Referat Leverandør 1 Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013"

Transkript

1 Referat Leverandør 1 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 1. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? 2. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? 400 freelance tolke. Fastansatte på de mest brugte sprog fokus på at kvaliteten er i top. 3. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Underskriver tavshedspligtserklæring Underviser/opfrisker tolkeetik (herunder regler om tavshedspligt) på kurser. Fordele i, at lade samme tolk følge borger. Klager behandles med det samme tolk indkaldes til møde. Det noteres, hvis bestemte borgere ikke ønsker én bestemt tolk. 4. Koster alle sprog det samme? 5. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Kvartalsvis online evalueringsskema til kunder. Ekstern virksomhed laver kvalitetssikring af tolkeydelser (arbejdsmiljø, tolkeetik mv. ikke kvalitetssikring af sprog). 6. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? 1

2 Tester ansøgere; lader dem oversætte simultant fra bånd (ekstern leverandør forestår testen). Tester tolketeknik. 7. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? Over 60 % er tidligere universitetsuddannede. Kan levere tolke med erfaring indenfor især sundhedsvæsenet (sundhedspersonale, der yder tolkning som bibeskæftigelse). 8. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Døgnvagt. Skelner ikke mellem akut og planlagt, men har alene tillæg til tolkning udenfor normal arbejdstid (hverdage ). Akuttolkning defineres som levering indenfor 3-24 timer. Planlagt tolkning defineres som tolkning rekvireret senest 24 timer før. 9. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Enkelte sociale arrangementer i løbet af året. Tolkene kan altid rette henvendelse til hovedkontoret hyppig kontakt. Stiller gratis bil til rådighed. Nogle tolke har haft dårlige oplevelser, hvorfor det er relevant med tilknyttede psykologer. 10. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? Anvender Cisco-klient; her skal tolkene ikke møde op på kontor, men kan tolke hjemme fra sig selv. Opkoblingen er sikker (nødvendig med log-in). Kører pt. forsøg med MedCom. 11. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Specielt kursus til videotolke: via tavshedspligt har der ikke været problemer med forstyrrelser ved hjemmearbejdspladser. Har også kapacitet til at tolke kan sidde på kontoret (de centrale bokse anvendes ikke i praksis). 12. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Arrangerer 3 kurser om året, herunder introkurser for nye tolke. Intern certificering. 13. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Interne kurser. 5-7 ansatte fra tolkeakademiet i København (2-årig uddannelse). 14. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? Aften- og weekendkurser. 15. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Anvender bl.a. translatøruddannede eller eksternt firma for at sikre kvalitet. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 1. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? Sender påmindelser ud til tolkene dagen før. 2. Hvad er rimelig leveringstid? Akut tolking; 3-24 timer Telefontolkning: ½ time Planlagt tolkning; over 24 timer 3. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Pr. linje når 20 linjer ved 60 anslag. 4. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? 2

3 Har bestillingssystem, hvor kunden kan følge med i bestillingen (om den er under behandling etc.). Evalueringer har vist, at systemet fungerer. 5. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Bekræfter i dag inden 48 timer via mail (mellem 1 minut og 48 timer). Vil være rimeligt at kræve indenfor 24 timer. Hvilke tendenser ser I på markedet? 1. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Risiko for forvirring hos kunden; ikke mulighed at anvende den samle tolk i samme sagsforløb, hvis forskellige leverandører. Anbefaler ét samlet udbud. Vurderer ikke, at vi risikerer at udelukke potentielle tilbudsgivere. 2. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Anbefaler ikke geografisk opdeling. 3. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? Silkeborg/Herning. 4. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Oplys antal tolketimer i materiale, herunder hvor meget videotolkning og hvor meget fremmødetolkning. Har I gode råd til udbud? 1. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Tillæg for tolkeydelser, der leveres udenfor normal arbejdstid. Ved fysisk fremmøde betales pr. påbegyndt time. Ved video-/telefontolkning betales pr. påbegyndt ½. time. Vil gerne have befordring separat. Kvalitet. 2. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? Absolut økonomisk fordel i at bestille en heldags-/halvdagstolk. Det fungerer fint. 3. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? 4. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? Forslag om at stille krav om engangstest ved leverandørens ansættelse af medarbejdere. Anbefaler at vi vurderer/ser på tolkenes uddannelsespapirer. Fokus på, at leverandøren afholder kurser for medarbejdere. Stil scenarier op og afprøv/test firmaer i forbindelse med tilbudsevaluering (bestil tolk til opgave og vurdér herudfra). Spørg ind til, hvordan leverandøren ansætter medarbejdere samt hvilke krav de har til medarbejdere. 5. Andet? Kurser for tolkebrugere. Der anvendes mest fremmødetolkning. 3

4 Referat Leverandør 2 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 16. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? 96 sprog. Nogle sprog har så forskellige dialekter, at de ikke kan forstå hinanden. 17. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? Problematik, når der ønskes navngiven tolk. Nogle tolke forsøger at afpresse ved kun at blive mod højere løn. Godt netværk ingen problemer med at rekruttere 7 fastansatte, der kan rykke ud i de fleste tilfælde. Derudover freelance-baseret. I tilfælde af umiddelbare afbud tilbydes gratis video- eller telefontolkning. 18. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Afhængig af tilbagemelding fra kommunerne. Evaluering til brugerne én gang om året. Hvis der er beviser nok anmeldes tolken helt essentielt er, at der er beviser nok. I tilfælde, hvor borgers navn oplyses, spørges tolken, om der foreligger inhabilitetsspørgsmål. Ellers opfordres tolken til selv at sige fra. 19. Koster alle sprog det samme? 4

5 Ja. Samme betingelser for alle sprog. Skelner ikke mellem små og store sprog. Telefonbeskeder gratis. 20. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Skriftlige oversættelser sikres ved at sende test til translatører og andre fagfolk. Mundtlige tolkninger testes af ekstern leverandør. 21. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? Test ved ekstern leverandør er ikke nok til at teste tolkens reelle kvalifikationer. Leverandør tester selv tolkene i forskellige emner/fagområder endnu ikke godkendt. Mange tolke er ikke interesseret i at deltage i test. 22. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? Nødvendigt at tolkene er opdateret på lovgivning. Sender links ud og forpligter tolke til at holde sig orienteret. 23. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Problematisk med små kommuner/sprog. Kan oftest levere videotolkning her og nu. Ikke tillæg for akut tolkning. Jo bedre tid før der rekvireres, jo større sikkerhed er der for levering af alle sprog. 24. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Gratis psykologhjælp til tolkene. 25. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? MedCom og Cisco. Fast internetforbindelse; trådløs forbudt. 26. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Studier i Aarhus (25 isolerede kabiner) i Horsens (15 isolerede kabiner). Opkræver ikke befordring ifbm. videotolkning. Opkræver pr. halve time. Tolke kan sidde hjemme, men skal i sådanne tilfælde opfylde nærmere specificerede krav (notat fra Region Midtjylland) (hjemmearbejdspladsen tjekkes inden godkendelse). Fast forbindelse. Specialtavshedspligt; konkret vurdering, om tolkene har plads/separat rum til at lave telefontolkning. Muligt at koble 3 parter på fra 3 fysiske steder; fx hvis borger sidder hjemme. 27. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Arrangerer kurser (4x4 timer) for tolkene med en psykolog, som forklarer vigtigheden af opgaven. Endvidere omfatter kurset emner som vigtigheden af rettidig fremmøde, specificering af kommuners behov/typer af sager, tolkeetik, tolketeknik mv. Kurset er obligatorisk for alle tilknyttede tolke og afholdes løbende. 28. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? 29. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? 30. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Fast leverandør til justitsministeriet. Translatører. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 6. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? 7. Hvad er rimelig leveringstid? Akut: ½-1 time; ikke tillæg ved akut. I tilfælde, hvor tolk skal bruges hurtigere end det, tilbydes videotolkning. Leveringstid er afhængig af størrelsen på sproget. 8. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Justitsministeriets linjetakst. 9. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? 5

6 Har online bestilling. Skal bekræfte indenfor 2 timer. Har mulighed for at sende en fastansat. 10. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Ordrebekræftelse indenfor 2 timer; i nogle tilfælde svar med det samme. Bekræftelsen sendes automatisk. Sender skriftligt svar ved afbud. Nødvendigt at afklare eksakt dialekt. Hvilke tendenser ser I på markedet? 5. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Mange/de fleste bureauer kan levere begge dele. 6. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Anbefaler at der udbydes i ét samlet, geografisk område. 7. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? 8. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Har I gode råd til udbud? 6. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? 7. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? 8. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? 9. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? 99 % af autoriserede tolke vil ikke arbejde for den løn, som samtlige tolkebureauer betaler. Der findes ikke deciderede uddannelser inden for tolkning; 97 % af tolkene arbejder freelance og har tolkning som et bijob (de kan således sjældent betale sig for dem at brug tid og penge på en langvarig uddannelse). Krav om kortvarige kurser er optimalt. 10. Andet? 6

7 Referat Leverandør 3 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 31. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? 108 forskellige sprog. 32. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? Har ca. 850 tolke tilknyttet freelance (enkelte fastansatte). 33. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Tolke underskriver samarbejdsaftale og tavshedspligterklæring iht. Straffeloven 152. Mht. habilitet siger tolkene selv fra tolkene ved ikke, hvilken borger, der skal tolkes for, før de er der tolke sige selv fra. Tilfælde vedr. inhabilitet sker yderst sjældent. 34. Koster alle sprog det samme? 35. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? 36. Tester ikke tolkenes kvalitet. I specielle situationer tager etableret tolk med ud og overværer tolk. 37. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? 38. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? 7

8 Ikke nødvendigt læger bør forklare på et niveau, så alle kan forstå det. I praksis er kunder ikke villige til at betale ekstra herfor. Dog kan leverandør finde aktuel tolk men anbefales at lade det være samme pris. 39. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Hvis der er tale om korte beskeder, anvend typisk telefontolkning. 40. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Overholdelse af arbejdsmarkedslovgivningen. Forsikring på tolkene. 41. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? Almindelig softwareklient og webcam. Sundhedsdatanettet sikrer sikker netforbindelse. 42. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Videotolkning er bedre end telefontolkning. Tolkene sidder centralt ikke etisk korrekt at sidde hjemme. Dog OK, hvis man har separat værelse, hvorfra tolk kunne videotolke. Leverandør skal tjekke forhold for at sikre opfyldelse af tavshedspligt mv. Vil dog vurdere ud fra konkret behov. 43. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Bruger erfarne tolke til at uddanne nye. 44. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Størstedelen af personale har arbejdet hos leverandør i lang tid. Holder ikke løbende kurser. 45. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? 46. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Altid ved translatører. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 11. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? 12. Hvad er rimelig leveringstid? 13. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Betaler pr. ord og bekræftelseshonorar, jf. justitsministeriet. Minimum 25 linjer og startgebyr på 255 kr. Herudover muligt at indhente tilbud på større opgaver. Anbefaler at holde skriftlige opgaver ude af udbuddet, da der altid vil skulle anvendes underleverandører hertil. 14. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? Nej. Rekvireres via mail og telefon helst telefon. Her er dialog med det samme. Bekræfter mundtligt med det samme (hvis store sprog). 15. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Hvilke tendenser ser I på markedet? 9. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? God ide. 10. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Absolut en fordel at opdele geografisk ellers betaler nogle kommuner kørsel for andre. Vanskeligt for én leverandør at dække alle 15 kommuner (udbyd pakker, hvor geografisk nærtliggende kommuner samles). 11. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? Lade tilbudsgivere forklare eventuelle forbehold. 12. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? 8

9 Definér de vigtigste og definér, hvor stor andel, der er videotolkning. Vigtig med statistik. Har I gode råd til udbud? 11. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? God idé at differentiere store og små sprog. Evt. lade store sprog være inkl. kørsel og små sprog ekskl. kørsel (betale befordring separat). Betale pr. første påbegyndte time; derefter pr. ½. time. Transport; statens takster på 3,82 kr./km. Der skal max betales for 100 km. Aflønning: 180 kr./time; 90 kr./time på landevej; + befordring. 12. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? Er absolut anbefalelsesværdigt. Efterspørg på hele og halve dag minutters pause pr. time. 13. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? Rigtig mange leverandører i Danmark, men kun en mindre fåtal vil kunne løse en samlet opgave. Brug referencer til at afklare, hvem der er kvalificeret. Vurdér ud fra leverandørens levetid. 14. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? Kun translatører til skriftlige opgaver ekstern leverandør. 15. Andet? Krav om leveringssikkerhed, som kan udløse bod ved manglende overholdelse. 9

10 Referat Leverandør 4 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 47. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? De gængse, sprog har pt. 89. Nogle små sprog kan måske kun tilbydes via videoeller telefontolkning. Vil ikke love at kunne levere alle sprog/dialekter. 48. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? Enkelte fastansatte resten er ansat på freelance-basis. 49. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Vil i de små sprog ofte være den samme tolk i mange sammenhænge. Tolkens evt. inhabilitet afklares først ved mødestart, hvor tolken ser, hvem borgeren er. Anbefaler tolk at aflyse tolkeopgave, hvis de kender borgeren. 50. Koster alle sprog det samme? Differentierer ikke i priserne på små og store sprog. 51. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Ryger ud, hvis de ikke er stabile. Hvis leverandør er usikker på tolkens færdigheder, kaldes de ind til test. 10

11 Minimum 21 år ved ansættelse; der kan forekomme dispensation ved små sprog. Opfølgningsmøder med tolkene hver 3-6 måned. 52. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? Benytter ansat tolk (med relevant modersmål) til test af nye medarbejdere, hvis der er tvivl om kompetencer. 53. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? Mange medicinstuderende og sagsbehandlere ansat. Ja, leverandør tilpasser selv om muligt. Kan ikke garantere levering af tolke med specialviden. Leverandør forventer, at kunden/sagsbehandler gør opmærksom på, hvad opgaven går ud på/hvis der er specielle behov, ved rekvirering. 54. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon Døgnvagt. Akuttolkning defineres som tolkning leveret samme dag som bestilling. Der opereres med tillæg ved akut tolkning. Telefontolk indenfor 5 minutter fremmødetolk indenfor 2 timer. Ikke på alle sprog kan der leveres akut fremmødetolkning. Måske åbne op for, at det er nok at kunne levere små sprog via videotolkning. Planlagt tolkning kan oftest leveres efterfølgende dag (hvis det er de store sprog). 55. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Hovedsaligt freelancetolke; en enkelt fastansat. Tilbyder psykolog til tolke, der har haft uheldige oplevelser. Søger at skabe fællesskab via åbenhed på kontoret, tæt relation til tilknyttede tolke, sociale arrangementer. Løntillæg til tolke med specielle kompetencer. 56. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? MedCom der fremsendes link. Datatilsynet har godkendt videotolkning på tablet. 57. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Altid billigere ved videotolkning. Sidder et centralt sted tydeligt at tolkene er tilknyttet leverandøren (skilt på bagvæg og navneskilt). 58. Har I egen uddannelse af medarbejdere? 59. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Kurser i tolketeknik, tolkeetik etc. Har også en del nye tolk; Jo mere erfaring man får, jo sværere opgaver får man. 60. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? 61. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Anvender translatører i 90 % af tilfældene (dyrere end almindelige tolke). Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 16. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? Alle tolke får påmindelse pr. SMS aften før tolkeopgave. Modtager endvidere rekvisition pr. mail med rekvirent og CPR-nr. 17. Hvad er rimelig leveringstid? Des tidligere bestilling, des større mulighed for at tolk kan leveres. Videotolkning er altid mulig. 18. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Pr. linje og uden minimumspris/startgebyr. 11

12 19. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? Har online booking. Systemet gemmer rekvirentoplysninger. Kan ikke bekræfte ordre lige med det samme (kan ringe tilbage og bekræfte kort efter (5-10 minutter)). Kan evt. stille krav om at rekvirering af store sprog skal kunne bekræftes med det samme. Kan se af systemet om og hvem der er booket. 20. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Ja typisk via mail (muligt med SMS efter ønske). Hvilke tendenser ser I på markedet? 13. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Opdeling kan ikke anbefales. 14. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? 15. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? Ofte mange beskrivelser stort (måske) irrelevant arbejde. Vægt højt på service. Undgå kun at se på pris. 16. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Har I gode råd til udbud? 16. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Den faste pris vil blive højere, hvis der efterspørges priser inkl. transport. Der faktureres pr. påbegyndt time (i forhold til den første time), herefter faktureres for pr. påbegyndt ½. time. For at sikre kvalitet, skal det kunne betale sig at køre ud til en tolkeopgave. 17. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? God ide. Pause på 10 minutter pr. time vigtigt at holde pauser. 18. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? 19. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? 20. Andet? Guide til personale om, hvorledes tolke bør anvendes. Velkomstbrev til nye kunder (til alle dele af organisationen). Oplys aldrig tolkens telefonnummer til borgeren. 12

13 Referat Leverandør 5 Dato Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Line Christiansen Telefon direkte Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars Olsen Lina Elkær 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Ved Line Christiansen. Det ligger endnu ikke klart/fast, hvor mange kommuner, der deltager i udbuddet. Udbudsplan Det planlægges at sende udbudsmateriale til høring i markedet i marts. Afhængig af, hvor meget input/kommentarer vi får planlægges bekendtgørelse i april. Kontraktstart forventes 1. september 2014 (hvornår de enkelte kommuner tilslutter sig, afhænger af deres eksisterende kontraktforhold). 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning Formålet med dialogen er, at give KomUdbud grundlag for at udarbejde et materiale, der matcher det, som markedet kan tilbyde. 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? 62. Hvor mange og hvilke sprog kan I levere? Ca. 80 sprog antallet øges hele tiden. Flere dialekter opstår hele tiden. Sprogene tilpasses den aktuelle efterspørgsel Arbejder med 7 hovedsprog. Majoriteter af bestemte sprog i specifikke/forskellige dele af landet. 63. Hvordan sikrer I den fornødne kapacitet i de kontrakter, I har i dag? 64. Hvordan sikrer I habilitet og tavshedspligt hos tolkene? Tolkene gøres klar over, hvilke konsekvenser det får, hvis regler om tavshedspligt og habilitet ikke overholdes. Vurderes ikke at være et reelt problem; skader tolkens omdømme, hvilket denne ikke har interesse i. I mange sammenhænge vigtigt, at den samme tolk følger et forløb men på den anden side må borger/tolk ikke blive for tæt tolken skal være neutral. Nogle gange problematisk at tolken tolker for borgeren i mange forskellige sammenhænge (bliver inhabil). 13

14 Leverandør må ikke være databehandler; må ikke have personoplysninger og kan derfor ikke på forhånd vide, hvorvidt tolken inhabil. Står først klart ved tolkens fremmøde, hvor tolkene selv siger fra (hvis denne fx er i familie med borgeren).er tolken inhabil ved en bestemt borger bliver dette registreret i tolkens kartotek så det ikke gentager sig. Større habilitet ved videotolkning, når tolkene kommer fra andre stedet i landet. 65. Koster alle sprog det samme? Samme pris på små og store sprog. Der kan være behov for ekstra pris i forbindelse med nye, små sprog (svært at rekvirere tolke). 66. Hvordan sikrer I kvaliteten hos tolkene? Ved nye sprog kan det være svært at få kvalificerede tolke. I praksis kvalificeres tolkene løbende og problemer løses med tiden. Pligt til kursusdeltagelse. Modtager kursusbevis. Fokus på kvalitet og ikke kun på pris. 67. Er der krav eller test i forhold til de sprog, som tolkene oversætter? 68. Har I tolke med fx særlig medicinsk og social viden? Hvordan sikres kvaliteten heri? 69. Hvordan håndteres akuttolkning? Hvordan defineres planlagt hhv. akut tolkning? Gør mediet en forskel? Fremmøde hhv. telefon? Har døgnvagt. Akuttolkning leveres indenfor 12 timer (kan levere indenfor 1 time eller mindre, hovedregel så hurtigt som muligt). Benævnelsen akuttolkning skal forstås som tolkning bestilt 12 timer inden tolkningen skal finde sted.) Har akutte tolkninger om dagen. Der opereres ikke med tillæg for akuttolkning indenfor normal arbejdstid (freelance- og fastansatte tolke står klar). Videotolkning udvider mulighederne for akuttolkning. Forskel ml. video/teletolkning: det optiske giver rigtig meget og er klart at foretrække. Telefontolkning ok til korte beskeder og som nødløsning. 70. Hvordan bevares tolkens tilknytning til virksomheden? Fornuftig behandling, respekt, ordentlig (rettidig) løn, supervision efter behov. Samler tolke til socialt samvær inkl. fagligt input vedr. bl.a. tolkeetik én gang om året. Ved at afholde kurser, sender man et signal om, at man gerne vil videreudvikle tolkene. 71. Er der særlige, tekniske krav til videotolkning? Kobler op på platform medie er som sådan ikke relevant. Nødvendig med installeret klient. Implementeret på MedCom. Bærbar PC med webcam er i princippet nok. Internetforbindelse er altid bedst på en stationær pc der kan opstå problemer ved anvendelse af trådløs netværk. Foregår via krypteret forbindelse. 72. Hvordan er jeres videotolkning indrettet hvor sidder tolken? Videotolkning giver det kollegial udvikling og opsamling? Implementerede videotolkning i Regionen skal anvende videotolkning i 90% af tolkeopgaverne på sygehusene. Har kontor med 40 pladser i Aarhus samt stationer i Odense og Kolding. Har tolke der sidder fast ved maskiner og laver videotolkning. Normalvis tolkes der ikke fra hjemmearbejdspladser, grundet sikkerhed for overholdelse af tavshedspligt. Dog gives dispensation i enkelte tilfælde, hvor leverandøren har godkendt/besigtiget hjemmearbejdspladsen. Videotolkning kan ikke anvendes, hvor borgeren er stærkt traumatiseret. Videotolkning er især velegnet til tolkning af små sprog, da der ofte kun er få tolke i Danmark. 14

15 73. Har I egen uddannelse af medarbejdere? Tolke er forpligtet til løbende at deltage i kurser vedr. tolkeetik, tolketeknik mv. Modtager kursusbevis. 74. Hvordan sikrer I tolkenes kompetencer og uddanner I dem yderligere? Tolke headhuntes via netværk/detektivarbejde. Der modtages også mange uopfordrede ansøgninger 75. Hvordan sikrer I, at tolkene er bekendt med/efterlever etiske regler på området? Via interne kurser. Dialog med bruger og tolk. 76. Hvilke forudsætninger har de tolke, I anvender til skriftlige oversættelser? Bestillerens krav afgør niveauet på den skriftlige tolkning. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? 21. Hvordan sikrer I, at tolkene møder til tiden? Alle tolke har et login til deres kalender hvor de kan se deres opgaver plus, at der dagen før tolkningen sendes en sms til tolken som reminder. 22. Hvad er rimelig leveringstid? Akuttolkning; indenfor 24 timer men kan rykke ud indenfor en time. 23. Hvordan afregnes skriftlige oversættelser? Pt. afregnes pr. linje med minimum 25 linjer. 24. Har I elektroniske bookingsystemer, og hvordan fungerer de? Ja kan modtage både elektroniske og telefoniske ordrer. Kunden bestiller via log in tolk til et givet tidspunkt, ved at udfylde oplysninger om tid, sted, sprog, evt. bemærkninger (tolk, køn, mm.) Der sendes bekræftelse på ordren når tolk er booket på opgaven. Kunden har via sit log in mulighed for at se samtlige bestillinger og hvor langt leverandør er i processen med at booke en tolk til opgaven, samt tilhørende rekvisitioner. Elektronisk kan dog ikke accepteres her og nu (nødvendigt at afvente accept). Ved de store sprog, kan det dog være muligt af få straks-svar (de har mange tolke tilknyttet). Det er ikke muligt for kunden at booke tolk direkte i system. Kan blive problematisk for leverandøren at give kunder adgang til tolkenes kalendere. Dog vil der i praksis altid kunne leveres ved de store sprogt. Foregår ved at bruge booker møde, leverandør finder ledig tolk og sender/ringer bekræftelse til rekvirent. Hvis der er akut behov, skal der ringes. 25. Sender I skriftlig ordrebekræftelse? Ja, alt efter kundens ønske. Hvilke tendenser ser I på markedet? 17. Kan I se fordele i at lave delaftaler på hhv. fremmødetolkning og videotolkning? Anbefaler at have én leverandør til begge dele. Begrundelse: nemmere for kunden at administrere. 18. Kan I se fordele i at lave geografisk opdeling af kontrakten? Anbefaler at udbyde samlet. 19. Kan I nævne eksempler på udbudsmaterialer, som har givet jer mulighed for at tilbyde det optimale? 20. Hvilke oplysninger har I behov for, for at beregne den optimale tilbudspris? Har I gode råd til udbud? 15

16 21. Er der forhold, I vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Der skelnes ikke mellem akut og planlagt tolkning, men alene mellem, hvornår på døgnet tolkningen udføres (indenfor/udenfor normal arbejderstid (mellem samt weekender/helligdage)). Der aflønnes altid med én time ved fysisk møde. Telefontolkning aflønnes hver ½ time. Priser inkl./ekskl. transport: Helst ekskl. Tidligere set at udbyder betaler transport op til 100 km, men at ordregiver betaler herefter. 22. Er der fordele i at pulje indkøb? Fx at bestille en tolk på et bestemt sprog til et x-antal timer, men med flere samtaler med borgeren/flere forskellige borgere? Hvad skal vi være opmærksomme på med pauser og lign. i sådanne tilfælde? Helt sikkert muligt at spare ved at pulje indkøb. Pause pr. 45 min. (10-15 minutter) pausebehov er individuelt. 23. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer I, der er på markedet? Der er mange potentielle tilbudsgiver, men ikke alle kan løfte en så stor opgave. Forhør andre kommuner om erfaring. 24. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt evt. autorisation el. lign? 25. Andet? Evt. lade leverandører undervise kommunens brugere i brug af tolke i stand til at levere kursus. Lade egenkontrol indgå i udbuddet. 16

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp.

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Dagsorden 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsbeskrivelse: Frederikssund Kommune ønsker at etablere en behandlingsordning med virkning fra 1. januar 2009. Aftalens forventede løbetid

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 3: Service Dato og tid: 24.08.2015 kl. 9-15 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål med

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken.

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken. ClinicCare Produktblad August 2013 Online Booking Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. o God service for patienter o Brug

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE VUC Storstrøm Juni 2008 Indholdsfortegnelse Bilag:... 3 1. Udbyder... 4 2. Tilbuddets form... 4 2.1 Tilbuddets udformning... 4 2.3 Dokumentation...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående:

Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående: Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående: 1. Vagter hos KTB, tilmelding, afmelding m.m.: Når KTB modtager en opgave fra en kunde

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1 Det oplyses i udbudsbetingelsernes afsnit 1.10, at Ordregiver ønsker 1 original samt 5 papir-eksemplarer mærket kopi samt 1 USB nøgle. I samme afsnit

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår.

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Kære kollega Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Her ved årets slutning, er der mange ting man skal huske, bl.a. bør man tjekke op på om man har huske, at få indberettet alle

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere