Reservationssystem til færgeruter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reservationssystem til færgeruter"

Transkript

1 Reservationssystem til Nikolaj Kgs. IMM-THESIS Lyngby Marsk Andersen færgeruter

2

3 Reservationssystem til færgeruter Nikolaj Marsk Andersen Kgs. Lyngby 2004

4 Phone Technical Building Informatics 321, University and DK-2800 Mathematical of Lyngby, Denmark , Fax Modelling Denmark IMM-THESIS: ISSN X

5 Forord Denne afhandling er et resultat af mit eksamensprojekt på Institut for Informatik og Matematisk Modellering ved Danmarks Tekniske Universitet. Min vejleder har været Tom Østerby. Jeg har ved siden af mit studie arbejdet som udvikler ved 21st.dk A/S, en mindre IT-virksomhed, der primært producerede internetbaserede løsninger til en række virksomheder og institutioner inden for et bredt brancheområde. Efterfølgende har jeg været ansat i T-Systems Danmark A/S, en division af Deutsche Telekom, hvor jeg først og fremmest har arbejdet med udvikling og databasedesign. Jeg har haft gode vilkår for afhandlingen. Kolleger, familie og venner har bakket mig op, og min vejleders dør har altid stået åben for mig og mine spørgsmål. Tak for det! Der skal også lyde en stor tak til ansatte og ledelse i T-Systems Danmark og BornholmsTrafikken, der har givet mig adgang til et væld af information omkring færgeindustrien, information som har været uundværlig og som havde været svær at fremskaffe uden jeres hjælp. Maj 2004 Nikolaj Marsk Andersen

6

7 Abstract This report contains an UML model of a booking system for the ferry industry. The model is a combination of current activities in the ferry company BornholmsTrafikken and additional requirements from same. The purpose of the model is to suggest the development of a new booking system for BornholmsTrafikken and other ferry companies. The booking systems in the ferry industry today do not provide the functionality required by modern companies. The old systems were developed for specific products and specific customers. Today the demand is flexibility in both product range and functionality. Current activities and business rules are gathered from an interview with BornholmsTrafikken which results in a domain description. The description leads to the creation of entity classes which are visualized in a class diagram. The activities are described in detailed use case descriptions. The use cases are also visualized in a number of sequence diagrams. The sequence diagrams show the message passing between entity, control, and boundary classes. These messages are later described in detail. Finally a database model is suggested for storing information in the booking system. The relational database layer provides integration with other systems which require read access to information. An additional application layer should be provided, if other systems should require write access to the information. The class, sequence, and database diagrams result in a system model which shows the ability to extend the range of products and services which is not possible in the current system. The model also provides possibility to create different users and customers in the system. Because the model shows great flexibility different ferry companies can use this model to develop a new booking system. This could result in a joint venture between smaller companies who could split the costs.

8

9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Emne Formål Problemformulering Metode Læsevejledning BornholmsTrafikken Historie Aktører Servicecenter Kunde Rejseagent Kapacitetplanlægger Personale på færgedækket Check-in personale Boardingpersonale Operationsleder Priser og produkter Prisstruktur Kategorier Gods Kravspecifikation Aktører Brugstilfælde Brugstilfælde diagrammer Klasser Sejlads Reservation Detaljerede brugstilfælde Opret profil Log på Reserver billet Vælg sejlads Betal reservation Find reservation... 34

10 5.7 Rediger reservation Flyt reservation Slet reservation Reserver billet for kunde Rediger kommentarer Rediger kapacitet Se kapacitet Find kunde Modtag betaling Kontroller billet Kontroller boardingkort Opret rute Rediger rute Opret sejlplan Opret sejlads Rediger sejlads Træk rapport Objektdesign Sejlads Rute Havn Afgang Ankomst Færge Sejlplan Kapacitet Kahyt Køje Bruger Bornholmerkortkunde Bornholmerkort Reservation Service ServicePris Køretøj Passager Gods Database design Klasse til tabel Nedarvning Database Konklusion... 63

11 9 Litteraturliste Appendiks A: Interview med BornholmsTrafikken A.1 Introduktion A.1.1 Vision A.1.2 Målsætning A.1.3 Booking i dag A.1.4 Ønsker A.1.5 Tekniske krav og ønsker A.1.6 Perspektiv A.2 BornholmsTrafikkens ønsker Appendiks B: Sejlplan Appendiks C: Sekvensdiagrammer C.1 Opret profil C.2 Log på C.3 Reserver billet C.4 Vælg sejlads C.5 Betal reservation C.6 Find reservation C.7 Rediger reservation C.8 Flyt reservation C.9 Slet reservation C.10 Rediger kommentarer C.11 Rediger kapacitet C.12 Se kapacitet C.13 Find kunde C.14 Modtag betaling C.15 Kontroller billet C.16 Kontroller boardingkort C.17 Opret rute C.18 Rediger rute C.19 Opret sejlplan C.20 Opret sejlads C.21 Rediger sejlads C.22 Træk rapport Appendiks D: Reserver billet Appendiks E: Kontrol og visning

12 Tabeller Tabel 1 : Betalingsformer... 6 Tabel 2 : Prisstruktur Tabel 3 : Aktører Tabel 4 : Brugstilfælde Tabel 5 : Operationer for sejlads Tabel 6 : Operationer for rute Tabel 7 : Operationer for havn Tabel 8 : Operationer for færge Tabel 9 : Operationer for sejlplan Tabel 10 : Operationer for kapacitet Tabel 11 : Operationer for kahyt Tabel 12 : Operationer for køje Tabel 13 : Operationer for bruger Tabel 14 : Operationer for reservation Tabel 15 : Operationer for service Tabel 16 : Operationer for servicepris Tabel 17 : Eksempel på sejlplan Figurer: Figur 1 : Brugstilfælde diagram Figur 2 : Brugstilfælde diagram Figur 3 : Klassediagram for sejlads Figur 4 : Klassediagram for reservation Figur 5 : Sejlads Figur 6 : Rute Figur 7 : Havn Figur 8 : Afgang Figur 9 : Ankomst Figur 10 : Færge Figur 11 : Sejlplan Figur 12 : Kapacitet Figur 13 : Eksempler på kapacitet Figur 14 : Kahyt Figur 15 : Køje Figur 16 : Bruger Figur 17 : Eksempler på brugere Figur 18 : Bornholmerkortkunde Figur 19 : Bornholmerkort Figur 20 : Reservation... 53

13 Figur 21 : Service Figur 22 : Eksempler på services Figur 23 : ServicePris Figur 24 : Køretøj Figur 25 : Passager Figur 26 : Gods Figur 27 : Databasediagram for sejlads Figur 28 : Databasediagram for reservation Figur 29 : Databasediagram for transport Figur 30 : Opret profil Figur 31 : Log på Figur 32 : Reserver billet Figur 33 : Vælg sejlads Figur 34 : Betal reservation Figur 35 : Find reservation Figur 36 : Rediger reservation Figur 37 : Flyt reservation Figur 38 : Slet reservation Figur 39 : Rediger kommentarer Figur 40 : Rediger kapacitet Figur 41 : Se Kapacitet Figur 42 : Find kunde Figur 43 : Modtag betaling Figur 44 : Kontroller billet Figur 45 : Kontroller boardingkort Figur 46 : Opret rute Figur 47 : Rediger rute Figur 48 : Opret sejlplan Figur 49 : Opret sejlads Figur 50 : Rediger sejlads Figur 51 : Træk rapport

14 Begreber Aktør: Enhed der har interaktion med systemet. Aktører kan være genstande, personer eller informationssystemer. Attribut: Element af datastrukturen der er med til at definere en klasse. BHT: BornholmsTrafikken Bildæk: Område på en færge, hvor køretøjer parkeres under sejlads. BizKunde: (Business)kunde med særlig aftale med BHT. Brugstilfælde: (eng: use case) Opgave som bruger skal løse med systemet. Hængedæk: Rampe til personbiler, hænger fra loftet på bildækket. IMDG-kode: IMDG Koden er den Internationale Maritime Organisations internationale regelværk for transport af farligt gods til søs og anvendes over hele verden. Instans: Et objekt kaldes en instans i forbindelse med dets medlemskab af en bestemt klasse eller type. Kapacitetsplanlægger: Ansat, der administrerer kapacitet på sejladser i BHT. Klasse: Repræsenterer en mængde af objekter, der er ens i funktionalitet og datastruktur. Klassediagram: UML diagram, der viser klasser med deres attributter og operationer samt relationer mellem klasserne. Objekt: Genstand eller koncept, i en model af et applikationsdomæne eller i et softwaresystem, der kan repræsenteres som en sammensætning af tilstand, funktionalitet og identitet. Operation: Aspekt af den funktionalitet, der er med til at definere en klasse. Operationsleder: Ansat, der holder øje med driften i BHT. Relation: Ruteplanlægger: Ansat, der planlægger ruter og sejlplaner i BHT. Sekvensdiagram: Grafisk afbildning af kommunikation mellem objekter. Servicecenter: BornholmsTrafikkens billetkontor.

15 Tilstandsdiagram: Grafisk afbildning af et objekts tilstande. UML: Unified Modeling Language. Use case: Engelsk udtryk for brugstilfælde. Use case diagram: Grafisk afbildning af funktionelle krav. Domænebeskrivelse: Beskrivelse af et afgrænset område samt dets grænser.

16

17 1 Indledning 1 1 Indledning 1.1 Emne Informationssystemer er i stigende grad blevet et omdrejningspunkt for enhver virksomhed, da udbuddet er voksende, og forbrugerne bliver stadig mere kritiske i deres valg af produkt. Når en forbruger skal vælge én virksomheds produkt frem for en andens, sker det på baggrund af den information, forbrugeren kan finde om produktet. Derfor er det ikke mindst virksomheder med direkte kontakt med forbrugerne, der har et behov for et effektivt informationssystem. Disse virksomheder har brug for at kunne servicere deres kunder så hurtigt og effektivt som muligt. Jo færre ressourcer, der skal benyttes for at den relevante information kan gives til kunden, desto billigere bliver produktet. Et informationssystem vil ubemandet kunne give specifik information til kunder døgnet rundt ved hjælp af Internettet. EU s beslutning om nedlæggelsen af salg af toldfri varer på skibe og fly har haft stor indvirkning på den måde, hvorpå færgeselskaber sikrer deres indtægter. Den europæiske færgeindustri har gennem de seneste år ændret fokus fra salg af toldfrie varer på færgerne til maksimering af antal passagerer - uanset pris. Hovedomsætningen findes i billetsalget til standard transportydelser, muligvis kombineret med tillægsydelser som hotelpakker osv. Dette stiller større krav til IT-systemerne hos mange færgeselskaber, fordi den gamle måde at håndtere kunder, produkter, services og indkomst på ikke kan håndtere de færdigheder, der kræves i et hurtigskiftende fra A til B transportmarked. Før i tiden var der tale om én type kunder og én type produkter. I dag har man forskellige typer kunder, efter transportbehov, alder, nationalitet og rejsefrekvens. Produktporteføljen bliver jævnligt ændret med kampagnetilbud og nye services. Transportsektoren er svær at få fodfæste i, især konkurrencen fra

18 1 Indledning 2 flyselskaber er stor, da de har et forspring indenfor IT-systemer og ikke mindst rejsetid. Hvis færgeindustrien vil overleve i et sådant marked, kræver det muligheden for at styrke dens konkurrenceevne. For tiden efterligner færgeindustrien flyselskaberne. Dette betyder mere sofistikerede IT-systemer, bedre adgang til deres produkter samt et større udbud af produkter og services. Der vil derfor blive en stor efterspørgsel på effektive og brugervenlige salgs- og distributionssystemer i en nær fremtid. Den europæiske færgeindustri er præget af færgeselskaber, der benytter gamle og forældede mainframesystemer, der blev udviklet for år siden. Der blev udviklet standardsystemer til de store og komplekse selskaber, og efterfølgende blev systemerne tilpasset de mindre transportselskaber. Andre steder har lokale IT-virksomheder udviklet systemer, med begrænsede funktionaliteter til det enkelte selskabs daværende behov. I Nordeuropa findes der mere end 100 færgeselskaber, der hovedsageligt opererer i Nordsøen og Østersøen. Kun få af disse har for nyligt erhvervet nye IT-systemer. Nogle af de store færgeselskaber som DFDS Seaways, Color Line og P&O Ferries er allerede i gang med udvikling af nye systemer. 1.2 Formål Ønsket har været at udvikle et reservationssystem, der udover at dække eksisterende funktionaliteter samt nuværende ønsker også vil kunne samarbejde med andre systemer såsom økonomisystemer og internationale reservationssystemer. Desuden skal det være muligt at udvide produktsortimentet, så der kan tilbydes flere services ved billetreservation. 1.3 Problemformulering BornholmsTrafikkens arbejdsgange og nuværende reservationsprocedure skal kortlægges med henblik på at skræddersy et nyt reservationssystem.

19 1 Indledning 3 Det nye reservationssystem skal tilgodese de ønsker BornholmsTrafikkens ansatte måtte have til et nyt reservationssystem, da de vil være de mest berørte af et nyt reservationssystem. Med udgangspunkt i det eksisterende reservationssystem og arbejdsgange ved BornholmsTrafikken samt erfaringer fra de ansatte, skal der udvikles en model til et nyt reservationssystem. Reservationssystemet skal kunne håndtere reservationer til passagerer, køretøjer og gods. Reservationer skal kunne indeholde køjepladser og tillægsprodukter, som kan være tilstede på enkelte sejladser. Modellen skal optimeres, så den viser mulighed for udvidelser på produktsiden samt mulighed for integrering med eksisterende systemer. 1.4 Metode Ved hjælp af Unified Modeling Language vil BornholmsTrafikkens reservationsprocedurer, i denne rapport, blive modelleret, hvilket vil føre til en model af et nyt reservationssystem med udvidelsesmuligheder. Reservationssystemet vil også kunne benyttes af andre virksomheder end BornholmsTrafikken. Ved hjælp af interviewmetode vil BornholmsTrafikkens organisation og arbejdsgange blive skitseret i en domænebeskrivelse, hvilket vil føre til en beskrivelse af aktører og brugstilfælde (eng: Use Cases). Domænebeskrivelse vil give mulighed for opbygning af klasser med tilhørende klassediagrammer, der vil vise relationer mellem klasserne. Brugstilfældene vil blive visualiseret i sekvensdiagrammer, der vil føre til opdagelsen af operationer i klasserne samt kontrol- og grænseklasser. Klassediagram og beskrivelser vil føre til et databasedesign, der vil indeholde de klasser, der repræsenterer vedvarende data.

20 1 Indledning Læsevejledning Denne rapport henvender sig primært til folk med kendskab til UML og til folk i færgeindustrien, der vil kunne genkende de arbejdsgange og problemstillinger, rapporten vil berøre. Først vil BornholmsTrafikken blive beskrevet for at give et indblik i de arbejdsgange der er i en færgevirksomhed. Beskrivelsen vil give mulighed for at finde krav til et reservationssystem. Dernæst vil aktører og brugstilfælde blive kortlagt, og en model af systemet vil blive opsat i klassediagrammer. Klassediagrammerne vil vise relationerne mellem de enkelte klasser i systemet. De fundne brugstilfælde vil nu blive yderligere beskrevet. Den detaljerede beskrivelse viser interaktionen mellem aktør og system for hvert brugstilfælde og vil blive visualiseret i et sekvensdiagram. De enkelte klasser vil nu have en række operationer, hvis funktionalitet vil blive beskrevet. Endelig vil et databasediagram blive opstillet, der viser de dele af systemet, der kan implementeres som databaseobjekter. Klasserne og deres relationer vil blive fortolket omsat til tabeller i en relationel database.

21 2 BornholmsTrafikken 5 2 BornholmsTrafikken Dette kapitel beskriver BornholmsTrafikken. Beskrivelsen er skrevet på baggrund af en række interviews med BHT. Et sammendrag af de gennemførte interviews kan findes i appendiks A. Kapitlet er samtidig en beskrivelse af det domæne, som reservationssystemet skal fungere i. Domænebeskrivelsen vil være grundlaget for den videre modellering af reservationssystemet. 2.1 Historie Den 14. februar 1866 blev Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866 A/S stiftet af en række bornholmske erhvervsfolk, i daglig tale benævnt "66"- selskabet. Rederiet blev drevet som privat aktieselskab indtil Ved lov nr. 272 af 23. maj 1973 overtog staten rederiet, og BornholmsTrafikken videreføres nu som statsvirksomhed. Det er BornholmsTrafikkens hovedformål at sørge for transport til og fra Bornholm af passagerer, post og gods, så det bliver til størst mulig gavn for det bornholmske samfund. BornholmsTrafikken sejler på tre ruter: Rønne København Rønne Ystad Rønne Køge (kun gods) 2.2 Aktører BornholmsTrafikken har mange arbejdsområder. I det følgende vil de enkelte aktører og deres opgaver blive beskrevet.

22 2 BornholmsTrafikken Servicecenter I servicecenteret håndteres reservationer for kunder, der ringer eller møder op i servicecenteret. Det vigtigste for servicecenteret er at kunne behandle disse kunder så hurtigt som muligt. Kunden skal oplyse datoen for udrejsen, og sælgeren kan herefter finde afgange omkring den valgte dato og se kapaciteten på disse afgange. Hvis kunden tidligere har bestilt billetter, kan oplysninger om kunden hentes frem ved en søgning. Søgekriteriet kan være kundens navn eller dele af navnet, kundenummer, telefonnummer eller adresse. Kunden skal oplyse, om der skal bil med og antallet af passagerer. Navn, alder og køn skal oplyses på passagerer, der rejser mellem Rønne og København. Sælgeren skal herefter tilbyde det billigste produkt og oplyse om alternativer. F.eks. kan det billigste produkt have restriktioner, som at det ikke er muligt at afbestille billetten. Sådanne restriktioner påtrykkes billetten. Endelig er der mulighed for at angive ekstra informationer, der vil blive påtrykt billetten. Det kan være, at kunden skal have en underkøje. På reservationen kan sælgeren sætte ekstra informationer, som kun bliver set af BornholmsTrafikken. Denne information kan så læses af personalet i servicecenteret når de håndterer reservationen. F.eks. ved check-in anlægget, når en kunde checker ind eller på færgen, når kunden går om bord. Eksempler på sådanne informationer kan være, at et familiemedlem eller politiet gerne vil i kontakt med den rejsende. Kunder kan betale med det samme ved at oplyse deres kreditkortnummer. Dette er den hurtigste betalingsform, da beløbet trækkes og valideres med det samme. Følgende betalingsformer er mulige: Betalingsform Oplys kortoplysninger i telefon ved bestilling Kunden modtager girokort. Kunden ringer til automatisk telefonsvarer der tager imod kortoplysninger Betaling før afgang Betaling via nettet Tabel 1 : Betalingsformer Varighed Ingen 7-10 dage Klokken 10 næste dag Ingen 2 hverdage

23 2 BornholmsTrafikken 7 Kunder kan også ringe og få ændret deres reservation. For at finde reservationen kan sælgeren foretage en søgning. Hvis kunden ikke kan huske sit reservationsnummer, kan det findes ud fra følgende kriterier: Kundenavn Kundenummer Adresse Telefonnummer Afgang Produkt Når reservationsnummeret er fundet kan reservationen redigeres, hvis det bestilte produkt tillader det Kunde En kunde skal kunne bestille over Internettet. Når en kunde skal bestille via Internettet, skal kunden vælge hvilket produkt der ønskes og hvorvidt returrejse ønskes. Herefter vælges en rute, en dato og et tidspunkt. Kunden skal så oplyse antallet af passagerer og deres aldersgruppe. Endelig skal kunden vælge, om der skal bil med. Når oplysningerne er indtastet, vises mulige afgange omkring den dato og det tidspunkt, kunden har indtastet. Når kunden har valgt en afgang kan kahyt tilvælges, hvis kahytter er til rådighed på den pågældende sejlads. Herefter indtastes navn, alder og køn på alle rejsende, hvis det er København/Rønne-ruten der er valgt. Til sidst indtastes kundens kontakt oplysninger. Kunden bliver nu præsenteret for mulige betalingsformer. Kunden kan udskrive sin billet med det samme, Billetten er udstyret med en stregkode, der kan aflæses af BornholmsTrafikkens check-in anlæg. Billetten vil først være gyldig, når BornholmsTrafikken har modtaget betaling. Kunden kan betale med det samme ved at oplyse kreditkortnummer Rejseagent Rejseagenter kan logge på BornholmsTrafikkens hjemmeside og bestille billetter for deres kunder. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet i afsnit 2.2.2, men med den forskel, at en rejseagent skal logge på systemet først. I reservationssystemet vil det fremgå, hvorvidt reservationen er foretaget af en rejseagent, og i bekræftende fald hvilken

24 2 BornholmsTrafikken 8 rejseagent der har foretaget reservationen Kapacitetplanlægger Færgerne er udstyret med en variabel mængde plads til køretøjer. Variabel da det er muligt at sænke hængedæk ned fra loftet, hvilket giver ekstra plads til personbiler. Hængedæk kan dog kun nedsænkes over baner med personbiler og begrænser derved pladsen for lastbiler. Køretøjer kategoriseres efter længde og højde, hvor længderne er < 3m, 3m-6m og >6m. De antal banemeter, hvor der er plads til lastbiler, benævnes høje meter, mens de banemeter, hvor der kun er plads til personbiler, motorcykler m.m. benævnes lave meter. Kapaciteten på afgangene planlægges i forbindelse med ruteplanlægningen af kapacitetsplanlæggeren og baseres i vid udstrækning på historik, men også på godstransport, der for hovedparten er reserveret i god tid. Når datoen for en afgang nærmer sig, kigges der på antallet af solgte pladser til køretøjer. Herefter vurderes om kapaciteten skal omlægges så nogle høje meter ændres til lave meter Personale på færgedækket Personalet på færgedækket sørger for, at pladsen til køretøjer bliver udnyttet optimalt. Det kan ikke lade sig gøre at planlægge hvert enkelt køretøjs placering på forhånd, da man ikke ved i hvilken rækkefølge kunderne vil ankomme til havnen. Samtidigt kan man risikere, at nogle kunder udebliver og dermed giver et hul i planlægningen. I nogle havne er ventebanerne designet efter færgens konstruktion, så man kan placere bilerne på land, som de skal stå på færgen. Dette giver mulighed for en ekstra optimering af fordelingen af køretøjer. Dog kræver denne fremgangsmåde, at alle færger er ens eller at der findes forskellige ventebaner til hver enkelt færge der anløber havnen Check-in personale For at bemande check-in anlægget optimalt kan der i

25 2 BornholmsTrafikken 9 reservationssystemet søges efter en bestemt afgang og et bestemt produkt. Man kan herved finde antallet af biler der skal gennem Bizz-anlægget, eller man kan finde antallet af personer, der ankommer med bornholmerbussen. Man kan søge efter afgange ud fra kriterier som: Dato Tidspunkt Færgenavn Færgetype Alle rejsende, bilister såvel som gående, tilbydes automatisk check-in af forudbestilte og forudbetalte billetter. Bilister med forudbestilte og forudbetalte billetter kan køre frem til en automat og enten scanne sin reservation ind via en optisk scanner (svarende til når varerne i supermarkedet bliver scannet ind) eller indtaste deres reservationsnummer. Herefter skal man bekræfte, at passagerantal stemmer overens med det bestilte. På Københavnsruten skal der desuden også bekræftes navne på de rejsende. Er der uoverensstemmelse mellem oplysningerne på skærmen og billetterne, er det muligt at foretage rettelser på computerens skærm. Automaten udskriver en kvittering med tildeling af bane. På Ystad-ruten udskrives desuden en cigaretkupon. Bommen åbnes, og man kører igennem og op i den tildelte bane. Gående med forudbestilte billetter kan benytte check-in automater. Billetten scannes ved at stregkoden holdes op foran den optiske scanner. Ved manuel indtastning vælges sprog, og reservationsnummer indtastes. Herefter bekræftes, at antal passagerer stemmer overens med det bestilte. Rejses der via København/Rønne-ruten, skal navne på rejsende også godkendes. Eventuel difference på billetten vises, kreditkort indføres i automaten, og betaling foretages. Automaten udskriver efterfølgende en billetkvittering. På Ystad-ruten udskrives desuden en cigaretkupon, svarende til antal rejsende på billetten. Hvis der er flere personer på en billet, udskrives en billetkvittering per person, som skal bruges ved ombordstigning. Når der åbnes for ombordstigning, skal den udskrevne billetkvittering scannes, og herefter er der adgang til færgen.

26 2 BornholmsTrafikken 10 Kunder med Bornholmerkort kan også foretage automatisk check-in. Bornholmerkortet scannes ved check-in-automaten. Herefter placeres en finger på fingeraftrykslæseren for at kontrollere at personen, der rejser, er ejeren af kortet. Der udskrives kvittering samt cigaretkuponer ved rejse over Ystad Boardingpersonale Passagerer med kahytsreservation modtager et boardingkort ved check-in. Boardingpersonalet kontrollerer boardingkortet og tildeler passagererne nøgler til kahytterne Operationsleder Operationslederen holder øje med driften. Han skal kunne trække informationer fra systemet, såsom passagerlister, afgangstider og ankomsttider. Han udsender pressemeddelelser om eventuelle forsinkelser og aflysninger. Disse informationer skal også sendes ud til skærme, der er anbragt i ankomst- og afgangshaller. Operationslederen opretter sejlplaner og afgange. Han kan også aflyse en afgang eller ændre kapaciteten på en afgang. 2.3 Priser og produkter BornholmsTrafikken har en række forskellige produkter der her vil blive gennemgået. Produkterne omhandler kun privat transport, mens godstransport vil blive behandlet i afsnit Prisstruktur BornholmsTrafikken tilbyder deres produkter på baggrund af to sæsoner. For 2004 ser sæsonerne således ud: Lavsæson og Højsæson Hele året er følgende billetter til salg:

27 2 BornholmsTrafikken 11 Billettype Standardbillet Grøn billet Rød billet Pensionistbillet Business-Bizz Bil inkl. 5 personer Autocamper inkl. 5 personer Campingvogn eller trailer Restriktioner Billetten er fuldt fleksibel, kan ændres og refunderes frit. Billetten skal bestilles og betales senest 2 dage før udrejse eller senest 7 dage efter reservation. Billetten kan ændres eller refunderes mod et gebyr på 20% af prisen. Antallet af grønne billetter kan være begrænset på de enkelte afgange. Billetten kan kun købes som returbillet og kan ikke ændres eller refunderes efter betaling. Billetten skal bestilles og betales senest 7 dage før udrejse eller senest 7 dage efter reservation. Hjemrejse tidligst 24 timer efter udrejse. Kan kombineres med Ystad og Københavnsruten. Antallet af røde billetter kan være begrænset på de enkelte afgange. Bil inklusiv 1 pensionist og 1 ledsager. Er et tilbud til den travle forretningsmand, der ønsker maksimal fleksibilitet ved rejse med personbil. Business-Bizz er samtidig en kreditaftale med automatisk betaling ved indcheckning. Business-Bizz gælder til to personbiler, dog kan der kun benyttes en personbil pr. overfart. Ingen. Ingen. Ingen. Tabel 2 : Prisstruktur Kategorier Passagerer opdeles i: Voksen Barn 0-3 Barn 4-15 Pensionist

28 2 BornholmsTrafikken 12 Køretøjer opdeles i Bil maks. 6 m lang, maks. 1,95 m høj Bil maks. 6 m lang, højde over 1,95 m Autocamper maks. 8 m Autocamper maks. 12 m Campingvogn eller trailer maks. 8 m lang, maks. 1,95 m høj Campingvogn eller trailer maks. 8 m lang, højde over 1,95 m Cykel Cykelanhænger Motorcykel Knallert Sidevogn/anhænger 2.4 Gods Lastbiler/varevogne med totalvægt over kg eller en længde på over 6 m bliver beregnet som lastbil. Ved reservation skal der oplyses om køretøjets længde, vægt for pålæsset gods/tomt retur, indregistreringsnummer, navn på chauffør samt specielle hensyn såsom el-tilslutning eller tillæg for bredde over 2,6 meter. Alle der har faste pladser, skal bekræfte disse senest kl på afrejsedagen. For afrejse i weekenden senest kl fredag. Seneste fremmøde før afgang: for enheder med chauffør: ½ time for trailere: 1 time for enheder med farligt gods: 1 time. Køretøjer skal være forsynet med surringsbeslag for fastgørelse til skibet. Godset skal være tilstrækkelig surret og sikret for at modstå de påvirkninger, som måtte forekomme under søtransporten. Transportørerne/chaufførerne er ansvarlige for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj. Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring/surringer, og om lasten evt. skal afvises. Der må ikke dryppe væsker fra køretøjerne.

29 2 BornholmsTrafikken 13 Farligt gods transporteres i.h.t. IMDG-kodens bestemmelser. Farligt gods skal anmeldes skriftligt senest 24 timer før transporten skal finde sted. Den indchartrede godsfærge M/V Vilja har åbent dæk og kan dermed transportere mere omfattende grupper af farligt gods. Transport af farligt gods kan medfører lavere passagerkapacitet pga. gældende bestemmelser.

30 2 BornholmsTrafikken 14

31 3 Kravspecifikation 15 3 Kravspecifikation I dette kapitel vil krav til funktionalitet i systemet blive beskrevet. Med udgangspunkt i domænebeskrivelsen identificeres aktører og deres rolle i forbindelse med et reservationssystem. 3.1 Aktører I nedenstående tabel beskrives de aktører, der skal benytte et reservationssystem samt hvordan de vil bruge systemet. Aktør Kunde Servicecenter Rejseagent Kapacitetsplanlægger Bildækspersonale Beskrivelse rejser eller transporterer gods med BHT; har mulighed for at foretage en reservation via internettet eller ved at ringe til servicecenteret. Kunden skal have mulighed for at betale via Internettet, servicecenteret, telefon eller ved check-in. håndterer reservation for kunder, der ringer eller møder op i servicecenteret; opretter og redigerer en reservation; tager imod betaling i form af kreditkort og kontanter. bestiller billetter for sine kunder. planlægger opsætning af en færge på en bestemt afgang for at få plads til så mange biler og lastbiler som muligt. sørger for at køretøjer bliver fordelt optimalt. Nedsænker hængedæk, hvis kapacitetsplanen beskriver det.

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2016. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Færgen Kort

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2016. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Færgen Kort Vilkår og regler 2016 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Færgen Kort faergen.dk BornholmerFærgen med BroBizz og Kort Rejser du mere

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Priser 2016. BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen.

Priser 2016. BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen. Priser 2016 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson 03.01-24.06.2016

Læs mere

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2013. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2013. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter Sejlplan og priser 2013 BornholmerFærgen Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter INDHOLD Bestilling og information 3 Sejlplan Ystad Rønne

Læs mere

Priser BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE. 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen.

Priser BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE. 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen. Priser 2017 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson 03.01. - 11.06.2017

Læs mere

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Priser Ystad - 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Standardbillet enkelttur DKK Voksen 197 197 Barn 12-15 år 98 98 Barn 0-11 år a) 0 0 Længde maks. 6 m, højde maks. 1,95 m 1152 1152 Længde maks. 6 m, højde

Læs mere

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2012. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2012. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter Sejlplan og priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Ystad Rønne 4 19

Læs mere

Færgen Bizz og Kort 2017

Færgen Bizz og Kort 2017 og Kort 2017 AlsFærgen BornholmerFærgen FanøFærgen LangelandsFærgen SamsøFærgen faergen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 2017 3 AlsFærgen 4 LangelandsFærgen 5 FanøFærgen 6-7 BornholmerFærgen 8-9 SamsøFærgen 10-11

Læs mere

BornholmerFærgen. Priser YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE

BornholmerFærgen. Priser YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE Priser 01.09.2016-02.01.2017 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson.01.09.2016-02.01.2017

Læs mere

ASejlplan og priser 2013

ASejlplan og priser 2013 ASejlplan og priser 2013 SamsøFærgen Hou Sælvig 1 time Kalundborg Kolby Kås 1 time 50 minutter 2. udgave 2 3 INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Hou-Sælvig 4-11 Sejlplan Kalundborg-Kolby Kås 12-21

Læs mere

Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm Ullasvej 17 3700 Rønne Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K 30. maj Under henvisning til kontraktbilag 2 Ydelsesspecifikationen

Læs mere

Priser 2016. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort. Færgen. faergen.dk

Priser 2016. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort. Færgen. faergen.dk Priser 2016 SamsøFærgen Færgen Bizz Færgen Kort Færgen faergen.dk FÆRGEN BIZZ SAMSØ Færgen tilbyder Færgen Bizz aftale, enkel og fleksibel rejse for 1 personbil inkl. 9 personer med eller uden anhænger/campingvogn

Læs mere

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl Kære Agenter 24.09.2015 ornholmerfærgen sejlplan og priser 2016 Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten 2016. Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl. 10.00. SEJLPLANEN

Læs mere

Cc: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

Cc: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm Ullasvej 17 3700 Rønne Cc: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K 19. maj 2017 Med henvisning til pkt. 8.4

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Vilkår og regler 2015. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. www.faergen.dk

Vilkår og regler 2015. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. www.faergen.dk Vilkår og regler 2015 SamsøFærgen Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC www.faergen.dk FÆRGEN BIZZ SAMSØ 2015 Færgen tilbyder Færgen Bizz aftale, enkel og fleksibel rejse for 1 personbil inkl. 9 personer

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Business Online. Business Online - User manual. User Manual Booking. Indholdsfortegnelse

Business Online. Business Online - User manual. User Manual Booking. Indholdsfortegnelse Business Online User Manual Booking Indholdsfortegnelse Login Side 2-3 Hovedside - 4 Bestil rejse (start) - 5 Bestil flyrejse via prisstyret søgning - 6-7 Bestil flyrejse via tidsstyret søgning - 8-12

Læs mere

Vilkår og regler fra 3. november. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Bizz MC Færgen Kort. Færgen. faergen.dk

Vilkår og regler fra 3. november. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Bizz MC Færgen Kort. Færgen. faergen.dk Vilkår og regler 2015 fra 3. november SamsøFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz MC Færgen Kort Færgen faergen.dk FÆRGEN BIZZ SAMSØ 2015 Færgen tilbyder Færgen Bizz aftale, enkel og fleksibel rejse for 1 personbil

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

NAIA Mini manual. Rejsende / Rejsearrangør / Profiladministrator

NAIA Mini manual. Rejsende / Rejsearrangør / Profiladministrator NAIA Mini manual Rejsende / Rejsearrangør / Profiladministrator Aqqusinersuaq 3-5 Box 330 3900 Nuuk Telefon 34 85 75 Vagt telefon 55 22 93 (efter 16:00) Systemsupport: Booking support: Telefon: +299 34

Læs mere

AlsFærgen. LangelandsFærgen. FanøFærgen. Sejlplan og priser 2012. 50 minutter. Bøjden Fynshav u. Spodsbjerg Tårs u 45 minutter

AlsFærgen. LangelandsFærgen. FanøFærgen. Sejlplan og priser 2012. 50 minutter. Bøjden Fynshav u. Spodsbjerg Tårs u 45 minutter Sejlplan og priser 2012 AlsFærgen Bøjden Fynshav u 50 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs u 45 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø u 12 minutter 1 INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Bøjden Fynshav

Læs mere

ASejlplan og priser 2013

ASejlplan og priser 2013 ASejlplan og priser 2013 AlsFærgen Bøjden Fynshav 50 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter 1 INDHOLD Turistinformation 2 Booking og information 3 Sejlplan

Læs mere

AlsFærgen Bøjden Fynshav. 50 minutter. LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter. FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter. APriser 2013. www.faergen.

AlsFærgen Bøjden Fynshav. 50 minutter. LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter. FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter. APriser 2013. www.faergen. APriser 2013 AlsFærgen Bøjden Fynshav 50 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter Priser Bøjden Fynshav 2013 Inkl. oliepristillæg 01.01.-31.05. og 01.09.-31.12.

Læs mere

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter Awww.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK sæson 03.01. 22.06.2012 og 13.08.2012

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2. september 2016 2016-3618 Landgangspassagerer på Rønne-Ystad På baggrund af henvendelser

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013 INDHOLD Færgen Periodekort Færgen Periodekort Fanø 2013 3+4-5 Check-in med Færgen Periodekort 4 Sådan bestiller du et Færgen Periodekort

Læs mere

BornholmerFærgen. Priser 2014. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer

BornholmerFærgen. Priser 2014. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer Priser 2014 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer www.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Inkl. 2,4% oliepristillæg.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse CompuSoft Websuite InHouse Reservations System version 1.1 11.11.2006 Vedligeholdelse CompuSoft A/S www.compusoft.dk info@compusoft.dk tlf.: +4563186318 Side 2 Brugere 3 Oprette ny bruger 3 Rette eksisterende

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) INDHOLD Færgen Turkort Færgen Turkort Fanø 3+4-5 Køb, check-in, priser og betingelser Færgen Periodekort

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

http://www.billetlugen.dk/logind/

http://www.billetlugen.dk/logind/ 2 1. Gå ind på web-adressen: http://billet.fck.dk Her skal I logge ind med den e-mail og adgangskode, som står i den velkomstmail I har modtaget. 2. Det er vigtigt at I som minimum retter email-adressen

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

BornholmerFærgen. Priser 2015. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer

BornholmerFærgen. Priser 2015. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer Priser 2015 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer www.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Inkl. 1,7% oliepristillæg.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Katrines Kælder Kasseapparat

Katrines Kælder Kasseapparat Katrines Kælder Kasseapparat Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 4-4. Semester - E15 Vejleder: Lars Mortensen Dato 11-09-2015 David Heilesen Danielewicz - 201400148 - IKT Kalle Rønlev Møller

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Seminar, CRT, Nexø 7. nov. 2013 Carl Henrik Marcussen Anders Hedetoft Anja Bach-Jensen Dagsorden 1. Talmæssig belysning v/chm (udviklingen i finanslovsbevillingen,

Læs mere

PRISER YSTAD RØNNE 2010

PRISER YSTAD RØNNE 2010 PRISER YSTAD RØNNE 2010 LAV SÆSON HØJ SÆSON Standard billet enkelttur DKK Voksen 177,00 177,00 Barn 12-15 år 89,00 89,00 Barn 0-11 år a) 0,00 0,00 Gruppe (pris pr. person ved minimum 5 personer uanset

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Erkendelsesinteresse. OOA&D fokuserer på. Bruger ikke meget tid på den nuværende arbejdsorganisering

Erkendelsesinteresse. OOA&D fokuserer på. Bruger ikke meget tid på den nuværende arbejdsorganisering Use cases Uge 10 Erkendelsesinteresse OOA&D fokuserer på De nye brugsmønstre IT-systemer der skal understøtte disse Bruger ikke meget tid på den nuværende arbejdsorganisering Den nuværende fysiske tjærepøl

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

POLFERRIES PRISLISTE OG FARTPLAN 2014. Til Polen? Kun med... København - Swinoujscie via Ystad Ystad - Swinoujscie. Gyldig til 31.01.

POLFERRIES PRISLISTE OG FARTPLAN 2014. Til Polen? Kun med... København - Swinoujscie via Ystad Ystad - Swinoujscie. Gyldig til 31.01. Til Polen? Kun med... POLFERRIES København - Swinoujscie via - Swinoujscie PRISLISTE OG FARTPLAN 2014 Stockholm Nynäshamn København Swinoujscie Gdansk Gyldig til 31.01.2015 POLISH BALTIC SHIPPING Co. FARTPLAN

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Sejlplan og priser 2012. SamsøFærgen. Hou Sælvig. u 1 time Kalundborg Kolby Kås u 1 time 50 minutter. www.faergen.dk

Sejlplan og priser 2012. SamsøFærgen. Hou Sælvig. u 1 time Kalundborg Kolby Kås u 1 time 50 minutter. www.faergen.dk Sejlplan og priser 2012 SamsøFærgen Hou Sælvig u 1 time Kalundborg Kolby Kås u 1 time 50 minutter INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Hou-Sælvig 4-11 Sejlplan Kalundborg-Kolby Kås 12-21 Billetpriser

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0220 afsagt den 16. februar 2016 ****************************** KLAGER JPK (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Rejsefeber ApS (Bengt-Martins Rejser

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

MieleLogic. Nem reservation og betaling i fællesvaskeriet

MieleLogic. Nem reservation og betaling i fællesvaskeriet MieleLogic Nem reservation og betaling i fællesvaskeriet MieleLogic En skræddersyet betalingsog reservationsløsning til vaskerier MieleLogic er en fremtidssikret betalingsløsning, som letter administrationen

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Club La Santa app nem reservation lige ved hånden!

Club La Santa app nem reservation lige ved hånden! Club La Santa app nem reservation lige ved hånden! Info til nye gæster www.clublasanta.com Information om vores Club La Santa app og din guide til reservationssystemet Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop Vejledning i brug af BI-Håndbold Webshop Indholdsfortegnelse: Side Forord 3 1. Oprettelse af ny bruger / nyt medlem 4-5 2. Log ind i webshoppen 6-8 3. Betale kontingent (handle i webshoppen) kræver at

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Priser 2012. SamsøFærgen. Hou Sælvig. 1 time Kalundborg Kolby Kås 1 time 50 minutter. www.faergen.dk

Priser 2012. SamsøFærgen. Hou Sælvig. 1 time Kalundborg Kolby Kås 1 time 50 minutter. www.faergen.dk Priser 2012 SamsøFærgen Hou Sælvig 1 time Kalundborg Kolby Kås 1 time 50 minutter www.faergen.dk Priser Hou Sælvig Enkelttur i DKK inkl. oliepristillæg 03.01.2012-02.01.2013 Standardbillet GÅENDE PASSAGERER

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Sælg en billet til et unummereret event

Sælg en billet til et unummereret event Sælg en billet til et unummereret event 29. oktober 2015 Ekstern Version 1.0 Dansk Mosedalvej 14 Hvordan sælger man en unummereret billet? Start med at gå ind på http://boxoffice.billetlugen.dk/ Her skal

Læs mere

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0 Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline Manual 2010 - version 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE FORKLARING...3 2. SÅDAN STARTER DU!...3 3. ADGANG

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO 10. Bilag BILAG 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO Nedenfor er illusteret, hvilken konsekvens, det ville have været, hvis Ryanair ikke var medtaget i søgeportalen, som tidligere har

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Kørelærer Opdateret: 09.08.2016 Indhold Login som kørelærer... 3 Opret prøveforløb til kørekort... 3 Betaling af prøveforløb ved oprettelse af forløb... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere