EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002"

Transkript

1 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre. Kommissionen er parat til ændringer, men fastholder trods kritik, at EU-retningslinjer skal følges op med nationale EU-Kommissionens årlige retningslinjer for jobpolitikken mødte klar kritik, da arbejds-, beskæftigelses- og socialministrene fra de 15 EU-lande mødtes til et uformelt møde fredag og lørdag i den spanske by Burgos. Fra en række ministre lød det, at retningslinjerne er for detaljerede og rapporter for omfangsrige. De tog også afstand fra Kommissionens ønsker om, at EUretningslinjer følges op med nationale. De første retningslinjer kom i efteråret 1997 under det luxembourgske EUformandskab. De har siden fulgt de samme temaer, men skal til revision i år. Kommissionen ventes at spille ud med forslag i juli og er lydhør over for den del af kritikken, der går på omfanget af rapporter og graden af detaljer. Men Kommissionen ændrer næppe sit krav om, at EU s retningslinjer bør følges op af nationale. EU-kommissær Anna Diamantopoulou har flere gange påpeget, at det ikke nytter noget med EU-retningslinjer, hvis landene ikke herefter vedtager nationale. Nogle lande har nationale retningslinjer, men ingen har det på alle punkter. Anna Diamantopoulou s talsmand, Andrew Fielding, siger, at det da godt kan være, Kommissionen kan blive enig om at skære antallet af retningslinjer ned fra de omkring 20, de hidtil er kommet med, og at rapporter bliver tyndere. - Men når det gælder nationale retningslinjer, så er det et nøglepunkt for Anna Diamantopoulou. Uden dem, svækker man hele jobpolitikken, siger Andrew Fielding. Siden 1997 er Kommissionen kommet med klarere og klarere mål. På topmøder er målene strammet op, så der er tal på en række mål, EU skal nå. For to år siden vedtog stats- og regeringslederne, at den generelle beskæftigelse i EU skal op på 70 procent inden år Målet for kvindernes beskæftigelse blev sat til 60 procent. For begge køn betyder det en stigning på omkring 10 procentpoint. EU satte samtidig fuld beskæftigelse som mål, og året efter vedtog stats- og regeringslederne nye mål i Stockholm om at mindske fattigdommen. Samtidig skulle de ældres beskæftigelse øges fra omkring 38 procent til 50 procent. Den spanske arbejdsminister Juan Carlos Aparicio talte på rådsmødet i Burgos ikke imod sådanne mål. Det spanske formandskab roste tværtimod allerede i et papir før mødet, at EU s beskæftigelsespolitik har ført til flere job. 10 millioner ledige har fundet job siden Beskæftigelsen er øget, så den nu er oppe på 64 procent og dermed godt på vej mod målet for 2010.

2 Men skal målet nås, skal der skabes 1,1 procent flere job om året. Skal de ældre og yngre ledige ind på arbejdsmarkedet, så er kravene endnu hårdere. Så skal der ikke kun skaffes job til de 14,5 millioner ledige, men grupper, der i dag er ude af arbejdsmarkedet, skal tilbage. Det er i det spil, at en række arbejdsog beskæftigelsesministre ønsker bredere retningslinjer, som de selv kan fylde ud. Til de lande hører først og fremmest Storbritannien, Spanien, men også den nye centrum-højre-regering i Italien. Også den danske regering ønsker bredere og mere runde retningslinjer på linje med den hollandske, socialdemokratiske arbejdsminister.. En af de fire søjler for retningslinjer hedder beskæftigelsesegnethed. En anden tilpasningsevne. I Kommissionen er der forståelse for, at nogle ministre har svært ved at få hold på begreberne, og at det kan være nødvendigt med bredere rammer på de områder. Men der er også ministre som den belgiske socialist Laurette Onkelinx, der også her ønsker håndfaste retningslinjer. Det samme gør den europæiske fagbevægelse EFS, mens arbejdsgivernes UNICE på rådsmødet trak den anden vej. Uddannelse er et nøglepunkt, når det gælder de ansattes muligheder for job. EFS støtter klare og målelige krav også på det område. Holdningen er, at man med målelige krav for eksempel kan se, på enkelte landes budgetter, om de også gør noget, så flere får uddannelse og efteruddannelse. EFS kræver bedre økonomisk koordinering Det er ikke nok med en beskæftigelsespolitik. Den økonomiske politik må koordineres, så den giver vækst og grundlag for job, sagde EFS s generalsekretær Emilio Gabaglio på EUrådsmøde. Parterne på det europæiske arbejdsmarked var traditionen tro med på førstedagen af det todages uformelle møde for EU-landenes arbejds-, beskæftigelses- og socialministre. På forhånd var de bedt om at komme med bud på, hvad de kunne gøre for at styrke beskæftigelsespolitikken i EU. Emilio Gabaglio benyttede imidlertid anledningen til at opfordre EUlandenes finans- og økonomiminister til også at sætte kampen for job op blandt de højeste prioriteter. Og skal der flere job, kræver det, at ministrene koordinerer deres økonomiske politik bedre. Det er kun en uge siden,. at EUkommissionens formand, Romano Prodi, også talte om, at den økonomiske politik må styrkes i EU og især koordineringen, så alle trækker i samme retning. Han bebudede, at Kommissionen til sommer spiller ud med et forslag. Men Gabaglio mente, at det haster med at få gang i økonomien. For uden vækst bliver der direkte nedgang i jobbene. Og den økonomiske vækst tager af. EFS-generalsekretæren fandt desuden, at parterne gennem dialog kan bidrage til beskæftigelse og udvikling. For tiden forhandler de om telearbejde og forbereder forhandlinger om livslang læring. Fortsættes næste side

3 Direktør i UNICE, Thérèse de Liedekerke siger til EU-Orientering, at også arbejdsgiverne gav fuld tilslutning til den sociale dialog. - Vi er positive, og vi håber, at vi kan nå frem til et forhandlingsoplæg om livslang læring, før topmødet i Barcelona i marts, siger Thérèse de Liedekerke. UNICE kom også med kritik af Lissabon-processen, fordi landene stadig ikke har åbnet afgørende markeder (se nedenfor). Endelig kritiserede UNICE, at EU stadig ikke har opnået et forlig om et europæisk agentur for patenter, så det bliver lettere for firmaer at opnå patenter. - Men vi kommenterede ikke et nyt forslag fra Kommissionen om omstruktureringer i virksomhederne. Ikke, fordi vi ikke ville, men forslaget er til høring blandt vore medlemsorganisationer, siger Thérèse de Liedekerke. EU venter flere ledige De unge og ældre, mænd og ansatte på tidsbestemte kontrakter bliver hårdest ramt af en stigende ledighed i EU, fastslår EU-Kommissionen tirsdag i en revideret rapport om beskæftigelsen Kommissionen venter, at ledigheden igen stiger efter de seneste års gunstige udviking, hvor EU-landene skabte ti millioner job og øgede beskæftigelsesgraden fra 60 til 63 procent. Den reviderede rapport medtager de ændringer, den amerikanske krise efter 11. september ventes at få for det økonomiske opsving og dermed også beskæftigelsen. Det hedder, at den lavere optimisme i erhvervslivet og hos forbrugerne kan få alvorlige følger for beskæftigelsen. Alle sektorer er ramt, men værst går det ud over den højteknologiske industri og øvrige topmoderne industrier, der bygger på viden. Mange af de hårdt ramte sektorer er domineret af mandejob. Mænd på kontaktarbejde er særligt udsatte. Rapporten fastslår, at 31 procent af de ansatte inden for landbrug, fiskeri og skovdrift var på kontrakter i år Det gjaldt også 21,7 procent i hotelog restaurationsbranchen og 19,8 procent i byggeriet. I Spanien arbejdede 32,2 procent af de ansatte på tidsbestemte kontrakter, mens det kun var 11,9 procent i Danmark. Deltidsarbejde er også udbredt. I butiksfagene var 37,5 procent på deltid. Det gjaldt også 34,3 procent af de ansatte i hoteller og restaurationer. Vejen ud af krisen hedder uddannelse, siger EU-kommissær Anna Diamantopoulou, og også livslang læring, støtte til ledige og aktiv hjælp gennem arbejdsmarkedspolitikken, så de ledige og udstødte bliver rustede til at få nye job. Kommissæren finder dog, at EUlandene er rustede til at tage kampen mod ledigheden op. Hun venter, at optimismen vender tilbage i 2003 og dermed også jobbene.

4 EU-arbejdsgivere kræver liberaliseringer EU lever ikke op til sine egne løfter, mener den europæiske arbejdsgiverorganisation UNICE. I et åbent brev til det spanske EU-formandskab hedder det, at EU ikke holder løftet om at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige region. Arbejdsgiverne mener, at der nu må handling bag ordene om at liberalisere gas-og energimarkederne, transportsektoren, telemarkedet og også de finansielle tjenester. - Vi er bekymrede over, at ti procent af EU s love om at åbne markederne simpelt hen ikke er fulgt op i de enkelte lande, siger UNICE s generalsekretær Philippe de Buck. Han peger på, at den nuværende økonomiske situation kræver mere skub i liberaliseringer og et fleksibelt arbejdsmarked. - Det er nu på høje tid, at medlemsstaterne lever op til det, de lovede for to år siden, siger Philippe de Buck og henviser til beslutningerne på topmødet i Lissabon, hvor stats- og regeringslederne var enige om at øge konkurrenceevnen. Brevet til den spanske premierminister José María Aznar er det første udspil fra UNICE før forårets topmøde i Barcelona, hvor både det spanske formandskab og EU- Kommissionen kommer med forslag til, hvordan EU kan øge fleksibiliteten og konkurrenceevnen. UNICE kræver konkrete udspil fra topmødet. - Vi frygter, at kommer der ikke konkrete udspil i Barcelona, så vil hele processen gå i stå. Vi forventer virkelig øget politisk vilje til at komme ud over de nationale interesser. Det er i alles interesser, siger formanden for UNICE, Georges Jacobs. Netop Spanien presser på for at få åbnet for markederne i EU. Det har især været en torn i øjet for den spanske regering, at franske statsejede firmaer opererer i EU samtidig med, at Frankrig ikke åbner egne markeder. Formændene for UNICE s medlemsorganisationer har underskrevet brevet til José María Aznar. Blandt underskriverne er dermed både formanden for DA, Niels Fog, og DI s formand, Johan Schröder. hermed kommende udspil til forhandlinger mellem parterne. Samtidig kan vi oplyse, at Kommissionen også i næste uge kommer med til egentlige udspil til Barcelona-topmødet. Og endelig spurgte John på mødet i koordineringsudvalget, hvornår hvidbogen om ASA(CSR) kommer. Det gør den midt på sommeren efter planen. Prodi kræver dato for frie markeder Formanden for EU-Kommissionen, Romano Prodi, retter skytset mod lande, der ikke lever op til beslutninger om at liberalisere markeder som el- og gas- og også postsektoren. Med klar adresse til især Frankrig sagde Romano Prodi på en pressekonference i Kommissionen forrige tirsdag, at der nu må sættes datoer for, hvornår markederne er liberaliseret. - Uden klare datoer er der ingen mål, sagde kommissionsformanden, da han præsenterede oplægget Lissabon-strategien - få gang i forandringer.

5 Oplægget er en opfølgning på topmødet i Lissabon for to år siden, hvor EU besluttede at gøre regionen til den mest konkurrencedygtige i verden og også det område, hvor den ny teknologi er længst fremme. Det er samtidig et oplæg til diskussionerne på topmødet i Barcelona i Marts, hvor stats- og regeringslederne også ser på, om målene fra Lissabon er nået. Kommissionen finder, at stats- og regeringslederne skal sætte yderligere fokus på den økonomiske politik, den sociale samhørighed og en bæredygtig udvikling. Uddannelse skal prioriteres op. Det skal være lettere at få uddannelser godkendt i andre lande. Beskæftigelsespolitikken skal styrkes, så også ældre får arbejde eller bliver længere på arbejdsmarkedet. Skattesystemer og understøttelser skal indrettes, så folk får noget ud af at søge arbejde eller fortsat arbejde. Endelig mente Prodi, at det er helt nødvendigt, at den økonomiske politik koordineres især i euro-området. Og EU må gøre op med vetoretten på enkelte områder, så flere politiske områder kan vedtages med kvalificeret flertal. EU ønsker social dialog Arbejdsmarkedets parter skal se på, hvordan omlægninger EU-Kommissionen beder arbejdsmarkedets parter vurdere, hvordan virksomheder kan slutte sig sammen eller gennemgå større ændringer, så det er socialt acceptabelt og rammer de ansatte mindst muligt. Kommissionen giver arbejdsmarkedets parter seks uger til at svare på, om de er parate til at forhandle principper for det, Kommissionen kalder socialt intelligente omlægninger. Kommissionen finder, at regler for god adfærd er nødvendige. Flere og flere virksomheder slutter sig sammen eller omlægger produktionen. Det får ofte alvorlige følger for de ansatte. Det anslås således, at lønmodtagere mistede arbejdet sidste år i forbindelse med, at deres virksomhed blev sluttet sammen med en anden. Antallet af sammenlægninger og større omlægninger steg fra i 1991 til i EU-kommissær Anna Diamantopoulou lægger derfor vægt på, at der kommer regler for, hvordan sammenlægninger og omlægninger kan foregå på en ordentlig måde. af virksomheder kan ske mere smidigt Kommissionen finder samtidig, at arbejdsmarkedets parter er bedst til selv at finde svarene. Kommissionen stiller også spørgsmålet, om de europæiske hovedorganisationer, UNICE fra arbejdsgiverne, EFS fra lønmodtagerne og CEEP fra de offentlige arbejdsgivere er de rette, eller om brancheorganisationer denne gang skal inddrages. En embedsmand i Kommissionen siger til EU-Orientering, at han er klar over, at parterne kommer på en svær opgave. Tidligere har de forhandlet om regler for deltidsarbejde, forældreorlov og kontraktarbejde. Nu er det mere abstrakte spørgsmål som ansattes muligheder for at tilpasse sig nye forhold, om der er bureaukratiske forhold, der hindrer omlægninger, om forholdene til underleverandører og lokale myndigheder i forbindelse med omlægninger og et kodeks for god adfærd i forbindelse med omlægningerne.

6 I Kommissionen understreges det, at der allerede er regler for information og høring og også regler for massefyringer. Men Kommissionen ønsker reglerne udbygget, så sammenlægninger og omlægninger kan ske mere smertefrit, og ansatte ikke blot smides på porten og ud i ledighed. De ansatte skal have færdigheder, der gør dem smidige på arbejdsmarkedet. Det spanske EU-formandskab arbejder for tiden på forslag til, hvordan EU kan opbygge en form for mæglingsinstitution, hvor arbejdsmarkedets parter kan søge hjælp, hvis de løber ud i konflikter for eksempel ved ændringer af strukturerne i virksomhederne. Kommissionen beder også parterne komme med bud på, om det er en god ide at opbygge et konfliktsystem. EU-Parlamenter strammer regler for arbejde for det offentlige Et overvældende flertal i Europa- Parlamentet vedtog sidste torsdag to betænkninger om offentlige indkøb og udbud, der lægger op til klare stramninger af Kommissionens forslag. Parlamentet kræver mere hensyn til de ansatte og miljøet, når private virksomheder udfører opgaver for det offentlige. Virksomhederne skal følge de arbejdsregler, der gælder. Samtidig finder parlamentet, at opgaverne skal være langt større end i dag, før offentlige myndigheder behøver at sende dem ud i EU-licitationer. Parlamentet lægger dermed op til en konfrontation med EU-Kommissionen, der ikke ønsker ændringer. EU-kommissær Frits Bolkestein sagde før parlamentets afstemning, at Kommissionen ikke accepterede, at beløbene blev hævet med fra 30 til 50 procent. Også en række af parlamentets stramninger var Kommissionen imod. Parlamentet fastslår blandt andet, at virksomhederne som minimum skal overholde de forpligtelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt samt forpligtelserne i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen, herunder kollektive samt individuelle rettigheder, der følger af gældende arbejdsmarkedslovgivning, retsafgørelser og kollektive aftaler. Parlamentet lægger også op til, at myndighederne kan stille en række sociale og miljømæssige krav til de virksomheder, der får opgaver. De to betænkninger kommer op på det næste rådsmøde for det indre marked. Dansk ligeløn i EU's søgelys EU-Kommissionen vil følge med i regeringens bebudede stramninger af loven om ligeløn. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen agter at udskyde en ændring af loven, så firmaer ikke behøver at opdele deres lønstatistik på køn, selv om de ansatte kræver det. Claus Hjort Frederiksen overvejer endog ifølge BT helt at stoppe ændringen af loven, før den træder i kraft til sommer. Den beslutning vil Kommissionen følge med i, da EU-landenes regeringer er enige om at gøre mere for ligestillingen og især sætte fokus på ligelønnen. - Landene må selv om, hvordan de følger op på beslutningerne om at øge ligestillingen

7 og gøre noget ved ligelønnen. Men det er jo lidt svært at sammenligne lønnen, hvis der ikke er nogen statistik, siger EU-kommissær Anna Diamantopoulous talsmand, Andrew Fielding. Anna Diamantopoulou har flere gange rost den danske ligestilling, fordi Danmark er et af de lande, hvor flest kvinder er i arbejde. Til gengæld har Kommissionen også peget på, at der stadig er et opdelt arbejdsmarked med mange lavtlønnede kvindejob. Kommissionen roste i sin seneste beskæftigelsesrapport Danmark for indføre en større åbenhed om lønningerne og Sverige for at forpligte arbejdsgiverne til netop at komme med en årlig opgørelse over lønningerne for at undgå skævheder mellem kønnene. EU-Kommissionen har forsøgt at opgøre forskellen mellem kvinder og mænds lønninger og vurderer, at den blev øget med to procent fra 1996 til 97. Forskellen er størst i den private sektor, hvor mændene tjener 19 procent mere end kvinderne i gennemsnit. Franske parter i nyt opgør om love kontra aftaler Den franske forfatningsdomstols afvisning af dele af ny arbejdsmarkedslov sætter på ny skub i debatten om love kontra aftaler Skulle den franske regering have lyttet til parterne eller selv blot brage af sted med love om begrænsninger af retten til at fyre ansatte? Debatten er brudt ud, efter den franske forfatningsdomstol forrige lørdag afviste dele af en ny lovpakke, der blandt andet begrænsede arbejdsgivernes ret til at fyre ansatte i forbindelse med omstruktureringer. Arbejdsgiverne og den borgerlige opposition i parlamentet er tilfredse med den kontroversielle afgørelse blandt domstolens ni dommere. Men også langt ind i fagbevægelserne finder ledere, at regeringen gik for vidt med lovgivning. Stort set kun det kommunistisk orienterede CGT tordner mod domstolens begrænsninger af den lovpakke, som det franske kommunistparti, PCF, pressede igennem i regeringen - delvist som oplæg til partiets valgkamp. Debatten var den samme, da regeringen for et par år siden pressede sin lov om en 35- timers arbejdsuge igennem. Også dengang var arbejdsgiverne imod og tog nederlaget alvorligt. Den største arbejdsgiverforening, CNPF, skiftede således ikke kun leder, men opbyggede en helt ny organisation, Medef, der er en af de væsentligste organisationer i den europæiske arbejdsgiverorganisation UNICE. CGT støttede loven fuldt ud, mens den tredje største landsorganisation, FO, ønskede langt større muligheder til at indgå aftaler om kortere arbejdstid, end loven lagde op til. Den daværende arbejdsminister, Matine Aubry, afviste blandt andet en af de væsentlige aftaler, som FO indgik med arbejdsgiverne. Den ny lovpakke begrænser blandt andet arbejdsgivernes ret til at fyre ansatte af økonomiske grunde. Fyresedlerne kunne kun snurre, hvis alvorlige, økonomiske vanskeligheden ikke kunne overvindes på anden måde. Eller den teknologiske udvikling gjorde det nødvendigt at fyre folk for at overleve, eller fyringer simpelt hen var nødvendige for at overhovedet holde gang i virksomheden på længere sigt.

8 Forfatningsdomstolen gik helt tilbage til de franske frihedsrettigheder fra 1789 for at finde belæg for, at lovpakken var for stram og hindrede, at virksomhederne kunne tilpasse sig nye forhold. Fra at redde arbejdspladser kunne pakken tværtimod ødelægge firmaers muligheder for at overleve og dermed direkte skabe arbejdsløshed, var holdningen hos dommerne. FO finderπ, at domstolen totalt desavouerer regeringen. Sekretær Jean Francois Aussel siger, at regeringen i langt højere grad burde have konsulteret parterne, før den kom med pakken. Holdningen i den største landsorganisation, CFDT, er den samme. Parterne skulle have være indblandet. EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001 EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs Et spinkelt forlig i Rådet om information og høring af ansatte bliver truet af krav fra udvalg

Læs mere

Fokus på social udstødelse

Fokus på social udstødelse EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-7. marts 2001 Fransk tak for sidst på EU-rådsmøde EU-Kommissionen lægger ikke nok vægt på kampen mod fattigdom og social udstødelse, mener den franske arbejdsminister

Læs mere

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-8.3.2002 Regeringen ønsker færre målsætninger for jobpolitik Det går den rigtige vej for danske ønsker, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUDXJXVW ()6SUHVIRUPHUH VRFLDO(8IRUIDWQLQJ 'HWLWDOLHQVNH(8IRUPDQGVNDEPnVW\UNHGHQVRFLDOHVLGHLGHWIRUHO ELJHRSO J WLOHQIRUIDWQLQJVWUDNWDWPHQHUGHQHXURS LVNHIDJEHY JHOVHGHU

Læs mere

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU $UEHMGVPDUNHGHWVSDUWHU LGLDORJRYHUNO IWHU 3DUWHUQHSnGHWHXURS LVNHDUEHMGVPDUNHGYHGWDJHUHWWUHnUV KDQGOLQJVSURJUDPPHQVHUVWDGLJIRUVNHOOLJWSnSUREOHPHUSn DUEHMGVPDUNHGHW

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 4-27. marts 2001 EU-arbejdsmøde om job Topmødet i Stockholm og en række kommende topmøder bliver stationer på den ti-års-tur, der skal gøre Europa til den

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 Social dagsorden blandt EU-Kommissionens 4. top-prioriteter Den ny økonomi og sociale dagsorden, god regeringsskik og livskvalitet, EU s udvidelse

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 Bakket vej mod EU-udvidelse Forhandlingerne med ansøgerlandene nærmer sig den fase, hvor det drejer sig om penge og også matematik - det sydlige

Læs mere

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 Vil stoppe bygge-wild west Europa-parlamentarikere lægger op til hårdt opgør med Ministerrådet med krav til virksomheder, der byder på

Læs mere

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat,

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat, EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±IHEUXDU,UDNNULVHUDPPHU (8NRQYHQWHW,UDNNULVHQVWLOOHUHWVWRUWVS UJVPnOVWHJQYHGGHQI OOHVXGHQULJVRJVLNNHU KHGVSROLWLNL(8VRPHUHWY VHQWOLJWSXQNWIRUGHWNRQYHQWGHUIRUEHUHGHUHQ

Læs mere

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ EU-Orientering 8GJLYHWDI/2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±PDM (8NRPPLVVLRQHQSnYHM PHGQ\WIRUVODJRPDUEHMGVWLG (XURSD3DUODPHQWHWVVWUDPQLQJDIIRUVODJWLOQ\HUHJOHUIRUDUEHMGVWLG L(8P GHUNULWLNEnGHL(8NRPPLVVLRQHQRJEODQGW(8ODQGHQHV

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001 EU i en række opgør om den offentlige sektor Liberaliseringen af den offentlige sektor er i fuld gang i EU-landene. Flere og flere områder bliver

Læs mere

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid EFS vil have strammet den sociale dialog og sikret arbejdsmarkedets parters uafhængighed, når EU-konventer

Læs mere

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU± ()6NU YHUVRFLDOPDUNHGV NRQRPL 'HQHXURS LVNHIDJEHY JHOVH()6O JJHURSWLODW(8LNNHNXQE\JJHUSnGHQIUL PDUNHGV NRQRPL6NDO(8OHYHRSWLOGHQV UOLJHHXURS LVNHPRGHOPnGHWKHGGH VRFLDOPDUNHGV

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø EU-Orientering Udgivet af LO-Kontoret i Bruxelles nr. 8 10. december 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

Læs mere

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.5 14. juli 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-slag om arbejdstid EU-kommissionen lægger nyt forslag for

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EU-Orientering. EU langt fra store mål

EU-Orientering. EU langt fra store mål EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.1 26. februar 2004 -------------------------------------------------------------------------------------- EU langt fra store mål EU-landene når ikke de mål, stats-

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±MXQL (XURSD3DUODPHQWHWVSOLWWHW PHOOHPK MUHRJYHQVWUHIO M +nugwrsj UL(XURSD3DUODPHQWHWI UHWIOHUWDOVLNUHGHDWYLUNVRPKHGHUGHU InURSJDYHUIRUGHWRIIHQWOLJHVNDOI OJHUHJOHUQHSnDUEHMGVPDUNHGHWRJ

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS Deltid RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til aftalen om

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere