Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen"

Transkript

1 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

2 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

3 Forord Autobranchen er en spændende, dynamisk og udfordret branche og hvor der samtidig findes gode løsningsmuligheder på de strukturelle og strategiske opgaver branchen som helhed står overfor at skulle løse. Som følge af flere års økonomisk krise er kravene til den enkelte virksomheds dokumentation og forretningsgrundlag skærpet. Herunder sammensætningen af nøglepersoner i og omkring virksomheden. Det betyder, at der i de kommende år vil blive øget fokus på etablering af professionelle bestyrelser. For medlemmer af D A F og FAI er der etableret en let og hurtig adgang til en række kvalificerede bestyrelseskandidater med særlige kompetencer målrettet autobranchen. Kandidaterne er kvalificeret gennem ekstern samarbejdspartner, ASNET Board, og suppleres løbende med nye kandidatprofiler. Sammensætning af en bestyrelse skal tage flere forhold i betragtning. De faglige kompetencer, de personlige egenskaber, kemien mellem ledelse og eksterne interessenter, virksomhedens årsager til at ville professionalisere bestyrelsen, værdien der skal skabes m.v. En bestyrelse skal kunne arbejde som strategisk sparringspartner og blandt andet medvirke til at udvikle og skabe værdi for virksomheden - og for virksomhedens ejer. Det er målet at vi med denne inspirationsguide kan medvirke til at sætte professionalisering af bestyrelser i autobranchen på dagsordenen. Uanset om den enkelte virksomhed er en personligt ejet virksomhed, et anpartsselskab, et interessentskab eller et aktieselskab. Vi håber du kan finde inspiration på de følgende sider og at det kan motivere dine overvejelser om etablering af en professionel bestyrelse. God fornøjelse med læsningen. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Jens Brendstrup Adm. direktør Michael Nørregård Adm. direktør 3

4 4 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 hvorfor sammensætte en professionel bestyrelse? Hvad er en professionel bestyrelse?...side 6 Selskabsformer...side 7 Virksomhedens eksterne kræfter...side 8 5 grunde til at etablere en professionel bestyrelse...side 9 Beslutningsprocessen...side 10 Advisory Board...side 12 Kapitel 2 kan en professionel bestyrelse skabe værdi for virksomheden? Giv bestyrelsen ansvar...side 14 Sådan skaber bestyrelsen værdi...side 14 Strategiudvikling for virksomheden...side 15 Det er resultaterne der tæller...side 15 Kapitel 3 hvilke kompetencer skal en professionel bestyrelse besidde? Vær bevidst om behov og forventninger...side 16 Bestyrelsens sammensætning...side 16 Kønsfordeling i bestyrelsen...side 17 Kandidatprofil og udvælgelse...side 18 Find den rette kandidat...side 19 Uddannelse behov og muligheder...side 20 Kapitel 4 hvilke formalia skal jeg være opmærksom på? Lovpligtige arbejdsopgaver...side 22 Konstituering og første møde...side 24 Bestyrelsesansvarsforsikringen...side 25 Mødedisciplin og rapportering...side 26 Formelle dokumenter...side 26 Kapitel 5 hvilke omkostninger, risici og opgaver påtager jeg mig? Fortroligheden i samarbejdet...side 28 Bestyrelsen har forventninger...side 28 Honorering af bestyrelsen...side 29 Årlig evaluering...side 30 Udskiftning af bestyrelse...side 31 Notater...side 32 Værktøjskasse og henvisninger...side 34 Kilder...side 35 5

6 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kapitel 1 Hvorfor sammensætte en professionel bestyrelse? Hvad er en professionel bestyrelse? Den professionelle bestyrelse er kendetegnet ved at være uafhængig, uvildig og kompetencebaseret og vil afhængig af virksomhedens størrelse typisk bestå af 2-3 eksterne medlemmer, herunder ofte bestyrelsesformanden. En bestyrelse er først og fremmest et beslutningsorgan ikke en kaffeklub. Ejerlederen indtager typisk rollen som virksomhedens direktør og indgår i bestyrelsen som et internt medlem af bestyrelsen. For at sikre balance i bestyrelsen suppleres bestyrelsen med eksterne medlemmer. Typisk vil en uafhængig, uvildig og professionel bestyrelsesformand kunne bidrage med særlige forretningsmæssige og branchemæssige erfaringer, der kan supplere ejerlederen. Dertil kommer så en supplerende kompetence fra det andet eller de andre eksterne bestyrelsesmedlemmer. Sammenblanding af familiære bånd i relation til at flere personer i den nære familie indgår i bestyrelsesarbejdet virker ikke befordrende for beslutningsprocessen. Tante-bestyrelser må med andre ord supplere sig med eksterne kræfter. Samtidig har en længerevarende finansiel krise sat sine tydelige spor i den finansielle sektor, blandt investorer m.v, der fremadrettet vil efterspørge øget professionalisering af virksomhederne. Den professionelle bestyrelse kan varetage en række forskellige mere eller mindre specifikke opgaver afhængig af virksomhedens situation og udviklingsniveau. Virksomheden forventes at skulle øge eller forbedre rapportering til banken som følge af generelle opstramninger i den finansielle sektor. Derudover kan der være behov for at få dokumenteret forretningsgrundlaget i form af en skarp forretningsplan, der suppleres med en plan for den fremtidige finansiering af f.eks. udvikling, investeringer, nye forretningsområder m.v. få sammenskrevet en egentlig strategi for virksomhedens fremtid og den forventede udvikling få udarbejdet en plan for ejerskifte/exit, idet der er store udfordringer forsbundet med at tiltrække både den rigtige køber og den nødvendige kapital på samme tid for at kunne gennemføre et ejerskifte. Vidste du at hver 6. bestyrelse efter ejerlederens eget udsagn er valgt ud fra at det kunne være hyggeligt i bestyrelsen. Kilde: Capacent måling foretaget for Erhvervsog Selskabsstyrelsen i

7 Tante-bestyrelser bestyrelser bestående af familie-medlemmer står med en udfordring, der skal løses ved at supplere sig med eksterne, uvildige og samtidigt uafhængige bestyrelsesmedlemmer, eller helt ændre i sammensætningen i bestyrelsen. Den professionelle bestyrelse er sammensat af person-profiler, der supplerer hinanden se kapitel 3 og som kan bidrage i forhold til virksomhedens udfordringer på kort og mellemlang sigt. Dertil kommer værdifuld drøftelse og formulering af virksomhedens langsigtede strategi. Det er således også en professionel bestyrelse, der forstår omfang af opgave, ansvar og timing. Det handler om at bidrage i en given periode og dermed ikke anskue arbejdet i bestyrelsen som en livstidsstilling. Det vil ofte skabe værdi for de fleste virksomheder, at bestyrelser ikke nødvendigvis i sin helhed ændrer sammensætning i takt med at virksomheden udvikler sig og efterspørger nye komptencer. Selskabsformer En opgørelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2011 viste, at der var ca bestyrelsesposter fordelt i ca virksomheder. Den gennemsnitlige størrelse på en bestyrelse viste sig i samme opgørelse, at være faldet fra 3,8 medlemmer i 2000 til 3,3 medlemmer i Der har gennem en længere periode været mindre fokus på etablering af professionelle bestyrelser, samtidig med at der i en længere periode blev etableret mange nye virksomheder. Set i lyset af kommende udfordringer for virksomhederne i et presset kapitalmarked vil der skulle ske en øget professionalisering af virksomhederne og det kan blandt andet gøres gennem etablering af en professionel bestyrelse. Det må således forventes, at flere virksomheder etablerer professionelle bestyrelser i de kommende år. De etablerede bestyrelsers kompetenceniveau og sammensætning forventes samtidig at blive gennemgået for kvalifikationer i forhold til det behov virksomheden har. Aktieselskaber skal i henhold til Selskabsloven have en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer. Anpartsselskaber og øvrige kan have en bestyrelse. Anpartsselskaber skal have en direktion. De 3 mest gængse selskabsformer udgøres af: Enkeltmandsvirksomhed Anpartsselskab Aktieselskab Disse 3 selskabsformer udgør over 85% af registrerede virksomheder og beskæftiger langt hovedparten af arbejdsstyrken i Danmark. 7

8 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Virksomhedens eksterne kræfter Mange virksomhedsejere vælger at drive og udvikle virksomheden uden en bestyrelse måske fordi virksomheden er nystartet, er for lille eller fordi man som ejerleder ikke helt ser formålet med at etablere en professionel bestyrelse. Inspirationen til udvikling, sparring med videre hentes måske andre steder. Der er virksomheder, der alene etablerer sig med en bestyrelse af formelle grunde, fordi virksomheden som aktieselskab iflg. Selskabsloven har pligt til at etablere en bestyrelse. Sådanne virksomheder har en tendens til at indsætte såkaldte tante-bestyrelser i form af nære slægtninge. Endelig er der de mange virksomhedsejere, der har glæde af at tilføje eksterne kompetence-personer og erhvervsprofiler til deres virksomhed for at understøtte og medvirke til udvikling af virksomheden. Beslutter virksomhedens ejerkreds at etablere en professionel bestyrelse vil den kunne indgå som virksomhedens eksterne kræfter og kan opfattes som immaterielle aktiver omend bestyrelsen som sådan jo ikke fremgår af balancen. For at kunne bruge sin professionelle bestyrelse i forhold til interessekredsen omkring virksomheden, er bestyrelsens rolle, funktion og ansvar væsentligt at få defineret. Hvad er det præcist bestyrelsen kan medvirke til at skabe eller forbedre? En bestyrelse skal medvirke til at skabe resultater og indgå i et samlet ledelsesteam, der i fællesskab udnytter eksterne kræfter for at bidrage til værditilvækst for virksomheden. Det er således væsentligt for den enkelte ejer, at få afklaret hvilke primære årsager, der ligger bag en beslutning om at professionalisere bestyrelsen. Herunder anføres 5 væsentlige årsager til at etablere en professionel bestyrelse og som kan bidrage med at skabe værdi, uanset om din virksomhed drives som en personlig virksomhed, et anpartsselskab, et interessentskab eller et aktieselskab. De eksterne kræfter de immaterielle aktiver kan anvendes som konstruktiv løftestang i forhold til en række aktører i interessekredsen omkring virksomheden og i forhold til f.eks: Bank Investorer Leverandører Kontraktuelle partnere Medarbejdere Pressen Konkurrenter Og andre 8

9 5 grunde til at vælge en bestyrelse Der kan være mange grunde til beslutningen om at etablere en professionel bestyrelse uanset om virksomheden er iværksættervirksomhed, er drevet som enkeltmandsvirksom-hed eller har været etableret gennem en årrække som enten et anpartsselskab eller et aktieselskab. I korte overskrifter har vi sammenfattet 5 væsentlige grunde til at etablere en professionel bestyrelse som følger: 1. Behov for yderligere udvikling af virksomheden, herunder fremtidig opkøb/udvidelse af forretnings- og produktområder til nye markeder. 2. Behov for strategiske tiltag på de indre linier, der kan medvirke til at øge indtjeningen/ konsolideringen i en årrække forud for eksempelvis opkøb. Det vanskelige for virksomheden vil ofte være erkendelsen af behovet for at etablere en bestyrelse eller erkende at tiden er inde til at skifte ud i bestyrelsen. Læs mere i kapitel 5. Etablering af en professionel bestyrelse vil i den finansielle sektor også indgå med en vis vægt, når der foretages en rating af virksomhedens lånemuligheder. Og en rating er som bekendt med til at fastsætte den pris, der be-tales i form af renter på lån og kreditfaciliteter. Uanset at virksomheden måtte finde andre gode grunde som supplement til ovenstående 5, vil det være en god ide at få listet de positive overvejelser ned på et stykke papir. Listen med overvejelser og eventuelle forbehold kan derefter indgå i selve beslutnings-processen frem mod etableringen. 3. Behov for øget sparring omkring kapitalisering, kapitaltilførsel og ejerskifte samt medvirken til at gennemføre løbende dialog med fremtidige kapitalinteresser. 4. Behov for særlige kompetencer i en kortere periode med henblik på at gennemføre succesfuldt turnaround af virksomheden måske med henblik på salg af virksomheden. 5. Behov for personlig udvikling for ejerleder gennem sparring med forretningsmand med tung erhvervserfaring beslægtet branche. 9

10 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Under 10% af registrerede anpartsselskaber, der er etableret med salg af person- og vare-biler i autobranchen, har valgt at etablere en bestyrelse. De 6 væsentligste årsager til at ejerledere i anpartsselskaber fravælger at etablere en professionel bestyrelse er: 1. frygt for afgivelse af magt 2. min virksomhed er lille og har ikke råd 3. det tager masser af min tid 4. det er alligevel mig der bestemmer 5. intet lovkrav 6. jeg henter inspiration andre steder Den skeptiske ejerleder til etablering af en professionel bestyrelse tillægger dermed værdien af en sådan bestyrelse mindre værdi og vurderer selv, at være tilstrækkeligt godt klædt på til at løse de fremtidige udfordringer virksomheden måtte stå overfor. Beslutningsprocessen Der kan gå kortere eller længere tid for at beslutningen om at etablere en professionel bestyrelse kommer fra tanke til ord til handling. En liste med overvejelser og forbehold kan være nyttig at have foran sig, så man som ejerleder får vendt alle de spørgsmål, der rejser sig når en bestyrelse er under overvejelse for første gang. Processen vil afspejle forbehold og ofte usikkerhed på en række faktorer hos ejerleder: Skaber det værdi? Afgiver jeg magt? Er det dyrt? Hvem skal det være? Bruger jeg meget tid på det? Hvor finder jeg den/de rette personer? Er der tale om en nyetableret virksomhed kan ejerleder ofte fravælge emnet vi er jo lige startet og har ikke råd til udgifterne til at etablere en egentlig bestyrelse. Opstartsvirksomheden kan derfor være mere fokuseret på at få budgettet til at holde, idet der måske ikke blev taget højde for udgiften til en professionel bestyrelse (eller etablering af et advisory board se senere i dette kapitel). Den etablerede virksomhed skal måske gennem overvejelser omkring udskiftning af familie-medlemmer til fordel for eksterne, uvildige personer. Det kan være en vanskelig proces at gennemføre i forhold til f.eks. den nærmeste familie, der sidder i en etableret tante-bestyrelse at få sat ord på og handling bag behovet for en professionalisering i bestyrelseslokalet. 10 Hvis beslutningen alene ligger hos ejerleder, kan ekstern sparring om værdien af og erfaring med at etablere (og eventuelt udskifte nuværende tante-bestyrelse ) være gavnlig i processen.

11 Det kan være en snak med egen revisor, input fra anden virksomheds erfaring i bestyrelsesarbejdet eller ved at få en snak med en konsulent fra en af de bestyrelsesportaler, der findes. Det kan samtidig medvirke til, at få skabt et billede af den profil, der kan indgå i bestyrelsen og hvad man i givet fald skal tage højde for og være opmærksom på ved etableringen. Læs mere om formalia i kapitel 4. Med andre ord hent inspiration i hæftet her eller opsøg hjemmesider for inspiration til arbejdet med og etablering af bestyrelse. Det væsentlige er, at ejerleder forholder sig til spørgsmålet om at etablere en bestyrelse eller være afklaret med, at man ikke ønsker at professionalisere virksomheden gennem en uvildig og uafhængig bestyrelse. Baggrund Figuren viser antallet af bestyrelser i de forskellige selskabsformer, der er tilknyttet branchekode Detailhandel med personog varebiler. Der er i alt registrerede virksomheder under denne branchekode fordelt på de 4 selskabstyper. Virksomhederne i analysen har 2 eller flere ansatte. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Personligt ejet Anpartsselskab Aktieselskab Interessentskab CVR numre Bestyrelser Figur A: Andel af virksomheder med detailsalg af person- og varebiler, der har registreret en bestyrelse. Kilde: NN markedsdata. April Alle aktieselskaber har etableret en bestyrelse som foreskrevet i selskabsloven der er ikke taget højde for de såkaldte tante-bestyrelser. Figuren viser, at ingen personligt ejede virksomheder har en bestyrelse og at kun ca. 9% af anpartsselskaber har etableret en bestyrelse. Kun 1 ud af i alt 16 registrerede interessentskaber har etableret en bestyrelse. Aktieselskaber: Der er i alt 459 registrerede aktieselskaber i autobranchen (kilde: NN Markedsdata i april 2013) med en bestyrelse og med flere end 2 ansatte. Tallet er renset for koncern-strukturer med et eller flere datterselskaber og med sammenfald i bestyrelsen. En analyse foretaget i april 2013 viser, at 173 af disse 461 aktieselskaber har såkaldt tante-bestyrelser. Det svarer til hele 37%. 11

12 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Advisory Board Det føles for mange virksomheder mindre farligt, at entrere med personer man har et kendskab til og invitere dem til at deltage som ekstern sparring i et advisory board. Men måske også mindre forpligtende. Det er dog væsentligt at afklare et advisory boards rolle og funktion. Virke som en form for bestyrelse eksempelvis i en personligt ejet virksomhed eller i en anden virksomhed, som ikke har en egentlig bestyrelse. Virke som rådgivende/vejledende organ for direktion og bestyrelse, hvor advisory board typisk er sammensat af eksperter, der kan supplere med viden inden for virksomhedens forretningsmæssige eller tekniske felt. Det er værd at bemærke, at såfremt et advisory board antager karakter af en egentlig bestyrel-se, og det udøver en bestyrelseslignende funktion med deltagelse i virksomhedens ledelse og hermed beslutninger omkring kontrol, strategi, og lignende, vil der formentlig kunne gøres almindeligt bestyrelsesansvar gældende i relation til erstatnings- og strafansvar. Det lykkes for en række virksomheder at etablere et advisory board og hvor nogle virsomheder både har en professionel bestyrelse og et advisory board. I disse tilfælde har man adskilt kompetencerne og ansvaret mellem de to organer tydeligt både internt og eksternt. Ofte er det enkeltmandsvirksomheder (personligt ejede virksomheder), der benytter sig af et advisory board som kilde til inspiration og medvirken til virksomhedens udvikling. Det er imidlertid væsentligt, at forholde sig til at et advisory board kan have to former og med to forskellige funktioner og dermed ansvar. Et advisory board kan: Som rådgivende funktion er advisory board defineret som en gruppe mennesker, der vejleder og rådgiver direktionen og evt. bestyrelsen af en virksomhed, men som ikke har indflydelse og magt til at bestemme om virksomhedens mål og retning. Der vil i et bestyrelseslignende advisory board være behov for styrkelse af ledelse og kontrol-funktion i relation til potentiel ansvarspådragelse som anført herover. Et rent rådgivende advisory board understøtter dermed virksomhedens ledelse, ejer, direktion og bestyrelse med viden og kompetencer. Tænk over at sørge for at kompetence-niveauet er det rette uanset om virksomheden vælger at etablere en egentlig bestyrelse eller knytter et advisory board til virksomheden. Begge skal skabe værdi. 12

13 I denne sammenhæng er der ikke den store forskel på arbejdet og opgaverne, hvorfor man kan bruge mange af de værktøjer, der er udviklet for at oprette en professionel bestyrelse. Den største forskel på en professionel bestyrelse og advisory board er, at advisory board ingen formel magt har uanset virksomhedsform. Selskabsloven eller anden lovgivning omtaler for nærværende ikke regler for advisory board. Der er derfor som sådan ikke nogle formalia til at ejerlederen skal følge en indstilling fra et etableret advisory board og ejerleder kan tilsidesætte sit advisory board i enhver henseende. Det er derfor vigtigt, at ejerleder på forhånd gør sig klart, om man vil bruge og følge rådene fra sit advisory board og respektere det ved at forberede sig grundigt til hvert møde. En tilsvarende analyse foretaget af DANA og Kapitalbørsen i april 2013 blandt ca. 550 små og mellemstore virksomheder viser, at 8% af de adspurgte virksomheder, der ikke havde en bestyrelse, overvejer at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer. Efterspørgslen efter flere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer ventes derfor at tiltage. Ændringen tilskrives den fortsatte økonomiske krise, der øger fokuseringen fra den finansielle sektor på, at virksomheder i højere og højere grad skaber et mere solidt forretningsgrundlag. Både finansielt og kompetencemæssigt. Virksomhederne forventes således at tilføre eksterne kompetencer, der kan bidrage inden for f.eks. forretningsudvikling, strategi, kapital og finansiering, ejerskifte m.v. i en professionel bestyrelse. Tilsvarende skal et advisory boards opgaver og funktion beskrives, så det står klart, om det har en bestyrelseslignende eller en ren rådgivende funktion. Baggrund I 2011 gennemførte Epinion og Advodan en analyse blandt små og mellemstore virksomheder om behovet for professionalisering af bestyrelserne i de ca. 200 medvirkende virksomheder. 52% af de adspurgte virksomheder mente ikke det var nødvendigt, at have eksterne bestyrelsesmedlemmer i virksomheden. Kun 1% af de adspurgte virksomheder overvejer at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer. 13

14 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kapitel 2 Kan en professionel bestyrelse skabe værdi for virksomheden? Giv bestyrelsen ansvar Ved at indtræde i en bestyrelse påtager man sig ansvar i henhold til Selskabsloven og dansk rets almindelige bestemmelser i øvrigt. Se kapitel 4. Uanset virksomhedens grunde og motivation til at etablere en professionel bestyrelse gælder, at det kun bliver en succes og skaber værdi, såfremt ønsket fra ejerleder om en professionel bestyrelse samtidig ledsages af ejerleders villighed til at acceptere afgivelse af indflydelse. Det betyder, at ejerleder skal vælge at dele ansvar med bestyrelsen om de væsentlige beslutninger, den samlet set træffes. Ejerleder skal således forholde sig konstruktivt til at beslutninger af væsentlig betydning for selskabet sker i bestyrelseslokalet. Omvendt kan man som ejerleder næppe forvente, at kunne tiltrække professionelle bestyrelsesmedlemmer, hvis ikke det netop var for at medvirke i et beslutningsorgan. Sådan skaber bestyrelsen værdi Den etablerede bestyrelse kan i princippet altid bidrage med værdiskabelse for virksomheden og for ejerleder/ledelsen. Det kan faktisk ske fra dag 1. Oftest vil værdiskabelsen være et både-og således, at både virksomhed og ejerleder/ledelse får tilført kompetencer, der sikrer værdiskabelse på begge fronter. Værdien af bestyrelsens arbejde i forhold til ejerleder/direktion omfatter bl.a.: 1. Sparring for direktionen/ejerleder til at træffe flere og mere veldokumenterede beslutninger. 2. Rådgiver i overordnede strategiske sager af betydning for virksomheden og i perioder med særligt fokus på nedskæringer, økonomisk nedtur og lign. og medvirke til at skabe stabilitet i forhold til virksomhedens bank og investorkreds. 3. Bagstopper i konfliktsager i forhold til offentligheden og som back-up i forhold til direktionens troværdighed. 4. Garant for kontinuitet i forbindelse med direktørskifte, død eller sygdom. 5. Dialogpartner i ansættelsesforhold eller ved afskedigelse af nøglemedarbejdere. Derudover vil værdiskabelsen for virksomheden som et hele omhandle kunde- og markedsforhold, produktstrategi, logistik m.v. og hvor prioritering af en række strategiske spørgsmål vil give værdi til virksomheden. 14

15 Strategiudvikling for virksomheden Én af de væsentlige årsager til at vælge en professionel bestyrelse er ønsket om udvikling og vækst for virksomheden. Iflg. en analyse i 2010 foretaget for Erhvervsog Byggestyrelsen er det godt 23% af virksomhed-erne, der har ønske om vækst og udvikling som årsag til at etablere en bestyrelse. Det at kunne se virksomheden i et perspektiv bidrager ofte til øget fokusering. Det hjælper en strategiplan med at få målsætningerne nedskrevet og samtidig forklaret hvordan resultaterne skal nås og med hvilke kompetencer og indsatser. En strategiplan kan godt være på et A4-ark eller to det væsentlige er, at have forholdt sig til perspektivet for virksomheden og få det nedfældet på papir efter en grundig drøftelse med sin bestyrelse. Bestyrelsen vil oftest medvirke særdeles aktivt med sparring til indholdet af en strategiplan dels med at udfordre virksomheden med konstruktive og udfordrende spørgsmål og dels med at tilføre erfaringer fra andre brancher og tidligere virke i andre virksomheder. Det er resultaterne der tæller Bestyrelsens væsentlige bidrag i hverdagen skal kunne ses på de resultater, den skaber. Der er derfor behov for at: 1. få klarlagt bestyrelses opgave 2. få defineret mål og midler 3. få sammenskrevet en handlingsplan 4. få afrapportering om resultater Der skal kunne opsættes både kortsigtede mål og mål på 3-5 års sigt, uden at det går ud over fokus i hverdagen. Det er helt afgørende, at bestyrelsens rolle netop er at få rettet fokus mod perspektivet for virksomheden og samtidig sikre sig, at der skabes tilstrækkelig finansiering og kapitalgrundlag til at gennemføre planen. Ejerleder er typisk fokuseret på den daglige drift, så det er næppe her, den professionelle bestyrelse kan bidrage særligt. Sæt strategi på agendaen og involver bestyrelsen aktivt. Det kan igen være med til at skabe værdi for virksomheden. 15

16 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kapitel 3 Hvilke kompetencer skal en professionel bestyrelse besidde? Vær bevidst om behov og forventning Virksomhedens valg af etablering af en professionel bestyrelse skal være et bevidst tilvalg og ønsket om at få styrket virksomhedens samlede kompetenceniveau. Som ejerleder vil det være relevant at skitsere: Egne behov til samarbejdet Forventninger til resultater Hold samtidig fast i entreprenørånden etablering af en professionel bestyrelse må ikke skabe træghed i virksomheden. Den skal skabe værdi og energi og få skabt ideer, der kan bruges fremadrettet. Bestyrelsens sammensætning Den ideelle bestyrelse skal varetage en række forskellige opgaver. For at kunne løse opgaverne med værdi skal bestyrelsen: Bestå af et velfungerende team af medlemmer og som har supplerende kompetencer, der ikke overlapper. Supplere de kompetencer, der findes i direktionen. Samarbejde konstruktivt med direktionen. Selv udvikle sig i takt med virksomheden, ejerleder og opgaverne. Der er som sådan ikke nogen entydig løsning på størrelsen af en værdiskabende bestyrelse. Noget tyder på, at små og mindre virksomheder typisk supplerer ejerlederen med 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer så bestyrelsen i alt består af 3 personer. I mellemstore virksomheder supplerer ejerleder sig ofte med 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer, heraf én som formand og ejerleder indgår naturligvis også selv i bestyrelsen. Vær opmærksom på regler for medarbejderrepræsentanter i selskaber over en vis størrelse. 16

17 Kønsfordeling i bestyrelsen har været drøftet gennem de senere år og med norsk forbillede er der nu regler for hvordan store virksomheder skal tage højde for kønskvotering. Dette skal sikre, at antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer udbygges. Sammensætningen (2009-tal) af bestyrelser i de 4 nordiske lande var som følger: Norge 44,7% Sverige 26,9% Finland 25,7% Danmark 18,1% Kilde: En EU-lov fra 2012 forpligter børsnoterede selskaber at have en kvindelig repræsentation i bestyrelserne på 40% i Samtidig skal alle statslige institutioner og virksomheder med 50 eller flere medarbejde-re udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer. Bestyrelsen skal derfor inden den 1. april 2013 have taget stilling til, hvorvidt der er behov for at opstille et måltal og udarbejde en politik, eller om virksomheden allerede opfylder lovens krav om en ligelig fordeling (hvert køn er repræsenteret med mindst 40%). Er der ikke en ligelig fordeling, vil bestyrelsen skulle opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn med angivelse af en tids-horisont for, hvornår måltallet ønskes opnået. Generalforsamlinger afholdt efter den 1. april 2013 skal tage højde for det opstillede måltal ved valg til bestyrelsen. Virksomheder, omfattet af loven, vil således skulle forholde sig til de nye regler, idet bestyrelsen skal have opstillet måltal og såfremt virksomheden har mindst 50 medarbejdere - have udarbejdet en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. Den nye lov pålægger alle statslige institutioner og de største børsnoterede virksomheder, at opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i deres bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Fakta-boksen: Gennemsnitsalderen for bestyrelsesmedlemmer er lige under 50 år mens de samme medlemmer har godt 22 års erhvervserfaring med sig. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen,

18 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kandidatprofil og udvælgelse En helt afgørende opgave for ejerlederen er at få sammenskrevet de faglige og personlige kompetencer, ejerlederen mener vil kunne bidrage til at skabe værdi for virksomheden og ejerlederen selv. Virksomheden bør forberede sig grundigt på: 1. årsagen til at etablere en bestyrelse 2. forventninger til værdiskabelsen 3. faglige kompetencer 4. personlige kompetencer 5. honoraret 6. tidsramme Dertil kommer at en ekstern rådgiver vil skulle bruge en udførlig præsentation af virksomheden og dens opgaver i bestyrelseslokalet. Selve kompetenceafklaringen kan ske ved egen eller ekstern rådgivning på området. Søg derfor gerne sparring hvis det er første gang, der skal sammensættes en professionel bestyrelse og som skal bidrage med værdi for både ejerleder og virksomheden. Indledningsvis kan man vurdere: De strategiske kompetencer er der behov for strategisk udvikling af virksomheden, opkøb, forandringsledelse, risiko-styring, kapitaltilførsel, ejerskifte eller lignende? De funktionelle kompetencer er der behov for specialviden om f.eks. markedsføring, opstart på eksportmarked, logistik, outsourcing, teknologi, IT, HR eller lignende? Når der skal etableres en professionel bestyrelse, så gå uden om eget nærmeste netværk. Sammenblanding af venskaber fra det sociale netværk kommer ofte til kort i bestyrelseslokalet alene fordi den uvildighed og uafhængighed, der forventes ikke er tilstrækkeligt tilstede. Det bør også fremhæves, at der i udvælgelses-processen lægges meget stor vægt på, at der er god kemi mellem ejerleder og bestyrelsens medlemmer. Dette skal blandt andet sikre, at der er højt til loftet i bestyrelseslokalet, at meninger kan brydes og at man loyalt følger de beslutninger, der træffes også efter mødet er afsluttet. Eksempler på særlige erfarings kompetencer for en kandidat til en bestyrelsespost i en etableret virksomhed: Udvikling og strategi Opkøb og konsolidering Ejerskifte Salgsproces Finansiering Risiko-styring Bankrelationer Kapitaltilførsel LEAN Turnaround og tilpasning Organisation og struktur Politisk tæft fra koncern Tidligere bestyrelseserfaring De personlige kompetencer politisk tæft, håndtering af interessekonflikter, forhandlingsevne, kommunikation, teambuilding eller lignende? 18

19 Find den rette kandidat Med en klart defineret kandidatprofil enten i færdig udgave eller som udkast til videre dialog med ekstern rådgiver er man kommet et skridt nærmere en professionel bestyrelse. Brug din medlemsorganisations eget netværk af professionelle og kvalificerede kandidater når du sammensætter din bestyrelse. Det er her hurtigt og enkelt at få en oversigt over kvalificerede kandidater. I betragtning af at der er behov for at sikre en uvildig, uafhængig kompetenceprofil til en given virksomhed, omtales her en rekrutteringsproces, der omfatter brug af ekstern rådgiver til opgaven. Ved at overlade søgeprocessen til kompetente virksomheder, der har erfaring med rekrutte-ring af bestyrelseskandidater får virksomheden derigennem flere velkvalificerede kandidater at vælge imellem. Sådanne kandidater kan eventuelt suppleres med reference-kandidater virksomheden har fået ad andre kanaler f.eks. egen revisor eller advokat. Det helt væsentlige er, at virksomheden finder den bedste kandidat til at arbejde i bestyrelsen. Læg vægt på at sammensætte en bestyrelse, der supplerer hinanden på forskellig vis både fagligt, personligt og ikke mindst erfarings-mæssigt. Afklaring af væsentlige spørgsmål f.eks.: Hvilke omkostninger er der til ekstern rådgiver, der kan medvirke til at søge efter kvalificerede emner? Hvor hurtigt kan kandidaterne findes så de kan komme i gang med arbejdet? Er det relevant at finde kandidater fra udlandet? Kan den eksterne rådgiver tilbyde garanti for genbesættelse? Skal kandidaten have branche-erfaring? Er der behov for praktisk erfaring fra internationale opgaver? Hvor væsentlig er erfaring fra andre bestyrelsesposter? Er der behov for et bestyrelsesmedlem med en uddannelse inden for bestyrelsesarbejde? Hvilke succeskriterier har min virksomhed for den professionelle bestyrelse? 19

20 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Uddannelse - behov og muligheder Interessen for etablering og professionalisering af bestyrelsen vil stige i de kommende år og dermed følger også behovet for, at der kontinuerligt sker en udvikling af det enkelte bestyrelsesmedlem. Der udbydes en række danske og internationale uddannelser af kortere eller længere varighed, der sætter det enkelte bestyrelsesmedlem i endnu bedre stand til at arbejde i bestyrelsen. Nuværende bestyrelsesmedlemmer kan i forbindelse med den årlige evaluering få behov for at tilegne sig yderligere kompetencer. Eksempler på uddannelser: Board Governance har i Danmark en række tilbud om uddannelse bl.a. bestyrelseslicens. Business Kolding i samarbejde med INSEAD i Frankrig. Institut for Selskabsledelse i samarbejde med Institute of Directors, IoD, i London. Se i værktøjskassen efter flere eksempler, hvis der er behov for inspiration til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Det er aldrig for sent at lære noget nyt og en uddannelse kan være et godt skridt mod at kvalificere sig til nye bestyrelsesposter. Virksomheden vil samtidig få glæde af, at der hentes ny inspiration og ny viden fra et ophold på skolebænken og det giver en ekstra kvalitet i bestyrelseslokalet. Det må forventes, at virksomhederne i fremtiden vil få yderligere behov for ikke bare de rette faglige og personlige kompetencer i bestyrelsen, men at der også indgår en form for kvalitetssikring gennem en egentlig uddannelse. Vidste du... at 23% af adspurgte virksomheder med under 100 ansatte, har etableret en bestyrelse med baggrund i ønske om udvikling og vækst. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen,

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende Tjekliste til advokaters bestyrelsesarbejde - til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende selskab. Marts 2013 Indledning Deltagelse i bestyrelsesarbejde

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008 Sådan realiserer du drømmen Hvordan defineres og fremskaffes den rette bestyrelseskompetence Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk www.asnet.dk

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse 2 MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse Fem af i alt ti bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt MP Pensions medlemmer. Dette er en information

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Strategi i bestyrelseslokalet

Strategi i bestyrelseslokalet DANSKE ADVOKATER, Fagdage, 20-21. September 2012 Strategi i bestyrelseslokalet Danske Bestyrelsesadvokater; Søren Elmann Ingerslev, Advokatfirmaet Elmann og Carl Erik Skovgaard Sørensen, DELACOUR DANIA

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Gårdbestyrelsens rolle i ledelsen af virksomheden Ledelse af forandring

Gårdbestyrelsens rolle i ledelsen af virksomheden Ledelse af forandring Gårdbestyrelsens rolle i ledelsen af virksomheden Ledelse af forandring Årsmøde for svineproducenter den 26. februar 2014 Torben Flinch virksomhedsrådgiver Disposition 1) Virksomhedslederens opgaver 2)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Bestyrelsen og revisor Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I mange sager om bestyrelsesansvar kan det konstateres, at bestyrelsen har forsømt at få etableret et behørigt informationsflow,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Etabler en professionel bestyrelse

Etabler en professionel bestyrelse Etabler en professionel bestyrelse Kongres for svineproducenter 2014 Søren Svendgaard ssv@vfl.dk Læringspunkter fra vores bestyrelseskurser i landbruget Baggrund for mit indlæg Søren Svendgaard Videncentret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere