Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar"

Transkript

1 Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at vurdere behovet for lovgivning om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar. Det afspejler ikke Europa-Kommissionens holdning og foregriber ikke dens eventuelle kommende beslutninger om enkeltmandsselskaber. INDLEDNING [1] I sin handlingsplan fra 2012 om europæisk selskabsret og virksomhedsledelse fastslog Kommissionen, at europæiske SMV'er (små og mellemstore virksomheder) spiller en afgørende rolle for styrkelsen af EU's økonomi, især i den nuværende økonomiske krise. Der er allerede gjort meget for at gøre tilværelsen lettere for SMV'er på en række områder, hvor de ser ud til at have problemer, blandt andet i forbindelse med revisionen af loven om små virksomheder (small business act) i Selskabsretligt mener Kommissionen, at SMV'er har brug for enklere og mindre belastende vilkår for at drive virksomhed i hele EU. Det er fortsat en klar prioritet for Kommissionen at træffe konkrete foranstaltninger på dette område. Da der ikke er udvikling i forhandlingerne om forslaget til et europæisk privat selskab, viste den offentlige høring i 2012, at de berørte parter ikke var tilbøjelige til at fortsætte forhandlingerne om forslaget, men samtidig gerne ville udforske alternative løsninger. Formålet med denne høring er at få mere tilbundsgående oplysninger om, hvorvidt harmoniseringen af de nationale love om enkeltmandsselskaber faktisk vil give virksomhederne, og især SMV'erne, enkle og fleksible regler, der er kendt i hele EU, og samtidig mindske deres nuværende omkostninger. Vi vil tage højde for svarene i vores vurdering af behovet for og virkningen af et eventuelt nyt instrument. Det 12. selskabsretsdirektiv (direktiv 2009/102/EF) omhandler enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar. Direktivet indebærer kun en meget begrænset harmonisering af de nationale love og omhandler ikke afgørende spørgsmål som f.eks. registreringskrav, kreditorbeskyttelse, flytning af registreringssted, mindstekapitalkrav og opløsning. Alle disse spørgsmål skal reguleres på nationalt plan. Tilsyneladende forhindrer de omkostninger og risici, der er forbundet med at skulle underlægge sig flere forskellige nationale retssystemer, ofte virksomhederne i at udvide deres aktiviteter i udlandet. Desuden kan den manglende tillid til udenlandske selskabsformer gøre det vanskeligt for SMV'er at gå ud på det indre marked. De nuværende forholdsregler for at fremme virksomhedernes mobilitet, f.eks. direktivet om grænseoverskridende fusioner, forordningen om det europæiske selskab og Domstolens retspraksis, tager ikke højde for alle SMV'ernes behov. Derfor indeholder spørgeskemaet spørgsmål om behovet for et lovgivningsinstrument på EU-plan og om dets eventuelle indhold samt spørgsmål om aktuelle hindringer for virksomheder, der ønsker at vokse sig større på det indre marked. Svar kort og præcist på spørgsmålene med fokus på de specifikke spørgsmål, der stilles, og indsend dit svar senest den Spørgeskemaet (som du finder nedenfor) besvares online eller, hvis der er bilag til besvarelsen, sendes pr. til Ordliste: Anpartsselskaber: Se listen over sådanne selskaber i Direktiv 2009/102/EF, bilag I, Aktieselskaber: Se listen over sådanne selskaber i direktiv 2012/30/EU, bilag I,

2 Se den særlige databeskyttelseserklæring [1] Spørgsmål med en asterisk skal besvares. I. Oplysninger 1. Angiv, om du svarer på vegne af: a) Offentlig myndighed b) Privat virksomhed c) Virksomhed i den offentlige sektor d) Universitet/forskningsinstitut/tænketank eller lignende e) Advokat/notar f) Erhvervssammenslutning/erhvervsorganisation/handelskammer eller anden sammenslutning eller organisation g) Fagforening/medarbejderorganisation eller lignende h) Enkeltperson i) Forbrugersammenslutning j) Andet Angiv nærmere: (højst 500 tegn)

3 Dit hjemland: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Navn og adresse: 2. Oplysninger om din virksomhed 2.1 Virksomhedens størrelse a) Mikrovirksomhed (0-9 ansatte) b) Lille virksomhed (10-49 ansatte) c) Mellemstor virksomhed ( ansatte) d) Stor virksomhed (over 250 ansatte)

4 2.2 Din virksomheds retlige form a) Enkeltmandsvirksomhed b) Anpartsselskab c) Aktieselskab d) Europæisk selskab (SE-selskab) e) Andet (selskab med ubegrænset ansvar, interessentskab osv.) Er du et enkeltmandsselskab? Er du aktionær i et andet enkeltmandsselskab?, i mit hjemland b) Ja, i et andet EU-land c) Nej 2.3 Din virksomheds aktivitetsområde a) Varer b) Tjenesteydelser c) Andet 2.4 Hvor er din virksomhed i øjeblikket registreret? EU-land ikke-eu-land

5 Vælg land Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Angiv land: (højst 500 tegn) 2,5. Er din virksomhed allerede involveret i handel/aktiviteter på tværs af grænserne i EU? Hvor stor en procentdel udgør din grænseoverskridende handel i EU af din samlede omsætning? a) 1-10 % b) % c) % d) over 50 % e) Det ved jeg ikke

6 2.6. Har din virksomhed planer om at involvere sig i handel på tværs af grænserne inden for en overskuelig fremtid? 2.7 Er din organisation registreret i registret over interesserepræsentanter? Du kan registrere din organisation ( inden du indsender dit bidrag II. Behov for harmonisering 1. Er du enig i, at SMVer's generelle deltagelse i grænseoverskridende handel/aktiviteter i EU er lav i forhold til deres muligheder? Bemærkninger: (højst 500 tegn) 2. Er det svært for SMV'er at udvide deres kommercielle aktiviteter/handel ved at oprette en afdeling eller et datterselskab i udlandet (inden for EU)?

7 Bemærkninger: (højst 500 tegn) 3. Er det svært for SMV'er at flytte deres registrerede kontor, hovedkontor eller vigtigste forretningssted til udlandet (inden for EU)? Bemærkninger: (højst 500 tegn) 4. Hvorfor er det svært for SMV'er at udvide deres kommercielle aktiviteter/handel ved at oprette en afdeling eller et datterselskab i udlandet (inden for EU)? a) Omkostninger til at overholde udenlandsk lov (oversættelse, registrering/gebyrer, kapitalkrav, indberetning, driftsomkostninger inkl. juridisk lovgivning m.m.) b) Finansieringsvanskeligheder på grund af grænseoverskridende aktiviteter c) Udgifter til juridisk vejledning ved oprettelse af virksomhed i det udenlandske retssystem d) Manglende viden om/tillid til udenlandske selskabsformer e) Andet f) Det ved jeg ikke

8 Angiv nærmere: (højst 500 tegn) Bemærkninger: (højst 500 tegn) 5. Hvilke omkostninger ved at opfylde lovgivningen er efter din opfattelse den største forhindring for at flytte eller udvide de kommercielle aktiviteter/handelen ved at oprette en afdeling eller et datterselskab i udlandet (inden for EU)? a) Registreringsgebyrer (herunder notarsalærer) b) Startkapital c) Årlige driftsomkostninger, herunder indberetning, regnskaber, revision, juridisk vejledning d) Oversættelse e) Andet (f.eks. arbejdsret, sundhed og sikkerhed m.m.) 5.1 Er denne hindring: a) stor b) mellemstor c) lille 5.2 Er denne hindring: a) stor b) mellemstor c) lille

9 5.3 Er denne hindring: a) stor b) mellemstor c) lille 5.4 Er denne hindring: a) stor b) mellemstor c) lille Angiv nærmere: (højst 500 tegn) 6. Ville en harmonisering af lovkravene for enkeltmandsanpartsselskaber på EU-plan tilskynde til/lette stigende grænseoverskridende aktiviteter for SMV'er i EU? (harmonisering kunne blandt andet omfatte registrering, oprettelsesmetoder, startkapital, kreditorbeskyttelse, flytning af registreringssted, registrering af underafdelinger) Hvad ville ellers øge sådanne aktiviteter i SMV'er? a) Oplysningskampagne b) Brug af kvikskranker c) Andet

10 Angiv nærmere: III. Kvantificerbare data 1. Hvor mange enkeltmandsanpartsselskaber er der i dit hjemland på den dato, hvor du udfylder spørgeskemaet? Angiv antallet: 2. Hvor mange enkeltmandsaktieselskaber er der i dit hjemland på den dato, hvor du udfylder spørgeskemaet? Angiv antallet:

11 3. Hvad er mindstekapitalkravet (i euro) for at oprette et enkeltmandsanpartsselskab i dit hjemland? Hvis kravet varierer fra sektor til sektor, bedes du oplyse det mest udbredte. Angiv beløbet: 4. Hvad er mindstekapitalkravet (i euro) for at oprette et enkeltmandsaktieselskab i dit hjemland? Hvis kravet varierer fra sektor til sektor, bedes du oplyse det mest udbredte. Angiv beløbet: 5. Hvad er registreringsomkostningerne (i euro, inklusive stempelafgift og/eller maksimalt notarsalær) for et enkeltmandsanparts selskab i dit hjemland? Angiv beløbet: 6. Hvad er registreringsomkostningerne (i euro, inklusive stempelafgift og/eller maksimalt notarsalær) for et enkeltmandsaktie selskab i dit hjemland? Angiv beløbet:

12 7. Hvad er de gennemsnitlige udgifter til juridisk rådgivning (i euro) for at oprette et enkeltmands anparts selskab i dit hjemland? Angiv beløbet: 8. Hvad er de gennemsnitlige udgifter til juridisk rådgivning (i euro) for at oprette et enkeltmands aktie selskab i dit hjemland? Angiv beløbet: 9. Hvad er din erfaring med/hvad ved du om de samlede ekstraomkostninger ved oprettelse af et enkeltmands anpartsselskab i udlandet (inden for EU) sammenlignet med at oprette et tilsvarende selskab i dit hjemland? Angiv beløbet: euro a) b) euro c) euro d) Over euro e) Ingen f) Det ved jeg ekstraomkostningerikke

13 Dit hjemland: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Andet land: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland 10. Hvad er din erfaring med/hvad ved du om de samlede ekstraomkostninger ved oprettelse af et enkeltmands aktieselskab i udlandet (inden for EU) sammenlignet med at oprette et tilsvarende selskab i dit hjemland? Angiv beløbet: a) b) c) d) Over 20 e) Ingen f) Det ved jeg euro 999 euro 000 euro 000 euro ekstraomkostningerikke

14 Dit hjemland: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Andet land: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland 11. Hvad er din erfaring med/hvad ved du om de samlede udgifter til juridisk vejledning ved oprettelse af et enkeltmandsanpartsselskab i udlandet (inden for EU) sammenlignet med at oprette et tilsvarende selskab i dit hjemland? Angiv beløbet: a) b) c) d) Over 20 e) Ingen f) Det ved jeg euro 999 euro 000 euro 000 euro ekstraomkostningerikke

15 Dit hjemland: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Andet land: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland 12. Hvad er din erfaring med/hvad ved du om de samlede udgifter til juridisk vejledning ved oprettelse af et enkeltmandsaktieselskab i udlandet (inden for EU) sammenlignet med at oprette et tilsvarende selskab i dit hjemland? Angiv beløbet: a) b) c) d) Over 20 e) Ingen f) Det ved jeg euro 999 euro 000 euro 000 euro ekstraomkostningerikke

16 Dit hjemland: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Andet land: Østrig Grækenland Norge Belgien Ungarn Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland IV. Indhold Et muligt initiativ om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

17 1. Skal et muligt initiativ omfatte enkle regler for registrering af virksomheder online med én fælles standardiseret registreringsformular i hele EU? Bemærkninger: (højst 500 tegn) 2. Skal det mulige initiativ omfatte regler for onlineoprettelse af afdelinger i andre lande (i EU) gennem en central platform af sammenkoblede nationale forretningsregistre? Bemærkninger: (højst 500 tegn) 3. Skal det mulige initiativ harmonisere den mindstekapital, loven kræver for at oprette et enkeltmandsselskab med begrænset ansvar?

18 3.1. Hvad skal den harmoniserede mindstekapital være? a) 1 euro b) euro c) euro d) euro eller mere e) Det ved jeg ikke Bemærkninger: (højst 500 tegn) 4. Skal det mulige initiativ omfatte regler for udlodning/udbytte, hvis en virksomhed er ude af stand til fortsat at betale sin gæld efter at have udbetalt udbytte? Bemærkninger: (højst 500 tegn)

19 5. Hvis mindstekapitalen er mere end 1 euro, skal det mulige initiativ da omfatte regler om kreditorers modstand mod en betydelig nedbringelse af kapitalen? Bemærkninger: (højst 500 tegn) 6. Skal det mulige initiativ omfatte regler om flytning af registreret kontor? Bemærkninger: (højst 500 tegn) 7. Hvis antallet af ejere af et enkeltmandsselskab med begrænset ansvar øges til mere end en, skal det mulige initiativ da i overensstemmelse med national lovgivning omdanne enkeltmandsselskabet til en anden national selskabsform?

20 Bemærkninger: (højst 500 tegn) 8. Skal det mulige initiativ indeholde en begrænsning af, hvor mange enkeltmandsselskaber én fysisk eller juridisk person kan oprette? Hvilken type regler vil du foreslå? (højst 1000 tegn) Bemærkninger: (højst 500 tegn)

21 9. Skal det mulige initiativ omfatte særregler for SMV'er, der vil gøre det lettere og billigere for dem at oprette enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar end for større virksomheder? Bemærkninger: (højst 500 tegn) 10. Skal det mulige initiativ bruge en ny fælles forkortelse (f.eks. SEUP Societas Europea UniPersonam ) for alle enkeltmandsvirksomheder med begrænset ansvar i EU for at styrke tilliden til "udenlandske" selskabsformer? c) Anden forkortelse d) Det ved jeg ikke Dit forslag til forkortelse

22 Bemærkninger: (højst 500 tegn) 11. Skal det mulige initiativ omfatte ikke bare enkeltmandsanpartsselskaber, men også enkeltmandsaktieselskaber? Bemærkninger: V Bemærkninger Hvis du vil afgive yderligere bemærkninger, kan du gøre det her

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2006 KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel

Læs mere

Nemmere virksomhedsoverdragelse

Nemmere virksomhedsoverdragelse Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere