Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet"

Transkript

1 JUNI 2012 Oplag 325 Nr. 2 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej Farum 75. årgang "Skallepanden" v/furesøen Arbejdsdag Arbejdsdag Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

2 Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Revisorer Webredaktion Bladudvalg KAJANOEN Turudvalg Husudvalg Aktivitetsudvalg Kanindåb Både/materiel Henrik Madsen Ganløsevej Farum Søren Rønsberg Ryttervænget Farum Bent Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen Dennis Birke Erik Serbian Jensen Peter Sæbye og Anders Pedersen Nipper Dennis Birke, Søren Rønsberg Bent & Beth Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen, Kristian Svendsen Henrik Madsen - koordinator Bent Henriksen - Arne Kølbæk-Pedersen Henrik Madsen Peter Larsen Peter Larsen Indmeldelse, kanoplads,, brug af klubhus, information. Klubaftener se: Kontingent Regningsbetaling Medlemskartotek Mob dk Redaktør Indlæg til KAJANOEN Turtilmelding til klubarrangementer DGI kurser: kajak/kano Arbejdsdage Kullentur. "Peters Jul" Spørgsmål vedrørende kano/kajak. Vedligeholdelse af både/materiel Hjemmeside: Her kan du tilmelde dig ture og postlisten INFO og få nyhedsbrev pr. før et arrangement. Du kan også selv foreslå ture og dermed møde andre medlemmer. - Kontingent: Årligt kontingent opkræves via PBS. Kontingent typer: Medlemskab for unge. Årligt medlemskab for én person mellem 15 og 25 år Kr. 100,- pr. år Personligt medlemskab - Årligt medlemskab for én person over 25 år. Kr. 250,- pr. år Familiemedlemskab - Årligt medlemskab for 2 voksne samt hjemmeboende børn. Kr. 400,- pr. år Medlemskab for grupper og foreninger passivt medlemskab Kr. 500,-pr. år Tillægsydelser: Kanoplads: Medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende en kanoplads, hvis der er nogle ledige pladser, hvis ikke skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Aktive medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende et skab, hvis der er nogle ledige, hvis ikke skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Elektronisk nøgle. Medlemmer kan tilkøbe en elektronisk nøgle til klubhus/bådkælder Nøglen koster kr. 100,-, derudover gives der kr. 100,- i depositum, engangsbeløb Kr. 200,- Indmeldelse: Kan ske ved personligt fremmøde på klubaftner i tidsrummet kl :45 Benyttelse af klubbåde: O Klubben har 3 turkajakker, 5 havkajakker og 6 kanoer. o Benyttelse af klubkajakker kun ske efter bestået kajakprøve. Tal med instruktør/hjælpeinstruktør. o Sikkerhedsregler opslået i bådkælderen, og de skal følges! o Bådene må kun anvendes i Furesøen og Farum Sø og er reserveret ved klubture og arbejdsdage. o Da der er mange, der benytter sig af klubbådene er lånetiden pr. gang fastsat til 5 timer. o Medlemmer over 15 år kan booke en klubbåd. Se link til booking kalender på o Klubbådene skal afleveres rengjorte og klar til brug. Det er muligt at reservere et fartøj 14 dage før brug, for én dag. Bookingskærm i klubhus ved trappen 2 Tryk: Furesø Kommune Intern Service

3 Referat af generalforsamling i Farum Kano- og Kajakklub på SKALLEPANDEN Formanden Henrik Madsen bød velkommen. Der var 29 fremmødte medlemmer. 1. Kristian Svendsen blev valgt til dirigent og Beth Henriksen til referent. Kristian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2 a. Formanden berettede om aktiviteter i sæsonen 2011/2012. Der havde bl.a. været undervisning i Farum Svømmehal, og vi har fået 2 klub-kajakinstruktører og 1 kanoinstruktør. Så havde der været foredrag, julebanko, pandekagebagning til Nytår, og som noget nyt geocaching og friluftsmad. Arne har formidlet adgang til sløjdrummet på Stavnsholtskolen nogle lørdage/søndage i vinterhalvåret. Der havde været klubaftener, hvor Inger og Henrik havde instrueret i sejlteknik. Fremmødet havde været meget vekslende. Sommerturen var gået til Svendborgsund. Der havde været afholdt 4 gode, effektive og konstruktive bestyrelsesmøder. Der mangler kvinder i bestyrelsen! Klubben er ikke kun for ejere af eget materiel. FKK har til udlån: 3 turkajakker, 5 havkajakker og 6 kanoer. FKK har 83 personlige- og 79 familie medlemsskaber og 45 passive medlemmer. Inger Engelst Madsen har udarbejdet en fin introduktionsmappe til nye medlemmer. Der har været udsendt 8 nyhedsbreve og 3 KAJANOEN. Der er lavet booking systemer til både fartøjer og trailer. Der gik en liste rundt, hvor medlemmer kan skrive sig på, hvis de er interesseret i at modtage en turindbydelse. Via listen kan man finde en PADLEMAKKER. og Der er lavet en opdatering af ordensreglerne. Se andetsteds i bladet. Henrik viste fotos af sejlads i Furesøen, på Helgeå og fossejlads i Flammafaldet. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. b. Rapport fra Husudvalget. Bent Henriksen begyndte med at sige, at de tunge jern, der lå påparkeringspladsen, var til kælderprojektet, og der var ingen frokost før de var båret på plads i kælderen! Huset var blevet malet færdigt i oktober Vi havde lånt en flåde fra Furesøbad, så porten også kunne blive malet. Der var blevet ryddet op i kælderen, og blandet skrammel var blevet kørt væk. Postkassen blev flyttet i h.t. postloven. På arbejdsdagen 22. april 2012 blev containeren på parkeringspladsen indrettet til kajakker. Der blev ryddet op på kanopladsen for ubrugte og ikke registrerede kanoer. Hegnet omkring Frødammen blev fjernet. Stolperne var rådne, og en del af hegnet lå ned. Klubskiltet på broen over kanalen blev frisket op. Kælderen blev tømt totalt, så kælderbanden kan komme til at lave det nye gulv. Kældervægge blev frisket op med en gang maling, og der blev lavet fuglekasser. Der blev også lavet snoretræk til lamperne i stuen, så de nemt kan hejses op, når der er brug fordet. Husudvalget (Arne og Bent) overtog kælderprojektet og fik indkaldt nogle frivillige til møde på SKALLEPANDEN en kold mandag i februar, hvor projektet blev ændret til noget brugbart. Ole Kristiansen har stået for konstruktionen og fremstillingen af de bærende dele. Mange gode folk har været med til at få det gamle kældergulv revet op. Arne fortalte at husudvalget har haft en del mødeaktivitet med kommunen om forskellige ting, bl.a. container- og kanohusprojektet, der nu var kommet til den rigtige forvaltning. Vi afventer stadig besked, og der rykkes. 3

4 c. Ole Rasmussen ønsker ikke at fortsætte i turudvalget. Der foregår dog alligevel ture, som formanden Henrik har arrangeret. Det foreslås at der arrangeres nogle dagture i år uden overnatning. Hanne vil godt være med til at organisere en enkelt tur. En liste blev sendt rundt, hvor interesserede kunne skrive sig på. Der kan også foreslås ture på hjemmesiden: Foreløbig er Henrik koordinator. Dennis Birke sætter gerne indlæg på hjemmesiden, gerne med fotos, fx om opfordring til ture og arrangementer. Webredaktionen: d. Henrik foreslog at turudvalget og aktivitetsudvalget nedlægges. Aktivitetsudvalget v/peter. Der havde været kajak-/kanoture om torsdagen. Peter havde arrangeret Kullentur og julebanko. 3 a. Kasserer Søren Rønsberg havde ikke meget at bemærke til regnskabet, der var bragt i KAJANOEN april Han havde efterhånden fået styr på dem, der ikke havde betalt og fået styr på kanopladserne. Der var anskaffet 2 nye kanoer og 1 kajak. Klubbens økonomi har det godt. Regnskabet blev godkendt. b. Budgettet med uændret kontingent blev vedtaget. 4. Kristian viste en lille videofilm med musik til. Optagelsen var fra Farum Svømmehal med kano-/kajakkæntring. Henrik viste derefter et klip fra svømmehallen med udspring i en havkajak. Dennis havde også fotos, og han opfordrede alle til at tilmelde sig den nye hjemmeside, som Søren og han netop var blevet færdig med. Der kan man skrive noget i et forum fra medlem til medlem. Når man booker en båd, kan Søren kontrollere, om man er medlem og har betalt. 5. a Formand Henrik Madsen blev genvalgt for 2 år. b Bestyrelsesmedlem Bent Henriksen blev genvalgt for 2 år. c Erik Serbian Jensen blev valgt til suppleant for 1 år. d Revisor Peter Sæbye blev genvalgt for 1 år. e Revisor Anders Pedersen Nipper blev genvalgt for 1 år. 6. Henrik mente, at der skal laves en anden struktur end udvalgene. Istedet bør der laves interessegrupper. 7. Der var ingen indkomne forslag. Derefter bad Arne Kølbæk-Pedersen om ordet og meddelte, at et flertal af bestyrelsen havde besluttet at udnævne Bent Henriksen til æresmedlem. Begrundelsen var at han havde været vedholdende ankermand i de sager, han fandt nødvendige for klubbens eksistens og fremgang. Han har samlet arkivalier, der ellers ville være gået tabt, klubbens historie og husets ditto med tilhørende tegninger. Han har holdt liv i kanindåben i mange år, og KAJANOEN havde ikke set trykken, hvis det ikke havde været for ham. Brændeovnen fik et særligt engagement, og bogen Mølleåen fra Bastrup til Øresund blev trykt, så medlemskredsen kan læse, hvad det er de ror rundt i. Seneste merit er kældergulvet. Bent blev meget overrasket og takkede paf for værdigheden. 8. Under eventuelt blev nævnt FKK s 75 års jubilæum om 7 mdr. Hvem arrangerer fest? Initiativpokalen vandrede i år til Dennis Birke og Rasmus Gødtz, som kanoinstruktører. Bestyrelsen spørger, hvor klubben skal bevæge sig hen? Dirigenten opfordrede til videre debat på hjemmesiden. 4

5 Da generalforsamlingen var slut, var der rigtig mange medlemmer, der hjalp til med at flytte jernene ned i kælderen. Efterfølgende et traktement med madboller og baquetter. De 2 nye kanoer og havkajakken skal døbes. Hvad skal de hedde? Skriv forslag på hjemmesiden. Dirigent Formand Referent Kristian Svendsen Henrik Madsen Beth Henriksen Bestyrelsen FKK Henrik Formand Søren Kasserer Arne Bestyrelse hus/blad udvalg Dennis Bestyrelse Hjemmeside Bent Bestyrelse Hus/blad udvalg Vandrepokalen INITIATIV POKALEN Er år 2012 givet til Dennis Birke og Rasmus Gødtz 5 Der er i 1980 erne og 90 erne og ind i 00 erne sket en udvikling i kanopadling, som gør kanopadling mere avanceret. Det har ført den positive sideeffekt med sig, at padleren behersker kanoen mere sikkert i forskellige forhold. En kanoteknik som er beskrevet af en canadier Bill Mason i en meget anvendt og anerkendt bog, som er blevet trendsætter for moderne kanoteknik. Rasmus Gødtz og Dennis Birke tildeles Initiativpokalen for deres egenhændige initiativ med at lave kanointroduktion på klubaftener, dels til nye medlemmer, men også til eksisterende, som ønsker at bliver bedre til kanoteknik. En teknik som tager afsæt i den moderne kanoteknik netop beskrevet af Bill Mason. Det er prisværdigt at tage kampen op med den gængse forestilling om, at kanopadling det er da blot noget man bare gør og stiller sig til tåls med middelmådig oplevelseskvalitet af kanopadlingen. Hvis man vidste bedre, ville man ikke stille sig tilfreds. Dette teknikløft og kvalitetsforbedring er målet med kanointroduktionen. Henrik

6 Gourmetdag 21 april De gode råvarer Introduktion i finere lejrmad Der pustes liv i ilden En lækker laks tilberedes Selvpluk af råvarer Varmt vand skal der til Stegte kartofler En dejlig dag i perfekt vejr og dejlige omgivelser. Der var også god Så er det med at holde gryden i kog tilslutning. Den gode mad nydes 6

7 Farum Kano- og Kajakklub Skallepanden Klublove og ordensregler 2012

8 Farum Kano- & Kajakklub Skallepanden Klublove Klubbens navn er Farum Kano- og Kajakklub (FKK), og dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Klubbens formål er at samle tursejlere, der dyrkes ikke konkurrence. 3 FKK er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 4 Som selvstændigt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 15 år og bosiddende i Furesø Kommune. Forældre, som er medlemmer af klubben til unge under 15 år, kan dog få disse optaget som medlemmer. Dispensation for optagelse kan gives af bestyrelsen. 5 Optagelse skal godkendes af bestyrelsen på baggrund af indsendt/indleveret udfyldt indmeldelsesblanket samt betaling af medlemskontingent. 6 Såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold, som af bestyrelsen skønnes ikke at være i overensstemmelse med FKK's formål og vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Bestyrelsen skal på den efterfølgende generalforsamling (ordinære) oplyse om eksklusionen, og generalforsamlingen skal tage stilling til denne. Medlemmer med bådplads er forpligtet til at rydde sin bådplads for ukrudt m.m. i henhold til klubbens ordensregler. 7 Medlemmerne har pligt til at overholde Skovstyrelsens: REGLER OM FÆRDSEL M.V. PÅ FURESØEN. Færdsel på Farum Sø kræver gyldigt sejlpas, der skal fornyes hvert år. Overtrædelse kan medføre eksklusion. 8 Kontingent betales årligt forud. Bådplads betales årligt forud. Skab betales årligt forud. Beløbene fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være indbetalt senest den 31. marts. 9 To måneders restance medfører automatisk udmeldelse og bestyrelsen kan efter 21 dage skriftligt (anbefalet) varsel indlevere evt. båd som hittegods hos Furesø politi. Ejeren kan ikke gøre erstatningskrav gældende mod FKK eller dennes bestyrelse. 10 Udmeldelse sker skriftligt til klubben, evt. indbetalt kontingent tilfalder klubben. Adresseændring sker ved skriftlig henvendelse til klubben. 11 Generalforsamlingen er FKK's højeste myndighed. Den skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og ved indkaldelsen skal det reviderede regnskab medsendes, samt angivelse af dagsorden. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Undtaget herfra er forslag om klubbens ophævelse se 15.

9 Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes den sidste søndag i april og skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning: Regnskab 4. Klubarbejde 5. Valg i henhold til Indkomne forslag 7. Budget 8. Eventuelt Stemme afgives ved personligt fremmøde og generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 flertal af de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse foregår 14 dage før. 12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og et Bestyrelsesmedlem vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen, mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. Der nedsættes udvalg efter behov, og der aflægges beretning om virksomheden for general forsamlingen. Udvalgene er repræsenteret på bestyrelsens møder, men er uden stemmeret. Det er således bestyrelsen, der har beslutningskompetencen. 13 Ved forhandlinger med a: Offentlige myndigheder, b: Brugere af klubhuset, c: Med andre vedrørende klubbens forhold skal formanden og mindst et bestyrelsesmedlem deltage. To personer udpeget af en enig bestyrelse kan erstatte ovenstående. Skriftligt Referat af forhandlingerne skal forelægges bestyrelsen på førstkommende møde. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i hvert kvartal. 14 Tegningsret Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i f orening. Klubbens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afleveres til revisorerne senest 5. februar, og det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest d. 1. marts. 15 Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum, og hvor mindst ¾ af de fremmødte Medlemmer stemmer herfor. Ved klubbens ophør beslutter generalforsamlingen, at eventuelle midler gives til almennyttige formål for børn og unge i Furesø Kommune. Revideret

10 Ordensregler i medfør af klublovenes 6 1) 2) Brugsret til kanoplads/stativ er personlig og kan ikke overdrages/udlånes til andre. Der må på stativet/pladsen ligge én kano eller to kajakker. Brugsretten til nummereret kanoplads opretholdes ved: a) Rettidig betaling af kontingent, betalingsfrist efter rykkerbrev: 14 dage. b) At der senest den 15. juni ligger en sejlklar kano/kajak på stativet. c) At kanopladsen og halvdelen af mellemgangene friholdes for ukrudt, hvilket mindst skal være foretaget senest 15. juni og 15. august. d) Deltagelse i mindst én af de årlige tre arbejdsdage eller andet frivilligt arbejde. e) Kajak/kano der ligger på stativet skal benyttes mindst 2 gange årligt. Brugsretten mistes hvis: d) Medlemmet har udlånt/overdraget sin brugsret til ikke-medlemmer e) at a, b,c,d eller e ikke er overholdt. Brugsret til skabsplads er ligeledes personlig og kan ikke overdrages/udlånes til andre. Brugsretten til nummereret skabsplads kan opretholdes ved: a) Rettidig betaling af kontingent, betalingsfrist efter rykkerbrev: 14 dage. b) Deltagelse i mindst én af de årlige tre arbejdsdage eller andet frivilligt arbejde. c) At man er ude at sejle mindst 5 gange årligt i 3) Benyttelse af klubhus. Klubhus benyttes på hverdage til kl af Furesø Kommunes institutioner. Medlemmer har i dette tidsrum adgang til toilet og skabe samt adgang til isætning/optagning af kano/kajak. Klubhuset benyttes efter kl og i weekender til medlemsaktiviteter, særligt åbent hus om torsdagen fra kl. 19. Området omkring huset er offentligt tilgængeligt. Huset udlånes ikke til private arrangementer. Medlemmer kan dog efter aftale med formanden afholde f.eks. fødselsdage på pladsen, men ikke afholde andre fra benyttelse. 4) Benyttelse af klubbåde. Klubkanoer og kajakker er til medlemsbrug. Har man ét personligt medlemskab kan man benytte én klubbåd. Har man familiemedlemskab kan man have sine børn med i f.eks. kano 2. Brug af kajakker kun efter bestået kajakprøve. Man kan via bookingsystemet reservere en klubkano én gang i en 14-dages periode. 5) Bil-kørsel til klubhus og område: Kørsel med bil til området er kun via V.M.Amdrupsvej til parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at køre på stien mellem parkeringspladsen og klubhuset. Bilkørsel ad privatvejen Løvbakken er ikke tilladt. Ny arkiv G (K)>kanoklub love FK Farum Kano- og Kajakklub Skallepanden V.M. Amdrupsvej

11 34 ivrige medlemmer mødte til arbejdsdag Der var nok at se til for holdet Indretning af container til kajakker Klubskiltet på broen fik en opfrisker Oprydning af ubrugte kanoer på kanostativerne Der var rigtig gang i værktøjet Kajak afbrænding Alternativ uglekasse Børnenes fuglekasse var noget af et hit Henrik tog sig af produktionen Reparationer 11 Husudvalget siger tak til de mange deltagere i arbejdsdagen. Der var nok at lave til alle. Alle arbejds sedler blev brugt og meget mere blev lavet på medlemmernes eget initiativ. En rigtig fin arbejdsdag. Husudvalget

12 Forberedelse til container og kælder renovering 25. Marts Container på plads Kælderen tømt for fartøjer Arne liner op til kajak container Ole og P:H En bid af gangen John og Ole Hvad nu? vi skal også selv ud Et stykke mere Det lysner Klubbens både klar til Containeren 12

13 Lange arme og en god ballance en stor fordel Kælderbanden i arbejde. Der skulle tænkes inden der blev taget fat. Ingen blev våde, men det var tit lige ved. Det var tunge sager der skulle hives op, fx en hel sæk cement støbt fast om en stolpe Den var tung Men op kom den Arbejdet med at fjerne det sidste gulv var noget Den var tung større end vi havde tænkt os. Det var virkelig hårdt arbejde. Men godt humør hjælper altid på besværlighederne, begge dele var der nok af. Stor tak til deltagerne. Det nye gulv er så småt i støbeskeen, men der går nok det meste af sommeren inden det er på plads. Godt der lige var noget at holde i Kajaktræning og sjov i svømmehallen Vinteren igennem har der været kanoer og kajakker i bassinerne i Farum Svømmehal. Man har selv eller under hjælp og vejledning kunnet prøve at dygtiggøre sig eller vedligeholde sine færdigheder. Der blev prøvet at lave en grønlændervending, eller måske lave en kæntring og så selv eller sammen med en makker få tømt vandet ud af kajakken og komme op i den igen. Også tid til leg og sjov har der været. På fotoet ligger en foskano klar til at komme i vandet. KRS 13

14 Føljeton 3. del Renovering af kældergulv. Mange gode kræfter var i gang med at finde ud af, hvor vi kunne låne svejseværk og regulerbare understøttelser til stålkonstruktionen. Det endte med på et møde, at Ole Kristiansen fremlagde en plan om at hele konstruktionen skulle laves på et smedeværksted han kendte. Det blev også ved et hurtigt telefonmøde vedtaget at konstruktionerne skulle galvaniseres. Det ville Ole også sørge for. Det skabte lidt ro omkring sagen, bortset fra nogle få telefonsamtaler og hurtige beslutninger ordnede Ole det hele Det var jo herligt. Det sidste kældergulv blev fjernet og kørt til genbrugsstationen, det blev til en hel del kørsler med fuldt læs. Kort efter fik vi besked på, at jernkonstruktionerne ville ankomme fra galvanisering i Sverige ugen efter, men desværre var det en forkert last, så vi måtte vente nok en uge. Heldigvis var Ole på pletten, da ladningen ankom, så han fik lokket chaufføren til at læsse af på parkeringspladsen ved Skallepanden i stedet for i industrikvarteret. Nu stod det fint og ventede på at stærke klubmedlemmer fik alle jernene hen til kælderen. Hvert jern vejer ca. 120 kg. På generalforsamlingen blev det meddelt, at der ikke var frokost før alle jern var i kælderen. Ole havde en smart lille kørevogn, der lettede transporten meget. Nogle sultne medlemmer mente nok de kunne snuppe en enkelt bro, men de måtte puste ud et par gange undervejs. At få bakset de lange tunge jern ned i kælderen og lagt an på molerne var lidt af et problem. Der var ikke mange cm at sno sig på, på grund af stolperne der bærer stuegulvet. Efter en del snakken om hvordan, blev alle jernene lagt ud. Det var et halsbrækkende projekt at ligge i en kano og lege med jernene, men Ole var frisk og påtog sig opgaven. Ole var åbenbart blevet lidt varm af alle anstrengelserne, for han tog sig lige et bad i sumpen. Der opstod nok et Tungen lige i munden problem, jernene kunne ikke komme helt ned på grund af grene og andet skidt, der gennem tiden var flydt ind under det gamle gulv udefra. Vi ville prøve om vi kunne spule grene og slam ud med en stor pumpe. Grene, blade Hvor blev ole af? og andet var jo flydt ind af sig selv, så måske. Husudvalget ringede lidt rundt til nogle flinke folk i kommunen, der var meget hjælpsomme. Vi fik lov til at låne en stor dykpumpe på renseværket samt alle de slanger, de havde. Vandet After swim vi skulle spule med skulle hentes et stykke fra kælderen, for at undgå at der ikke kom for mange grene og skidt med ind. 14

15 Vi brugte en del tid på at anbringe pumpen på anløbsbroen, trække ledning og rulle slange ud. Desværre viste det sig, at slangerne var for korte, pumpen for svag og grenene for indfiltret nede i sumpen, det duede ikke, men det blev da prøvet. Det gik der nogle timer med. Nyt at se langs kysten I Nørreskoven syd for Furesøbad findes en mindre bestand af jordegern, som man kan være heldig at få at se. Jordegern er en invasiv art der sikkert er sluppet ud i naturen ved et uheld, eller ubetænksomme kæledyr ejere har sluppet dem ud når de er blevet trætte af dem. Fr. borg Amt avis kun for rygere og grønthandlere Husudvalget/bladudvalget, Arne, Kristian og Bent ville prøve om man ved hjælp at et stort anker kunne trække så meget møg ud af kælderen, at jernene kunne komme helt på plads. Der blev bundet et langt tov i hver ende af ankeret, så vi kunne trække det frem og tilbage. Arne stod på bredden modsat forpladsen, Kristian stod ved porten for at styre tovet, Bent halede ankeret tilbage. Jeg skal ellers lige love for, at der blev trukket store læs grene ud, hver gang vi trak, men desværre, det var så filtret sammen nede i vandet, at det simpelthen var har du husket at forny dit sejlpas til farum sø umuligt at få renset det hele op. Arne mente det var bedst Medlemskort at få etableret en dæmning, Farum Kano- og Kajakklub pumpe vandet helt væk, så vi Skallepanden V. M. Amdrupsvej 17 Farum kunne gå på bunden og få fjernet de indfiltrede grene. Det var igen de flinke kommunefolk, der var behjælpelige. Vi fik lov til at hente sække til at fylde sand i, så der kunne bygges en midlertidig dæmning. Der er indkøbt sand til at fylde i sækkene, så nu skal Medlem nr...skab nr...bådplads nr... vi bare have arbejdet gjort. Der satses på, at Navn... mange medlemmer vil hjælpe til i weekenden 16/17juni. Se hjemmesiden.?? 20 15

16 B Eftersendes ikke men returneres ved varig adresseændring. Afsender: FKK, V.M. Amdrupsvej 17, 3520 Farum Klubtrøjer Sportsbluser "Game active" fås i str S - M - L - XL - XXL Pris med FKK logo på bryst og ryg Kr. 265,- Kan købes i klubben på klubaftener i sæsonen samt ved øvrige klubarrangementer Bogen er skrevet af medlemmer i Farum Kano-og Kajakklub og kan købes i klubben kun kr. En mand var kommet til skade og kom på skadestuen. Sygeplejersken der skal udfylde papirerne spørger: er de gift? Nej jeg er bare væltet på min knallert. Lægen: -Jeg sætter dem på en diæt på 2000 kalorier om dagen. Patienten: -Ok skal jeg tage dem før eller efter jeg har spist? Deadline på næste KAJANOEN er 23.oktober

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No. 1. 2011 2 0 1 1 Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere