Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014: Kunstnernes talerør BKF er i år nået et væsentligt skridt videre med en af vores absolutte mærkesager: At skabe ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere i udstillingslivet. I februar kunne forbundet sammen med kunsthallernes, kunstmuseernes og kunstformidlernes faglige organisationer lancere Den Ny Udstillingsaftale - en rammeaftale, der formulerer alle spørgsmål omkring en udstillings finansiering, realisering og formidling. Den Ny Udstillingsaftale sikrer ikke automatisk kunstnere betaling for alle de arbejdstimer, vi har i forbindelse med at tilrettelægge og realisere en udstilling. Men den sikrer, at spørgsmålet om honorering italesættes og afklares skriftligt mellem kunstner og institution, så forventningen om, at kunstnere selvfølgelig arbejder gratis, nu vil blive mindre selvfølgelig. For det er på høje tid at vinke farvel til den udbredte praksis, hvor vi kunstnere selv finansierer vores udstillingsvirksomhed på offentligt støttede udstillingssteder. Mere om det senere i beretningen, men først til de foreløbige erfaringer med den nye statslige kunststøttestruktur, der trådte i kraft i år. ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND Fra i år er Statens Kunstråd nedlagt og al kunststøtte samlet i et nyt Statens Kunstfond. Kunststyrelsen har skiftet navn til Kulturstyrelsen, og billedkunsten har nu kun to udvalg et for legatstøtte og et for projektstøtte mod tidligere fire selvstændigt arbejdende billedkunstneriske fagudvalg. BKF har i den årelange reformproces advaret om, at den øgede arbejdsbyrde, som de to billedkunstneriske udvalg nu er blevet pålagt, kan forringe kvaliteten af den faglige behandling af ansøgninger og føre til øget embedsmandsstyring i kunststøttesystemet. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner på reformen af kunststøttestrukturen, men BKF ser stadig kritisk på udviklingen og insisterer på, at Kunstfond og Kulturstyrelse ikke skal styres af bureaukratiske hensyn, men skal geares efter den virkelighed, kunstnere arbejder i. Ufleksibel kunststøtte giver problemer I juni offentliggjorde Kulturstyrelsen, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har besluttet at videreføre en beslutning, som det tidligere Statens Kunstråds Billedkunstudvalg traf tilbage i Beslutningen går på, at produktionsstøtte til billedkunstneriske værker skal gå direkte til kunstnerne, og ikke skal kunne udbetales til andre, fx virksomheder, som ikke er ejet direkte af de kunstnere, der søger om støtten. Selskaber, som fx Kunstnernes Kooperativ ApS (KKArt), kan derfor ikke modtage produktionsstøtte på vegne af en kunstner. At produktionsstøtte udelukkende skal gå til kunstnere og ikke til fx gallerier og udstillingsarrangører, er BKF principielt fuldstændig enig i. Det er absolut afgørende, at ingen andre end kunstnerne får nytte af de penge, staten investerer i kunstnerisk produktion. Men BKF frygter samtidigt, at beslutningen risikerer at ramme skævt i forhold til hensigten. Kulturstyrelsen er nødt til at administrere udbetalingen af midler fleksibelt, hvis kunststøtten skal fungere ude i den virkelighed, kunstnerne arbejder i. Kunstnere i klemme Når Kulturstyrelsen udbetaler kunststøtte direkte til den enkelte kunstner, får kunstneren rent skatteteknisk status som selvstændig erhvervsdrivende, og 4

2 kunststøtten regnes som indtægt i en selvstændig, kunstnerisk virksomhed. Det er fint for de kunstnere, der rent faktisk har en egentlig selvstændig virksomhed med et vist overskud. Men for alle de kunstnere, der ikke er selvstændige erhvervsdrivende, og som fx lever af skiftende projektansættelser, betyder det at modtage kunststøtte, at de pludselig mister deres lønmodtagerstatus. Dermed fratages de bl.a. deres dagpengeret - og risikerer i øvrigt efterfølgende at få betydelige skattesmæk. Problematikken er ikke ny, men Kulturstyrelsens tidligere fleksibilitet mht. udbetaling af den konkrete kunststøtte er pist væk. Politikere må på banen Dette viser endnu engang, at kunstnere betaler prisen for de forældede arbejdsmarkeds- og skatteregler, som gælder herhjemme. Mange kunstnere er skiftevis honoraraflønnede og selvstændige i egen enkeltmandsvirksomhed. Det betyder, at de falder imellem stolene i et utidssvarende system, hvor det kun er muligt at have skattemæssig status som enten lønmodtager eller selvstændig. Det skaber en lang række problemer for kunstnerne, bl.a. af skattemæssig karakter. BKF har i årenes løb sammen med de øvrige kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråd været i dialog med skiftende udvalg og politikere i Folketinget om at finde løsninger på området, og vi arbejder kontinuerligt for at få politikerne til at handle på det. I år er det lykkedes BKF at få kulturminister Marianne Jelved til at interessere sig for disse problematikker. Det har især drejet sig om de skatteregler, som gør, at mange billedkunstnere får skattemæssig status som hobbykunstnere. Problemet er, at en række naturlige indtægter i en kunstnerisk virksomhed, som fx legater, den livsvarige hædersydelse, præmieringer, undervisning mv. almindeligvis ikke tæller med, når Skat vurderer omsætningen i en kunstnerisk virksomhed. BKF mener, at sådanne indtægter skal kunne medtages i en kunstnervirksomhed. Marianne Jelved har nu bedt skatteministeren om at undersøge, om problemerne i forhold til kunststøtte, dagpengeret og skatteregler kan løses indenfor den nuværende lovgivnings rammer. BKF er i kontakt med kulturministeren om dette og presser på for at få politikerne til at tage ansvar for problematikkerne. Udgangspunktet skal være, at kunststøtten skal fungere bedst muligt for kunstnerne. For BKF handler det altså både om at finde pragmatiske løsninger på kunstneres konkrete problemer her og nu, og om at finde langtidsholdbare politiske løsninger, der afspejler de fleksible måder, kunstnere er beskæftigede på i dag, og som kan ligestille kunstnere med alle andre faggrupper på arbejdsmarkedet. Omdiskuteret beslutning trukket tilbage En anden aktuel sag fra Kulturstyrelsen viser samme tendens til bureaukratisk systemtænkning, som vi ser i sagen om den ufleksible udbetaling af kunststøtte. Men den viser samtidig også, at vi har et billedkunstudvalg i Statens Kunstfond, der er lyttende overfor kollegerne i billedkunstmiljøet. Sagen begyndte, da Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst i august meddelte, at kunstnere og udstillingsarrangører fremover skulle koordinere deres ansøgninger om støtte. På den måde ville sagsbehandlingen i udvalget blive mere overskuelig og systematisk, lød begrundelsen. Men flere kritikere i kunstlivet, bl.a. i BKFs bestyrelse og i en debatgruppe på Facebook, mente, at beslutningen ville kvæle udviklingen af især mindre udstillingsprojekter: På de små udstillingssteder og i kunstnernes egne udstillingsprojekter kommer samtlige navne på deltagere ofte først på plads langt efter, ansøgningen til kunstfonden skal sendes afsted. Beslutningen om at koordinere ansøgningerne ville derfor sætte en bureaukratisk barriere op for udviklingen af alle de skæve kunstneriske projekter, der udfoldes udenfor det institutionelle kunstliv. Desuden skabte beslutningen om koordinerings-kravet tvivl om, hvorvidt de enkelte produktionsansøgninger fremover ville blive vurderet på projektets kunstneriske kvalitet alene eller på, om projektet skulle indgå i en udstilling, som i forvejen havde modtaget støtte. Kritikken fik Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst til at trække deres beslutning tilbage. Lukning af kunstdk.dk Desværre var der ingen dialog med billedkunstmiljøet, inden Kulturstyrelsen og Billedkunstudvalget valgte at nedlægge kunstnerarkivet kunstdk.dk. 5

3 Online-arkivet, som lukkede ned 1. september, fungerede for mange BKFere som et officielt udstillingsvindue i forhold til internationale samarbejdspartnere og kuratorer. Det kan undre, at Kulturstyrelsen ikke søgte at videreføre det omfattende arkiv i et andet regi, inden man valgte at skrotte det. Til gengæld har BKFs Kunstnerportal på dk i år fået nyt design og forbedrede brugerfunktioner. Nedlæggelsen af kunstdk.dk har gjort det endnu mere relevant at benytte sig af den online platform, forbundet tilbyder sine medlemmer. Læg opdaterede cv og værkfotos ud på så omverdenen kan se, hvad Danmarks professionelle, anerkendte kunstnere arbejder med og så opdragsgivere, samarbejdspartnere og kunder kan finde kontaktinfo. ½ DEN NY UDSTILLINGSAFTALE I februar kunne BKF sammen med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) lancere Den Ny Udstillingsaftale ved en festlig, velbesøgt reception på Statens Værksteder på Gl. Dok. Kulturminister Marianne Jelved var inviteret til at lancere aftalen, hvilket hun gjorde med et løfte om, at hun fremover vil undersøge, om kunstnere får udstillingshonorar, inden hun siger ja til at åbne en udstilling af billedkunst. Det løfte har hun efterfølgende gentaget flere gange i offentlige sammenhænge, og på den måde har Den Ny Udstillingsaftale allerede været med til at sætte fokus både politisk og i medierne på den udstrakte og urimelige brug af kunstneres gratis arbejdskraft i udstillingslivet. Kunstnerhonorar afklares Den Ny Udstillingsaftale sikrer ikke automatisk et kunstnerhonorar ved udstillinger altså betaling for alle de arbejdstimer, vi har i forbindelse med at tilrettelægge og realisere en udstilling. Men den sikrer, at spørgsmålet om honorering og andre arbejdsopgaver i forbindelse med en udstilling afklares skriftligt mellem kunstner og institution op til en udstilling. Ved udstilling på statslige og statsstøttede udstillingssteder har kunstnerne ifølge lovgivningen stadig et krav på visningsvederlag. BKF vil i den kommende tid arrangere kurser og workshops for medlemmer i forhandlingsteknik og i den praktiske brug af udstillingsaftalen. På længere sigt vil forbundet også evaluere den generelle implementering af aftalen i udstillingslivet. ½ CERTIFICERING I UDSTILLINGSLIVET TIL DEBAT Udstillingsvilkår generelt samt perspektiverne i en eventuel certificeringsordning i udstillingslivet var temaet for årets todages seminar for BKFs bestyrelse og forbundets regionale tillidsfolk. Baggrunden for certificeringsdebatten er, at begrebet CSR (Corporate Social Responsibillity) de seneste år er blevet mere og mere udbredt i erhvervslivet. Alle kender efterhånden til certificeringer i form af smileys, Svanemærket, FSC-mærker osv. Spørgsmålet er, om man ville kunne etablere en certificeringsordning i kunstlivet på baggrund af en vurdering af de arbejdsvilkår, udstillingsstederne byder kunstnerne. Det har man gjort i Sverige, hvor en uafhængig kunstnergruppe med certificeringsprojektet Reko i en toårig periode undersøgte og vurderede små og store kunstinstitutioner og tildelte Reko-mærker til de udstillingssteder, der levede op til anbefalede kriterier om bl.a. at betale kunstnerne udstillingshonorar. De svenske erfaringer er interessante for BKF. Kunstinstitutionerne i vores naboland forstod nemlig, at de med et Reko-mærke kunne brande sig som seriøse udstillingssteder. Reko-ordningen blev dermed ikke opfattet som en trussel, men som et incitament for udstillingsstederne til at give kunstnerne ordentlige arbejdsforhold. Samtidig fik Reko-ordningen medier, kunstledere og politikere til at forholde sig aktivt til problematikken omkring kunstneres ulønnede arbejde i udstillingslivet. Selv om Reko-ordningen kun nåede at fungere i to år og nu er sat på stand by pga. manglende finansiering, er den et eksempel på, at en holdningsændring langsomt er i gang i kunstlivet. Alle parter er ved at få øjnene op for de konstruktive muligheder, der er i at gentænke og udvikle udstillingspraksis. Herhjemme 6

4 er vi med Den Ny Udstillingsaftale inde i en proces, der kan føre til at udvikle et grundlag for CSR-strategier og certificeringer i dansk kunstliv. Men eventuelle fremtidige certificeringer skal udvikles i dialog mellem de involverede parter, sådan som vi netop har gjort det med udstillingsaftalen. Alle parter skal kunne se det konstruktive i at opnå målsætningerne og det kræver dialog og motivation. ½ BKFO PÅSKØNNELSESLEGATER BKFs bestyrelse lancerede i august måned et nyt initiativ: Påskønnelseslegater til kunstnere. Pengene kommer fra Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO). Hensigten med legaterne er at anerkende og huske den ulønnede og frivillige indsats, som ydes af billedkunstnere til gavn for hele billedkunstens område, fx i form af tillidshverv i billedkunstens organisationer, institutioner, foreninger, råd, nævn og juryer. Som medlem af BKF kan man indstille en kollega, der har fortjent påskønnelsen. I alt 10 påskønnelseslegater á kr. vil fra i år blive uddelt til billedkunstnere, som indstilles af kollegaer. Indstillingerne vurderes af Ophavsretsfonden i BKF. Det er stadig BKFs klare holdning, at kunstnere skal honoreres for alt professionelt kunstfagligt arbejde, men samtidig erkender bestyrelsen, at det går trægt med betaling af ordentlige mødevederlag, når man trækker på kunstnernes faglige kompetencer. Med oprettelse af de nye påskønnelseslegater ønsker BKFs bestyrelse at give en håndsrækning til nogle af de mange kunstnere, som yder en engageret indsats til almen gavn for hele billedkunstens område. Næste frist til indstilling af kolleger til BKFOs Påskønnelseslegat er 1. september Mere info og indstillingsskema findes på BKFs hjemmeside eller kan rekvireres hos BKFs sekretariat. ½ BØRNS OG UNGES MØDE MED KUNST Marianne Jelveds tydeligste aftryk som kulturminister er fortsat hendes interesse for at styrke børns og unges møde med kunst. Sidste år sørgede hun for, at folkeskolerne forpligtes til at samarbejde med de kommunale billedskoler, ligesom hun skaffede flere penge til kunstmuseernes skoletjeneste. I år har hun lanceret en række nye puljer, der skal give børn og unge flere muligheder for at opleve den professionelle kunst her er det ikke bare billedkunst, men også musik, teater, dans mm., som er i spil. I alt 40 mio. kr. fra Kulturministeriets Tipsmidler har Marianne Jelved skaffet til disse initiativer, men puljernes præcise kriterier og frister er stadig ikke offentliggjort. Puljerne vil snarest kunne søges af enkeltstående kunstnere, kommuner og kulturinstitutioner, forlyder det fra Kulturministeriet. Billedkunstfagets lave status i folkeskolen har hverken kulturminister eller folkeskolereform dog formået at rette op på: Danske børn har stadig kun billedkunst til 5. klasse, og ofte undervises de af lærere, der ikke selv er uddannede i billedkunst fra lærerseminarerne. Samtidig er billedkunstfaget i gymnasieskolen nærmest ikke-eksisterende. Og billedskolerne og de Billedkunstneriske Grundkurser (BGK er) er hårdt trængt økonomisk, ligesom kunstakademierne er det. Nyt kompetencecenter Derfor forbliver det vigtigt for BKF at gøre politikere og offentlighed opmærksom på, at hele billedkunstens fødekæde må og skal styrkes. I den forbindelse er bestyrelsen glad for, at BKF fra i år lægger kontor til det nye Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, der samler repræsentanter fra hele billedkunstområdet - fra folkeskoler, over kommunale billedskoler og BGK er, til kunstakademierne og billedkunstnere organiseret i BKF. Kompetencecentrets formål er at kortlægge, synliggøre og arbejde for en politisk opprioritering af billedkunstens uddannelser og faglighed. BKF er repræsenteret i kompetencecentrets styregruppe, som følger centrets arbejde tæt. Kompetencecentret er stadig i sin opstartsfase, men har formuleret en handlingsplan. Følg med i kompetencecentrets arbejde på dk Skolelærere og kunstnere samarbejder Også i Dansk Kunstnerråd deltager BKF i et samarbejde om at styrke børns møde med kunst. 7

5 Her er samarbejdet rettet direkte mod folkeskolen. BKF og de øvrige professionelle kunstnerorganisationer har inviteret repræsentanter fra faglærerforeningerne indenfor fagene billedkunst, musik, dansk samt håndværk & design, til at gå sammen om at formulere et pilotprojekt, der skal vise, hvor stor gavn elever kan have af, at skolerne bruger kunstnere aktivt i længere undervisningsforløb. Pilotprojektet søger nu fondsmidler, og gruppen af kunstnere og skolelærere offentliggør et open call for kvalificerede kunstnere til projektet, så snart finansieringen er på plads. ½ BKF PÅ FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM I år deltog BKF for første gang på Folkemødet på Bornholm. Forbundet var engageret i Dansk Kunstnerråds fælles kulturpolitiske debatarrangementer i Rosengade Kunst og Kultur Live der blev et af Folkemødets markante samlingspunkter. BKF havde også et kunstprojekt med: Billedkunstnerne Marianne Jørgensen og Signe Vad stod bag det skulpturelle mødested DRØMMEREN, der gav Folkemøde-deltagere mulighed for at dele deres drømme og mareridt om kunst. Mange lagde vejen forbi Marianne Jørgensens skulptur på havnen i Allinge og lod tankerne strømme frit. Via live webcam strømmede drømmene ud til folk, der kunne følge med via kunstportalen Kunsten.nu, Galleri TYS og på BKFs hjemmeside under Folkemødet. Kulturen og kunsten skal råbe højt for at blive hørt i den kakafoni af politiske debatter, PR-aktiviteter og ren folkefest, som Folkemødet byder på. Men det er vigtigt, at billedkunstens stemme blander sig i denne sammenhæng, hvor ikke kun kulturministeren og kunstnerorganisationerne, men også alle andre væsentlige kulturpolitiske aktører mødes og taler både officielt og uformelt. Derfor vil BKF også prioritere at deltage næste år på Bornholm. Kulturmødet på Mors Et mere fokuseret, om end desværre ikke så velbesøgt, arrangement var Kulturmødet på Mors i august, som BKF deltog i. BKF vil næste år være formelt repræsenteret på Kulturmøde Mors i forhåbning om, at det bliver et vigtigt kulturpolitisk samtaleforum fremover. ½ FAGBLADET BILLEDKUNSTNEREN Mange af de temaer og artikler, som bringes i BKFs blad Billedkunstneren, udspringer af drøftelser, der er foregået i bestyrelsen eller i bladets redaktionsudvalg, som består af bestyrelsesmedlemmer. Men bladet indeholder også temaer og artikler, som opstår på baggrund af tips og forslag fra forbundets øvrige medlemmer. Sats professionelt i kunstforeningerne Et af årets temaer var udstillinger og salg i kunstforeninger, som spiller en vigtig rolle for mange BKFere. Kunstforeningernes kår er blevet stadig vanskeligere de senere år, og det mærker de kunstnere, som tidligere har kunnet hente en væsentlig del af deres indtægt fra arbejde i kunstforeningerne. Medlemstallet i Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK) er mere end halveret, siden Kulturministeriet sløjfede støtten til SDKs vandreudstillinger i Tidligere udbød SDK ti-tolv vandreudstillinger om året fordelt over ca. 100 udstillingsperioder, nu er tallet nede på seks-otte årlige vandreudstillinger fordelt på ca. 25 udstillingsperioder. Danske kunstforeninger er som bekendt en broget flok. Fra små firmakunstforeninger uden nævneværdigt budget eller interesse i at skelne mellem skidt og kanel, til vidende og engagerede bestyrelser og udvalg i kunstforeninger, organiseret på en virksomhed eller omkring en by eller et lokalområde. Fælles for dem er, at de i høj grad bæres frem af lokale kræfter med et stort engagement. De bringer kunsten ud i folks hverdag. Nogle kunstforeninger forstår at satse på kunstnerisk kvalitet og hyrer kun professionelle kunstnere, alt for mange gør ikke. I vores nordiske søsterlande får kunstforeningerne statsstøtte, hvis de køber og viser professionel billedkunst. Med artiklerne i BKFs fagblad blev den idé givet videre til Kulturministeriet herhjemme. Værn om håndværket Håndværk og interessen for materialernes betydning fylder meget i samtidskunsten i disse år. Men kunstakademiernes værksteder er trængt efter år med nedskæringer på de dyre værkstedsfag. 8

6 Til gengæld er aktiviteten høj ude i landets professionelle kunstnerværksteder, hvor både unge og ældre kunstnere opsøger og videreudvikler klassiske teknikker. Juniudgaven af fagbladet Billedkunstneren satte fokus på håndværkets vilkår og status både på kunstakademierne og i det professionelle kunstliv. BKF bakker op om akademiernes krav om tidssvarende værkstedsfaciliteter det er afgørende for at bevare et dansk kunstliv på højt niveau, at vi værner om og videreudvikler al den faglige, håndværksmæssige og tekniske viden, som kunstnere igennem generationer har opbygget. Ligestilling i kunstlivet BKFs nære søster i organisationslivet, Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), kan i 2016 fejre sit 100 års jubilæum - og allerede nu i efteråret udkom KKS jubilæumsantologi 100 års øjeblikke Kvindelige Kunstneres Samfund. ½ INTERKULTURELT MENTORPROJEKT BKF har i år søsat et mentorprojekt for herboende billedkunstnere med interkulturel baggrund. Projektet, der er blevet til med støtte fra Statens Kunstråd, skal åbne døre i dansk kunstliv for kunstnere med anden baggrund end dansk. I alt ni mentorer og ni mentees er i gang med forløbet, der afsluttes med en showcase næste år. Målet er at skabe nye professionelle netværk mellem gammeldanske og nydanske kunstnere for dansk kunstliv har brug for så meget mangfoldighed og kunstnerisk talent som muligt for at fortsætte med at udvikle sig på et højt kvalitativt niveau. Ved at fortælle KKS egen farverige historie, leverer antologien nye brikker til forståelsen af de sidste 120 års kunstpolitiske virkelighed, som også Billedkunstnernes Forbund udspringer af. At kvindelige kunstneres kamp for at blive vurderet på deres kunst, ikke på deres køn, stadig er aktuel, fremgår også af KKS-antologien: Nye tal for danske kunstmuseers indkøbs- og udstillingspraksis, der blev omtalt i septemberudgaven af fagbladet Billedkunstneren, viser, at mandlige kunstneres værker stadig dominerer på kunstmuseerne. Der er altså stadig brug for det politiske fokus, som KKS har og som BKF deler. Ligestilling har BKFs bevågenhed, både når det gælder ligestilling mellem kønnene, ligestilling geografisk og ligestilling mellem nydanske og gammeldanske kunstnere: 9

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Billedkunstnernes arbejdsmarked

Billedkunstnernes arbejdsmarked NR.4 DECEMBER 2007 Tema: Billedkunstnernes arbejdsmarked Kulturlivet sendes til tælling, når billedkunstnere tvinges ud af deres fag Læs også om: Bkf sikrer kunstnere 8 millioner kroner Fanø-huset fejrer

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Tema: Billedkunst i uddannelserne

Tema: Billedkunst i uddannelserne NR.3 SEPTEMBER 2007 Tema: Billedkunst i uddannelserne Læs bl.a. om: Billedkunst har trange kår i folkeskole og gymnasium Lokal talentpleje på Billedkunstneriske Grund Kurser Kunstakademiernes nye udfordringer

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen Center for Kulturpolitiske Studier Danmarks Biblioteksskole 1 KUF i det uprøvede grænsefelt en

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere