Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet"

Transkript

1 Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Henrik H. Brandt, Nørrebrohallen, Kbh. den 30. januar 2013

2 Menukort Forret: Pommes fritten som symbol på et nyt syn på idrætten? Hovedret: Skrid pommes frites. Du er ikke længere på mode Idrætshallen Pommes frittens håbløse sidste skanse. Dessert: Bedre mad i idrætslivet kræver bedre idrætsmiljøer.

3 Idrættens tilbagetog fra pommes fritten I løbet af de seneste år har idrætten gradvist givet køb på idrættens egenværdi til fordel for idrættens nytteværdi. I det spil er man parat til at ofre pommes fritten Fra kamp mod statsstyring og nytterationale - til accept af at løse samfundsmæssige opgaver Fra idræt i forening - til forening som et supplement til andre organiseringsformer Fra folkeoplysning for børn og unge - til sundhed og fysisk aktivitet for alle Fra lystbetonet - til nyttebetonet

4 Det er ikke så længe siden, at sund kost for alvor fik følgeskab af fysisk aktivitet Fysisk aktivitet har stor betydning for sundheden større betydning end man hidtil har været opmærksom på. Dette har medført og må medføre en øget interesse for området. Et voksende antal børn får ikke motion i hverdagen. Og der sker en stadig stigende polarisering af børnene i grupper af fysisk aktive og fysisk inaktive. Sund hele livet. De nationale mål og strategier for folkesundheden (VK-regeringen)

5 30. januar 2013 Fysisk inaktivitet udfordrer idrættens rolle Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark 7 pct. af alle dødsfald tilskrives fysisk inaktivitet tabte leveår Tab i middellevetid, 9-10 måneder Fysisk inaktivitet og leveår: Mænd 8 år/kvinder 10 år hospitalsindlæggelser 2,6 mio. praktiserende lægebesøg 3,1 mio. fraværsdage på arbejde 5000 nye førtidspensionister årligt Merforbrug i sundhedsvæsenet: 3,109 mia. kr. Dog spares 226 mio. kr. på tidlig død (fremtidigt forbrug) Kilde: Risikofaktorer og folkesundhed. Statens Institut for Folkesundhed

6 30. januar 2013 Fysisk inaktivitet udfordrer idrættens rolle Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark : Andre idræts/kostrelaterede risikofaktorer: Alkohol 15 pct. af alle dødsfald Usund kost 4 pct. af alle dødsfald Forhøjet blodtryk 4 pct. af alle dødsfald Overvægt, 2 pct. af alle dødsfald Glem ikke idrættens sociale styrker i jagten på sundhed: Svage sociale relationer 2 pct. af alle dødsfald Mangelfuld uddannelse 13 pct. af alle dødsfald Kilde: Risikofaktorer og folkesundhed. Statens Institut for Folkesundhed

7 Sundhed ændrer idrætspolitikkens fokus 30. januar % 80 % 60 % 40 % Kulturpolitik Forening Frivillighed Uformelle strukturer Sundheds/socialpolitik Institutioner/kontraktpartnere Forpligtende ydelser, procedurer og kvalitetskrav (inkl. Politikker for/krav til sund kost i offentlige idrætsanlæg). 20 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+ Foreningsaktiv

8 Menukort Forret: Pommes fritten som symbol på et nyt syn på idrætten? Hovedret: Skrid pommes frites. Du er ikke længere på mode Idrætshallen Pommes frittens håbløse sidste skanse. Dessert: Bedre mad i idrætslivet kræver bedre idrætsmiljøer.

9 Andel aktive Idrætssektoren er generelt en succeshistorie 30. januar % Børn 80 % Voksne 60 % 40 % 20 % 0 % 84 % 86 % 15 % 29 % 42 % 47 % 50 % 56 % 64 %

10 100 % Er jeres hal bygget til dette idrætsbillede? 30. januar % 60 % 40 % 20 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+ 1964

11 Forældrene er pressede på tid, men vil gerne 100 % 30. januar % 2011: Farvel til hængekøjen 60 % 40 % 20 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år

12 De største børneidrætter er foreningsidrætter 30. januar % 40 % 76 pct. af alle børn er foreningsaktive i en (eller flere) af disse syv idrætter Ikke i forening I forening 30 % 20 % 10 % 0 %

13 Foreningerne fylder mindre blandt de voksne 30. januar % 30 % 20 % 31 % Knap hver tredje dansker løber regelmæssigt men de fleste løber stadig uden om foreningerne Foreningerne åbne over for nyt indhold Ikke i forening 2011 I forening, 2011 Ikke i forening, 2007 I forening, % 0 % 2 %

14 Hjemlige kødgryder og energidrik vinder terræn 100 % 30. januar % Jeres primære gæster 60 % Købekraften og beslutningskraften! 40 % Jeres sekundære gæster? 20 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+ Selvorganiseret Foreningsaktiv Aktiv i privat center Aktiv i firmaidræt

15 7-9 år år år år år år år år år år år år år år år 7-9 år år år år år år år år år år år år år år år % % Børn, unge og kvinder forlader skuden - og når foreningerne mister kunder, gør halcaféerne også Kvinder Mænd Forening Privat Egen hånd Forening Privat Egen hånd

16 % Trenden går ikke foreningernes vej Forening (nuværende) Forening (forventning) Privat (nuværende) Privat (forventning) På egen hånd (nuværende) På egen hånd (forventning)

17 % % Børns sport taber til motion Fodbold Håndbold Jogging/motionsløb Aerobic Gymnastik Svømning Styrketræning

18 Fitness rimer dårligt på friture (Kirkegaard & Østerlund, 2010)

19 Fitness rimer dårligt på friture - men måske er pommes fritter alligevel at foretrække?

20 Pommes fritter i hallen er ikke usunde - hvis der (næsten) aldrig kommer nogen i caféen (med penge)! Til træning var indtaget af mad og drikke generelt lavt indenfor de forskellige kategorier med undtagelse af postevand og frugt. Det kunne derfor konkluderes, at mad og drikkekulturen til træning levede op til de officielle anbefalinger. Kilde: Børns kostindtag i idrætssammenhænge på hverdage og til stævner. Kræftens Bekæmpelse 2007

21 30. januar 2013 Børn og voksne bruger forskellige faciliteter Børn Voksne 60 % 40 % % %

22 Brug af idrætsfaciliteter skifter gennem livet 30. januar % Idrætsbyggeri/-baner Fitnesscenter ell. lign. Udendørs/offentlige områder Hjemme/i haven 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+

23 60 % Almindelige idrætshaller tiltrækker mest børn - og børn køber ikke ret meget i caféen efter træning 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+

24 Særlige haller/lokaler til idræt trækker i de små - men vil mor og far blive og spise i svømmehallen efter træning? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+

25 Særlige udendørs anlæg til idræt er mest for børn - men kommer børn og deres forældre nogensinde i boldklubbens klubhus? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+

26 Nogle idrætskulturer er mere pressede end andre på frivillighed Indekstal for udvalgte idrætsgrenes problemer med at rekruttere frivillige. Bordtennis ligger på gennemsnittet

27 Men fitnesscentre er for unge, mor og far - og de solgte sikkert gerne øl og fritter, hvis kunderne efterspurgte det 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+

28 Menukort Forret: Pommes fritten som symbol på et nyt syn på idrætten? Hovedret: Skrid pommes frites. Du er ikke længere på mode Idrætshallen Pommes frittens håbløse sidste skanse. Dessert: Bedre mad i idrætslivet kræver bedre idrætsmiljøer.

29 Sund mad kræver mere trafik i idrætsmiljøerne 100 % 80 % 60 % Ældre 40 % 20 % 0 % 7-9 år år år år år år år år år 70 år+ Selvorganiseret Foreningsaktiv Aktiv i privat center

30 men mere trafik i de offentlige idrætsmiljøer og dermed bedre mad i de offentlige idrætsmiljøer kræver en total og gennemgribende forandring i mange kommuners og idrætsfaciliteters måde at tænke idræt på I det spil er fokus på sundere kost i idrætsmiljøerne kun symptombehandling!

31 Mere trafik kræver fleksible, veldrevne, trygge, lokale idrætsmiljøer Januar 2013 Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ved ikke Jeg kan træne/motionere på stedet, når jeg selv ønsker det Faciliteten/stedet er indrettet efter den aktivitet, som jeg foretrækker at dyrke Faciliteten / stedet er velholdt og ren Det er trygt og sikkert at færdes i og omkring faciliteten / stedet Faciliteten/stedet hører til i det lokalsamfund, hvor jeg bor Der er let adgang til natur eller grønne områder Der er kort afstand til det sted, hvor jeg træner/motionerer Faciliteten/stedet har moderne udstyr og rekvisitter til den aktivitet, jeg foretrækker Faciliteten/stedet er pænt og inspirerende (æstetisk) Der er gode omklædnings- og badefaciliteter Faciliteten/stedet har et højt serviceniveau Mine venner/familie bruger også faciliteten/stedet (jeg dyrker motion her for at være sammen med andre) Der er gode opholdsrum og klublokaler til socialt samvær før og efter træningen Der er mulighed for at gå til forskellige kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter samme sted Der er et godt cafeteria eller lign. 66% 65% 64% 51% 51% 51% 50% 42% 35% 33% 24% 24% 10% 6% 4% Kilde: Borgerundersøgelse i dansk kommune +16 år, % 25% 50% 75% 100%

32 Mere trafik kræver blik for barrierer Interesse Praktiske forhold Tidsmangel Kropslig barriere

33 Mere trafik kræver blik for demografi Der bliver færre børn, flere unge, færre i arbejdsstyrken og flere ældre +30,4 % + 0,4 % +19,2 % + 0,7 % Landsdel Hovedstad år år år år år år år år år år

34 Mere trafik kræver fokus på salg og kommunikation l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

35 Brugernes behov ændrer sig hele tiden 30. januar 2013 Det kræver investeringer og viden at følge med Nogle fremtidsbud: - exergaming stiller krav til investeringer på fitnessområdet - sundhedsydelser, motivation og nye målgrupper stiller krav til personale/rum - fitness-koncepter kommercialiseres og presser foreninger - outdoor-bølgen udfordrer centrets rolle som centrum for idrætsdeltagelsen (men det kan løses ) - fodbold har et uudnyttet potentiale (men konflikter truer) - idrætsskoler/åbent hus for alle aldersgrupper har potentiale (men det kræver markedsføring og de rette folk) - gruppen af stakeholdere/kunder bliver stadigt større (men de traditionelle brugere sidder måske stadig på magten og fokus?) foreninger, skoler,. sundhed, institutioner, firmaer, individuelle brugere/centermedlemmer, eventmagere, private instruktører/udbydere etc.

36 30. januar 2013 Fra servicerollen til entreprenørrollen Foreningerne er kun en af mange indholdsleverandører - hvem bestemmer? Foreningen, kommunen, borgerne/brugerne, inspektøren, bestyrelsen - hvad er målet? At styrke foreningerne? at styrke lokalområdet? at skabe den maksimale idrætsdeltagelse? at hjælpe det lokale idrætsflagskib? at skabe profit (og til hvem?) - hvem kan/skal levere idrætten? - skal/kan idrætscentret understøtte udfordrede foreninger eller selv tage over? - skal/kan idrætscentret selv udbyde idræt til nye/oversete målgrupper? - skal/kan idrætscentret selv udvikle/afvikle idrætstilbud? - skal/kan idrætscentret selv have og selv uddanne ledere/instruktører?

37 30. januar 2013 Data, kommunikation og it er magt Formår/tør/tillades centret/kommunen at bruge de data, der genereres? - Ved centret/kommunen, hvad der foregår/ikke foregår? - Kan/må centret/kommunen reagere på ledig kapacitet/forskydninger i behov? - Har centret/kommunen en direkte kanal til brugerne og bliver den brugt? - Kan man blive medlem af centret (eller kun af foreningerne?) - Er centret/kommunen proaktivt i forhold til at sælge/udbyde events/ledig kapacitet?

38 Det er komplekst at lede store idrætsanlæg Ledelsesmæssige udfordringer i faciliteterne: - arkitektur, indretning, teknik - personalets kompetencer og motivation til nye opgaver - opgør med gamle strukturer uden at ødelægge det, der virker Med andre ord: Vi skriger ikke kun på sund mad i hallerne. Vi skriger af sult efter: Systematisk indsamling og analyse af data om idrætsfaciliteter. Eks. om kapacitetsudnyttelse og driftsøkonomi på tværs af idrætsfaciliteter Forskning i betydning af ledelses/ejerformer og kommunale tilskudsformer Viden om ny teknologi, bookingsystemer, sociale medier etc. Viden om idrætsvaner/tendenser og deres betydning for idrætsmiljøerne Mere viden om beslægtede områder som kultur, sundhed, udstillinger, hotel og restaurationsdrift etc.., der også betyder noget for faciliteternes drift Udveksling af best practice, nøgletal/branchebevidsthed, debat. Efteruddannelse, uddannelse og vilje til at udfordre gamle strukturer i foreninger, organisationer og kommuner osv. osv. 30. januar 2013

39 Tak for mad! Forret: Pommes fritten som symbol på et nyt syn på idrætten? Hovedret: Skrid pommes frites. Du er ikke længere på mode Idrætshallen Pommes frittens håbløse sidste skanse. Dessert: Bedre mad i idrætslivet kræver bedre idrætsmiljøer Skrub af mad: Få kommentarer eller spørgsmål? ,

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Organisering og drift

Organisering og drift Organisering og drift ORGANISERING OG DRIFT Denne hvidbog er udarbejdet på opdrag af Lokale- og Anlægsfonden, maj 2012 af cand.mag. Troels Rasmussen i hans funktion som projektleder i DGI Huse og Haller.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

idræt og idrætsfaciliteter på bornholm

idræt og idrætsfaciliteter på bornholm syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idræt og idrætsfaciliteter på bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen 2011:3 Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Udarbejdet af Bjarne Ibsen

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere