26. Kronologisk samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. Kronologisk samling 9500-9599"

Transkript

1 Diversearkiver 26. Kronologisk samling D Slaget ved Listerdyb, Sild... 1 læg D 9500a Løbeseddel vedr. revolutionsbegivenheder i Østrig læg D Fredericiaslaget læg a. Brev fra Daniel Bruun til oberstløjtnant O. Kyhl ( ) b. Brev fra Valdemar Stilling til oberstløjtnant Kyhl ( ) Vedlagt: Indbydelsesskrift til festen i Fredericia 6. Juli Udgivet af Festkomiteen. Fredericia, sider. c. Håndskrevne uddrag (35 sider tildels fra Rigsarkivet og af kaptajn Stillings notater. d. 16 sammenhængende avisudklip med beretninger om slaget ( bl.a. fra Nationaltidende 1899) e. Avisudklip (Flensborg Avis nr. 303/tillæg, 30 december 1913: A.Holst Jørgensen: Landsoldaten og gravmindet i Fredericia. f. 1 Generalstabskort M 5: Fredericia (1887) g. 1 kort: Fredericia, 1ste Arme-division: Fjendtlige værker. Stukket af F.C. Holm, 1: h. 1 postkort: Fredericia, parti fra Østervold. D En hilsen fra danske kvinder til Sønderjydske Kvinder 24. Juni læg. Anm: Indsamlet af Laura Kieler og Elisabeth Gad, samtlige underskrifter vedlagt. D Vælgerforeningen. Opråb til Tillidsmænd vedr. dansk religionsundervisning... 1 stk. D Kriegs-Atlas. Mappe m. af barnehånd påmalede flag og jernkors, indeholder 30 kort, flest over de tyske provinser, men også forskellig europæiske lande og egne, samt verdens- og stjernekort. Har tilhørt Martin K. Lorenzen, Ostbordelum pr. Bredstedt... 1 stk. D Komiteen Opråb om bidrag til fond til dansk kulturs opretholdelse i Sønderjylland... 1 stk. 1

2 D /1. Meddelelse at Fusilier Karl Reimers, Flensborg har lidt Den Heldentod... 1 stk. D aug. Luftschiffe bombardierten London...1 stk. Sonderausgabe der Tondernschen Zeitung. D /8. Unabhängiger Ausschuss für einen Deutschen Frieden Opråb: An das Deutsche Volk!...1 stk. D Lister over faldne i 1. Verdenskrig fra Flensborg og Sydslesvig... 1 læg Anm.: Udtaget af Dansk Kirke i Sydslesvigs arkiv. Listerne er skabt som led i arbejdet for monumentet i Marselisborg Mindepark for de i verdenskrigen faldne danske. Trykt fortegnelse vedlagt. D Mindeblade over faldne i 1. Verdenskrig læg Anm.: Udtaget af Den danske Menighed i Flensborgs arkiv. Omfatter faldne fra Flensborg by og amt, Sydtønder amt, Husum amt, Kollund og Frøslev. Omfattende oplysninger om hver enkelt, i en del tilfælde med fyldig levnedsskildring. D , 9. 10/11. Løbesedler vedr. revolution og våbenstilstand (3 stk.)... 1 læg D /9 Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtspflege Nr. 1/1918. Krigsministeriumsmeddelelse 2/ om stop for hjælp til danske krigsfanger i Aurillac... 1 stk. D Den sønderjyske Fond. Opråb om bidrag til fond... 1 stk. D , 23/10 Rigsdagsmand H.P. Hanssens tale i den tyske rigsdag vedr. Det nordslesvigske Spørgsmål... 1 læg Afstemningstiden D , 14/11. Soll Flensburg bei Nordschleswig bleiben? - opråb til Flensborgerne vedr. den forestående afgørelse 2

3 om grænsedragning... 1 læg D nov. Sønderjyder! Nu er Dagen der, vi vil hjem!... 1 læg Opråb fra Vælgerforeningens bestyrelse og tilsynsråd. D /5. Kladderadatsch. Tegning Woodrow in der Klemme Digt: Schleswig-Holstein... 1 stk Kladderadatsch. Blad Die Bestie, nr. 20, Berlin,17. Maj... 1 stk. D /11. Demonstration i Lørups Ridehus i København for den nationale selvbestemmelsesret. Løbeseddel... 1 stk. D 9535 Hele aviser/tidsskrifter... 2 æsker Aviser Aftenposten (Genforeningsdagen) Berliner Zeitungen ( ). - Abendpost, - Abendblatt, - Tageblatt, - Lokal-Anzeiger, - Zeitung,- Volksblatt Deutsche Tageszeitung, Tägliche Rundschau Berlingske Tidende ( /11, 24/10, /2, marts, 11. juli, 17. oktober.) Broen, til danskerens og tyskerens fremtid Nr.1. (1920, jan.) Dagens Nyheder.( Juli.) Dagens Ekko (1920) Danskeren (1920) Ekstrablad for Sønderjylland Nr. 1 (1919) Ekstrabladet (1920, 8/3) Folkets Avis (1920, 8/3) Flensborg Avis ( , div. nr.) og Vestslesvigsk Tidende (1920, 17/7) Flensburger Annoncenblatt ( /2, 24/2) Flensburger Frauenzeitung (1919, 22/11) Flensburger Nachrichten (1920, 3/2, 13/3, 26/6) Flensburger Norddeutsche-Zeitung (1919 3/2, /1, 12-15/3) Flensburger Tageblatt ( /1, 1/3, 14/4, 8/6) Fensburger Volks Zeitung (1920, 1/4) Hejmdal (1920, 11/2, udklip) Kieler neueste Nachrichten (1920 9/3) Klokken 5 (1920, 8/3) København ( /11, /9) Modrersmaalet ( /7, 15/7) Nationaltidende (1920, 16/11) Nordschleswigsche Rundschau (1920, 7/2) Nordschleswigsche Wahrheiten nr.1 og 2 Politikken (1920, 8/3, 12/7) Randers Amtsavis (1919, 4/7) Sandheden, organ for Folkerts oplysning(1919 dec. Nr. 1) 3

4 Unser Land 1920 Nr (26-3, D 9535, 1 æske) Unser Schleswig 1920 Nr. 1-7, 9-23, , 32, Vestkysten /3 Tidsskrifter Genforeningen L illustration (fransk) Illustreret Tidendes Genforeningsnummer, Sønderjylland vundet Sønderjydsk Jule-Album (tysk udgave 1919) Ude og Hjemme (18/ og 7/3 1920) D Socialdemokrati - Arbejderstand - Arbeiter-Kommission: tryksager...1 læg D Propaganda- og oplysningsskrifter i pjece eller bogform... 1 pk. 1. Haandbøger for danske tillidsmænd Fortegnelse over navne på sogne, kommuner og trafiksteder i Nord- og Mellemslesvig 2. Oplysnings- og propagandaskrifter: Alfabetisk efter for fatter eller titel 2. Adamsen, Joh.: Gedanken zur politischen Lage von einem Angeliter Alnor, Karl: Was verliert Schleswig wirtschaftlich bei einer Abtretung an Dänemark 4. Christiansen, Ernst: Tage des Werdens. Gedanken zur Grenzfrage, Daenell, Ernst: Hat Dänemark einen Anspruch auf Nordschleswig? 6. Danske Røster nord og syd for Aaen: I den ellevte time 7. Drescher, Wilhelm. An die deutschen Nordschleswiger! An die deutschen Flensburger! 8. Hansen, Jesper P.: Slesvig under Prøjser-Vælde. 9. John, Johannes: Der neue Kam pf um Schleswig. 10. Kaper, Ernst Dr. Phil.: Seks artikler om Aandernes Kamp Mellem Dansk og tysk syd for skælbækken. 11. Lauridsen, P.: Die Südgrenze unseres Volkes. 12. Lindemann, C. Thybo: Sønderjylland tilbage til Danmark. 13. Magistrat der Stadt Flensburg: denkschrift. 14. Marstrand, Wilhelm: Die dritte Zone. Die Grenzfrage 15. Neiiendam, Mich.: Vort Folk i Syd 16. Petersen, C.S.: Kultur? 17. Petersen, Cornelius: Das Schleswigsche Volk Die Schleswigsche Frage Die Zukunft der Inseln als Badeorte Det slesvigske Spørgsmaal og det slesvigske Folk Entgegnung. 18. Tiedje, Johannes: Die deutsche Note über Schleswig. 19. Todsen, Dr.: Vortrag über die nordschleswigsche Frage. 20. Vogt, Christian: Der nationale Charakter der Stadt Flensburg. 4

5 D W. Wall: Die 3. Zone Zones Kontor i Århus: Rigets sydgrænse. Handel, skibsfart og landbrug i Danmark siden 1864: tryksager... 1 læg D Fagforeninger, lønninger, skat, priser, erhverv, sociallovgivning, statshjælp i Danmark: tryksager... 2 læg D Sachenrecht (Reichs-Landesrecht),Handelsrecht, Strafrecht: tryksager... 1 læg D Soziale Fürsorge Dänemarks m.v. Blandede flyve- og propagandaskrifter fra afstemningstiden (1 mappe) 51 stk- med fortegnelse... 1 bd. D Sport, folkeskole, højskole, kirke i Danmark: tryksager... 1 læg D Hvad Østasiatisk Kompagni betyder for Danmark, tryksag... 1 læg D Sønderjyllands historie og danske rødder, politisk og national historie: tryksager... 1 læg D 9539 Indbydelser til møder og demonstrationer, plakater, programmer, sangblade m.v læg D Abstimmung in Schleswig: tyske sanghæfter, indkvarteringshæfter/ programhæfter fra Flensborg med spisebilletter... 1 læg D Sangblade og afstemningssanghæfter - danske og tyske... 1 læg D 9541a Sange til afstemningsdagen 10/2 og Genforeningsfesten på Dybbøl, med kvarterkort og adgangskort... 1 læg D 9541b 5

6 März. Program: Deutsche Feier zur Erinnerung an die Volksabstimmung stk. D 9542 Sang- og nodehæfter... 1 læg Indhold. 1. Danmarks Neutralitet Fædrelandssang. Tekst Charles Foss, Musik Hans Fiedler. 2. Hilsen til Sønderjylland Tekst Joachim Kattrup. Musik Ostwald Hausgaard Vi kommer tilbage til Danmark! Tekst Johan Zerlang. Musik K. Steensen. D Franske besættelsestroppers modtagelse i København: tryksager... 1 læg D De sønderjyske krigsfangers hjemkomst: tryksager... 1 læg D Britiske soldaters modtagelse i København, program og taler... 1 læg D 9546 Afstemningsplakater som postkort og genoptryk... 1 læg Anm.: Afstemningsplakater: stort format findes i billedsamlingslokalet D Internationale Kommission: proklamation og bekendtgørelser... 1 læg D /3. Internationale kommission: Dansk underskriftindsamling til Den internationale Kommission vedr. Flensborg... 1 læg D Minister H. P. Hanssen, Mitteilung der Internationalen Kommission...1 læg D : Afstemningen i 2. Zone...1 læg stemmesedler, bekendtgørelser, afstemningsprotokol,officielle tryksager, kort over afstemningszoner. D Afstemning i Nordslesvig, opråb, avisudklip, pjecer... 1 læg D 9550 Afstemningsresultater... 1 læg D

7 1920. Afstemningen, især i Sydtønder amt, forskelligt... 1 læg D 9552 Avisudklip fra Afstemningstiden...1 læg D 9553 Samlinger vedr. Afstemningstiden, især i Sydslesvig - erindringer, breve, avisudklip... 1 læg D 9554 Afstemningen 14. Marts 1920, materiale til udstilling på DCB læg D /4. Løbesedler vedr. generalstrejke i Danmark... 2 stk. D /9. Cirkulære vedr. dansk indfødsrets erhvervelse... 1 stk. D 9556a Tyske og danske avisreportager vedr. Genforeningen samlet af Dirk Heeckt... 1 pk. D : Tillidsrådet-Vertrauensrat: danskorienterede afstemningstryksager... 1 pk. Anm.: Vedlagt armbind med påskrift Tillidsrådet D : Mellemslesvigsk Udvalg: danskorienterede afstemningstryksager... 1 pk /5. Den mellemslesvigske delegation - beretning. 2. Blandede tryksager. D Deutscher Ausschuss: Tyske tryksager... 1 pk. 1. Deutscher Ausschuss: Grundsätze, beslutninger, opråb. 2. Arbejdere - socialdemokrati - tryksager. 3. Blandede tryksager. D Beretning fra den af det midlertidige Ministerium for Sdrj. Anliggender under 27. jan nedsatte komite til modtagelse af de allierede magters besættelsestropper efter Kopi 103 s., gave fra det Kgl. Bibliotek læg D Afstemningen i Soholm... 1 læg Anm.: Kopier vedr. afstemningen, tilrejsende vælgere, beretninger, 7

8 afstemningsfester m.v. D Hejmdal, 2. Juni: Betydningen af den dansk-tyske traktat læg D og u.år. Plakater fra foreninger i Bov sogn... 1 læg 1929/ u-år. Padborg kommunalforening (2 stk.) Padborg Ungdoms- og foredragsforening (1 stk.) 1930/u.år. Dansk Arbejdsmandsforbund. Afdeling Bov (4 stk.) U.år. Radioklubben fra Padborg og Omegn. (1 stk.) D Vestslesvigsk Tidende vedr. 10 års dagen for Afstemningen læg D Brev - stemningsberetning fra Berlin i Hitler-rusens første tid... 1 læg D , 29/1 Kreisleiter, Pastor Peperkorn, Südtondern, brev til provst Gottfriedsen, Læk om kirkelige forhold i Sydtønder kreds (kopi)... 1 læg D Hjemstavnens Røst: Jens Møllers store tale i Folketinget... 1 læg D Optagelse i DRK. Breve til Deutsches Rotes Kreuz, Kreisstelle Flensburg Stadt... 1 læg D ? Flyveblad (engelsk?), Wer zahlt für Hitlers Krig?... 1 læg D Dockunfall des Segelschulschiffes Christian Rodich in Flensburg... 1 læg. D Det slesvigske spørgsmål læg Forhandlingsreferat af møde 14/4 1945, på Eden hotel, Stockholm vedr. Det slesvigske spørgsmål. D , 8.5. Landesausstellung 1995 i 50-året for krigens afslutning, 8

9 udstillingsmateriale fra DCB... 1 læg D , maj-juni. Sydslesvig-udvalget for Augustenborg by og Ketting sogn: Sønderjyllands resolution vedr. forholdsregler mod nazister og hjemmetyskere i Nordslesvig samt Sydslesvigs genforening med Danmark... 1 læg D Dr. Phil. Lis Jacobsens avisudklipssamling vedr. Sydslesvig... 6 pk , marts-nov , jan.-juni , juli-aug , sept , okt , nov-dec , jan , febr.-juni , juli-aug , sept , okt , nov-dec , jaqn.-marts , april-juni , juli-aug , sept-okt , nov-dec , jan , febr-marts Artikler og kronikker Artikler. D Det 1000-aarige Riges historie, tilfældige udklip samlet af Peter Mosegaard, Flensborg... 1 bd. Udklip og notater/optegnelser om krigsårene og antitysk holdning D Tryksager fra Danmarks besættelsestid: illegale, danske, tyske, norske, svenske... 1 læg D Tryksager vedr. Grænselandsspørgsmål og mindretalserklæringer... 1 pk Dänische Pressestimmen zum kulturellen Leben im Grenzland, avisudklip, især Flensborg Avis, om kulturarbejdet, især det 9

10 danske i Sydslesvig, kirke og skole m.v , Weissbuch zur Minderheitenfrage Bund deutscher Nordschleswiger: Stimmen zur Schleswig-Frage. D Grænselandsdagbog... 3 pk. Manus til Fr. Rudbecks grænselandsdagbog i SJy Mskr Indeholder oplysninger, som ikke blev medtaget i den trykte udgave. Nemlig: pk pk pk. D 9592 ca , artikler vedr. et hundredårsminde... 1 læg Anm.: udgivet af Grænselandets Legatfond, Kbh. D Reden/taler, program i anledning af Simon Fabers tiltrædelse som overborgmester den 19. Januar 2011, Flensborg rådhus... læg 10

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982) Private personarkiver Kronika, Jacob (1897-1982) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002 ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 2009 1 ISBN

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

MIT BROGEDE POLITISKE LIV

MIT BROGEDE POLITISKE LIV MIT BROGEDE POLITISKE LIV W. L. CHRISTIANSEN MIT BROGEDE POLITISKE LIV 1,~~~ {b /11J qo Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 1990 Forfatteren takker Lauritz

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2007 www.dcbib.dk 1 2 Den politiske verden Bestyrelsen i arbejdstøjet 4 Overenskomster Afslutningen af et regnskabsår giver altid anledning til at tage

Læs mere

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på www.fla.de Og få baggrundsstof og analyser i Flensborg

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres Grænsen nr. 2 april 2010 72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det Med lov skal mindretal sikres En løves lange rejse Indhold Grænseforeningens

Læs mere

Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00

Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Perfin KPK 125 år på Nordia-blok Side 12 2.-4. november i Roskilde-Hallerne Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig DYBBØL REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 1864-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

RENDSBORG, 24. MARTS 1848

RENDSBORG, 24. MARTS 1848 RENDSBORG, 24. MARTS 1848 PRINS FREDERIK AF NØRS KUP MOD HELSTATENS FÆSTNING I HERTUGDØMMERNE HANS SCHULTZ HANSEN EN DATO MED HISTORISK RÆKKEVIDDE ET DRAMA MED FORSKELLIGE INDFALDSVINKLER Da rigsarkivar

Læs mere

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Apoteket i Broager Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Af Jürgen Hansen og Verner Andersen I værket De danske Apotekers Historie er de sønderjyske apotekers historie fra 1864

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget Flensborg Avis torsdag den 28. august 2014 side 1 LEDER Ugens overskrifter Åbent hus [KONTAKT] Når forbundsregeringen - og her indenrigsministeriet - har åbent hus i weekenden, er også Mindretalsrådet

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

Stimmen aus den Minderheiten

Stimmen aus den Minderheiten Stimmen aus den Minderheiten Stemmer fra mindretallene Stemmer fra mindretallene Stimmen aus den Minderheiten 2 Omslagsbilleder Nederst, billeder fra bogen s. 144, 124, 37, 179 Umschlagsbilder Oben, Bilder

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu

Læs mere

Denne efterhånden langvarige diskussion

Denne efterhånden langvarige diskussion 1 HIPA propagandaeller efterretningsorganisation? Af Kristian Bruhn Henriksen AIC har i de seneste år været meget omdiskuteret; det springende punkt i diskussionen har været, om AIC udover at være en propagandaorganisation

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet

Læs mere