Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet"

Transkript

1 JUNI 2012 Oplag 325 Nr. 2 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej Farum 75. årgang "Skallepanden" v/furesøen Arbejdsdag Arbejdsdag Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

2 Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Revisorer Webredaktion Bladudvalg KAJANOEN Turudvalg Husudvalg Aktivitetsudvalg Kanindåb Både/materiel Henrik Madsen Ganløsevej Farum Søren Rønsberg Ryttervænget Farum Bent Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen Dennis Birke Erik Serbian Jensen Peter Sæbye og Anders Pedersen Nipper Dennis Birke, Søren Rønsberg Bent & Beth Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen, Kristian Svendsen Henrik Madsen - koordinator Bent Henriksen - Arne Kølbæk-Pedersen Henrik Madsen Peter Larsen Peter Larsen Indmeldelse, kanoplads,, brug af klubhus, information. Klubaftener se: Kontingent Regningsbetaling Medlemskartotek Mob dk Redaktør Indlæg til KAJANOEN Turtilmelding til klubarrangementer DGI kurser: kajak/kano Arbejdsdage Kullentur. "Peters Jul" Spørgsmål vedrørende kano/kajak. Vedligeholdelse af både/materiel Hjemmeside: Her kan du tilmelde dig ture og postlisten INFO og få nyhedsbrev pr. før et arrangement. Du kan også selv foreslå ture og dermed møde andre medlemmer. - Kontingent: Årligt kontingent opkræves via PBS. Kontingent typer: Medlemskab for unge. Årligt medlemskab for én person mellem 15 og 25 år Kr. 100,- pr. år Personligt medlemskab - Årligt medlemskab for én person over 25 år. Kr. 250,- pr. år Familiemedlemskab - Årligt medlemskab for 2 voksne samt hjemmeboende børn. Kr. 400,- pr. år Medlemskab for grupper og foreninger passivt medlemskab Kr. 500,-pr. år Tillægsydelser: Kanoplads: Medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende en kanoplads, hvis der er nogle ledige pladser, hvis ikke skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Aktive medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende et skab, hvis der er nogle ledige, hvis ikke skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Elektronisk nøgle. Medlemmer kan tilkøbe en elektronisk nøgle til klubhus/bådkælder Nøglen koster kr. 100,-, derudover gives der kr. 100,- i depositum, engangsbeløb Kr. 200,- Indmeldelse: Kan ske ved personligt fremmøde på klubaftner i tidsrummet kl :45 Benyttelse af klubbåde: O Klubben har 3 turkajakker, 5 havkajakker og 6 kanoer. o Benyttelse af klubkajakker kun ske efter bestået kajakprøve. Tal med instruktør/hjælpeinstruktør. o Sikkerhedsregler opslået i bådkælderen, og de skal følges! o Bådene må kun anvendes i Furesøen og Farum Sø og er reserveret ved klubture og arbejdsdage. o Da der er mange, der benytter sig af klubbådene er lånetiden pr. gang fastsat til 5 timer. o Medlemmer over 15 år kan booke en klubbåd. Se link til booking kalender på o Klubbådene skal afleveres rengjorte og klar til brug. Det er muligt at reservere et fartøj 14 dage før brug, for én dag. Bookingskærm i klubhus ved trappen 2 Tryk: Furesø Kommune Intern Service

3 Referat af generalforsamling i Farum Kano- og Kajakklub på SKALLEPANDEN Formanden Henrik Madsen bød velkommen. Der var 29 fremmødte medlemmer. 1. Kristian Svendsen blev valgt til dirigent og Beth Henriksen til referent. Kristian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2 a. Formanden berettede om aktiviteter i sæsonen 2011/2012. Der havde bl.a. været undervisning i Farum Svømmehal, og vi har fået 2 klub-kajakinstruktører og 1 kanoinstruktør. Så havde der været foredrag, julebanko, pandekagebagning til Nytår, og som noget nyt geocaching og friluftsmad. Arne har formidlet adgang til sløjdrummet på Stavnsholtskolen nogle lørdage/søndage i vinterhalvåret. Der havde været klubaftener, hvor Inger og Henrik havde instrueret i sejlteknik. Fremmødet havde været meget vekslende. Sommerturen var gået til Svendborgsund. Der havde været afholdt 4 gode, effektive og konstruktive bestyrelsesmøder. Der mangler kvinder i bestyrelsen! Klubben er ikke kun for ejere af eget materiel. FKK har til udlån: 3 turkajakker, 5 havkajakker og 6 kanoer. FKK har 83 personlige- og 79 familie medlemsskaber og 45 passive medlemmer. Inger Engelst Madsen har udarbejdet en fin introduktionsmappe til nye medlemmer. Der har været udsendt 8 nyhedsbreve og 3 KAJANOEN. Der er lavet booking systemer til både fartøjer og trailer. Der gik en liste rundt, hvor medlemmer kan skrive sig på, hvis de er interesseret i at modtage en turindbydelse. Via listen kan man finde en PADLEMAKKER. og Der er lavet en opdatering af ordensreglerne. Se andetsteds i bladet. Henrik viste fotos af sejlads i Furesøen, på Helgeå og fossejlads i Flammafaldet. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. b. Rapport fra Husudvalget. Bent Henriksen begyndte med at sige, at de tunge jern, der lå påparkeringspladsen, var til kælderprojektet, og der var ingen frokost før de var båret på plads i kælderen! Huset var blevet malet færdigt i oktober Vi havde lånt en flåde fra Furesøbad, så porten også kunne blive malet. Der var blevet ryddet op i kælderen, og blandet skrammel var blevet kørt væk. Postkassen blev flyttet i h.t. postloven. På arbejdsdagen 22. april 2012 blev containeren på parkeringspladsen indrettet til kajakker. Der blev ryddet op på kanopladsen for ubrugte og ikke registrerede kanoer. Hegnet omkring Frødammen blev fjernet. Stolperne var rådne, og en del af hegnet lå ned. Klubskiltet på broen over kanalen blev frisket op. Kælderen blev tømt totalt, så kælderbanden kan komme til at lave det nye gulv. Kældervægge blev frisket op med en gang maling, og der blev lavet fuglekasser. Der blev også lavet snoretræk til lamperne i stuen, så de nemt kan hejses op, når der er brug fordet. Husudvalget (Arne og Bent) overtog kælderprojektet og fik indkaldt nogle frivillige til møde på SKALLEPANDEN en kold mandag i februar, hvor projektet blev ændret til noget brugbart. Ole Kristiansen har stået for konstruktionen og fremstillingen af de bærende dele. Mange gode folk har været med til at få det gamle kældergulv revet op. Arne fortalte at husudvalget har haft en del mødeaktivitet med kommunen om forskellige ting, bl.a. container- og kanohusprojektet, der nu var kommet til den rigtige forvaltning. Vi afventer stadig besked, og der rykkes. 3

4 c. Ole Rasmussen ønsker ikke at fortsætte i turudvalget. Der foregår dog alligevel ture, som formanden Henrik har arrangeret. Det foreslås at der arrangeres nogle dagture i år uden overnatning. Hanne vil godt være med til at organisere en enkelt tur. En liste blev sendt rundt, hvor interesserede kunne skrive sig på. Der kan også foreslås ture på hjemmesiden: Foreløbig er Henrik koordinator. Dennis Birke sætter gerne indlæg på hjemmesiden, gerne med fotos, fx om opfordring til ture og arrangementer. Webredaktionen: d. Henrik foreslog at turudvalget og aktivitetsudvalget nedlægges. Aktivitetsudvalget v/peter. Der havde været kajak-/kanoture om torsdagen. Peter havde arrangeret Kullentur og julebanko. 3 a. Kasserer Søren Rønsberg havde ikke meget at bemærke til regnskabet, der var bragt i KAJANOEN april Han havde efterhånden fået styr på dem, der ikke havde betalt og fået styr på kanopladserne. Der var anskaffet 2 nye kanoer og 1 kajak. Klubbens økonomi har det godt. Regnskabet blev godkendt. b. Budgettet med uændret kontingent blev vedtaget. 4. Kristian viste en lille videofilm med musik til. Optagelsen var fra Farum Svømmehal med kano-/kajakkæntring. Henrik viste derefter et klip fra svømmehallen med udspring i en havkajak. Dennis havde også fotos, og han opfordrede alle til at tilmelde sig den nye hjemmeside, som Søren og han netop var blevet færdig med. Der kan man skrive noget i et forum fra medlem til medlem. Når man booker en båd, kan Søren kontrollere, om man er medlem og har betalt. 5. a Formand Henrik Madsen blev genvalgt for 2 år. b Bestyrelsesmedlem Bent Henriksen blev genvalgt for 2 år. c Erik Serbian Jensen blev valgt til suppleant for 1 år. d Revisor Peter Sæbye blev genvalgt for 1 år. e Revisor Anders Pedersen Nipper blev genvalgt for 1 år. 6. Henrik mente, at der skal laves en anden struktur end udvalgene. Istedet bør der laves interessegrupper. 7. Der var ingen indkomne forslag. Derefter bad Arne Kølbæk-Pedersen om ordet og meddelte, at et flertal af bestyrelsen havde besluttet at udnævne Bent Henriksen til æresmedlem. Begrundelsen var at han havde været vedholdende ankermand i de sager, han fandt nødvendige for klubbens eksistens og fremgang. Han har samlet arkivalier, der ellers ville være gået tabt, klubbens historie og husets ditto med tilhørende tegninger. Han har holdt liv i kanindåben i mange år, og KAJANOEN havde ikke set trykken, hvis det ikke havde været for ham. Brændeovnen fik et særligt engagement, og bogen Mølleåen fra Bastrup til Øresund blev trykt, så medlemskredsen kan læse, hvad det er de ror rundt i. Seneste merit er kældergulvet. Bent blev meget overrasket og takkede paf for værdigheden. 8. Under eventuelt blev nævnt FKK s 75 års jubilæum om 7 mdr. Hvem arrangerer fest? Initiativpokalen vandrede i år til Dennis Birke og Rasmus Gødtz, som kanoinstruktører. Bestyrelsen spørger, hvor klubben skal bevæge sig hen? Dirigenten opfordrede til videre debat på hjemmesiden. 4

5 Da generalforsamlingen var slut, var der rigtig mange medlemmer, der hjalp til med at flytte jernene ned i kælderen. Efterfølgende et traktement med madboller og baquetter. De 2 nye kanoer og havkajakken skal døbes. Hvad skal de hedde? Skriv forslag på hjemmesiden. Dirigent Formand Referent Kristian Svendsen Henrik Madsen Beth Henriksen Bestyrelsen FKK Henrik Formand Søren Kasserer Arne Bestyrelse hus/blad udvalg Dennis Bestyrelse Hjemmeside Bent Bestyrelse Hus/blad udvalg Vandrepokalen INITIATIV POKALEN Er år 2012 givet til Dennis Birke og Rasmus Gødtz 5 Der er i 1980 erne og 90 erne og ind i 00 erne sket en udvikling i kanopadling, som gør kanopadling mere avanceret. Det har ført den positive sideeffekt med sig, at padleren behersker kanoen mere sikkert i forskellige forhold. En kanoteknik som er beskrevet af en canadier Bill Mason i en meget anvendt og anerkendt bog, som er blevet trendsætter for moderne kanoteknik. Rasmus Gødtz og Dennis Birke tildeles Initiativpokalen for deres egenhændige initiativ med at lave kanointroduktion på klubaftener, dels til nye medlemmer, men også til eksisterende, som ønsker at bliver bedre til kanoteknik. En teknik som tager afsæt i den moderne kanoteknik netop beskrevet af Bill Mason. Det er prisværdigt at tage kampen op med den gængse forestilling om, at kanopadling det er da blot noget man bare gør og stiller sig til tåls med middelmådig oplevelseskvalitet af kanopadlingen. Hvis man vidste bedre, ville man ikke stille sig tilfreds. Dette teknikløft og kvalitetsforbedring er målet med kanointroduktionen. Henrik

6 Gourmetdag 21 april De gode råvarer Introduktion i finere lejrmad Der pustes liv i ilden En lækker laks tilberedes Selvpluk af råvarer Varmt vand skal der til Stegte kartofler En dejlig dag i perfekt vejr og dejlige omgivelser. Der var også god Så er det med at holde gryden i kog tilslutning. Den gode mad nydes 6

7 Farum Kano- og Kajakklub Skallepanden Klublove og ordensregler 2012

8 Farum Kano- & Kajakklub Skallepanden Klublove Klubbens navn er Farum Kano- og Kajakklub (FKK), og dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Klubbens formål er at samle tursejlere, der dyrkes ikke konkurrence. 3 FKK er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 4 Som selvstændigt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 15 år og bosiddende i Furesø Kommune. Forældre, som er medlemmer af klubben til unge under 15 år, kan dog få disse optaget som medlemmer. Dispensation for optagelse kan gives af bestyrelsen. 5 Optagelse skal godkendes af bestyrelsen på baggrund af indsendt/indleveret udfyldt indmeldelsesblanket samt betaling af medlemskontingent. 6 Såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold, som af bestyrelsen skønnes ikke at være i overensstemmelse med FKK's formål og vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Bestyrelsen skal på den efterfølgende generalforsamling (ordinære) oplyse om eksklusionen, og generalforsamlingen skal tage stilling til denne. Medlemmer med bådplads er forpligtet til at rydde sin bådplads for ukrudt m.m. i henhold til klubbens ordensregler. 7 Medlemmerne har pligt til at overholde Skovstyrelsens: REGLER OM FÆRDSEL M.V. PÅ FURESØEN. Færdsel på Farum Sø kræver gyldigt sejlpas, der skal fornyes hvert år. Overtrædelse kan medføre eksklusion. 8 Kontingent betales årligt forud. Bådplads betales årligt forud. Skab betales årligt forud. Beløbene fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være indbetalt senest den 31. marts. 9 To måneders restance medfører automatisk udmeldelse og bestyrelsen kan efter 21 dage skriftligt (anbefalet) varsel indlevere evt. båd som hittegods hos Furesø politi. Ejeren kan ikke gøre erstatningskrav gældende mod FKK eller dennes bestyrelse. 10 Udmeldelse sker skriftligt til klubben, evt. indbetalt kontingent tilfalder klubben. Adresseændring sker ved skriftlig henvendelse til klubben. 11 Generalforsamlingen er FKK's højeste myndighed. Den skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og ved indkaldelsen skal det reviderede regnskab medsendes, samt angivelse af dagsorden. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Undtaget herfra er forslag om klubbens ophævelse se 15.

9 Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes den sidste søndag i april og skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning: Regnskab 4. Klubarbejde 5. Valg i henhold til Indkomne forslag 7. Budget 8. Eventuelt Stemme afgives ved personligt fremmøde og generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 flertal af de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse foregår 14 dage før. 12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og et Bestyrelsesmedlem vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen, mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. Der nedsættes udvalg efter behov, og der aflægges beretning om virksomheden for general forsamlingen. Udvalgene er repræsenteret på bestyrelsens møder, men er uden stemmeret. Det er således bestyrelsen, der har beslutningskompetencen. 13 Ved forhandlinger med a: Offentlige myndigheder, b: Brugere af klubhuset, c: Med andre vedrørende klubbens forhold skal formanden og mindst et bestyrelsesmedlem deltage. To personer udpeget af en enig bestyrelse kan erstatte ovenstående. Skriftligt Referat af forhandlingerne skal forelægges bestyrelsen på førstkommende møde. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i hvert kvartal. 14 Tegningsret Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i f orening. Klubbens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afleveres til revisorerne senest 5. februar, og det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest d. 1. marts. 15 Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum, og hvor mindst ¾ af de fremmødte Medlemmer stemmer herfor. Ved klubbens ophør beslutter generalforsamlingen, at eventuelle midler gives til almennyttige formål for børn og unge i Furesø Kommune. Revideret

10 Ordensregler i medfør af klublovenes 6 1) 2) Brugsret til kanoplads/stativ er personlig og kan ikke overdrages/udlånes til andre. Der må på stativet/pladsen ligge én kano eller to kajakker. Brugsretten til nummereret kanoplads opretholdes ved: a) Rettidig betaling af kontingent, betalingsfrist efter rykkerbrev: 14 dage. b) At der senest den 15. juni ligger en sejlklar kano/kajak på stativet. c) At kanopladsen og halvdelen af mellemgangene friholdes for ukrudt, hvilket mindst skal være foretaget senest 15. juni og 15. august. d) Deltagelse i mindst én af de årlige tre arbejdsdage eller andet frivilligt arbejde. e) Kajak/kano der ligger på stativet skal benyttes mindst 2 gange årligt. Brugsretten mistes hvis: d) Medlemmet har udlånt/overdraget sin brugsret til ikke-medlemmer e) at a, b,c,d eller e ikke er overholdt. Brugsret til skabsplads er ligeledes personlig og kan ikke overdrages/udlånes til andre. Brugsretten til nummereret skabsplads kan opretholdes ved: a) Rettidig betaling af kontingent, betalingsfrist efter rykkerbrev: 14 dage. b) Deltagelse i mindst én af de årlige tre arbejdsdage eller andet frivilligt arbejde. c) At man er ude at sejle mindst 5 gange årligt i 3) Benyttelse af klubhus. Klubhus benyttes på hverdage til kl af Furesø Kommunes institutioner. Medlemmer har i dette tidsrum adgang til toilet og skabe samt adgang til isætning/optagning af kano/kajak. Klubhuset benyttes efter kl og i weekender til medlemsaktiviteter, særligt åbent hus om torsdagen fra kl. 19. Området omkring huset er offentligt tilgængeligt. Huset udlånes ikke til private arrangementer. Medlemmer kan dog efter aftale med formanden afholde f.eks. fødselsdage på pladsen, men ikke afholde andre fra benyttelse. 4) Benyttelse af klubbåde. Klubkanoer og kajakker er til medlemsbrug. Har man ét personligt medlemskab kan man benytte én klubbåd. Har man familiemedlemskab kan man have sine børn med i f.eks. kano 2. Brug af kajakker kun efter bestået kajakprøve. Man kan via bookingsystemet reservere en klubkano én gang i en 14-dages periode. 5) Bil-kørsel til klubhus og område: Kørsel med bil til området er kun via V.M.Amdrupsvej til parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at køre på stien mellem parkeringspladsen og klubhuset. Bilkørsel ad privatvejen Løvbakken er ikke tilladt. Ny arkiv G (K)>kanoklub love FK Farum Kano- og Kajakklub Skallepanden V.M. Amdrupsvej

11 34 ivrige medlemmer mødte til arbejdsdag Der var nok at se til for holdet Indretning af container til kajakker Klubskiltet på broen fik en opfrisker Oprydning af ubrugte kanoer på kanostativerne Der var rigtig gang i værktøjet Kajak afbrænding Alternativ uglekasse Børnenes fuglekasse var noget af et hit Henrik tog sig af produktionen Reparationer 11 Husudvalget siger tak til de mange deltagere i arbejdsdagen. Der var nok at lave til alle. Alle arbejds sedler blev brugt og meget mere blev lavet på medlemmernes eget initiativ. En rigtig fin arbejdsdag. Husudvalget

12 Forberedelse til container og kælder renovering 25. Marts Container på plads Kælderen tømt for fartøjer Arne liner op til kajak container Ole og P:H En bid af gangen John og Ole Hvad nu? vi skal også selv ud Et stykke mere Det lysner Klubbens både klar til Containeren 12

13 Lange arme og en god ballance en stor fordel Kælderbanden i arbejde. Der skulle tænkes inden der blev taget fat. Ingen blev våde, men det var tit lige ved. Det var tunge sager der skulle hives op, fx en hel sæk cement støbt fast om en stolpe Den var tung Men op kom den Arbejdet med at fjerne det sidste gulv var noget Den var tung større end vi havde tænkt os. Det var virkelig hårdt arbejde. Men godt humør hjælper altid på besværlighederne, begge dele var der nok af. Stor tak til deltagerne. Det nye gulv er så småt i støbeskeen, men der går nok det meste af sommeren inden det er på plads. Godt der lige var noget at holde i Kajaktræning og sjov i svømmehallen Vinteren igennem har der været kanoer og kajakker i bassinerne i Farum Svømmehal. Man har selv eller under hjælp og vejledning kunnet prøve at dygtiggøre sig eller vedligeholde sine færdigheder. Der blev prøvet at lave en grønlændervending, eller måske lave en kæntring og så selv eller sammen med en makker få tømt vandet ud af kajakken og komme op i den igen. Også tid til leg og sjov har der været. På fotoet ligger en foskano klar til at komme i vandet. KRS 13

14 Føljeton 3. del Renovering af kældergulv. Mange gode kræfter var i gang med at finde ud af, hvor vi kunne låne svejseværk og regulerbare understøttelser til stålkonstruktionen. Det endte med på et møde, at Ole Kristiansen fremlagde en plan om at hele konstruktionen skulle laves på et smedeværksted han kendte. Det blev også ved et hurtigt telefonmøde vedtaget at konstruktionerne skulle galvaniseres. Det ville Ole også sørge for. Det skabte lidt ro omkring sagen, bortset fra nogle få telefonsamtaler og hurtige beslutninger ordnede Ole det hele Det var jo herligt. Det sidste kældergulv blev fjernet og kørt til genbrugsstationen, det blev til en hel del kørsler med fuldt læs. Kort efter fik vi besked på, at jernkonstruktionerne ville ankomme fra galvanisering i Sverige ugen efter, men desværre var det en forkert last, så vi måtte vente nok en uge. Heldigvis var Ole på pletten, da ladningen ankom, så han fik lokket chaufføren til at læsse af på parkeringspladsen ved Skallepanden i stedet for i industrikvarteret. Nu stod det fint og ventede på at stærke klubmedlemmer fik alle jernene hen til kælderen. Hvert jern vejer ca. 120 kg. På generalforsamlingen blev det meddelt, at der ikke var frokost før alle jern var i kælderen. Ole havde en smart lille kørevogn, der lettede transporten meget. Nogle sultne medlemmer mente nok de kunne snuppe en enkelt bro, men de måtte puste ud et par gange undervejs. At få bakset de lange tunge jern ned i kælderen og lagt an på molerne var lidt af et problem. Der var ikke mange cm at sno sig på, på grund af stolperne der bærer stuegulvet. Efter en del snakken om hvordan, blev alle jernene lagt ud. Det var et halsbrækkende projekt at ligge i en kano og lege med jernene, men Ole var frisk og påtog sig opgaven. Ole var åbenbart blevet lidt varm af alle anstrengelserne, for han tog sig lige et bad i sumpen. Der opstod nok et Tungen lige i munden problem, jernene kunne ikke komme helt ned på grund af grene og andet skidt, der gennem tiden var flydt ind under det gamle gulv udefra. Vi ville prøve om vi kunne spule grene og slam ud med en stor pumpe. Grene, blade Hvor blev ole af? og andet var jo flydt ind af sig selv, så måske. Husudvalget ringede lidt rundt til nogle flinke folk i kommunen, der var meget hjælpsomme. Vi fik lov til at låne en stor dykpumpe på renseværket samt alle de slanger, de havde. Vandet After swim vi skulle spule med skulle hentes et stykke fra kælderen, for at undgå at der ikke kom for mange grene og skidt med ind. 14

15 Vi brugte en del tid på at anbringe pumpen på anløbsbroen, trække ledning og rulle slange ud. Desværre viste det sig, at slangerne var for korte, pumpen for svag og grenene for indfiltret nede i sumpen, det duede ikke, men det blev da prøvet. Det gik der nogle timer med. Nyt at se langs kysten I Nørreskoven syd for Furesøbad findes en mindre bestand af jordegern, som man kan være heldig at få at se. Jordegern er en invasiv art der sikkert er sluppet ud i naturen ved et uheld, eller ubetænksomme kæledyr ejere har sluppet dem ud når de er blevet trætte af dem. Fr. borg Amt avis kun for rygere og grønthandlere Husudvalget/bladudvalget, Arne, Kristian og Bent ville prøve om man ved hjælp at et stort anker kunne trække så meget møg ud af kælderen, at jernene kunne komme helt på plads. Der blev bundet et langt tov i hver ende af ankeret, så vi kunne trække det frem og tilbage. Arne stod på bredden modsat forpladsen, Kristian stod ved porten for at styre tovet, Bent halede ankeret tilbage. Jeg skal ellers lige love for, at der blev trukket store læs grene ud, hver gang vi trak, men desværre, det var så filtret sammen nede i vandet, at det simpelthen var har du husket at forny dit sejlpas til farum sø umuligt at få renset det hele op. Arne mente det var bedst Medlemskort at få etableret en dæmning, Farum Kano- og Kajakklub pumpe vandet helt væk, så vi Skallepanden V. M. Amdrupsvej 17 Farum kunne gå på bunden og få fjernet de indfiltrede grene. Det var igen de flinke kommunefolk, der var behjælpelige. Vi fik lov til at hente sække til at fylde sand i, så der kunne bygges en midlertidig dæmning. Der er indkøbt sand til at fylde i sækkene, så nu skal Medlem nr...skab nr...bådplads nr... vi bare have arbejdet gjort. Der satses på, at Navn... mange medlemmer vil hjælpe til i weekenden 16/17juni. Se hjemmesiden.?? 20 15

16 B Eftersendes ikke men returneres ved varig adresseændring. Afsender: FKK, V.M. Amdrupsvej 17, 3520 Farum Klubtrøjer Sportsbluser "Game active" fås i str S - M - L - XL - XXL Pris med FKK logo på bryst og ryg Kr. 265,- Kan købes i klubben på klubaftener i sæsonen samt ved øvrige klubarrangementer Bogen er skrevet af medlemmer i Farum Kano-og Kajakklub og kan købes i klubben kun kr. En mand var kommet til skade og kom på skadestuen. Sygeplejersken der skal udfylde papirerne spørger: er de gift? Nej jeg er bare væltet på min knallert. Lægen: -Jeg sætter dem på en diæt på 2000 kalorier om dagen. Patienten: -Ok skal jeg tage dem før eller efter jeg har spist? Deadline på næste KAJANOEN er 23.oktober

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN

INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER VINTERENS STORM, DER LIGE FIK LAGT EN STOR TRÆSTAMME TVÆRS OVER INDSEJLINGEN TIL KLUBBEN JUNI 2011 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Oplag 325 74. årgang Nr. 2 "Skallepanden" v/furesøen www.farumkano.dk Arbejdsdag Arbejdsdag Sav fører Peter INDSEJLINGEN ER FRI IGEN, EFTER

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere