Referat Leverandør 1 Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013"

Transkript

1 Referat Leverandør 1 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 1. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? 2. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? 400 freelance tolke. Fastansatte på de mest brugte sprog fokus på at kvaliteten er i top. 3. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Underskriver tavshedspligtserklæring Underviser/opfrisker tolkeetik (herunder regler om tavshedspligt) på kurser. Fordele i, at lade samme tolk følge borger. Klager behandles med det samme tolk indkaldes til møde. Det noteres, hvis bestemte borgere ikke ønsker én bestemt tolk. 4. Koster alle sprog det samme? 5. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Kvartalsvis online evalueringsskema til kunder. Ekstern virksomhed laver kvalitetssikring af tolkeydelser (arbejdsmiljø, tolkeetik mv. ikke kvalitetssikring af sprog). 6. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? 1

2 Tester ansøgere; lader dem oversætte simultant fra bånd (ekstern leverandør forestår testen). Tester tolketeknik. 7. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? Over 60 % er tidligere universitetsuddannede. Kan levere tolke med erfaring indenfor især sundhedsvæsenet (sundhedspersonale, der yder tolkning som bibeskæftigelse). 8. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Døgnvagt. Skelner ikke mellem akut og planlagt, men har alene tillæg til tolkning udenfor normal arbejdstid (hverdage ). Akuttolkning defineres som levering indenfor 3-24 timer. Planlagt tolkning defineres som tolkning rekvireret senest 24 timer før. 9. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Enkelte sociale arrangementer i løbet af året. Tolkene kan altid rette henvendelse til hovedkontoret hyppig kontakt. Stiller gratis bil til rådighed. Nogle tolke har haft dårlige oplevelser, hvorfor det er relevant med tilknyttede psykologer. 10. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? Anvender Cisco-klient; her skal tolkene ikke møde op på kontor, men kan tolke hjemme fra sig selv. Opkoblingen er sikker (nødvendig med log-in). Kører pt. forsøg med MedCom. 11. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Specielt kursus til videotolke: via tavshedspligt har der ikke været problemer med forstyrrelser ved hjemmearbejdspladser. Har også kapacitet til at tolke kan sidde på kontoret (de centrale bokse anvendes ikke i praksis). 12. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Arrangerer 3 kurser om året, herunder introkurser for nye tolke. Intern certificering. 13. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Interne kurser. 5-7 ansatte fra tolkeakademiet i København (2-årig uddannelse). 14. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? Aften- og weekendkurser. 15. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Anvender bl.a. translatøruddannede eller eksternt firma for at sikre kvalitet. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 1. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? Sender påmindelser ud til tolkene dagen før. 2. Hvad er rimelig leveringstid? Akut tolking; 3-24 timer Telefontolkning: ½ time Planlagt tolkning; over 24 timer 3. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Pr. linje når 20 linjer ved 60 anslag. 4. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? 2

3 Har bestillingssystem, hvor kunden kan følge med i bestillingen (om den er under behandling etc.). Evalueringer har vist, at systemet fungerer. 5. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Bekræfter i dag inden 48 timer via mail (mellem 1 minut og 48 timer). Vil være rimeligt at kræve indenfor 24 timer. Hvilke tendenser ser I på markedet? 1. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Risiko for forvirring hos kunden; ikke mulighed at anvende den samle tolk i samme sagsforløb, hvis forskellige leverandører. Anbefaler ét samlet udbud. Vurderer ikke, at vi risikerer at udelukke potentielle tilbudsgivere. 2. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Anbefaler ikke geografisk opdeling. 3. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? Silkeborg/Herning. 4. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Oplys antal tolketimer i materiale, herunder hvor meget videotolkning og hvor meget fremmødetolkning. Har I gode råd til udbud? 1. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Tillæg for tolkeydelser, der leveres udenfor normal arbejdstid. Ved fysisk fremmøde betales pr. påbegyndt time. Ved video-/telefontolkning betales pr. påbegyndt ½. time. Vil gerne have befordring separat. Kvalitet. 2. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? Absolut økonomisk fordel i at bestille en heldags-/halvdagstolk. Det fungerer fint. 3. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? 4. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? Forslag om at stille krav om engangstest ved leverandørens ansættelse af medarbejdere. Anbefaler at vi vurderer/ser på tolkenes uddannelsespapirer. Fokus på, at leverandøren afholder kurser for medarbejdere. Stil scenarier op og afprøv/test firmaer i forbindelse med tilbudsevaluering (bestil tolk til opgave og vurdér herudfra). Spørg ind til, hvordan leverandøren ansætter medarbejdere samt hvilke krav de har til medarbejdere. 5. Andet? Kurser for tolkebrugere. Der anvendes mest fremmødetolkning. 3

4 Referat Leverandør 2 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 16. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? 96 sprog. Nogle sprog har så forskellige dialekter, at de ikke kan forstå hinanden. 17. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? Problematik, når der ønskes navngiven tolk. Nogle tolke forsøger at afpresse ved kun at blive mod højere løn. Godt netværk ingen problemer med at rekruttere 7 fastansatte, der kan rykke ud i de fleste tilfælde. Derudover freelance-baseret. I tilfælde af umiddelbare afbud tilbydes gratis video- eller telefontolkning. 18. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Afhængig af tilbagemelding fra kommunerne. Evaluering til brugerne én gang om året. Hvis der er beviser nok anmeldes tolken helt essentielt er, at der er beviser nok. I tilfælde, hvor borgers navn oplyses, spørges tolken, om der foreligger inhabilitetsspørgsmål. Ellers opfordres tolken til selv at sige fra. 19. Koster alle sprog det samme? 4

5 Ja. Samme betingelser for alle sprog. Skelner ikke mellem små og store sprog. Telefonbeskeder gratis. 20. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Skriftlige oversættelser sikres ved at sende test til translatører og andre fagfolk. Mundtlige tolkninger testes af ekstern leverandør. 21. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? Test ved ekstern leverandør er ikke nok til at teste tolkens reelle kvalifikationer. Leverandør tester selv tolkene i forskellige emner/fagområder endnu ikke godkendt. Mange tolke er ikke interesseret i at deltage i test. 22. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? Nødvendigt at tolkene er opdateret på lovgivning. Sender links ud og forpligter tolke til at holde sig orienteret. 23. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Problematisk med små kommuner/sprog. Kan oftest levere videotolkning her og nu. Ikke tillæg for akut tolkning. Jo bedre tid før der rekvireres, jo større sikkerhed er der for levering af alle sprog. 24. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Gratis psykologhjælp til tolkene. 25. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? MedCom og Cisco. Fast internetforbindelse; trådløs forbudt. 26. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Studier i Aarhus (25 isolerede kabiner) i Horsens (15 isolerede kabiner). Opkræver ikke befordring ifbm. videotolkning. Opkræver pr. halve time. Tolke kan sidde hjemme, men skal i sådanne tilfælde opfylde nærmere specificerede krav (notat fra Region Midtjylland) (hjemmearbejdspladsen tjekkes inden godkendelse). Fast forbindelse. Specialtavshedspligt; konkret vurdering, om tolkene har plads/separat rum til at lave telefontolkning. Muligt at koble 3 parter på fra 3 fysiske steder; fx hvis borger sidder hjemme. 27. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Arrangerer kurser (4x4 timer) for tolkene med en psykolog, som forklarer vigtigheden af opgaven. Endvidere omfatter kurset emner som vigtigheden af rettidig fremmøde, specificering af kommuners behov/typer af sager, tolkeetik, tolketeknik mv. Kurset er obligatorisk for alle tilknyttede tolke og afholdes løbende. 28. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? 29. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? 30. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Fast leverandør til justitsministeriet. Translatører. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 6. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? 7. Hvad er rimelig leveringstid? Akut: ½-1 time; ikke tillæg ved akut. I tilfælde, hvor tolk skal bruges hurtigere end det, tilbydes videotolkning. Leveringstid er afhængig af størrelsen på sproget. 8. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Justitsministeriets linjetakst. 9. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? 5

6 Har online bestilling. Skal bekræfte indenfor 2 timer. Har mulighed for at sende en fastansat. 10. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Ordrebekræftelse indenfor 2 timer; i nogle tilfælde svar med det samme. Bekræftelsen sendes automatisk. Sender skriftligt svar ved afbud. Nødvendigt at afklare eksakt dialekt. Hvilke tendenser ser I på markedet? 5. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Mange/de fleste bureauer kan levere begge dele. 6. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Anbefaler at der udbydes i ét samlet, geografisk område. 7. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? 8. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Har I gode råd til udbud? 6. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? 7. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? 8. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? 9. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? 99 % af autoriserede tolke vil ikke arbejde for den løn, som samtlige tolkebureauer betaler. Der findes ikke deciderede uddannelser inden for tolkning; 97 % af tolkene arbejder freelance og har tolkning som et bijob (de kan således sjældent betale sig for dem at brug tid og penge på en langvarig uddannelse). Krav om kortvarige kurser er optimalt. 10. Andet? 6

7 Referat Leverandør 3 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 31. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? 108 forskellige sprog. 32. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? Har ca. 850 tolke tilknyttet freelance (enkelte fastansatte). 33. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Tolke underskriver samarbejdsaftale og tavshedspligterklæring iht. Straffeloven 152. Mht. habilitet siger tolkene selv fra tolkene ved ikke, hvilken borger, der skal tolkes for, før de er der tolke sige selv fra. Tilfælde vedr. inhabilitet sker yderst sjældent. 34. Koster alle sprog det samme? 35. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? 36. Tester ikke tolkenes kvalitet. I specielle situationer tager etableret tolk med ud og overværer tolk. 37. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? 38. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? 7

8 Ikke nødvendigt læger bør forklare på et niveau, så alle kan forstå det. I praksis er kunder ikke villige til at betale ekstra herfor. Dog kan leverandør finde aktuel tolk men anbefales at lade det være samme pris. 39. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Hvis der er tale om korte beskeder, anvend typisk telefontolkning. 40. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Overholdelse af arbejdsmarkedslovgivningen. Forsikring på tolkene. 41. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? Almindelig softwareklient og webcam. Sundhedsdatanettet sikrer sikker netforbindelse. 42. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Videotolkning er bedre end telefontolkning. Tolkene sidder centralt ikke etisk korrekt at sidde hjemme. Dog OK, hvis man har separat værelse, hvorfra tolk kunne videotolke. Leverandør skal tjekke forhold for at sikre opfyldelse af tavshedspligt mv. Vil dog vurdere ud fra konkret behov. 43. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Bruger erfarne tolke til at uddanne nye. 44. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Størstedelen af personale har arbejdet hos leverandør i lang tid. Holder ikke løbende kurser. 45. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? 46. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Altid ved translatører. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 11. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? 12. Hvad er rimelig leveringstid? 13. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Betaler pr. ord og bekræftelseshonorar, jf. justitsministeriet. Minimum 25 linjer og startgebyr på 255 kr. Herudover muligt at indhente tilbud på større opgaver. Anbefaler at holde skriftlige opgaver ude af udbuddet, da der altid vil skulle anvendes underleverandører hertil. 14. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? Nej. Rekvireres via mail og telefon helst telefon. Her er dialog med det samme. Bekræfter mundtligt med det samme (hvis store sprog). 15. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Hvilke tendenser ser I på markedet? 9. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? God ide. 10. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Absolut en fordel at opdele geografisk ellers betaler nogle kommuner kørsel for andre. Vanskeligt for én leverandør at dække alle 15 kommuner (udbyd pakker, hvor geografisk nærtliggende kommuner samles). 11. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? Lade tilbudsgivere forklare eventuelle forbehold. 12. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? 8

9 Definér de vigtigste og definér, hvor stor andel, der er videotolkning. Vigtig med statistik. Har I gode råd til udbud? 11. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? God idé at differentiere store og små sprog. Evt. lade store sprog være inkl. kørsel og små sprog ekskl. kørsel (betale befordring separat). Betale pr. første påbegyndte time; derefter pr. ½. time. Transport; statens takster på 3,82 kr./km. Der skal max betales for 100 km. Aflønning: 180 kr./time; 90 kr./time på landevej; + befordring. 12. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? Er absolut anbefalelsesværdigt. Efterspørg på hele og halve dag minutters pause pr. time. 13. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? Rigtig mange leverandører i Danmark, men kun en mindre fåtal vil kunne løse en samlet opgave. Brug referencer til at afklare, hvem der er kvalificeret. Vurdér ud fra leverandørens levetid. 14. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? Kun translatører til skriftlige opgaver ekstern leverandør. 15. Andet? Krav om leveringssikkerhed, som kan udløse bod ved manglende overholdelse. 9

10 Referat Leverandør 4 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 47. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? De gængse, sprog har pt. 89. Nogle små sprog kan måske kun tilbydes via videoeller telefontolkning. Vil ikke love at kunne levere alle sprog/dialekter. 48. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? Enkelte fastansatte resten er ansat på freelance-basis. 49. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Vil i de små sprog ofte være den samme tolk i mange sammenhænge. Tolkens evt. inhabilitet afklares først ved mødestart, hvor tolken ser, hvem borgeren er. Anbefaler tolk at aflyse tolkeopgave, hvis de kender borgeren. 50. Koster alle sprog det samme? Differentierer ikke i priserne på små og store sprog. 51. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Ryger ud, hvis de ikke er stabile. Hvis leverandør er usikker på tolkens færdigheder, kaldes de ind til test. 10

11 Minimum 21 år ved ansættelse; der kan forekomme dispensation ved små sprog. Opfølgningsmøder med tolkene hver 3-6 måned. 52. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? Benytter ansat tolk (med relevant modersmål) til test af nye medarbejdere, hvis der er tvivl om kompetencer. 53. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? Mange medicinstuderende og sagsbehandlere ansat. Ja, leverandør tilpasser selv om muligt. Kan ikke garantere levering af tolke med specialviden. Leverandør forventer, at kunden/sagsbehandler gør opmærksom på, hvad opgaven går ud på/hvis der er specielle behov, ved rekvirering. 54. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Døgnvagt. Akuttolkning defineres som tolkning leveret samme dag som bestilling. Der opereres med tillæg ved akut tolkning. Telefontolk indenfor 5 minutter fremmødetolk indenfor 2 timer. Ikke på alle sprog kan der leveres akut fremmødetolkning. Måske åbne op for, at det er nok at kunne levere små sprog via videotolkning. Planlagt tolkning kan oftest leveres efterfølgende dag (hvis det er de store sprog). 55. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Hovedsaligt freelancetolke; en enkelt fastansat. Tilbyder psykolog til tolke, der har haft uheldige oplevelser. Søger at skabe fællesskab via åbenhed på kontoret, tæt relation til tilknyttede tolke, sociale arrangementer. Løntillæg til tolke med specielle kompetencer. 56. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? MedCom der fremsendes link. Datatilsynet har godkendt videotolkning på tablet. 57. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Altid billigere ved videotolkning. Sidder et centralt sted tydeligt at tolkene er tilknyttet leverandøren (skilt på bagvæg og navneskilt). 58. Har I egen uddannelse af medarbejdere? 59. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Kurser i tolketeknik, tolkeetik etc. Har også en del nye tolk; Jo mere erfaring man får, jo sværere opgaver får man. 60. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? 61. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Anvender translatører i 90 % af tilfældene (dyrere end almindelige tolke). Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 16. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? Alle tolke får påmindelse pr. SMS aften før tolkeopgave. Modtager endvidere rekvisition pr. mail med rekvirent og CPR-nr. 17. Hvad er rimelig leveringstid? Des tidligere bestilling, des større mulighed for at tolk kan leveres. Videotolkning er altid mulig. 18. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Pr. linje og uden minimumspris/startgebyr. 11

12 19. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? Har online booking. Systemet gemmer rekvirentoplysninger. Kan ikke bekræfte ordre lige med det samme (kan ringe tilbage og bekræfte kort efter (5-10 minutter)). Kan evt. stille krav om at rekvirering af store sprog skal kunne bekræftes med det samme. Kan se af systemet om og hvem der er booket. 20. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Ja typisk via mail (muligt med SMS efter ønske). Hvilke tendenser ser I på markedet? 13. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Opdeling kan ikke anbefales. 14. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? 15. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? Ofte mange beskrivelser stort (måske) irrelevant arbejde. Vægt højt på service. Undgå kun at se på pris. 16. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Har I gode råd til udbud? 16. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Den faste pris vil blive højere, hvis der efterspørges priser inkl. transport. Der faktureres pr. påbegyndt time (i forhold til den første time), herefter faktureres for pr. påbegyndt ½. time. For at sikre kvalitet, skal det kunne betale sig at køre ud til en tolkeopgave. 17. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? God ide. Pause på 10 minutter pr. time vigtigt at holde pauser. 18. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? 19. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? 20. Andet? Guide til personale om, hvorledes tolke bør anvendes. Velkomstbrev til nye kunder (til alle dele af organisationen). Oplys aldrig tolkens telefonnummer til borgeren. 12

13 Referat Leverandør 5 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 62. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? Ca. 80 sprog antallet øges hele tiden. Flere dialekter opstår hele tiden. Sprogene tilpasses den aktuelle efterspørgsel Arbejder med 7 hovedsprog. Majoriteter af bestemte sprog i specifikke/forskellige dele af landet. 63. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? 64. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Tolkene gøres klar over, hvilke konsekvenser det får, hvis regler om tavshedspligt og habilitet ikke overholdes. Vurderes ikke at være et reelt problem; skader tolkens omdømme, hvilket denne ikke har interesse i. I mange sammenhænge vigtigt, at den samme tolk følger et forløb men på den anden side må borger/tolk ikke blive for tæt tolken skal være neutral. Nogle gange problematisk at tolken tolker for borgeren i mange forskellige sammenhænge (bliver inhabil). 13

14 Leverandør må ikke være databehandler; må ikke have personoplysninger og kan derfor ikke på forhånd vide, hvorvidt tolken inhabil. Står først klart ved tolkens fremmøde, hvor tolkene selv siger fra (hvis denne fx er i familie med borgeren).er tolken inhabil ved en bestemt borger bliver dette registreret i tolkens kartotek så det ikke gentager sig. Større habilitet ved videotolkning, når tolkene kommer fra andre stedet i landet. 65. Koster alle sprog det samme? Samme pris på små og store sprog. Der kan være behov for ekstra pris i forbindelse med nye, små sprog (svært at rekvirere tolke). 66. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Ved nye sprog kan det være svært at få kvalificerede tolke. I praksis kvalificeres tolkene løbende og problemer løses med tiden. Pligt til kursusdeltagelse. Modtager kursusbevis. Fokus på kvalitet og ikke kun på pris. 67. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? 68. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? 69. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon? Har døgnvagt. Akuttolkning leveres indenfor 12 timer (kan levere indenfor 1 time eller mindre, hovedregel så hurtigt som muligt). Benævnelsen akuttolkning skal forstås som tolkning bestilt 12 timer inden tolkningen skal finde sted.) Har akutte tolkninger om dagen. Der opereres ikke med tillæg for akuttolkning indenfor normal arbejdstid (freelance- og fastansatte tolke står klar). Videotolkning udvider mulighederne for akuttolkning. Forskel ml. video/teletolkning: det optiske giver rigtig meget og er klart at foretrække. Telefontolkning ok til korte beskeder og som nødløsning. 70. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Fornuftig behandling, respekt, ordentlig (rettidig) løn, supervision efter behov. Samler tolke til socialt samvær inkl. fagligt input vedr. bl.a. tolkeetik én gang om året. Ved at afholde kurser, sender man et signal om, at man gerne vil videreudvikle tolkene. 71. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? Kobler op på platform medie er som sådan ikke relevant. Nødvendig med installeret klient. Implementeret på MedCom. Bærbar PC med webcam er i princippet nok. Internetforbindelse er altid bedst på en stationær pc der kan opstå problemer ved anvendelse af trådløs netværk. Foregår via krypteret forbindelse. 72. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Implementerede videotolkning i Regionen skal anvende videotolkning i 90% af tolkeopgaverne på sygehusene. Har kontor med 40 pladser i Aarhus samt stationer i Odense og Kolding. Har tolke der sidder fast ved maskiner og laver videotolkning. Normalvis tolkes der ikke fra hjemmearbejdspladser, grundet sikkerhed for overholdelse af tavshedspligt. Dog gives dispensation i enkelte tilfælde, hvor leverandøren har godkendt/besigtiget hjemmearbejdspladsen. Videotolkning kan ikke anvendes, hvor borgeren er stærkt traumatiseret. Videotolkning er især velegnet til tolkning af små sprog, da der ofte kun er få tolke i Danmark. 14

15 73. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Tolke er forpligtet til løbende at deltage i kurser vedr. tolkeetik, tolketeknik mv. Modtager kursusbevis. 74. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Tolke headhuntes via netværk/detektivarbejde. Der modtages også mange uopfordrede ansøgninger 75. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? Via interne kurser. Dialog med bruger og tolk. 76. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Bestillerens krav afgør niveauet på den skriftlige tolkning. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 21. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? Alle tolke har et login til deres kalender hvor de kan se deres opgaver plus, at der dagen før tolkningen sendes en sms til tolken som reminder. 22. Hvad er rimelig leveringstid? Akuttolkning; indenfor 24 timer men kan rykke ud indenfor en time. 23. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Pt. afregnes pr. linje med minimum 25 linjer. 24. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? Ja kan modtage både elektroniske og telefoniske ordrer. Kunden bestiller via log in tolk til et givet tidspunkt, ved at udfylde oplysninger om tid, sted, sprog, evt. bemærkninger (tolk, køn, mm.) Der sendes bekræftelse på ordren når tolk er booket på opgaven. Kunden har via sit log in mulighed for at se samtlige bestillinger og hvor langt leverandør er i processen med at booke en tolk til opgaven, samt tilhørende rekvisitioner. Elektronisk kan dog ikke accepteres her og nu (nødvendigt at afvente accept). Ved de store sprog, kan det dog være muligt af få straks-svar (de har mange tolke tilknyttet). Det er ikke muligt for kunden at booke tolk direkte i system. Kan blive problematisk for leverandøren at give kunder adgang til tolkenes kalendere. Dog vil der i praksis altid kunne leveres ved de store sprogt. Foregår ved at bruge booker møde, leverandør finder ledig tolk og sender/ringer bekræftelse til rekvirent. Hvis der er akut behov, skal der ringes. 25. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Ja, alt efter kundens ønske. Hvilke tendenser ser I på markedet? 17. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Anbefaler at have én leverandør til begge dele. Begrundelse: nemmere for kunden at administrere. 18. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Anbefaler at udbyde samlet. 19. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? 20. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Har I gode råd til udbud? 15

16 21. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Der skelnes ikke mellem akut og planlagt tolkning, men alene mellem, hvornår på døgnet tolkningen udføres (indenfor/udenfor normal arbejderstid (mellem samt weekender/helligdage)). Der aflønnes altid med én time ved fysisk møde. Telefontolkning aflønnes hver ½ time. Priser inkl./ekskl. transport: Helst ekskl. Tidligere set at udbyder betaler transport op til 100 km, men at ordregiver betaler herefter. 22. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? Helt sikkert muligt at spare ved at pulje indkøb. Pause pr. 45 min. (10-15 minutter) pausebehov er individuelt. 23. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? Der er mange potentielle tilbudsgiver, men ikke alle kan løfte en så stor opgave. Forhør andre kommuner om erfaring. 24. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? 25. Andet? Evt. lade leverandører undervise kommunens brugere i brug af tolke i stand til at levere kursus. Lade egenkontrol indgå i udbuddet. 16

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Skemaet indeholder alle spørgsmål med svar, der er modtaget i forbindelse med høringen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk Nummer Spørgsmål

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Akuttolkning Hvis akut tolkebistand rekvireres (videotolkning, fremmødetolkning og telefontolkning) i tidsrummet mandag fredag samt på lørdag/søn

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Akuttolkning Mindstekrav Bureau skal kunne garantere tolkeydelse leveret inden for

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

Marts 2017 TOLKEBISTAND. Vejledning 1 / 19

Marts 2017 TOLKEBISTAND. Vejledning 1 / 19 TOLKEBISTAND Vejledning 1 / 19 God kommunikation via tolk Forord Denne vejledning er skrevet til sundhedspersonale og de administrative medarbejdere, som har ansvaret for tolkeydelserne i vores region.

Læs mere

Værd at vide om tolkebistand

Værd at vide om tolkebistand Værd at vide om tolkebistand regionsyddanmark.dk SYGEHUSENE Værd at vide om tolkebistand Som personale i Region Syddanmark, og du rekvirerer tolkeydelser for fremmedsprogede, er det vigtigt, at du kender

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 431 Offentligt Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioners svar på Anmodning om bidrag til besvarelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter FLYGTNINGEHJÆLPENS TOLKESERVICE Esromgade, opg. 152, 2.sal DK-2200 København N Tlf: 3373 5335 www.flygtning.dk Vejledning i bookingsystem til rekvirenter Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 Du

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp.

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Dagsorden 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Tolkebistand i Region Syddanmark

Tolkebistand i Region Syddanmark Notat Tolkebistand i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsloven Patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt på sygehus, har i

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Er der muligt af få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode:

Notat. A. Antal samlede kilometer? Er der muligt af få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Sags nr. 2012033406 Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler. v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde

Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler. v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde 19.04.2010 Baggrund Business as usual (?) Ny teknologi => nye arbejdsgange => nye (gamle) organisatoriske

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

VK 0215 CADA. Februar 2015. guide til brugere af tolk i Varde Kommune

VK 0215 CADA. Februar 2015. guide til brugere af tolk i Varde Kommune Tolkeguide VK 0215 CADA Februar 2015 guide til brugere af tolk i Varde Kommune Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for tolkning: 3 Hvornår bør du bruge tolk: 3 Hvordan bestiller du tolk: 3 Der er følgende

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Udbud af Rammeaftale med en leverandør om bistand til simultantolkning SPØRGSMÅL/SVAR

SPØRGSMÅL & SVAR. Udbud af Rammeaftale med en leverandør om bistand til simultantolkning SPØRGSMÅL/SVAR 27. Maj, 2015 SPØRGSMÅL & SVAR Projekt Kunde Bistand til simultantolkning Femern A/S Udbud af Rammeaftale med en leverandør om bistand til simultantolkning SPØRGSMÅL/SVAR Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Det

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Fodtøj 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

E-mail. KomUdbud udarbejder referater for hvert dialogmøde. Referater vil i anonymiseret form blive offentliggjort på KomUdbuds hjemmeside.

E-mail. KomUdbud udarbejder referater for hvert dialogmøde. Referater vil i anonymiseret form blive offentliggjort på KomUdbuds hjemmeside. Teknisk dialog vedr. udbud på ortoser Deltagere: Leverandører af ortoser, der har tilmeldt sig teknisk dialog Leverandør 1 Dato 9. og 10. marts 2015 Sted Sagsbehandler Vejle Kommune Susanne Fuglsang Agerbo

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbuddet på levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

Spørgsmål og svar til udbuddet på levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud Spørgsmål og svar til udbuddet på levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. For hver offentliggørelse indsættes

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Juridiske betingelser, afsnit 1 WEBSITE BETINGELSER Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Velkommen til Vikar-Onlines jobbank. Din brug af dette website sker i henhold til følgende betingelser,

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen Manual til E-shoppen Hvordan bruger jeg E-shoppen Version 3 - Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til E-shoppen... 3 Funktionerne i E-shoppen... 3 Søg varer... 4 Søgeresultat og yderligere filtrering/sortering...

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Dato for offentliggørelse:

Dato for offentliggørelse: Dato for offentliggørelse: 10.11.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 Bilag 4: Hvad menes med gennemsnitlig fasttilknyttede vikarpersonale? Hvad skal tallet udtrykke, og som en konsekvens heraf beregnes? 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE Elektronisk udbudssystem quick guide for leverandør 1 1.0 Introduktion.... 4 1.1 Brugen af systemet....4 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 EU-udbud på ortopædisk fodtøj Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Kravspecifikation,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser Sagsnr. 1-23-4-101-25-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Hvor mange

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s 114-200363 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Emini PeopleTrust. Kandidatweb

Emini PeopleTrust. Kandidatweb Emini PeopleTrust Kandidatweb Indholdsfortegnelse 1. Kandidatweb... 3 1.1. Kalender... 4 1.2. Mine opgaver... 6 1.3. Åbne opgaver... 7 1.4. Timesedler... 8 1.5. Lønsedler... 9 1.6. Breve/mail... 10 1.7.

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere