SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)"

Transkript

1 SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts

2 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer KMJ Dokumentversion 0.1 Dato for dokument Versionslog Version Forfatter Dato Distribueret til 0.1 KMJ Kommuner 1

3 1 SAPA-SAMLET MODEL KLASSIFIKATION Attributter Relationer AKTØR Relationer SAG Attributter Relationer SAGSTILSTAND Attributter Relationer DOKUMENT Attributter Relationer JOURNALPOST Attributter Relationer ARKIV Relationer PART Relationer GENERELLE EGENSKABER Attributter Relationer INTERESSEFÆLLESSKAB Attributter Relationer UDBETALINGSANMODNING Relationer BEVILLING Attributter Relationer ØKONOMISK EFFEKTUERINGSPLAN Attributter Relationer BEVILGET YDELSE Attributter Relationer KONTERING Relationer YDELSESMODTAGER Attributter Relationer BEVILLINGSMODTAGER Relationer ØKONOMISK EFFEKTUERING Attributter

4 Relationer ØKONOMISK YDELSE Attributter Relationer YDELSE Attributter Relationer FYSISK YDELSE Relationer RESSOURCEYDELSE Relationer EFFEKTUERINGSPLAN Relationer FYSISK EFFEKTUERINGSPLAN Relationer RESSOURCE EFFEKTUERINGSPLAN Relationer FYSISK EFFEKTUERING Attributter Relationer RESSOURCEEFFEKTUERING Attributter Relationer LOVGRUNDLAG Relationer PERSON Attributter Relationer ADRESSE Relationer DANSK ADRESSE Attributter Relationer ADRESSEBESKYTTELSE Attributter Relationer UDENLANDSK ADRESSE Attributter Relationer DISTRIKT Attributter Relationer BOLIGENHED Attributter Relationer BYGNING Attributter Relationer GRUND Attributter

5 Relationer DOKUMENT Attributter Relationer DOKUMENTVARIANT Attributter Relationer DOKUMENTDEL Attributter Relationer DOKUMENTTILSTAND Attributter Relationer ORGFUNKTION Attributter Relationer ORGENHED Attributter Relationer IT-SYSTEM Attributter Relationer BRUGER Attributter Relationer ORGANISATION Attributter Relationer TILSTAND Attributter Relationer VIRKSOMHED Relationer ADRESSE Relationer ALTERNATIV KONTAKTADRESSE Attributter Relationer KONTAKTFORM Attributter Relationer BOPÆL Attributter Relationer VÆRGEMÅL Attributter Relationer ÆGTESKAB Attributter Relationer

6 1.55 SUNDHEDSKORT Attributter Relationer PRAKTISERENDE LÆGE Attributter Relationer SIKRINGSGRUPPE Attributter Relationer SUNDHEDSPERSON Relationer SUNDHEDSPERSONROLLE Relationer SUNDHEDSPERSONTILKNYTNING Relationer

7 1 SAPA-samlet model SAPA samlet model. Denne model viser samtlige klasser, som SAPA har behov for.

8 1.1 Klassifikation Klassifikation er ordning af "objekter" i klasser. Objekter kan være ting, begreber, dokumenter eller hvad som helst. I den kommunale verden og den offentlige sektor generelt, benyttes klassifikationer for at kunne holde en fælles referenceramme og tale det samme sprog. Klassifikationer sikrer, at vi mener det samme, uanset udgangspunktet, (det forudsætter naturligvis at klassifikationen forstås af begge parter). Fælles i kommunen anvendes klassifikationer som KLE (Kl's opgaveklassifikation), Indenrigsministeriets kontoplan osv. og i fagområderne vil der findes klassifikationer af eksempelvis bygningstyper, stillingstyper osv Attributter BrugervendtNøgle Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. KlassifikationKaldenavn Klassifikation KlassifikationOphavsret BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af dokumentet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik. Betegnelse for klassifikationssystem - Officiel, i forbindelse med anvendelse af standard klassifikationssystem fra en klassifikationssystemleverandør. Uddybende beskrivelse af klassifikationssystem. Angivelse af evt. ophavsret for klassifikation Relationer AndreKlasser PrimærKlasse AndreKlasser Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer dette dokument. Dette er de sekundære klassifikationer af dokumentet. Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer denne sag. Dette er den primære klassifikation af sagen. Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer denne sag. Dette er den/de sekundære klassifikationer af sagen. Side 8

9 Er klassificieret som PrimærKlasse Opgaver Ydelser er klassifieret efter det opgaveområde, de tilhører. Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer dette dokument. Dette er den primære klassifikation af dokumentet. Organisationen har relation til et antal opgaver Virksomhedstype Henvisning til en klassifikation af den opgave, som Organisationen arbejder med f.eks. FORM. Det kan både være i form af ansvar, udfører eller medvirker. Organisation tilføres virksomhedstype 1.2 Aktør Den medarbejder, organisatorisk enhed eller det it-system, der udfører en given aktivitet eller den person, som har ansvaret for sagen (det er den organisatoriske enhed, der har det formelle ansvar) Relationer Organisationer, der er virksomheder, angives her med en virksomhedstype fra Klassifikation. Virksomhedstypen angives som relation. Forudsætter virksomhedstyper er indeholdt i servicen Klassifikation. Ejer Ansvarlig PrimærBehandler AndreBehandlere UdlåntTil InteressefællesskabKanVæreAktør FordeltTil AndreBehandlere Den aktør, der har officielle ejerskab. Aktør, som er ansvarlig for sagen. Aktør, som arbejder med/behandler sagen. Dette er den primære behandler af sagen. Aktører, som arbejder med/behandler sagen. Dette er de sekundære behandlere af sagen. Aktør, som sagen er udlånt til Aktør, som dokumentet er fordelt til Aktører, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er den/de sekundære behandlere af dokumentet. Side 9

10 PrimærBehandler Ansvarlig Ejer UnderRedigeringAf BrugerKanVæreAktør ItsystemKanVæreAktør OrgFunktionKanVæreAktør OrgEnhedKanVæreAktør Aktør, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er den primære behandler af dokumentet. Aktør, som er ansvarlig for dokumentet. Aktør, som ejer dokumentet. Dokumentdele kan redigeres og frigives selvstændigt. Ved gruppearbejde på større dokumenter, der er inddelt i flere dokumentdele, sikrer denne mekanisme, at aktører ikke arbejder på de samme dokumentdele samtidigt. Dokumentdele, der er under redigering af en given aktør kan kun opdateres af samme aktør. Dokumentdele, der ikke er under redigering, kan derimod opdateres af alle aktører med fornødne rettigheder. 1.3 Sag Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser. En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb. Et dokument kan indgå i flere sager, dvs. have relation til flere begivenhedsforløb. En sag samler forskellige oplysninger og dokumenter, der vedrører et bestemt formål. Begrebet kan sammenlignes med et fysisk omslag. Der findes forskellige typer af sager: enkeltsag (de oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse), dossiersager (en sag om en bestemt person eller objekt), samlesag (oplysninger om et bestemt emne) og projektsag, dagsordenssag osv. Sager kan indgå i andre sager. En sags egenskaber bestemmes af dens sammenhænge til andre forretningsobjekter Attributter BrugervendtNøgle Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af sagen og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én Side 10

11 Sagsnummer Titel Hjemmel OffentlighedUndtaget AlternativTitel thjemmel Principiel Kassationskode myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik. Frit sagsnummer Officiel sagstitel, der kan anvendes i forbindelse med åbne dagsordenspunkter. Dette er yderligere dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces. Sagsbeskrivelse i fri tekst. Evt. supplerende beskrivelse af indhold og formål. Henvisning til hjemmel fx lov og for sagens behandling. Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse fra offentligheden. Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel Alternativ sagstitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på åbne dagsordener samt i forbindelse med postlister. Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden. Indikator for om sag er udnævnt som principsag. Kassationskode, der styrer varighed før kassation. Afleveret Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig kassation af sagen. Sagsservicen sætter dog ikke på denne baggrund tilstand Livscyklus til værdien Slettet frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus overlades til det enkelte system (service), afhængig af sagens forretningskontekst. Er afleveret til Statens Arkiver/ 7 arkiv Relationer PrimærKlasse Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer denne sag. Side 11

12 Undersager Dette er den primære klassifikation af sagen. Sager, der er underlagt denne sag eller på anden måde grupperes i forhold til denne sag. Sagsarkiv AndreKlasser Ansvarlig PrimærBehandler AndreBehandlere UdlåntTil PrimærPart SekundærParter AndreSager Præcedens Indeholder Fremdrift SagIndeholderJournalposter Undersager Sagsarkiv beskriver, hvilket arkiv sagen indgår i og dermed i hvilken arkivstruktur. Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer denne sag. Dette er den/de sekundære klassifikationer af sagen. Aktør, som er ansvarlig for sagen. Aktør, som arbejder med/behandler sagen. Dette er den primære behandler af sagen. Aktører, som arbejder med/behandler sagen. Dette er de sekundære behandlere af sagen. Aktør, som sagen er udlånt til Den part, som sagen omhandler. Øvrige parter som indgår i sagen. Andre sager, der har relevans til denne sag. Relevans angives i relationens note. Sag, der kan anvendes som forlæg til den konkrete sagsbehandling. Bevillinger tilhører en sag - og en sag kan indeholde flere bevillinger Sager, der er underlagt denne sag eller på anden måde grupperes i forhold til denne sag. Ejer AndreSager Præcedens PrimærPart TilknyttedeSager Ansvarlig Den aktør, der har officielle ejerskab. Andre sager, der har relevans til denne sag. Relevans angives i relationens note. Sag, der kan anvendes som forlæg til den konkrete sagsbehandling. Den part, som sagen omhandler. Side 12

13 1.4 Sagstilstand Sagens forretningsmæssige fremdrift i forhold til behandling. Der er følgende tilstande: Opstået: Noget kræver myndighedens ageren. Oplyst: Sagen er fuldt oplyst. Afgjort: Der er truffet afgørelse om sagen, fx bevilling eller afslag. Der må ikke tilføjes mere til sagen Bestilt: Indsats, betalingsrække etc. er bestilt hos udfører Udført: Det bestilte er udført Afsluttet: Sagsbehandling er fuldført De nævnte tilstande udtrykker alene selve sagens egenskaber og udtrykker således ikke noget processuelt i forbindelse med sagsbehandlingen, som f.eks. at sagen er sendt i høring etc. Tilstand forstås i datastandarden som den passive dokumentation for hvad der er sket med sagen, og dermed hvilken tilstand den er bragt i Attributter fremdrift Sagens forretningsmæssige fremdrift i forhold til behandling. Opstået: Noget kræver myndighedens ageren. Oplyst: Sagen er fuldt oplyst. Afgjort: Der er truffet afgørelse om sagen, fx bevilling eller afslag. Der må ikke tilføjes mere til sagen Indsats, betalingsrække etc. er bestilt hos udfører.bestilt Udført: Det bestilte er udført Afsluttet: Sagsbehandling er fuldført Relationer Fremdrift 1.5 Dokument Dokumenter er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater. Dokumenter kan f.eks. rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, lydfiler med mere. Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medium, mikrofiche eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Et dokument kan bestå af et hoveddokument og et eller flere underdokumenter. Et underdokument Side 13

14 kan principielt indgå i flere hoveddokumenter. Samme dokument kan i forskellige sammenhænge være hoveddokument henholdsvis underdokument. Et digitalt dokument er en sammenhængende mængde af data, som har en informationsretning. Dokumenterne i EDH- og ESDH-systemer vil oftest være digitale (skriftlige) dokumenter, men kan også være lydfiler, billedfiler, grafik filer, filer fra grafiske informationssystemer, databaser, regneark mv. Et dokument kan indgå i et arkiv sammen med eller adskilt fra sagen Attributter BrugervendtNøgle Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. Titel BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af dokumentet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik. Den officielle titel på et dokument Type Officiel dokumenttitel, der kan anvendes på åbne postlister. Dette er yderligere dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces. Dokumentbeskrivelse i fri tekst. Typen af dokument. Brevdato OffentlighedUndtaget - Faktura - Brev: Indgående og udgående brev - Notat - Rapport - Dagsorden - Anden: Anden dokumenttype, specialiseres når andre dokumenttyper ikke slår til. Den brevdato, der fremgår af det indgående dokument. Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse fra offentligheden. Side 14

15 Alternativtitel thjemmel Major Minor Kassationskode Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel Alternativ dokumenttitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på åbne dagsordener samt i forbindelse med postlister. Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden. Hovednummer i systematisk versionering af dokumentet. Undernummer i systematisk versionering af dokumentet. Kassationskode, der styrer varighed før kassation. Afleveret Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig kassation af dokumentet. Dokumentservicen sætter dog ikke på denne baggrund tilstand Livscyklus til værdien Slettet frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus overlades til dokumentserviceanvenderne. Er afleveret til Statens Arkiver/ 7 arkiv Relationer Dokument Dokumentarkiv Journalpostens indeholdte dokument. Dokumentarkiv beskriver, hvilket arkiv dokumentet indgår i, og dermed hvilken arkivstruktur. Dokumentarkivets struktur behøver ikke at være den samme som sagsarkivets struktur. 1.6 Journalpost Journalpost definerer relationen mellem sag og dokument. Er der ikke tilknyttet et dokument, vil journalposten kunne indeholde en note (se generelle egenskaber), som vil udgøre journalnoten. Der kan være flere dokumenter knyttet til samme journalpost. Journalpost svarer til den måde "akt" bruges i store dele af det statslige område. Journalpost indgår som i det samme arkiv som sagen, mens dokumentet godt kan indgå i et andet arkiv. Side 15

16 Det er noten fra generelle egenskaber, der udgør journalnoten. Knytter sagen sammen med dokument. Journalpost definerer relationen mellem sag og dokument. Der kan være flere dokumenter knyttet til samme journalpost. Journalpost svarer til den måde "akt" bruges i store dele af det statslige område. Journalpost indgår som i det samme arkiv som sagen, mens dokumentet godt kan indgå i et andet arkiv Attributter Journalpost Index Dokumenttitel Tilhørsforhold OffentlighedUndtaget AlternativTitel Hjemmel Unik identifikation af journalposten indenfor den givne sag. Angiver rækkefølgen af journalposter i sagen. Dette indeks behøver ikke være unikt indenfor sagen, men unikke indeks sikrer entydige rækkefølger. Angiver en tredje dokumenttitel (fx ved behov for alternativ titel på dokumentet i forbindelse med den konkrete sag) Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse fra offentligheden. Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel Alternativ sagstitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på åbne dagsordener samt i forbindelse med postlister. Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden Relationer SagIndeholderJournalposter Dokument Journalpostens indeholdte dokument. 1.7 Arkiv Arkiv indeholder en oversigt over de delarkiver som organisationen bruger. Hvert delarkiv er organiseret efter en arkivstruktur. Hvert dokument eller sag tilhører et delarkiv Relationer Side 16

17 Arkiver Arkiver, som dokumentet indgår i. Dokumentarkiv Dokumentarkiv beskriver, hvilket arkiv dokumentet indgår i, og dermed hvilken arkivstruktur. Dokumentarkivets struktur behøver ikke at være den samme som sagsarkivets struktur. Sagsarkiv Sagsarkiv beskriver, hvilket arkiv sagen indgår i og dermed i hvilken arkivstruktur. 1.8 Part Er den person, den virksomhed eller den adresse, en sag vedrører Relationer PrimærPart SekundærParter Part kan være ydelsesmodtager Part kan være Bevillingsmodtager PersonKanVærePart VirksomhedKanVærePart Parter Kopiparter Den part, som sagen omhandler. Øvrige parter som indgår i sagen. Parter, der har indsendt dokumentet til myndigheden eller har modtaget dokumentet fra myndigheden. Parter, der har modtaget dokumentet fra myndigheden i kopi. 1.9 generelle egenskaber Generrel egenskaber for ethvert forretningsobjekt. Dette objekts egenskaber arves af alle andre og giver bl.a unik identifikation, bitemporalitet (historik i 2 dimensioner), aktør, note m.m Attributter ID Uforanderlige, informationsløse og universelt unikke identifikationer af et objekt ID indeholder objekters identifikation. Objekters identifikation skal overholde standard for identifikation af digitale objekter [ref. 3]. Det betyder blandt andet, at Side 17

18 identifikationen er uforanderlig, informationsløs og universel unik. Objekters ID r begrænses derfor af værdisættet UUID. Uforanderlig betyder, at identifikationen sikrer teknisk identifikation af objekterne igennem hele deres levetid, også når de er distribueret i forskellige services, hvori de er importeret. Informationsløs betyder, at identifikationen ikke indeholder information og derved forbliver uforanderlig. Objekttype Universel unik betyder, at identifikationen ikke kan opstå mere end én gang, hverken i samme instans af en service eller på tværs af flere instanser af samme eller forskellige services, ej heller over tid. Betingelser: ID skal tildeles værdi ved oprettelse af objektet. ID må aldrig ændre værdi efter oprettelse. Note: Det skal bemærkes, at UUID er en systemkode, som udelukkende anvendes til maskinel behandling af objekterne; den enkelte sagsbehandler eller borger behøver derfor ikke kende et objekts UUID. Objekttype Virkning Objekttype er en typebetegnelse for objektet. Specifikationerne definerer følgende objekttyper: Sag, Dokument, Arkiv, Organisation, OrgEnhed, OrgFunktion, It-system, Bruger, Interessefællesskab, Klassifikation, Facet, Klasse. Desuden anvendes relationer til objekter, som endnu ikke er defineret: Part, adresse, e- adresse m.v. Virkningsperspektivet angiver de tidsperioder, i hvilke værdierne i objekternes attributter, tilstande og relationer har virkning. Eksempelvis kan et objekt af typen Dokument have et attributfelt, der betegnes som Titel, og Titel er attributfelt i attributten DokumentEgenskaber. Indholdet af denne attribut kan ændres over tid. Ændringer kan foretages både frem i tiden og tilbage i tiden. Side 18

19 Tidsperiode angives typisk af den aktør, der anvender forretningsservicen, men kan ved udeladelse heraf erstattes af defaultværdier. Fra Til Aktør AktørType Tidsperioderne kan have indbyrdes tidsmæssige huller, men må ikke have tidsmæssige overlap, da sådanne skaber tvetydighed. Tidsmæssige huller er derimod udtryk for manglende viden i de pågældende perioder og dermed acceptabelt. Begyndende dato og tid for virkningsperioden. Afsluttende dato og tid for virkningsperioden. Reference til den aktør, der afstedkommer iværksættelse af virkningsperioden. Angivelse af aktørtypen som Aktør UUID refererer til. Note Livscyklus Værdisæt: Organisation Organisation-Enhed Organisation-Funktion Bruger ItSystem Interessefaellesskab En eventuel note, der angiver årsagen til iværksættelsen af den pågældende virkningsperiode. Objektets tekniske fremdrift i forhold til eksistens. Bruger Objektnavn Oprettet: Objektet er oprettet. Importeret: Objektet er importeret. Passiveret: Objektet er passiveret. slettet: Objektet er slettet. Henvisning til den bruger, der har foretaget registreringen. Brugervendt tekstuel identifikation af objektet. Objektnavn kan have en anden betegnelse for Dokument er det f.eks. titel. Side 19

20 Attributfeltet Objektnavn indeholder objekters brugervendte identifikation. Objektnavn kan have en anden betegnelse i de forskellige specifikationer men attributfeltet har de samme egenskaber (obligatorisk) Relationer 1.10 Interessefællesskab Interessefællesskab er at opfatte som en navngivet samling af personer, som ikke er en juridisk enhed. Dermed reserveres begrebet organisation til en juridisk enhed. Men ellers vil et interessefællesskab kunne have samme egenskaber som en organisation Attributter BrugervendtNøgle Interessefællesskabsnavn Interessefællesskabstype Der er ingen fast værdimængde for denne type Relationer Brugervendt identifikation af objektet Officielt navn på Interessefællesskabet. Dette er yderligere interessefællesskabets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces. Interessefællesskabets Type InteressefællesskabKanVæreAktør 1.11 Udbetalingsanmodning En anmodning om udbetaling af et beløb til en borger/virksomhed i forbindelse med en eller flere bevilgede ydelser. Anmodningen sendes til et udbetalingssystem eller -komponent, der foretager selve udbetalingen. Side 20

21 Relationer 1.12 Bevilling En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en person/virksomhed og kommunen/staten. En bevilling omfatter en række bevilgede ydelser, som kan være af forskellig art: Økonomiske ydelser (penge) Ressourceydelser (tid) Fysiske ydelser (ting) Alle bevilgede ydelser, hørende til samme bevilling, skal tidsmæssigt lige inden for rammen af bevillingen. Et positivt tilsagn fra myndigheden (her kommunen) om at borgeren/virksomheden har fået bevilget en eller flere ydelser. Bevillingen er en tilkendegivelse af "retten til at få" og betragtes som en kontrakt mellem borgeren og myndigheden. Bevillingen består af en række bevilgede ydelser Attributter BevillingStartDato BevillingSluttDato Datoen for bevillingens slut Relationer Består af Har fået bevilget Indeholder En bevillingsmodtager har fået bevilget en eller flere bevilgede ydelser, som er samlet i en bevilling Bevillinger tilhører en sag - og en sag kan indeholde flere bevillinger 1.13 Økonomisk effektueringsplan En plan for, hvorledes de bevilgede ydelser skal effektueres. Planen beskriver hvad der skal ske fremover og lægger således tingene til rette for at effektueringen, blot skal udføre, hvad der står på planen. Afhængigt af, om der er tale om Økonomiske ydelser, ressourceydelser eller fysiske ydelser, vil det resultere i 3 forskellige typer effektueringsplaner. I dette dokument er fokuseres på økonomiske ydelser. Indeholder en plan for hvorledes den bevilgfde ydelse skal effektueres (udbetales, leveres eller udføres). Ofte er økonomiske ydeser kendetegnet ved gentagen udbetaling af et beløb - eksempelvis en gang månedligt, startende på en bestemt dag. Effektueringsplanen (for økonomisk ydelse) indholder således informationer som: - startdato Side 21

22 - frekvens (måned, uge etc.) - udbetalingsdag ("sidste bankdag", "sidste torsdag i måneden" etc) - beløb (et "alt andet lige"-beløb, som ændres, hvis forholdene ændres) Attributter EffektueringsplanStatDato EffektueringsplanSlutDato Beregningsfrekvens forud-bagud Dispostionsdag ydelsesbeløb Datoen for virkningsstart af en effektueringsplan Datoen for virkningsslut af en effektueringsplan Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse beregnes i: Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den periode, hvori den er beregnet? Et udtryk for den dag pengene skal være til disposition på modtagerens konto: Det beregnede beløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele bevillingsperioden Relationer Afvikler Effektueringsplan kan dække økonomiske ydelser Består af En økonomisk effektueringsplan danner en række økonomiske effektueringer efterhånden som det, efter planen, er tid til at effektuere Bevilget ydelse En bevilget ydelse er et udtryk for 1 ydelse der er bevilget til en person/virksomhed. Der kan være en eller flere bevilgede ydelser til 1 bevilling. Hver bevilgede ydelse beregnes for sig efter de regler, der gælder for den. Udbetalingen vil ofte følge bevillingen, hvor de bevilgede ydelser vil fremgå som linier på udbetalingsmeddelelsen. En bevilget ydelse er et udtryk for den enkelte ydelse fra ydelseskataloget, som er bevilget til en borger/virksomhed. Side 22

23 Attributter bevilgetydelsestartdato bevilgetydelseslutdato Datoen for start på den bevilgede ydelse Relationer Består af Består af Kan indgå i En ydelse kan indgå i mange bevilgede ydelser, mens en bevilget ydelse indholder præcis en ydelse kontering At kontere betyder at bogføre på de dertil indrettede konti. Hvilke konti der kan bogføres (konteres) på, fremgår af en kontoplan. Hver kommune eller organisation kan have deres egen kontoplan, men for at tal kan sammenlignes på tværs af kommuner, anvendes også Indenrigsministeriets kontoplan på tværs af kommuner Relationer 1.16 Ydelsesmodtager Den person/virksomhed der modtager ydelsen. Det er ikke altid den samme som Bevillingsmodtager Ydelsesmodtageren er, som navnet siger, den (borger, virksomhed etc.), der modtager ydelsen. Det kan i mange tilfælde være en anden end det, ydelsen drejer sig om (ydelsesobjektet). Eksempelvis vil børneydelse dreje sig om barnet, mens det er en af forældrene, der modtager ydelsen. Komponenter - Borger - Virksomhed - Part Attributter NemKonto Relationer Side 23

24 Har effektueringsplaner Part kan være Bevillingsmodtager En ydelsesmodtager har tilknyttet en eller flere effektueringsplaner, mens en effektueringsplan er knytett til præcis en ydelsesmodtager 1.17 Bevillingsmodtager Den person/virksomhed, en eller flere ydelser er bevilget til. Det er altid at det er bevillingsmodtageren, der modtager ydelsen. Det er Ydelsesmodtager der gør det..det vil dog ofte være den samme Relationer Har fået bevilget Part kan være ydelsesmodtager En bevillingsmodtager har fået bevilget en eller flere bevilgede ydelser, som er samlet i en bevilling 1.18 Økonomisk effektuering Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis pension), vil der være mange effektueringer til sammen effektueringsplan. Effektueringerne er således et udtryk for hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen, som fortæller hvad der skal ske) Attributter YdelsesperiodeStartDato YdelsesperiodeSlutDato Dispositionsdato ydelsesbeløb Et udtryk for en beregnet periode: 1/ / Folkepension grundbeløb kr. 5714,00 YdelsesperiodeStartDato er den første dag i perioden Et udtryk for en beregnet periode: 1/ / Folkepension grundbeløb kr. 5714,00 YdelsesperiodeSlutDato er den sidste dato i perioden Den faktiske dispositionsdato, som beregnes fra periode til periode ud fra Dispositionsdag. Dispositionsdatoen er den dato, hvor pengene skal være til rådighed på modtagerens konto. Det beregnede beløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele Side 24

25 bevillingsperioden Relationer Afvikler En økonomisk effektueringsplan danner en række økonomiske effektueringer efterhånden som det, efter planen, er tid til at effektuere Økonomisk ydelse En type ydelse, der består af en udbetaling af penge. Det kan eksempelvis være kontanthjælp, pension, dagpenge m.m Attributter Ydelsessats Den sats en økonomisk ydelses skal bruge i bereningen. forud-bagud beregningsregel Ofte et en af parametrene til berening af en økonomisk ydelse en sats, som reguleres en gang om året. Det betyder at det udbetalte beløb reguleres mens beregningsreglen er uændret. Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den periode, hvori den er beregnet? Regel for beregning af ydelsens størrelse Beregningsreglen definerer, hvordan en bevilget ydelses størrelse til den bliver beregnet. Som parametre tilk beregningen indgår ofte en sats og elementer fra bevillingsmodtageren, som eksempelvis alder, formue, indtægt osv. Når den bevilgede ydelses størrelse beregnes, indhentes de relevante parametre i den givne situation Relationer Side 25

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

07.03.2013. 1 KY-kontanthjælpsydelse

07.03.2013. 1 KY-kontanthjælpsydelse 1 KY-kontanthjælpsydelse... 3 1.1 Forsørgelseshjælpssansøgning... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Kontanthjælpsbeslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Kontanthjælpsbevilling... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark The Danish Register of Sickness absence compensation benefits and Social transfer payments Version 1.0 Jacob Pedersen, Ebbe Villadsen, Hermann Burr,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere