Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014: Kunstnernes talerør BKF er i år nået et væsentligt skridt videre med en af vores absolutte mærkesager: At skabe ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere i udstillingslivet. I februar kunne forbundet sammen med kunsthallernes, kunstmuseernes og kunstformidlernes faglige organisationer lancere Den Ny Udstillingsaftale - en rammeaftale, der formulerer alle spørgsmål omkring en udstillings finansiering, realisering og formidling. Den Ny Udstillingsaftale sikrer ikke automatisk kunstnere betaling for alle de arbejdstimer, vi har i forbindelse med at tilrettelægge og realisere en udstilling. Men den sikrer, at spørgsmålet om honorering italesættes og afklares skriftligt mellem kunstner og institution, så forventningen om, at kunstnere selvfølgelig arbejder gratis, nu vil blive mindre selvfølgelig. For det er på høje tid at vinke farvel til den udbredte praksis, hvor vi kunstnere selv finansierer vores udstillingsvirksomhed på offentligt støttede udstillingssteder. Mere om det senere i beretningen, men først til de foreløbige erfaringer med den nye statslige kunststøttestruktur, der trådte i kraft i år. ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND Fra i år er Statens Kunstråd nedlagt og al kunststøtte samlet i et nyt Statens Kunstfond. Kunststyrelsen har skiftet navn til Kulturstyrelsen, og billedkunsten har nu kun to udvalg et for legatstøtte og et for projektstøtte mod tidligere fire selvstændigt arbejdende billedkunstneriske fagudvalg. BKF har i den årelange reformproces advaret om, at den øgede arbejdsbyrde, som de to billedkunstneriske udvalg nu er blevet pålagt, kan forringe kvaliteten af den faglige behandling af ansøgninger og føre til øget embedsmandsstyring i kunststøttesystemet. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner på reformen af kunststøttestrukturen, men BKF ser stadig kritisk på udviklingen og insisterer på, at Kunstfond og Kulturstyrelse ikke skal styres af bureaukratiske hensyn, men skal geares efter den virkelighed, kunstnere arbejder i. Ufleksibel kunststøtte giver problemer I juni offentliggjorde Kulturstyrelsen, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har besluttet at videreføre en beslutning, som det tidligere Statens Kunstråds Billedkunstudvalg traf tilbage i Beslutningen går på, at produktionsstøtte til billedkunstneriske værker skal gå direkte til kunstnerne, og ikke skal kunne udbetales til andre, fx virksomheder, som ikke er ejet direkte af de kunstnere, der søger om støtten. Selskaber, som fx Kunstnernes Kooperativ ApS (KKArt), kan derfor ikke modtage produktionsstøtte på vegne af en kunstner. At produktionsstøtte udelukkende skal gå til kunstnere og ikke til fx gallerier og udstillingsarrangører, er BKF principielt fuldstændig enig i. Det er absolut afgørende, at ingen andre end kunstnerne får nytte af de penge, staten investerer i kunstnerisk produktion. Men BKF frygter samtidigt, at beslutningen risikerer at ramme skævt i forhold til hensigten. Kulturstyrelsen er nødt til at administrere udbetalingen af midler fleksibelt, hvis kunststøtten skal fungere ude i den virkelighed, kunstnerne arbejder i. Kunstnere i klemme Når Kulturstyrelsen udbetaler kunststøtte direkte til den enkelte kunstner, får kunstneren rent skatteteknisk status som selvstændig erhvervsdrivende, og 4

2 kunststøtten regnes som indtægt i en selvstændig, kunstnerisk virksomhed. Det er fint for de kunstnere, der rent faktisk har en egentlig selvstændig virksomhed med et vist overskud. Men for alle de kunstnere, der ikke er selvstændige erhvervsdrivende, og som fx lever af skiftende projektansættelser, betyder det at modtage kunststøtte, at de pludselig mister deres lønmodtagerstatus. Dermed fratages de bl.a. deres dagpengeret - og risikerer i øvrigt efterfølgende at få betydelige skattesmæk. Problematikken er ikke ny, men Kulturstyrelsens tidligere fleksibilitet mht. udbetaling af den konkrete kunststøtte er pist væk. Politikere må på banen Dette viser endnu engang, at kunstnere betaler prisen for de forældede arbejdsmarkeds- og skatteregler, som gælder herhjemme. Mange kunstnere er skiftevis honoraraflønnede og selvstændige i egen enkeltmandsvirksomhed. Det betyder, at de falder imellem stolene i et utidssvarende system, hvor det kun er muligt at have skattemæssig status som enten lønmodtager eller selvstændig. Det skaber en lang række problemer for kunstnerne, bl.a. af skattemæssig karakter. BKF har i årenes løb sammen med de øvrige kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråd været i dialog med skiftende udvalg og politikere i Folketinget om at finde løsninger på området, og vi arbejder kontinuerligt for at få politikerne til at handle på det. I år er det lykkedes BKF at få kulturminister Marianne Jelved til at interessere sig for disse problematikker. Det har især drejet sig om de skatteregler, som gør, at mange billedkunstnere får skattemæssig status som hobbykunstnere. Problemet er, at en række naturlige indtægter i en kunstnerisk virksomhed, som fx legater, den livsvarige hædersydelse, præmieringer, undervisning mv. almindeligvis ikke tæller med, når Skat vurderer omsætningen i en kunstnerisk virksomhed. BKF mener, at sådanne indtægter skal kunne medtages i en kunstnervirksomhed. Marianne Jelved har nu bedt skatteministeren om at undersøge, om problemerne i forhold til kunststøtte, dagpengeret og skatteregler kan løses indenfor den nuværende lovgivnings rammer. BKF er i kontakt med kulturministeren om dette og presser på for at få politikerne til at tage ansvar for problematikkerne. Udgangspunktet skal være, at kunststøtten skal fungere bedst muligt for kunstnerne. For BKF handler det altså både om at finde pragmatiske løsninger på kunstneres konkrete problemer her og nu, og om at finde langtidsholdbare politiske løsninger, der afspejler de fleksible måder, kunstnere er beskæftigede på i dag, og som kan ligestille kunstnere med alle andre faggrupper på arbejdsmarkedet. Omdiskuteret beslutning trukket tilbage En anden aktuel sag fra Kulturstyrelsen viser samme tendens til bureaukratisk systemtænkning, som vi ser i sagen om den ufleksible udbetaling af kunststøtte. Men den viser samtidig også, at vi har et billedkunstudvalg i Statens Kunstfond, der er lyttende overfor kollegerne i billedkunstmiljøet. Sagen begyndte, da Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst i august meddelte, at kunstnere og udstillingsarrangører fremover skulle koordinere deres ansøgninger om støtte. På den måde ville sagsbehandlingen i udvalget blive mere overskuelig og systematisk, lød begrundelsen. Men flere kritikere i kunstlivet, bl.a. i BKFs bestyrelse og i en debatgruppe på Facebook, mente, at beslutningen ville kvæle udviklingen af især mindre udstillingsprojekter: På de små udstillingssteder og i kunstnernes egne udstillingsprojekter kommer samtlige navne på deltagere ofte først på plads langt efter, ansøgningen til kunstfonden skal sendes afsted. Beslutningen om at koordinere ansøgningerne ville derfor sætte en bureaukratisk barriere op for udviklingen af alle de skæve kunstneriske projekter, der udfoldes udenfor det institutionelle kunstliv. Desuden skabte beslutningen om koordinerings-kravet tvivl om, hvorvidt de enkelte produktionsansøgninger fremover ville blive vurderet på projektets kunstneriske kvalitet alene eller på, om projektet skulle indgå i en udstilling, som i forvejen havde modtaget støtte. Kritikken fik Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst til at trække deres beslutning tilbage. Lukning af kunstdk.dk Desværre var der ingen dialog med billedkunstmiljøet, inden Kulturstyrelsen og Billedkunstudvalget valgte at nedlægge kunstnerarkivet kunstdk.dk. 5

3 Online-arkivet, som lukkede ned 1. september, fungerede for mange BKFere som et officielt udstillingsvindue i forhold til internationale samarbejdspartnere og kuratorer. Det kan undre, at Kulturstyrelsen ikke søgte at videreføre det omfattende arkiv i et andet regi, inden man valgte at skrotte det. Til gengæld har BKFs Kunstnerportal på dk i år fået nyt design og forbedrede brugerfunktioner. Nedlæggelsen af kunstdk.dk har gjort det endnu mere relevant at benytte sig af den online platform, forbundet tilbyder sine medlemmer. Læg opdaterede cv og værkfotos ud på så omverdenen kan se, hvad Danmarks professionelle, anerkendte kunstnere arbejder med og så opdragsgivere, samarbejdspartnere og kunder kan finde kontaktinfo. ½ DEN NY UDSTILLINGSAFTALE I februar kunne BKF sammen med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) lancere Den Ny Udstillingsaftale ved en festlig, velbesøgt reception på Statens Værksteder på Gl. Dok. Kulturminister Marianne Jelved var inviteret til at lancere aftalen, hvilket hun gjorde med et løfte om, at hun fremover vil undersøge, om kunstnere får udstillingshonorar, inden hun siger ja til at åbne en udstilling af billedkunst. Det løfte har hun efterfølgende gentaget flere gange i offentlige sammenhænge, og på den måde har Den Ny Udstillingsaftale allerede været med til at sætte fokus både politisk og i medierne på den udstrakte og urimelige brug af kunstneres gratis arbejdskraft i udstillingslivet. Kunstnerhonorar afklares Den Ny Udstillingsaftale sikrer ikke automatisk et kunstnerhonorar ved udstillinger altså betaling for alle de arbejdstimer, vi har i forbindelse med at tilrettelægge og realisere en udstilling. Men den sikrer, at spørgsmålet om honorering og andre arbejdsopgaver i forbindelse med en udstilling afklares skriftligt mellem kunstner og institution op til en udstilling. Ved udstilling på statslige og statsstøttede udstillingssteder har kunstnerne ifølge lovgivningen stadig et krav på visningsvederlag. BKF vil i den kommende tid arrangere kurser og workshops for medlemmer i forhandlingsteknik og i den praktiske brug af udstillingsaftalen. På længere sigt vil forbundet også evaluere den generelle implementering af aftalen i udstillingslivet. ½ CERTIFICERING I UDSTILLINGSLIVET TIL DEBAT Udstillingsvilkår generelt samt perspektiverne i en eventuel certificeringsordning i udstillingslivet var temaet for årets todages seminar for BKFs bestyrelse og forbundets regionale tillidsfolk. Baggrunden for certificeringsdebatten er, at begrebet CSR (Corporate Social Responsibillity) de seneste år er blevet mere og mere udbredt i erhvervslivet. Alle kender efterhånden til certificeringer i form af smileys, Svanemærket, FSC-mærker osv. Spørgsmålet er, om man ville kunne etablere en certificeringsordning i kunstlivet på baggrund af en vurdering af de arbejdsvilkår, udstillingsstederne byder kunstnerne. Det har man gjort i Sverige, hvor en uafhængig kunstnergruppe med certificeringsprojektet Reko i en toårig periode undersøgte og vurderede små og store kunstinstitutioner og tildelte Reko-mærker til de udstillingssteder, der levede op til anbefalede kriterier om bl.a. at betale kunstnerne udstillingshonorar. De svenske erfaringer er interessante for BKF. Kunstinstitutionerne i vores naboland forstod nemlig, at de med et Reko-mærke kunne brande sig som seriøse udstillingssteder. Reko-ordningen blev dermed ikke opfattet som en trussel, men som et incitament for udstillingsstederne til at give kunstnerne ordentlige arbejdsforhold. Samtidig fik Reko-ordningen medier, kunstledere og politikere til at forholde sig aktivt til problematikken omkring kunstneres ulønnede arbejde i udstillingslivet. Selv om Reko-ordningen kun nåede at fungere i to år og nu er sat på stand by pga. manglende finansiering, er den et eksempel på, at en holdningsændring langsomt er i gang i kunstlivet. Alle parter er ved at få øjnene op for de konstruktive muligheder, der er i at gentænke og udvikle udstillingspraksis. Herhjemme 6

4 er vi med Den Ny Udstillingsaftale inde i en proces, der kan føre til at udvikle et grundlag for CSR-strategier og certificeringer i dansk kunstliv. Men eventuelle fremtidige certificeringer skal udvikles i dialog mellem de involverede parter, sådan som vi netop har gjort det med udstillingsaftalen. Alle parter skal kunne se det konstruktive i at opnå målsætningerne og det kræver dialog og motivation. ½ BKFO PÅSKØNNELSESLEGATER BKFs bestyrelse lancerede i august måned et nyt initiativ: Påskønnelseslegater til kunstnere. Pengene kommer fra Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO). Hensigten med legaterne er at anerkende og huske den ulønnede og frivillige indsats, som ydes af billedkunstnere til gavn for hele billedkunstens område, fx i form af tillidshverv i billedkunstens organisationer, institutioner, foreninger, råd, nævn og juryer. Som medlem af BKF kan man indstille en kollega, der har fortjent påskønnelsen. I alt 10 påskønnelseslegater á kr. vil fra i år blive uddelt til billedkunstnere, som indstilles af kollegaer. Indstillingerne vurderes af Ophavsretsfonden i BKF. Det er stadig BKFs klare holdning, at kunstnere skal honoreres for alt professionelt kunstfagligt arbejde, men samtidig erkender bestyrelsen, at det går trægt med betaling af ordentlige mødevederlag, når man trækker på kunstnernes faglige kompetencer. Med oprettelse af de nye påskønnelseslegater ønsker BKFs bestyrelse at give en håndsrækning til nogle af de mange kunstnere, som yder en engageret indsats til almen gavn for hele billedkunstens område. Næste frist til indstilling af kolleger til BKFOs Påskønnelseslegat er 1. september Mere info og indstillingsskema findes på BKFs hjemmeside eller kan rekvireres hos BKFs sekretariat. ½ BØRNS OG UNGES MØDE MED KUNST Marianne Jelveds tydeligste aftryk som kulturminister er fortsat hendes interesse for at styrke børns og unges møde med kunst. Sidste år sørgede hun for, at folkeskolerne forpligtes til at samarbejde med de kommunale billedskoler, ligesom hun skaffede flere penge til kunstmuseernes skoletjeneste. I år har hun lanceret en række nye puljer, der skal give børn og unge flere muligheder for at opleve den professionelle kunst her er det ikke bare billedkunst, men også musik, teater, dans mm., som er i spil. I alt 40 mio. kr. fra Kulturministeriets Tipsmidler har Marianne Jelved skaffet til disse initiativer, men puljernes præcise kriterier og frister er stadig ikke offentliggjort. Puljerne vil snarest kunne søges af enkeltstående kunstnere, kommuner og kulturinstitutioner, forlyder det fra Kulturministeriet. Billedkunstfagets lave status i folkeskolen har hverken kulturminister eller folkeskolereform dog formået at rette op på: Danske børn har stadig kun billedkunst til 5. klasse, og ofte undervises de af lærere, der ikke selv er uddannede i billedkunst fra lærerseminarerne. Samtidig er billedkunstfaget i gymnasieskolen nærmest ikke-eksisterende. Og billedskolerne og de Billedkunstneriske Grundkurser (BGK er) er hårdt trængt økonomisk, ligesom kunstakademierne er det. Nyt kompetencecenter Derfor forbliver det vigtigt for BKF at gøre politikere og offentlighed opmærksom på, at hele billedkunstens fødekæde må og skal styrkes. I den forbindelse er bestyrelsen glad for, at BKF fra i år lægger kontor til det nye Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, der samler repræsentanter fra hele billedkunstområdet - fra folkeskoler, over kommunale billedskoler og BGK er, til kunstakademierne og billedkunstnere organiseret i BKF. Kompetencecentrets formål er at kortlægge, synliggøre og arbejde for en politisk opprioritering af billedkunstens uddannelser og faglighed. BKF er repræsenteret i kompetencecentrets styregruppe, som følger centrets arbejde tæt. Kompetencecentret er stadig i sin opstartsfase, men har formuleret en handlingsplan. Følg med i kompetencecentrets arbejde på dk Skolelærere og kunstnere samarbejder Også i Dansk Kunstnerråd deltager BKF i et samarbejde om at styrke børns møde med kunst. 7

5 Her er samarbejdet rettet direkte mod folkeskolen. BKF og de øvrige professionelle kunstnerorganisationer har inviteret repræsentanter fra faglærerforeningerne indenfor fagene billedkunst, musik, dansk samt håndværk & design, til at gå sammen om at formulere et pilotprojekt, der skal vise, hvor stor gavn elever kan have af, at skolerne bruger kunstnere aktivt i længere undervisningsforløb. Pilotprojektet søger nu fondsmidler, og gruppen af kunstnere og skolelærere offentliggør et open call for kvalificerede kunstnere til projektet, så snart finansieringen er på plads. ½ BKF PÅ FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM I år deltog BKF for første gang på Folkemødet på Bornholm. Forbundet var engageret i Dansk Kunstnerråds fælles kulturpolitiske debatarrangementer i Rosengade Kunst og Kultur Live der blev et af Folkemødets markante samlingspunkter. BKF havde også et kunstprojekt med: Billedkunstnerne Marianne Jørgensen og Signe Vad stod bag det skulpturelle mødested DRØMMEREN, der gav Folkemøde-deltagere mulighed for at dele deres drømme og mareridt om kunst. Mange lagde vejen forbi Marianne Jørgensens skulptur på havnen i Allinge og lod tankerne strømme frit. Via live webcam strømmede drømmene ud til folk, der kunne følge med via kunstportalen Kunsten.nu, Galleri TYS og på BKFs hjemmeside under Folkemødet. Kulturen og kunsten skal råbe højt for at blive hørt i den kakafoni af politiske debatter, PR-aktiviteter og ren folkefest, som Folkemødet byder på. Men det er vigtigt, at billedkunstens stemme blander sig i denne sammenhæng, hvor ikke kun kulturministeren og kunstnerorganisationerne, men også alle andre væsentlige kulturpolitiske aktører mødes og taler både officielt og uformelt. Derfor vil BKF også prioritere at deltage næste år på Bornholm. Kulturmødet på Mors Et mere fokuseret, om end desværre ikke så velbesøgt, arrangement var Kulturmødet på Mors i august, som BKF deltog i. BKF vil næste år være formelt repræsenteret på Kulturmøde Mors i forhåbning om, at det bliver et vigtigt kulturpolitisk samtaleforum fremover. ½ FAGBLADET BILLEDKUNSTNEREN Mange af de temaer og artikler, som bringes i BKFs blad Billedkunstneren, udspringer af drøftelser, der er foregået i bestyrelsen eller i bladets redaktionsudvalg, som består af bestyrelsesmedlemmer. Men bladet indeholder også temaer og artikler, som opstår på baggrund af tips og forslag fra forbundets øvrige medlemmer. Sats professionelt i kunstforeningerne Et af årets temaer var udstillinger og salg i kunstforeninger, som spiller en vigtig rolle for mange BKFere. Kunstforeningernes kår er blevet stadig vanskeligere de senere år, og det mærker de kunstnere, som tidligere har kunnet hente en væsentlig del af deres indtægt fra arbejde i kunstforeningerne. Medlemstallet i Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK) er mere end halveret, siden Kulturministeriet sløjfede støtten til SDKs vandreudstillinger i Tidligere udbød SDK ti-tolv vandreudstillinger om året fordelt over ca. 100 udstillingsperioder, nu er tallet nede på seks-otte årlige vandreudstillinger fordelt på ca. 25 udstillingsperioder. Danske kunstforeninger er som bekendt en broget flok. Fra små firmakunstforeninger uden nævneværdigt budget eller interesse i at skelne mellem skidt og kanel, til vidende og engagerede bestyrelser og udvalg i kunstforeninger, organiseret på en virksomhed eller omkring en by eller et lokalområde. Fælles for dem er, at de i høj grad bæres frem af lokale kræfter med et stort engagement. De bringer kunsten ud i folks hverdag. Nogle kunstforeninger forstår at satse på kunstnerisk kvalitet og hyrer kun professionelle kunstnere, alt for mange gør ikke. I vores nordiske søsterlande får kunstforeningerne statsstøtte, hvis de køber og viser professionel billedkunst. Med artiklerne i BKFs fagblad blev den idé givet videre til Kulturministeriet herhjemme. Værn om håndværket Håndværk og interessen for materialernes betydning fylder meget i samtidskunsten i disse år. Men kunstakademiernes værksteder er trængt efter år med nedskæringer på de dyre værkstedsfag. 8

6 Til gengæld er aktiviteten høj ude i landets professionelle kunstnerværksteder, hvor både unge og ældre kunstnere opsøger og videreudvikler klassiske teknikker. Juniudgaven af fagbladet Billedkunstneren satte fokus på håndværkets vilkår og status både på kunstakademierne og i det professionelle kunstliv. BKF bakker op om akademiernes krav om tidssvarende værkstedsfaciliteter det er afgørende for at bevare et dansk kunstliv på højt niveau, at vi værner om og videreudvikler al den faglige, håndværksmæssige og tekniske viden, som kunstnere igennem generationer har opbygget. Ligestilling i kunstlivet BKFs nære søster i organisationslivet, Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), kan i 2016 fejre sit 100 års jubilæum - og allerede nu i efteråret udkom KKS jubilæumsantologi 100 års øjeblikke Kvindelige Kunstneres Samfund. ½ INTERKULTURELT MENTORPROJEKT BKF har i år søsat et mentorprojekt for herboende billedkunstnere med interkulturel baggrund. Projektet, der er blevet til med støtte fra Statens Kunstråd, skal åbne døre i dansk kunstliv for kunstnere med anden baggrund end dansk. I alt ni mentorer og ni mentees er i gang med forløbet, der afsluttes med en showcase næste år. Målet er at skabe nye professionelle netværk mellem gammeldanske og nydanske kunstnere for dansk kunstliv har brug for så meget mangfoldighed og kunstnerisk talent som muligt for at fortsætte med at udvikle sig på et højt kvalitativt niveau. Ved at fortælle KKS egen farverige historie, leverer antologien nye brikker til forståelsen af de sidste 120 års kunstpolitiske virkelighed, som også Billedkunstnernes Forbund udspringer af. At kvindelige kunstneres kamp for at blive vurderet på deres kunst, ikke på deres køn, stadig er aktuel, fremgår også af KKS-antologien: Nye tal for danske kunstmuseers indkøbs- og udstillingspraksis, der blev omtalt i septemberudgaven af fagbladet Billedkunstneren, viser, at mandlige kunstneres værker stadig dominerer på kunstmuseerne. Der er altså stadig brug for det politiske fokus, som KKS har og som BKF deler. Ligestilling har BKFs bevågenhed, både når det gælder ligestilling mellem kønnene, ligestilling geografisk og ligestilling mellem nydanske og gammeldanske kunstnere: 9

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III.

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III. BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling II. Tilgang/frafald medlemmer III. Fagudvalg IV. UKKs repræsentanter V. Netværk Netværk i Danmark BKF DANSK KUNSTNERRÅD

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Indhold: Sammenfatning............................. 4 Kunstens rolle i samfundet...6 Kunstfaglighed, kontrakter og rettigheder...7 Kunstscenen...12

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg 9. -10. marts 2009. Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg 9. -10 marts 2009. Godkendt af CBA

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler 9. januar 2013 Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler Den 13. juni 2012 indgik alle Folketingets partier en aftale

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER FEBRUAR 2006 KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT WWW.KUM.DK KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER Lin Utzon: Uden titel, 2000 Lin

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Billedkunstnernes arbejdsmarked

Billedkunstnernes arbejdsmarked NR.4 DECEMBER 2007 Tema: Billedkunstnernes arbejdsmarked Kulturlivet sendes til tælling, når billedkunstnere tvinges ud af deres fag Læs også om: Bkf sikrer kunstnere 8 millioner kroner Fanø-huset fejrer

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Christine Buhl Andersen, formand for Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg, deltog i mødet

Christine Buhl Andersen, formand for Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg, deltog i mødet REFERAT Møde i Kunstrådet Den 11. marts 2008, kl. 13.00 18.00 Til stede: Medlemmer af Kunstrådet: Mads Øvlisen, Birgit Bergholt, Jette Drewsen, Mikkel Harder Munck-Hansen, Cai-Ulrich von Platen, Elisabeth

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Redaktion Statens Kunstråd Marts 2011. Udgivet af

Redaktion Statens Kunstråd Marts 2011. Udgivet af Statens Kunstråds årsberetning 2010 Redaktion Statens Kunstråd Marts 2011 Udgivet af Kunststyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf. 33 74 45 00 Kunststyrelsen er sekretariat for Statens

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

unstnerne styrer Nærbilleder af kunstnerstyrets mange ansigter N R. 2, J U N I 2 0 0 9

unstnerne styrer Nærbilleder af kunstnerstyrets mange ansigter N R. 2, J U N I 2 0 0 9 N R. 2, J U N I 2 0 0 9 EMA unstnerne styrer Nærbilleder af kunstnerstyrets mange ansigter F A G B L A D F O R B I L L E D K U N S T N E R N E S F O R B U N D F o t o : T y S t a n g e Kunstnerdrevne udstillingssteder

Læs mere