Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe"

Transkript

1 Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens medlemsforeninger, kommunens politiske partier, forvaltningen og sportsadministrationen. Formålet var en debat på tværs af de normale skel om idrættens udvikling frem mod DIF-konsulent Søren Gøtzsche styrede sikkert de 37 fremmødte (se bagerst) gennem oplæg, 3 dilemmaer, snak med sidemanden og fælles plenumdebat. Hvert af de 3 dilemmaer blev sluttet af med, at alle havde mulighed for at sætte post-it sedler op på den respektive dilemmaplakat. Det kom der 3 plakater ud af med rigtig mange udsagn, der er søgt kategoriseret herunder. FIG vil i den videre proces behandle de enkelte udsagn/kategorier, så det munder ud i nogle konklusioner/ retningslinjer for den videre proces. Faciliteter (58 indlæg) Vedligehold af faciliteter Tale op, ikke ned det er OK at sige, at det er godt nok! Vi har rigelig faciliteter, i stedet prioritere på vedligeholdelse Fastholde og vedligeholde i forvejen gode faciliteter Rengøring og vedligehold af faciliteter Husk vedligeholdelse af gamle bygninger f.eks baderum Vedligeholdelse af faciliteter Vigtigt at vedligeholde omklædningsrum i f.eks skøjtehal og Gladsaxe Hal 1 Renovering af omklædningsforhold i skøjtehallen Klubmiljø Foreningslokaler Mulighed for klubhus Fælles kontormiljø for ansatte på tværs af foreninger Arkitektur Miljø: Oplevelse ved ankomst til oplægget Gøre faciliteter indbydende/visuelt tilgængelige, så folk kan se hvad der sker Mere optimal udnyttelse af nuværende faciliteter Bedre udnyttelse af faciliteter Faciliteterne bliver multifunktionelle, f.eks store haller kan bruges til flere typer idræt Udnyttelsesgrad: Lære af hinandens løsninger på udnyttelse Udnyttelse af faciliteter, klubber vs. offentlighed Så meget plads/tid til foreningerne som muligt i de enkelte faciliteter Give plads til de små foreninger, som gerne vil ind i de store haller/anlæg, så vi også har mulighed for at få flere medlemmer

2 Åbningstider på faciliteter Mulighed for opbevaring af udstyr på flere lokaliteter Lydisolering af faciliteter, så foreninger ikke forstyrrer hinanden Rostadion: Faciliteter, omklædning og toiletforhold for publikum Optimering af rostadion Indfarvet bane, så der kan afvikles volleyballkampe på elite- og divisionsniveau i Gladsaxe kommune Brug af græs på atletikstadion! Adgang til græsset på Bagsværd Stadion Nye investeringer Undersøgelse OK Minimumsstandarder! Kigge på de idrætsmørke pletter i kommunen Undersøge foreningernes behov og tilpas faciliteterne derefter. Forudse foreningernes fremtidige behov Flytte faciliteterne ud til brugerne Faciliteter tilgængelige for alle aldersgrupper, altså afstand der til? Fokuser bredt, også på de mindre foreninger, hvad er der af behov 3 mulige strategier: En stor hal Enkelte mellemstore haller (og overlade visse sportsgrene til nabokommunerne) Mange små Lokale- og anlægspulje, foreninger kan søge Idrætsfaciliteter ved skolerne, der er de potentielle rekrutteringssteder Hal på Gladsaxe Skole Tænke ud af boksen, f.eks indendørs kunststof Indendørs hal til bl.a. atletik En atletik indendørshal gå sammen med nabokommunerne Multifunktionel racketbane Indendørs tennis i Høje Gladsaxe området Spadestik til svømmehal 3 Ny kortbane (25m) svømmehal Svømmehal med tilskuerplads til tilskuere Svømmehal med udspringsbassin Svømmemuligheder med kapacitet til medlemmer 2 skøjtehaller Ulemper Deler træningstid med de offentlige brugere sker kun i svømning! Bookingsystem Foreningsportalen kritisk! Gør bookingsystemet brugervenligt Afbookningsmulighed i bookingsystemet Diverse ikke kategoriserede Plads til flere medlemmer i de succesrige foreninger Små klubber får hjælp og lettere adgang til faciliteter Ordensregler for faciliteter, så gæster ved hvordan de skal opføre sig Vand+ Pres på!

3 Udvikling (38 indlæg) Frivillige Gøre det nemmere/mere attraktivt at være frivillig/træner Skabe et rum for frivillige, så de får lyst til at fortsætte, dvs ikke for mange regler, men dialog Skaffe frivillige: Skaffe frivillige? Prikke folk! Anerkendelse af de der gør noget! Vil noget! Kan noget! Brænder for noget! Hvad skal der til for at I som frivillige føler I bliver anderkendt? Hjælp til administrative opgaver Gør det let t være frivillig, aflast foreningerne for administration Klubudvikling Klubudvikling via ungdomsråd Forbedret forum til tanker og ideer FIG indover idemøder med idrætsforeninger med ens idrætstilbud Drift og økonomi Udliciter driften Drift udliciteres Bedre kommerciel flade til ukendte sportsgrene Halpersonale i weekends, overlad ikke det hele til frivillige Trænere og ledere Mere trænertilskud Trænere og bedre tilskudsmuligheder Faciliteter Udvikl rengøring og drift af anlæg Indsats baseret på resultaterne af den kommende facilitetsanalyse Samle brugere af den enkelte hal og finde deres samlede behov fremfor den enkeltes Kommunens + FIG s rolle: Samle foreninger som bruger samme faciliteter og lade dem snakke sammen, og lade dem komme med bud på udvikling og facilitetsproblemer Hvad hvis nu der er nogen der har faciliteter andre kan bruge? Bookningsret til den nye padletennis bane ved Gladsaxe Stadion. Retten til booking bør gives til Gladsaxe Tennisklub for at sikre en tennisfaglig brug af banen Padlebanen bookning Samarbejde / organisering Samarbejde og kommunikation ml. parter: Foreninger, forvaltning, politikere Organiseret eller uorganiseret Udvikling skal organiseres Kontakter og samarbejde ml. foreninger Kommunikationsplan for forvaltning vs. foreninger Synliggøre sammenhæng og muligheder på Sportscenteret Skolesamarbejde Inddrage idrætsfaciliteter på skolen i den daglige diskussion af idrætten, f.eks. et skoleben i brugerbestyrelsen på linje med indendørs, udendørs og vådt Skole og idræt: Playmaker til at etablere bedre kontakt mellem skoler og foreninger Partnerskaber skal skabes Uddannelse Øget tilskud til træner-/lederuddannelse Uddannelse tilskud Idrætspolitik Mere idræt i kommunale visioner og strategier Målet må være, at alle er aktive! På den ene eller anden måde

4 Diverse ikke kategoriserede Initiativer er velkomne! Fokus på sporten Optag rollespillere fra Græsmarken Fremtid, elite, fyrtårn (38 indlæg) Elite vs. bredde Elite skaber kun incitament, hvis fokus på bredden også prioriteres. Der skal være plads til bredde og elite Eliten skaber bredde og omvendt Ingen bredde uden elite! Ingen elite uden bredde! Støt bredden, plads til alle, så kommer eliten af sig selv God plads og råd til bredde samtidig med elite, brug Sportscollege Sportscollege er godt! 70 elever fodbold, håndbold badminton, basket og gymnastik Elite Hvad skal vi med fyrtårne? Elite som rollemodel Elitecenter Elite med kommunal opbakning Definer elite og skab elitenetværk både vedrørende trænere og ledere Bliver elite en konkurrence ved f.eks. fodbold, hvor flere naboklubber kæmper om medlemmer, dygtige spillere, og kun stor klub med stor støtte gavner!? Eliteudøvere rollemodeller ud i foreningerne som inspiratorer Bredde Da idræt er noget man skal mærke og nyde på egen krop, så er det vigtigt at inddrage så mange som muligt Senioridræt Succeskriterie må være så mange idrætsaktive som muligt, idrætsgren ligegyldig Dialog og møder Møderne holder dialogen mellem klubberne i live Bliv ved med at holde disse kontaktmøder det er vigtigt! Politik Vil Gladsaxe elite? Støttemuligheder der er afhængig af potentiale og ikke af eksisterende kraftcentre Finde steder, hvor vi gør os ekstra bemærket indenfor idrætten og sætte fokus på deres udvikling Eliestrategi på plads hænger selvfølgelig sammen med ressourcer = faciliteter Fyrtårn, f.eks udvalgte idrætsgrene Elite er vigtigt, sætter Gladsaxe på landkortet Elitestrategi: FIG + foreninger KFIU-politik: Der er ingen modsætning mellem udvikling af talent+elite og bredde AB i 2.division, prioritering af indsats! Mangfoldighed at vi forstår at inddrage hele befolkningen og deres behov ikke kun eliten Breddeidrætten støttes, eliteidrætten nedprioriteres og slet ingen støtte til professionelle Tilskud Faciliteter Opgradering af rostadion Udbygning af faciliteter?? Hvilke? Vi når hverken bredden eller eliten uden gode faciliteter!

5 Økonomi / organisation Skal vi blive (sub)elite vil hjælp/tilskud til administration være et plus? Skabe kommercielle platforme for de dygtigste udøvere inklusiv elite, pensionister, børn, handicappede. Så alle kan inspireres Selv de selvorganiserede har behov for planlægning Diverse ikke kategoriserede Foreningerne skal samarbejde med Sportscollege Gladsaxe og udnytte folkeskolereformen. Brug skolernes tvang til et skolesamarbejde med foreningerne Deltagere 1. Lars Abel Konservative Politiker 2. Pia Skou Venstre Politiker 3. Susanne Yazdanyar Enhedslisten Politiker 4. Katrine Skov Socialdemokratiet Politiker 5. Klaus Kjær Dansk Folkeparti Politiker 6. Just Pedersen Liberal Allliance Politiker - ikke byråd 7. Søren Gøtzsche Konsulent DIF 8. Michael Bruun Jepsen Generalsekretær FIG 9. John Sørensen Formand FIG / GLIS 10. Thomas Dreyer Best.medlem FIG / IF Bytoften 11. Jan Kold Best.medlem FIG / Gladsaxe Volleyballklub 12. Jette Jakobsen Formand Gladsaxe HG 13. Hanne Middelhart Best.medlem Mørkhøj Gymnastik 14. Kirsten Høft Formand Mørkhøj Gymnastik 15. Diana Storm Konk.udv.formand GSC 16. Irene Chabior Formand GSC 17. Kim W. Marquardt Sportschef GSC 18. Henrik Høy Bagsværd Boldklub 19. Anne Frankland Brugerbestyrelsen Bagsværd Atletik Club 20. Mille Holm Formand Foxy Cheerleaders 21. Sus Vejby Andersen Kasserer Foxy Cheerleaders 22. Bjarne Hingelbjerg Formand Bagsværd Atletik Club 23. Berit Tromborg Formand Gladsaxe Skøjteløber Forening 24. Lars Holly Nielsen Formand Gladsaxe Softball Klub 25. Henrik Müller Gladsaxe Skøjteløber Forening 26. Niels Haslund Sekretær Bagsværd Atletik Club 27. Mikael Espersen Formand Bagsværd Roklub 28. Rasmus Wortziger Bagsværd Atletik Club 29. Magnus Christensen Direktør Sports College Gladsaxe 30. Flemming Klingenberg Formand Gladsaxe Skytteforening 31. Henrik Klinkvort Formand Gladsaxe Ishockey 32. Lisa Kludt Toitsu - Ki og Aikido 33. Anders Stecker IF Bytoften 34. Susan Prætoius Kasserer IF Bytoften 35. Gisle Ag Bestyrelsesmedlem Gladsaxe Tennis Klub 36. Henry Rosenberg OK Anna Valgreen Aktivitetskoordinator Idrætsområdet

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2003 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015

Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015 Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE Skive, den 12. marts 2015 Indhold 1. Dagsorden 2. Årsberetning for året 2014 3. Regnskab for SIS 2014 og budget for 2015

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere