NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 U G E 18 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR EU-kommissær Kallas: FEMERN BÆLT-TUNNELEN ER VIGTIG FOR EUROPA Den faste forbindelse over Femern Bælt er en del af det europæiske TEN-T netværk. Dermed er Femern Bælt forbindelsen en vigtig brik i arbejdet med at forbinde Europa via effektiv transportinfrastruktur. Projektet er delvist finansieret af EU, og Femern A/S har spurgt EU s transportkommissær, Siim Kallas, om betydningen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Hvorfor er den faste forbindelse over Femern Bælt så vigtig for Europa? Femern Bælt forbindelsen fjerner en betydelig flaskehals mellem Danmark og Tyskland. Dermed bliver Norden forbundet til Europa på en effektiv, grøn og intelligent måde. Som en integreret del af TEN-T-netværket bliver den faste forbindelse over Femern Bælt en del af et paneuropæisk netværk, der styrker det indre marked og skaber mobilitet. For at fremme implementeringen af dette netværk, er der udformet ni korridorer for vej- og togtrafik. Disse korridorer dækker de vigtigste transportstrømme over lange afstande og skal især forbedre forbindelserne over landegrænserne samt fjerne større flaskehalse. Hvordan skaber grænseoverskridende infrastrukturprojekter økonomisk vækst og velstand? Den faste forbindelse over Femern Bælt vil styrke de regionale, nationale og europæiske økonomier ved at sikre et sikkert og effektivt flow af passagerer og fragt. Den vil således skabe nye muligheder for jobs, turisme og erhverv. Desuden ventes den at give mulighed for yderligere udvikling, eksempelvis ugentlig pendling mellem områderne omkring København og Hamborg. I det større perspektiv kan projektet spille en afgørende rolle i at forbinde yderområder og den vigtige industri i Sverige og Finland med det øvrige EU.

2 Part of Commision Report from 2011 Connecting Europe: Transport The Connecting Europe Facility will invest 31.7 billion to upgrade Europe's transport infrastructure, build missing links and remove bottlenecks. This includes 10 billion ring fenced in the Cohesion Fund for transport projects in the cohesion countries, with the remaining 21.7 billion available for all Member States for investing in transport infrastructure. The idea is to improve links between different parts of the EU, to make it easier for different countries to exchange goods and people with each other. By focussing on transport modes that are less polluting, the Connecting Europe Facility will push our transport system to become more sustainable. It will also give consumers more choice about how they want to travel. Transport systems in Europe have traditionally developed along national lines. The EU has a crucial role to play in coordinating between Member States when planning, managing and funding cross-border projects. A wellfunctioning network is essential to the smooth operation of the single market and will boost competitiveness. The Commission proposed to create corridors to cover the most important crossborder projects. It has estimated that by 2020, 500 billion will be needed to realize a real European network, including 250 billion for removing bottlenecks and completing missing links in the core network. Desuden vil den faste forbindelse over Femern Bælt gøre det nemmere for industrien at udveksle varer og råmaterialer i korridoren. På den måde fungerer den faste forbindelse over Femern Bælt som katalysator for vækst. Hvordan kan den faste forbindelse over Femern Bælt bidrage til EU s klimamål? Bæredygtighed er et af hovedmålene i den europæiske transportpolitik. Ved at gøre det muligt at flytte mere godstrafik fra veje til tog, vil den faste forbindelse over Femern Bælt bidrage til mere miljø- og klimavenlige transportformer. Inden for rammerne af Skandinavien-Middelhavskorridoren vil den faste forbindelse over Femern Bælt klart øge potentialet for miljørigtige, og effektive løsninger i en egentlig grøn korridor. En grøn og effektiv korridor for vej- og togtrafik ventes at give bedre driftsmæssige muligheder, som vil reducere sundhedsproblemer på grund af støj og luftforurening og på længere sigt mindske effekten af drivhusgassernes indflydelse på klimaændringerne. Mere Femern: FEMERN A/S KLAR MED ARBEJDSPLAN FREM MOD BYGGESTART Planlægningen og projekteringen af den kommende tunnel under Femern Bælt er nu på vej ind i den sidste og afgørende fase. Adm. direktør for Femern A/S, Claus F. Baunkjær, siger om udviklingen i projektet og om den kommende arbejdsplan. - Femern Bælt projektet er godt på vej og vi følger planen i både Danmark og Tyskland. Jeg har bestemt ingen forventninger om, at det bliver nemt at komme i mål med det hele. Vi taler trods alt om et af verdens største anlægsprojekter. Men jeg må på den anden side sige, at jeg er fuld af optimisme, når jeg ser på de konkrete resultater, der er leveret hidtil, siger direktøren. Inden byggeriet kan gå i gang i sensommeren 2015, skal Folketinget vedtage en anlægslov og myndighederne i Slesvig-Holsten skal administrativt godkende projektet. Samtidig skal Femern A/S gennemføre udbud og indgå kontrakter med de entreprenørkonsortier, der skal udføre byggeriet. Du kan læse hele beretningen på:

3 FREMTIDEN PÅ SPORET (MÅSKE!) 9. april holdt EU-projektet The 8 Million City sin slut-konference i Stockholm Af chefredaktør Knud Meldgaard, Stockholm Næsten 250 repræsentanter fra hele norden var tilstede ved konferencen, der fandt sted i China Teater i Berns Salonger. Her var erhvervsfolk, politikere, organisationsfolk og din ydmyge redaktør. Bølgerne gik ofte højt, når der skulle konkluderes på projektets betydning og indflydelse på de kommende beslutninger omkring udbygningen af jernbanetrafikken mellem de nordiske lande og længere sydpå gennem den kommende Femern-forbindelse. Hovedemnet, for hele projektet, har været planer om en højhastighedsbane mellem Oslo-Gøteborg- København, og lad det være sagt med det samme: det bliver ikke i de nærmeste år, selvom folkene bag projektet, med norske Floire Nathanael Daub som professionel og entusiastisk projektleder, var enige om det meste på konferencen! Floire Nathanael Daub, projektleder på 8 Million City Skandinaviske Metropoler Der tales altså om en udbygning af jernbanerne i Skandinavien. God idé! Dette sammenhængende net af jernbaner skal så, i princippet, binde byer og regioner sammen til en stor skandinavisk Metropol, der kan matche de store Metropoler i resten af Europa. God idé! Både på konferencen i 2013, og nu slutkonferencen, vistes megen idérigdom og fælles fodslag om det evt. kommende, grænseoverskridende projekt, men: for der er et men. I hele projektforløbet har der været 2 væsentlige faktorer, der, efter denne redaktørs opfattelse, har stillet sig hindrende i vejen: økonomi og, skal vi kalde det protektionisme, - ja, det gør jeg! Økonomien kommer vi hurtigt om ved. Ingen kan skaffe penge til noget der er så grænseoverskridende og vidtskuende som dette projekt, der, igen, efter denne redaktørs opfattelse, er nærmest genial, fordi den ligger lige til højrebenet. Nordisk Råd (kan nogen huske det) er også en genial idé, der bare aldrig rigtig er kommet til at fungere, måske fordi det ikke er så konkret, men mere en intern, skandinavisk sludreklub. Rådet eksisterer stadig og skriver bl.a. på deres hjemmeside: Det formaliserede samarbejde mellem de nordiske lande er blandt de ældste og de mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det politiske samarbejde bygger på fælles værdier og en vilje til at opnå resultater der bidrager til en dynamisk udvikling og øger Nordens kompetence og konkurrencekraft. Jamen, hvor svært kan det være? Kom dog i gang igen!

4 Der blev diskuteret sagligt og heftigt på konferencen Protektionisme Det er meget bevidst, at jeg bruger dette meget negativ ladede ord: protektionisme, men sådan virker det manglende samarbejde ofte på mig, også, eller måske især, når det handler om jernbanesamarbejde. Hertil og ikke længere, er mantraet, i Skandinavien, når vi taler om jernbaner. Alle spor slutter ved landegrænsen og hvad de laver, på den anden side, kommer ikke os ved. Måske lidt, men først os selv og så, senere, evt. samarbejdet. Hvad er så grunden til denne protektionisme eller dette nationale snæversyn?. Lad os bare holde os til det væsentligste, og det der er lettest, at forstå: vore politikere! Det er, ganske enkelt, umuligt, at få en politiker, uanset nationalitet, til at tænke længere end til det næste valg. Også selvom der her er tale om et særdeles letfatteligt projekt, så har de nordiske politikere svært ved, at komme ud over rampen. Hallo, det handler om tog, ikke om højtudviklede rumraketter, der skal tage os til fjerne galakser. Vi skal kun til Thisted, eller Oslo, eller Rom, eller? Timeplanen I Danmark er leverpostej nationalpålægget. Det er billigt og ufarligt (som regel da), men det er sgu ikke særligt spændende. Timeplanen er også et leverpostejprojekt. Forholdsvis billigt og helt ufarligt, og så giver det plads til en masse ufarlige, politiske diskussioner, mellem en masse leverpostejspolitikere, der også helst vil tale om noget ufarligt, som Maren i Kæret kan fatte (hun er jo vælger). Diskussionen handler, for tiden, bl.a. om jernbanen skal gå til højre eller til venstre om Vejle og om man sparer 3 eller 4 minutter på rejsen til Aarhus! Denne politiske diskussion kan omtales i meget pæne og seriøse vendinger, men mit gamle Vesterbrogen tilsiger mig, at bruge et mere jævnt udtryk: flueknepperi! Kinesisk højhastighedstog. På Nettet I et Tv-indslag lørdag aften, fra Regentparrets og dansk erhvervslivs store Kinarejse, viste man et indslag med et højhastighedstog, der kørte næste 400 km i timen. En af de danske deltagere, adm. direktør Søren Gade fra Landbrug & Fødevarer, blev spurgt om, hvad han mente om dette tog. Hans svar var interessant. Det var ikke hastigheden, der var det vigtigste, men det faktum, at han kunne være på Nettet hele vejen, under rejsen, hvad der ofte er et problem, når man rejser mellem landsdelene i Danmark, hvor store dele endnu ikke er dækket af Nettet! Hvad kan vi så lære af det? Jo, det ganske enkle, at hvis prisen, kvaliteten og rettidigheden fungerer, så betyder det ikke noget, at rejsetiden til De Ydre Provinser i Danmark tager 3 eller 4 minutter længere eller en rejse til Stockholm eller Oslo måske tager 15 minutter længere. Når du i dag lander på Arlanda ved Stockholm, så kan du vælge mellem tog, bil eller bus til city. Bussen koster 100 kr. og toget koster 175. Med bussen tager det 45 minutter, med toget tager det 20 minutter. Altså mindre end den halve rejsetid. Der er ca 40 km fra lufthavnen til Centralen i Stockholm og toget kører med en hastighed mellem 150 og 200 km/tm. Valget er dit. Bus, tog eller bil Hvis du, som jeg, kun skal være til en konference/møde, og hjem igen samme dag, ja, så bliver det toget, for i dag har jeg travlt, men skal jeg privat besøge mine gode venner i flere dage, ja, så tager jeg bussen, for da har jeg ikke så travlt. Mit valg! Alle bør have muligheden for selv at vælge, men det er vigtigt, at togoperatører i fremtiden gør sig nye tanker om hvordan vi skal rejse og gør Rejsetid til Arbejdstid, når vi er på arbejde, og det er vi jo også selvom vi rejser. Det er da udmærket, at der er WiFi på Norwegian, men der er jo ikke megen plads eller megen tid til at arbejde. Rejsetiden fra Københavns Hovedbanegård til Centralen i Stockholm tager ca 3 timer, når du flyver:

5 Øresundstog, Check-in, Security, vente, ombord, vente, take off, flyve, lande, ud, bus/bil/tog til City. Hvornår skal jeg kunne arbejde? Jo, i en halv time på flyet eller måske et kvarter i bil eller tog. Hvis jeg kunne sætte mig ind i et højhastighedstog i København, der kører 250 km/tm., så tager det også 3 timer til Stockholm, men jeg kan arbejde hele vejen og spise morgenmad, frokost, middag eller bare slappe af. Mit valg! Direktør Michael Svane, DI Transport, på konferencen: - Vi tror på visionen.. Succes? Har hele dette projekt så været en succes eller en fiasko eller leverpostej, altså noget midt i mellem, noget ufarligt? Det har været en succes. Hvorfor? Fordi hele projektet primært har været styret af kompetente folk fra både det politiske og det erhvervsmæssige forum, men ved slutkonferencen var der enighed om, at det tungeste ansvar ligger på politikerne, men også enighed om, at både erhvervslivet, organisationer og de akademiske miljøer skal deltage. - Erhvervslivet lever i en symbiose med samfundet, vi tilbyder arbejdskraft og skatteindtægter, til gengæld behøver vi en velfungerende infrastruktur, men her kræves der politisk mod til at se ind i fremtiden og satse, sagde bestyrelsesformanden for svensk erhvervslivs transportråd, Per Bondemark. Kloge ord fra en mand, der til daglig, har hele problematikken i sin baghave. Han fik støtte af direktør i DI Transport, Michael Svane, der i sit indlæg bl.a. sagde, at enhver tidsepoke behøver et fremtidsprojekt at tro på: - Vi tror på visionen og jeg tror at banen kan blive virkelighed i Tro, håb, visioner og mange konferencer er godt, men det flytter ikke mange tog. I de senere år er omfanget af møder og konferencer steget med højhastighedsfart. Fint, men nu er tiden også ved at være inde til konkrete handlinger og politiske beslutninger. - Hva Dælen Nøler I Efter (Tordenskjold) I næste uge bringer vi et interview med svensk Los s formand Karl-Petter Thorwaldsson, der er en mand med klare og utvetydige meninger om hvem der ejer de svenske jernbaner, og også et interview med Lars Weis, der er næstformand i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der også gerne giver sit besyv med i klart sprog. Begge d herrer deltog i konferencen DRONNINGEN INDVIER KRYDSTOGTTERMINAL I NORDHAVN Transportminister, Magnus Heunicke, og Københavns Overborgmester, Frank Jensen, holder festtalerne Det hele foregår, med pomp og pragt, fredag d. 2. maj i Terminalbygning 2 Oceankaj 6 i Nordhavn. Værter er By & Havn samt CMP

6 HOTELLER I BORDHØJDE Af chefredaktør & Maître Rôtisseur, Knud Meldgaard Den Hvide Dame blandt verdens bedste Det internationale luksusrejsemagasin, Condé Nast Traveler, har netop offentliggjort sin årlige Hot List, hvor D Angleterre er det eneste nordeuropæiske hotel på den prestigefyldte liste. Det internationale luksusrejsemagasin, Condé Nast Travelers, årlige Hot List er den ultimative guide til de bedste nye hoteller og resorts verden over. Dette år har Condé Nast Travelers redaktører besøgt og vurderet hundredevis af hoteller i 400 byer og 93 lande. På listen, som er domineret af de amerikanske kontinenter, figurerer kun otte europæiske hoteller, og d Angleterre er det eneste nordeuropæiske. Placeringen på Condé Nast Travelers hotte liste cementerer d Angleterres position som ledende luksushotel i Nordeuropa og på Kongens Nytorv giver placeringen anledning til stolthed på direktionsgangen: - Efter ikke engang at have været i operation i et år efter den lange renoveringsperiode er det en flot præstation, at vores teams har været i stand til på så kort tid at opnå en så velfungerende operation, at det bliver bemærket og anerkendt på allerhøjeste internationale niveau og både af medier og gæster, siger Lucas Johansson, administrerende direktør på d Angleterre. Michelin-stjerne Det er ikke længe siden, at d Angleterre fik en plads på Travel + Leisures IT-list, som er branchens andet internationale toneangivende rejsemagasins pendant til Condé Nast Travelers Hot List, og i marts faldt der også en Michelin-stjerne af til hotellets restaurant, Marchal. - Jeg tror, vi modtager så flot anerkendelse for vores evne til at sætte vores gæster i centrum i vores operation og for vores bestræbelser for at yde varm og personlig service på det højeste internationale niveau, siger Johansson, der samtidig pointerer, at hotellets interiør og design, som er skabt til at skabe den ultimative komfort for hotellets gæster, også er en udslagsgivende faktor i forhold til al den internationale anerkendelse, som Den Hvide Dame har modtaget de seneste måneder. Det er lige præcis i Best Design Hotel -kategorien, at d Angleterre har fået en plads på Condé Nast Travelers Hot List Se den komplette liste her: Læs mere om hotellet på: Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion: Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * * Ansvarshavende redaktør: Knud Meldgaard Hvis du ikke længere ønsker at modtage Nyhedsbrevet, beder vi dig venligst sende os en mail:

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE U G E 12 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR DIVERSITETEN ER AFGØRENDE Transport fra A til B er kun en lille del af opgaven for Schenker A/S Henrik Dam

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! U G E 10 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! Der er med stor glæde vi byder velkommen til salgschef Bo

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: VELKOMMEN TIL 2015 Vi har passeret årsskiftet og det er tid til nytårsudtalelser fra politikere,

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Øget mobilitet > Hvilke transport- og infrastrukturprojekter står øverst på

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø EKSPANSIV STORBYREGION Lover stor indsats mod grænsehindringer Dansk og svensk økonomi taber hvert år milliarder på svært overkommelige grænsehindringer. Nu lover Danmarks og Sveriges ministre for nordisk

Læs mere

Turisme. Viden & tendenser vinter 2012. tema internationalisering

Turisme. Viden & tendenser vinter 2012. tema internationalisering Turisme Viden & tendenser vinter 2012 tema internationalisering LEDER En ny virkelighed Indhold I år runder antallet af udlandsrejsende i verden for første gang én milliard, og tallet vil stige de kommende

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 50 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Made in China: DEN NY VERDENSORDEN Europa besejrede Afrika, men Kina besejrer verden Af chefredaktør Knud Meldgaard

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Lad mig starte med mit første budskab. Turismen er stærkt undervurderet herhjemme.

Lad mig starte med mit første budskab. Turismen er stærkt undervurderet herhjemme. Cool Copenhagen UDKAST Vækst i dansk turisme, Fællessalen, Christiansborg, d. 29.oktober 2010 Tak for invitationen. Sikke en overskrift at få, Cool Copenhagen. Det lyder næsten som Jazzmusik og skaber

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid NR. 1. marts 2009A annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 1. marts 2009 Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for side 2-3 Generalforsamling med udskiftninger og fokus på

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere