Allan Hansen er flyttet ned for bordenden ved bestyrelsesmøderne. Derefter bød formanden velkommen til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allan Hansen er flyttet ned for bordenden ved bestyrelsesmøderne. Derefter bød formanden velkommen til"

Transkript

1 Nr. 4 april 2002 Ny formand bød velkommen Allan Hansen er flyttet ned for bordenden ved bestyrelsesmøderne. Indhold Bestyrelsen ser på DM-struktur...3 Peter Iversen ny i forretningsudvalget... 4 Jesper Møller formand for DBU Eliteudvikling... 4 Kim Vilfort i DBU-udvalg...5 DBUs Udvalg 2001/ Brug FIFA-agenterne...7 Danmark-Israel også på nettet...7 Halv milliard i indtægter til Danmark ved EM-slutrunde... 8 Nordea, Finnair og SAS støtter Nordic Fodboldens fremtid...11 DBUs Ungdomsfond: Uddelinger Allan Hansens med hensigtserklæring på første bestyrelsesmøde som formand. Studietur til Algarve så landsholdet tabe DBUs nye bestyrelsesformand, Allan Hansen, indledte sit første møde med plads for bordenden lørdag den 16. marts med at byde velkommen til sine kolleger:»jeg har faktisk set meget frem til dette bestyrelsesmøde. Det er min forhåbning, at vi her i bestyrelsen kan fortsætte det konstruktive arbejde og den gode tone, der har hersket i de fem år, jeg har været medlem af bestyrelsen«, sagde Allan Hansen, og fortsatte:»det er min hensigt at være synlig i alle dele af organisationen, og jeg håber, at denne bestyrelse vil medvirke til det arbejde, der forestår i form af en konstruktiv debat og udveksling af synspunkter og dermed leve op til de forventninger, Fodbold Danmark har til os«. Derefter bød formanden velkommen til de fem nye medlemmer omkring bestyrelsesbordet, Kurt Bagge-Hansen, ny formand for SBU efter Erik Asmund, Per Bjerregaard, Brøndby, valgt af Superligaklubberne i stedet for Erik Steiness Neergaard, Erik Hjorth, BBU, ny i stedet for Bent Nielsen, Thomas Christensen, Skjold, valgt af Divisionsklubberne i stedet for Jørgen Norsker, samt Thomas Bytoft, FBU, der rykker ind på den fynske lokalunions plads i bestyrelsen, der blev ledig, efter lokalunionens formand, Allan Hansen, blev valgt som formand for Dansk Boldspil-Union. Lars DBU B1-træner...16 Koncept for indsats mod pædofili...19 Konsekvens af Lyngbys konkurs...19 Tema: U/17 EM-slutrunde i Danmark U/17: EM-slutrunde i Danmark U/17: Åbningskamp mod Holland...22 U/17: Program...22 U/17: Fodbold samler Europa...23 U/17: De 12 stadions Danske fair play-vindere fik fornem UNICEF-pris...27 Pigeraketten: Tourplan Aktuelle nyheder DBU Bulletin i online version

2 S

3 Bestyrelsen ser på DM-struktur Bestyrelsen drøfter DM-struktur i denne måned, kommission udarbejder forslag, arbejdsgruppe ser på økonomipakke. DBUs bestyrelse vil konkretisere drøftelsen af en eventuel kommende ny struktur for Danmarksturneringen.»Vi skal have debatten her om bordet. Jeg synes, vi har oplevet, at vi ved tidligere kommissioner, der har været meget bredt sammensat, har indgået mange kompromisser og ikke har kunnet flytte os, hvorefter vi siden hen har skullet lappe på beslutningerne«, påpegede kasserer Torben Mogensen, og fortsatte:»jeg mangler derfor en holdning her fra bestyrelsen om, hvad vi selv mener, der er den sportsligt set bedste turneringsform. Måske allerede på næste møde«. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og DBUs formand, Allan Hansen, vil benytte tiden frem til kommende møde på at sammensætte den kommission, der skal arbejde med strukturforslaget.»jeg foreslår en kommission, der arbejder med selve strukturen, og en arbejdsgruppe, hvor forretningsudvalget indgår, som ser på økonomidelen, for den skal på plads«, understregede Allan Hansen. Formanden vil ligeledes komme med et forslag til de personer, der herefter skal supplere forretningsudvalget i drøftelsen om økonomidelen i forbindelse med en ny DM-struktur. Dette arbejde vil også omfatte en drøftelse af blandt andet Divisionsforeningens samarbejdsaftale med SAS. skal forholde sig til divisionsklubbernes ønske om en ny struktur for DM-turneringen med en gennemgang af den såkaldte økonomipakke.»jeg vil gerne understrege, at vores klubber gerne vil have en ny struktur, men jeg vil også understrege, at den hænger sammen med økonomipakken«, supplerede bestyrelsesmedlem Peter Iversen, der også er formand for Divisionsforeningen.»Det er vigtigt at holde sig for øje, at en ny DM-struktur har betydning langt længere ned i systemet end blot i Danmarksturneringen, og derfor er der flere spillere på banen end blot divisionsklubberne«, understregede bestyrelsesmedlem Ove Jensen, der er formand for LFBU. Kasserer Torben Mogensen mente, at når klubberne nu har meldt ud, at økonomidelen er et vigtigt element, så er det vanskeligt at se på de to forhold adskilt:»jeg mener, vi må have klarhed over, hvad der udfra sportslige motiver er den rigtige turnering, for det er for mig Torben Mogensen opfordrede til, at bestyrelsen drøfter rammerne for en ny DM-struktur. det vigtigste, og så må vi samtidig se på økonomien«.»lad os få dialogen nu«, opfordrede Jesper Møller, AaB og valgt af Superligaklubberne.»Det var vigtigt, at vi blandt 1. og 2. divisionsklubberne fik gennemgået, hvad det var for modeller, der skulle arbejdes videre med. Der var en overvejende positiv holdning blandt klubberne, så derfor kan vi godt arbejde videre nu«, mente Finn Ryberg, valgt af 1. Divisionsklubberne.»Jeg vil gerne understrege, at der er et par elementer, der er væsentlige. Superligaklubberne siger, strukturen er vigtigst, de øvrige divisionsklubber mener, økonomien er vigtigst«, konkluderede Per Bjerregaard. Verner Ebdrup, kasserer i JBU, mente, at man skulle se på hele DBUs økonomi og hvilke midler, der også skulle tilfalde lokalunionerne. Næste møde i DBUs bestyrelse er fastsat til lørdag den 20. april. Lars Økonomipakke præsenteret for bestyrelsen Per Bjerregaard indledte drøftelsen på bestyrelsesmødet om, hvordan DBU Bulletin april

4 Peter Iversen ny i forretningsudvalget Benny Hansen genvalgt til DBUs forretningsudvalg. DBUs bestyrelse foretog lørdag den 16. marts valg af de to menige medlemmer til DBUs forretningsudvalg, der siden 2001 har bestået af fem medlemmer. Benny Hansen, formand for JBU, blev indstillet til genvalg af bestyrelsesmedlem Ove Jensen, mens Finn Ryberg på vegne af divisionsklubberne pegede på organisationens formand, Peter Iversen, der ligeledes blev udpeget uden modkandidater. Peter Iversen har været medlem af såvel DBUs som Divisionsforeningens bestyrelser siden 1992, og har været formand for Divisionsforeningen siden De øvrige medlemmer af forretningsudvalget er de automatisk udpegede medlemmer, unionens formand Allan Hansen, næstformand Henning R. Jensen og kasserer Torben Mogensen. Lars Jesper Møller ny formand for DBU Eliteudvikling Allan Hansen, Kurt Bagge-Hansen, Erik Hjorth og Thomas Christensen overtager også formandsposter. DBUs bestyrelse udpegede på sit møde lørdag den 16. marts fem nye formænd til organisationens stående udvalg. Jesper Møller, AaB, der er valgt ind i DBUs bestyrelse af Superligaklubberne, overtager formandsposten for det såkaldte DBU Herreelite-ungdomsudvalg efter Erik Asmund, der er trådt ud af DBUs bestyrelse. Superligaudvalget får også ny formand, idet DBUs nye bestyrelsesformand, Allan Hansen, overtager sin forgængers plads i dette udvalg. Allan Hansen træder til gengæld tilbage fra formandsposten til menigt medlem af DIF-udvalget, hvor SBUs nyvalgte medlem af bestyrelsen, Kurt Bagge-Hansen, overtager formandsposten. Bagge-Hansen træder også ind i Dommerudvalget som erstatning for Bent Nielsen, der udtrådte af bestyrelsen i februar. Erik Hjorth, BBU, der har afløst Bent Nielsen i DBUs bestyrelse, overtager formandsposten i Fair Play-udvalget fra Jesper Møller, efter Møller blev valgt til formand for DBU Eliteudvikling. Thomas Christensen, Boldklubben Skjold, der er valgt af divisionsklubberne, overtager formandsposten i Uddannelsesudvalget, hvor han har været medlem siden Han afløser Erik Steiness Neergaard, der trådte ud af bestyrelsen i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Lars 4 Bulletin april 2002

5 Kim Vilfort i DBU-udvalg Landsholdsveteranen ind i DBU Eliteudvikling, Christian Duus i fair play-udvalg. Kim Vilfort stiller nu sin viden og erfaring fra en lang karriere på højeste nationale og internationale plan til rådighed for dansk fodbold som nyt medlem af DBU Eliteudvikling. Efter en karriere på 77 landskampe over en periode på 13 år herunder som målscorer i EM-finalen i 1992 lagde Kim Vilfort støvlerne definitivt på hylden i sommeren 1998, hvorefter han tiltrådte en stilling som talentchef i Brøndby. Indstillingen af Kim Vilfort blev en realitet, da DBUs bestyrelse lørdag den 16. marts sammensatte organisationens 14 fag- og forhandlingsudvalg for det kommende år. Udover de fem nye formandsposter Jesper Møller for Herreelite-ungdomsudvalget, Allan Hansen for Superliga-udvalget, Kurt Bagge-Hansen for DIF-udvalget, Erik Hjorth for Fair Playudvalget samt Thomas Christensen for Uddannelsesudvalget blev der foretaget en række ændringer blandt de menige udvalgsmedlemmer. Uddannelsesudvalg justeres Jesper Møller træder ind i eliteungdomsarbejdet som formand i stedet for Erik Asmund, der efter en menneskealder som bekendt valgte at trække sig fra alle poster i DBU, mens Kim Vilfort erstatter Kim Brink, OB. Udvalget får et tredje nyt medlem, og bliver dermed udvidet fra 10 til 11 medlemmer, i form af Ole Hansen, Silkeborg IF. Uddannelsesudvalget bliver derimod beskåret med tre medlemmer fra 10 til syv. Reduktionen sker som følge af en bestyrelsesbeslutning om, at udvalget i dets nuværende situation i højere grad skal fungere som et politisk udvalg med medlemmer, der primært har deres udspring fra fodboldmiljøet, og som i højere grad skal uddelegere den faglige kompetence indenfor områderne træneruddannelse, lederuddannelse og dommeruddannelser til eksempelvis arbejdsgrupper. DBU siger på den konto farvel og tak for et kompetent arbejde til Jørn Richter og Otto Juhl samt udvalgets mangeårige medlem Henning Enoksen. Erik Steiness Neergaard og Henning R. Jensen afløses af Kim Bjeldstrand, SBU, og Gert Lundgaard, LFBU. I Programudvalget bliver Bent Nielsen erstattet af Thomas Bytoft, FBU, mens hans mangeårige plads i Dommerudvalget overtages af Kurt Bagge- Hansen. Ole Vedel Jensen træder efter eget ønske ud af Disciplinærudvalget, og hans plads overtages af Johnny Rune, FC Midtjylland, mens Børne- og Ungdomsudvalget siger farvel til Kasper Thorsen. I Dameudvalget bliver Kurt Bagge- Hansen erstattet af Søren Burchall, SBU, mens Old Boys-udvalget bliver slanket med et enkelt medlem, idet Povl Hansen udtræder. Christian Duus i fair play-udvalg Holger Jørgensen forlader efter eget ønske Indefodboldudvalget, og erstattes af Christian Fynsk, mens Steen Christensen også forlader udvalget, uden der endnu er fundet en ny københavner, idet udvalgets formand gerne ser en ny KBU-repræsentant i udvalget. I Fair Play-udvalget fortsætter Jesper Møller som nævnt andetsteds som menigt medlem efter at have overtaget formandsposten i eliteungdomsudvalget, mens Erik Hjorth træder ind som ikke alene nyt medlem men også ny formand. Lars Olesen og Christian Duus Petersen, Silkeborg IF, bliver nye medlemmer. Duus erstatter Thomas Thorninger som spillerrepræsentant efter den nu tidligere FCK-spiller blev udlandsprofessionel sidste efterår. Superligaklubberne har endnu ikke udpeget sine fem medlemmer af Superligaudvalget, mens Divisionsudvalget får Benny Hansen samt Michael Christensen, Hvidovre IF, og Hans Kurt Larsen, Skive, som nye medlemmer. Endeligt træder Henning R. Jensen ud af DIF-udvalget, der dermed er nede på syv medlemmer under ledelse af dets nye formand, Kurt Bagge Hansen. Lars Oversigten over DBUs udvalg for 2002/2003 fremgår på næste side. >> Bulletin april

6 DBUs udvalg 2002/2003 Børne- og Ungdomsudvalget Benny Hansen Bent Clausen Steen B. Hansen Kaj Larsen Gordon Kirt Allan Dinesen Dameudvalget Jørgen Nielsen Gitte Pedersen Mogens Jørgensen Kaj Larsen Lars Olesen Erik Hjorth Diana Andersen Søren Burchall Disciplinærudvalget Henrik Ravnild Christian Kofoed Fritz Bonde Kim Madsen Johnny Rune Divisionsudvalget Henning R. Jensen Benny Hansen Michael Christensen Hans Kurt Larsen Tyge Dinesen Bent Hansen DIF-udvalget Kurt Bagge-Hansen Allan Hansen Benny Hansen Henrik Ravnild Poul Frederiksen Verner Ebdrup Finn Ryberg Dommerudvalget Finn Jensen Kurt Bagge Hansen Jan Carlsen Henning Lund-Sørensen Preben Worsøe Poul Malling Kaj Østergaard Fair Play-udvalget Erik Hjorth Jesper Møller Per Bjerregaard Jan Damgaard Preben Elkjær Gordon Kirt Peter Rudbæk Lars Olesen Christian Duus Herreeliteungdomsudvalget Jesper Møller Ove Jensen John Larsen Thomas Bytoft Erik Nielsen Hans Munch Henry Mathiesen Kent Falkenvig Egon O. Hansen Kim Vilfort Ole Hansen Indefodboldudvalget Ove Jensen Bent Hansen Christian Fynsk James Nielsen Peter Roslev Holger Hansen Kontraktfodboldudvalget Peter Iversen Børge Bach Christian Duus Kurt Carstensen Henning R. Jensen Per Sjøqvist Old boys-udvalget Verner Ebdrup Kurt Grønning Allan Michaelsen Lars Olsen Vagn Christensen Programudvalget Torben Mogensen Thomas Bytoft Benny Olsen Lynge Jacobsen Steen Witthøfft Superligaudvalget Allan Hansen Torben Mogensen Per Bjerregaard Flemming Østergaard Kim Brink Orla Madsen Jens Ørgaard Uddannelsesudvalget Thomas Christensen Finn Ryberg Verner Ebdrup Kim Bjeldstrand Gert Lundgaard Niels Christian Holmstrøm Ole Albæk 6 Bulletin april 2002

7 Brug FIFA-agenterne DBU opfordrer Spillerforeningen til at påvirke dens medlemmer. Dansk Boldspil-Union opfordrer Spillerforeningen til at tage aktiv del i forsøget på at få de danske spillere til at benytte sig af de autoriserede FIFA spilleragenter.»vi har nu medvirket til at få indført et licenssystem for de personer, der fungerer som spilleragenter nationalt og internationalt. Hensigten har været at beskytte spillerne og klubberne ved at sikre dem, at de autoriserede agenter arbejder udfra et internationalt regelsæt«, forklarer DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen, og sender en klar opfordring til Spillerforeningen:»Desværre må vi konstatere, at der fortsat er spillere, der vælger at benytte fritidsagenter eller fuldtidsagenter uden nogen form for autorisation. Vi kan som forbund ikke tvinge spillerne i deres valg af rådgivere, ligesom vi heller ikke har nogen restriktionsmuligheder overfor privatpersoner her i landet, som beskæftiger sig med spillerhandler. Derfor mener jeg, det er på tide, Spillerforeningen kommer på banen«. Problemet er blevet aktualiseret af den seneste sag med en dansk spiller, Christian Lundberg, der har benyttet en tidligere dansk spiller i græsk fodbold i en rådgivende rolle i forbindelse med hans klubskifte til Ethnikos Asteras i Grækenland.»Fodboldens organisationer har hermed sikret spillerne et system, der garanterer dem en rådgivning på et vist niveau med garanti for økonomisk kompensation og mulighed for at benytte fodboldens juridiske system i tvisttilfælde«, fortæller Jim Stjerne Hansen, og uddyber:»nu venter vi bare på, at spillerne vil benytte sig af det ad frivillighedens vej, og det er her, jeg mener, at Spillerforeningen skal på banen og tage aktiv del i opfordringen, ligesom klubberne naturligvis også skal opfordres til ikke at indlade sig på forhandlinger med uautoriserede personer«.»jeg vil på det kommende møde i vores Kontraktfodboldudvalg kraftigt opfordre Spillerforeningens repræsentanter i udvalget til at tage denne op- Frank Mathiesen blev den første danske FIFA-agent. fordring alvorligt«, slutter Jim Stjerne Hansen. Kontraktfodboldudvalget har næste møde efter redaktionens slutning tirsdag den 9. april. FIFA-agentsystemet blev indført i 1996, og er netop blevet revideret. DBU har siden 1996 og indtil sidste år eksamineret 12 spilleragenter med bopæl i Danmark. Der er på verdensplan p.t. 870 FIFA-agenter. Skulle udvalget af agenter ikke være tilstrækkeligt for spillerne, har de fortsat mulighed for at bruge advokater, hvis bestilling af rangerer på linie med agenternes licens. Lars Danmark-Israel også på nettet Landskampen mod Israel vises også live på internettet. I lighed med de seneste tre landskampe på hjemmebane, sender DBU i samarbejde med den transmitterende tv-station også landskampen Danmark-Israel fra Parken onsdag den 17. april direkte på internettet. Kampen vil kunne ses i cyberspace på såvel dbu.dk som tv2.dk fra klokken 19.15, mens foreløbig mennesker har sikret sig billet til kampen her på jorden. Lars Bulletin april

8 Halv milliard i indtægter til Danma De fire nordiske lande får samlede indtægter på omkring 1,7 milliarder kroner ved værtskabet for EURO Ifølge en undersøgelse af de økonomiske effekter i forbindelse med værtskabet af slutrunden om Europamesterskabet i forbold i Norden i 2008, EURO 2008, vil de samlede indtægter fra gæster og tilskuere til slutrunden i de nordiske lande variere fra mellem 242,3 millioner euro (projekteret budget), og op mod 264,6 millioner euro (år 2000 priser). Det svarer til en indtægt på mellem 1,7 og 1,85 milliarder kroner, viser en undersøgelse foretaget på foranledning af de nordiske fodboldforbund i tæt samarbejde med Det Nordiske Ministerråd. Disse indtægter vil komme fra de forventede 1,021,000 tilskuere til de 31 kampe, hvilket er lavt sat, idet de nøjagtige stadionkapaciteter vil blive forøget til 1,227,456 svarende til en stigning på cirka 20%. De nyeste tal var imidlertid ikke tilgængelige på beregningstidspunktet. Indtægterne i de enkelte værtslande i det projekterede budget er 65,0 millioner euro for Danmark, 45,5 millioner euro for Finland, 40,8 millioner euro for Norge og 91,0 millioner euro for Sverige samlet 242,3 millioner euro. I det projekterede budget er der budgetteret med, at 95% af billetterne til kampene bliver solgt.»undersøgelsen, som er blevet til ved hjælp af den generøse støtte fra Det Nordiske Ministerråd, bekræfter, at EURO 2008 er et levedygtigt projekt, som vil resultere i betydelige indtægter til de nordiske lande som helhed. Dette er et yderligere eksempel på, at Nordic 2008 er et godt bud på en EM slutrunde«, udtaler Pertti Alaja, direktør for Nordic Værtsbyer forgyldes Undersøgelsen vurderer desuden, at de samlede indtægter i værtsbyerne vil blive 229,4 millioner euro. Göteborg vil få den største indtægt (68,4 millioner euro) efterfulgt af København (58,8 millioner euro), Helsingfors (31,0 millioner euro), Oslo (24,4 millioner euro), Stockholm (23,9 millioner euro), Tampere (13,7 millioner euro) og Trondheim (12,8 millioner euro). Indtægterne udenfor værtsbyerne i resten af de nordiske lande er vurderet til 94,4 millioner euro. De samlede indtægter fra værtsbyerne og resten af de nordiske lande vil være 324 millioner euro, hvoraf 81,4 millioner euro vil komme fra indenlandske gæster. Indtægterne fra indenlandske gæster vil blive betragtet som en del af det generelle indenlandske forbrug, og vil derfor ikke blive betragtet som ekstraindtægter på nationalt niveau.»disse tal bekræfter potentialet i at være værtsby for EURO 2008, og jeg er sikker på, at tallene vil styrke vores samarbejde med byerne yderligere«, fastslår Alaja. Rapporten vurderer tillige, at tilskuere vil tilbringe 1,089,000 nætter i de nordiske lande i løbet af et EURO 2008 i Norden. 39% af disse overnatninger vil blive i Sverige, 26% i Danmark, 19% i Finland og 16% i Norge. De samlede indtægter fra indkvartering vil ifølge udregninger blive 57,2 millioner euro. Af de forskellige industrielle sektorer vil catering-sektoren vil få den største del. Den samlede indtægt for denne sektor er beregnet til 107,8 millioner euro eller 45% af de samlede indtægter. 450 millioner til Danmark»Beregningerne understreger dét der har været vores opfattelse siden UEFA Nordea, Finnair og SAS støtter N Tre sponsorer støtter den nordiske ansøgning om EM-slutrunden i 2008 til Danmark, Finland, Norge og Sverige. Nordea, Finnair og SAS støtter alle Nordic 2008, den fælles ansøgning fra det danske, finske, norske og svenske fodboldforbund om værtskabet i forbindelse med afviklingen af EM-slutrunden i 2008.»Vi er meget tilfredse med samarbejdet med disse selskaber, som alle er synonym med nordisk ekspertviden indenfor deres respektive områder«, udtaler Pertti Alaja, direktør for Nordic Hovedsponsoren for Nordic 2008, Nordea, er det førende pengeinstitut i de nordiske lande og i de baltiske lande. De andre sponsorer for Nordic 2008, Finnair og SAS, er de førende flyselskaber i Norden.»Den samlede nordiske ansøgning er et fantastisk eksempel på nordisk samarbejde på tværs af landegrænserne. Den er også et udtryk for nordisk nytænkning, hvilket er en af kerneværdierne i Nordeas organisation. Vi fandt det helt naturligt at spørge til den nordiske komites planer og derefter finde ud af, hvordan vi kunne hjælpe den til at få disse planer ført ud i livet«, siger Lauri Peltola, ekstern kommunikationschef i Nordea.»Finnair er meget glade for at kunne støtte Nordic 2008, som også påskønner sikkerhed og pålidelighed ved hjælp af en miljøvenlig filosofi, respekt for individet og Fair Play. I takt med 8 Bulletin april 2002

9 ark ved EM-slutrunde NORDIC2008 CANDIDATE FOR UEFA EURO 2008 TheSagaComesTrue Cup-finalen i København forrige år, nemlig at internationale fodboldbegivenheder er til gavn for hele landet og ikke kun fodbolden«, udtaler generalsekretær Jim Stjerne Hansen, DBU, og påpeger:»udover de kontante indtægter til eksempelvis service- og turisterhvervene samt til staten, kommunerne og amterne vil der ligge en anselig værdi i form af markedsføring af Danmark i årene op til og under en slutrunde i Norden«. DBUs generalsekretær henviser her til de indtægter, DBUs værtskab for finalen i maj 2000 indbragte. Idrætsfonden Danmarks beregninger viste, at staten tjente 26,5 millioner kroner i afgifter, moms og indkomstskatter, mens der tilfaldt amterne og kommunerne en indtægt i størrelsesordenen 15 millioner kroner. Dertil kom turistindtægter på 75 millioner kroner, ligesom Danmarks Turistråd vurderede, at eksponeringen af København i tiden op til, under og efter finalen i udlandet beløb sig til en reklamemæssig værdi på mere end 100 millioner kroner. DBUs nettoindtægt på finalearrangementet begrænsede sig til 2,8 millioner kroner. Den økonomiske undersøgelse Undersøgelsen er foretaget af en international gruppe af forskere, ledet af analyseinstituttet MeerWaarde, en hollandsk forskningskonsulent, som også var ansvarlig for lønsomhedsanalysen af EURO 2000 i Holland og Belgien. Undersøgelsen anlægger en forsigtig forventning til det økonomiske udbytte i forbindelse med Euro I det projekterede budget vil to nordiske lande, Finland og Sverige, nå finalen. Fra et økonomisk synspunkt er dette minimumsbudgettet, eftersom denne situation vil resultere i et relativt lavt antal udenlandske gæster i de nordiske lande. Udenlandske gæster bruger i gennemsnit flere penge end indenlandske gæster. Det projekterede maksimumbudget vil blive en realitet, hvis kun Finland og Norge deltager, og begge lande bliver slået ud inden kvartfinalerne. I så fald vil finalen komme til at stå mellem to ikke-nordiske lande. Ifølge det projekterede maksimumbudget vil dette resultere i en indtægt på 264,6 millioner euro til de nordiske lande. Prognosen er baseret på data fra Euro 1996 and Euro Disse tal er blevet brugt til at udarbejde en økonomisk model med henblik på at kunne forudsige de økonomiske konsekvenser for de nordiske lande. Indtægterne fra tilskuere og gæster under Euro 1996 (i England) var på omkring 170 millioner euro. Det tilsvarende tal for Holland i forbindelse med Euro 2000 (i Holland og Belgien) var 110 millioner euro. Ved sammenligning af de samlede indtægter er det vigtigt at bemærke, at antallet af spillede kampe i hver enkelt by varierer i henhold til det foreløbige kampprogram (det endelige kampprogram vil blive bekræftet af UEFA). Der vil blive spillet tre kampe i hver by, og kvartfinalerne vil blive spillet København, Helsingfors, Oslo og Stockholm. Semifinalerne vil blive spillet i København og Göteborg, og finalen vil også blive afviklet i Göteborg. Rapporten fokuserer på indtægterne fra tilskuere, der kommer til kampene, men påpeger samtidig, at den økonomiske indflydelse ikke kun stammer fra tilskuerindtægter. En anden vigtig faktor er indtægterne i forbindelse med selve organisationen. Den økonomiske model indeholder ikke nogen prognose for indtægterne for selve organisationen. Anders Jacob Lars r Nordic 2008 Finnairs slogan»vi er de mest erfarne i det nordiske luftlag«, vil selskabet gerne bidrage til et endnu mere internationalt Norden og samtidigt tilbyde dets tjenester til alle de mennesker, som rejser til, fra og indenfor de nordiske lande«, udtaler Sakari Romu, assisterende vicepræsident for marketing i Finnair.»Fodbold har stærke traditioner i Norden og er af høj international standard. Alle aldersgrupper interesserer sig for fodbold. Internationale begivenheder i Norden skaber større rejseaktivitet, som fører til flere jobs, hvilket i sidste ende er godt for både os og samfundet«, siger Jens W. Willumsen, senior vicepræsident for marketing og produktion i SAS. Jacob Bulletin april

10 Januar 2002, hummel International A/S teamsport since 1923 Officiel sponsor af Fodboldlandsholdet og DBU'S Foldboldskole. Nærmeste forhandler oplyses på tlf

11 Fodboldens fremtid Fodboldens fremtid var på dagsordenen, da landstræner Morten Olsen onsdag den 13. marts 2002 for andet år i træk havde samlet trænere og assistenttrænere fra landets to bedste rækker, Superligaen og 1. division. Hensigten med mødet var at iværksætte en konstruktiv dialog omkring udviklingen indenfor landsholdsfodbold og i dansk fodbold generelt med henblik på at fremme både den nuværende og den fremtidige situation. Efter Morten Olsens velkomst tog den tidligere skotske landstræner og nuværende tekniske direktør i FIFA, Andy Roxburgh, over. Hovedtemaet for Roxburghs indslag var»trends in football«. Han fortalte deltagerne om de mange aspekter, man som træner er nødt til at tage stilling til, hvis man vil opnå succes i fodboldverdenen. Andy Roxburgh fortalte bl.a. deltagerne om, hvilke krav, der stilles til toptrænere i dag, hvilken profil nutidens toptrænere har, hvordan stjernespillere motiveres, hvordan udviklingen er på banen og i trænerverdenen, samt hvordan toptrænernes profil eventuelt vil ændre sig i fremtiden. Andy Roxburgh beklagede desuden den globalisering, europæisk fodbold har oplevet som følge af Bosman-dommen i Ifølge ham vil hold som Ajax Amsterdam og andre talentproducerende klubber aldrig nå til tops i eksempelvis Champions League, fordi deres unge guldfugle bliver købt af store udenlandske klubber, inden de for alvor når at slå igennem på deres respektive hold. Slutteligt viste Andy Roxburgh den engelske pendant til DBUs Hjemmebanen det imponerende fodboldtaktiske værktøj, Tactfoot - som stadigt flere trænere benytter sig af verden over. Eftermiddagsprogrammets første indslag stod DBUs uddannelseskonsulent, Peter Bonde, for. Han fortalte om DBUs helt nye træneruddannelse og opfordrede samtidig mødets mange deltagere til at påbegynde den nye A-instruktøruddannelse. DBUs forskellige U-landsholdstrænere orienterede dernæst om aktiviteterne på de respektive ungdomslandshold. Hans Bruun Larsen, U/16-landsholdstræner, fortalte deltagerne om den nyligt afviklede temaaften om talentudvikling, der blev afholdt i forbindelse med DBUs repræsentantskabsmøde i slutningen af februar. Derudover blev der diskuteret helhedsplaner og forbedret matchning for de unge talenter. U/18-landsholdstræner, Per Andersen, opfordrede bl.a. til en opprioritering af det offensive og tekniske spil, så eksempelvis ynglingeligaspillere ikke skal gennemgå så stor en forandring, når de skal spille ungdomslandsholdskampe, hvor tempoet er væsentligt højere, end det de er vant til fra den hjemlige liga. Både Per Andersen og U/21-landsholdstræner, Flemming Serritslev, talte varmt for reserveholdsturneringer for de såkaldte»førsteholdsboblere«i stedet for blot at lade dem spille på klubbens andethold i Danmarksserien. Serritslev glædede sig desuden over, at seks af spillerne fra årgang 79/80 har fået chancen på A-landsholdet i løbet af det seneste års tid. Slutteligt erklærede U/21-landsholdstræneren sig yderst lydhør overfor spilleranbefalinger fra klubberne i superligaen og 1. division. Dernæst forklarede Morten Olsen om landsholdsspillernes nødvendige forudsætninger og sine egne overvejelser i forbindelse med landsholdets spillestil. Derudover understregede landstræneren, at ligalandsholdskampen mod Norge ikke skulle betragtes som en decideret udtagelseskamp til VMtruppen, men at han og assistenttræner Michael Laudrup vil følge alle de aktuelle spillere i løbet af foråret. Med hensyn til VM erklærede lands- Fodboldens fremtid tegner lys ifølge landstræner Morten Olsen og de andre danske landsholdstrænere, selvom banerne landet over stadig ikke giver spillerne de bedste arbejdsbetingelser. >> Bulletin april

12 >> Fodboldens fremtid træneren, at tiden så absolut er at betragte som landsholdets fjende nr. 1 og opfordrede superligatrænerne til eventuelt at give landsholdsaktuelle superligaspillere et par kampe fri sidst på sæsonen, hvis mesterskabet alligevel er afgjort. Morten Olsen gjorde sig ligeledes til talsmand for gennemførelsen af en reserveholdturnering og brugte samtidig lejligheden til at understrege nødvendigheden af, at man er mere opmærksom på at sikre en bedre banekvalitet, end det, man ser på de respektive Superliga stadions på nuværende tidspunkt:»det er ikke nok, at man teknisk forsøger at forbedre fodbolden, hvis forholdene ikke er bedre. Dårlige baneforhold giver dårlig fodbold, og det skader i sidste ende det endelige produkt«, forklarede Morten Olsen, der mente, at det var op til klubberne og de kommunale myndigheder at sikre en bedre banekvalitet. Afslutningsvis demonstrerede Morten Olsen kort et af DBUs nyeste tiltag, Hjemmebanen, og takkede de fremmødte for deres deltagelse i dagens arrangement. Superligaen var repræsenteret af Peter Rudbæk og Jens Peter Hansen, Aab, John Stampe og Marc Rieper, AGF, Åke Hareide og Lars Olsen, Brøndby, Hans Backe og Carsten V. Jensen, FCK, Ove Petersen og Lasse Christensen, FCM, Hasse Kuhn og Bent Christensen, Lyngby, Troels Bech og Uffe Pedersen, OB, Frank Petersen og Henrik Clausen, Vejle og Søren Kusk og Peter Enevoldsen, Viborg. Fra 1. division deltog Jesper Tollefsen, FC Aarhus, Bjarne Hansen, B1909, Jan Vingaard, B1913, Jesper Pedersen, B93, Ole Mørch, Frem, Jesper Hansen, Brønshøj, Christian Andersen, Farum, Peter Holm, Fredericia, John Faxe Jensen, Herfølge, Frank Andersen, HFK Sønderjylland, Kent Nielsen, Horsens, Jan Sørensen, Hvidovre, Torben Mølby, Kolding, Henrik Jensen, Køge, Kim Poulsen, Randers Freja og Jan Østergaard, Skive. Fra DBU deltog Morten Olsen og Michael Laudrup, Jørgen Henriksen, målmandstræner på A-landsholdet, Flemming Serritslev, U/21-landsholdstræner, Per Andersen, talenttræner og U/18-landsholdstræner, Hans Bruun Larsen, talenttræner og U/16-landsholdstræner samt Peter Bonde, træneruddannelseskonsulent. Anders DBU Ungdomsfond Uddelinger i 2002 DBUs Ungdomsfonds bestyrelse har uddelt tilskud à kr ,- til følgende 41 klubber i 2002: Bornholm Rønne IK Fyn Kerteminde B. OKS Sanderum Stjernen Jylland B. 52 / AFC Aalborg Bangsbo Freja Blåbjerg Dall-Ferslev IF Esbjerg IF 92 Fjordbakken IF Kolding Boldklub Løgstør IF Løjt IF Midtals IF Maabjerg IF Skjern GF Snejbjerg SG og I Tarp Boldklub Tjørring Tårs-Ugilt IF København Boldklubben Fix Frem Hvidovre IF Kastrup Vestia Lolland-Falster B Sjælland Brede IF Faxe Boldklub Fårevejle Glostrup FK Himmelev Veddelev Hvidebæk IF Karlslunde IF Lynge-Broby IF Ringsted Damefodbold Ringsted IF Stationsbyens Boldklub IF St. Lyngby IF Svinninge IF Trundholm Benny 12 Bulletin april 2002

13 Studietur til Algarve Ni dametrænere fik ny inspiration på studietur til Algarve Cup, hvor landsholdets kommende assistenttræner, Keld Bordinggaard var kursusleder. Beskrivergruppen giver her et indblik i turen. Dansk damefodbold i verdenseliten er et Team Danmark og DBU-projekt, der skal skaffe Danmark tilbage til den absolutte verdenselite. Videreuddannelse, samarbejde, erfaringsudveksling og først og fremmest observationer fra Algarve Cup danner indtryk, der skal være med til at skubbe klubberne i en positiv retning, Og i diskussionerne Keld kom med friske øjne i forhold til damefodbold, og var med stor fodboldindsigt en fantastisk sparringspartner. Observation af kampe og træning Fra morgen til aften bestod programmet af observation af kampe samt træning og samtaler med andre nationers trænere. Vi koncentrerede os primært om Danmarks gruppe med Kina, Tyskland og Finland. Derudover indlagde trænergruppen selv træningspas, hvor vi på skift forestod træning af hinanden indeholdende opspil og pasningsspil. Stram struktur på holdene Kina, der spillede i en 4:2:3:1 formation, var spillemæssigt turneringens bedste mandskab. Holdet bestod af atletiske piger med stor løbekapacitet og højt teknisk niveau. Pasningsspillet var klasser over, hvad vi eksempelvis ser herhjemme, og det var fuldt fortjent at kineserne kunne vinde dette års Algarve Cup efter en finalesejr på 1-0 over Norge. Norge (4:2:3:1) har imponeret med fantastiske spillerpersonligheder. En spiller som eksempelvis Solvej Guldbrandsen kan ryste enhver modstander, og derudover er holdet begyndt at spille frem for at sparke. Sverige (4:4:2) med velorganiseret defensiv og dygtige angribere er også med helt fremme. Spillestilen er dog ikke særlig udviklende for hverken forsvars- eller midtbanespillere, der primært arbejder defensivt. Alligevel lykkedes det svenskerne at vinde kampen om tredjepladsen via en 3-2 sejr over Tyskland. De europæiske mestre fra Tyskland (4:2:3:1) manglede skadede profiler, men er alligevel stærke. Styrken er evnen til at kontrollere spillet. Holde fast i bolden, og med fast struktur komme til mange chancer. USAs regerende verdensmestre stillede op med ekstremt veltrænede piger, skiftende mellem en 3:4:3 og 4:3:3 formation. Holdet agerede i en godt organiseret spillestil, men man fornemmede dog, at den amerikanske dominans er for nedadgående. Måske fordi truppen er ved at være for gammel. Holdet sluttede på turneringens femteplads efter sejr på 3-2 over Danmark. Danmark (4:4:1:1) er efter vores mening niveaumæssigt lige efter disse fem nationer. Finland (4:4:1:1) udvikler sig konstant, og er eksempelvis blevet meget bedre siden 0-6 til Danmark i efteråret England (4:4:2) mangler ordentlig klubkultur, men betalt fodbold breder sig i kvindefodbolden derovre, og inden længe vil englænderne spille med i verdenseliten. Danmarks muligheder Vi oplevede stor respekt omkring dansk kvindefodbold overalt. Der skal i denne sammenhæng ikke lyde andet end ros til det danske hold, der under landstræner Poul Højmoses ledelse arbejdede dybt professionelt. >> Bulletin april

14 SCOR ET NEMT OG GODT MÅLTID Paaskebrød lægger op til et nemt og hurtigt måltid, når man er på farten. Fyld brødene med dit yndlingsfyld eller køb en Hotdog efter kampen. Pølsebrød... Paaskebrød har nemlig også været leverandør til Danmarks professionelle pølsemænd i snart 50 år. Hamburgerboller... Franske Hotdogbrød... D Arcy

15 >> Studietur til Algarve Træningsmæssigt og taktisk blev der arbejdet på flot niveau. Desværre var Danmarks ikke nær så godt forberedt som de øvrige nationer, der alle havde spillet venskabskampe inden Algarve Cup. Positivt var det dog, at vi rent fysisk kunne være med. Tidligere har Danmark haft problemer med at holde niveau i løbet af en turnering, men i dette års Algarve Cup var der fremgang at spore fra kamp til kamp. Træningen i klubberne Det danske landshold forsøger sig med en ny spillestil, hvor hensigten er, at holdet skal være mere spilstyrende. Det kræver et højt teknisk niveau, og faste gennemarbejdede aftaler om opspil- og gennembrud samt hurtighed og eksplosivitet. Det er derfor essentielt for det videre arbejde, at der i så mange klubber som muligt etableres en træningskultur under elitære forhold og kyndig vejledning. Der må ske en revision omkring opfattelsen af, hvad en elitær træning bør bestå af. Det kræver en bevidstgørelse om hvorledes et elitært miljø opnås, samt en viden hos spillere, trænere og klubledere om hvilke krav, der stilles for at kunne tilhøre den absolutte verdenselite. Vigtigst er en øget træningsmængde. I Sverige er erfaringen, at der skal trænes 9-11 træningspas pr. uge! Der forestår derfor et stort arbejde i klubberne og i DBU. Hvis alle gode kræfter forenes, vil målsætningen i projektet absolut være indenfor rækkevidde. Studiegruppe bestod af de fire kraftcentertrænere Benny Rosenquist, Skovbakken, Hans Peter Utoft, OB, Steen Refsgaard, Fortuna Hjørring og Peder Siggaard, Brøndby. Derudover deltog Elitedivisionstrænerne Helle Hansen, Vejle Boldklub og Jørgen Veje Larsen, FB. Med i gruppen var også U/17 og U/19 landstræner Per Rud, samt de to U/17 centertrænere Bent Eriksen og Henrik Lehm. Per Rud U/17 & U/19-landstræner, Jørgen V. Larsen, FB og Steen Refsgaard, Fortuna Hjørring så landsholdet tabe seere fulgte landsholdets pauvre indsats i venskabskampen mod Irland på Lansdowne Road i Dublin onsdag den 27. marts. Det er lavere, men kun en del lavere, end de seertal, vi almindeligvis kan registrere til venskabslandske på én af de to landsdækkende tv-stationer. Således blev kampen mod Holland den 10. november sidste år set af på DR1, mens 1, havde set landsholdet mod de franske verdens- og europamestre på TV2 den 15. august. Topscorer blandt venskabskampene sidste år var dog kampen mod Slovenien den 25. april med 1, seere på TV2. Men det hører også med til historien, at kampen mod de forholdsvis ukendte slovenere også var landskamprekordindehaveren Peter Schmeichels afskedskamp. Det var også en medvirkende årsag til, at der var tilskuere i Parken. Lars Bulletin april

16 DBU B1-træner Et smugkig på første niveau af DBUs nye træneruddannelse! Til vinter udbydes det nye DBU B1- træner til landets fodboldtrænere. Uddannelsen, som er på 40 timer, erstatter de fem basiskurser i den velkendte grønne træneruddannelse. Uddannelsens indhold Her kan du få et nærmere indblik i hvad B1-uddannelsen består af. Vi har fra start af valgt at opdele den ny uddannelse i fem forskellige emner, således Fair Play På B1 bliver du uddannet Ungdomskampleder. Hvad er dit ansvar som sådan og hvordan får du en 5- eller 7-mandskamp afviklet på bedste måde? Fodbold De rent fodboldfaglige moduler fylder naturligvis godt på kurset. Du lærer de forskellige instruktionsmomenter som knytter sig til f.eks. inder- og ydersidespark at kende, således at du er i stand til at vejlede dine spillere på den rigtige måde. Vi går i detaljer med tingene, så du efterfølgende ikke er i tvivl om hvordan et givent spark udføres korrekt. Du får også en basal viden om træning af unge målmænd. Ledelse Det er vigtigt at kende sig selv som fodboldtræner. Dette går vi i dybden med på B1. Du gennemgår en træneranalyse, som vil hjælpe dig i forhold til dine omgivelser i fodboldklubben. Fysiologi Det er vigtigt for dig som træner at besidde en basal teoretisk viden om børns udvikling. På B1 får du en række helt nødvendige oplysninger om fysiologi, som vil gøre dig i stand til at vægte din træning rigtigt. F.eks. får du konkret viden om opvarmning, og hvordan denne gøres hensigtsmæssig i forhold til alderen på dine spillere. Metode Hvilke værktøjer gør du brug af når du træner? vi går i dybden med de forskellige metoder som du med fordel kan benytte dig af i træningen. Du vil få værktøjer som kan hjælpe dig med at opnå det ønskede mål for et givent træningspas. Undervisningsformen Som noget helt exceptionelt på verdensplan har vi valgt at bruge DVDmediet som undervisningmiljø på den ny træneruddannelse. Dvs. at du eksempelvis i fodboldmodulerne først ser tingene udført korrekt i levende billeder, hvorefter du går ud på banen og prøver tingene på egen krop. Efterfølgende samler vi op teorien, således at du er 100% klar over hvordan du lærer spillerne den enkelte detalje. Denne metode sammenholdt med instruktørernes kyndige vejledning giver dig som kursist optimale vilkår for indlæring. DBU-instruktør Poul Erik Kristensen vejleder en kursist på B1-pilotkurset i Vejle. 16 Bulletin april 2002

17 Internationalt anerkendt DBU B1-træner er første tredjedel af det internationale B-level, og den nye træneruddannelse er naturligvis sanktioneret af UEFA og dermed direkte overførbar til andre europæiske lande som ligeledes er tildelt UEFAs blå stempel. Vi glæder os til at byde dig velkommen på den nye DBU B1-træneruddanelse til vinter! Heidi Fakta om DBU B1/træner Et B1-hold består af maks. 24 kursister og to faste DBU-instruktører. Pris pr. kursist bliver ca kr. og dækker undervisning, materialer og forplejning. Uddannelsen kan afvikles på to-tre forskellige måder, f.eks. over to weekender (fredagsøndag) eller over fem på hinanden følgende dage. Ønsker du yderligere oplysninger om DBU B1 træner eller den ny træneruddannelse generelt, anbefaler vi dig at læse det omfattende afsnit på: DBU-instruktør Sune Nielsen supplerer de levende billeder fra DVD-visningen. /uddannelse/traenerudd De vigtige brikker! Bulletin april

18 DONG har energien DONG producerer, transporterer, lagrer, køber og sælger olie og naturgas. Vi er med hele vejen og dækker godt en femtedel af Danmarks samlede energiforbrug. SKØNVIRKE

19 Koncept for indsats mod pædofili Forslag til politik og kontrolprocedurer mod pædofili på vej til klubberne. Dansk Boldspil-Union prioriterer børns sikkerhed mod pædofili på DBUs Fodboldskoler og i de danske fodboldklubber højt. Erfaringsmæssigt har en del af de personer, der bliver anmeldt for seksuelle krænkelser overfor børn i idrætsklubber, allerede domme for pædofili. DBU vil derfor benytte sig af den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister 36 giver mulighed for. Bekendtgørelsen gør det muligt for forbund og klubber at tjekke, hvorvidt en specifik gruppe af personer er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. DBU anbefaler, at alle landets klubber indfører en defineret og konsekvent politik på området, og benytter sig af samme kontrolmulighed, som de herefter kan kommunikere videre internt i klubben og til klubbens interessenter, ikke mindst til forældrene til børn under 15 år. Oplysningerne er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter baseret på objektivitet og konsekvens. Organisationen vil vedtage en politik på området, som sammen med forslag til alle elementerne i en administrativ kontrolprocedure vil blive tilbudt alle landets klubber. DBU forventer at kunne udsende et informationsbrev til klubberne sidst på måneden. Lars Konsekvens af Lyngbys konkurs DBU har modtaget en del henvendelser med spørgsmål om, hvilken indflydelse Lyngbys konkurs har på nedrykningen af hold efter sæsonafslutningen til sommer. Alt afhængig af Lyngbys endelige slutplacering vil der være to muligheder, som skitseret i nedenstående to modeller. Model 1 Hvis Lyngby efter turneringens afslutning i foråret placerer sig mellem nr. 1 og nr. 10 i Superligaen og dermed ikke på nogen af de to nedrykningspladser så rykkes Lyngbys 1. hold ned i 2. division, idet holdet grundet konkursen skal tvangsnedrykkes to rækker. Nedrykningen fra Superligaen og 1. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold forbliver i Superligaen (nr. 11) henholdsvis 1. division (nr. 14). Det vil sige, at kun nr. 12 vil rykke ud af Superligaen, og kun nr. 15 og 16 ud af 1. division. Model 2 Hvis Lyngby efter turneringens afslutning i foråret placerer sig som nr. 11 eller nr. 12 og dermed på en nedrykningsplads rykker Lyngby som konsekvens heraf ned i 1. division. Da de i sæsonen tillige er blevet erklæret konkurs med den konsekvens, at Lyngby skal tvangsnedrykkes to rækker, rykkes Lyngbys 1. hold dermed videre ned til Herre-DS rækken. Nedrykningen fra 1. og 2. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold forbliver i 1. division (nr. 14) henholdsvis 2. division (nr. 14). Det vil sige, at kun nr. 15 og 16 rykker ned fra henholdsvis 1. og 2. division. Iøvrigt henviser DBU Turneringer til propositionerne for Herre-DM 10, som fremgår af under Publikationer, Blå Håndbog. Hanne Bulletin april

20 Hyundai Matrix - Ny MPV til kr ,- *) Excl. levering kr ,- og evt. metallak. Benzinforbrug: EU-norm 12,5 km/l. CO 2 (g/km): 191. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og afgiftsændringer. Med Hyundai Matrix overgår det italienske designhus Pininfarina sig selv i elegance og alsidighed. Den rummelige MPV skaber helt nye muligheder for den aktive familie. Det ene øjeblik en komfortabel personvogn med rigelig plads til 5 og minuttet efter en effektiv varevogn med ét stort, regulært lastrum. Motoren på 1.6 liter, 16V og 103 HK giver kraft og overskud til sikker kørsel. Sikkerhedsudstyret rummer bl.a. 4 airbags, selekraftbegrænser, 5 højdejusterbare nakkestøtter, servostyring og ikke mindst ABS-bremser med EBD. Som en ægte MPV har Matrix en række funktionelle detaljer: Multijusterbare splitbagsæder (60/40) Klapborde i forsæderygge Opbevaringsskuffe under passagersæde Elbetjente sideruder for og bag Aflæggerum i bagagerum 12 volts strømudtag i kabine og bagagerum Kopholdere Bagagerumsnet Centrallås Center-instrumentering Hyundai Matrix fra kr * Nærmeste forhandler henvises på tlf I ATOS I ACCENT I MATRIX I ELANTRA I SONATA I COUPÉ I TRAJET I SANTA FE I H-1

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Nr. 11 december 2001 TEMA: Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Lørdag den 23. februar 2002 træder Poul Hyldgaard tilbage som formand for Dansk Boldspil-Union. Fire kandidater

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2009 Udgiver Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby Telefon 4326 2222 Telefax 4326 2245 e-mail dbu@dbu.dk www.dbu.dk Redaktion DBU Kommunikation Lars

Læs mere

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009 Indhold Indhold Årets børneklub 2008 DBU til VM 3 3 UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel

Læs mere

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 Indhold Indhold Bordinggaard forlænger DBU til VM 3 3 14 millioner i underskud

Læs mere

DBU indfører rød tråd hele vejen op

DBU indfører rød tråd hele vejen op DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 12 I December 200 I DBU indfører rød tråd hele vejen op Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 Indhold Indhold Aldersbegrænsning fjernet 3 DBU til VM 3 Nye retningslinjer

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold.

Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold. DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2005 I Frafald Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2007... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009

I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009 Fra den kommende sæson, skal SAS Liga-klubberne have mindst otte hjemmeudviklede

Læs mere

DBU Bulletin. Masser af fodbold i ferien!

DBU Bulletin. Masser af fodbold i ferien! DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.6/7 I Juni/juli 200 I Masser af fodbold i ferien! Selv om det er sommerferie, behøver fodboldstøvlerne ikke blive

Læs mere

DBU-fodboldskole i Grønland

DBU-fodboldskole i Grønland DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. I August 200 I DBU-fodboldskole i Grønland I flere sæsoner har DBU-konsulent Svend Pedersen været fodboldskoleleder

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2006... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011 BERETNING 2010-2011 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2010-2011 Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup 2 artikler Formandens

Læs mere

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009 Indhold Indhold Det skal være F.U.N. DBU til VM 3 3 Talenter udvikles i fællesskab

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 BERETNING 2012-2013 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup 2 Indhold Kære

Læs mere

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union 2004 Årsberetning Dansk Boldspil-Union Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2004... 4 Internationale relationer... 7 Medlemstal... 10 Administrationen... 11 Organisationsplan... 12 Bestyrelsen...

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Fotos: Per Kjærbye Design og tryk: Ellis print, 2605 Brøndby 2 Indhold Kære fodboldvenner... 5 Highlights fra årets turneringer... 11 Historieskrivning

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2008 Indhold Indhold Frem fratrækkes fem points 3 DBU til VM 3 Hjælp til klubbernes

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

DBU Bulletin. Fodbold: Et effektivt våben mod livsstilssygdomme. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Fodbold: Et effektivt våben mod livsstilssygdomme. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2010 Indhold DBU UEFA til besøgte VM jyske klubber 3 Farvel 10 millioner til to bestyrelsesmedlemmer

Læs mere