Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)"

Transkript

1 Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv) Disse regler er gældende fra 1. marts Trader Grundpakke (herefter Trader ) er en supplerende serviceydelse i Online Investering i henhold til Regler for Online Investering - erhverv, punkt 9.1 Med undtagelse af punkterne 5.3, 5.4 samt 6.1 finder Regler for Online Investering - erhverv punkt 1-20 tilsvarende anvendelse på Trader, medmindre andet følger af vilkårene i denne licensaftale. Regler for Online Investering erhverv findes i Online Investering under Hjælp, Generel hjælp, Regler og fakta. Hvor der i Regler for Online Investering - erhverv er henvist til Reuters Limited skal dette i forhold til Trader læses som SIX Telekurs Nordic AB. Produktet: Trader er en engelsksproget handelsplatform, hvor der kan gennemføre limiterede børshandler med værdipapirer. Trader er en mere kompleks handelsplatform end Online Investering. Man bør derfor sætte sig ind i Trader, før man går i gang med at handle. Man kan læse mere om Trader i produktbeskrivelsen som findes på Med Trader er der fortsat mulighed for at benytte sig af og handle i Online Investering. Trader giver bl.a. adgang til følgende data: Realtidsdata fra NASDAQ OMX (København, Stockholm og Helsinki), niveau 2 15 min forsinket data fra Oslo Børs, New York Stock Exchange, NASDAQ, London Stock Exchange, NYSE Euronext, Deutsche Börse Frankfurt (XTRA), Sociedad de Bolsas (Madrid) og SIX Exfeed Ltd. (Zürich) Ritzau Finans Premium nyheder i realtid. Pressemeddelelser fra NASDAQ OMX og fra Oslo Børs. En lang række funktioner, herunder teknisk analyse i diagramformat, aktie screening, avancerede nyhedsfiltre, mulighed for at linke mellem vinduer og fuld individuel tilpasning af vinduer. Enhver form for data der leveres i Trader, betegnes overordnet som Data. Data i Trader leveres via SIX Telekurs Nordic AB af de respektive børser og nyhedsleverandører (herefter eksterne dataleverandører ). Realtidskurserne vil blive leveret i det omfang, banken modtager realtidskurser fra de respektive børser. Væsentlige rettigheder og pligter for Trader 1. Tekniske krav til udstyret Trader kan kun benyttes, med et af følgende operativsystemer:

2 - Windows XP, SP3 - Windows Vista, SP2 (32/64 bit) - Windows 7 (32/64 bit) - Mac OS (KUN, når der benyttes Windows emulerings-software) Installation af Trader stiller følgende krav til den PC, der skal anvendes: - Processor: 1.7 GHz eller mere - Intern RAM: 1024MB eller mere - Skærmopløsning: 1024x768 eller højere - Fri disk plads: Omkring 500MB - Båndbredde: 2Mbit eller mere 2. Krav for modtagelse af Data Ved accept af denne licensaftale accepteres samtidig de regler og krav, som NASDAQ OMX samt Oslo Børs opstiller, for modtagelse af Data. Disse regler er vedhæftet denne aftale som henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Disse regler bør læses grundigt, inden accept af denne licensaftale. Forsinket Data fra Deutsche Börse Frankfurt (XTRA), må ikke videredistribueres. Data fra eksterne dataleverandører må alene modtages og anvendes til virksomhedens eget og lovlige brug. Enhver anden brug af Data, herunder videregivelse af adgangskode eller videredistribution til andre, såvel private som erhverv, er forbudt. Data fra eksterne dataleverandører ejes af den eksterne dataleverandør, som har de immaterielle rettigheder over informationerne. I kan ikke erhverve større rettigheder ifølge denne licensaftale mellem jer og banken, end banken har i henhold til hovedaftale indgået mellem banken og den relevante eksterne dataleverandør. 3. Videregivelse af personoplysninger Banken gør opmærksom på, at banken videregiver oplysninger om kunderne til eksterne dataleverandører, såfremt dette er nødvendiggjort af bankens forpligtelser overfor disse eksterne dataleverandører i henhold til hovedaftale indgået mellem banken og den relevante eksterne dataleverandør. Ved accept af denne aftale accepteres desuden, at eksterne dataleverandører, eller en af den eksterne dataleverandør valgt repræsentant, får adgang til at revidere jeres brug af Data fra den eksterne dataleverandør, eventuelt via direkte henvendelse på virksomhedens adresse. 4. Betaling Trader betales per løbende måned, ved oprettelse dog først fra den dato, abonnementet starter. Betaling for Trader bliver hævet 3. bankdag hver måned på den konto, som er angivet i Online Investering under Personligt, Opsætning, Abonnementsbetaling. Det skal meddeles til banken,

3 såfremt der skal benyttes en anden konto end den angivne. Første betaling falder først i måneden efter oprettelsen. 5. Handler i Trader Handler, der indgås i Trader, vil tillige kunne ses i Online Investering og vil kunne ændres både i Trader og i Online Investering, så længe handlen ikke er gennemført. Handelsbekræftelser vil kunne ses i Trader samme dag, der er handlet. Ældre handelsbekræftelser vil kun kunne ses i Online Investering. Banken gør opmærksom på, at der ved accept af handler i Trader ikke skal indtastes personligt password. Af sikkerhedsmæssige grunde og for at undgå misbrug bør man derfor altid logge af Trader, når computeren forlades. Det er ikke tilstrækkeligt at lukke ned for Online Investering. Trader har en stand by tid på op til 24 timer. Hver dag kl. 23:30 vil Trader automatisk blive logget af. 5. Ansvar I tilfælde af ændring eller ophør af levering af Data fra SIX Telekurs eller eksterne dataleverandører eller ved tekniske nedbrud eller fejl hos banken, SIX Telekurs eller eksterne leverandører, kan adgangen til Data blive afbrudt i kortere eller længere tid. Banken, SIX eller eksterne dataleverandører er ikke ansvarlig for tab, der opstår i forbindelse med sådanne afbrydelser. Reglerne om ansvar, punkt 8 i Regler for Online Investering erhverv gælder i øvrigt tilsvarende for Trader. 6. Supplerende serviceydelser Det er muligt at abonnere på supplerende serviceydelser i Trader, som vil være tilknyttet abonnementet på Trader. Denne licensaftale samt Regler for Online Investering erhverv, herunder punkt 9.1, gælder tilsvarende for disse supplerende serviceydelser. 7. Ændringer af reglerne for Trader Reglerne for Trader kan ændres i overensstemmelse med punkt 17 i Regler for Online Investering erhverv. 8. Opsigelse Trader kan opsiges med ophør ved udgangen af en måned. Selvom abonnementet på Trader opsiges midt i en måned, er der adgang til Trader måneden ud, og der skal ligeledes betales for hele måneden. Banken kan opsige Trader i henhold til punkt 18 i Regler for Online Investering - erhverv. Uanset opsigelsesbestemmelserne ovenfor, kan eksterne dataleverandører kræve at levering af Data skal ophører straks.

4 9. Accept Dette abonnement på Trader accepteres ved brug af personlig elektronisk identifikation i henhold til Nordeas Regler for elektronisk identifikation. Den til enhver tid gældende licensaftale findes i Online Investering under mappen Personlig, Abonnementer, Trader. Bilag 1 til Licensaftale for Realtidskurser fra NASDAQ (Trader Erhverv) Særlige regler vedrørende levering af realtidskurser fra NASDAQ. (I NASDAQ Abonnementsaftale omtales I som Abonnent(en), mens Nordea omtales som Leverandøren.) NASDAQ Abonnementsaftale Vilkår og betingelser 1. ANVENDELSE AF DATA. Abonnenten er ikke berettiget til at sælge, udleje, levere eller på anden måde tillade eller give andre Personer eller andre kontorer eller adresser adgang til Oplysningerne. Abonnenten må ikke deltage i nogen form for ulovlig virksomhed, må ikke anvende eller tillade andre helt eller delvis at anvende Oplysningerne til ulovlige formål og må heller ikke overtræde NASDAQ s regler, SEC's regler (Securities and Exchange Commission). Abonnenten må ikke fremlægge de modtagne Oplysninger på uærlig, vildledende eller diskriminerende vis. Abonnenten skal træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriserede Personer i at opnå adgang til Oplysningerne. a. Ikke-Professionel Abonnent For Ikke-Professionelle Abonnenter er oplysningerne kun beregnet til privat brug. Ved at tilkendegive over for Leverandøren at Abonnenten er en Ikke-Professionel, eller ved fortsat at modtage Oplysningerne til abonnementstaksten for Ikke-Professionelle, bekræfter Abonnenten over for Leverandøren og NASDAQ, at Abonnenten er omfattet af den i 13 i Aftalen indeholdte definition på en Ikke- Professionel abonnent. En Ikke-Professionel Abonnent skal omgående efterkomme enhver rimelig anmodning fra NASDAQ om oplysninger vedrørende den Ikke-Professionelle Abonnents modtagelse, bearbejdning, visning og videregivelse af Oplysningerne. b. Professionel Abonnent For Professionelle Abonnenter er Oplysningerne kun beregnet til Professionelle Abonnenters interne forretningsmæssige og/eller private brug. Professionelle Abonnenter må kun i begrænset omfang videregive visse Oplysninger til kunder i trykte annoncer, skriftlig korrespondance eller andet skriftligt materiale eller under telefonsamtaler, der ikke omfatter en elektronisk telefonstemme, automatiserede informationstjenester eller lignende teknologi. Professionelle Abonnenter skal på anmodning give NASDAQ adgang til at foretage fysisk kontrol af Leverandørens Ydelser og af den Professionelle Abonnents brug af Oplysningerne (herunder gennemgang af fortegnelser vedrørende brug af eller adgang til Oplysningerne og antallet og placeringen af alle anordninger, som modtager Oplysninger), alt på rimelige tidspunkter og med rimeligt varsel for at sikre overholdelse af nærværende Aftale. 2. EJENDOMSRETLIGT BESKYTTEDE OPLYSNINGER. NASDAQ giver i Aftalens løbetid Abonnenten ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig tilladelse til at modtage og anvende de Oplysninger, som Leverandøren videregiver til Abonnenten, og derefter at anvende disse Oplysninger til ethvert formål, som ikke er uforeneligt med Aftalens vilkår og betingelser og/eller

5 NASDAQ's regler. Abonnenten anerkender og accepterer, at NASDAQ har ejendomsretten til de Oplysninger, som opstår på eller stammer fra markeder, der reguleres eller drives af NASDAQ, og til de kompileringsrettigheder eller andre rettigheder til Oplysninger, der indhentes fra øvrige kilder. Abonnenten anerkender og accepterer desuden, at eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ har fuld ejendomsret til deres respektive Oplysninger. I tilfælde af uretmæssig tilegnelse eller misbrug af Oplysninger fra Abonnentens side eller af en part, der får adgang til Oplysningerne gennem Abonnenten, er NASDAQ eller eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ berettiget til at få nedlagt forbud mod det pågældende materiale. Abonnenten vil i alle tilfælde angive kilden på passende vis. 3. BETALING. Abonnenten bærer det fulde ansvar for at betale eventuelle skatter, omkostninger eller afgifter, der pålægges Abonnenten eller NASDAQ (bortset fra amerikansk national, forbundsstatslig eller lokal indkomstskat pålignet NASDAQ) af uden- eller indenlandske nationale, forbundsstatslige, provins- eller lokale myndigheder eller underafdelinger af disse, og enhver bod eller rentetilskrivning, der vedrører levering af Oplysningerne til Abonnenten. Renter tilskrives det eller de forfaldne beløb fra fakturadatoen, indtil betaling finder sted. Inden for rammerne af gældende lovgivning anerkender og accepterer Abonnenten, at det ikke vil blive betragtet som uretmæssig adgangsbegrænsning fra NASDAQ's side, hvis Leverandøren ophører med at levere sine Ydelser på grund af manglende betaling. Med hensyn til beløb som Professionelle Abonnenter skylder direkte til NASDAQ i henhold til nærværende Aftale gælder det, at NASDAQ er berettiget til at modtage det fulde beløb i likvide midler senest 15 (femten) dage efter fakturadatoen, uanset om der gøres brug af eller gives adgang til Oplysningerne. 4. SYSTEM. Abonnenten anerkender, at NASDAQ efter eget skøn og til enhver tid kan ændre sit system eller Oplysningerne. Sådanne ændringer kan nødvendiggøre tilsvarende ændringer i Leverandørens Ydelser. Ændringer foretaget af Leverandøren eller Abonnenten eller disse parters manglende gennemførelse af rettidige ændringer kan forhindre eller påvirke Abonnentens adgang til eller brug af Oplysningerne. NASDAQ er ikke ansvarlig for sådanne følger. NASDAQ godkender ikke nogen form for udstyr, Leverandør eller Leverandørens Ydelser. 5. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER. NASDAQ tilstræber at levere Oplysningerne så hurtigt og præcist som praktisk muligt. Såfremt Oplysningerne ikke er tilgængelige som følge af NASDAQ's manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, tilstræber NASDAQ at afhjælpe denne mangel. Såfremt Oplysningerne ikke er tilgængelige, er forsinkede, afbrydes, er ufuldstændige eller unøjagtige eller på anden måde påvirkes væsentligt i en uafbrudt periode på 4 (fire) timer eller derover inden for det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne, og dette skyldes NASDAQ (medmindre der er tale om en gyldig grund i henhold til nærværende Aftale eller NASDAQ's aftale med Leverandøren), kan Abonnenten eller enhver anden Person gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende over for NASDAQ: a. Såfremt Abonnenten eller enhver anden Person fortsætter med at modtage Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig henstand med betalingen i den pågældende måned af ethvert beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, den pågældende anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode. b. Såfremt Abonnenten eller enhver anden Person ikke længere modtager Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig refusion af beløb for den pågældende måned, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, den pågældende anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode.

6 En sådan eventuel henstand eller refusion kan forlanges ved at give NASDAQ skriftlig meddelelse herom indeholdende alle relevante oplysninger. Ud over de i denne paragraf nævnte garantier, er der ikke givet andre garantier af nogen art hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte (herunder blandt andet med hensyn til punktlighed, rigtighed, rækkefølge, fuldstændighed, nøjagtighed, undladelse af afbrydelser), og heller ingen underforståede garantier på baggrund af branchekutyme, udviklingen i forretningsforholdet eller aftalens opfyldelse, og ej heller underforståede garantier for gangbarhed eller egnethed til særlig anvendelse eller formål. 6. ANSVARSBEGRÆNSNING. a. Medmindre andet fremgår af denne Aftale, er NASDAQ ikke ansvarlig over for Abonnenten, Abonnentens Leverandør eller enhver anden Person for indirekte, konkret og pønalt begrundet følgetab eller -skade (herunder blandt andet driftstab, tab af forventet fortjeneste, tab som følge af driftsstop eller forhøjede driftsudgifter, dækningsudgifter eller andre indirekte tab eller skader) af enhver art og uanset årsag, selvom NASDAQ er blevet underrettet om risikoen for sådanne tab eller skader. b. NASDAQ er ikke ansvarlig over for Abonnenten eller enhver anden Person, såfremt Oplysningerne i en uafbrudt periode på under 4 (fire) timer ikke er tilgængelige, afbrydes, forsinkes, er ufuldstændige eller unøjagtige i det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne, eller såfremt Oplysningerne påvirkes væsentligt i en uafbrudt periode på under 4 (fire) timer i det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne. c. Såfremt NASDAQ uanset årsag ifalder erstatningsansvar over for Abonnenten eller enhver anden Person, enten i eller uden for kontakt, er NASDAQ's ansvar inden for et enkelt år af Aftaleperioden (et år fra Aftalens ikrafttrædelsesdato) begrænset til den del af Abonnentens tab, der reelt påføres Abonnenten på baggrund af dennes rimelige forventninger til aftaleforholdet (kombineret med de samlede krav eller tab, der fremsættes af Abonnentens Leverandør og enhver anden Person gennem Abonnenten eller på dennes vegne, eller som Abonnenten har forårsaget), hvilket beløb ikke kan overstige det laveste af følgende: i. Såfremt Abonnenten eller enhver anden person fortsat modtager Oplysningerne eller andre data og/eller Oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig henstand med betalingen for den pågældende måned af ethvert beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, enhver anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode, eller, såfremt Abonnenten eller enhver anden Person ikke længere modtager enten Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, en refusion af beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, enhver anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode, eller ii. USD 500. d. Denne paragraf fritager ikke NASDAQ, Abonnenten eller enhver anden Person for erstatningsansvar opstået som følge af egen grove uagtsomhed eller bevidst ansvarspådragende handling eller for erstatningsansvar opstået som følge af personskade eller uretmæssig død. e. Abonnenten og NASDAQ forstår og accepterer, at denne paragrafs bestemmelser fastsætter en rimelig risikofordeling og ansvarsbegrænsning.

7 7. FRASKRIVELSE AF GARANTIER. NASDAQ og eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ stiller ingen garantier af nogen art hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte (herunder blandt andet med hensyn til punktlighed, rigtighed, rækkefølge, fuldstændighed, nøjagtighed, undladelse af afbrydelser), og heller ingen underforståede garantier på baggrund af branchekutyme, udviklingen i forretningsforholdet eller aftalens opfyldelse, og ej heller underforståede garantier for gangbarhed eller egnethed til særlig anvendelse eller formål eller manglende indgreb. 8. ANSVARSBEGRÆNSNING FOR EKSTERNE LEVERANDØRER AF OPLYSNINGER. Eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab eller skade, der skyldes nøjagtigheden af eller forsinkelser eller undladelser i relation til de af dem leverede Oplysninger samt tabt fortjeneste, indirekte, specielle skader eller følgeskader, som påføres Abonnenten eller enhver anden Person, der søger at få dækket et krav gennem Abonnenten, ej heller i tilfælde hvor de eksterne leverandører af oplysninger er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader. Det ansvar, som eksterne leverandører af oplysninger eller disses tilknyttede enheder ifalder over for Abonnenten eller enhver anden Person, der søger afhjælpning gennem Abonnenten under påberåbelse af enhver form for søgsmålsgrundlag i eller uden for kontrakt eller andet, kan på intet tidspunkt overstige det af Abonnenten eller enhver anden Person, der måtte søge at få dækket et krav gennem Abonnenten, betalte honorar. 9. KRAV OG TAB. Abonnenten friholder NASDAQ og NASDAQ's ansatte, ledelse, bestyrelsesmedlemmer og andre fuldmægtige for ethvert Krav eller Tab, som disse påføres eller måtte pådrage sig, eller som måtte gøres gældende over for dem som følge af eller i forbindelse med: (a) Abonnentens manglende overholdelse af Aftalens vilkår og betingelser, og (b) retssager anlagt af tredjemand vedrørende Abonnentens berettigede eller uberettigede modtagelse og brug af Oplysningerne i henhold til Aftalen. Aftalens parter garanterer og oplyser og har til hensigt at friholde (og NASDAQ er i alle tilfælde berettiget til alene at svare i og forlige) en anden part (herunder NASDAQ) og dennes ledelse, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og andre fuldmægtige for ethvert Krav eller Tab, der opstår ved, involverer eller vedrører en påstand om krænkelse eller anden overtrædelse af immaterielle rettigheder, som er begået af den skadesløsholdende part, eller som skyldes dennes handlinger eller undladelser, udstyr eller andre formuegenstande. Denne ret er betinget af, at den skadesløsholdte part omgående giver den skadesløsholdende part meddelelse om sine Krav eller Tab (hvilket ikke er til skade for den skadeløsholdte parts forsvar), og samarbejder med hensyn til indsigelser mod de pågældende Krav eller Tab (uden at give afkald på de særlige rettigheder, der hersker i forholdet mellem advokat og klient, i relation til en advokats skriftlige forberedelse af en retssag og andre juridiske privilegier og uden at udlevere oplysninger, som af juridiske hensyn skal holdes hemmelige). 10. OPSIGELSE. Abonnenten anerkender, at NASDAQ, når NASDAQ forlanger det med henblik på opfyldelse af sine lovbestemte forpligtelser, ved meddelelse til Leverandøren ensidigt kan begrænse eller ophæve enhver Persons ret til at modtage og bruge Oplysningerne, samt at Leverandøren øjeblikkeligt vil efterkomme en sådan meddelelse og slutte eller begrænse sin levering af Oplysningerne og ved meddelelse til NASDAQ bekræfte, at meddelelsen er efterkommet. De berørte Personer er berettigede til at henholde sig til den proceduremæssige beskyttelse, der er fastsat i Børsloven og de regler, der i henhold til denne Lov finder anvendelse på forholdet. Ud over de opsigelser, der er tilladt i henhold til Leverandørens aftale, kan nærværende Aftale opsiges af Abonnenten med 30 dages skriftligt varsel til Leverandøren og af NASDAQ med 30 dages skriftligt varsel til enten Leverandøren eller Abonnenten. NASDAQ er også berettiget til at ændre nærværende Aftales vilkår og betingelser med 90 dages skriftligt varsel til enten Leverandøren eller Abonnenten, og enhver brug efter den pågældende dato anses som accept af de

8 nye vilkår og betingelser. I tilfælde af Abonnentens misligholdelse, eller såfremt det fastslås, at Abonnenten har fremsat usande oplysninger, eller hvor det forlanges af SEC i dennes egenskab af regulerende myndighed, er NASDAQ berettiget til at opsige nærværende Aftale med mindst 3 (tre) dages skriftligt varsel til Abonnenten, foretaget af enten NASDAQ eller Leverandøren. 11. Meddelelser. Al kommunikation som kræves afgivet skriftligt i henhold til denne Aftale skal rettes til: The Nasdaq Stock Market, LCC 9600 Blackwell Road, 5th Floor Rockville, MD Attn: Manager, Market Data Distribution Direkte kommunikation til Abonnenten til den af Leverandøren sidst kendte adresse betragtes som afgivet ved a) faktisk modtagelse via eller andet eller datoen for første afslag eller b) ved at offentliggøre meddelelsen eller anden kommunikation på eller en hjemmeside, som afløser denne. Abonnenten skal uden ophold give skriftlig besked til Leverandøren ved skift af navn, bopæl eller forretningssted, hvor Information modtages. 12. ÆNDRINGER/AFTALE. Medmindre andet fremgår af Aftalen, kan Aftalens bestemmelser ikke ændres eller fraviges. NASDAQ's eller Abonnentens manglende eller forsinkede udøvelse og tidligere praksis med hensyn til udøvelse af en sådan rettighed, beføjelse eller særrettighed i henhold til nærværende Aftale betragtes ikke som fravigelse. En enkeltstående eller delvis udøvelse af en sådan rettighed, beføjelse eller særrettighed udelukker heller ikke anden eller yderligere udøvelse deraf eller udøvelse af andre rettigheder, beføjelse eller særrettigheder i henhold til Aftalen. Såfremt nogle af nærværende Aftales bestemmelser eller anvendelsen deraf i relation til en hvilken som helst Person, enhed eller omstændighed erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke Aftalen i øvrigt eller anvendelsen af de pågældende betingelser eller bestemmelser i relation til Personer, enheder eller omstændigheder ud over de Personer, enheder eller omstændigheder, i relation til hvilke de erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves, og enhver sådan betingelse eller bestemmelse i nærværende Aftale er gyldige og kan håndhæves i videst muligt omfang, som loven tillader. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende Aftales vilkår og betingelser og Leverandørens aftalebetingelser gælder nærværende Aftales vilkår og betingelser mellem NASDAQ og Abonnenten. Denne Aftale skal anses for indgået i U.S.A. i staten New York og er underlagt lovgivningen i staten New York. Abonnenten er enig i, at sagsanlæg o.l. i henhold til denne Aftale overgives til myndighederne ved retterne i staten New York. 13. DEFINITIONER. "Børslov" betyder den amerikanske børslov, Securities Exchange Act af 1934, som udelukkende gælder Oplysninger, der formidles fra et NASDAQ-marked i USA. "Krav eller Tab" betyder enhver form for ansvar, forpligtelse, tab, erstatning, bod, krav, retssag, søgsmål, omkostning, dom, forlig og udgift af enhver art, uanset om en skadesløsholdt part eller tredjemand har pådraget sig eller er ifaldet disse, herunder blandt andet (a) indirekte, konkret og pønalt begrundet følgetab eller -skade (herunder blandt andet driftstab, tab af forventet fortjeneste, tab som følge af driftsstop eller forhøjede driftsudgifter eller anden form for indirekte tab eller skade), og (b) administrationsomkostninger, undersøgelsesomkostninger, sagsomkostninger samt vederlag til og refusion af omkostninger afholdt af revisorer og advokater (herunder internt personale).

9 "Oplysninger" betyder visse markedsoplysninger og andre formidlede oplysninger vedrørende værdipapirer eller andre finansielle instrumenter, produkter, værktøjer, indikatorer eller mekanismer; eller vedrørende Personer reguleret af NASDAQ eller til NASDAQ s aktiviteter; eller indsamlet af NASDAQ fra andre kilder. "NASDAQ " betyder under ét The NASDAQ Stock Market og dets søsterselskaber, datterselskaber, associerede selskaber. "NASDAQ krav" betyder al gældende lovgivning (inklusive intellektuelle rettigheder, informations- og værdipapirlovgivning), vedtægter og regulativer, NASDAQ og SEC s, inklusive men ikke begrænset til NASDAQ s indgivne regler, NASDAQ s afgørelser og fortolkninger, enhver brugervejledning eller de af NASDAQ-kravene, der måtte være erstattet af nye krav på det pågældende tidspunkt. Ikke-Professionel Abonnent er enhver form for fysisk person, som IKKE: (a) er registreret eller på nogen måde uddannet hos SEC, Commodities Futures Trading Commission, et delstatsværdipapirorgan, en børs eller værdipapirsammenslutning, eller et råstofeller futuresmarked eller -sammenslutning, (b) virker som "investment advisor" (investeringsrådgiver) som defineret i 202 (a), stk. 11, i den amerikanske Investment Advisors Act fra 1940 (uanset om den pågældende i henhold dertil er registreret eller uddannet under denne lov), og ej eller (c) er ansat i en bank eller anden virksomhed, som i henhold til den nationale eller forbundsstatslige værdipapirlovgivning er undtaget fra kravet om registrering, med henblik på at varetage funktioner, som ville medføre krav om registrering eller uddannelse, såfremt de pågældende funktioner blev udført på vegne af en virksomhed, som ikke er fritaget fra registreringskravet "Eller" Indbefatter ordet "og". "Person" Enhver form for fysisk person, enkeltmandsvirksomhed, selskab, interessentskab eller enhver anden form for juridisk enhed. Professionel Abonnent er enhver person, som ikke er omfattet af definitionen for Ikke- Professionel Abonnent. "Abonnent" Når ordet optræder alene, omfatter det alle Ikke-Professionelle og Professionelle Abonnenter. Leverandørens Service er den service fra leverandøren, som omfatter dataformidlingen, udstyr, software og kommunikationsmidler relateret hertil, til at modtage, behandle, transmittere, bruge og udbrede Informationen til Abonnenten.

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere