Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune"

Transkript

1 Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt, at antallet af timer er et tildelingskriterium? Skal tidsforbruget pr. kiropraktor og fysioterapibehandlinger beskrives? Er tidsforbruget pr. kiropraktor og fysioterapibehandlinger et tildelingskriterium? Nej det er antal behandlinger se venligst bilag 1 og afsnit 2.9 tildelingskriterier Nej Tønder Kommune forventer, at tilbudsgiver erfaringsmæssigt kender tidsforbruget for en gennemsnitsbehandling Nej Vedr. "Generelle krav": Hvis vi som eneleverandør indgår samarbejdsaftale med lokal behandler, vil der i et sådant tilfælde være tale om konsortiedannelse og dermed behov for at opremse de klinikker vi har indgået samarbejde med i bilag? Jeg vil betragte dette som et samarbejde med underleverandører. Der henvises til afsnit 3.18 krav ved brug af underleverandør alle disse krav skal opfyldes Vedr. "Krav til Booking": Udbudsmaterialet beskriver: "Afmelding af booket tid på behandlingsdagen tid skal afregnes. Bookingsystemet skal tydeligt vise, at hvis afmelding sker, så vil der ske en afregning" Gælder dette både for den del af behandlingen som kommunen og medarbejderen betaler? Det som menes er, at man som ansat tydeligt skal kunne se, at hvis man afmelder for sent, så vil der blive opkrævet penge ikke nødvendigvis hvor mange penge. Vedr. Krav til tidspunkter: I Tilbudsforespørgsel står at aftenåbning "Skal gå på skift mellem behandlingsstederne", mens der i bilag 5 står om aftenåbning "Gerne på skift mellem behandlingsstederne". Hvad er gældende? Der er tale om skal begge steder. 1

2 Der ønskes desuden en definition af hvad Tønder Kommune forbinder med "aftenåbning". En aftenåbning er indtil kl Der ønskes en uddybning af hvilke "oplysninger om åbningstider" Tønder Kommune ønsker. Tønder Kommune ønsker at vide hvor mange uger I som tilbudsgiver vil tilbyde at have åbnet, samt den tilbudte daglige åbningstid. I øvrigt henvises til pkt. 2.9 tildelingskriterie/service og pkt. 3.6 krav til tidspunkter Der anmodes om beskrivelse af de nuværende åbningstider Der er tider fra kl og indtil kl Det vil være for omfangsrigt at beskrive alle dage med alle tiderne. Der anmodes om information om den tid der er afsat til alle 4 behandlingsformer i den nuværende ordning 30 min. til massage og zoneterapi. 20 min til fysioterapi Kiropraktor er individuelt alt efter behov. Der gøres opmærksom på, at i ovennævnte tider skal der være plads til journalskrivning Har den første kontakt i den nuværende ordning været hos fysioterapeut? Vedr. Krav til uudnyttede behandlingstider: Er det korrekt forstået, at hvis en medarbejder melder afbud til en behandling dagen før den pågældende behandling skal foregå: - Afregnes der ikke for behandlingen - Den pågældende tid konverteres til anden aktivitet, hvor leverandøren så modtager betaling når denne aktivitet så gennemføres? Kun ved ønske om kiropraktorbehandling Der henvises til afsnit 3.9 Der skal ikke afregnes for en behandling, hvis afmelding er sket rettidigt. Leverandøren er garanteret kr. 2.0 mio. årligt. Derfor vil der i kontraktperioden ikke blive yderligere afregnet for de uudnyttede tider som skal overføres til næste kontrakt år eller som ved kontraktudløb skal konverteres til andre sundhedsfremmende aktiviteter. Vedr. Krav til behandlere: Skal der med tilbuddet fremsendes CV på de medarbejdere der skal fungere i ordningen? Nej men i henhold til afsnit 2.8 udvælgelseskriterierne så skal I afgive oplysning om antal ansatte og hvilke kvalifikationer de har. Vedr. "Udeblivelser": Tilfalder det efter aftale fastsatte beløb, som skal indkræves hos medarbejdere ved udeblivelse, tilbudsgiver? Er det både Tønder Kommune og medarbejderen som afregner for udeblivelser? Vedr. "Krav ved brug af underleverandør" Skal relevante kontaktoplysninger vedlæges tilbuddet? Ja og det er tilbudsgivers opgave at indkræve beløbet se afsnit 3.12 udeblivelser. Nej det er kun medarbejderen som skal betale for udeblivelsen. Se venligst afsnit 3.18 krav ved brug af underleverandør. Alle krav skal opfyldes. 2

3 Generelt: - Hvilken pointtildelingsmodel lægger Tønder Kommune til grund for tildeling af kontrakt? Den procentuelle vægtning af delkriterier fremgår tydeligt af punkt 2.9, men vi ønsker en præcis uddybning af, hvorledes point, score eller lignende udregnes på baggrund af delkriterierne? - Gennemfører Tønder Kommune kontrolbud på opgaven? Tønder Kommune forventer at bruge en matematisk model, som overholder de udbudsretlige regler, og sammen med de andre underkriterier skal pris føre til antagelse af det tilbud, som ud fra udbyderens synspunkter er det mest fordelagtige. Modellen vil være for omfattende at uddybe her. Nej - Det er angivet i udbudsmaterialet, at såfremt vi vinder udbuddet er vi forpligtet til at stille en bankgaranti. Er det acceptabelt at stille en garanti fra et kautionsforsikringsselskab (Tryg Garanti) i stedet? - Der er ikke i udbudsmaterialet angivet hvilken ordlyd bankgarantien (jf. punkt 4.7) skal have. Kan følgende ordlyd accepteres? Tønder Kommune henleder opmærksomheden på, at dokumentation for sikkerhedsgaranti skal vedlægges tilbuddet. Det er acceptabelt at stille en garanti fra et anerkendt kautionsforsikringsselskab Ja Efter anmodning fra Leverandøren stiller XX Bank herved over for Tønder Kommune Kongevej Tønder (begge benævnt "Parterne") et beløb på indtil DKK skriver DKK to-nul-nul-nul-nul-nul 00/100 som sikkerhed for at Leverandøren opfyldelse af alle forpligtelser i henhold til: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Krav i medfør af garantien udbetales på anfordring til Tønder Kommune og kan gøres gældende uden rettergang ved skriftlig henvendelse til [XX Bank]. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. Denne garanti er gældende fra den 1. juni 2012 indtil og med 31. maj 2014 medmindre det originale garantidokument tilbage- 3

4 leveres til [XX Bank] forinden, hvorefter garantien ikke længere er gældende. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til [XX Bank] umiddelbart efter garantiens ophør. [Dato og By], [Udstedende part] - Hvordan ønskes sikkerhedsgarantien på de 10 % af de 2.0 mio. dokumenteret? F.eks. ved en bankgaranti. - Prissætning/antal behandlinger: Blot for at sikre, at vi har forstået dette korrekt. Hvis leverandøren f.eks. tilbyder behandlinger inden for rammen, så vil økonomien for leverandøren være 2.0 mio. + 40kr* = totalt 2.4 mio.? Hvilket svarer til en enhedspris på (2.4mio/10.000beh) kr. 240,-/behandling? Tønder Kommune garanterer en volumen på kr. 2.0 mio. pr. år. Tønder Kommune giver ingen garanti for de kr. 40,00 som opkræves hos medarbejderne af tilbudsgiver. - Normalt i en velfungerende sundhedsordning, hvor ventetiden ikke skal blive for lang, da vil man se en belægning på omk. 90 %. Dvs. at hver 10. tid i snit ikke bliver brugt, for at skabe fleksibilitet for brugerne. Er det korrekt forstået, at Tønder Kommune ikke ønsker at betale for de tider, som ikke bliver booket? I så fald bliver leverandørerne nød til at tage højde for dette i prissætningen. Prisen pr. behandling vil derfor være højere pr. behandling i forhold til hvis Tønder Kommune betalte for alle tider jf. tilbuddet. Tønder Kommune garanterer en volumen på kr. 2.0 mio. pr. år, for det antal behandlinger som bliver tilbudt. Hvis der ved udgangen af et kontrakt år er uudnyttede tider forpligter leverandøren sig til at overføre disse tider til næste kontrakt år. Hvis der ved kontraktudløb er uudnyttede behandlingstider forpligter leverandøren sig til at disse kan konverteres til andre sundhedsfremmede aktiviteter. Der henvises til afsnit 3.9 krav til uudnyttede behandlingstider. - Hvis en leverandør eksempelvis byder ind med behandlinger, men det viser sig at behovet for behandlinger kun er på omk behandlinger, er det da korrekt forstået, at leverandøren bør reducere antallet af behandlinger i ordningen, således at leverandøren ikke 'hænger på' en masse tider, som ikke bliver betalt af Tønder Kommune? - Under punkt 1.5 Historik. Er antallet af behandlinger i tabellen det antal, som har været tilgængeligt for medarbejderne, eller det antal, som helt konkret er blevet gennemført? Eksempel: Hvis en leverandør byder ind med behandlinger, så skal der være behandlinger til rådighed. Hvis det efterfølgende viser sig, at behovet kun er behandlinger, så skylder leverandøren Tønder Kommune for de sidste uudnyttede behandlingstider. Disse uudnyttede tider skal ved udløb af et kontrakt år overføres til næste kontrakt år, og ved kontraktudløb konverteres til andre sundhedsfremmende aktiviteter. Der henvises til afsnit 3.9 Det er det antal som konkret er blevet gennemført. 4

5 - Hvilken længde har behandlinger på henholdsvis kiropraktik, fysioterapi, massage og zoneterapi i den nuværende ordning, og er Tønder Kommune tilfreds med den nuværende behandlingslængde? 30 min. til massage og zoneterapi. 20 min til fysioterapi Kiropraktor er individuelt alt efter behov. Ja Tønder Kommune er tilfreds 5

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere