Grundforløb: Kosmetiker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundforløb: Kosmetiker"

Transkript

1 Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling og du får forståelse for den basale kropsanatomi og Spabehandling, så du bliver i stand til at udføre enkle kropspeelinger og rygmassage. Du får endvidere begyndende, basal kendskab til ernæringsrigtig kost, fagets kemi og mikrobiologi Du får grundlæggende viden om kommunikation og service. Du skal være opmærksom på, at I som elever bruger hinanden som modeller i alle de praktiske fag. Forløbet starter med en introperiode på 20 lektioner, hvor du introduceres til uddannelsen og sammen med din kontaktlærer udarbejder en individuel uddannelsesplan. Grundforløbet indeholder følgende læringselementer: 1. Førstehjælp 2. Arbejdsmiljø 3. Hygiejne 4. Kundebetjening 5. Læring, kommunikation og samarbejde 6. Ergonomi 7. Hud- og skønhedspleje 8. Spa og kropsbehandlinger 9. Faglig teori 10. Grundforløbsprøve: Kosmetiker I løbet af grundforløbets første to uger skal du have lavet en uddannelsesplan og din uddannelsesplan skal indeholde to alternative uddannelsesønsker ud over dit første ønske. Har du ikke gjort dette, er du udelukket fra at blive optaget i skolepraktik. Varighed 20 uger Elevens arbejdstid Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 30 undervisningslektioner. Udover dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. ( Se bl.a. punkt 10 side 6) Læringselementer 1. Førstehjælp og brand Du bliver i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom. Grundfagsmål: Juni

2 1.Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for førstehjælp og/eller elementær brandbekæmpelse, der er relevante for elevens uddannelse Formålet med faget er, at eleverne er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsredskabet eller en læge kan tage over. ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse Antal lektioner: arbejdsmiljø Du får kendskab til forebyggelse af problemstillinger i forhold til arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder arbejdsstillinger og -bevægelser i forhold til maskinsikkerhed (fagets apparaturer f.eks. apparaturer med brug af højfrekvens samt apparatur til brug ved voksbehandlinger) og i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø. Du får kendskab til APV. Grundfagsmål: 1. Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) 2. Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. 3. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader 4. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger. 10. Eleven kan redegøre for, hvorledes man beskytter sig ved arbejde i kosmetikerfaget, herunder farvning af bryn og vipper, frugtsyre peeling, enzym peeling, lakfjerner 0g lak samt redegøre for, hvorledes kunden beskyttes mod kemiske produkter og dermed undgår allergiske reaktioner Antal lektioner: Hygiejne Du får kendskab til personlig hygiejne og god hygiejne i det praktiske arbejde herunder hygiejne i fht. bl.a. påklædning og neglelængde samt klinikhygiejne som eksempelvis rengøring af lokaler og arbejdsredskaber. Du får begyndende kendskab til mikrobiologi. Grundfagsmål: 1. Eleven kan redegøre for fysiske og psykiske behov, som kroppen har, og den personlige hygiejnes betydning for behovene. Juni

3 2. Eleven kan redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i forhold til dette. 3. Eleven kan redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i det praktiske arbejde 4. Eleven kan redegøre for principperne for egenkontrol og fødevarekontrol samt udføre egenkontrol i en aktuel produktion. 5. Eleven kan redegøre for relevant lovgivning om hygiejne. 12. Eleven kan under vejledning overholde de hygiejniske principper, der vedrører det personlige, arbejdsredskaberne og arbejdspladsen. Antal lektioner: Kundebetjening Du opnår kommunikative og servicemæssige kvalifikationer, der gør dig i stand til at profilere klinikken professionelt over for kunden og omverdenen herunder om forskellige booking-systemer. Faget indgår desuden som en integreret del af det praktiske klinikarbejde. Fælles kompetencemål: 1. Eleven kan medvirke ved kundebetjening, herunder sælge, rådgive og servicere ud fra en grundlæggende forretningsforståelse i forhold til branchen og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden. 4. Eleven kan udføre grundlæggende administrative og økonomiske funktioner i forbindelse med kundeservicering. Antal lektioner: Læring, kommunikation og samarbejde Du får grundlæggende redskaber til forståelse af kropssprog. Du vil blive bevidstgjort omkring dig selv og andre i samarbejdssituationer. Du vil udvise medansvar for din læreproces i forhold til faglig udvikling og på det personlige plan. Du vil få kendskab til forskellige brugbare kommunikationsværktøjer. Fælles kompetencemål 3. Eleven kan samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces. Antal lektioner: Ergonomi Juni

4 Du får kendskab til kroppens opbygning og funktion under arbejde og du får viden om arbejdsbevægelser, der forebygger skader med særlig fokus på forebyggelse af rygskader og allergi. Fælles kompetencemål: 5. Eleven kan anvende grundlæggende ergonomiske principper ved udførelsen af opgaver. Antal lektioner:16 7. Hud- og skønhedspleje Du formår at udføre kosmetiske behandlinger såsom: manicure med lak, pedicure med lak, farvning af vipper og bryn inkl. retning af bryn, depilering med både rullevoks og spatel i ansigtet og på kroppen. Derudover lærer du at udføre en kosmetisk ansigtsbehandling med ekstraktion, ansigtsmassage og decoltemassage. Du lærer om hudtyper og hudtilstande samt om analyse af hudtyper, og hvorledes du benytter produkter som målrettede behandlingsredskaber. Du får kendskab til en dag og aften makeup med udgangspunkt i makeuppens historie. Du får kendskab til morfologi samt til farvelære. Fælles kompetencemål: 2. Eleven kan anvende viden om branchens historie og udvikling i udførelsen af deres opgaver. 1. Eleven kan under vejledning udføre kosmetisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage inklusiv décolleté, i de 5 massageprincipper. 3. Eleven kan udføre farvning af bryn og vipper, samt korrektion af bryn, med brug af morfologi. 4. Eleven kan udføre alle former for dag, aften og brille make up med farveforståelse i kontrast- og komplementærfarver (kold og varm). 8. Eleven kan anvende viden om formernes funktionalitet, herunder anvende farverne til at udtrykke, understøtte eller korrigere formerne. Antal lektioner: Spa og kropsbehandlinger Du for forståelse for den basale kropsanatomi og de grundlæggende SPAbehandlinger. Derud over kan du udføre enkle kropspeelinger og afslappende kropsmassage. Du får indblik i de forskellige landes SPAkultur. 1. Eleven kan under vejledning udføre kosmetisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage inklusiv décolleté, i de 5 massageprincipper. 2. Eleven kan under vejledning udføre etisk korrekt kropspeeling på herrer og damer inklusiv opredning af arbejdsplads og afdækning af kroppen under udførelse. Juni

5 5. Eleven kan redegøre for den rigtige brug af dampbade/sauna, finsk sauna, hamam og kolde/varme bade. 6. Eleven kan rengøre poolområdet og karbad forsvarligt, herunder tage vandprøver og indrapportere disse, for at sikre en forsvarlig hygiejne. 7. Eleven kan på baggrund af viden om andre landes historiske SpA-kulturer indgå i den danske SpA-kultur. Herunder kunne danne helhedsoplevelser for kunderne i SpA-miljøet med baggrund i viden om mental og fysisk aktivitet, ernæring samt vandets betydning for velvære. Antal lektioner: Faglig teori Kemi: Du kan efter dette grundforløbet søge viden i brancherelevante informationskilder f.eks EU's kosmetikdirektiv og du har efter dette grundforløb forståelse for atomers opbyggelse og bindinger. Du lærer at søge og anvende viden via de danske myndigheders bekendtgørelser, vejledninger m.v., der omhandler kosmetiske produkter, f.eks. EU's negativ-/positivliste. Du lærer at benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser. Du får kendskab til udvalgte stoffers kredsløb i naturen. Du får kendskab til ph målinger i forbindelse med SPAområder. Du lærer at rengøre SPAområdet og karbad forsvarligt, herunder tage vandprøver og at indrapportere disse for at sikre en forsvarlig hygiejne. Ernæring/sundhed : Du får kendskab til næringsstoffer og de rette ernæringskostråd og kan i den forbindelse rådgive kunder på klinikken. Mikrobiologi : Du lærer under vejledning overholde de hygiejniske principper indenfor personlige pleje, arbejdsredskaber og arbejdspladsen. Du lærer at forholde dig til bakterier, virus og svampe samt redegøre for smitteformer og sygdomme der relatere til de simple mikroorganismers opdeling. Du lærer at anvende mekanisk rengøring, desinfektion, sterilisation 6. Eleven kan rengøre poolområdet og karbad forsvarligt, herunder tage vandprøver og indrapportere disse, for at sikre en forsvarlig hygiejne. 9. Eleven kan anvende den grundlæggende teori inden for fagets fagspecifikke kompetencemål til at planlægge, løse, vurdere og præsentere arbejdsopgaverne. 10. Eleven kan redegøre for, hvorledes man beskytter sig ved arbejde i kosmetikerfaget, herunder farvning af bryn og vipper, frugtsyre peeling, enzym peeling, lakfjerner og lak samt redegøre for hvorledes kunden beskyttes mod kemiske produkter og dermed undgår allergiske reaktioner. 11. Eleven kan søge den grundlæggende viden i brancherelevante informationskilder, herunder de danske myndigheders bekendtgørelser og EU's kosmetikdirektiv. Antal lektioner: 100 Juni

6 10. Grundforløbsprøve: Kosmetiker Undervisningsplan for grundforløb: Kosmetiker Du vil få tildelt tidspunkt og sted for afholdelse af eksamen, senest 1 uge før eksamens afholdelse. Til selve eksamenen hvor der er ekstern censor, eksamineres du i 20 minutter, og derefter er der afsat 10 minutter til votering. Der afgives karakter efter 7-trinskala. Lodtrækningsdelen vægtes med 2/3 af karakteren og arbejdsportfolien med 1/3 af karakteren. Der er afsat 30 min til forberedelse. Alle hjælpemidler er tilladt i forberedelsestiden. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Der trækkes lod blandt alle de faglige discipliner. Eksaminationen deles op i to dele. Første del vægtes med 2/3 og anden del vægtes med 1/3. 1) Den ene er lodtrækningsdelen. Tidsforbrug ved eksamination 10 min. Der trækkes lod blandt alle de faglige discipliner. Lodtrækningsdelen er en praktisk opgave, hvor du selv er ansvarlig for at udvælge det rette værktøj, øvelseshoved og øvrige relevante arbejdsmaterialer. Alle materialer vil være til rådighed i forberedelseslokalet. 2) Den anden del tager udgangspunkt i arbejdsportfolien. Tidsforbrug ved eksamination 10 min. Du har på forhånd udvalgt 2 faglige discipliner(fra din arbejdsportfolie), som du skal uddybe. (Hvoraf den ene skal være fagligteori). UVM-mål: 1. Grundforløbsprojekt: Kosmetiker Antal lektioner: 30 Læringsmiljø Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige læringsstile. Lærerrollen Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. Elevrollen Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. Juni

7 Evaluering Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og elev. Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Forløbet afsluttes med et grundforløbsprojekt, der skal bestås med mindst 02. Der afgives standpunktskarakter i arbejdsmiljø og hygiejne og idræt. Førstehjælp bedømmes med bestået/ikke bestået. Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. Du vurderes efter 7 trins-skalaen. Juni

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS... 4 1.1.1 Didaktiske principper

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Wellness Wellness - UDVIKLINGSMULIGHEDER

Wellness Wellness - UDVIKLINGSMULIGHEDER Wellness Wellness - UDVIKLINGSMULIGHEDER Wellness Da begrebet wellness ikke er beskyttet, findes der ikke en fast definition af ordet, og dermed heller ingen fastlagte kriterier for, hvad begrebet indeholder.

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere