der udpeget andre medlemmer der på flyvemesteren og/eller TMG chefens vegne, har fået adgang til systemet Instruktører Piloter med begrænset flyvetilladelse/motorsvævefly kat 3 eller rejseflyvningstilladelse/motorsvævefly kat Elever. 3. Booking adgang

3 Klubhåndbog Side: 3 af Systemet har følgende adresse Der er et link på klubbens hjemmeside For at komme ind i systemet booke skal medlemmet være godkendt til flyvning på TMG af administrator, som skal have følgende informationer opgivet fra medlemmet: USERNAME(brugernavn), det er medlemsnummeret på det pågældende medlem PASSWORD, det er en af medlemmet opgivet kode på maksimum 10 karakterer I systemet indsætter administrator udover USERNAMEog PASSWORD, medlemmets fulde navn, , telefon samt rettigheden til login og bruge systemet som instruktør, privat eller elev Når ovenstående informationer er indsat i systemet kan man ved brug af USERNAME og PASSWORD komme ind i systemet login Administrator har adgang til samtlige brugeres username og password. 4. Booking 4.1. De fire forskellige brugerkategorier kan booke sig ind som følger Administrator, dvs flyvemesteren og/eller TMG chefen, er systemadministratorer med fuld kontrol over de øvrige brugeres adgang til at booke og med ubegrænset mulighed for afbooking af reservationer. Administrator har desuden adgang til at skrive i et tekstfelt i bookingsystemets top, hvor meddelelser til flyets øvrige brugere kan indføres Fx hvis flyet er strandet et andet sted, hvis der er opstået teknik på flyet eller lign Instruktører kan booke sig ind som instruktør, privat dvs. fartøjschef eller som elev sammen med den instruktør der har booket for den ønskede periode Piloter kan booke sig ind som privat dvs. fartøjschef eller som elev sammen med den instruktør der har booket for den ønskede periode Elever kan booke sig ind som elev sammen med den instruktør der har booket for den ønskede periode.

4 Klubhåndbog Side: 4 af Bookingsystemet har indbygget en automatisk mail-service, der ikke kan svares på, dvs. systemet sender en mail med besked om afbooking: Hvis man bliver afbooket af administrator eller en instruktør Hvis man som elev afbooker sin flyvning med en instruktør Automatiske mails er en central funktion, som betyder, at man skal checke sin mailbox, lige inden man tager op til flyvepladsen. Hvis der ikke ligger en mail fra bookingsystemet med besked om afbooking, er flyet på pladsen, klar til flyvning Hvis der er besked om afbooking bør man gå ind på bookingsystemet. Der vil typisk ligge en besked fra administrator om årsagen Bookingsystemet er åbent og transparent Alle kan følge med i aktiviteten Bookingsystemet foretager ingen kontrol af nogen art på legaliteten af bookingen har man adgang til systemet via login systemet, kan man i princippet: Booke kalenderen 100% Booke uanset om man af andre årsager ikke kan/må flyve Booke uanset klubbens miljøgodkendelse Ovenstående principper betyder: at bookingsystemet er meget let at vedligeholde og meget let at anvende at der er mulighed for at opnå en meget høj udnyttelse af flyet, fordi det er let at booke også med meget kort varsel. Flyet bliver så at sige, meget tilgængeligt at systemet giver mulighed for misbrug og ulovlig brug af flyet. Til gengæld er misbrug og overforbrug synligt for enhver, hvilket må anses for en adfærdsregulerende egenskab af en sådan kaliber, at det forhåbentligt ikke vil forekomme Administrator vil ved misbrug spærre for pilotens adgang til systemet og dermed for at reserve og flyve flyet.

5 Klubhåndbog Side: 5 af 9 5. Booking principperne 5.1. Man skal altid booke flyet, kun herved vil det fremgå om flyet er ledigt eller optaget Instruktørbooking vil blive indsat i systemet for sæsonen, før sæsonstart når vagtplanen er fastlagt Booking principperne fungerer efter først til mølle princippet Man kan booke til enhver tid. Der er ingen spærringer: Hvis der er en ledig periode om fem minutter, kan der bookes nu Man kan reservere bagud, fx kan man kl. 09:30 reservere en ledig periode fra 09: Flyet kan reserveres i perioder på én time. Man skal ikke booke flyet for mindre end en to timersperiode. 6. Afbooking 6.1. De fire brugerkatagorier kan til enhver tid afbooke egne reservationer Man skal afbooke straks man ved, at man alligevel ikke skal bruge flyet, så flyet kan blive frigivet til andre timers reglen: Instruktører kan afbooke alle reservationer, bortset fra administrator og andre instruktørers booking, indtil midnat ét døgn før datoen for reservationen. Fx er torsdag nat klokken sidste frist for instruktørers afbooking af piloters reservationer om lørdagen Instruktørernes afbooking af piloternes reservationer anvendes primært, når der er så stort et pres på skolingen, at instruktørerne har behov for at planlægge større uddannelsesprogrammer. Enkeltstående pilot-bookings, som måske er foretaget lang tid forinden, kan dermed komme til at stå i vejen for en sammenhængende skoleflyvning. 7. Betingelser for flyvning ifm. booking systemet 7.1. Med mindre andet er aftalt med administrator eller den pilot der overtager flyet, er der følgende betingelser der skal være opfyldt indenfor booking perioden:

6 Klubhåndbog Side: 6 af Flyet skal afleveres luftdygtigt Er flyet ikke luftdygtig eller er man strandet et andet sted, er det et krav at: Næste pilot, der er booket, straks orienteres Administrator straks orienteres Flyvematerielmesteren straks orienteres hvis der ertekniske problemer Flyet skal afleveres med ca. ½ tanke Der skal forefindes mindst 3 fyldte jerricans i benzinskuret Påfyldning af jerrycans foregår på OK tanken i Uvelse. Benzinkortet, der ligger i nøgleskabet i klubhuset, benyttes og der tankes præcis 18 liter blyfrit 95 oktan benzin på hver jerrican Kvitteringen lægges i kassererens posthylde Flyet skal være rengjort Følgende papirer skal være udfyldt: TMG flyvetidsopgørelse, KHB gruppe Flyets journal Klubbens startliste normalt via PC systemet NFX tankningsliste, KHB gruppe 639. Placeret i mappe i skab i Pawnee hangar NFX tankningsattest. Placeret i mappe i skab i Pawnee hangar Flyet skal skubbes i hangar. Hvis dette ikke er muligt pga. hangarpakning skal der træffes aftale om at dette gøres efter flyvningens ophør. 8. Booking systemets brug 8.1. Når systemet åbnes vises 4 felter:

7 Klubhåndbog Side: 7 af Klubbens logo med tekstfeltet Et månedsdato felt, hvor dags dato er markeret med et sort felt og den dato man vælger med et grønt felt Et dagsdato felt Et login felt Inden man udfylder login feltet kan månedsdatofeltet bruges for at se om en bestemt dato allerede er reserveret Når login feltet er korrekt udfyldt og der klikkes på knappen Login: Skifter login feltet, hvorefter det så er muligt, hvis man er instruktør, at markere, om man vil booke som Instruktør eller Privat Skifter dagsdatofeltet karakter, idet en række booking-knapper dannes i højre side Hvis man som instruktør har valgt booking type: Instruktør dannes knapper med følgende navne og funktioner: Book, ud for ikke reserverede tidsperioder, og Book Over ud for Piloters reservationer. Klikker man på Book knappen booker man sig ind, og den pågældende knap skifter fra Book til Cancel. Klikker man på Book Over knappen udfor en Pilots reservering fjernes pilotens reservation og man bliver selv booket. Ved at klikke på Cancel knappen afbooker man sig Hvis man som instruktør har valgt booking type: Privat dannes knapper med følgende navne og funktioner: Book, ud for ikke reserverede tidsperioder, og Elev ud for ledige instruktørperioder. Klikker man på Book knappen booker man sig ind, og den pågældende knap skifter fra Book til Cancel. Klikker man på Elev knappen ud for en ledig instruktørperiode skifter knappen navn til Fjern. Ved at klikke på Fjern knappen afbooker man sig I dagsdatofeltet optræder fire farver med tilhørende betegnelse og funktion. Farverne og betegnelsen kommer frem, når man booker.

8 Klubhåndbog Side: 8 af Blegrød betegnelse: Flychef Signalgul betegnelse: Instruktør, hvor instruktørens navn fremgår. I dette instruktørfelt kan man booke sig ind som elev Græsgrøn betegnelsen: Pilot, hvor pilotens navn fremgår Irgrøn betegnelse: Elev, hvor elevens navn fremgår nedenunder instruktørens navn Et døgn før datoen for reservationen, skifter booking feltet farve til rød. 9. Takt og tone 9.1. Når man flyver som pilot skal man booke som pilot (grøn) uanset om man er instruktør eller administrator. Dermed kan enhver se, at der ikke er tale om en prioriteret aktivitet. Så når instruktør NN er ude og lufte konen, flyver han i et grønt pilot periode Der skal bookes tæt. Der må/bør ikke være huller på mindre end to timer. (Man kan dårligt nå at flyve incl. obligatorisk papirarbejde på én time, så huller på 1 time låser flyet på jorden og dets produktivitet falder) Tilsvarende: hvis der er et hul på tre timer i kalenderen, kan man lige så godt booke alle tre og flyve lidt mere Bookingperiode er som nævnt min. 2 timer, som vil give 1 1½ time i luften. Vær tilbageholdende med at booke en masse slots langt ud i fremtiden. Også som elev. Systemet har ingen begrænsning på, hvor meget tid, man kan booke. Hverken på dagen eller spredt ud over kalenderen. Det åbner mulighed for overbooking, hvor man kun udnytter en del af sine reservationer og afmelder de øvrige i sidste øjeblik. Dette er også en dødssynd og i øvrigt er aktiviteten jo synlig for alle, så man risikerer sit gode navn og rygte og bliver slette af bookingsystemet Det er en rigtig god idé at tage mobiltelefonen med sig på ture speciel når der landes på andre pladser. Ligesom det er en god idé at have en telefonliste liggende i cockpittet. Og skriv så op hvem der skal flyve efter dig. Derved kan man spare sine medpiloter, som har booket efterfølgende flyveture, for den nedslående oplevelse det vil være, at køre op til flyvepladsen i forventning om, at flyet er klar og tage hjem igen med uforrettet sag. De vil nemlig blive afbooket og dermed adviceret via en mail fra bookingsystemet, hvis reglerne efterleves Hvis disse enkle leveregler overholdes vil vores booking-system have følgende egenskaber:

9 Klubhåndbog Side: 9 af Retvisende til enhver tid Mulighed for såvel langsigtet planlægning som her-og-nu reservationer Høj udnyttelse af flyet Mulighed for impuls-køb hvis man har lyst til en flyvetur her og nu, og flyet ikke er booket: Man reserverer, kører op til flyvepladsen og flyver.

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

KirkeWeb-vejledning for Jakobskirken

KirkeWeb-vejledning for Jakobskirken KirkeWeb-vejledning for Jakobskirken Version 1.1 marts 2012 Asger Jensen Indhold 1. Forord... 3 2. Generelt om KirkeWeb... 4 3. Om Jakobskirkens site... 5 4. Login og rettigheder... 6 5. Grupper... 7 6.

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere