EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002"

Transkript

1 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre. Kommissionen er parat til ændringer, men fastholder trods kritik, at EU-retningslinjer skal følges op med nationale EU-Kommissionens årlige retningslinjer for jobpolitikken mødte klar kritik, da arbejds-, beskæftigelses- og socialministrene fra de 15 EU-lande mødtes til et uformelt møde fredag og lørdag i den spanske by Burgos. Fra en række ministre lød det, at retningslinjerne er for detaljerede og rapporter for omfangsrige. De tog også afstand fra Kommissionens ønsker om, at EUretningslinjer følges op med nationale. De første retningslinjer kom i efteråret 1997 under det luxembourgske EUformandskab. De har siden fulgt de samme temaer, men skal til revision i år. Kommissionen ventes at spille ud med forslag i juli og er lydhør over for den del af kritikken, der går på omfanget af rapporter og graden af detaljer. Men Kommissionen ændrer næppe sit krav om, at EU s retningslinjer bør følges op af nationale. EU-kommissær Anna Diamantopoulou har flere gange påpeget, at det ikke nytter noget med EU-retningslinjer, hvis landene ikke herefter vedtager nationale. Nogle lande har nationale retningslinjer, men ingen har det på alle punkter. Anna Diamantopoulou s talsmand, Andrew Fielding, siger, at det da godt kan være, Kommissionen kan blive enig om at skære antallet af retningslinjer ned fra de omkring 20, de hidtil er kommet med, og at rapporter bliver tyndere. - Men når det gælder nationale retningslinjer, så er det et nøglepunkt for Anna Diamantopoulou. Uden dem, svækker man hele jobpolitikken, siger Andrew Fielding. Siden 1997 er Kommissionen kommet med klarere og klarere mål. På topmøder er målene strammet op, så der er tal på en række mål, EU skal nå. For to år siden vedtog stats- og regeringslederne, at den generelle beskæftigelse i EU skal op på 70 procent inden år Målet for kvindernes beskæftigelse blev sat til 60 procent. For begge køn betyder det en stigning på omkring 10 procentpoint. EU satte samtidig fuld beskæftigelse som mål, og året efter vedtog stats- og regeringslederne nye mål i Stockholm om at mindske fattigdommen. Samtidig skulle de ældres beskæftigelse øges fra omkring 38 procent til 50 procent. Den spanske arbejdsminister Juan Carlos Aparicio talte på rådsmødet i Burgos ikke imod sådanne mål. Det spanske formandskab roste tværtimod allerede i et papir før mødet, at EU s beskæftigelsespolitik har ført til flere job. 10 millioner ledige har fundet job siden Beskæftigelsen er øget, så den nu er oppe på 64 procent og dermed godt på vej mod målet for 2010.

2 Men skal målet nås, skal der skabes 1,1 procent flere job om året. Skal de ældre og yngre ledige ind på arbejdsmarkedet, så er kravene endnu hårdere. Så skal der ikke kun skaffes job til de 14,5 millioner ledige, men grupper, der i dag er ude af arbejdsmarkedet, skal tilbage. Det er i det spil, at en række arbejdsog beskæftigelsesministre ønsker bredere retningslinjer, som de selv kan fylde ud. Til de lande hører først og fremmest Storbritannien, Spanien, men også den nye centrum-højre-regering i Italien. Også den danske regering ønsker bredere og mere runde retningslinjer på linje med den hollandske, socialdemokratiske arbejdsminister.. En af de fire søjler for retningslinjer hedder beskæftigelsesegnethed. En anden tilpasningsevne. I Kommissionen er der forståelse for, at nogle ministre har svært ved at få hold på begreberne, og at det kan være nødvendigt med bredere rammer på de områder. Men der er også ministre som den belgiske socialist Laurette Onkelinx, der også her ønsker håndfaste retningslinjer. Det samme gør den europæiske fagbevægelse EFS, mens arbejdsgivernes UNICE på rådsmødet trak den anden vej. Uddannelse er et nøglepunkt, når det gælder de ansattes muligheder for job. EFS støtter klare og målelige krav også på det område. Holdningen er, at man med målelige krav for eksempel kan se, på enkelte landes budgetter, om de også gør noget, så flere får uddannelse og efteruddannelse. EFS kræver bedre økonomisk koordinering Det er ikke nok med en beskæftigelsespolitik. Den økonomiske politik må koordineres, så den giver vækst og grundlag for job, sagde EFS s generalsekretær Emilio Gabaglio på EUrådsmøde. Parterne på det europæiske arbejdsmarked var traditionen tro med på førstedagen af det todages uformelle møde for EU-landenes arbejds-, beskæftigelses- og socialministre. På forhånd var de bedt om at komme med bud på, hvad de kunne gøre for at styrke beskæftigelsespolitikken i EU. Emilio Gabaglio benyttede imidlertid anledningen til at opfordre EUlandenes finans- og økonomiminister til også at sætte kampen for job op blandt de højeste prioriteter. Og skal der flere job, kræver det, at ministrene koordinerer deres økonomiske politik bedre. Det er kun en uge siden,. at EUkommissionens formand, Romano Prodi, også talte om, at den økonomiske politik må styrkes i EU og især koordineringen, så alle trækker i samme retning. Han bebudede, at Kommissionen til sommer spiller ud med et forslag. Men Gabaglio mente, at det haster med at få gang i økonomien. For uden vækst bliver der direkte nedgang i jobbene. Og den økonomiske vækst tager af. EFS-generalsekretæren fandt desuden, at parterne gennem dialog kan bidrage til beskæftigelse og udvikling. For tiden forhandler de om telearbejde og forbereder forhandlinger om livslang læring. Fortsættes næste side

3 Direktør i UNICE, Thérèse de Liedekerke siger til EU-Orientering, at også arbejdsgiverne gav fuld tilslutning til den sociale dialog. - Vi er positive, og vi håber, at vi kan nå frem til et forhandlingsoplæg om livslang læring, før topmødet i Barcelona i marts, siger Thérèse de Liedekerke. UNICE kom også med kritik af Lissabon-processen, fordi landene stadig ikke har åbnet afgørende markeder (se nedenfor). Endelig kritiserede UNICE, at EU stadig ikke har opnået et forlig om et europæisk agentur for patenter, så det bliver lettere for firmaer at opnå patenter. - Men vi kommenterede ikke et nyt forslag fra Kommissionen om omstruktureringer i virksomhederne. Ikke, fordi vi ikke ville, men forslaget er til høring blandt vore medlemsorganisationer, siger Thérèse de Liedekerke. EU venter flere ledige De unge og ældre, mænd og ansatte på tidsbestemte kontrakter bliver hårdest ramt af en stigende ledighed i EU, fastslår EU-Kommissionen tirsdag i en revideret rapport om beskæftigelsen Kommissionen venter, at ledigheden igen stiger efter de seneste års gunstige udviking, hvor EU-landene skabte ti millioner job og øgede beskæftigelsesgraden fra 60 til 63 procent. Den reviderede rapport medtager de ændringer, den amerikanske krise efter 11. september ventes at få for det økonomiske opsving og dermed også beskæftigelsen. Det hedder, at den lavere optimisme i erhvervslivet og hos forbrugerne kan få alvorlige følger for beskæftigelsen. Alle sektorer er ramt, men værst går det ud over den højteknologiske industri og øvrige topmoderne industrier, der bygger på viden. Mange af de hårdt ramte sektorer er domineret af mandejob. Mænd på kontaktarbejde er særligt udsatte. Rapporten fastslår, at 31 procent af de ansatte inden for landbrug, fiskeri og skovdrift var på kontrakter i år Det gjaldt også 21,7 procent i hotelog restaurationsbranchen og 19,8 procent i byggeriet. I Spanien arbejdede 32,2 procent af de ansatte på tidsbestemte kontrakter, mens det kun var 11,9 procent i Danmark. Deltidsarbejde er også udbredt. I butiksfagene var 37,5 procent på deltid. Det gjaldt også 34,3 procent af de ansatte i hoteller og restaurationer. Vejen ud af krisen hedder uddannelse, siger EU-kommissær Anna Diamantopoulou, og også livslang læring, støtte til ledige og aktiv hjælp gennem arbejdsmarkedspolitikken, så de ledige og udstødte bliver rustede til at få nye job. Kommissæren finder dog, at EUlandene er rustede til at tage kampen mod ledigheden op. Hun venter, at optimismen vender tilbage i 2003 og dermed også jobbene.

4 EU-arbejdsgivere kræver liberaliseringer EU lever ikke op til sine egne løfter, mener den europæiske arbejdsgiverorganisation UNICE. I et åbent brev til det spanske EU-formandskab hedder det, at EU ikke holder løftet om at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige region. Arbejdsgiverne mener, at der nu må handling bag ordene om at liberalisere gas-og energimarkederne, transportsektoren, telemarkedet og også de finansielle tjenester. - Vi er bekymrede over, at ti procent af EU s love om at åbne markederne simpelt hen ikke er fulgt op i de enkelte lande, siger UNICE s generalsekretær Philippe de Buck. Han peger på, at den nuværende økonomiske situation kræver mere skub i liberaliseringer og et fleksibelt arbejdsmarked. - Det er nu på høje tid, at medlemsstaterne lever op til det, de lovede for to år siden, siger Philippe de Buck og henviser til beslutningerne på topmødet i Lissabon, hvor stats- og regeringslederne var enige om at øge konkurrenceevnen. Brevet til den spanske premierminister José María Aznar er det første udspil fra UNICE før forårets topmøde i Barcelona, hvor både det spanske formandskab og EU- Kommissionen kommer med forslag til, hvordan EU kan øge fleksibiliteten og konkurrenceevnen. UNICE kræver konkrete udspil fra topmødet. - Vi frygter, at kommer der ikke konkrete udspil i Barcelona, så vil hele processen gå i stå. Vi forventer virkelig øget politisk vilje til at komme ud over de nationale interesser. Det er i alles interesser, siger formanden for UNICE, Georges Jacobs. Netop Spanien presser på for at få åbnet for markederne i EU. Det har især været en torn i øjet for den spanske regering, at franske statsejede firmaer opererer i EU samtidig med, at Frankrig ikke åbner egne markeder. Formændene for UNICE s medlemsorganisationer har underskrevet brevet til José María Aznar. Blandt underskriverne er dermed både formanden for DA, Niels Fog, og DI s formand, Johan Schröder. hermed kommende udspil til forhandlinger mellem parterne. Samtidig kan vi oplyse, at Kommissionen også i næste uge kommer med til egentlige udspil til Barcelona-topmødet. Og endelig spurgte John på mødet i koordineringsudvalget, hvornår hvidbogen om ASA(CSR) kommer. Det gør den midt på sommeren efter planen. Prodi kræver dato for frie markeder Formanden for EU-Kommissionen, Romano Prodi, retter skytset mod lande, der ikke lever op til beslutninger om at liberalisere markeder som el- og gas- og også postsektoren. Med klar adresse til især Frankrig sagde Romano Prodi på en pressekonference i Kommissionen forrige tirsdag, at der nu må sættes datoer for, hvornår markederne er liberaliseret. - Uden klare datoer er der ingen mål, sagde kommissionsformanden, da han præsenterede oplægget Lissabon-strategien - få gang i forandringer.

5 Oplægget er en opfølgning på topmødet i Lissabon for to år siden, hvor EU besluttede at gøre regionen til den mest konkurrencedygtige i verden og også det område, hvor den ny teknologi er længst fremme. Det er samtidig et oplæg til diskussionerne på topmødet i Barcelona i Marts, hvor stats- og regeringslederne også ser på, om målene fra Lissabon er nået. Kommissionen finder, at stats- og regeringslederne skal sætte yderligere fokus på den økonomiske politik, den sociale samhørighed og en bæredygtig udvikling. Uddannelse skal prioriteres op. Det skal være lettere at få uddannelser godkendt i andre lande. Beskæftigelsespolitikken skal styrkes, så også ældre får arbejde eller bliver længere på arbejdsmarkedet. Skattesystemer og understøttelser skal indrettes, så folk får noget ud af at søge arbejde eller fortsat arbejde. Endelig mente Prodi, at det er helt nødvendigt, at den økonomiske politik koordineres især i euro-området. Og EU må gøre op med vetoretten på enkelte områder, så flere politiske områder kan vedtages med kvalificeret flertal. EU ønsker social dialog Arbejdsmarkedets parter skal se på, hvordan omlægninger EU-Kommissionen beder arbejdsmarkedets parter vurdere, hvordan virksomheder kan slutte sig sammen eller gennemgå større ændringer, så det er socialt acceptabelt og rammer de ansatte mindst muligt. Kommissionen giver arbejdsmarkedets parter seks uger til at svare på, om de er parate til at forhandle principper for det, Kommissionen kalder socialt intelligente omlægninger. Kommissionen finder, at regler for god adfærd er nødvendige. Flere og flere virksomheder slutter sig sammen eller omlægger produktionen. Det får ofte alvorlige følger for de ansatte. Det anslås således, at lønmodtagere mistede arbejdet sidste år i forbindelse med, at deres virksomhed blev sluttet sammen med en anden. Antallet af sammenlægninger og større omlægninger steg fra i 1991 til i EU-kommissær Anna Diamantopoulou lægger derfor vægt på, at der kommer regler for, hvordan sammenlægninger og omlægninger kan foregå på en ordentlig måde. af virksomheder kan ske mere smidigt Kommissionen finder samtidig, at arbejdsmarkedets parter er bedst til selv at finde svarene. Kommissionen stiller også spørgsmålet, om de europæiske hovedorganisationer, UNICE fra arbejdsgiverne, EFS fra lønmodtagerne og CEEP fra de offentlige arbejdsgivere er de rette, eller om brancheorganisationer denne gang skal inddrages. En embedsmand i Kommissionen siger til EU-Orientering, at han er klar over, at parterne kommer på en svær opgave. Tidligere har de forhandlet om regler for deltidsarbejde, forældreorlov og kontraktarbejde. Nu er det mere abstrakte spørgsmål som ansattes muligheder for at tilpasse sig nye forhold, om der er bureaukratiske forhold, der hindrer omlægninger, om forholdene til underleverandører og lokale myndigheder i forbindelse med omlægninger og et kodeks for god adfærd i forbindelse med omlægningerne.

6 I Kommissionen understreges det, at der allerede er regler for information og høring og også regler for massefyringer. Men Kommissionen ønsker reglerne udbygget, så sammenlægninger og omlægninger kan ske mere smertefrit, og ansatte ikke blot smides på porten og ud i ledighed. De ansatte skal have færdigheder, der gør dem smidige på arbejdsmarkedet. Det spanske EU-formandskab arbejder for tiden på forslag til, hvordan EU kan opbygge en form for mæglingsinstitution, hvor arbejdsmarkedets parter kan søge hjælp, hvis de løber ud i konflikter for eksempel ved ændringer af strukturerne i virksomhederne. Kommissionen beder også parterne komme med bud på, om det er en god ide at opbygge et konfliktsystem. EU-Parlamenter strammer regler for arbejde for det offentlige Et overvældende flertal i Europa- Parlamentet vedtog sidste torsdag to betænkninger om offentlige indkøb og udbud, der lægger op til klare stramninger af Kommissionens forslag. Parlamentet kræver mere hensyn til de ansatte og miljøet, når private virksomheder udfører opgaver for det offentlige. Virksomhederne skal følge de arbejdsregler, der gælder. Samtidig finder parlamentet, at opgaverne skal være langt større end i dag, før offentlige myndigheder behøver at sende dem ud i EU-licitationer. Parlamentet lægger dermed op til en konfrontation med EU-Kommissionen, der ikke ønsker ændringer. EU-kommissær Frits Bolkestein sagde før parlamentets afstemning, at Kommissionen ikke accepterede, at beløbene blev hævet med fra 30 til 50 procent. Også en række af parlamentets stramninger var Kommissionen imod. Parlamentet fastslår blandt andet, at virksomhederne som minimum skal overholde de forpligtelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt samt forpligtelserne i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen, herunder kollektive samt individuelle rettigheder, der følger af gældende arbejdsmarkedslovgivning, retsafgørelser og kollektive aftaler. Parlamentet lægger også op til, at myndighederne kan stille en række sociale og miljømæssige krav til de virksomheder, der får opgaver. De to betænkninger kommer op på det næste rådsmøde for det indre marked. Dansk ligeløn i EU's søgelys EU-Kommissionen vil følge med i regeringens bebudede stramninger af loven om ligeløn. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen agter at udskyde en ændring af loven, så firmaer ikke behøver at opdele deres lønstatistik på køn, selv om de ansatte kræver det. Claus Hjort Frederiksen overvejer endog ifølge BT helt at stoppe ændringen af loven, før den træder i kraft til sommer. Den beslutning vil Kommissionen følge med i, da EU-landenes regeringer er enige om at gøre mere for ligestillingen og især sætte fokus på ligelønnen. - Landene må selv om, hvordan de følger op på beslutningerne om at øge ligestillingen

7 og gøre noget ved ligelønnen. Men det er jo lidt svært at sammenligne lønnen, hvis der ikke er nogen statistik, siger EU-kommissær Anna Diamantopoulous talsmand, Andrew Fielding. Anna Diamantopoulou har flere gange rost den danske ligestilling, fordi Danmark er et af de lande, hvor flest kvinder er i arbejde. Til gengæld har Kommissionen også peget på, at der stadig er et opdelt arbejdsmarked med mange lavtlønnede kvindejob. Kommissionen roste i sin seneste beskæftigelsesrapport Danmark for indføre en større åbenhed om lønningerne og Sverige for at forpligte arbejdsgiverne til netop at komme med en årlig opgørelse over lønningerne for at undgå skævheder mellem kønnene. EU-Kommissionen har forsøgt at opgøre forskellen mellem kvinder og mænds lønninger og vurderer, at den blev øget med to procent fra 1996 til 97. Forskellen er størst i den private sektor, hvor mændene tjener 19 procent mere end kvinderne i gennemsnit. Franske parter i nyt opgør om love kontra aftaler Den franske forfatningsdomstols afvisning af dele af ny arbejdsmarkedslov sætter på ny skub i debatten om love kontra aftaler Skulle den franske regering have lyttet til parterne eller selv blot brage af sted med love om begrænsninger af retten til at fyre ansatte? Debatten er brudt ud, efter den franske forfatningsdomstol forrige lørdag afviste dele af en ny lovpakke, der blandt andet begrænsede arbejdsgivernes ret til at fyre ansatte i forbindelse med omstruktureringer. Arbejdsgiverne og den borgerlige opposition i parlamentet er tilfredse med den kontroversielle afgørelse blandt domstolens ni dommere. Men også langt ind i fagbevægelserne finder ledere, at regeringen gik for vidt med lovgivning. Stort set kun det kommunistisk orienterede CGT tordner mod domstolens begrænsninger af den lovpakke, som det franske kommunistparti, PCF, pressede igennem i regeringen - delvist som oplæg til partiets valgkamp. Debatten var den samme, da regeringen for et par år siden pressede sin lov om en 35- timers arbejdsuge igennem. Også dengang var arbejdsgiverne imod og tog nederlaget alvorligt. Den største arbejdsgiverforening, CNPF, skiftede således ikke kun leder, men opbyggede en helt ny organisation, Medef, der er en af de væsentligste organisationer i den europæiske arbejdsgiverorganisation UNICE. CGT støttede loven fuldt ud, mens den tredje største landsorganisation, FO, ønskede langt større muligheder til at indgå aftaler om kortere arbejdstid, end loven lagde op til. Den daværende arbejdsminister, Matine Aubry, afviste blandt andet en af de væsentlige aftaler, som FO indgik med arbejdsgiverne. Den ny lovpakke begrænser blandt andet arbejdsgivernes ret til at fyre ansatte af økonomiske grunde. Fyresedlerne kunne kun snurre, hvis alvorlige, økonomiske vanskeligheden ikke kunne overvindes på anden måde. Eller den teknologiske udvikling gjorde det nødvendigt at fyre folk for at overleve, eller fyringer simpelt hen var nødvendige for at overhovedet holde gang i virksomheden på længere sigt.

8 Forfatningsdomstolen gik helt tilbage til de franske frihedsrettigheder fra 1789 for at finde belæg for, at lovpakken var for stram og hindrede, at virksomhederne kunne tilpasse sig nye forhold. Fra at redde arbejdspladser kunne pakken tværtimod ødelægge firmaers muligheder for at overleve og dermed direkte skabe arbejdsløshed, var holdningen hos dommerne. FO finderπ, at domstolen totalt desavouerer regeringen. Sekretær Jean Francois Aussel siger, at regeringen i langt højere grad burde have konsulteret parterne, før den kom med pakken. Holdningen i den største landsorganisation, CFDT, er den samme. Parterne skulle have være indblandet. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet!

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Fra Folkets Parlament, Rådhuspladsen København, 4. juni 2012 Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Skriften på væggen s.

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere