Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre."

Transkript

1

2 UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes på Ved indgåelsen af Aftalen, accepterer undertegnede virksomhed, at Nets Denmark A/S udveksler data om virksomheden med VANS-operatører, NemHandel-netværkets operatører, pengeinstitutter og andre dataleverandører til brug for transmission af handelsdokumenter fra og til virksomheden. Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. Virksomheden skal straks orientere Nets ved ændringer i de afgivne oplysninger om virksomheden. Nets forbeholder sig ret til at sende fremtidig information om efaktura og ændringer til Aftalen til den e- mailadresse, der er angivet. Det er derfor virksomhedens eget ansvar at vedligeholde oplysningerne om virksomheden. Dato Underskrift af tegningsberettigede samt virksomhedens stempel Virksomheden kan tidligst blive tilsluttet efaktura, når virksomheden med brev har indsendt den underskrevne Aftale til Nets, og virksomheden har indgået Dataleverandøraftale til brug for etablering af datatransmission via internettet mellem virksomheden og Nets. BILAG TIL AFTALEN Tryk her for at se Standardvilkår og prisliste for efaktura. Du kan også finde bilagene til aftalen på vores hjem eside vælg produkter, efaktura og herefter selvbetjening. Tryk her for at downloade Dataleverandørblanket (DL01). Du kan også finde Dataleverandørblanketten på vælg produkter efaktura, selvbetjening og Dataleverandøraftale. Aftale om efaktura ver Side 1

3 Dette skema bruges af virksomheder, der ikke er del af en koncern eller indgår i en koncernstruktur koncerner, hvor hvert selskab kører selvstændig fakturering (decentral Aftale) samt koncerner, hvor hovedselskabet faktureres af Nets for alle selskaber (central Aftale). Oprettelse Ændring Sletning Ved decental Aftale skal hvert selskab udfylde en aftale. Ved central Aftale udfyldes også side 7. Ved oprettelse af Aftalen skal virksomheden ogsåindsende en Dataleverandør aftale. Herefter opretter Nets nødvendige postkasser, som bruges til udveksling af dine handelsdokumenter og kvitteringer vedrørende dataudvekslingen. Uden koncernstruktur Koncern decentral Koncern central Oplysninger om virksomheden: Navn Adresse CVR-nr. (*1) Telefonnr. adresser til oplysning om efaktura fra Nets herunder aftaleændringer (*2) Registrerings-kontonummer Postkassenavn - udfyldes af Nets PBS-nr udfyldes af Nets Abonnementets omfang: Virksomheden kan vælge at: 1: Være både afsender og modtager 2: Kun være afsender Afsender og modtager Kun afsender For enkeltmandsvirksomheder Prispakke 1 Prispakke 2 *1 Her angives virksomhedens CVR-nummer. Hvis denne blanket vedrører en central koncernaftale, angives moderselskabets CVR-nummer og datterselskabers CVR-numre angives på side 7. Hvis virksomheden ønsker at bruge andre specifikke afsenderkoder i handelsdokumenterne, eller ønsker at modtage handelsdokumenter ved hjælp af sådanne, skal de angives i skemaet på side 6. *2 Der kan angives op til 3 adresser. Angiv venligst overvågede adresser. Det er kundens eget ansvar at vedligeholde oplysninger om korrekte adresser. Nets forbeholder sig retten til alene at bruge kundens adresse til information om efaktura, herunder oplysning om ændring af vilkår og priser. Aftale om efaktura ver Side 2

4 Oplysninger om de handelsdokumenter, virksomheden ønsker at sende Hvilket format ønsker virksomheden at bruge når der sendes handelsdokumenter til Nets? Der kan vælges mellem at sende handelsdokumenter i forskellige formater. OIOUBL Vælg det format, der brugers, når dokumenter sendes til Nets. Bemærk: Nets konverterer dine dokumenter til det format, dine modtagere ønsker. Se prisliste vedrørende abonnementspriser. OIOXML Hvilke formater ønskes sendt til dine kunder? Hvis der ovenfor er valgt OIOXML, kan denne svarboks ikke benyttes. Offentlige virksomheder kan modtage fakturaer i OIOUBL NES5- og BilSim- standard. Nogle private fakturamodtagere, der er tilsluttet NemHandel-registret, ønsker kun at modtage fakturarer, hvor der er mulighed for at verificere leverandørens identitet. For at sende handelsdokumenter til dem, skal virksomheden selv understøtte BilSim-formatet. Jeg ønsker også at understøtte BilSim Brugen af BilSim-standarden medfører ingen ekstra formatkrav til handelsdokumenterne. Se evt. vejledning. Aftale om efaktura ver Side 3

5 Oplysninger om handelsdokumenter, virksoheden ønsker at modtage. Udfyldes kun, hvis virksomheden har valgt at være modtager af handelsdokumenter via efaktura. Hvilke formater ønskes at Nets skal acceptere fra dine leverandører? Nets kan tilbyde at modtage handelsdokumenter fra virksomhedens leverandører i flere formater. Vælg det format, der ønskes brugt, når ved modtagelse af dokumenterne. Bemærk, at muligheden for at modtage handelsdokumenter er større, hvis der accepteres flere formater. OIOXML OIOUBL (Nes5) OIOUBL (BilSim) Sæt gerne flere X I hvilket format ønsker virksomheden at modtage leverandørers handelsdokumenter? Vælg det format, der ønskes brugt, ved virksomhedens modtagelse af dokumenterne. OIOXML OIOUBL Hvilke øvrige typer handelsdokumenter ønsker virksomheden at modtage? Ved brug af OIOUBL-formatet vil der over tid komme flere handelsdokumenter, der understøtter hele handelsprocessen. Som standard understøtter Nets de dokumenter, der er lovmæssigt krav om, nemlig f ktura, kreditnota og rykker. Dokumentnavn UTS-dokumenter Vælg hvilke dokumenter, det herudover ønskes muligt at udstede. Se vejledning herom vedrørende de enkelte dokumenttyper. UTS-dokumenter (Utility Service Statement) er underbilag til en specifik faktura, hvor forbruget er specificeret. UTSdokumenter bruges blandt andet i forsyningsbranchen. Aftale om efaktura ver Side 4

6 Tillægsydelser Ønsks det, at Nets skal udskrive og forsende fakturaer, der ikke kan leveres elektronisk? Udskrivning af dokumenter, der ikke kan Ønskes printydelsen? sendes elektronisk Hvis et handelsdokument ikke kan leveres elektronisk, kan Nets udskrive og sende det til Ja modtageren v.h.a. standardiserede printskabeloner eller kundetilpassede skabeloner. Nej Valg af printskabelon Hvis et handelsdokument ikke kan leveres elektronisk, kan Nets udskrive og sende det til modtageren. Angiv her om der ønskes udviklet egen printskabelon eller ønsker at bruge Nets standardskabelon. Hvis der ønskes egen printskabelon, aftales det nærmere udviklingsforløb om dette senere. Ønskes egen printskabelon? Ønsker at bruge standardskabelon Ønsker at bruge egen skabelon Hvis der ønskes brug af en af Nets standardskabeloner, så skriv nummeret på skabelonen her. Husk at skabelonvalget skal passe med det format, virksomheden bruger ved udstedelse af handelsdokumenterne. Ved valg af standardskabelon angiv skabelonens nummer Ønsker virksomheden at modtage en samlet kvitteringsoversigt? Kvitteringsoversigt Der kan abonneres på en ugentlig fortegnelse på status for alle afsendte fakturaer. Oversigten viser på detailniveau om handelsdokumentet er blevet behandlet og videresendt med succes. Desuden vises forsendelsesmetoden (elektronisk / print). Kvitteringsoversigten sendes pr. . Se prisliste Ønskes kvitteringsoversigt? Ja Nej Ønsker virksomheden at modtage fakturaspecifikation? Fakturaspecifikation Der kan dannes en fakturaspecifikation, der giver et detaljeret billede af månedens fakturering. Det er især af interesse, hvis der er behov for viderefakturering af virksomhedens forbrug. Se prisliste. Ønskes fakturaspecifikation? Ja Nej Aftale om efaktura ver Side 5

7 Øvrige identifikationskoder (CVR-, SE-, P- eller EAN-numre) Med mindre andet er aftalt, sker afsendelse og modtagelse af handelsdokumenter ved hjælp af det CVRnummer, der er angivet i Aftalen. Hvis virksomheden kun ønsker at bruge dette CVR-nummer, er der ikke behov for at udfylde dette skema. Hvis virksomheden derimod har behov for at sende eller modtage handelsdokumenter ved hjælp af flere identifikationskoder, skal de angives i skemaet herunder. Hvis virksomheden bruger flere postkasser, skal der udfyldes et skema pr. postkasse. Angiv type CVR, SE, P eller EAN Værdi Bruges ved afsendelse (sæt X) Bruges ved modtagelse (sæt X) Eksempel: Angiv type CVR, SE, P eller EAN Værdi Bruges ved afsendelse (sæt X) Bruges ved modtagelse (sæt X) EAN X X CVR X Aftale om efaktura ver Side 6

8 Oplysninger om koncernselskaber ved brug af central aftale. Her angives informationer om de koncernselskaber, der er omfattet af Aftalen. Hvis hvert enkelt selskab ønsker at udveksle handelsdokumenter via egen postkasse afkrydses spørgsmålet Egen postkasse med Ja. I modsat tilfælde vil alle handelsdokumenter blive udvekslet med hovedselskabets postkasse. Selskab 1 CVR-nr. Egen postkasse Virksomhedsnavn Ja Vej- og husnr. Nej Udfyldes af Nets Telefonnr. Brugernavn: Registreret Selskab 2 CVR-nr. Egen postkasse Virksomhedsnavn Ja Vej- og husnr. Nej Udfyldes af Nets Telefonnr. Brugernavn: Registreret Selskab 3 CVR-nr. Egen postkasse Virksomhedsnavn Ja Vej- og husnr. Nej Udfyldes af Nets Telefonnr. Brugernavn: Registreret Selskab 4 CVR-nr. Egen postkasse Virksomhedsnavn Ja Vej- og husnr. Nej Udfyldes af Nets Telefonnr. Brugernavn: Registreret Hvis der er behov for tilslutning af flere selskaber under hovedselskabet, kopieres denne side og yderligere selskaber angives. Aftale om efaktura ver Side 7

9 Vejledning til specifikke emner. Afsendelse af handelsdokmenter Hvilke formater og handelsdokumenter ønsker virksomheden at sende til sine kunder? Hvis virksomheden har valgt at danne handelsdokumenter i OIOUBL-standard, er der mulighed for at sende fakturaer, kreditnotaer og rykkere. Der er også mulighed for at sende såkaldte UTS-dokumenter, der er en specifikation af fakturaen. Når Nets sender handelsdokumenter til virksomhedens kunde, undersøges først, om kunden er tilsluttet NemHandel. Hvis dette er tilfældet, undersøger vi, hvilke formater kunden ønsker at modtage handelsdokumenterne i (kundens profilopsætning). For at kunden kan modtage virksomhedens dokumenter, skal der være overensstemmelse mellem deres profilopsætninger. Hvis dette ikke er tilfældet, returneres en besked til virksomheden om, at handelsdokumentet ikke kunne afleveres. Alle offentlige virksomheder er oprettet med mindst to profiler, nemlig OIOUBL- Nes5 og -BilSim. Enkelte private virksomheder er kun oprettet med BilSim-profil. BilSim-profilen betyder, at virksomhedensn kunde kan kræve at fastslå dens identitet. Hvis virksomheden ønsker at understøtte denne facilitet, skal der sættes kryds ud for BilSim. Hvis kundenikke findes på NemHandel, forsøger vi at sende handelsdokumentet via VANS-netværket. Da der ikke er mulighed for at fastslå modtageres formatvalg på dette netværk, vil virksomhedens handelsdokumenter blive konverteret til OIOXML. Understøttelse af Nes5-profilen overfor virksomhedens kunder sker automatisk. Modtagelse af handelsdokumenter Hvilke formater og handelsdokumenter ønskes det, at Nets skal acceptere fra virksomhedens leverandører? Selv om man kun kan modtage handelsdokumenter i et specifikt format fra Nets, kan virksomheden godt tilbyde sine leverandører, at de kan sende handelsdokumenter i flere formater. Dette sker rent praktisk ved, at vi opretter oplysninger om virksomheden som modtager på NemHandelsregistret. Her oplyser vi i virksomhedens profilopsætning om de formater der er valgt. Vi konverterer de indkommende handelsdokumenter til det format, der er ønsket. Bemærk at muligheden for at modtage handelsdokumenter fra virksomhedens leverandører øges med antallet af formater, der er angivet i virksomhedens profil i NemHandelregistret. Aftale om efaktura ver Side 8

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER 1 NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER YDELSE TIL HÅNDTERING AF OPKRÆVNINGER 4 BETALINGSSERVICE 5 INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS)

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Nets (det

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere