Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsdag. JUNI 2012 Oplag 325. Arbejdsdag. Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet"

Transkript

1 JUNI 2012 Oplag 325 Nr. 2 Farum Kano- og Kajakklub V.M. Amdrupsvej Farum 75. årgang "Skallepanden" v/furesøen Arbejdsdag Arbejdsdag Action for ungdom og vovemod En spændende tur gennem et af Sveriges smukke vandfald Flammafaldet

2 Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Revisorer Webredaktion Bladudvalg KAJANOEN Turudvalg Husudvalg Aktivitetsudvalg Kanindåb Både/materiel Henrik Madsen Ganløsevej Farum Søren Rønsberg Ryttervænget Farum Bent Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen Dennis Birke Erik Serbian Jensen Peter Sæbye og Anders Pedersen Nipper Dennis Birke, Søren Rønsberg Bent & Beth Henriksen Arne Kølbæk-Pedersen, Kristian Svendsen Henrik Madsen - koordinator Bent Henriksen - Arne Kølbæk-Pedersen Henrik Madsen Peter Larsen Peter Larsen Indmeldelse, kanoplads,, brug af klubhus, information. Klubaftener se: Kontingent Regningsbetaling Medlemskartotek Mob dk Redaktør Indlæg til KAJANOEN Turtilmelding til klubarrangementer DGI kurser: kajak/kano Arbejdsdage Kullentur. "Peters Jul" Spørgsmål vedrørende kano/kajak. Vedligeholdelse af både/materiel Hjemmeside: Her kan du tilmelde dig ture og postlisten INFO og få nyhedsbrev pr. før et arrangement. Du kan også selv foreslå ture og dermed møde andre medlemmer. - Kontingent: Årligt kontingent opkræves via PBS. Kontingent typer: Medlemskab for unge. Årligt medlemskab for én person mellem 15 og 25 år Kr. 100,- pr. år Personligt medlemskab - Årligt medlemskab for én person over 25 år. Kr. 250,- pr. år Familiemedlemskab - Årligt medlemskab for 2 voksne samt hjemmeboende børn. Kr. 400,- pr. år Medlemskab for grupper og foreninger passivt medlemskab Kr. 500,-pr. år Tillægsydelser: Kanoplads: Medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende en kanoplads, hvis der er nogle ledige pladser, hvis ikke skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Aktive medlemmer kan tilkøbe retten til at anvende et skab, hvis der er nogle ledige, hvis ikke skrives medlemmet på venteliste. Kr. 125,- pr. år Elektronisk nøgle. Medlemmer kan tilkøbe en elektronisk nøgle til klubhus/bådkælder Nøglen koster kr. 100,-, derudover gives der kr. 100,- i depositum, engangsbeløb Kr. 200,- Indmeldelse: Kan ske ved personligt fremmøde på klubaftner i tidsrummet kl :45 Benyttelse af klubbåde: O Klubben har 3 turkajakker, 5 havkajakker og 6 kanoer. o Benyttelse af klubkajakker kun ske efter bestået kajakprøve. Tal med instruktør/hjælpeinstruktør. o Sikkerhedsregler opslået i bådkælderen, og de skal følges! o Bådene må kun anvendes i Furesøen og Farum Sø og er reserveret ved klubture og arbejdsdage. o Da der er mange, der benytter sig af klubbådene er lånetiden pr. gang fastsat til 5 timer. o Medlemmer over 15 år kan booke en klubbåd. Se link til booking kalender på o Klubbådene skal afleveres rengjorte og klar til brug. Det er muligt at reservere et fartøj 14 dage før brug, for én dag. Bookingskærm i klubhus ved trappen 2 Tryk: Furesø Kommune Intern Service

3 Referat af generalforsamling i Farum Kano- og Kajakklub på SKALLEPANDEN Formanden Henrik Madsen bød velkommen. Der var 29 fremmødte medlemmer. 1. Kristian Svendsen blev valgt til dirigent og Beth Henriksen til referent. Kristian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2 a. Formanden berettede om aktiviteter i sæsonen 2011/2012. Der havde bl.a. været undervisning i Farum Svømmehal, og vi har fået 2 klub-kajakinstruktører og 1 kanoinstruktør. Så havde der været foredrag, julebanko, pandekagebagning til Nytår, og som noget nyt geocaching og friluftsmad. Arne har formidlet adgang til sløjdrummet på Stavnsholtskolen nogle lørdage/søndage i vinterhalvåret. Der havde været klubaftener, hvor Inger og Henrik havde instrueret i sejlteknik. Fremmødet havde været meget vekslende. Sommerturen var gået til Svendborgsund. Der havde været afholdt 4 gode, effektive og konstruktive bestyrelsesmøder. Der mangler kvinder i bestyrelsen! Klubben er ikke kun for ejere af eget materiel. FKK har til udlån: 3 turkajakker, 5 havkajakker og 6 kanoer. FKK har 83 personlige- og 79 familie medlemsskaber og 45 passive medlemmer. Inger Engelst Madsen har udarbejdet en fin introduktionsmappe til nye medlemmer. Der har været udsendt 8 nyhedsbreve og 3 KAJANOEN. Der er lavet booking systemer til både fartøjer og trailer. Der gik en liste rundt, hvor medlemmer kan skrive sig på, hvis de er interesseret i at modtage en turindbydelse. Via listen kan man finde en PADLEMAKKER. og Der er lavet en opdatering af ordensreglerne. Se andetsteds i bladet. Henrik viste fotos af sejlads i Furesøen, på Helgeå og fossejlads i Flammafaldet. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. b. Rapport fra Husudvalget. Bent Henriksen begyndte med at sige, at de tunge jern, der lå påparkeringspladsen, var til kælderprojektet, og der var ingen frokost før de var båret på plads i kælderen! Huset var blevet malet færdigt i oktober Vi havde lånt en flåde fra Furesøbad, så porten også kunne blive malet. Der var blevet ryddet op i kælderen, og blandet skrammel var blevet kørt væk. Postkassen blev flyttet i h.t. postloven. På arbejdsdagen 22. april 2012 blev containeren på parkeringspladsen indrettet til kajakker. Der blev ryddet op på kanopladsen for ubrugte og ikke registrerede kanoer. Hegnet omkring Frødammen blev fjernet. Stolperne var rådne, og en del af hegnet lå ned. Klubskiltet på broen over kanalen blev frisket op. Kælderen blev tømt totalt, så kælderbanden kan komme til at lave det nye gulv. Kældervægge blev frisket op med en gang maling, og der blev lavet fuglekasser. Der blev også lavet snoretræk til lamperne i stuen, så de nemt kan hejses op, når der er brug fordet. Husudvalget (Arne og Bent) overtog kælderprojektet og fik indkaldt nogle frivillige til møde på SKALLEPANDEN en kold mandag i februar, hvor projektet blev ændret til noget brugbart. Ole Kristiansen har stået for konstruktionen og fremstillingen af de bærende dele. Mange gode folk har været med til at få det gamle kældergulv revet op. Arne fortalte at husudvalget har haft en del mødeaktivitet med kommunen om forskellige ting, bl.a. container- og kanohusprojektet, der nu var kommet til den rigtige forvaltning. Vi afventer stadig besked, og der rykkes. 3

4 c. Ole Rasmussen ønsker ikke at fortsætte i turudvalget. Der foregår dog alligevel ture, som formanden Henrik har arrangeret. Det foreslås at der arrangeres nogle dagture i år uden overnatning. Hanne vil godt være med til at organisere en enkelt tur. En liste blev sendt rundt, hvor interesserede kunne skrive sig på. Der kan også foreslås ture på hjemmesiden: Foreløbig er Henrik koordinator. Dennis Birke sætter gerne indlæg på hjemmesiden, gerne med fotos, fx om opfordring til ture og arrangementer. Webredaktionen: d. Henrik foreslog at turudvalget og aktivitetsudvalget nedlægges. Aktivitetsudvalget v/peter. Der havde været kajak-/kanoture om torsdagen. Peter havde arrangeret Kullentur og julebanko. 3 a. Kasserer Søren Rønsberg havde ikke meget at bemærke til regnskabet, der var bragt i KAJANOEN april Han havde efterhånden fået styr på dem, der ikke havde betalt og fået styr på kanopladserne. Der var anskaffet 2 nye kanoer og 1 kajak. Klubbens økonomi har det godt. Regnskabet blev godkendt. b. Budgettet med uændret kontingent blev vedtaget. 4. Kristian viste en lille videofilm med musik til. Optagelsen var fra Farum Svømmehal med kano-/kajakkæntring. Henrik viste derefter et klip fra svømmehallen med udspring i en havkajak. Dennis havde også fotos, og han opfordrede alle til at tilmelde sig den nye hjemmeside, som Søren og han netop var blevet færdig med. Der kan man skrive noget i et forum fra medlem til medlem. Når man booker en båd, kan Søren kontrollere, om man er medlem og har betalt. 5. a Formand Henrik Madsen blev genvalgt for 2 år. b Bestyrelsesmedlem Bent Henriksen blev genvalgt for 2 år. c Erik Serbian Jensen blev valgt til suppleant for 1 år. d Revisor Peter Sæbye blev genvalgt for 1 år. e Revisor Anders Pedersen Nipper blev genvalgt for 1 år. 6. Henrik mente, at der skal laves en anden struktur end udvalgene. Istedet bør der laves interessegrupper. 7. Der var ingen indkomne forslag. Derefter bad Arne Kølbæk-Pedersen om ordet og meddelte, at et flertal af bestyrelsen havde besluttet at udnævne Bent Henriksen til æresmedlem. Begrundelsen var at han havde været vedholdende ankermand i de sager, han fandt nødvendige for klubbens eksistens og fremgang. Han har samlet arkivalier, der ellers ville være gået tabt, klubbens historie og husets ditto med tilhørende tegninger. Han har holdt liv i kanindåben i mange år, og KAJANOEN havde ikke set trykken, hvis det ikke havde været for ham. Brændeovnen fik et særligt engagement, og bogen Mølleåen fra Bastrup til Øresund blev trykt, så medlemskredsen kan læse, hvad det er de ror rundt i. Seneste merit er kældergulvet. Bent blev meget overrasket og takkede paf for værdigheden. 8. Under eventuelt blev nævnt FKK s 75 års jubilæum om 7 mdr. Hvem arrangerer fest? Initiativpokalen vandrede i år til Dennis Birke og Rasmus Gødtz, som kanoinstruktører. Bestyrelsen spørger, hvor klubben skal bevæge sig hen? Dirigenten opfordrede til videre debat på hjemmesiden. 4

5 Da generalforsamlingen var slut, var der rigtig mange medlemmer, der hjalp til med at flytte jernene ned i kælderen. Efterfølgende et traktement med madboller og baquetter. De 2 nye kanoer og havkajakken skal døbes. Hvad skal de hedde? Skriv forslag på hjemmesiden. Dirigent Formand Referent Kristian Svendsen Henrik Madsen Beth Henriksen Bestyrelsen FKK Henrik Formand Søren Kasserer Arne Bestyrelse hus/blad udvalg Dennis Bestyrelse Hjemmeside Bent Bestyrelse Hus/blad udvalg Vandrepokalen INITIATIV POKALEN Er år 2012 givet til Dennis Birke og Rasmus Gødtz 5 Der er i 1980 erne og 90 erne og ind i 00 erne sket en udvikling i kanopadling, som gør kanopadling mere avanceret. Det har ført den positive sideeffekt med sig, at padleren behersker kanoen mere sikkert i forskellige forhold. En kanoteknik som er beskrevet af en canadier Bill Mason i en meget anvendt og anerkendt bog, som er blevet trendsætter for moderne kanoteknik. Rasmus Gødtz og Dennis Birke tildeles Initiativpokalen for deres egenhændige initiativ med at lave kanointroduktion på klubaftener, dels til nye medlemmer, men også til eksisterende, som ønsker at bliver bedre til kanoteknik. En teknik som tager afsæt i den moderne kanoteknik netop beskrevet af Bill Mason. Det er prisværdigt at tage kampen op med den gængse forestilling om, at kanopadling det er da blot noget man bare gør og stiller sig til tåls med middelmådig oplevelseskvalitet af kanopadlingen. Hvis man vidste bedre, ville man ikke stille sig tilfreds. Dette teknikløft og kvalitetsforbedring er målet med kanointroduktionen. Henrik

6 Gourmetdag 21 april De gode råvarer Introduktion i finere lejrmad Der pustes liv i ilden En lækker laks tilberedes Selvpluk af råvarer Varmt vand skal der til Stegte kartofler En dejlig dag i perfekt vejr og dejlige omgivelser. Der var også god Så er det med at holde gryden i kog tilslutning. Den gode mad nydes 6

7 Farum Kano- og Kajakklub Skallepanden Klublove og ordensregler 2012

8 Farum Kano- & Kajakklub Skallepanden Klublove Klubbens navn er Farum Kano- og Kajakklub (FKK), og dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Klubbens formål er at samle tursejlere, der dyrkes ikke konkurrence. 3 FKK er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 4 Som selvstændigt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 15 år og bosiddende i Furesø Kommune. Forældre, som er medlemmer af klubben til unge under 15 år, kan dog få disse optaget som medlemmer. Dispensation for optagelse kan gives af bestyrelsen. 5 Optagelse skal godkendes af bestyrelsen på baggrund af indsendt/indleveret udfyldt indmeldelsesblanket samt betaling af medlemskontingent. 6 Såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold, som af bestyrelsen skønnes ikke at være i overensstemmelse med FKK's formål og vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Bestyrelsen skal på den efterfølgende generalforsamling (ordinære) oplyse om eksklusionen, og generalforsamlingen skal tage stilling til denne. Medlemmer med bådplads er forpligtet til at rydde sin bådplads for ukrudt m.m. i henhold til klubbens ordensregler. 7 Medlemmerne har pligt til at overholde Skovstyrelsens: REGLER OM FÆRDSEL M.V. PÅ FURESØEN. Færdsel på Farum Sø kræver gyldigt sejlpas, der skal fornyes hvert år. Overtrædelse kan medføre eksklusion. 8 Kontingent betales årligt forud. Bådplads betales årligt forud. Skab betales årligt forud. Beløbene fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være indbetalt senest den 31. marts. 9 To måneders restance medfører automatisk udmeldelse og bestyrelsen kan efter 21 dage skriftligt (anbefalet) varsel indlevere evt. båd som hittegods hos Furesø politi. Ejeren kan ikke gøre erstatningskrav gældende mod FKK eller dennes bestyrelse. 10 Udmeldelse sker skriftligt til klubben, evt. indbetalt kontingent tilfalder klubben. Adresseændring sker ved skriftlig henvendelse til klubben. 11 Generalforsamlingen er FKK's højeste myndighed. Den skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og ved indkaldelsen skal det reviderede regnskab medsendes, samt angivelse af dagsorden. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Undtaget herfra er forslag om klubbens ophævelse se 15.

9 Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes den sidste søndag i april og skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning: Regnskab 4. Klubarbejde 5. Valg i henhold til Indkomne forslag 7. Budget 8. Eventuelt Stemme afgives ved personligt fremmøde og generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 flertal af de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse foregår 14 dage før. 12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og et Bestyrelsesmedlem vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen, mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. Der nedsættes udvalg efter behov, og der aflægges beretning om virksomheden for general forsamlingen. Udvalgene er repræsenteret på bestyrelsens møder, men er uden stemmeret. Det er således bestyrelsen, der har beslutningskompetencen. 13 Ved forhandlinger med a: Offentlige myndigheder, b: Brugere af klubhuset, c: Med andre vedrørende klubbens forhold skal formanden og mindst et bestyrelsesmedlem deltage. To personer udpeget af en enig bestyrelse kan erstatte ovenstående. Skriftligt Referat af forhandlingerne skal forelægges bestyrelsen på førstkommende møde. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i hvert kvartal. 14 Tegningsret Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i f orening. Klubbens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afleveres til revisorerne senest 5. februar, og det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest d. 1. marts. 15 Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum, og hvor mindst ¾ af de fremmødte Medlemmer stemmer herfor. Ved klubbens ophør beslutter generalforsamlingen, at eventuelle midler gives til almennyttige formål for børn og unge i Furesø Kommune. Revideret

10 Ordensregler i medfør af klublovenes 6 1) 2) Brugsret til kanoplads/stativ er personlig og kan ikke overdrages/udlånes til andre. Der må på stativet/pladsen ligge én kano eller to kajakker. Brugsretten til nummereret kanoplads opretholdes ved: a) Rettidig betaling af kontingent, betalingsfrist efter rykkerbrev: 14 dage. b) At der senest den 15. juni ligger en sejlklar kano/kajak på stativet. c) At kanopladsen og halvdelen af mellemgangene friholdes for ukrudt, hvilket mindst skal være foretaget senest 15. juni og 15. august. d) Deltagelse i mindst én af de årlige tre arbejdsdage eller andet frivilligt arbejde. e) Kajak/kano der ligger på stativet skal benyttes mindst 2 gange årligt. Brugsretten mistes hvis: d) Medlemmet har udlånt/overdraget sin brugsret til ikke-medlemmer e) at a, b,c,d eller e ikke er overholdt. Brugsret til skabsplads er ligeledes personlig og kan ikke overdrages/udlånes til andre. Brugsretten til nummereret skabsplads kan opretholdes ved: a) Rettidig betaling af kontingent, betalingsfrist efter rykkerbrev: 14 dage. b) Deltagelse i mindst én af de årlige tre arbejdsdage eller andet frivilligt arbejde. c) At man er ude at sejle mindst 5 gange årligt i 3) Benyttelse af klubhus. Klubhus benyttes på hverdage til kl af Furesø Kommunes institutioner. Medlemmer har i dette tidsrum adgang til toilet og skabe samt adgang til isætning/optagning af kano/kajak. Klubhuset benyttes efter kl og i weekender til medlemsaktiviteter, særligt åbent hus om torsdagen fra kl. 19. Området omkring huset er offentligt tilgængeligt. Huset udlånes ikke til private arrangementer. Medlemmer kan dog efter aftale med formanden afholde f.eks. fødselsdage på pladsen, men ikke afholde andre fra benyttelse. 4) Benyttelse af klubbåde. Klubkanoer og kajakker er til medlemsbrug. Har man ét personligt medlemskab kan man benytte én klubbåd. Har man familiemedlemskab kan man have sine børn med i f.eks. kano 2. Brug af kajakker kun efter bestået kajakprøve. Man kan via bookingsystemet reservere en klubkano én gang i en 14-dages periode. 5) Bil-kørsel til klubhus og område: Kørsel med bil til området er kun via V.M.Amdrupsvej til parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at køre på stien mellem parkeringspladsen og klubhuset. Bilkørsel ad privatvejen Løvbakken er ikke tilladt. Ny arkiv G (K)>kanoklub love FK Farum Kano- og Kajakklub Skallepanden V.M. Amdrupsvej

11 34 ivrige medlemmer mødte til arbejdsdag Der var nok at se til for holdet Indretning af container til kajakker Klubskiltet på broen fik en opfrisker Oprydning af ubrugte kanoer på kanostativerne Der var rigtig gang i værktøjet Kajak afbrænding Alternativ uglekasse Børnenes fuglekasse var noget af et hit Henrik tog sig af produktionen Reparationer 11 Husudvalget siger tak til de mange deltagere i arbejdsdagen. Der var nok at lave til alle. Alle arbejds sedler blev brugt og meget mere blev lavet på medlemmernes eget initiativ. En rigtig fin arbejdsdag. Husudvalget

12 Forberedelse til container og kælder renovering 25. Marts Container på plads Kælderen tømt for fartøjer Arne liner op til kajak container Ole og P:H En bid af gangen John og Ole Hvad nu? vi skal også selv ud Et stykke mere Det lysner Klubbens både klar til Containeren 12

13 Lange arme og en god ballance en stor fordel Kælderbanden i arbejde. Der skulle tænkes inden der blev taget fat. Ingen blev våde, men det var tit lige ved. Det var tunge sager der skulle hives op, fx en hel sæk cement støbt fast om en stolpe Den var tung Men op kom den Arbejdet med at fjerne det sidste gulv var noget Den var tung større end vi havde tænkt os. Det var virkelig hårdt arbejde. Men godt humør hjælper altid på besværlighederne, begge dele var der nok af. Stor tak til deltagerne. Det nye gulv er så småt i støbeskeen, men der går nok det meste af sommeren inden det er på plads. Godt der lige var noget at holde i Kajaktræning og sjov i svømmehallen Vinteren igennem har der været kanoer og kajakker i bassinerne i Farum Svømmehal. Man har selv eller under hjælp og vejledning kunnet prøve at dygtiggøre sig eller vedligeholde sine færdigheder. Der blev prøvet at lave en grønlændervending, eller måske lave en kæntring og så selv eller sammen med en makker få tømt vandet ud af kajakken og komme op i den igen. Også tid til leg og sjov har der været. På fotoet ligger en foskano klar til at komme i vandet. KRS 13

14 Føljeton 3. del Renovering af kældergulv. Mange gode kræfter var i gang med at finde ud af, hvor vi kunne låne svejseværk og regulerbare understøttelser til stålkonstruktionen. Det endte med på et møde, at Ole Kristiansen fremlagde en plan om at hele konstruktionen skulle laves på et smedeværksted han kendte. Det blev også ved et hurtigt telefonmøde vedtaget at konstruktionerne skulle galvaniseres. Det ville Ole også sørge for. Det skabte lidt ro omkring sagen, bortset fra nogle få telefonsamtaler og hurtige beslutninger ordnede Ole det hele Det var jo herligt. Det sidste kældergulv blev fjernet og kørt til genbrugsstationen, det blev til en hel del kørsler med fuldt læs. Kort efter fik vi besked på, at jernkonstruktionerne ville ankomme fra galvanisering i Sverige ugen efter, men desværre var det en forkert last, så vi måtte vente nok en uge. Heldigvis var Ole på pletten, da ladningen ankom, så han fik lokket chaufføren til at læsse af på parkeringspladsen ved Skallepanden i stedet for i industrikvarteret. Nu stod det fint og ventede på at stærke klubmedlemmer fik alle jernene hen til kælderen. Hvert jern vejer ca. 120 kg. På generalforsamlingen blev det meddelt, at der ikke var frokost før alle jern var i kælderen. Ole havde en smart lille kørevogn, der lettede transporten meget. Nogle sultne medlemmer mente nok de kunne snuppe en enkelt bro, men de måtte puste ud et par gange undervejs. At få bakset de lange tunge jern ned i kælderen og lagt an på molerne var lidt af et problem. Der var ikke mange cm at sno sig på, på grund af stolperne der bærer stuegulvet. Efter en del snakken om hvordan, blev alle jernene lagt ud. Det var et halsbrækkende projekt at ligge i en kano og lege med jernene, men Ole var frisk og påtog sig opgaven. Ole var åbenbart blevet lidt varm af alle anstrengelserne, for han tog sig lige et bad i sumpen. Der opstod nok et Tungen lige i munden problem, jernene kunne ikke komme helt ned på grund af grene og andet skidt, der gennem tiden var flydt ind under det gamle gulv udefra. Vi ville prøve om vi kunne spule grene og slam ud med en stor pumpe. Grene, blade Hvor blev ole af? og andet var jo flydt ind af sig selv, så måske. Husudvalget ringede lidt rundt til nogle flinke folk i kommunen, der var meget hjælpsomme. Vi fik lov til at låne en stor dykpumpe på renseværket samt alle de slanger, de havde. Vandet After swim vi skulle spule med skulle hentes et stykke fra kælderen, for at undgå at der ikke kom for mange grene og skidt med ind. 14

15 Vi brugte en del tid på at anbringe pumpen på anløbsbroen, trække ledning og rulle slange ud. Desværre viste det sig, at slangerne var for korte, pumpen for svag og grenene for indfiltret nede i sumpen, det duede ikke, men det blev da prøvet. Det gik der nogle timer med. Nyt at se langs kysten I Nørreskoven syd for Furesøbad findes en mindre bestand af jordegern, som man kan være heldig at få at se. Jordegern er en invasiv art der sikkert er sluppet ud i naturen ved et uheld, eller ubetænksomme kæledyr ejere har sluppet dem ud når de er blevet trætte af dem. Fr. borg Amt avis kun for rygere og grønthandlere Husudvalget/bladudvalget, Arne, Kristian og Bent ville prøve om man ved hjælp at et stort anker kunne trække så meget møg ud af kælderen, at jernene kunne komme helt på plads. Der blev bundet et langt tov i hver ende af ankeret, så vi kunne trække det frem og tilbage. Arne stod på bredden modsat forpladsen, Kristian stod ved porten for at styre tovet, Bent halede ankeret tilbage. Jeg skal ellers lige love for, at der blev trukket store læs grene ud, hver gang vi trak, men desværre, det var så filtret sammen nede i vandet, at det simpelthen var har du husket at forny dit sejlpas til farum sø umuligt at få renset det hele op. Arne mente det var bedst Medlemskort at få etableret en dæmning, Farum Kano- og Kajakklub pumpe vandet helt væk, så vi Skallepanden V. M. Amdrupsvej 17 Farum kunne gå på bunden og få fjernet de indfiltrede grene. Det var igen de flinke kommunefolk, der var behjælpelige. Vi fik lov til at hente sække til at fylde sand i, så der kunne bygges en midlertidig dæmning. Der er indkøbt sand til at fylde i sækkene, så nu skal Medlem nr...skab nr...bådplads nr... vi bare have arbejdet gjort. Der satses på, at Navn... mange medlemmer vil hjælpe til i weekenden 16/17juni. Se hjemmesiden.?? 20 15

16 B Eftersendes ikke men returneres ved varig adresseændring. Afsender: FKK, V.M. Amdrupsvej 17, 3520 Farum Klubtrøjer Sportsbluser "Game active" fås i str S - M - L - XL - XXL Pris med FKK logo på bryst og ryg Kr. 265,- Kan købes i klubben på klubaftener i sæsonen samt ved øvrige klubarrangementer Bogen er skrevet af medlemmer i Farum Kano-og Kajakklub og kan købes i klubben kun kr. En mand var kommet til skade og kom på skadestuen. Sygeplejersken der skal udfylde papirerne spørger: er de gift? Nej jeg er bare væltet på min knallert. Lægen: -Jeg sætter dem på en diæt på 2000 kalorier om dagen. Patienten: -Ok skal jeg tage dem før eller efter jeg har spist? Deadline på næste KAJANOEN er 23.oktober

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet

VEDTÆGTER. NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet VEDTÆGTER NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1. 1.1 Klubbens navn er Nordjydsk Klatreklub (NJK). 2.1 Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 3.1 Klubbens formål er at varetage sportsklatring på kunstige

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 FORORD Pr. 1.1.2001 etablerede IF32, GIC og Hvissinge FC en overbygning kaldet Glostrup Fodbold Klub (GFK). Overbygningen blev etableret for de store drenge og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere