Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09."

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej 1, Bygning 101A 2800 Kgs. Lyngby Telefon:

3 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 5 Forskningsnettet i Organisatoriske tiltag 7 Forskningsnettets styregruppe 8 Nettet i Driftsstatus 9 Den fortsatte udbygning 10 Mit Forskningsnet 10 Forbindelse til udlandet 11 Sikkerhed 13 Adgangstjenester 15 ipass 15 eduroam 16 WAYF 17 Netbaseret samarbejde 19 Videokonference 19 Adobe Connect 19 Tjenester til fremme af e-læring 21 E-læring og jura 21 Læring og medier (LOM) 22 Netstøttet undervisning 23 Det gyldne Snit edumedia 25 Kommunikation 27 Website 27 e-nyhedsbreve og nyheder 27 Publikationer 28 Konferencer 28 Regnskab 29 Forskningsnettets medarbejdere 32 Årsrapport 2009

4 Forskningsnettet

5 Formandens beretning Forskningsnettets konference 2009 havde titlen Brug det del det. Det beskriver meget godt det mindsæt, som har været udgangspunktet for Forskningsnettets aktiviteter i blev året, hvor Forskningsnettet fik det nye backbonenet i drift, samtidig med at det gamle net blev slukket. Det giver nye muligheder, som vi håber kan udnyttes i de kommende år. Det nye Forskningsnet har samlet set en markant højere kapacitet end tidligere og når ud til flere slutbrugere med meget stor tilslutningskapacitet. Det giver nye muligheder, som skal bruges. Styregruppen har i 2009 besluttet at give alle Forskningsnettets tjenester et serviceeftersyn. Forskningsnettets tjenester vil blive kvalitetssikret i et stort kvalitetssikringsprojekt, således at vi ikke bare har stor kapacitet men også tjenester, der er relevante og af høj kvalitet. Vi skal have tjenester, der bruges og deles. Som altid er der en af Forskningsnettets tjenester, der tiltrækker sig særlig opmærksomhed, som det også fremgår af dette års årsrapport. Det er sikkerheden på Forskningsnettet. Forskningsnettet tilbyder alle institutioner på Forskningsnettet assistance og vejledning i forbindelse med sikkerhedsrelaterede hændelser. Vi må konstatere, at statistikken viser, at der er et øget behov for denne service, og der skal sættes yderligere ind på at styrke sikkerheden på Forskningsnettet. Der er i 2009 sket en stigning i antallet af fundne sårbarheder, der har været kendt i over et år. Det viser klart, at det er en stor opgave for Forskningsnettet og dets brugere at skabe et sikkert Forskningsnet. Forskningsnettet er blandt initiativtagerne til det fælles rollebaserede adgangssystem WAYF, som giver forsknings- og uddannelsesinstitutioner adgang til online tjenester. I 2009 besluttede Forskningsnettet at styrke WAYF ved at bidrage økonomisk til driften og samtidig overtage ansvaret for tjenesten, som vi anser for en vigtig komponent i brugernes adgang til online tjenester. Forskningsnettet bidrager med 1,5 millioner kroner om året i de næste tre år, hvorefter det forventes at WAYF overgår til brugerbetaling. Den nye teknologi bag Forskningsnettet giver også mulighed for, at Forskningsnettet kan bruges som intranet for vores institutioner. De første implementeringer af denne mulighed er godt i gang. Betalingen til Forskningsnettet er baseret på de tilsluttede institutioners omsætning, og det er glædeligt at konstatere, at brugerbetalingen pr. omsætningskrone er faldet fra 2007 til I Forskningsnettet er vi glade for at vi har kunnet stille state of the art -netteknologi til rådighed med stor kapacitet, samtidig med at brugerbetalingen har været på et fast niveau, kun justeret af prisindexet, samtidig med at institutionernes omsætning og forbrug er steget. Jeg vil gerne takke brugere og leverandører for et godt samarbejde i 2009 og håber, at denne årsrapport giver et godt indblik i det store arbejde, som Forskningsnettet og dets medarbejdere leverer til vores mange brugere. Børge Obel Dekan, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Formand for Forskningsnettets styregruppe Årsrapport 2009

6 En række af de personer, der har Forskningsnettet som arbejdsområde. Foto: Jens Møller Nicolaisen Forskningsnettet

7 Forskningsnettet i 2009 Forskningsnettet leverer infrastruktur i form af net og tjenester til de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Forskningsnettet understøtter derigennem universiteterne i at levere forskning og undervisning i verdensklasse og gør det muligt for dem at forbinde til og samarbejde nationalt og med udenlandske parter. Organisatoriske tiltag i 2009 I 2009 tog Forskningsnettet nogle væsentlige skridt i bestræbelserne på at strømline organisationens aktiviteter. I foråret 2009 formulerede styregruppen nye vedtægter for Forskningsnettet, som efterfølgende blev godkendt i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Forskningsnettet.dk/da/vedtaegter I forbindelse med Forskningsnettets årsmøde i september vedtog styregruppen et midlertidigt stop for nye projekter, mod i stedet at bruge ressourcerne på en kvalitetssikring af de eksisterende tjenester og procedurer i Forskningsnettet. I første omgang er fokus sat på en vurdering af de eksisterende tjenester med hensyn til nytteværdi, omkostninger og potentiale. Denne evaluering vil være afsluttet i løbet af foråret Herefter indføres procedurer, der skal sikre at den enkelte tjeneste til stadighed lever op til de aftalte krav og dermed opnår Forskningsnettets kvalitetstempel. Som en yderligere sikring af tjenesterne vil der blive oprettet referencegrupper med repræsentanter fra brugerne til de enkelte grupper af tjenester på linje med den allerede eksisterende Tekniske Referencegruppe (TekRef). Der blev i løbet af året indført en projektmodel, som alle nye projekter skal følge. Projektmodellen lægger især vægt på innovationsfasen og på afdækning af brugernes behov. Som en fuldt brugerfinansieret organisation er det væsentligt, at alle projekter er de rigtige og bygger på dokumenterede brugerbehov. Samtidig ønsker Forskningsnettet også at være på forkant og kunne tilbyde brugerne tjenester, som flertallet endnu ikke har et erkendt behov om. Inspiration til nye projekter og tjenester indhentes bl.a. gennem deltagelse i projekter og arbejdsgrupper på internationalt plan. I 2009 tog det finske forskningsnet FUNET initiativ til et fælles nordisk samarbejde omkring tjenesteudvikling. Tanken er at opnå et større brugervolumen og undgå at bruge ressourcer på at udvikle og drive den samme tjeneste. Samarbejdet faciliteres af NORDUnet. Kabler på LO-skolen net til Forskningsnet konferencen. Foto: Martin Bech, UNI C. Årsrapport 2009

8 Forskningsnettets styregruppe Forskningsnettets styregruppe er udpeget af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i perioden Dekan Børge Obel, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (Formand) Professor Jan Damsgaard, Copenhagen Business School Professor Lars Dittmann, Danmarks Tekniske Universitet Professor Jens Jørgen Gaardhøje, Københavns Universitet Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff, Syddansk Universitet Direktør Mette Bock, DR programproduktion Observatører i styregruppen: Specialkonsulent Peter Uffe Meier, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Vicedirektør Bo Öhrström, Styrelsen for Bibliotek og Medier Centerleder Rene Belsø, DCSC Project Director Michael Grønager, Nordic Data Grid Facility Divisionsdirektør Martin Bech, UNI C Teknisk direktør Ole Kjærgaard, UNI C Netsekretariatschef Steen Pedersen, Forskningsnettet Teknologichef Dan Mønster, Forskningsnettet Mission Forskningsnettet leverer drift og udvikling af net og tjenester til universiteter og forskningsinstitutioner: Med fokus på den teknologiske udvikling og brugernes behov leverer Forskningsnettet netværk og fælles netværksbaserede tjenester til universiteter og forskere i Danmark Forskningsnettet samler og formidler ekspertise om brug af net og tjenester. Vision Forskningsnet på internationalt niveau til alle brugere: Forskningsnettet er en innovativ og professionel organisation, der gennem kendskab til og samarbejde med brugerne leverer ydelser af høj kvalitet på internationalt niveau Forskningsnettet er det naturlige valg for udvikling og drift af universiteternes fælles it-infrastruktur Forskningsnettet samarbejder med relevante parter om koordinering af nationale forskningsorienterede ikt-aktiviteter. Forskningsnettet

9 Nettet i 2009 I september 2009 slukkede Forskningsnettet for det gamle 2 Gbit/s backbone, som havde eksisteret siden I stedet overtog det moderne optiske net trafikken med mulighed for multiple 10 Gbit/s og 1 Gbit/s forbindelser til de enkelte lokationer. Det nye nationale backbone er på plads, og der har i løbet af året været en forsat proces med at få de fjernere liggende institutioner forbundet. Denne proces forventes først at blive færdiggjort i løbet af de kommende år. Silkeborg Aalborg Århus Lyngby Udbygning af backbone i 2009 Lokalitet Fiber etableret Dansk Sundhedsinstitut Århus Januar 2009 Ålborg-Hirtshals August 2009 Ferskvandcenteret Silkeborg Oktober 2009 Silkeborg-Foulum Oktober 2009 Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør November 2009 Lyngby Panum Københavns Universitet, Amager Ørestad November 2009 Århus - Kalø November 2009 Ingeniørhøjskolen, Ballerup Risø November 2009 Kolding Odense Forskningsnettets backbone og forbindelser 2009 Metroringen Lyngby Ørestad Etablering af et optisk net i Københavnsområdet metroringen blev påbegyndt i 2009 og fortsætter også ind i Risø RUC Hørskætten IHK LIFE-T Panum KUA Ørestad Årsrapport

10 Driftsstatus 2009 Udviklingen i trafikmængde er målt som indkommende trafik via NORDUnet. Trafiktallene for perioden maj-september er estimerede, da målingen var afbrudt i forbindelse med overgang til det optiske net. Udviklingen i trafikmængde (terabyte) Oppetidsprocenter optisk net 2009 Måned % Juli 99,69 August 100,0 September 99,97 Oktober 100,00 November 100,00 December 99,59 Trafikken fordelt på universiteter med primær tilslutning Oppetid: Nettets oppetid opleves forskelligt af kunderne afhængigt af hvordan den information de forsøger at tilgå kommer til dem. Ofte er Forskningsnettet kun en lille del af vejen til den ønskede information, hvor oplevelsen også kan påvirkes af institutionens lokale net og forbindelser ude i landet. Oppetiden måles ved at sende en besked (pinge) en række routere og servere ude i landet fra centralt hold i driftscentret i Lyngby. Målingen sker automatisk og løbende. Den samlede oppetid i 2009 på det optiske net, der overgik til drift pr 1. juli var 99,87% Aarhus Universitet Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Kollegier Københavns Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Andre 10 Forskningsnettet

11 En ny tjeneste: Mit Forskningsnet På Forskningsnet konferencen blev en ny tjeneste kaldet Mit Forskningsnet præsenteret. Tjenesten er et afsnit på Forskningsnettets website, hvor brugerne kan se status for deres netforbindelse. Tjenesten henvender sig primært til de netværksansvarlige på de tilknyttede institutioner, der her hurtigt kan se om det er Forskningsnet forbindelsen, der fejler eller de skal lede efter problemet andetsteds. Det er intentionen fremover at udvide tjenesten med flere nyttige oplysninger i samarbejde med brugerne. Forskningsnettet.dk/da/mitforskningsnet Browserinfo Båndbredde- og hastighedsmåler Forsiden til Mit Forskningsnet Årsrapport

12 Udlandsforbindelser Forskningsnettet forbinder brugerne med resten af verden via optisk net. Dette giver gode muligheder for samarbejde over grænserne og deltagelse i internationale projekter. NORDUnet NORDUnet er et samarbejde mellem forskningsnettene i de 5 nordiske lande, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. NORDUnet leverer netværksforbindelsen fra Norden og til resten af verden I 2009 er NORDUnets netværk opgraderet til 40 Gbit/s, hvilket giver gode muligheder for transport af store datamængder i forbindelse med internationale projekter, som fx fra LHC eksperimentet i CERN til Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Nordu.net GÉANT Den 1. december 2009 blev tredje generation af GÉANT projektet lanceret med det formål at udvide tvær-europæiske forsknings- og samarbejdsmuligheder. Projektet, der løber frem til 2013 finansieres med 93 millioner euro af Europa Kommisionen under EU s 7. rammeprogram og med et tilsvarende beløb fra de europæiske forskningsnet. GÉANT er et dedikeret europæiske netværk med stor båndbredde, der leverer avancerede forbindelser mellem de europæiske forskningsnet gennem kilometer af primært optisk fiber. Dermed har omkring 40 millioner forsknings- og uddannelsesbrugere i mere end institutioner mulighed for at dele store mængder af data og samarbejde indenfor mange forskellige fagområder på tværs af Europa og med resten af verden. GÉANT lanceringen i Stockholm. Fotos: David Bicho. Geant.net 12 Forskningsnettet

13 Sikkerhed på Forskningsnettet Forskningsnet CERT tilbyder alle institutioner på Forskningsnettet assistance og vejledning i forbindelse med sikkerhedsrelaterede hændelser. Forskningsnet CERT tilbyder blandt andet regelmæssig scanning af institutionernes IP-adresser for at konstatere, om de er sårbare overfor kendte angrebstyper. Regelmæssig scanning har vist sig at være en effektiv hjælp til sikring af universiteternes it-systemer. Målet med tjenesten er, at alle IP-adresser på Forskningsnettet skal scannes årligt. Overordnet er resultaterne af Forskningsnet CERTs scanninger i 2009 på linje med resultaterne fra året før. Der er dog sket en stigning i antallet af fundne sårbarheder, der har været kendte i over et år. I 2009 var 89 procent af de fundne sårbarheder over et år gamle, mens det i 2008 var 78 procent. Dette er en glimrende illustration af behovet for at holde sine systemer opdaterede. Scanningsresultater Antal scannede institutter/afdelinger Antal scannede ip-adresser Heraf svarede (6,9%) (6%) (2,9%) (3,3%) Antal sårbare IP-adresser % af scannede IP-adresser, der var sårbare 2,5 0,9 2,0 2,1 % af alle svarende IP-adresser, der var sårbare 36,5 15,8 68,5 62,6 Fundne sårbarheder i alt Sårbarheder vurderet højt (22,9%) (14,3%) 28,3%) (27,8%) Sårbarheder vurderet middel (46,5%) (27,4%) (27,1%) (51,5%) Sårbarheder vurderet lavt (30,6%) (27,4%) (27,1%) (20,7%) Gennemsnitligt antal sårbarheder pr. sårbar IP-adresse 3,6 2,5 4,4 4,1 Antal sårbarheder på mest sårbare IP-adresse Antal forskellige CVE/CAN numre* *CVE/CAN: Det internationale nummer til identifikation af sårbarheder. Statistikken indeholder ikke resultater fra genscanninger. 89 procent af de fundne CVE/CAN numre er i dag mere end et år gamle. Hyppigst fundne sårbarhed (CVE icmp timestamp request, offentliggjort i 1999, blev fundet på 875 forskellige IP-adresser. Årsrapport

14 Vurdering af de fundne sårbarheder ved scanningerne 21% 51% 28% Høj Middel Lav Top 10: sårbare porte med antal sårbarheder Port Antal sårbarheder % 80/tcp http ,6 443/tcp https ,2 /icmp ,5 22/tcp ssh 254 5,1 161/udp snmp 240 4,8 111/tcp sunrpc 90 1,8 53/udp domain 45 0,9 2049/tcp nfs 34 0,7 8080/tcp http-alt 33 0,7 69/udp tftp 32 0,6 Fundne sårbarheder i alt Drive-by-attacks hvor sikker er du? Forskningsnet CERT workshop på Forskningsnet konferencen Foto: Kirsten Tobine Hougaard, UNI-C 14 Forskningsnettet

15 Adgangstjenester Forskningsnettet tilbyder en række tjenester, der gør det muligt for brugerne at komme sikkert på trådløst net, på hotellet og på rejsen i ind- og udland. ipass ipass har i flere år været den foretrukne logon-tjeneste for Forskningsnettets brugere i lufthavne, hoteller, caféer m.m. Nu er det også blevet muligt at anvende ipass på toget mellem Århus og København, hvilket mange har benyttet sig af i Samtidig har Forskningsnettet introduceret en flad månedlig pris, der afløser minutpriser. Brugerne kan derved benytte ipass helt frit til den samme pris. I toget behøver brugerne altså ikke tænke på ekstra omkostninger forbundet med brug af ipass på hele turen. Det kan ses på forbruget, der er steget med 136 % i Samtidig er mange flere brugere begyndt at anvende ipass. Gennemsnitligt antal unikke brugere per måned i 2008 var 75, mod 157 i Det er en stigning på 109 procent. ipass forbrugsudvikling (timer) Den globale dækning er også blevet væsentlig bedre i Antal access-punkter globalt steg fra ca i 2008 til ca i Udviklingen i antallet af ipass-brugere Antal brugere pr. måned Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj Apr Mar Feb Jan-09 Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj Apr Mar Feb Jan-08 Årsrapport

16 eduroam eduroam er et fælles europæisk samarbejde, der giver brugerne adgang til sikkert trådløst net, når de besøger andre universiteter nationalt og i Europa, med det samme brugernavn og password, som de bruger til det trådløse net på deres eget universitet. Aalborg Universitet og IT-Universitetet har i 2009 tilsluttet sig eduroam. Dermed er alle danske universiteter nu med. Anvendelsen af eduroam er støt stigende. I slutningen af året blev ca indlogninger til eduroam ekspederet om måneden på nationalt plan. Lokal brug af eduroam på de enkelte universiteter og institutioner er ikke medtaget i denne statistik. eduroam antal indlogninger pr. måned Forskningsnettet

17 WAYF WAYF er forbindelsesled mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og eksterne tjenester, som institutionernes brugere benytter. Med WAYF skal brugeren kun logge ind på sin egen institution for at få adgang til tjenester som tidsskriftsdatabaser, biblioteksarkiver og lignende var året, hvor WAYF arbejdet og WAYF ideen virkelig vandt genklang blandt de danske undervisningsog forskningsinstitutioner. På baggrund af nogle få kerneydelser og kernetjenester og en gennemgang af konceptet, valgte alle universiteter, professionshøjskoler og en lang række gymnasier at tilslutte sig WAYF. Samtidigt med at de blev tilsluttet, leverede institutionerne et pres på tjenesteleverandørerne om også at blive tilsluttet WAYF, så institutionerne kunne købe tjenester uden at skulle lave integrationsarbejde. WAYF rummede med udgangen af 2009 mulighed for at bruge diverse WAYF tjenester for ca brugere. WAYF blev medio 2009 forankret som en tjeneste hos Forskningsnettet placeret hos Styrelsen for Bibliotek og Medier. Dette har givet ro omkring arbejdet som er økonomisk sikret frem til udgangen af I efteråret 2009 blev Kalmar2 Unionen skudt i gang. Kalmar2 er en føderation af føderationer, der muliggør genbrug af tjenester på tværs af landegrænser. Kalmar2.org I efteråret 2009 blev pilotarbejdet med at koble nem- Login på WAYF færdiggjort. Koblingen til nemlogin bliver idriftsat i februar Institutioner kan nu gøre sig E-dag 3 parate via WAYF. WAYF har i 2009 på baggrund af brugerhenvendelser lavet en række forbedringer på brugervenlighedsområdet. Der kommer flere i Der er i 2009 gjort en række tjenester tilgængelige via WAYF. Specielt i anden halvdel af året blev der travlt på denne front, hvor behovet er accelereret og hvor de tjenester, der er kommet på WAYF har haft stadigt større vigtighed for institutionerne. WAYF har i 2009 etableret et driftssetup, der er dubleret og meget robust. WAYF forventer derfor at kunne opretholde den meget høje oppetid, der hidtil har været på systemerne. WAYF har i 2009 modtaget støtte til at udvikle et selvbetjeningsmodul til føderationer fra softwarebørsen. Koden er frigivet som open-source og er allerede i brug hos andre. WAYF s fuldtidsmedarbejdere i marken. Fra venstre: David Simonsen (sekretariatet), Jacob-Steen Madsen (sekretariatet) og Jacob Christiansen (udvikler). Foto: David Simonsen Årsrapport

18 WAYF deltager i det fælleseuropæiske GEANT3 projekt, i den del af projektet, der drejer sig om føderationsudvikling. 4 WAYF WAYF har i 2009 deltaget som talere på en række konferencer, og advokeret aktivt for de fordele, der er ved at lave føderationer, genbruge eksisterende systemer og kunne udnytte tjenestedelinger på tryg og sikker vis. Services Institutions LOGIN wayf.dk Udsigt fra Lo-skolen på Forskningsnet Konferencen 2009 Foto: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C 18 Forskningsnettet

19 Netbaseret samarbejde Forskningsnettet tilbyder flere videokonferencetjenester, der gør det muligt for brugerne at holde møder, undervise og samarbejde via nettet Forskningsnettet rådgiver også om bedst anvendelse af konferenceteknologier i forhold til brugerbehov. Det gælder f.eks. fordele og ulemper i forhold til H.323 versus desktop-løsninger som Connect, eller eventuelt fordele i at kombinere teknologierne. Videokonference Alle institutioner ved Forskningsnettet kan etablere traditionel videokonference (H.323) via en Codian MCU videoserver i Lyngby. Her kan man etablere en flervejs videokonference med i alt 12 lokaliteter i HD-kvalitet. Brugerne kan på egen hånd opsætte et midlertidigt virtuelt lokale/møderum på MCU en, og ved henvendelse til Forskningsnettet etableres permanente møderum. Flere institutioner benyttede sig af den mulighed i Forskningsnettet informerer om mulighederne lokalt ved institutionerne. Det gælder kontaktinformation, og information om eksisterende videokonferenceudstyr og placering af udstyr, eller om udstyret er mobilt og hurtigt kan sættes op i et ønsket lokale. Videokonferencetjenesten har i 2009 gennemgået en intern evaluering, med planer for renovering af GDS (Global Dialing Scheme) ved Forskningsnettet, samt nedlægning af gamle MCUer (videoservere). For brugerne vil det betyde bedre dial-up-service og bedre fokuseret indgang til den nye MCU. Dernæst vil det betyde bedre monitorering af forbruget, og adgang til statistisk materiale for tjenesten. Tjenesteansvarlig Thorkild Jensen på how-to-connect workshop på Forskningsnet Konferencen Foto: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Adobe Connect Adobe Connect anvendes af Forskningsnettets brugere til virtuelle møder, samarbejde og undervisning. I 2009 blev det muligt for brugerne at logge på Adobe Connect med WAYF Single Sign On via hjemmeinstitutionens login. Derved kan brugerne direkte åbne Connect-møder uden login, hvis de f.eks. allerede er logget ind i det lokale LMS-system. Adobe Connect opleves derved som et mere integreret del af andre kendte systemer ved institutionen. Årsrapport

20 Connect er en populær tjeneste, idet der er mange besparelser forbundet med virtuelle møder. Forbruget er øget med ca. 100 % årligt siden tjenestestart i Det gælder også for Samlet antal mødetimer i 2009 har været timer mod 6111 timer i En stigning på ca. 90 procent. Antal oprettede brugere steg fra ca i 2008 til ca i En stigning på 140%. I 2009 blev installationen ved Forskningsnettet udvidet med load-balancing og fail-over til håndtering af det øgede forbrug, og licensen blev udvidet til 145 antal samtidige brugere. Mødetimer i Connect Bemærkninger fra Adobe Connect-brugere e-lærings-konsulent Linda Sendrup, Danmarks Tekniske Universitet Projektleder for e-læringsværkstedet Lise Petersen, Syddansk Universitet Connect er et utroligt godt værktøj til dokumentdeling og optagelse. Set ud fra en læringsmæssig vinkel er det interessant, hvordan vi med Connect kan udvikle undervisningen og støtte de studerendes læring. Og så er det sjovt at iagttage, at de studerende opfører sig, som om forelæseren er til stede, selv om vi transmitterer forelæsningen fra et andet lokale. Connect et genialt redskab til projektgruppemøder, forskergruppemøder og vejledning. Samtidig er der mulighed for forskerbaseret undervisning imellem Odense, Kolding, Sønderborg, Esbjerg og København. Nogle af vores undervisere er også interesserede i at lave parallelundervisning, fx en underviser i fransk, som har fjernstuderende, der sidder hjemme og skal følge tavleundervisningen i auditoriet. Et kompliceret setup, der sagtens kan give pote i form af aktivitet fra de fjernstuderende. 20 Forskningsnettet

21 Tjenester til fremme af e-læring Forskningsnettet har en række tjenester med det formål at styrke interessen for og fremme anvendelsen af e-læring og webbaserede værktøjer på universiteterne. Både webstatistik og deltagelse i møder viser en tydelig fremgang i brugerinteressen. Tjenesterne beskrives samlet på websitet: forskningsnettet.dk/elaering E-læring og jura Tjenesten E-læring og jura er et samarbejde mellem UBVA, Udvalget til beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde under Akademikernes Centralorganisation og Forskningsnettet. E-læring og jura sætter fokus på underviserens og andres rettigheder: Underviseren har selv nogle rettigheder, som andre skal respektere. En underviser, der laver sit eget e-læringsmateriale og lægger det ud på nettet, har selv ophavsretten til materialet, og andre må derfor kun genbruge det, hvis underviseren giver lov til det. Underviseren har også rettigheder til sin undervisning efter ophavsretsloven og persondataloven. Det betyder, at man ikke må optage og webcaste undervisningen, hvis ikke underviseren først giver grønt lys. Underviseren har en juridisk pligt til at respektere ophavsrettighederne til det materiale, han eller hun gerne vil bruge i e-læringssammenhæng. Man må fx. ikke uden videre lægge en artikel ud til de studerende eller forsyne sit e-læringsmateriale med billeder, man har googlet, medmindre man først har undersøgt, om det juridiske er i orden. Materialet på e-læring og jura er tilrettelagt til de videregående uddannelser, og afspejler denne brugergruppes særlige behov for afklaringer i det daglige undervisnings- og formidlingsarbejde. I 2009 blev der etableret en følgegruppe med repræsentanter fra alle universiteter. Formålet er at udbrede kendskabet til websitet lokalt på universiteterne og identificere aktuelle problemstillinger til udbygning af vejledningerne. Webstatisk Forsiden om e-læring og jura: visninger Temaartikler Hvad siger loven: I alt visninger Jurabloggen: Velkommen til bloggen: Modelaftaler: visninger Brugermøder 2009: Tre Gå-hjem-møder: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (30 deltagere); Aalborg Universitet ( 40 deltagere) ; VIA-University College, Århus (60 deltagere). I alt 130 deltagere. Symposium på Syddansk Universitet, Odense, Kan man komme i fængsel for at undervise? : I alt 180 deltagere To følgegruppemøder i hhv. Århus og København. Forskningsnettet.dk/da/jura Jurasymposiet: Kan man komme i fængsel for at undervise Foto: Great Dane Communication Årsrapport

22 Læring og Medier (LOM) Tjenesten Læring og Medier (LOM) dækker over to aktiviteter: Et webbaseret, elektronisk tidsskrift, der har til formål at fremme anvendelse af ikt og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Gennem både de peer reviewede videnskabelige og de praktisk funderede artikler viser undervisere og forskere vej for andre undervisere. Tidsskriftet har ansøgt om optagelse på den videnskabelige bibliometriliste for anerkendte forskningsbaserede tidsskrifter. LOM-fagredaktionen består af medlemmer fra en række universiteter. Et forum for udveksling af erfaringer med brug af digitale medier til undervisning og forskning med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske universiteter. samt planlægning og tilrettelæggelse af grafisk design for tidsskriftet og tilrettelæggelse af website. Webstatistik LOM tidsskrift, forsiden LOM: visninger Om LOM: visninger LOM nr. 2. Tema: Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen (udkom juli 09): Forsiden: visninger. LOM nr. 3. Tema: Læringspotentialet i virtuelle verdener (udkom november 09): Forsiden: 1400 visninger. LOM-forum for digitale medier i undervisningen LOM-forum har afholdt 3 temaseminarer med fokus på brug af digitale medier til undervisning og formidling. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) I 2009 er der publiceret følgende temaer: Foråret 2009: Implementering af lyd, video og interaktive Medier i undervisningen ved fagredaktører Områdeleder Mikkel Godsk, Aarhus Universitet og postdoc Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet. Efteråret 2009: Læringspotentialet i virtuelle verdener ved fagredaktør E-læringskoordinator Rasmus Blok, Syddansk Universitet og E-læringskoordinator Inger-Marie F. Christensen, Syddansk Universitet. Der er planlagt 2 temaer i 2010: Perspektiver på e-læring Hvordan kan IKT integreres i forskellige fag Der har været afholdt 2 arbejdsmøder i redaktionsgruppen omkring temaer for kommende udgivelser LOM erfa møde på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Foto: Helle Meldgaard, UNI C. 22 Forskningsnettet

23 Seminarerne er arrangeret i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og er åbne for deltagelse af alle Forskningsnettets brugere: Den 30. januar: Mødet blev arrangeret i samarbejde med Mobile Video, Aalborg Universitet. Ca. 30 deltagere. Den 5. juni: Mødet blev arrangeret i samarbejde med ASBCAST, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Ca. 45 deltagere. Den 15. oktober: Mødet blev arrangeret i samarbejde med IKT-Kompetenceudvikling, Roskilde Universitet. Ca. 40 deltagere. Der er lagt an til udbygning af mødeaktiviteterne med et online LOM-Forum, hvor brugerne gennem bl.a. en række fag-fokuserede blogs kan få lejlighed til at erfaringsudveksle om fx. brug af bestemte værktøjer og pædagogiske anvendelsesformer af digitale medier til undervisning og forskningsformidling i universiteternes dagligdag. forskningsnettet.dk/lom Erfaringerne kommer også til udtryk i vejledninger, der afspejler god praksis indenfor universitetsundervisning ved hjælp af digitale medier. Vejledningerne fungerer som hjælp til selvhjælp brugerne imellem og supplerer derved institutionernes egne e-læringscentre i deres rådgivning af underviserne. Webstatisk Forsiden video i undervisningen : visninger Video kom godt i gang: Planlægningsværktøj: visninger Andre sider med vejledninger: visninger forskningsnettet.dk/da/video Netstøttet Undervisning Tjenesten Netstøttet Undervisning samler og formidler ekspertise om brug af net, medier og e-læring i bred forstand. Tjenesten identificerer mulige samarbejdsprojekter mellem Forskningsnettet og undervisere og forskere, som kan tjene alle Forskningsnettets brugere til gavn for udbygning af e-læring på universiteterne. Der er i årets løb blevet afholdt opsøgende møder med forskellige centre, institutioner og enkeltpersoner om deres erfaringer med at bruge digitale medier i en pædagogisk og formidlingsmæssig sammenhæng. Prisen Det gyldne Snit 2009 Foto: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Årsrapport

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Forskningsnettets Årsrapport 2008 Forskningsnettet 2009 Maj 2009 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journalnr.: NS-J-Nr. 08.183 Netsekretariatet

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland 1 Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget

E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget August 2006 Indhold Resumé 2 E-læringsudvalget 3 Elæringsbegrebet i en RUC-sammenhæng 3 Elæring på RUC 4 Status 4 Behov og ønsker 8 Anbefalinger 11 Litteratur

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Koldt på toppen og i bunden

Koldt på toppen og i bunden Undervisning i cyberspace Biotekstuderende lancerer fremtidens gymnasieundervisning i naturvidenskab, hvor elever kan gennemføre farlige og komplicerede forsøg virtuelt pa en computer. Det giver bedre

Læs mere

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6 NR 1 MARTS 2009 UDGIVET AF TEKNOLOGIRÅDET WWW.TEKNO.DK PROJEKT Fremtidens sundhedsvæsen 4 HØRING Udviklingslande og klimaændringer 5 PROJEKT Synspunkter på klimaforandringerne 6 PROJEKT PRISE PRIvacy and

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde

Nyt om databaser. Teambuilding. Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt. Aleph-samarbejde 15 Juli 2001 nyheder Nyt om databaser Teambuilding BiziGate Hvor finder jeg Handelshøjskolen og hvornår? Murene falder... Millionstøtte til nyt projekt Biblioteket har indgået en ny samarbejdsaftale Aleph-samarbejde

Læs mere