EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002"

Transkript

1 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre. Kommissionen er parat til ændringer, men fastholder trods kritik, at EU-retningslinjer skal følges op med nationale EU-Kommissionens årlige retningslinjer for jobpolitikken mødte klar kritik, da arbejds-, beskæftigelses- og socialministrene fra de 15 EU-lande mødtes til et uformelt møde fredag og lørdag i den spanske by Burgos. Fra en række ministre lød det, at retningslinjerne er for detaljerede og rapporter for omfangsrige. De tog også afstand fra Kommissionens ønsker om, at EUretningslinjer følges op med nationale. De første retningslinjer kom i efteråret 1997 under det luxembourgske EUformandskab. De har siden fulgt de samme temaer, men skal til revision i år. Kommissionen ventes at spille ud med forslag i juli og er lydhør over for den del af kritikken, der går på omfanget af rapporter og graden af detaljer. Men Kommissionen ændrer næppe sit krav om, at EU s retningslinjer bør følges op af nationale. EU-kommissær Anna Diamantopoulou har flere gange påpeget, at det ikke nytter noget med EU-retningslinjer, hvis landene ikke herefter vedtager nationale. Nogle lande har nationale retningslinjer, men ingen har det på alle punkter. Anna Diamantopoulou s talsmand, Andrew Fielding, siger, at det da godt kan være, Kommissionen kan blive enig om at skære antallet af retningslinjer ned fra de omkring 20, de hidtil er kommet med, og at rapporter bliver tyndere. - Men når det gælder nationale retningslinjer, så er det et nøglepunkt for Anna Diamantopoulou. Uden dem, svækker man hele jobpolitikken, siger Andrew Fielding. Siden 1997 er Kommissionen kommet med klarere og klarere mål. På topmøder er målene strammet op, så der er tal på en række mål, EU skal nå. For to år siden vedtog stats- og regeringslederne, at den generelle beskæftigelse i EU skal op på 70 procent inden år Målet for kvindernes beskæftigelse blev sat til 60 procent. For begge køn betyder det en stigning på omkring 10 procentpoint. EU satte samtidig fuld beskæftigelse som mål, og året efter vedtog stats- og regeringslederne nye mål i Stockholm om at mindske fattigdommen. Samtidig skulle de ældres beskæftigelse øges fra omkring 38 procent til 50 procent. Den spanske arbejdsminister Juan Carlos Aparicio talte på rådsmødet i Burgos ikke imod sådanne mål. Det spanske formandskab roste tværtimod allerede i et papir før mødet, at EU s beskæftigelsespolitik har ført til flere job. 10 millioner ledige har fundet job siden Beskæftigelsen er øget, så den nu er oppe på 64 procent og dermed godt på vej mod målet for 2010.

2 Men skal målet nås, skal der skabes 1,1 procent flere job om året. Skal de ældre og yngre ledige ind på arbejdsmarkedet, så er kravene endnu hårdere. Så skal der ikke kun skaffes job til de 14,5 millioner ledige, men grupper, der i dag er ude af arbejdsmarkedet, skal tilbage. Det er i det spil, at en række arbejdsog beskæftigelsesministre ønsker bredere retningslinjer, som de selv kan fylde ud. Til de lande hører først og fremmest Storbritannien, Spanien, men også den nye centrum-højre-regering i Italien. Også den danske regering ønsker bredere og mere runde retningslinjer på linje med den hollandske, socialdemokratiske arbejdsminister.. En af de fire søjler for retningslinjer hedder beskæftigelsesegnethed. En anden tilpasningsevne. I Kommissionen er der forståelse for, at nogle ministre har svært ved at få hold på begreberne, og at det kan være nødvendigt med bredere rammer på de områder. Men der er også ministre som den belgiske socialist Laurette Onkelinx, der også her ønsker håndfaste retningslinjer. Det samme gør den europæiske fagbevægelse EFS, mens arbejdsgivernes UNICE på rådsmødet trak den anden vej. Uddannelse er et nøglepunkt, når det gælder de ansattes muligheder for job. EFS støtter klare og målelige krav også på det område. Holdningen er, at man med målelige krav for eksempel kan se, på enkelte landes budgetter, om de også gør noget, så flere får uddannelse og efteruddannelse. EFS kræver bedre økonomisk koordinering Det er ikke nok med en beskæftigelsespolitik. Den økonomiske politik må koordineres, så den giver vækst og grundlag for job, sagde EFS s generalsekretær Emilio Gabaglio på EUrådsmøde. Parterne på det europæiske arbejdsmarked var traditionen tro med på førstedagen af det todages uformelle møde for EU-landenes arbejds-, beskæftigelses- og socialministre. På forhånd var de bedt om at komme med bud på, hvad de kunne gøre for at styrke beskæftigelsespolitikken i EU. Emilio Gabaglio benyttede imidlertid anledningen til at opfordre EUlandenes finans- og økonomiminister til også at sætte kampen for job op blandt de højeste prioriteter. Og skal der flere job, kræver det, at ministrene koordinerer deres økonomiske politik bedre. Det er kun en uge siden,. at EUkommissionens formand, Romano Prodi, også talte om, at den økonomiske politik må styrkes i EU og især koordineringen, så alle trækker i samme retning. Han bebudede, at Kommissionen til sommer spiller ud med et forslag. Men Gabaglio mente, at det haster med at få gang i økonomien. For uden vækst bliver der direkte nedgang i jobbene. Og den økonomiske vækst tager af. EFS-generalsekretæren fandt desuden, at parterne gennem dialog kan bidrage til beskæftigelse og udvikling. For tiden forhandler de om telearbejde og forbereder forhandlinger om livslang læring. Fortsættes næste side

3 Direktør i UNICE, Thérèse de Liedekerke siger til EU-Orientering, at også arbejdsgiverne gav fuld tilslutning til den sociale dialog. - Vi er positive, og vi håber, at vi kan nå frem til et forhandlingsoplæg om livslang læring, før topmødet i Barcelona i marts, siger Thérèse de Liedekerke. UNICE kom også med kritik af Lissabon-processen, fordi landene stadig ikke har åbnet afgørende markeder (se nedenfor). Endelig kritiserede UNICE, at EU stadig ikke har opnået et forlig om et europæisk agentur for patenter, så det bliver lettere for firmaer at opnå patenter. - Men vi kommenterede ikke et nyt forslag fra Kommissionen om omstruktureringer i virksomhederne. Ikke, fordi vi ikke ville, men forslaget er til høring blandt vore medlemsorganisationer, siger Thérèse de Liedekerke. EU venter flere ledige De unge og ældre, mænd og ansatte på tidsbestemte kontrakter bliver hårdest ramt af en stigende ledighed i EU, fastslår EU-Kommissionen tirsdag i en revideret rapport om beskæftigelsen Kommissionen venter, at ledigheden igen stiger efter de seneste års gunstige udviking, hvor EU-landene skabte ti millioner job og øgede beskæftigelsesgraden fra 60 til 63 procent. Den reviderede rapport medtager de ændringer, den amerikanske krise efter 11. september ventes at få for det økonomiske opsving og dermed også beskæftigelsen. Det hedder, at den lavere optimisme i erhvervslivet og hos forbrugerne kan få alvorlige følger for beskæftigelsen. Alle sektorer er ramt, men værst går det ud over den højteknologiske industri og øvrige topmoderne industrier, der bygger på viden. Mange af de hårdt ramte sektorer er domineret af mandejob. Mænd på kontaktarbejde er særligt udsatte. Rapporten fastslår, at 31 procent af de ansatte inden for landbrug, fiskeri og skovdrift var på kontrakter i år Det gjaldt også 21,7 procent i hotelog restaurationsbranchen og 19,8 procent i byggeriet. I Spanien arbejdede 32,2 procent af de ansatte på tidsbestemte kontrakter, mens det kun var 11,9 procent i Danmark. Deltidsarbejde er også udbredt. I butiksfagene var 37,5 procent på deltid. Det gjaldt også 34,3 procent af de ansatte i hoteller og restaurationer. Vejen ud af krisen hedder uddannelse, siger EU-kommissær Anna Diamantopoulou, og også livslang læring, støtte til ledige og aktiv hjælp gennem arbejdsmarkedspolitikken, så de ledige og udstødte bliver rustede til at få nye job. Kommissæren finder dog, at EUlandene er rustede til at tage kampen mod ledigheden op. Hun venter, at optimismen vender tilbage i 2003 og dermed også jobbene.

4 EU-arbejdsgivere kræver liberaliseringer EU lever ikke op til sine egne løfter, mener den europæiske arbejdsgiverorganisation UNICE. I et åbent brev til det spanske EU-formandskab hedder det, at EU ikke holder løftet om at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige region. Arbejdsgiverne mener, at der nu må handling bag ordene om at liberalisere gas-og energimarkederne, transportsektoren, telemarkedet og også de finansielle tjenester. - Vi er bekymrede over, at ti procent af EU s love om at åbne markederne simpelt hen ikke er fulgt op i de enkelte lande, siger UNICE s generalsekretær Philippe de Buck. Han peger på, at den nuværende økonomiske situation kræver mere skub i liberaliseringer og et fleksibelt arbejdsmarked. - Det er nu på høje tid, at medlemsstaterne lever op til det, de lovede for to år siden, siger Philippe de Buck og henviser til beslutningerne på topmødet i Lissabon, hvor stats- og regeringslederne var enige om at øge konkurrenceevnen. Brevet til den spanske premierminister José María Aznar er det første udspil fra UNICE før forårets topmøde i Barcelona, hvor både det spanske formandskab og EU- Kommissionen kommer med forslag til, hvordan EU kan øge fleksibiliteten og konkurrenceevnen. UNICE kræver konkrete udspil fra topmødet. - Vi frygter, at kommer der ikke konkrete udspil i Barcelona, så vil hele processen gå i stå. Vi forventer virkelig øget politisk vilje til at komme ud over de nationale interesser. Det er i alles interesser, siger formanden for UNICE, Georges Jacobs. Netop Spanien presser på for at få åbnet for markederne i EU. Det har især været en torn i øjet for den spanske regering, at franske statsejede firmaer opererer i EU samtidig med, at Frankrig ikke åbner egne markeder. Formændene for UNICE s medlemsorganisationer har underskrevet brevet til José María Aznar. Blandt underskriverne er dermed både formanden for DA, Niels Fog, og DI s formand, Johan Schröder. hermed kommende udspil til forhandlinger mellem parterne. Samtidig kan vi oplyse, at Kommissionen også i næste uge kommer med til egentlige udspil til Barcelona-topmødet. Og endelig spurgte John på mødet i koordineringsudvalget, hvornår hvidbogen om ASA(CSR) kommer. Det gør den midt på sommeren efter planen. Prodi kræver dato for frie markeder Formanden for EU-Kommissionen, Romano Prodi, retter skytset mod lande, der ikke lever op til beslutninger om at liberalisere markeder som el- og gas- og også postsektoren. Med klar adresse til især Frankrig sagde Romano Prodi på en pressekonference i Kommissionen forrige tirsdag, at der nu må sættes datoer for, hvornår markederne er liberaliseret. - Uden klare datoer er der ingen mål, sagde kommissionsformanden, da han præsenterede oplægget Lissabon-strategien - få gang i forandringer.

5 Oplægget er en opfølgning på topmødet i Lissabon for to år siden, hvor EU besluttede at gøre regionen til den mest konkurrencedygtige i verden og også det område, hvor den ny teknologi er længst fremme. Det er samtidig et oplæg til diskussionerne på topmødet i Barcelona i Marts, hvor stats- og regeringslederne også ser på, om målene fra Lissabon er nået. Kommissionen finder, at stats- og regeringslederne skal sætte yderligere fokus på den økonomiske politik, den sociale samhørighed og en bæredygtig udvikling. Uddannelse skal prioriteres op. Det skal være lettere at få uddannelser godkendt i andre lande. Beskæftigelsespolitikken skal styrkes, så også ældre får arbejde eller bliver længere på arbejdsmarkedet. Skattesystemer og understøttelser skal indrettes, så folk får noget ud af at søge arbejde eller fortsat arbejde. Endelig mente Prodi, at det er helt nødvendigt, at den økonomiske politik koordineres især i euro-området. Og EU må gøre op med vetoretten på enkelte områder, så flere politiske områder kan vedtages med kvalificeret flertal. EU ønsker social dialog Arbejdsmarkedets parter skal se på, hvordan omlægninger EU-Kommissionen beder arbejdsmarkedets parter vurdere, hvordan virksomheder kan slutte sig sammen eller gennemgå større ændringer, så det er socialt acceptabelt og rammer de ansatte mindst muligt. Kommissionen giver arbejdsmarkedets parter seks uger til at svare på, om de er parate til at forhandle principper for det, Kommissionen kalder socialt intelligente omlægninger. Kommissionen finder, at regler for god adfærd er nødvendige. Flere og flere virksomheder slutter sig sammen eller omlægger produktionen. Det får ofte alvorlige følger for de ansatte. Det anslås således, at lønmodtagere mistede arbejdet sidste år i forbindelse med, at deres virksomhed blev sluttet sammen med en anden. Antallet af sammenlægninger og større omlægninger steg fra i 1991 til i EU-kommissær Anna Diamantopoulou lægger derfor vægt på, at der kommer regler for, hvordan sammenlægninger og omlægninger kan foregå på en ordentlig måde. af virksomheder kan ske mere smidigt Kommissionen finder samtidig, at arbejdsmarkedets parter er bedst til selv at finde svarene. Kommissionen stiller også spørgsmålet, om de europæiske hovedorganisationer, UNICE fra arbejdsgiverne, EFS fra lønmodtagerne og CEEP fra de offentlige arbejdsgivere er de rette, eller om brancheorganisationer denne gang skal inddrages. En embedsmand i Kommissionen siger til EU-Orientering, at han er klar over, at parterne kommer på en svær opgave. Tidligere har de forhandlet om regler for deltidsarbejde, forældreorlov og kontraktarbejde. Nu er det mere abstrakte spørgsmål som ansattes muligheder for at tilpasse sig nye forhold, om der er bureaukratiske forhold, der hindrer omlægninger, om forholdene til underleverandører og lokale myndigheder i forbindelse med omlægninger og et kodeks for god adfærd i forbindelse med omlægningerne.

6 I Kommissionen understreges det, at der allerede er regler for information og høring og også regler for massefyringer. Men Kommissionen ønsker reglerne udbygget, så sammenlægninger og omlægninger kan ske mere smertefrit, og ansatte ikke blot smides på porten og ud i ledighed. De ansatte skal have færdigheder, der gør dem smidige på arbejdsmarkedet. Det spanske EU-formandskab arbejder for tiden på forslag til, hvordan EU kan opbygge en form for mæglingsinstitution, hvor arbejdsmarkedets parter kan søge hjælp, hvis de løber ud i konflikter for eksempel ved ændringer af strukturerne i virksomhederne. Kommissionen beder også parterne komme med bud på, om det er en god ide at opbygge et konfliktsystem. EU-Parlamenter strammer regler for arbejde for det offentlige Et overvældende flertal i Europa- Parlamentet vedtog sidste torsdag to betænkninger om offentlige indkøb og udbud, der lægger op til klare stramninger af Kommissionens forslag. Parlamentet kræver mere hensyn til de ansatte og miljøet, når private virksomheder udfører opgaver for det offentlige. Virksomhederne skal følge de arbejdsregler, der gælder. Samtidig finder parlamentet, at opgaverne skal være langt større end i dag, før offentlige myndigheder behøver at sende dem ud i EU-licitationer. Parlamentet lægger dermed op til en konfrontation med EU-Kommissionen, der ikke ønsker ændringer. EU-kommissær Frits Bolkestein sagde før parlamentets afstemning, at Kommissionen ikke accepterede, at beløbene blev hævet med fra 30 til 50 procent. Også en række af parlamentets stramninger var Kommissionen imod. Parlamentet fastslår blandt andet, at virksomhederne som minimum skal overholde de forpligtelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt samt forpligtelserne i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen, herunder kollektive samt individuelle rettigheder, der følger af gældende arbejdsmarkedslovgivning, retsafgørelser og kollektive aftaler. Parlamentet lægger også op til, at myndighederne kan stille en række sociale og miljømæssige krav til de virksomheder, der får opgaver. De to betænkninger kommer op på det næste rådsmøde for det indre marked. Dansk ligeløn i EU's søgelys EU-Kommissionen vil følge med i regeringens bebudede stramninger af loven om ligeløn. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen agter at udskyde en ændring af loven, så firmaer ikke behøver at opdele deres lønstatistik på køn, selv om de ansatte kræver det. Claus Hjort Frederiksen overvejer endog ifølge BT helt at stoppe ændringen af loven, før den træder i kraft til sommer. Den beslutning vil Kommissionen følge med i, da EU-landenes regeringer er enige om at gøre mere for ligestillingen og især sætte fokus på ligelønnen. - Landene må selv om, hvordan de følger op på beslutningerne om at øge ligestillingen

7 og gøre noget ved ligelønnen. Men det er jo lidt svært at sammenligne lønnen, hvis der ikke er nogen statistik, siger EU-kommissær Anna Diamantopoulous talsmand, Andrew Fielding. Anna Diamantopoulou har flere gange rost den danske ligestilling, fordi Danmark er et af de lande, hvor flest kvinder er i arbejde. Til gengæld har Kommissionen også peget på, at der stadig er et opdelt arbejdsmarked med mange lavtlønnede kvindejob. Kommissionen roste i sin seneste beskæftigelsesrapport Danmark for indføre en større åbenhed om lønningerne og Sverige for at forpligte arbejdsgiverne til netop at komme med en årlig opgørelse over lønningerne for at undgå skævheder mellem kønnene. EU-Kommissionen har forsøgt at opgøre forskellen mellem kvinder og mænds lønninger og vurderer, at den blev øget med to procent fra 1996 til 97. Forskellen er størst i den private sektor, hvor mændene tjener 19 procent mere end kvinderne i gennemsnit. Franske parter i nyt opgør om love kontra aftaler Den franske forfatningsdomstols afvisning af dele af ny arbejdsmarkedslov sætter på ny skub i debatten om love kontra aftaler Skulle den franske regering have lyttet til parterne eller selv blot brage af sted med love om begrænsninger af retten til at fyre ansatte? Debatten er brudt ud, efter den franske forfatningsdomstol forrige lørdag afviste dele af en ny lovpakke, der blandt andet begrænsede arbejdsgivernes ret til at fyre ansatte i forbindelse med omstruktureringer. Arbejdsgiverne og den borgerlige opposition i parlamentet er tilfredse med den kontroversielle afgørelse blandt domstolens ni dommere. Men også langt ind i fagbevægelserne finder ledere, at regeringen gik for vidt med lovgivning. Stort set kun det kommunistisk orienterede CGT tordner mod domstolens begrænsninger af den lovpakke, som det franske kommunistparti, PCF, pressede igennem i regeringen - delvist som oplæg til partiets valgkamp. Debatten var den samme, da regeringen for et par år siden pressede sin lov om en 35- timers arbejdsuge igennem. Også dengang var arbejdsgiverne imod og tog nederlaget alvorligt. Den største arbejdsgiverforening, CNPF, skiftede således ikke kun leder, men opbyggede en helt ny organisation, Medef, der er en af de væsentligste organisationer i den europæiske arbejdsgiverorganisation UNICE. CGT støttede loven fuldt ud, mens den tredje største landsorganisation, FO, ønskede langt større muligheder til at indgå aftaler om kortere arbejdstid, end loven lagde op til. Den daværende arbejdsminister, Matine Aubry, afviste blandt andet en af de væsentlige aftaler, som FO indgik med arbejdsgiverne. Den ny lovpakke begrænser blandt andet arbejdsgivernes ret til at fyre ansatte af økonomiske grunde. Fyresedlerne kunne kun snurre, hvis alvorlige, økonomiske vanskeligheden ikke kunne overvindes på anden måde. Eller den teknologiske udvikling gjorde det nødvendigt at fyre folk for at overleve, eller fyringer simpelt hen var nødvendige for at overhovedet holde gang i virksomheden på længere sigt.

8 Forfatningsdomstolen gik helt tilbage til de franske frihedsrettigheder fra 1789 for at finde belæg for, at lovpakken var for stram og hindrede, at virksomhederne kunne tilpasse sig nye forhold. Fra at redde arbejdspladser kunne pakken tværtimod ødelægge firmaers muligheder for at overleve og dermed direkte skabe arbejdsløshed, var holdningen hos dommerne. FO finderπ, at domstolen totalt desavouerer regeringen. Sekretær Jean Francois Aussel siger, at regeringen i langt højere grad burde have konsulteret parterne, før den kom med pakken. Holdningen i den største landsorganisation, CFDT, er den samme. Parterne skulle have være indblandet. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere