Om Downstairs Fotografisk Workshop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Downstairs Fotografisk Workshop"

Transkript

1 Medlemsinformation Februar 2012

2 Om Downstairs Fotografisk Workshop Downstairs Fotografisk Workshop, i det daglige kaldet Downstairs, er Danmarks største fotoklub. Klubben blev stiftet i 1989, hvor syv tidligere AOF-elever fik lyst til at skabe egne rammer for deres videre fotografering. Vi har altid hørt hjemme på Østerbro, og i de sidste 14 år på Østbanegade, lige ved Østerport Station. Navnet Downstairs er, som mange sikkert har gættet, en hentydning til at vores lokaler altid har ligget i kælderen. Med tilføjelsen Fotografisk Workshop har der fra starten været lagt op til at klubben skulle have et højt aktivitetsniveau, hvilket vi til stadighed forsøger at leve op til. I dag er vi vokset til ca. 150 medlemmer i en aktiv og inspirerende fotoklub med adgang til en bred vifte af fællesfaciliteter. Rammerne Vi har to studier, mødelokale, digital lounge, samt køkken og badeforhold fordelt på 180 m 2. Studierne er udstyret med moderne flashanlæg, som kan monteres i et lofthængt skinnesystem. Vi råder samtidig over alt relevant tilbehør. I den digitale lounge er der indrettet to arbejdspladser med kalibrerede skærme, diverse software, skæremaskine og dagslyslamper samt Epsom 3880 A3+ printer, som medlemmerne kan benytte når der arrangeres printdag i forbindelse med konkurrencer og lignende. Aktiviteter Hver mandag har vi huset fuld af medlemmer, når vi afholder vores faste ugentlige klubaften. Der er altid spændende aktiviteter på programmet, fx foredrag om nye teknikker, bedømmelse af konkurrencer, workshops eller besøg af en dygtig fotograf. Vores aktiviteter foregår fortrinsvis i klubbens lokaler, men vi arrangerer også ud-afhuset- aktiviteter, f.eks. besøg på en fotoudstilling, fototure til forskellige spændende lokaliteter i omegnen og konkurrencer med andre klubber. Den årlige klubkonkurrence afvikles over 4 afdelinger, og er i de senere år vokset til en anselig størrelse. Vi modtager ca. 300 billeder fra 40 medlemmer til hver afdeling, og bedømmelsen er sædvanligvis et tilløbsstykke. Læs mere om den interne konkurrence sidst i folderen. De senere år har vi oplevet en stigende interesse blandt vores medlemmer for at deltage i konkurrencer, ikke kun nationale men også internationale. Det er blevet til mange fine resultater, fx individuel Danmarksmester på Den Nationale, tre gange

3 mesterskab i kategorien Lyd/billede ogsom klub er vi de sidste 3 år i træk blevet kåret som Danmarks bedste klub i SDF (Selskabet for Dansk Fotografi). Internationalt er vi 6. år i træk blevet tildelt en guldmedalje for at være blandt de 8 bedste klubber på verdens største fotokonkurrence i Trierenberg. Medlemmerne Vores medlemmer spreder sig over en stor aldersgruppe samt geografisk placering, dog koncentreret om hovedstadsområdet. Vi er heldigvis meget forskellige i stil og interesse og forstår at inspirere og hjælpe hinanden til at blive bedre fotografer. Da vi samtidig har høj tilgang af nye medlemmer, kommer der hele tiden friske ideer og inspiration ind i klubben. Vi sætter værdier som hjælpsomhed, tillid og initiativ højt. Vi hjælper hinanden med fortsat at være Danmarks bedste fotoklub ved hver især at yde en aktiv indsats på frivillig basis - man får tifold igen i form af inspiration, personlig udvikling og venskaber. Med så mange medlemmer bliver det en opgave i sig selv at fungere som en homogen flok. Vi har derfor valgt at oprette forskellige fokusgrupper med hvert deres interesseområder. De er åbne for alle medlemmer, og det er ingen hindring at være med i flere grupper samtidig. Grupperne er selvstyrende og fastlægger selv deres aktivitetsniveau, som de i øvrigt kan søge tilskud til. Kommunikationen foregår via vores hjemmeside. På samme basis har medlemmerne mulighed for at søge støtte til projekter af kortere varighed eller til arrangementer, der tilgodeser medlemmerne fx workshops. 3

4 Indmelding I Downstairs Fotografisk Workshop bliver du en del af et aktivt fællesskab. Her vil du møde en række glade og kreative mennesker, som vil hjælpe dig, uanset om du lige er begyndt at fotograferer, eller allerede er godt i gang. For at blive optaget som medlem har vi en har vi en indmeldelsesprocedure, som skal følges. Man starter med at udfylde ansøgningsskemaet på vores hjemmeside. Bestyrelsen behandler derefter nye ansøgninger én gang om måneden, og indkalder efterfølgende personer, der kan optages som medlem, til en introduktionsaften. Derefter forventer vi at man møder op til mindst 3 klubaftner inden indmeldelse kan ske. Indmeldelse sker altid på den første mandag i en måned. Det kan måske lyde firkantet men da vi konstant har en stor søgning, har vi valgt at samle arbejdet til én dag. På den måde kan vi også få tid til at deltage i arrangementerne. Kontingent Prisen for at være medlem er kr PBS gebyr = kr. 208/måned. Medlemskab af Downstairs forudsætter, at betaling af kontingent sker via PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service), og at der betales depositum svarende til tre måneders kontingent. De tre måneders depositum udgør 3 x 200 kr. = 600 kr. og lægges kontant ved indmeldelse. Sammen med depositummet får kassereren det nye medlems data, således at indtastning i PBS s database kan ske. Først når du har betalt de 600 kr. oprettes du i vores medlemsdatabase. Nye medlemmer har en prøvetid på 6 måneder. Nye medlemmer Nøgle til Downstairs, samt kode til dørlås, udleveres personligt til dig, når PBS aftalen er registreret. Du har herefter fri adgang til Downstairs lokaler. Du får også et password til foreningens hjemmeside, hvor du under Min profil skal opdatere din konto. Under Profil information indsætter du et vellignende billede af dig selv i pasfotoformat. Billedet skal være i størrelsen 1024*768 pixel. Med så mange medlemmer er det ikke alene rart at kunne sætte navn på de mange ansigter, det er også nødvendigt. Inden du kan benytte vores atelierfaciliteter, vil du modtage undervisning i håndtering af flashanlæg, baggrundsruller, bookingregler mv. Først når du har deltaget på kurset Studie kørekort samt været i studiet tre gange med en af vores studievejledere, får du mulighed for at reservere studie, mødelokaler m. m. på egen hånd.

5 Du vil blive indkaldt til Studie kørekort efter du er blevet indmeldt i klubben, og skal selv henvende dig til Kim Sørensen på mail: for planlægning af studievejledning. Nye medlemmer har en 6 måneders prøvetid. Hvad forventer Downstairs af dig: Vi forventer, at du som medlem er en aktiv medspiller, der indgår i det sociale klubliv, og bidrager til de aktiviteter, som Downstairs er arrangør af. Vi opfordrer til at du bidrager med billeder fx. til udstillinger, konkurrencer mv. Da vi er en stor forening, er det nødvendigt med et sæt spilleregler, så alle medlemmer har lige adgang til faciliteterne, og så lokalerne altid er i ordentlig stand. Læs derfor vores regler på hjemmesiden, og ryd op efter dig selv i atelier, køkken, møderum og toilet. Spørg bestyrelsen, hvis der er noget du er i tvivl om. Sidst men ikke mindst: vis respekt for vores naboer, og sørg for ikke at larme unødigt særlig om aftenen. Vi ønsker IKKE personer, der kun vil være medlem for at få adgang til billige atelier faciliteter. Vi er opmærksomme over for misbrug og vil skride ind over for det. Udmelding Udmeldelse skal ske ved skriftlig opsigelse med 3 måneders varsel. Depositum udgør betaling for disse 3 måneder. 5

6 Regler Klubbens regelsæt ligger tilgængelig i fuld version på hjemmesiden. Ved ændringer er det til en hver tid denne version, der er den gældende. Det er altid medlemmernes eget ansvar at holde sig orienteret om reglerne. Regler for brug af lokaler og udstyr 1. Gæster er velkomne i følge med et medlem, men må ikke bruge udstyret eller benytte lokalerne alene. Gæster må fx IKKE fotografere i atelieret og IKKE anvende PC, printer, eller andet udstyr som klubben råder over. 2. Der skal altid udvises hensyn til naboerne. Høj musik, eller anden støjende adfærd er derfor ikke tilladt. 3. Nøgler til klubbens lokaler må ikke lånes ud og kan ikke overdrages til andre. 4. Adgangskoden er personlig og må ikke videregives. 5. Det er ikke tilladt at omtale klubbens lokaler, som om det er egne lokaler. 6. Alt udstyr skal forblive i klubbens lokaler og kan ikke lånes til formål uden for lokalerne. 7. Privat udstyr må ikke efterlades i lokalerne uden bestyrelsens forudgående godkendelse. 8. Glemte effekter henstår på ejerens eget ansvar. 9. Efter endt brug af lokalerne skal der altid foretages en grundig oprydning. 10. Den sidste bruger af lokalerne er ansvarlig for, at disse efterlades i ordentlig stand, og at døre og vinduer er lukket og låst. 11. Ved mangelfuld oprydning og rengøring skal lokalebestyreren straks underrettes. 12. Ved beskadigelse af, eller fejl på udstyr, skal lokalebestyreren straks underrettes. 13. Ved tvivl om regler for brug af lokaler og udstyr er bestyrelsens afgørelse gældende, indtil problemet kan behandles på førstkommende generalforsamling jf. vedtægterne. Regler for reservation Bestyrelsen har opsat en række regler for booking af lokaler, som du skal kende og følge. Det er dit ansvar at du overholder reglerne, og vi opfordre til at du spørger, hvis du er i tvivl. I reglerne kan du blandt andet se, hvad der håndhæves automatisk af bookingsystemet, og hvilke øvrige ting du skal være opmærksom på. Forud for brug af lokalerne skal der ALTID foretages en reservation. Dette gøres ved online booking på klubbens hjemmeside og gælder såvel for atelier, som for mødelokale. Ved anvendelse af lokalerne skal følgende regler overholdes (se næste side).

7 7

8 Regler (fortsat) Nedenstående regler håndhæves direkte af bookingsystemet, og du bliver således hindret af systemet i at bryde reglerne: Man kan maksimalt have 3 reservationer ud i fremtiden. Man kan kun reservere en af dagene i en weekend. Man kan maksimalt booke 4 timer af gangen i en weekend. Man kan kun foretage én reservation pr. dag. Forlængelse af en reservation er i orden, men der skal bookes forud, og før udløb af den oprindelige bookning. Man kan kun reservere ét lokale af gangen Sletter man en reservation senere end 7 døgn før dagen, skal man stadig betale for reservationen (din reservation er rød). Brugerafgiften for det store studie udgør: 20 kr. pr. time. Der må maksimalt bookes 12 timer pr. måned i det store studie. Brugerafgiften for det lille studie udgør: 10 kr. pr. time. Der må maksimalt bookes 20 timer pr. måned i det lille studie. Afregningsperioden er fra den 16. i en måned til den 15. i næste måned, begge dage inklusiv. Betalingen opkræves sammen med kontigent via PBS. Bruges mødelokalerne til undervisning mod betaling, betales der 20 kr. pr. påbegyndt time. Brug af mødelokalet til dette formål skal aftales med bestyrelsen forud for reservation. Medlemmer af fokusgrupper, projektgrupper og andre møder eller workshops i klubregi, kan benytte mødelokalet uden betaling. Bestyrelsen indskærper følgende: Man kan ikke via reservering hindre andre medlemmer adgang til klublokalet, toilettet eller køkkenet. Man må ikke anvende mødelokale og køkken som venteværelse for gæster/ kunde. Det er ikke tilladt at fotograferer polterabend eller lignende i klubbens lokaler. Man må ikke reservere mere end 2 på hinanden følgende aftener. Man kan ikke reservere mandag aften fra kl , når der er klubaften. Brug af atelier, Eye-One og Color Munki skal altid reserveres i dertil hørende bookingkalender. Mødelokalet kan altid bruges, men ønsker man at reservere det til f.eks. kursus-

9 virksomhed eller lignende, skal det ske i bookingkalenderen for mødelokalet, og man opkræves betaling som foreskrevet. Medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at lave reservationer i strid med reglerne, fx. reservere en hel weekend til workshop Mere information på hjemmesiden Husk at reglerne også ligger på vores hjemmeside i den senest opdateret version. Her kan du finde meget mere information om hvordan du bruger booking systemet, retter eller sletter en tid, sætter en tid til salg eller overtager en tid. Her finder du også de regler der findes for brug af skærmkalibratoren. Klubbens interne konkurrence har sit eget regelsæt, det kan du også læse i sin fulde længde på hjemmesiden. På næste side følger en introduktion. 9

10 Downstairs interne konkurrence Hvert år afvikles der en intern konkurrence i Downstairs, som løber over 4 afdelinger 2 i løbet af forårssæsonen, og 2 i efterårssæsonen. Konkurrencen er åben for alle der er medlem af Downstairs, og der kan deltages med op til 3 billeder i hver af de fire kategorier. Passive medlemmer kan ikke deltage. De 4 kategorier er henholdsvis farve og sort/hvid som print og digitale billeder. De digitale billeder uploades efterfølgende til et galleri på internettet, så alle medlemmerne kan nyde dem en ekstra gang. Konkurrencen bedømmes altid af udefrakommende dommere, og der vælges normalt to dommere pr. afdeling. En dommer bedømmer de digitale kategorier, og denne bedømmelse bliver afgivet med skriftlige kommentarer. En anden dommer bedømmer papirbillederne, og præsenterer sin bedømmelse med tilhørende kommentarer i klubben. Efter hver bedømmelse udsendes der en pointopgørelse, og den der samlet opnår flest point i løbet af de 4 afdelinger, kåres til årets klubmester ved sæsonens afslutning. Klubmesteren får sit navn graveret på klubbens vandrepokal. Billeder til hver afdeling af konkurrence, skal afleveres i god tid - se nærmere vedrørende afleveringsfrist i programmet. Læs mere om regler for deltagelse i konkurrencen på klubbens hjemmeside under: Aktuelt > Konkurrencer > Intern konkurrence > Regler for intern konkurrence. HUSK Billeder der indleveres efter indleveringsfristens udløb, vil først deltage i næstkommende afdeling af årets konkurrence. Et billede kan højst deltage i fire afdelinger, uanset hvilke kategori det er indsendt til. Et billede må kun bruges i en kategori pr. afdeling, og kan altså ikke deltage i flere kategorier samtidig. Et billede der opnår en placering på første-, anden eller tredjepladsen, kan ikke deltage i fremtidige afdelinger af Downstairs klubkonkurrence. Hvis der indkommer mindre end 10 billeder til en kategori, vil kategorien ikke blive bedømt. Billederne vil i stedet for indgå i næstkommende runde af årets konkurrence.

11 Bag billederne Forside: Bela Antal Side 2: Jørgen Larsen, Lise Bryndum, Lise Bryndum Side 3: Mads Randstoft Side 4: Ole Overgaard, Peter Voigt, Lisbeth Hjorslev Toustrup, Mads Broholm Henriksen, Shøle B. Offenbach Side 5: Mads Broholm Henriksen Side 6: Mads Randstoft, Preben Kobberø, Gitte Müller, Kim K. Sørensen, Lisbeth Hjorslev Toustrup Side 7: Ole Overgaard Side 8: Stefan Nielsen, Gitte Müller, Claus Carlsen, Stefan Nielsen Side 9: Preben Kobberø Side 10: Per Sørensen, Per Sørensen, Peter Voigt, Carsten Rasmussen, Carsten Rasmussen Side 11: Claus Carlsen Bagside: Shøle B. Offenbach 11

12

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

SMil-København. medlemstilbud og almen information

SMil-København. medlemstilbud og almen information SMil-København medlemstilbud og almen information "Den Blå Folder", sidst revideret maj 2010, forslag, kommentarer eller rettelser sendes pr E-mail til: kartotek@smilkbh.dk Kontaktinformation: Baren: tlf.

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

www.dansknikonklub.dk Program for forår/sommer 2012

www.dansknikonklub.dk Program for forår/sommer 2012 www.dansknikonklub.dk Program for forår/sommer 2012 Formandens ord Vi tager fat i et nyt år. Tiden går hurtigere og hurtigere. Hvad der sidste år var det nyeste af det nyeste inden for fotogrej, er pludseligt

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere