40 ÅR NR 3 JUNI ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG"

Transkript

1 ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI ÅRGANG

2 »ny stemme«nr Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: , fax: Gironr.: E-post: Besøg foreningen på internetadressen Åbent for personlige henvendelser mandag Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede DLFL, i samarbejde med en lokalredaktion nedsat af Norsk Landsforening for Laryngectomerte, og ved hjælp af tilskud fra Kræftens Bekæmpelse. Bladet distribueres til samtlige aktive medlemmer af DLFL og af DLFL s søsterforeninger i Island og Norge. Oplag: Dansk redaktionskomite: Niels Holger Hansen, Fåborgvej 59, DK-5610 Assens Tlf.: , fax: E-post: Rigmor Lautrup, Oktobervej 16 DK-8210 Århus V. Tlf.: E-post: Gudrun Mørup,Vandværksvej 5A DK-5874 Hesselager Tlf.: E-post: 2 Britt Prangsbøll, Sundtoften 494, DK-4800 Nykøbing Falster Tlf.: E-post: Redaktør af Lægebrevkassen: Overlæge Palle B. Iversen Højeloftvænge 167 DK-3500 Værløse E-post: Redaktør af den Sociale Brevkasse: Lars Kofoed Kræftens Bekæmpelse, PSA Strandboulevarden 49 DK-2100 København Ø Distribution: DLFL Strandboulevarden 49, bygn. 1, st. DK-2100København Ø Tlf.: Fax: E-post: Sidste frist for indlæg til næste nr. er: 10. august 2003 Landsforeningen direkte: Tlf.: Fungerende formand: Anne-lise Steen Lindormevej 14 DK-3630 Jægerspris Tlf.: , fax: E-post: Mobil: Fungerende næstformand: Henning Kirkegaard Langelunden 1, 1.th DK-2990 Nivå Tlf.: E-post: Kasserer: Niels Holger Hansen Fåborgvej 59 DK-5610 Assens Tlf.: , fax: E-post: DLFL S Jubilæumskonto af 1990 v/ejner Storm-Christensen Æblehaven 11, DK-5683 Haarby Tlf.: DLFL s Fritidshuse»Lykkebo«Kystvejen 21, Lyngsbæk Strand DK-8400 Ebeltoft. Tlf.: »Høyruphus«Klitvej 19, Lyngsbæk Strand DK-8400 Ebeltoft. Tlf.: ISLAND: NÝ RÖDD E-post: Formand: Ragnar Davidsson Gnodarvogur 74, IS-104 Reykjavik Tlf.: E-post: Kasserer: Una S. Jónsdóttir Hladbrekka 21, IS-200 Kópavogur Tlf.: Sekretær: Baldur Jónasson Grettisgata 86, IS-101 Reykjavik Tlf.: Sekretær: Rigmor Lautrup Oktobervej 16, DK-8210 Århus V Tlf.: E-post: Bestyrelsesmedlemmer: Gurli Lavin Kærskiftevej 173, DK-2500 Valby Tlf.: E-post: John Damtoft,»Malles Hus«Svinget 9, Vind, DK-7500 Holstebro Tlf.: & Fax: E-post: Bent Østergaard Andersen Lokesvej 32, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: E-post: Bestyrelsessuppleanter: Ib Nellemann Jensen Rolighedsvej 6 DK-9493 Saltum Tlf.: Britt Prangsbøll Sundtoften 494 DK-4800 Nykøbing Falster Tlf.: E-post: Mobil: FINLAND: LE-INVALIDIT ry:n Kolmas Linja 29 SF Helsinki Tlf.: , fax: SVERIGE: Laryngförbundet Barks väg 14, S Solna Tlf.: & Texttlf.: , fax: E-post: Ordförande: Bo Person, Övre Hantverksgatan 20 A S Östersund. Tlf.:

3 Sidste udkald før vi ses i Vingsted D et er ved at være tid til, at vi atter samles i Vingsted, til landskursus, årsmøde og landsforeningens Generalforsamling. I år bliver vi igen ca. 140 deltagere, der fordeler sig på strubeløse, pårørende, talepædagoger og plejepersonale. Igen i år har der været problemer med at blive visiteret til landskursus. Vi hører gerne fra dem, der har fået afslag. I den anledning skal jeg minde om, at afslag skal være skriftlige, begrundede og vedlagt klagevejledning. Husk også, at har man fået afslag, så kan man deltage i landsforeningens årsmøde fra onsdag den 25. juni til fredag den 27. juni og så slutte med at deltage i generalforsamlingen den 28. juni Der er helt som vanligt, lagt et program med sociale indslag af forskellig art, morsomme glade og eftertænksomme, der er delvist finansieret af landsforeningen. Som det allerede på nuværende tidspunkt er de fleste bekendt, er Gunnar Anndre Jensen efter eget ønske fratrådt som Landsformand for DLFL, Redaktør af ny stemme og fra øvrige tillidsposter med virkning fra 1. maj På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det af en enig bestyrelse besluttet, at næstformand Anne-Lise Steen fungerer som formand, frem til førstkommende generalforsamling. Første suppleant Henning Kirkegård trådte ind i bestyrelsen og blev fungerende næstformand ligeledes til førstkommende generalforsamling. Dette nummer af»ny stemme«udkommer til sædvanlig tid ved hjælp af Redaktionskomiteen, Rigmor Lautrup og Gudrun Mørup med flere, der ved, hvad det handler om. Venlig hilsen fungerende landsformand Anne-Lise Steen Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Kære venner! Så nærmer tiden sig igen, hvor vi skal ses i VINGSTED, og det bliver dejligt. Jeg vil bare lige minde jer om, at vi igen i år med glæde modtager gaver til vores Bankospil, og lotteri. Vi der er gamle i gårde ved godt, at det beløb, der kommer ind, bliver brugt til vores festaften om torsdagen. Samtidig vil jeg også gerne have gamle afklippede frimærker, som vi sælger til fordel for foreningen. Jeg bliver altid glad, når deltagerne år efter år husker at tage frimærker med. Selv om det ikke er de store beløb, vi får for de brugte frimærker, men mange bække små gør en stor å, og det bliver alligevel til noget, når vi ser på det efter et år. På forhånd tak for alle bidrag. Kasserer Niels Holger Hansen. Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Obs! Kontakt din konsulent Benyt de nedenstående telefontider, så er du næsten altid sikker på at træffe din konsulent Sydjylland og Fyn: Bent Lassen Klingeskov 30, Klintebjerg DK-5450 Otterup Tlf.: , fax: E-post: Mellem Midtjylland: John Damtoft»Malles Hus«, Svinget 9, Vind DK-7500 Holstebro Tlf.: & E-post: Mellem Københavns Amt: Preben Kristjansen Smakkegårdsvej 79 2.tv. DK-2820 Gentofte Tlf. & fax: Mellem Nordjyllands Amt: Steen Møller Begonievej 16, DK-9750 Østervrå Tlf.: E-post: Mellem Storstrøms Amt: Gunnar Anndré Jensen Vildtbanen 4, Ørslev DK-4760 Vordingborg Tlf.: Mobil: E-post: Mellem Roskilde og Vestsjællands Amter: Ivan Jensen Ridebanevej 61, Udby DK-4300 Holbæk Tlf. & fax: Mellem Frederiksborg og Bornholms Amter: Hans Henning Kirkegård Langelunden 1, 1.th., DK-2990 Nivå Tlf.: Bedst mandag fredag Københavns og Frederiksberg Kommuner: Gurli Lavin Kærskiftevej 173, DK-2500 Valby Tlf.: E-post:

4 Lørdag d. 28 juni, kl på: Vingstedcenteret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Da den nuværende redaktør og landsformand efter eget ønske har nedlagt sine hverv, søger landsforeningen med lys og lygte efter en ny redaktør, som vil være den praktiske gris med hensyn til fremstilling af bladet»ny stemme«. Kvalifikationerne er først og fremmest lyst og energi, samt at man er rimelig god til dansk, så vi i fællesskab kan udgive dette aktuelle medlemsblad, som nu har 40 år på bagen. Til støtte for redaktøren er der en redaktionskomité, som hjælper med at skaffe stof til bladet, og til korrekturlæsning. Der er til hvert nummer visse faste ting såsom indlæg fra klubberne, landsformandens leder, og siderne med navne fra Danmark og Norge, bagsiden med sommerhusene samt annoncer for diverse hjælpemidler m.v. Vi håber på snarest at høre fra en eller flere personer, der er villige til at indgå i dette samarbejde. Vi opfordrer også konsulenterne og klubberne til at være os behjælpelig med at finde egnede emner. SØGES Venlig hilsen Bestyrelsen og Redaktionskomiteen ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referant og stemmeudvalg. 3. Fremlæggelse af beretning for DLFL med henblik på godkendelse. 4. Fremlæggelse af regnskab for DLFL med henblik på godkendelse. 5. Fremlæggelse af beretning og regnskab for DLFL s jubilæumskonto af 1990 til drøftelse. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 2. juni. 8. Valg af: A) formand for 1 år. B) Kasserer. På valg er Niels Holger Hansen. (Niels Holger Hansen modtager genvalg. C) 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rigmor Lautrup og Gurli Lavin. (Rigmor Lautrup modtager ikke genvalg, Gurli Lavin modtager genvalg). D) 3 suppleanter. På valg er Henning Kirkegaard, Britt Prangsbøll og Ib Nellemann. (Alle modtager genvalg). E) 2 revisorer. På valg er Kurt Zacho Andersen og Villy Olsen.(Begge modtager genvalg). F) 1 revisorsuppleant. På valg er Axel Brøndum Christensen. (A. Brøndum Christensen er villig til genvalg) 9. Eventuelt. Venlig hilsen Fungerende Landsformand Anne Lise Steen, DLFL

5

6 Krydderier i lange baner Fortsættelse af Holgers dagbog om turen til Tyrkiet Lørdag d Dagen startede jo som sædvanlig med morgenmad, og til vores store overraskelse var Emine og Halis også tidlig oppe, men det skyldtes nok, at da vi kom til hotellet i går af- Tyrkiet Turen til tes gik I.M. og Halis ind på hoteller for at tjekke om alt var i orden. De glemte at tage Emine med, og det var hun jo ikke tilfreds med, hvad jeg godt kan forstå! Vi kunne høre, at der var nogen diskussion inde på den anden side, men lidt efter kom Halis og spurgte, om vi ikke ville med ud og spise, da de var sultne Det var da helt OK, og vi fandt et sted, hvor de havde min standardret, nemlig linsesuppe. Det er en fin suppe, og selv om jeg næsten lever af den, er det noget jeg kan lide. Efter morgenmaden vaskede I.M. noget tøj, da Halis kom ind, og vi skulle tilrettelægge dagens rute. Da I.M. havde vaskepulver og Emine manglede og kunne låne, ja så var idyllen igen oprettet, og alle var glade. Turen gik til en gammel skole/ kirke og nu moske som er ca. 900 år gammel og hedder ULU-CAMII (den store moske), det var ret interessant. Så gik turen rundt i skumle kroge af staden, og ind i den basar, som findes i alle byer. Det ser ud som det helt store kaos, men der må jo være system i rodet, selv om det er svært at se. Byen er ellers meget ren, hvis vi sammenligner med de andre byer, vi har været i. Vi ser ikke ret mange piger med tørklæde, men til gengæld er her tydelig præget af det arabiske, især mændene som her fremtræder i det, som jeg vil kalde hængerøvsbukser, da røven er helt nede ved knæhaserne, Halis købte et par, og jeg fik da også tilbudt at få et par, men takkede nej. Den arabiske indflydelse er jo naturlig, da vi befinder os i Iran-Syrien området. Nu var vi på egen boldgade, da Halis og Emine skulle på besøg hos noget familie og vi syntes, at de skulle have lov til at gå alene, uden at skulle oversætte for os hele tiden. Vi fandt en rigtig flot restaurant og fik noget godt at spise, og det var jo også

7 dejligt, at være sig selv for en gangs skyld. Til maden fik jeg en stor Tuborg, og det var noget helt nyt, da det ikke er mange steder, hvor vi kan købe spiritus på restarurenter i alt fald ikke på dem, hvor vi plejer at komme. Prisen var så noget større, end det vi plejede at give, men det var der jo ikke noget at gøre ved. Betjeningen var også i top, og man må jo betale for alt. Vi måtte af med hele ,00 TL. ( ). Halis havde et problem, for bankerne har lukket, og han er lidt langt nede med pengene, så han måtte låne af mig. Jeg kan jo bare gå hen i en automat og hæve, let og nemt, ikke? Da vi var færdige med maden, gik vi rundt og kikkede på byen og fandt et underjordisk butikscenter, og der var mange fine forretninger på nær en, nemlig GISA, der er noget lignende Netto/Bilka. Det er forbavsende hvor stort vareudvalget er her i Tyrkiet. I alle byer med en vis størrelse er der en masse boder og forretninger, hvor der er et stort udvalg. Folk her er meget venlige, og vi følte os helt trygge ved at gå rundt i byen alene, men der er altså også flere turister her både med og uden rygsæk. Der er mange af de såkaldte rygsækturister og især mange asiater. Her er også flere tiggere, end vi er vant til at se, en lille pige ca år sidder med sin lillesøster og tigger. En sjov episode, da vi var inde i ULU-CAMII. Emine gik forrest, og det tænkte vi jo ikke på, da det jo er naturligt, at den som er forrest, ja vedkommende går jo forrest. En gammel knark med hængerøv og det hele henvendte sig til Halis og sagde, om han ikke vidste, at kvindens plads var bag manden. Der blev jo en lille diskussion ud af det, men da vi gik videre ind i gården og så små børn helt ned til måske 4 5 år stå og tigge og forsøge at sælge papirlommetørklæder, ja så blev det Halis for meget. Da vi mødte den samme gamle knark, idet vi gik ud, røg han i hovedet på ham og sagde, at han i alt fald ikke skulle komme og lære ham noget, så længe han ikke kunne sørge for sine børn og give dem en skolegang, så de kunne komme videre i livet. Så startede der en lille verdenskrig igen, folk taler ikke til hinanden hernede, de råber. En anden ting. som er anderledes, er at folk fejer op efter sig, og fortsættes s. 9 7

8 NYTTIGE NUMRE Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 DK 2100 København Ø Tlf.: Kræft-linien Tlf.: Åbent hverdage 9 21 lørdag og søndag Her fås også oplysning om telefonnumre, samt åbningstider på de forskellige Rådgivningscentre og satellitter rundt i landet. Strubeløse og pårørende træffes på»mødestedet«obs Mandag Landsforeningens lokaler Strandboulevarden 49, bygn. 1. st. DK-2100 København Ø Benyt bus: 3, 18, 19, 40 eller S-tog til Nordhavn Station. Eventuelle spørgsmål tlf.: eller »Mødestedet«Husk»Mødestedet«er for landsforeningens medlemmer i hele landet. HUSK! Sidste frist for stof til»ny stemme«bladet udsendes i februar, april, juni, september og december måned. Ønsker man stof optaget i bladet skal det være fremsendt til redaktionen senest den 10. måneden forud.

9 der er skraldespande over det hele, altså en ren by Helt anderledes end Bitlis, hvor folk smed lort og skidt direkte i floden eller på gaden. Det er også sjovt at se disse DOL- MUS, små busser som er skide billige at køre med (ca TR. altså kr.), men man skal ikke lide af klaustrobi, da der er fyldt med folk,og der menes fyldt. Der er vel omkring sæder, men når den er fuld, er der vel mennesker + bagage. Man skulle tro, at de sidste var kommet ind med skohorn. Når man ser, hvordan de læsser deres lastvogne, får man den tanke, at de læsser efter, hvor meget der kan være, og ikke efter hvad den må laste. Vi kom hjem efter vores alene dag her i Diyarbakir, men da de andre stadig ikke var kommet tilbage, gik vi ud igen. Vi var nede og se den gamle bymur, et imponerende bygningsværk hvor 60 ud af 72 vagttårne stadig er intakte, efter hvad der siges, vi talte ikke efter. Da vi kom inden for murene, blev vi omringet af en masse unger, som ville vide, hvor vi var fra, og om vi kunne lide landet og mere i den dur. De tiggede bare meget nærgående uden at være truende, men I.M. kunne ikke lide det, så vi gik ud igen.vi er stadig forbavsede over hvor renlige de er her i byen, folk støver deres varer af, som står ude på gaden, og man vander gaderne for at dæmpe støvet. Vi gik gennem Basaren hjem, de var godt nok ved at lukke, og der var noget dunkelt, men folk smilede og vinkede. Det vækker jo lidt opsigt, når jeg kommer med min Mærsk-Cap med egeløv og så begynder at tale med vibrator, ja, så er der ikke et øje tørt. En ung fyr kom hen til os og spurgte, om jeg havde røget for meget, ja sagde jeg. Det var jeg klar over, da jeg så og hørte dig for jeg studere medicin, og har set det mange gange. Er der noget jeg kan hjælpe jer med så sig endelig til. Jeg havde endelig taget mig sammen til at give I.M. hendes fødselsdagsgave, to par ørenringe. Så var hun glad, og det var vel heller ikke for tidlig, da hun har fødselsdag d , og vi jo har d i dag. Da vi kom tilbage, var Halis, Boran og Emine kommet hjem, og I.M. og jeg blev enige om, at nu ville vi spendere en middag. Vi gik hen, hvor vi spiste i middags, nemlig»kadri Amca Restaurant«, og de serverede kun Tuborg øl, så det var næsten som at være hjemme. Til maden fik vi et par flasker vin, da vi var fire mennesker, og jeg fik en Tuborg før maden. Det blev kun TL. (200 kr.) for det hele. Vi var vist havnet i en Kurdisk Rede, der var levende musik, og man sang sine kurdiske sange. Det er jo lovligt nu, før måtte man hverken skrive eller tale kurdisk, men det må man nu. Der var megen fin betjening, og det var sjovt at se, at væggene var dækket med alle de gamle Tuborg-reklamer. Hjemme på hotellet står vi og nyder den dejlige aften. Kl. er lokal tid. Vi kan høre tyrkisk musik, og når man først har vænnet sig til den, er det ikke så slemt. Søndag d Så er morgenmaden færdig og I.M. er ved at pakke, det er begyndt at knibe med pladsen, da I.M. har købt en masse tørklæder og stof og selv om det ikke er flere hundrede meter, fylder det jo alt sammen. Jeg undrer mig stadig over, at der bliver spist sådan en masse brød hernede, og det er til alle måltider. Halis spiser mindst et halvt franskbrød til hvert måltid, og det er jo ikke noget særsyn, alle stopper sig med brød, det smager forresten godt, og det er jo nok fordi, at kødet jo ikke er det man får mest af på de ydmyge steder, hvor vi spiser. Vi er så på vej ned til Emines søster i Mardin, 20 km. fra den Syriske grænse. Vi skal lige finde ud af hvilken tid bussen går, om ca. ti minutter siger manden. Så er det med at få benene på nakken, I.M. og jeg fiser tilbage til Hotellet for at betale for os alle TL for to overnatninger. altså 700 kr. Det fortsættes s. 22 9

10 Referat fra Landskursus 2002/LR v/talepædagog Torben Møller Jensen Jeg er 52 år og har mit daglige arbejde som talepædagog på Taleinstituttet i Århus. Jeg arbejder med unge og voksne med stammevanskeligheder. Jeg er selv en person, der stammer, og der ud over blev jeg i efteråret 2000 opereret og fik en tracheostomi, så jeg er både medlem af stammeforeningen og de strubeløse. Talevanskeligheder ved stammen har man kendt siden tidernes morgen, man har nogle beretninger fra det gamle testamente om, at Moses havde en talefejl, og nogle mener, at han stammede. Man ved også fra det gamle Grækenland, at stammere skulle have det kureret ved at tage en sten i munden og råbe ud over havet Det er ikke lige det, vi bruger på taleinstituttet. Der er mange kendte personer, der stammer, når de ikke er på arbejde: f.eks. bankdirektør Varnæs også et kommunikationshandicap fra Matador (Holger Juul Hansen) Ulf Pilgaard har også lidt, Mr. Bean, kendt fra TV, direktør Hans Skov Christensen osv. så det er et bevis på, at man godt kan komme frem i livet alligevel. Det kendes overalt i verden. Et sted i Vestafrika skulle der være en overvægt, det siges f.eks. at man i en søskendeflok med 15 søskende havde 11 stammere. - I Danmark er vi vel ca , der stammer, mere eller mindre. Fordelingen mellem mænd og kvinder er 4-1, og det harmonerer ganske godt med mange andre uregelmæssigheder i andre sammenhænge. Torben viste en planche med børn med stammen, og fortalte, at det også var noget med alderen og hvornår, man vedkendte sig sit handicap. Mange vokser fra det eller lærer at begå sig, men der bliver en lille gruppe tilbage, der har svært ved at klare det. Det har tidligere været et tabuområde, hvor man ikke ville snakke med børnene om det, men nu erkender man det og går ind med en tidlig indsats. Der kan også opstå nogle rent fysiske bevægelser i forbindelse med stammen, og har man svært ved at udtale visse ord, kan man måske understrege det med en banken i bordet, men det er uheldigt at bruge disse tricks, som kan udarte og gribe om sig. Torben gik derpå ind og talte om stammen i forhold til alder, f.eks. siger et lille barn: Jeg stammer bare, senere: Jeg har stammen, og senere igen: Jeg er stammer. Han gav flere eksempler på de forskellige stadier i stammernes liv, indtil de lærte at acceptere det. Det kunne undervejs give både angst, skyldfølelse, mindreværdskompleks osv, og ofte prøver man at bruge et andet ord, som ikke er så svært at sige, men som måske kan lave om på budskabet. Det giver et hak i ens selvstændighed, og stammere undgår måske at bruge telefonen og beder andre tage den. Det er vigtigt, at personen får sagt de væsentligste ting uden stammen. Man må arbejde på to Læderetui til vibrator fås i farverne: sort lysbrun mørkbrun Pris: 85, Sendes pr. efterkrav Hinnerup Kollegiet er et bo- og arbejdstilbud for personer med autisme. Botilbuddet omfatter Boafdelingen med plads til 10 beboere og bofælleskabet Engstien med plads til 8 beboere. Hinnerup Kollegiets værksteder er arbejdsplads for 23 personer med autisme. 10

11 områder, det ene er en erkendelsesproblematik. Det andet er at arbejde på at få en mere flydende stammen, så der kommer mindre af de hårde stammen og flere af de lette. Her er nogle gode taleregler, som nok også gælder for andre end stammere: Se på den, du taler med: Vi har tendens til at tale hurtigt, f.eks. på TV, hvor 90% af samtalen er kropssprog og kun 10% det, der siges. Hvis man i almindelighed har en god øjenkontakt, letter det forståelsen. Når man snakker med en stammer, kan man god blive lidt overvældet af grimasser mv, så kan det være svært at følge med i samtalen, men lyt til, hvad han siger. Afbryd ikke, gør ikke en sætning færdig, selv om du tror, du ved, hvad han vil sige. Nedsæt taletempoet: Kommunikationen vil have godt af, at man nedsætter taletempoet. Da vi jo som sagt har tendens til at tale hurtigt, vil stammere måske prøve på hurtigt at få sagt nogle ting for at nå det, inden de begynder at stamme, og det kan være meget uheldigt for meningen. Tidspres bør undgås. Tal naturligt om stammen, det er vigtigt. Vi gamle stammere husker endnu vores egen barndom, hvor man ikke talte om det, men stod på spring for at hjælpe. Derfor: Giv os tid. Undgå»gode råd«som f.eks. slap af, træk vejret dybt, begynd forfra osv. Man skal prøve at komme ud af Flinkeskolen, for man kan ikke gøre alle tilpas. Torben gav til sidst et kort rids over sit eget levnedsforløb: Jeg er vokset op i København. Da jeg var år, flyttede vi til Vejle. Jeg kan huske den første skoledag som et mareridt. Da begyndte jeg for alvor at stamme. Jeg er venstrehåndet, kom i skole i 57, og blev tvunget til at bruge højre hånd til alt. Måske har det været medvirkende til, at min stammen blev værre. Jeg havde en rimelig god status, fordi jeg altid har været god til sport, men jeg kom fra en meget stor skole i København til en lille en i Bredballe, og blev meget mobbet i starten (sådan en skide Københavner o.s.v.). Da jeg kom ud af skolen, kom jeg i lære på et kontor, hvor jeg ikke skulle sige ret meget, men kunne gemme mig bag skrivebordet Som 19-årig var jeg færdiguddannet og flyttede til Århus. Her mødte jeg en mand, der mente, jeg skulle have noget stammeundervisning. Talepædagogerne her kom til at betyde meget for mig, vi diskuterede meget stammen, og da jeg altid havde ønsket at blive lærer, men aldrig turdet håbe på det, tog jeg HF, kom på Lærerseminariet og endte så på Taleinstituttet. Jeg har gennem flere år været aktiv i Stammeforeningen, men da jeg fik lavet min tracheostomi, var det en stor omvæltning for mig. Jeg fik en kanyle i halsen og syntes, det var svært at vise sig offentligt med kanylen. Jeg er helårsbader og ville gerne bade, så nu kommer jeg i en badeklub, sidder i sauna, og mange synes, det er sejt, det jeg gør. Nu håber jeg på, at jeg snart kan komme med på et kursus sammen med de strubeløse og andre, så jeg igen kan prøve at få hovedet under vand. Det gav stof til eftertanke hos strubeløse og pårørende, da mange af»problemerne«faktisk er det samme for os. Værkstederne består af: metalværksted træværksted kreativ værksted læderværksted tekstilværksted smykkeværksted Kan bestilles hos Hinnerup Kollegiet, kollegiebutikken: tlf.: Produkterne der fremstilles på værkstederne sælges fra vores egen butik: Kollegiebutikken Storegade 5G Hinnerup 11

12 NYT FRA KLUBBERNE KLUB FREDERIKSBORG v/henning Kirkegård Langelunden 1, 1.th. DK-2990 Nivå Tlf.: Atter havde vi en god bowlingtur til Hillerød, hvor vi alle var klar til at spille kl Så startede den evige krig om medaljerne, og der bliver ikke lagt finger imellem, for alle kæmper til sidste kast. I år var vi heldige, da der på nabobanen også blev spillet, men det var 4 døvstumme, så der var ikke så meget råben. Kl gik vi til bords, hvor der kom hvidvin/ rødvin på bordet, og 3 retters menu efter eget valg, som vi dog havde bestilt forud, så vi ikke skulle vente.vi får alle tiders gode betjening deroppe, maden er fin og lokalerne gode. Under maden blev der så uddelt medaljer. Alle var spændt på, hvem der skulle have dem i år. Da vi startede, kom Laila med en bemærkning om, at hun ikke havde vundet. Men da Henning stod med bronzemedaljen i hånden og sagde, 3 pladsen er i år gået til Laila, blev hun helt stille. Sølvmedaljen gik til Helge og Guldmedaljen til vores støttemedlem Flemming. Vi ønsker alle tillykke med sejren, og som Kennie sagde bagefter, nu ved vi, hvem der skal jagtes til næste år. Nu ser vi frem til busturen den 31 maj. Den går til Birkegaards haver og Bromølle kro. På lokalforeningens vegne Henning. 12 Referat fra årsmøde i DLFL Frederiksborg Amt kl Kommunikationscentret Skansevej 2 D. 3 sal. DK Hillerød. Årsmødet afholdt med dagsorden, ifølge vedtægter for lokalafdelinger i DLFL. 1. Valg af dirigent. Lajla Johansen blev valgt uden modkandidater. 2. Valg af referent. Anne-Lise Steen blev valgt uden modkandidater. 3. Valg af stemmetællere, det foretager vi hvis behovet opstår. 4. Formandens beretning. Godkendt uden bemærkninger, sendes med referatet ud. 5. Fremlæggelse af regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger. 6. Nyt fra DSI v/ Anne-Lise Steen. Der blev fortalt lidt om DSI på landsplan, herunder om regeringens handlingsplan på handicapområdet og fra amtsafdelingen. 7. Nyt fra klubrepræsentanterne Ejkild Steen og Lajla Johansen. Der blev på efterårskonferencen talt om samarbejde på tværs af amterne, der var enighed om at transportafstande var en hindring, der er dog allerede en del samarbejde og mere er på vej. 8. Der var ingen indkomne forslag. 9. Valg af næstformand, Anne- Lise Steen blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af kasserer. Bente Kajberg ønskede ikke genvalg på grund af helbredet. Der blev stillet forslag om Hanne Hansen, der blev valgt uden modkandidater. 11. Under eventuelt, kunne Henning Kirkegård fortælle at alle der har søgt Landskursus i Frederiksborg Amt i år, er kommet med. Vi lagde planer for næste år med diverse fester undervejs, bowling, sejltur over Øresund, og meget andet. KLUB FYN Med venlig hilsen Anne-Lise Steen Referent v/ella Thomsen Sanddalsvej 41, DK-5700 Svendborg Tlf.: Referat af klub Fyns generalforsamling 20. marts 2003 afholdt i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Odense. Generalforsamlingen blev afholdt med dagsorden ifølge DLFL s vedtægter for lokalforeninger. 1. Valg af dirigent. Konsulent Bent Lassen foreslået og valgt enstemmig. 2. Valg af referent. Gudrun Mørup valgt uden modkandidat. 3. Formand Ella Thomsens beretning var meget fyldestgørende og uddybende. Generalforsamlingen 2002 afholdtes på Tale- Høreinstituttet i Ryttergården 17 Odense. Erik Mathiesen og Poul Storm havde stillet deres poster til rådighed, da de mente det skulle nye kræfter til. Ella rettede derfor en stor tak til Erik for det arbejde, han havde gjort for klubben. 4. april afholdtes et kort bestyrelsesmøde hos Holger og Inge Margrethe i Assens, bestyrelsen

13 konstituerede sig med Ella som Formand og Gudrun som Næstformand og sekretær. Herefter mødtes 17 af klubbens medlemmer til en gang Bowling i Bowlingcentret og efterfølgende middag. Den 30. maj var 12 af klubbens medlemmer i Zoologisk have i Odense for se hvor godt dyrenehavde fået det i det ny anlæg. Dagen sluttede med Kaffe og lagkage før hjemturen. Frede og Ella deltog som repræsentanter for Klub Fyn i Landsforeningens Generalforsamling i Vingsted. Den 8. august deltog 32 deltagere i en sejltur på Svendborgsund med veteranskibet»helge«. Vi startede med, at spise vores medbragte mad og øl og snaps i Lysthuset i Christiansminde, så humøret var godt, da vi gik ombord i»helge«. Vi havde en pragtfuld tur i strålende solskin I september var Frede og Ella og en del andre fra klubben til Nordisk kongres i Stockholm. Den 31. oktober havde vi Andespil på Tale-Høreinstituttet i Odense med 34 deltagere, hvor vi startede med at spise gule ærter, som klubben var vært ved. Derefter spillede vi om ænder og alle de fine gevinster, som deltagerne havde medbragt til Lykkelotteriet. Den 13. november deltog Gudrun og Ella i DLFL s efterårskonference som repræsentanter for Klub Fyn. Det fik vi en masse ud af bl.a. udveksling af ideer og hørte nogle gode foredrag. Det forårsagede, at Ella søgte adskillige af Fyns Kommuner om tilskud efter 115. Det har givet resultat fra flere Kommuner, så det pynter på klubbens økonomi, og vi kan gøre noget mere for klubbens medlemmer. Hmm, mon man kan få materiale til næste nr. af»ny stemme«til tiden! Den 11. december sluttede vi årets aktiviteter med en god gammeldags Julefrokost med 27 deltagere, og der havde vi en virkelig hyggelig aften. Formandens beretning blev godkendt med rosende ord fra flere sider. 4. Regnskabet fremlagt af kassereren Ejler Jørgensen. Godkendt enstemmigt uden bemærkninger. Da Ejler ikke ønskede at fortsætte som kasserer udtalte Ella rosende ord og en stor tak til ham. 5. Der var ikke indkommet forslag. 6.a. Valg af kasserer. Foreslået og valgt enstemmigt blev Birte Juhl for 2 årig periode. 6.b. Holger Hansen genvalgt for 2 årig periode. 6.c. Som suppleant valgtes Erik Mathiesen enstemmigt. 6.d. Rosa og Bent Lassen genvalgtes som revisorer. Til alle DLFL s lokale klubber På møde i Redaktionskomiteen blev vi enige om, at alt klubstof for fremtiden skal sendes direkte til Gudrun Mørup, Vandværksvej 5 A Hesselager Indlæg kan også sendes pr. til: Bladet udsendes i februar, april, juni, september og december måned. Ønsker man stof optaget i bladet skal det være fremsendt til redaktionen senest den 10. måneden forud. hvor ny stemme planlægges.. Referaterne skal skrives i Word. Med de venligste hilsner Redaktionskomiteen 13

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere