Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen"

Transkript

1 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

2 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

3 Forord Autobranchen er en spændende, dynamisk og udfordret branche og hvor der samtidig findes gode løsningsmuligheder på de strukturelle og strategiske opgaver branchen som helhed står overfor at skulle løse. Som følge af flere års økonomisk krise er kravene til den enkelte virksomheds dokumentation og forretningsgrundlag skærpet. Herunder sammensætningen af nøglepersoner i og omkring virksomheden. Det betyder, at der i de kommende år vil blive øget fokus på etablering af professionelle bestyrelser. For medlemmer af D A F og FAI er der etableret en let og hurtig adgang til en række kvalificerede bestyrelseskandidater med særlige kompetencer målrettet autobranchen. Kandidaterne er kvalificeret gennem ekstern samarbejdspartner, ASNET Board, og suppleres løbende med nye kandidatprofiler. Sammensætning af en bestyrelse skal tage flere forhold i betragtning. De faglige kompetencer, de personlige egenskaber, kemien mellem ledelse og eksterne interessenter, virksomhedens årsager til at ville professionalisere bestyrelsen, værdien der skal skabes m.v. En bestyrelse skal kunne arbejde som strategisk sparringspartner og blandt andet medvirke til at udvikle og skabe værdi for virksomheden - og for virksomhedens ejer. Det er målet at vi med denne inspirationsguide kan medvirke til at sætte professionalisering af bestyrelser i autobranchen på dagsordenen. Uanset om den enkelte virksomhed er en personligt ejet virksomhed, et anpartsselskab, et interessentskab eller et aktieselskab. Vi håber du kan finde inspiration på de følgende sider og at det kan motivere dine overvejelser om etablering af en professionel bestyrelse. God fornøjelse med læsningen. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Jens Brendstrup Adm. direktør Michael Nørregård Adm. direktør 3

4 4 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 hvorfor sammensætte en professionel bestyrelse? Hvad er en professionel bestyrelse?...side 6 Selskabsformer...side 7 Virksomhedens eksterne kræfter...side 8 5 grunde til at etablere en professionel bestyrelse...side 9 Beslutningsprocessen...side 10 Advisory Board...side 12 Kapitel 2 kan en professionel bestyrelse skabe værdi for virksomheden? Giv bestyrelsen ansvar...side 14 Sådan skaber bestyrelsen værdi...side 14 Strategiudvikling for virksomheden...side 15 Det er resultaterne der tæller...side 15 Kapitel 3 hvilke kompetencer skal en professionel bestyrelse besidde? Vær bevidst om behov og forventninger...side 16 Bestyrelsens sammensætning...side 16 Kønsfordeling i bestyrelsen...side 17 Kandidatprofil og udvælgelse...side 18 Find den rette kandidat...side 19 Uddannelse behov og muligheder...side 20 Kapitel 4 hvilke formalia skal jeg være opmærksom på? Lovpligtige arbejdsopgaver...side 22 Konstituering og første møde...side 24 Bestyrelsesansvarsforsikringen...side 25 Mødedisciplin og rapportering...side 26 Formelle dokumenter...side 26 Kapitel 5 hvilke omkostninger, risici og opgaver påtager jeg mig? Fortroligheden i samarbejdet...side 28 Bestyrelsen har forventninger...side 28 Honorering af bestyrelsen...side 29 Årlig evaluering...side 30 Udskiftning af bestyrelse...side 31 Notater...side 32 Værktøjskasse og henvisninger...side 34 Kilder...side 35 5

6 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kapitel 1 Hvorfor sammensætte en professionel bestyrelse? Hvad er en professionel bestyrelse? Den professionelle bestyrelse er kendetegnet ved at være uafhængig, uvildig og kompetencebaseret og vil afhængig af virksomhedens størrelse typisk bestå af 2-3 eksterne medlemmer, herunder ofte bestyrelsesformanden. En bestyrelse er først og fremmest et beslutningsorgan ikke en kaffeklub. Ejerlederen indtager typisk rollen som virksomhedens direktør og indgår i bestyrelsen som et internt medlem af bestyrelsen. For at sikre balance i bestyrelsen suppleres bestyrelsen med eksterne medlemmer. Typisk vil en uafhængig, uvildig og professionel bestyrelsesformand kunne bidrage med særlige forretningsmæssige og branchemæssige erfaringer, der kan supplere ejerlederen. Dertil kommer så en supplerende kompetence fra det andet eller de andre eksterne bestyrelsesmedlemmer. Sammenblanding af familiære bånd i relation til at flere personer i den nære familie indgår i bestyrelsesarbejdet virker ikke befordrende for beslutningsprocessen. Tante-bestyrelser må med andre ord supplere sig med eksterne kræfter. Samtidig har en længerevarende finansiel krise sat sine tydelige spor i den finansielle sektor, blandt investorer m.v, der fremadrettet vil efterspørge øget professionalisering af virksomhederne. Den professionelle bestyrelse kan varetage en række forskellige mere eller mindre specifikke opgaver afhængig af virksomhedens situation og udviklingsniveau. Virksomheden forventes at skulle øge eller forbedre rapportering til banken som følge af generelle opstramninger i den finansielle sektor. Derudover kan der være behov for at få dokumenteret forretningsgrundlaget i form af en skarp forretningsplan, der suppleres med en plan for den fremtidige finansiering af f.eks. udvikling, investeringer, nye forretningsområder m.v. få sammenskrevet en egentlig strategi for virksomhedens fremtid og den forventede udvikling få udarbejdet en plan for ejerskifte/exit, idet der er store udfordringer forsbundet med at tiltrække både den rigtige køber og den nødvendige kapital på samme tid for at kunne gennemføre et ejerskifte. Vidste du at hver 6. bestyrelse efter ejerlederens eget udsagn er valgt ud fra at det kunne være hyggeligt i bestyrelsen. Kilde: Capacent måling foretaget for Erhvervsog Selskabsstyrelsen i

7 Tante-bestyrelser bestyrelser bestående af familie-medlemmer står med en udfordring, der skal løses ved at supplere sig med eksterne, uvildige og samtidigt uafhængige bestyrelsesmedlemmer, eller helt ændre i sammensætningen i bestyrelsen. Den professionelle bestyrelse er sammensat af person-profiler, der supplerer hinanden se kapitel 3 og som kan bidrage i forhold til virksomhedens udfordringer på kort og mellemlang sigt. Dertil kommer værdifuld drøftelse og formulering af virksomhedens langsigtede strategi. Det er således også en professionel bestyrelse, der forstår omfang af opgave, ansvar og timing. Det handler om at bidrage i en given periode og dermed ikke anskue arbejdet i bestyrelsen som en livstidsstilling. Det vil ofte skabe værdi for de fleste virksomheder, at bestyrelser ikke nødvendigvis i sin helhed ændrer sammensætning i takt med at virksomheden udvikler sig og efterspørger nye komptencer. Selskabsformer En opgørelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2011 viste, at der var ca bestyrelsesposter fordelt i ca virksomheder. Den gennemsnitlige størrelse på en bestyrelse viste sig i samme opgørelse, at være faldet fra 3,8 medlemmer i 2000 til 3,3 medlemmer i Der har gennem en længere periode været mindre fokus på etablering af professionelle bestyrelser, samtidig med at der i en længere periode blev etableret mange nye virksomheder. Set i lyset af kommende udfordringer for virksomhederne i et presset kapitalmarked vil der skulle ske en øget professionalisering af virksomhederne og det kan blandt andet gøres gennem etablering af en professionel bestyrelse. Det må således forventes, at flere virksomheder etablerer professionelle bestyrelser i de kommende år. De etablerede bestyrelsers kompetenceniveau og sammensætning forventes samtidig at blive gennemgået for kvalifikationer i forhold til det behov virksomheden har. Aktieselskaber skal i henhold til Selskabsloven have en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer. Anpartsselskaber og øvrige kan have en bestyrelse. Anpartsselskaber skal have en direktion. De 3 mest gængse selskabsformer udgøres af: Enkeltmandsvirksomhed Anpartsselskab Aktieselskab Disse 3 selskabsformer udgør over 85% af registrerede virksomheder og beskæftiger langt hovedparten af arbejdsstyrken i Danmark. 7

8 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Virksomhedens eksterne kræfter Mange virksomhedsejere vælger at drive og udvikle virksomheden uden en bestyrelse måske fordi virksomheden er nystartet, er for lille eller fordi man som ejerleder ikke helt ser formålet med at etablere en professionel bestyrelse. Inspirationen til udvikling, sparring med videre hentes måske andre steder. Der er virksomheder, der alene etablerer sig med en bestyrelse af formelle grunde, fordi virksomheden som aktieselskab iflg. Selskabsloven har pligt til at etablere en bestyrelse. Sådanne virksomheder har en tendens til at indsætte såkaldte tante-bestyrelser i form af nære slægtninge. Endelig er der de mange virksomhedsejere, der har glæde af at tilføje eksterne kompetence-personer og erhvervsprofiler til deres virksomhed for at understøtte og medvirke til udvikling af virksomheden. Beslutter virksomhedens ejerkreds at etablere en professionel bestyrelse vil den kunne indgå som virksomhedens eksterne kræfter og kan opfattes som immaterielle aktiver omend bestyrelsen som sådan jo ikke fremgår af balancen. For at kunne bruge sin professionelle bestyrelse i forhold til interessekredsen omkring virksomheden, er bestyrelsens rolle, funktion og ansvar væsentligt at få defineret. Hvad er det præcist bestyrelsen kan medvirke til at skabe eller forbedre? En bestyrelse skal medvirke til at skabe resultater og indgå i et samlet ledelsesteam, der i fællesskab udnytter eksterne kræfter for at bidrage til værditilvækst for virksomheden. Det er således væsentligt for den enkelte ejer, at få afklaret hvilke primære årsager, der ligger bag en beslutning om at professionalisere bestyrelsen. Herunder anføres 5 væsentlige årsager til at etablere en professionel bestyrelse og som kan bidrage med at skabe værdi, uanset om din virksomhed drives som en personlig virksomhed, et anpartsselskab, et interessentskab eller et aktieselskab. De eksterne kræfter de immaterielle aktiver kan anvendes som konstruktiv løftestang i forhold til en række aktører i interessekredsen omkring virksomheden og i forhold til f.eks: Bank Investorer Leverandører Kontraktuelle partnere Medarbejdere Pressen Konkurrenter Og andre 8

9 5 grunde til at vælge en bestyrelse Der kan være mange grunde til beslutningen om at etablere en professionel bestyrelse uanset om virksomheden er iværksættervirksomhed, er drevet som enkeltmandsvirksom-hed eller har været etableret gennem en årrække som enten et anpartsselskab eller et aktieselskab. I korte overskrifter har vi sammenfattet 5 væsentlige grunde til at etablere en professionel bestyrelse som følger: 1. Behov for yderligere udvikling af virksomheden, herunder fremtidig opkøb/udvidelse af forretnings- og produktområder til nye markeder. 2. Behov for strategiske tiltag på de indre linier, der kan medvirke til at øge indtjeningen/ konsolideringen i en årrække forud for eksempelvis opkøb. Det vanskelige for virksomheden vil ofte være erkendelsen af behovet for at etablere en bestyrelse eller erkende at tiden er inde til at skifte ud i bestyrelsen. Læs mere i kapitel 5. Etablering af en professionel bestyrelse vil i den finansielle sektor også indgå med en vis vægt, når der foretages en rating af virksomhedens lånemuligheder. Og en rating er som bekendt med til at fastsætte den pris, der be-tales i form af renter på lån og kreditfaciliteter. Uanset at virksomheden måtte finde andre gode grunde som supplement til ovenstående 5, vil det være en god ide at få listet de positive overvejelser ned på et stykke papir. Listen med overvejelser og eventuelle forbehold kan derefter indgå i selve beslutnings-processen frem mod etableringen. 3. Behov for øget sparring omkring kapitalisering, kapitaltilførsel og ejerskifte samt medvirken til at gennemføre løbende dialog med fremtidige kapitalinteresser. 4. Behov for særlige kompetencer i en kortere periode med henblik på at gennemføre succesfuldt turnaround af virksomheden måske med henblik på salg af virksomheden. 5. Behov for personlig udvikling for ejerleder gennem sparring med forretningsmand med tung erhvervserfaring beslægtet branche. 9

10 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Under 10% af registrerede anpartsselskaber, der er etableret med salg af person- og vare-biler i autobranchen, har valgt at etablere en bestyrelse. De 6 væsentligste årsager til at ejerledere i anpartsselskaber fravælger at etablere en professionel bestyrelse er: 1. frygt for afgivelse af magt 2. min virksomhed er lille og har ikke råd 3. det tager masser af min tid 4. det er alligevel mig der bestemmer 5. intet lovkrav 6. jeg henter inspiration andre steder Den skeptiske ejerleder til etablering af en professionel bestyrelse tillægger dermed værdien af en sådan bestyrelse mindre værdi og vurderer selv, at være tilstrækkeligt godt klædt på til at løse de fremtidige udfordringer virksomheden måtte stå overfor. Beslutningsprocessen Der kan gå kortere eller længere tid for at beslutningen om at etablere en professionel bestyrelse kommer fra tanke til ord til handling. En liste med overvejelser og forbehold kan være nyttig at have foran sig, så man som ejerleder får vendt alle de spørgsmål, der rejser sig når en bestyrelse er under overvejelse for første gang. Processen vil afspejle forbehold og ofte usikkerhed på en række faktorer hos ejerleder: Skaber det værdi? Afgiver jeg magt? Er det dyrt? Hvem skal det være? Bruger jeg meget tid på det? Hvor finder jeg den/de rette personer? Er der tale om en nyetableret virksomhed kan ejerleder ofte fravælge emnet vi er jo lige startet og har ikke råd til udgifterne til at etablere en egentlig bestyrelse. Opstartsvirksomheden kan derfor være mere fokuseret på at få budgettet til at holde, idet der måske ikke blev taget højde for udgiften til en professionel bestyrelse (eller etablering af et advisory board se senere i dette kapitel). Den etablerede virksomhed skal måske gennem overvejelser omkring udskiftning af familie-medlemmer til fordel for eksterne, uvildige personer. Det kan være en vanskelig proces at gennemføre i forhold til f.eks. den nærmeste familie, der sidder i en etableret tante-bestyrelse at få sat ord på og handling bag behovet for en professionalisering i bestyrelseslokalet. 10 Hvis beslutningen alene ligger hos ejerleder, kan ekstern sparring om værdien af og erfaring med at etablere (og eventuelt udskifte nuværende tante-bestyrelse ) være gavnlig i processen.

11 Det kan være en snak med egen revisor, input fra anden virksomheds erfaring i bestyrelsesarbejdet eller ved at få en snak med en konsulent fra en af de bestyrelsesportaler, der findes. Det kan samtidig medvirke til, at få skabt et billede af den profil, der kan indgå i bestyrelsen og hvad man i givet fald skal tage højde for og være opmærksom på ved etableringen. Læs mere om formalia i kapitel 4. Med andre ord hent inspiration i hæftet her eller opsøg hjemmesider for inspiration til arbejdet med og etablering af bestyrelse. Det væsentlige er, at ejerleder forholder sig til spørgsmålet om at etablere en bestyrelse eller være afklaret med, at man ikke ønsker at professionalisere virksomheden gennem en uvildig og uafhængig bestyrelse. Baggrund Figuren viser antallet af bestyrelser i de forskellige selskabsformer, der er tilknyttet branchekode Detailhandel med personog varebiler. Der er i alt registrerede virksomheder under denne branchekode fordelt på de 4 selskabstyper. Virksomhederne i analysen har 2 eller flere ansatte. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Personligt ejet Anpartsselskab Aktieselskab Interessentskab CVR numre Bestyrelser Figur A: Andel af virksomheder med detailsalg af person- og varebiler, der har registreret en bestyrelse. Kilde: NN markedsdata. April Alle aktieselskaber har etableret en bestyrelse som foreskrevet i selskabsloven der er ikke taget højde for de såkaldte tante-bestyrelser. Figuren viser, at ingen personligt ejede virksomheder har en bestyrelse og at kun ca. 9% af anpartsselskaber har etableret en bestyrelse. Kun 1 ud af i alt 16 registrerede interessentskaber har etableret en bestyrelse. Aktieselskaber: Der er i alt 459 registrerede aktieselskaber i autobranchen (kilde: NN Markedsdata i april 2013) med en bestyrelse og med flere end 2 ansatte. Tallet er renset for koncern-strukturer med et eller flere datterselskaber og med sammenfald i bestyrelsen. En analyse foretaget i april 2013 viser, at 173 af disse 461 aktieselskaber har såkaldt tante-bestyrelser. Det svarer til hele 37%. 11

12 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Advisory Board Det føles for mange virksomheder mindre farligt, at entrere med personer man har et kendskab til og invitere dem til at deltage som ekstern sparring i et advisory board. Men måske også mindre forpligtende. Det er dog væsentligt at afklare et advisory boards rolle og funktion. Virke som en form for bestyrelse eksempelvis i en personligt ejet virksomhed eller i en anden virksomhed, som ikke har en egentlig bestyrelse. Virke som rådgivende/vejledende organ for direktion og bestyrelse, hvor advisory board typisk er sammensat af eksperter, der kan supplere med viden inden for virksomhedens forretningsmæssige eller tekniske felt. Det er værd at bemærke, at såfremt et advisory board antager karakter af en egentlig bestyrel-se, og det udøver en bestyrelseslignende funktion med deltagelse i virksomhedens ledelse og hermed beslutninger omkring kontrol, strategi, og lignende, vil der formentlig kunne gøres almindeligt bestyrelsesansvar gældende i relation til erstatnings- og strafansvar. Det lykkes for en række virksomheder at etablere et advisory board og hvor nogle virsomheder både har en professionel bestyrelse og et advisory board. I disse tilfælde har man adskilt kompetencerne og ansvaret mellem de to organer tydeligt både internt og eksternt. Ofte er det enkeltmandsvirksomheder (personligt ejede virksomheder), der benytter sig af et advisory board som kilde til inspiration og medvirken til virksomhedens udvikling. Det er imidlertid væsentligt, at forholde sig til at et advisory board kan have to former og med to forskellige funktioner og dermed ansvar. Et advisory board kan: Som rådgivende funktion er advisory board defineret som en gruppe mennesker, der vejleder og rådgiver direktionen og evt. bestyrelsen af en virksomhed, men som ikke har indflydelse og magt til at bestemme om virksomhedens mål og retning. Der vil i et bestyrelseslignende advisory board være behov for styrkelse af ledelse og kontrol-funktion i relation til potentiel ansvarspådragelse som anført herover. Et rent rådgivende advisory board understøtter dermed virksomhedens ledelse, ejer, direktion og bestyrelse med viden og kompetencer. Tænk over at sørge for at kompetence-niveauet er det rette uanset om virksomheden vælger at etablere en egentlig bestyrelse eller knytter et advisory board til virksomheden. Begge skal skabe værdi. 12

13 I denne sammenhæng er der ikke den store forskel på arbejdet og opgaverne, hvorfor man kan bruge mange af de værktøjer, der er udviklet for at oprette en professionel bestyrelse. Den største forskel på en professionel bestyrelse og advisory board er, at advisory board ingen formel magt har uanset virksomhedsform. Selskabsloven eller anden lovgivning omtaler for nærværende ikke regler for advisory board. Der er derfor som sådan ikke nogle formalia til at ejerlederen skal følge en indstilling fra et etableret advisory board og ejerleder kan tilsidesætte sit advisory board i enhver henseende. Det er derfor vigtigt, at ejerleder på forhånd gør sig klart, om man vil bruge og følge rådene fra sit advisory board og respektere det ved at forberede sig grundigt til hvert møde. En tilsvarende analyse foretaget af DANA og Kapitalbørsen i april 2013 blandt ca. 550 små og mellemstore virksomheder viser, at 8% af de adspurgte virksomheder, der ikke havde en bestyrelse, overvejer at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer. Efterspørgslen efter flere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer ventes derfor at tiltage. Ændringen tilskrives den fortsatte økonomiske krise, der øger fokuseringen fra den finansielle sektor på, at virksomheder i højere og højere grad skaber et mere solidt forretningsgrundlag. Både finansielt og kompetencemæssigt. Virksomhederne forventes således at tilføre eksterne kompetencer, der kan bidrage inden for f.eks. forretningsudvikling, strategi, kapital og finansiering, ejerskifte m.v. i en professionel bestyrelse. Tilsvarende skal et advisory boards opgaver og funktion beskrives, så det står klart, om det har en bestyrelseslignende eller en ren rådgivende funktion. Baggrund I 2011 gennemførte Epinion og Advodan en analyse blandt små og mellemstore virksomheder om behovet for professionalisering af bestyrelserne i de ca. 200 medvirkende virksomheder. 52% af de adspurgte virksomheder mente ikke det var nødvendigt, at have eksterne bestyrelsesmedlemmer i virksomheden. Kun 1% af de adspurgte virksomheder overvejer at ansætte eksterne bestyrelsesmedlemmer. 13

14 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kapitel 2 Kan en professionel bestyrelse skabe værdi for virksomheden? Giv bestyrelsen ansvar Ved at indtræde i en bestyrelse påtager man sig ansvar i henhold til Selskabsloven og dansk rets almindelige bestemmelser i øvrigt. Se kapitel 4. Uanset virksomhedens grunde og motivation til at etablere en professionel bestyrelse gælder, at det kun bliver en succes og skaber værdi, såfremt ønsket fra ejerleder om en professionel bestyrelse samtidig ledsages af ejerleders villighed til at acceptere afgivelse af indflydelse. Det betyder, at ejerleder skal vælge at dele ansvar med bestyrelsen om de væsentlige beslutninger, den samlet set træffes. Ejerleder skal således forholde sig konstruktivt til at beslutninger af væsentlig betydning for selskabet sker i bestyrelseslokalet. Omvendt kan man som ejerleder næppe forvente, at kunne tiltrække professionelle bestyrelsesmedlemmer, hvis ikke det netop var for at medvirke i et beslutningsorgan. Sådan skaber bestyrelsen værdi Den etablerede bestyrelse kan i princippet altid bidrage med værdiskabelse for virksomheden og for ejerleder/ledelsen. Det kan faktisk ske fra dag 1. Oftest vil værdiskabelsen være et både-og således, at både virksomhed og ejerleder/ledelse får tilført kompetencer, der sikrer værdiskabelse på begge fronter. Værdien af bestyrelsens arbejde i forhold til ejerleder/direktion omfatter bl.a.: 1. Sparring for direktionen/ejerleder til at træffe flere og mere veldokumenterede beslutninger. 2. Rådgiver i overordnede strategiske sager af betydning for virksomheden og i perioder med særligt fokus på nedskæringer, økonomisk nedtur og lign. og medvirke til at skabe stabilitet i forhold til virksomhedens bank og investorkreds. 3. Bagstopper i konfliktsager i forhold til offentligheden og som back-up i forhold til direktionens troværdighed. 4. Garant for kontinuitet i forbindelse med direktørskifte, død eller sygdom. 5. Dialogpartner i ansættelsesforhold eller ved afskedigelse af nøglemedarbejdere. Derudover vil værdiskabelsen for virksomheden som et hele omhandle kunde- og markedsforhold, produktstrategi, logistik m.v. og hvor prioritering af en række strategiske spørgsmål vil give værdi til virksomheden. 14

15 Strategiudvikling for virksomheden Én af de væsentlige årsager til at vælge en professionel bestyrelse er ønsket om udvikling og vækst for virksomheden. Iflg. en analyse i 2010 foretaget for Erhvervsog Byggestyrelsen er det godt 23% af virksomhed-erne, der har ønske om vækst og udvikling som årsag til at etablere en bestyrelse. Det at kunne se virksomheden i et perspektiv bidrager ofte til øget fokusering. Det hjælper en strategiplan med at få målsætningerne nedskrevet og samtidig forklaret hvordan resultaterne skal nås og med hvilke kompetencer og indsatser. En strategiplan kan godt være på et A4-ark eller to det væsentlige er, at have forholdt sig til perspektivet for virksomheden og få det nedfældet på papir efter en grundig drøftelse med sin bestyrelse. Bestyrelsen vil oftest medvirke særdeles aktivt med sparring til indholdet af en strategiplan dels med at udfordre virksomheden med konstruktive og udfordrende spørgsmål og dels med at tilføre erfaringer fra andre brancher og tidligere virke i andre virksomheder. Det er resultaterne der tæller Bestyrelsens væsentlige bidrag i hverdagen skal kunne ses på de resultater, den skaber. Der er derfor behov for at: 1. få klarlagt bestyrelses opgave 2. få defineret mål og midler 3. få sammenskrevet en handlingsplan 4. få afrapportering om resultater Der skal kunne opsættes både kortsigtede mål og mål på 3-5 års sigt, uden at det går ud over fokus i hverdagen. Det er helt afgørende, at bestyrelsens rolle netop er at få rettet fokus mod perspektivet for virksomheden og samtidig sikre sig, at der skabes tilstrækkelig finansiering og kapitalgrundlag til at gennemføre planen. Ejerleder er typisk fokuseret på den daglige drift, så det er næppe her, den professionelle bestyrelse kan bidrage særligt. Sæt strategi på agendaen og involver bestyrelsen aktivt. Det kan igen være med til at skabe værdi for virksomheden. 15

16 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kapitel 3 Hvilke kompetencer skal en professionel bestyrelse besidde? Vær bevidst om behov og forventning Virksomhedens valg af etablering af en professionel bestyrelse skal være et bevidst tilvalg og ønsket om at få styrket virksomhedens samlede kompetenceniveau. Som ejerleder vil det være relevant at skitsere: Egne behov til samarbejdet Forventninger til resultater Hold samtidig fast i entreprenørånden etablering af en professionel bestyrelse må ikke skabe træghed i virksomheden. Den skal skabe værdi og energi og få skabt ideer, der kan bruges fremadrettet. Bestyrelsens sammensætning Den ideelle bestyrelse skal varetage en række forskellige opgaver. For at kunne løse opgaverne med værdi skal bestyrelsen: Bestå af et velfungerende team af medlemmer og som har supplerende kompetencer, der ikke overlapper. Supplere de kompetencer, der findes i direktionen. Samarbejde konstruktivt med direktionen. Selv udvikle sig i takt med virksomheden, ejerleder og opgaverne. Der er som sådan ikke nogen entydig løsning på størrelsen af en værdiskabende bestyrelse. Noget tyder på, at små og mindre virksomheder typisk supplerer ejerlederen med 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer så bestyrelsen i alt består af 3 personer. I mellemstore virksomheder supplerer ejerleder sig ofte med 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer, heraf én som formand og ejerleder indgår naturligvis også selv i bestyrelsen. Vær opmærksom på regler for medarbejderrepræsentanter i selskaber over en vis størrelse. 16

17 Kønsfordeling i bestyrelsen har været drøftet gennem de senere år og med norsk forbillede er der nu regler for hvordan store virksomheder skal tage højde for kønskvotering. Dette skal sikre, at antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer udbygges. Sammensætningen (2009-tal) af bestyrelser i de 4 nordiske lande var som følger: Norge 44,7% Sverige 26,9% Finland 25,7% Danmark 18,1% Kilde: En EU-lov fra 2012 forpligter børsnoterede selskaber at have en kvindelig repræsentation i bestyrelserne på 40% i Samtidig skal alle statslige institutioner og virksomheder med 50 eller flere medarbejde-re udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer. Bestyrelsen skal derfor inden den 1. april 2013 have taget stilling til, hvorvidt der er behov for at opstille et måltal og udarbejde en politik, eller om virksomheden allerede opfylder lovens krav om en ligelig fordeling (hvert køn er repræsenteret med mindst 40%). Er der ikke en ligelig fordeling, vil bestyrelsen skulle opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn med angivelse af en tids-horisont for, hvornår måltallet ønskes opnået. Generalforsamlinger afholdt efter den 1. april 2013 skal tage højde for det opstillede måltal ved valg til bestyrelsen. Virksomheder, omfattet af loven, vil således skulle forholde sig til de nye regler, idet bestyrelsen skal have opstillet måltal og såfremt virksomheden har mindst 50 medarbejdere - have udarbejdet en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. Den nye lov pålægger alle statslige institutioner og de største børsnoterede virksomheder, at opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i deres bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Fakta-boksen: Gennemsnitsalderen for bestyrelsesmedlemmer er lige under 50 år mens de samme medlemmer har godt 22 års erhvervserfaring med sig. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen,

18 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Kandidatprofil og udvælgelse En helt afgørende opgave for ejerlederen er at få sammenskrevet de faglige og personlige kompetencer, ejerlederen mener vil kunne bidrage til at skabe værdi for virksomheden og ejerlederen selv. Virksomheden bør forberede sig grundigt på: 1. årsagen til at etablere en bestyrelse 2. forventninger til værdiskabelsen 3. faglige kompetencer 4. personlige kompetencer 5. honoraret 6. tidsramme Dertil kommer at en ekstern rådgiver vil skulle bruge en udførlig præsentation af virksomheden og dens opgaver i bestyrelseslokalet. Selve kompetenceafklaringen kan ske ved egen eller ekstern rådgivning på området. Søg derfor gerne sparring hvis det er første gang, der skal sammensættes en professionel bestyrelse og som skal bidrage med værdi for både ejerleder og virksomheden. Indledningsvis kan man vurdere: De strategiske kompetencer er der behov for strategisk udvikling af virksomheden, opkøb, forandringsledelse, risiko-styring, kapitaltilførsel, ejerskifte eller lignende? De funktionelle kompetencer er der behov for specialviden om f.eks. markedsføring, opstart på eksportmarked, logistik, outsourcing, teknologi, IT, HR eller lignende? Når der skal etableres en professionel bestyrelse, så gå uden om eget nærmeste netværk. Sammenblanding af venskaber fra det sociale netværk kommer ofte til kort i bestyrelseslokalet alene fordi den uvildighed og uafhængighed, der forventes ikke er tilstrækkeligt tilstede. Det bør også fremhæves, at der i udvælgelses-processen lægges meget stor vægt på, at der er god kemi mellem ejerleder og bestyrelsens medlemmer. Dette skal blandt andet sikre, at der er højt til loftet i bestyrelseslokalet, at meninger kan brydes og at man loyalt følger de beslutninger, der træffes også efter mødet er afsluttet. Eksempler på særlige erfarings kompetencer for en kandidat til en bestyrelsespost i en etableret virksomhed: Udvikling og strategi Opkøb og konsolidering Ejerskifte Salgsproces Finansiering Risiko-styring Bankrelationer Kapitaltilførsel LEAN Turnaround og tilpasning Organisation og struktur Politisk tæft fra koncern Tidligere bestyrelseserfaring De personlige kompetencer politisk tæft, håndtering af interessekonflikter, forhandlingsevne, kommunikation, teambuilding eller lignende? 18

19 Find den rette kandidat Med en klart defineret kandidatprofil enten i færdig udgave eller som udkast til videre dialog med ekstern rådgiver er man kommet et skridt nærmere en professionel bestyrelse. Brug din medlemsorganisations eget netværk af professionelle og kvalificerede kandidater når du sammensætter din bestyrelse. Det er her hurtigt og enkelt at få en oversigt over kvalificerede kandidater. I betragtning af at der er behov for at sikre en uvildig, uafhængig kompetenceprofil til en given virksomhed, omtales her en rekrutteringsproces, der omfatter brug af ekstern rådgiver til opgaven. Ved at overlade søgeprocessen til kompetente virksomheder, der har erfaring med rekrutte-ring af bestyrelseskandidater får virksomheden derigennem flere velkvalificerede kandidater at vælge imellem. Sådanne kandidater kan eventuelt suppleres med reference-kandidater virksomheden har fået ad andre kanaler f.eks. egen revisor eller advokat. Det helt væsentlige er, at virksomheden finder den bedste kandidat til at arbejde i bestyrelsen. Læg vægt på at sammensætte en bestyrelse, der supplerer hinanden på forskellig vis både fagligt, personligt og ikke mindst erfarings-mæssigt. Afklaring af væsentlige spørgsmål f.eks.: Hvilke omkostninger er der til ekstern rådgiver, der kan medvirke til at søge efter kvalificerede emner? Hvor hurtigt kan kandidaterne findes så de kan komme i gang med arbejdet? Er det relevant at finde kandidater fra udlandet? Kan den eksterne rådgiver tilbyde garanti for genbesættelse? Skal kandidaten have branche-erfaring? Er der behov for praktisk erfaring fra internationale opgaver? Hvor væsentlig er erfaring fra andre bestyrelsesposter? Er der behov for et bestyrelsesmedlem med en uddannelse inden for bestyrelsesarbejde? Hvilke succeskriterier har min virksomhed for den professionelle bestyrelse? 19

20 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Uddannelse - behov og muligheder Interessen for etablering og professionalisering af bestyrelsen vil stige i de kommende år og dermed følger også behovet for, at der kontinuerligt sker en udvikling af det enkelte bestyrelsesmedlem. Der udbydes en række danske og internationale uddannelser af kortere eller længere varighed, der sætter det enkelte bestyrelsesmedlem i endnu bedre stand til at arbejde i bestyrelsen. Nuværende bestyrelsesmedlemmer kan i forbindelse med den årlige evaluering få behov for at tilegne sig yderligere kompetencer. Eksempler på uddannelser: Board Governance har i Danmark en række tilbud om uddannelse bl.a. bestyrelseslicens. Business Kolding i samarbejde med INSEAD i Frankrig. Institut for Selskabsledelse i samarbejde med Institute of Directors, IoD, i London. Se i værktøjskassen efter flere eksempler, hvis der er behov for inspiration til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Det er aldrig for sent at lære noget nyt og en uddannelse kan være et godt skridt mod at kvalificere sig til nye bestyrelsesposter. Virksomheden vil samtidig få glæde af, at der hentes ny inspiration og ny viden fra et ophold på skolebænken og det giver en ekstra kvalitet i bestyrelseslokalet. Det må forventes, at virksomhederne i fremtiden vil få yderligere behov for ikke bare de rette faglige og personlige kompetencer i bestyrelsen, men at der også indgår en form for kvalitetssikring gennem en egentlig uddannelse. Vidste du... at 23% af adspurgte virksomheder med under 100 ansatte, har etableret en bestyrelse med baggrund i ønske om udvikling og vækst. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen,

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Tilsynsråd Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Før 2009 krævede aktieselskabsloven, at et kapitalselskabs ledelse var todelt i form af en bestyrelse samt en

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Side 2 Kapitalselskabets ledelse m.v. Reglerne om kapitalselskabets ledelse er ændret indenfor følgende områder: Valg af ledelsesstruktur,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden - 1 Bestyrelsens forretningsorden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For bestyrelsen i aktie- eller anpartsselskaber er det et lovkrav, at bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit November 2016 1 Indledning 1.1 Baggrund I Foreningen Nykredit betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling

Læs mere

Bestyrelser skal også evaluere

Bestyrelser skal også evaluere Konferencelokalet på LO skolen Bestyrelser skal også evaluere Cand.mag og M.Sc Nina Fauerholdt www.ninafauerholdt.dk Paneldeltagere: Formand for Komitteén for god Selskabsledelse og CFO i J. Lauritzen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016 Politik for mangfoldighed i bestyrelsen Februar 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. MANGFOLDIGHED... 3 4. KRAV TIL BESTYRELSENS KOMPETENCER, VIDEN OG ERFARING... 4 5. UDDANNELSE... 5 6.

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

Kort om analysen. Mette Neville

Kort om analysen. Mette Neville Bestyrelse Kort om analysen Nykredits Ejerlederanalyse, som vi refererer til i denne folder, gennemføres årligt blandt ca. 1000 danske ejerledere. Ejerleder er i denne sammenhæng defineret som "en person,

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bestyrelsens størrelse og sammensætning

Bestyrelsens størrelse og sammensætning Bestyrelsens størrelse og sammensætning 9. juni 2008 Bestemmende for udvælgelse af kompetencer Branche Virksomhedens udfordringer Virksomhedens organisation Myndighedsregulering Bestyrelsens rolle Direktionens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for fonden Den selvejende institution Vingstedcentret - kaldet Vingsted Fonden (version 14/3 2016) Skema til Lovpligtig

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode] Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr 3766 2372 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016 Kommissorium for Nomineringsudvalget August 2016 Indhold 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. MØDER... 3 4. NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. RAPPORTERING... 5 7. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Opgaver... 3 3. Revisionsudvalgets bemyndigelse og ressourcer... 4 4. Organisation...

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere