Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014: Kunstnernes talerør BKF er i år nået et væsentligt skridt videre med en af vores absolutte mærkesager: At skabe ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere i udstillingslivet. I februar kunne forbundet sammen med kunsthallernes, kunstmuseernes og kunstformidlernes faglige organisationer lancere Den Ny Udstillingsaftale - en rammeaftale, der formulerer alle spørgsmål omkring en udstillings finansiering, realisering og formidling. Den Ny Udstillingsaftale sikrer ikke automatisk kunstnere betaling for alle de arbejdstimer, vi har i forbindelse med at tilrettelægge og realisere en udstilling. Men den sikrer, at spørgsmålet om honorering italesættes og afklares skriftligt mellem kunstner og institution, så forventningen om, at kunstnere selvfølgelig arbejder gratis, nu vil blive mindre selvfølgelig. For det er på høje tid at vinke farvel til den udbredte praksis, hvor vi kunstnere selv finansierer vores udstillingsvirksomhed på offentligt støttede udstillingssteder. Mere om det senere i beretningen, men først til de foreløbige erfaringer med den nye statslige kunststøttestruktur, der trådte i kraft i år. ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND Fra i år er Statens Kunstråd nedlagt og al kunststøtte samlet i et nyt Statens Kunstfond. Kunststyrelsen har skiftet navn til Kulturstyrelsen, og billedkunsten har nu kun to udvalg et for legatstøtte og et for projektstøtte mod tidligere fire selvstændigt arbejdende billedkunstneriske fagudvalg. BKF har i den årelange reformproces advaret om, at den øgede arbejdsbyrde, som de to billedkunstneriske udvalg nu er blevet pålagt, kan forringe kvaliteten af den faglige behandling af ansøgninger og føre til øget embedsmandsstyring i kunststøttesystemet. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner på reformen af kunststøttestrukturen, men BKF ser stadig kritisk på udviklingen og insisterer på, at Kunstfond og Kulturstyrelse ikke skal styres af bureaukratiske hensyn, men skal geares efter den virkelighed, kunstnere arbejder i. Ufleksibel kunststøtte giver problemer I juni offentliggjorde Kulturstyrelsen, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har besluttet at videreføre en beslutning, som det tidligere Statens Kunstråds Billedkunstudvalg traf tilbage i Beslutningen går på, at produktionsstøtte til billedkunstneriske værker skal gå direkte til kunstnerne, og ikke skal kunne udbetales til andre, fx virksomheder, som ikke er ejet direkte af de kunstnere, der søger om støtten. Selskaber, som fx Kunstnernes Kooperativ ApS (KKArt), kan derfor ikke modtage produktionsstøtte på vegne af en kunstner. At produktionsstøtte udelukkende skal gå til kunstnere og ikke til fx gallerier og udstillingsarrangører, er BKF principielt fuldstændig enig i. Det er absolut afgørende, at ingen andre end kunstnerne får nytte af de penge, staten investerer i kunstnerisk produktion. Men BKF frygter samtidigt, at beslutningen risikerer at ramme skævt i forhold til hensigten. Kulturstyrelsen er nødt til at administrere udbetalingen af midler fleksibelt, hvis kunststøtten skal fungere ude i den virkelighed, kunstnerne arbejder i. Kunstnere i klemme Når Kulturstyrelsen udbetaler kunststøtte direkte til den enkelte kunstner, får kunstneren rent skatteteknisk status som selvstændig erhvervsdrivende, og 4

2 kunststøtten regnes som indtægt i en selvstændig, kunstnerisk virksomhed. Det er fint for de kunstnere, der rent faktisk har en egentlig selvstændig virksomhed med et vist overskud. Men for alle de kunstnere, der ikke er selvstændige erhvervsdrivende, og som fx lever af skiftende projektansættelser, betyder det at modtage kunststøtte, at de pludselig mister deres lønmodtagerstatus. Dermed fratages de bl.a. deres dagpengeret - og risikerer i øvrigt efterfølgende at få betydelige skattesmæk. Problematikken er ikke ny, men Kulturstyrelsens tidligere fleksibilitet mht. udbetaling af den konkrete kunststøtte er pist væk. Politikere må på banen Dette viser endnu engang, at kunstnere betaler prisen for de forældede arbejdsmarkeds- og skatteregler, som gælder herhjemme. Mange kunstnere er skiftevis honoraraflønnede og selvstændige i egen enkeltmandsvirksomhed. Det betyder, at de falder imellem stolene i et utidssvarende system, hvor det kun er muligt at have skattemæssig status som enten lønmodtager eller selvstændig. Det skaber en lang række problemer for kunstnerne, bl.a. af skattemæssig karakter. BKF har i årenes løb sammen med de øvrige kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråd været i dialog med skiftende udvalg og politikere i Folketinget om at finde løsninger på området, og vi arbejder kontinuerligt for at få politikerne til at handle på det. I år er det lykkedes BKF at få kulturminister Marianne Jelved til at interessere sig for disse problematikker. Det har især drejet sig om de skatteregler, som gør, at mange billedkunstnere får skattemæssig status som hobbykunstnere. Problemet er, at en række naturlige indtægter i en kunstnerisk virksomhed, som fx legater, den livsvarige hædersydelse, præmieringer, undervisning mv. almindeligvis ikke tæller med, når Skat vurderer omsætningen i en kunstnerisk virksomhed. BKF mener, at sådanne indtægter skal kunne medtages i en kunstnervirksomhed. Marianne Jelved har nu bedt skatteministeren om at undersøge, om problemerne i forhold til kunststøtte, dagpengeret og skatteregler kan løses indenfor den nuværende lovgivnings rammer. BKF er i kontakt med kulturministeren om dette og presser på for at få politikerne til at tage ansvar for problematikkerne. Udgangspunktet skal være, at kunststøtten skal fungere bedst muligt for kunstnerne. For BKF handler det altså både om at finde pragmatiske løsninger på kunstneres konkrete problemer her og nu, og om at finde langtidsholdbare politiske løsninger, der afspejler de fleksible måder, kunstnere er beskæftigede på i dag, og som kan ligestille kunstnere med alle andre faggrupper på arbejdsmarkedet. Omdiskuteret beslutning trukket tilbage En anden aktuel sag fra Kulturstyrelsen viser samme tendens til bureaukratisk systemtænkning, som vi ser i sagen om den ufleksible udbetaling af kunststøtte. Men den viser samtidig også, at vi har et billedkunstudvalg i Statens Kunstfond, der er lyttende overfor kollegerne i billedkunstmiljøet. Sagen begyndte, da Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst i august meddelte, at kunstnere og udstillingsarrangører fremover skulle koordinere deres ansøgninger om støtte. På den måde ville sagsbehandlingen i udvalget blive mere overskuelig og systematisk, lød begrundelsen. Men flere kritikere i kunstlivet, bl.a. i BKFs bestyrelse og i en debatgruppe på Facebook, mente, at beslutningen ville kvæle udviklingen af især mindre udstillingsprojekter: På de små udstillingssteder og i kunstnernes egne udstillingsprojekter kommer samtlige navne på deltagere ofte først på plads langt efter, ansøgningen til kunstfonden skal sendes afsted. Beslutningen om at koordinere ansøgningerne ville derfor sætte en bureaukratisk barriere op for udviklingen af alle de skæve kunstneriske projekter, der udfoldes udenfor det institutionelle kunstliv. Desuden skabte beslutningen om koordinerings-kravet tvivl om, hvorvidt de enkelte produktionsansøgninger fremover ville blive vurderet på projektets kunstneriske kvalitet alene eller på, om projektet skulle indgå i en udstilling, som i forvejen havde modtaget støtte. Kritikken fik Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst til at trække deres beslutning tilbage. Lukning af kunstdk.dk Desværre var der ingen dialog med billedkunstmiljøet, inden Kulturstyrelsen og Billedkunstudvalget valgte at nedlægge kunstnerarkivet kunstdk.dk. 5

3 Online-arkivet, som lukkede ned 1. september, fungerede for mange BKFere som et officielt udstillingsvindue i forhold til internationale samarbejdspartnere og kuratorer. Det kan undre, at Kulturstyrelsen ikke søgte at videreføre det omfattende arkiv i et andet regi, inden man valgte at skrotte det. Til gengæld har BKFs Kunstnerportal på dk i år fået nyt design og forbedrede brugerfunktioner. Nedlæggelsen af kunstdk.dk har gjort det endnu mere relevant at benytte sig af den online platform, forbundet tilbyder sine medlemmer. Læg opdaterede cv og værkfotos ud på så omverdenen kan se, hvad Danmarks professionelle, anerkendte kunstnere arbejder med og så opdragsgivere, samarbejdspartnere og kunder kan finde kontaktinfo. ½ DEN NY UDSTILLINGSAFTALE I februar kunne BKF sammen med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) lancere Den Ny Udstillingsaftale ved en festlig, velbesøgt reception på Statens Værksteder på Gl. Dok. Kulturminister Marianne Jelved var inviteret til at lancere aftalen, hvilket hun gjorde med et løfte om, at hun fremover vil undersøge, om kunstnere får udstillingshonorar, inden hun siger ja til at åbne en udstilling af billedkunst. Det løfte har hun efterfølgende gentaget flere gange i offentlige sammenhænge, og på den måde har Den Ny Udstillingsaftale allerede været med til at sætte fokus både politisk og i medierne på den udstrakte og urimelige brug af kunstneres gratis arbejdskraft i udstillingslivet. Kunstnerhonorar afklares Den Ny Udstillingsaftale sikrer ikke automatisk et kunstnerhonorar ved udstillinger altså betaling for alle de arbejdstimer, vi har i forbindelse med at tilrettelægge og realisere en udstilling. Men den sikrer, at spørgsmålet om honorering og andre arbejdsopgaver i forbindelse med en udstilling afklares skriftligt mellem kunstner og institution op til en udstilling. Ved udstilling på statslige og statsstøttede udstillingssteder har kunstnerne ifølge lovgivningen stadig et krav på visningsvederlag. BKF vil i den kommende tid arrangere kurser og workshops for medlemmer i forhandlingsteknik og i den praktiske brug af udstillingsaftalen. På længere sigt vil forbundet også evaluere den generelle implementering af aftalen i udstillingslivet. ½ CERTIFICERING I UDSTILLINGSLIVET TIL DEBAT Udstillingsvilkår generelt samt perspektiverne i en eventuel certificeringsordning i udstillingslivet var temaet for årets todages seminar for BKFs bestyrelse og forbundets regionale tillidsfolk. Baggrunden for certificeringsdebatten er, at begrebet CSR (Corporate Social Responsibillity) de seneste år er blevet mere og mere udbredt i erhvervslivet. Alle kender efterhånden til certificeringer i form af smileys, Svanemærket, FSC-mærker osv. Spørgsmålet er, om man ville kunne etablere en certificeringsordning i kunstlivet på baggrund af en vurdering af de arbejdsvilkår, udstillingsstederne byder kunstnerne. Det har man gjort i Sverige, hvor en uafhængig kunstnergruppe med certificeringsprojektet Reko i en toårig periode undersøgte og vurderede små og store kunstinstitutioner og tildelte Reko-mærker til de udstillingssteder, der levede op til anbefalede kriterier om bl.a. at betale kunstnerne udstillingshonorar. De svenske erfaringer er interessante for BKF. Kunstinstitutionerne i vores naboland forstod nemlig, at de med et Reko-mærke kunne brande sig som seriøse udstillingssteder. Reko-ordningen blev dermed ikke opfattet som en trussel, men som et incitament for udstillingsstederne til at give kunstnerne ordentlige arbejdsforhold. Samtidig fik Reko-ordningen medier, kunstledere og politikere til at forholde sig aktivt til problematikken omkring kunstneres ulønnede arbejde i udstillingslivet. Selv om Reko-ordningen kun nåede at fungere i to år og nu er sat på stand by pga. manglende finansiering, er den et eksempel på, at en holdningsændring langsomt er i gang i kunstlivet. Alle parter er ved at få øjnene op for de konstruktive muligheder, der er i at gentænke og udvikle udstillingspraksis. Herhjemme 6

4 er vi med Den Ny Udstillingsaftale inde i en proces, der kan føre til at udvikle et grundlag for CSR-strategier og certificeringer i dansk kunstliv. Men eventuelle fremtidige certificeringer skal udvikles i dialog mellem de involverede parter, sådan som vi netop har gjort det med udstillingsaftalen. Alle parter skal kunne se det konstruktive i at opnå målsætningerne og det kræver dialog og motivation. ½ BKFO PÅSKØNNELSESLEGATER BKFs bestyrelse lancerede i august måned et nyt initiativ: Påskønnelseslegater til kunstnere. Pengene kommer fra Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO). Hensigten med legaterne er at anerkende og huske den ulønnede og frivillige indsats, som ydes af billedkunstnere til gavn for hele billedkunstens område, fx i form af tillidshverv i billedkunstens organisationer, institutioner, foreninger, råd, nævn og juryer. Som medlem af BKF kan man indstille en kollega, der har fortjent påskønnelsen. I alt 10 påskønnelseslegater á kr. vil fra i år blive uddelt til billedkunstnere, som indstilles af kollegaer. Indstillingerne vurderes af Ophavsretsfonden i BKF. Det er stadig BKFs klare holdning, at kunstnere skal honoreres for alt professionelt kunstfagligt arbejde, men samtidig erkender bestyrelsen, at det går trægt med betaling af ordentlige mødevederlag, når man trækker på kunstnernes faglige kompetencer. Med oprettelse af de nye påskønnelseslegater ønsker BKFs bestyrelse at give en håndsrækning til nogle af de mange kunstnere, som yder en engageret indsats til almen gavn for hele billedkunstens område. Næste frist til indstilling af kolleger til BKFOs Påskønnelseslegat er 1. september Mere info og indstillingsskema findes på BKFs hjemmeside eller kan rekvireres hos BKFs sekretariat. ½ BØRNS OG UNGES MØDE MED KUNST Marianne Jelveds tydeligste aftryk som kulturminister er fortsat hendes interesse for at styrke børns og unges møde med kunst. Sidste år sørgede hun for, at folkeskolerne forpligtes til at samarbejde med de kommunale billedskoler, ligesom hun skaffede flere penge til kunstmuseernes skoletjeneste. I år har hun lanceret en række nye puljer, der skal give børn og unge flere muligheder for at opleve den professionelle kunst her er det ikke bare billedkunst, men også musik, teater, dans mm., som er i spil. I alt 40 mio. kr. fra Kulturministeriets Tipsmidler har Marianne Jelved skaffet til disse initiativer, men puljernes præcise kriterier og frister er stadig ikke offentliggjort. Puljerne vil snarest kunne søges af enkeltstående kunstnere, kommuner og kulturinstitutioner, forlyder det fra Kulturministeriet. Billedkunstfagets lave status i folkeskolen har hverken kulturminister eller folkeskolereform dog formået at rette op på: Danske børn har stadig kun billedkunst til 5. klasse, og ofte undervises de af lærere, der ikke selv er uddannede i billedkunst fra lærerseminarerne. Samtidig er billedkunstfaget i gymnasieskolen nærmest ikke-eksisterende. Og billedskolerne og de Billedkunstneriske Grundkurser (BGK er) er hårdt trængt økonomisk, ligesom kunstakademierne er det. Nyt kompetencecenter Derfor forbliver det vigtigt for BKF at gøre politikere og offentlighed opmærksom på, at hele billedkunstens fødekæde må og skal styrkes. I den forbindelse er bestyrelsen glad for, at BKF fra i år lægger kontor til det nye Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, der samler repræsentanter fra hele billedkunstområdet - fra folkeskoler, over kommunale billedskoler og BGK er, til kunstakademierne og billedkunstnere organiseret i BKF. Kompetencecentrets formål er at kortlægge, synliggøre og arbejde for en politisk opprioritering af billedkunstens uddannelser og faglighed. BKF er repræsenteret i kompetencecentrets styregruppe, som følger centrets arbejde tæt. Kompetencecentret er stadig i sin opstartsfase, men har formuleret en handlingsplan. Følg med i kompetencecentrets arbejde på dk Skolelærere og kunstnere samarbejder Også i Dansk Kunstnerråd deltager BKF i et samarbejde om at styrke børns møde med kunst. 7

5 Her er samarbejdet rettet direkte mod folkeskolen. BKF og de øvrige professionelle kunstnerorganisationer har inviteret repræsentanter fra faglærerforeningerne indenfor fagene billedkunst, musik, dansk samt håndværk & design, til at gå sammen om at formulere et pilotprojekt, der skal vise, hvor stor gavn elever kan have af, at skolerne bruger kunstnere aktivt i længere undervisningsforløb. Pilotprojektet søger nu fondsmidler, og gruppen af kunstnere og skolelærere offentliggør et open call for kvalificerede kunstnere til projektet, så snart finansieringen er på plads. ½ BKF PÅ FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM I år deltog BKF for første gang på Folkemødet på Bornholm. Forbundet var engageret i Dansk Kunstnerråds fælles kulturpolitiske debatarrangementer i Rosengade Kunst og Kultur Live der blev et af Folkemødets markante samlingspunkter. BKF havde også et kunstprojekt med: Billedkunstnerne Marianne Jørgensen og Signe Vad stod bag det skulpturelle mødested DRØMMEREN, der gav Folkemøde-deltagere mulighed for at dele deres drømme og mareridt om kunst. Mange lagde vejen forbi Marianne Jørgensens skulptur på havnen i Allinge og lod tankerne strømme frit. Via live webcam strømmede drømmene ud til folk, der kunne følge med via kunstportalen Kunsten.nu, Galleri TYS og på BKFs hjemmeside under Folkemødet. Kulturen og kunsten skal råbe højt for at blive hørt i den kakafoni af politiske debatter, PR-aktiviteter og ren folkefest, som Folkemødet byder på. Men det er vigtigt, at billedkunstens stemme blander sig i denne sammenhæng, hvor ikke kun kulturministeren og kunstnerorganisationerne, men også alle andre væsentlige kulturpolitiske aktører mødes og taler både officielt og uformelt. Derfor vil BKF også prioritere at deltage næste år på Bornholm. Kulturmødet på Mors Et mere fokuseret, om end desværre ikke så velbesøgt, arrangement var Kulturmødet på Mors i august, som BKF deltog i. BKF vil næste år være formelt repræsenteret på Kulturmøde Mors i forhåbning om, at det bliver et vigtigt kulturpolitisk samtaleforum fremover. ½ FAGBLADET BILLEDKUNSTNEREN Mange af de temaer og artikler, som bringes i BKFs blad Billedkunstneren, udspringer af drøftelser, der er foregået i bestyrelsen eller i bladets redaktionsudvalg, som består af bestyrelsesmedlemmer. Men bladet indeholder også temaer og artikler, som opstår på baggrund af tips og forslag fra forbundets øvrige medlemmer. Sats professionelt i kunstforeningerne Et af årets temaer var udstillinger og salg i kunstforeninger, som spiller en vigtig rolle for mange BKFere. Kunstforeningernes kår er blevet stadig vanskeligere de senere år, og det mærker de kunstnere, som tidligere har kunnet hente en væsentlig del af deres indtægt fra arbejde i kunstforeningerne. Medlemstallet i Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK) er mere end halveret, siden Kulturministeriet sløjfede støtten til SDKs vandreudstillinger i Tidligere udbød SDK ti-tolv vandreudstillinger om året fordelt over ca. 100 udstillingsperioder, nu er tallet nede på seks-otte årlige vandreudstillinger fordelt på ca. 25 udstillingsperioder. Danske kunstforeninger er som bekendt en broget flok. Fra små firmakunstforeninger uden nævneværdigt budget eller interesse i at skelne mellem skidt og kanel, til vidende og engagerede bestyrelser og udvalg i kunstforeninger, organiseret på en virksomhed eller omkring en by eller et lokalområde. Fælles for dem er, at de i høj grad bæres frem af lokale kræfter med et stort engagement. De bringer kunsten ud i folks hverdag. Nogle kunstforeninger forstår at satse på kunstnerisk kvalitet og hyrer kun professionelle kunstnere, alt for mange gør ikke. I vores nordiske søsterlande får kunstforeningerne statsstøtte, hvis de køber og viser professionel billedkunst. Med artiklerne i BKFs fagblad blev den idé givet videre til Kulturministeriet herhjemme. Værn om håndværket Håndværk og interessen for materialernes betydning fylder meget i samtidskunsten i disse år. Men kunstakademiernes værksteder er trængt efter år med nedskæringer på de dyre værkstedsfag. 8

6 Til gengæld er aktiviteten høj ude i landets professionelle kunstnerværksteder, hvor både unge og ældre kunstnere opsøger og videreudvikler klassiske teknikker. Juniudgaven af fagbladet Billedkunstneren satte fokus på håndværkets vilkår og status både på kunstakademierne og i det professionelle kunstliv. BKF bakker op om akademiernes krav om tidssvarende værkstedsfaciliteter det er afgørende for at bevare et dansk kunstliv på højt niveau, at vi værner om og videreudvikler al den faglige, håndværksmæssige og tekniske viden, som kunstnere igennem generationer har opbygget. Ligestilling i kunstlivet BKFs nære søster i organisationslivet, Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), kan i 2016 fejre sit 100 års jubilæum - og allerede nu i efteråret udkom KKS jubilæumsantologi 100 års øjeblikke Kvindelige Kunstneres Samfund. ½ INTERKULTURELT MENTORPROJEKT BKF har i år søsat et mentorprojekt for herboende billedkunstnere med interkulturel baggrund. Projektet, der er blevet til med støtte fra Statens Kunstråd, skal åbne døre i dansk kunstliv for kunstnere med anden baggrund end dansk. I alt ni mentorer og ni mentees er i gang med forløbet, der afsluttes med en showcase næste år. Målet er at skabe nye professionelle netværk mellem gammeldanske og nydanske kunstnere for dansk kunstliv har brug for så meget mangfoldighed og kunstnerisk talent som muligt for at fortsætte med at udvikle sig på et højt kvalitativt niveau. Ved at fortælle KKS egen farverige historie, leverer antologien nye brikker til forståelsen af de sidste 120 års kunstpolitiske virkelighed, som også Billedkunstnernes Forbund udspringer af. At kvindelige kunstneres kamp for at blive vurderet på deres kunst, ikke på deres køn, stadig er aktuel, fremgår også af KKS-antologien: Nye tal for danske kunstmuseers indkøbs- og udstillingspraksis, der blev omtalt i septemberudgaven af fagbladet Billedkunstneren, viser, at mandlige kunstneres værker stadig dominerer på kunstmuseerne. Der er altså stadig brug for det politiske fokus, som KKS har og som BKF deler. Ligestilling har BKFs bevågenhed, både når det gælder ligestilling mellem kønnene, ligestilling geografisk og ligestilling mellem nydanske og gammeldanske kunstnere: 9

Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme

Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme 4 BKFs politiske arbejde i 2013 har været præget af nye samarbejder. Vi ved, at vi står stærkere, når vi sammen taler kunstens sag. Og vi kan

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 28 Mødedato: 01.09.2016 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Mødelokale 8 Til stede fra udvalget: REFERAT Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 9 Mødedato: 05.09.2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8, stuen. REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand),

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 20 Mødedato: 05.11.2015 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 Agnete Bertram (tidl. Agnete Krogh Vinkler), f. 1983, bor i København www.agnetebertram.com Jeg arbejder som billedkunster og kurator. Som billedkunstner drives

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Formål 1. Lovens formål er at fremme

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 2012/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst

Læs mere

Statens Kunstråds handlingsplan

Statens Kunstråds handlingsplan Statens Kunstråds handlingsplan 2011-15 NETVÆRKSDANNELSER EKSPERIMENT KUNST RÅDGIVNING DIGITAL FORMIDLING MANGFOLDIGHED BØRN & UNGE INTERNATIONALT Redaktion Statens Kunstråd H.C. Andersens Boulevard 2

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III.

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III. BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling II. Tilgang/frafald medlemmer III. Fagudvalg IV. UKKs repræsentanter V. Netværk Netværk i Danmark BKF DANSK KUNSTNERRÅD

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger:

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger: Click here to enter text. Dagsorden til 14. august 2013 KULTURDANMARK Som opfølgning på KulturDanmark forløbet og det Kulturpolitiske Topmøde den 12. marts nedsatte Kulturminister Marianne Jelved fem tematiske

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning fra internetportalen aarhus.nu om tilskud til at udvikle en kulturportal på internettet - fra kunstportal til kulturportal Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 30 Mødedato: 2.- 3.11.2016 Tidspunkt: 02.11.2016: Kl. 09.00 16.00 03.11.2016: Kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget:

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. juni 2014 Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Login Sagsbehandler cbj Christina Balslev Jespersen Saers Telefon direkte 76 16 18 67 E-mail cbj@esbjergkommune.dk

Læs mere

Q1 Lidt om dig selv. Medlemsundersøgelse / 24. Besvaret: 577 Sprunget over: 0. Jeg er medlem af en A-kasse. Jeg er ikke medlem af en...

Q1 Lidt om dig selv. Medlemsundersøgelse / 24. Besvaret: 577 Sprunget over: 0. Jeg er medlem af en A-kasse. Jeg er ikke medlem af en... Q1 Lidt om dig selv Besvaret: 577 Sprunget over: 0 Jeg er medlem af en A-kasse Jeg er ikke medlem af en... Jeg er medlem af en A-kasse Jeg er ikke medlem af en A-kasse 36,05% 208 63,95% 369 I alt 577 1

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 19. april 2010. For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 19. april 2010. For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 19. april 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 36. Forslag til beslutning om VM-fodbold 2010 på Storskærm 85 37. Frederiksberg Idræts-Unions årsregnskab 2009

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Claus Andersen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 26 Mødedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Mødelokale Bodil Kjer, 4. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand),

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Indhold: Sammenfatning............................. 4 Kunstens rolle i samfundet...6 Kunstfaglighed, kontrakter og rettigheder...7 Kunstscenen...12

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling GENERALFORSAMLING 2012 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 3. november 2012, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst Strandgade 27 B, 1401 København K. BKF inviterer på

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Statens Kunstråds testamente

Statens Kunstråds testamente Statens Kunstråds testamente December 2013 Indledning Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Statens Kunstråd blev oprettet ved lov i 2003 med støtte

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg 9. -10. marts 2009. Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg 9. -10 marts 2009. Godkendt af CBA

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kunstrådet

Kunstrådet Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Kunstrådet - 26-02-2015 Kunstrådet - 26-02-2015 26.02.2015 kl. 18:15 Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10 i Skovlunde Deltagere Tom Schiermer

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet 1 Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet Indledning Ligestillingsrapporten giver en overordnet status på indsatsen for ligestilling på Kulturministeriets område i perioden 2011 2013. Ligestillingsrapporten

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Børne- og Kultursekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2014-2015 Roskilde Kunstforening 30. maj 2013

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

KUNSTHALLER I DANMARK. - kunstneriske styrker og kulturpolitiske udfordringer

KUNSTHALLER I DANMARK. - kunstneriske styrker og kulturpolitiske udfordringer KUNSTHALLER I DANMARK - kunstneriske styrker og kulturpolitiske udfordringer OM FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK (FKD) FKD blev oprettet i 1992 og tæller i dag 16 institutioner fordelt ud over landet.

Læs mere

Betænkning om Billedkunst BETÆNKNING NR. 1360 3. august 1998

Betænkning om Billedkunst BETÆNKNING NR. 1360 3. august 1998 Betænkning om Billedkunst BETÆNKNING NR. 1360 3. august 1998 Sammenfatning - Udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning Kapitel 1 - Udvalgets betragtninger om billedkunstens betydning og om grundlaget

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vision 2013 2014 2015 2016 Indkøb af kunst til 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture

Vision 2013 2014 2015 2016 Indkøb af kunst til 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture Handleplan for Aalborg Kommunes Kunstfond 2013-2016 Ny vision for Kunstfonden blev vedtaget i 2012 og danner grundlag for følgende handleplan. Handleplanen er en skitse til, hvordan der kan igangsættes

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

En fælles portal som vigtigt redskab

En fælles portal som vigtigt redskab En fælles portal som vigtigt redskab Helsingør Kommune har skabt en portal, hvor skoler og foreninger kan mødes om skole- og foreningssamarbejder. Kommunen har sørget for, at kommunikationen og kvaliteten

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Kunststyrelsens direktør orienterede om organisatoriske ændringer på Kulturministeriets område med etablering af en Kulturstyrelsen pr.1.1.2012.

Kunststyrelsens direktør orienterede om organisatoriske ændringer på Kulturministeriets område med etablering af en Kulturstyrelsen pr.1.1.2012. Statens Kunstråd Møde nr. 7 Mødedato: 7. december 2011 REFERAT Fra Rådet: Rune Gade, John Frandsen, Erik Bach, Rikke Juellund, Ina-Miriam Rosenbaum, Grethe Rostbøll, Jan Thielke, Camilla Christensen og

Læs mere