August Ledigheden i Storkøbenhavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn"

Transkript

1 August Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august Som følge af den faldende ledighed er ledighedsprocenten i regionen faldet fra 6,4% i august 2004 til 5,8% i august Ledighed i Hele landet På landsplan var der i gennemsnit personer som var ledige eller aktiverede i august Det er 11,6% færre end i august sidste år. I august 2005 var 5,6% af arbejdsstyrken på landsplan ledige. Således er ledighedsprocenten nu lavere på landsplan end i. Traditionelt indsnævres gabet i ledighedsprocenten imellem og resten af landet henover sommeren. Der er derfor formentlig tale om et sæsonbetinget fænomen. Sæsonkorrigerede ledighed Det sæsonkorrigerede ledighedstal (inkl. aktiverede) for var i august 2005 på Det er 700 færre end måneden før. På landsplan faldt den sæsonkorrigerede ledighed med personer i forhold til måneden før, svarende til at der var ledige og aktiverede på landsplan. Skema Gennemsnitligt antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret;, august 2001 august 2005 Faktiske antal ledige og aktiverede Sæsonkorrigeret antal ledige og aktiverede aug-05 maj-05 feb-05 nov-04 aug-04 maj-04 feb-04 nov-03 aug-03 maj-03 feb-03 nov-02 aug-02 maj-02 feb-02 nov-01 aug-01 Kilde: Danmarks Statistik og AF-.

2 2. Ledigheden fordelt på køn, alder og forsikringsstatus Ledigheden fordelt på alder I alle aldersgrupper faldt antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt i august 2005 i. Dette var ligeledes tilfældet på landsplan. Antallet af ledige og aktiverede faldt mest i aldersgruppen år, idet der var tale om et fald på 18,9%. Således har den faldende ledighed ført til, at denne aldersgruppe i august 2005 havde en ledighedsprocent på 2,7%, hvilket er lavere end for nogen af de øvrige aldersgrupper. For de årige var der ligeledes tale om et fald på over 15% på ét års sigt (16,8%). I august 2005 var ledighedsprocenten for denne aldersgruppe på 6,5%, hvilket dog fortsat er højere end gennemsnittet for alle ledige. I de to aldersgrupper år og år faldt antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt med henholdsvis 9,5% og 10,3%. Ledighedsprocenten for de to aldersgrupper var i august 2005 på henholdsvis 7,1% og 6,3%. Således havde de årige den højeste ledighedsprocent i august Endelig faldt antallet af ledige og aktiverede i aldersgrupperne år og år på ét års sigt med henholdsvis 6,5% og 5,1%. Ledighedsprocenten i august 2005 var på henholdsvis 5,5% og 4,6% for de to aldersgrupper. Ledigheden fordelt på køn Antallet af ledige og aktiverede mænd faldt fra august 2004 til august 2005 med 12,6%. Tilsvarende faldt antallet af ledige og aktiverede kvinder med 9,1% på ét års sigt. Dermed faldt ledigheden mest blandt mændene. I august 2005 var ledighedsprocenten blandt mændene på 5,5% mod 6,2% blandt kvinder. Ledigheden fordelt på forsikringskategori Antallet af forsikrede ledige og aktiverede er i august 2005 faldet med 11,9% på ét års sigt. For ikke-forsikrede ledige er der et fald på 2,3%. Det er anden gang siden marts 2002, at antallet af ikke-forsikrede ledige er faldet på ét års sigt i regionen. Skema 2 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede samt ledighedsprocent fordelt på køn, alder og forsikringsstatus; august 2004 og august 2005 Hele landet Gennemsnitlig antal Ledige i procent Ændring i Gennemsnitlig antal Ledige i procent Ændring i ledige og aktiverede af arbejdsstyrken procent ledige og aktiverede af arbejdsstyrken procent aug-05 aug-04 aug-05 aug aug-05 aug-04 aug-05 aug Mænd ,5 6,1-12, ,7 5,4-16,9 Kvinder ,2 6,6-9, ,7 7,2-11, år ,7 3,2-18, ,7 4,2-17, år ,5 7,6-16, ,3 8,4-17, år ,1 7,7-9, ,4 7,1-14, år ,5 5,9-6, ,9 5,4-12, år ,3 6,5-10, ,2 6,7-12, år ,6 5,2-5, ,5 4,9-6,9 Forsikrede i alt ,1 7,8-11, ,1 6,8-12,0 Ikke forsikrede ,8 2,9-2, ,0 4,5-8,9 I alt ,8 6,4-10, ,6 6,3-11,6 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Fra 2004 anvendes en ny definition (RAS2003) af arbejdsstyrken. Det bevirker, at ledighedsprocenterne i 2004 og 2005 er noget højere end de ville have været under den tidligere definition.

3 3. Ledigheden fordelt på a-kasser og a-kassegrupper I august 2005 var der 29 a-kasser (ud af 32 a- kasser), som havde et fald i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt. I juli 2005 var der 24 a-kasser med faldende ledighed (inkl. aktiverede) på ét års sigt. Alle a-kassegrupper havde desuden færre ledige og aktiverede i august 2005 sammenlignet med august Offentligt Ansatte I FOA er antallet af personer i aktivering samt antallet af ledige faldet med tilsammen 9,4% fra august 2004 til august 2005 i. I august 2005 var der 3,6% færre ledige end i august Ledighedsprocenten i august 2005 ligger dog fortsat uændret på 4,5%, hvilket er lavere end gennemsnittet for alle forsikrede (7,1%). En medvirkende årsag til dette fald i ledigheden (og den uændrede ledighedsprocent) er, at der har været et fald i antallet af medlemmer i FOA. I august 2004 var der forsikrede i FOA i, mens der i august 2005 var Dermed har der været et fald på 850 medlemmer, svarende til et fald på 2,6%. Selvstændige I A-kassegruppen Selvstændige var der i august 2005 i gennemsnit personer, som enten var ledige eller i aktivering. Det er 8,5% færre end i august I DANA faldt antallet af ledige og aktiverede med 14,7% på ét års sigt. Dette fald dækker over både et fald i antallet af ledige og i antallet af aktiverede på ét års sigt. I august 2005 var 7,0% af a-kassens medlemmer ledige, hvilket også var tilfældet i august sidste år. Den uændrede ledighedsprocent på trods af den faldende ledighed kan således forklares ved, at DANA i den mellemliggende periode har oplevet et faldende antal medlemmer. Fra august 2004 til august 2005 faldt antallet af ledige og aktiverede i ASE med 5,4%. Dermed var 4,8% af a-kassens medlemmer ledige i august 2005, hvilket er 0,3% point færre end i samme måned året før. Ledighedsprocenten i hedsprocenten i a-kassen er således lavere end ledighedsniveauet for alle forsikrede. Danske Lønmodtagere En af de få a-kasser, hvor antallet af ledige og aktiverede er steget på ét års sigt, er Danske Lønmodtageres A-kasse. I august 2005 var der i gennemsnit 357 medlemmer, som var ledige eller aktiverede. Det er 112 flere end i august En væsentlig årsag til det stigende antal ledige og aktiverede er en markant stigning i antallet af medlemmer i a-kassen. Fra august 2004 til august 2005 har Danske Lønmodtageres A- kasse fået flere medlemmer, svarende til en stigning på 40,2%. Det står i skarp kontrast til den generelle udvikling i antallet af forsikrede i alle a-kasser, hvor der har været et fald på 0,7%. Ledighedsprocenten i Danske Lønmodtageres A-kasse er steget fra 4,9% i august 2004 til 5,0% i august 2005, hvilket fortsat er betydelig lavere end gennemsnittet for alle forsikrede. Akademikere Antallet af ledige og aktiverede akademikere faldt med 11,0% fra august 2004 til august Det dækker over fald i alle fem a-kasser på ét års sigt. I både CA, Økonomernes A- kasse og Ingeniørernes A-kasse har der været fald på over 15% (hhv. 16,0% og 16,9%). I Akademikernes A-kasse og Magistrenes A- kasse har faldet i ledige og aktiverede været i samme størrelsesorden som for gruppen af akademikere i alt. I disse a-kasser var der således tale om et fald i ledigheden på henholdsvis 9,6% og 9,3% på ét års sigt. Endelig var der et fald på 6,3% i A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog. Ledighedsprocenten i a-kassegruppen er faldet fra 9,1% i august 2004 til 7,8% i august I de enkelte a-kasser er ledighedsprocenten ligeledes faldet. Der er tale om fald i størrelsesordenen fra 1,1 procent-point (i Akademikernes A-kasse) til 1,7 procent-point i Magistrenes A-kasse på ét års sigt.

4 Skema 3 Gennemsnitlig antal ledige samt gennemsnitlig antal aktiverede fordelt på a-kassegrupper og a-kasser; august 2004 og august 2005 Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig antal Ændring i procent antal ledige antal aktiverede ledige og aktiverede aug-05 aug-04 aug-05 aug-04 aug-05 aug Selvstændige ,5 DANA ,7 ASE ,4 Akademikere ,0 Akademikernes A-kasse ,6 CA, Økonomernes A-kasse ,0 Ingeniører ,9 Journalistik, Komm. og Sprog ,3 Magistre ,3 Funktionærer og tjenestemænd ,3 Børne- og Ungdomspædagoger ,0 Danske Sundhedsorganisationer ,6 Lærerne ,2 Funktionærerne og Tjenestemænd ,8 Socialpædagogerne ,7 STA ,4 HK ,3 Tekniske funktionærer ,0 Sælgerne ,0 It-faget og Merkonomerne ,5 Funktionærerne og Servicefaget ,6 Lederne ,7 Teknikere ,1 Byggefagene ,5 Blik og Rørarbejderne ,9 El-faget ,6 Malerfaget og Maritime ,5 Træ-Industri-Byg ,5 Metalarbejderne ,9 Faglig Fælles A-kasse ,1 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,3 Offentligt Ansatte ,4 Øvrige ,4 Danske Lønmodtagere ,7 Frie Funktionærer ,6 Kristelige ,4 Pædagogiske medhjælpere ,6 RestaurationsBranchen ,9 Ikke-forsikrede ,3 Ukendt a-kasse ,0 I alt ,8 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2005 er SiD og KAD fusioneret under navnet Faglig Fælles A-kasse (3F) tallene for 3F er summen af SiD og KAD.

5 Skema 4 Gennemsnitlig antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede fordelt på a- kassegrupper og a-kasser; august 2004 og august 2005 Hele landet Gennemsnitlig Ledige i procent af Ændring Ledige i procent af Ændring antal ledige antal forsikrede i procent antal forsikrede i procent aug-05 aug-04 aug-05 aug aug-05 aug Selvstændige ,3 5,6-7,1 3,9 4,1-6,4 DANA ,0 7,0-14,4 4,3 4,9-18,6 ASE ,8 5,1-3,4 3,8 3,9-2,0 Akademikere ,8 9,1-12,3 6,9 7,9-10,8 Akademikernes A-kasse ,8 7,9-10,4 6,1 6,9-8,6 CA, Økonomernes A-kasse ,2 7,5-16,0 5,8 7,2-18,0 Ingeniører ,1 6,6-22,3 4,7 5,7-17,1 Journalistik, Komm. og Sprog ,6 10,8-8,4 9,5 10,3-6,0 Magistre ,2 13,9-9,1 10,8 12,1-7,4 Funktionærer og tjenestemænd ,4 5,7-5,3 4,4 4,7-5,7 Børne- og Ungdomspædagoger ,6 4,6 1,3 5,8 6,0-0,9 Danske Sundhedsorganisationer ,3 1,1 40,5 1,1 0,9 40,4 Lærerne ,3 6,7-5,6 5,3 5,5-2,5 Funktionærerne og Tjenestemænd ,9 7,0-8,5 5,2 5,8-12,7 Socialpædagogerne ,6 6,4 3,3 6,0 6,0 3,1 STA ,5 3,8-10,5 3,1 3,5-12,8 HK ,6 8,2-10,6 6,9 7,7-12,4 Tekniske funktionærer ,6 7,2-10,5 5,1 5,8-13,4 Sælgerne ,5 6,4-14,3 4,4 5,1-15,2 It-faget og Merkonomerne ,6 8,2-21,7 6,7 8,4-22,6 Funktionærerne og Servicefaget ,0 7,4-9,6 5,2 5,8-12,8 Lederne ,6 4,4-18,3 3,1 3,6-13,6 Teknikere ,1 13,7 2,2 9,8 10,6-9,2 Byggefagene ,1 6,8-40,9 3,9 5,5-31,0 Blik og Rørarbejderne ,3 7,1-40,3 3,1 5,4-41,9 El-faget ,1 6,4-37,2 2,9 4,3-35,2 Malerfaget og Maritime ,8 2,8-39,6 3,3 4,2-24,9 Træ-Industri-Byg ,0 8,8-44,1 4,6 6,3-29,0 Metalarbejderne ,7 7,9-19,0 4,7 5,8-21,5 Faglig Fælles A-kasse ,6 10,8-6,6 8,8 9,4-10,0 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,6 9,3-12,3 7,3 7,5-6,6 Offentligt Ansatte ,5 4,5-3,6 4,0 4,1-4,2 Øvrige ,3 11,0-5,9 11,7 13,5-7,2 Danske Lønmodtagere ,0 4,9 43,8 4,6 4,6 35,0 Frie Funktionærer ,0 6,5-9,5 5,7 6,4-10,7 Kristelige ,3 11,4-7,6 8,8 10,0-7,6 Pædagogiske medhjælpere ,9 10,1-5,8 11,5 12,7-15,3 RestaurationsBranchen ,0 16,1-10,5 13,1 14,4-11,6 Forsikrede i alt ,1 7,8-9,6 6,1 6,8-10,4 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2005 er SiD og KAD fusioneret under navnet Faglig Fælles A-kasse (3F) tallene for 3F er summen af SiD og KAD.

6 4. Ledigheden fordelt på kommuner og amter I var der 17 kommuner, som oplevede et fald i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt i august Kun tre kommuner havde et stigende antal af ledige og aktiverede. Det drejer sig om: Gladsaxe, Herlev og Ishøj. I Københavns Amt er antallet af ledige og aktiverede samlet set faldet med 11,5% på ét års sigt. Det dækker over et fald i antallet af ledige og aktiverede på over 25% i både Hvidovre (26,6%) og Rødovre Kommune (35,4%). I de tre kommuner Gladsaxe, Herlev og Ishøj var der, som nævnt tidligere, tale om en stigning i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt. Ledigheden i disse kommuner steg med henholdsvis 2,1% og 1,2% og 2,0%. Den højeste ledighedsprocent i var i august 2005 i Ishøj Kommune. Her var 8,8% af arbejdsstyrken ledige. I Ledøje- Smørum var 2,7% af arbejdsstyrken ledige, det er lavest i regionen. Ikke-forsikrede i kommunerne Udviklingen i antallet af ikke-forsikrede ledige samt deres andel af samtlige ledige er vidt forskellig fra kommune til kommune. I Hvidovre Kommune faldt antallet af ikkeforsikrede ledige med 60,3%, svarende til 404 personer. Dermed er 71,5% af det samlede fald i antallet af ledige og aktiverede forårsaget af faldet i ikke-forsikrede ledige. I Herlev Kommune er antallet af ikke-forsikrede ledige steget med 88 personer, svarende til en stigning på 231,6%. Hele stigningen i antallet af ledige og aktiverede kan således henføres til stigningen i antallet af de ikke-forsikrede ledige. I Gladsaxe var 27,6% af alle ledige i august 2005 ikke-forsikrede. Det er den højeste andel af ikke-forsikrede ledige i regionen. I Dragør var kun 5,4% af de ledige ikke-forsikrede, hvilket er den laveste andel. Skema 5 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede fordelt på kommuner; august 2004 og august 2005 Gennemsnitlig antal Ændring i Ledige i procent af Gns. antal Ændring i ledige og aktiverede pct. arbejdsstyrken ikke-forsikrede ledige pct. Andel aug-05 aug aug-05 aug-04 aug-05 aug aug-05 Københavns Kommune ,6 6,9 7, ,9 10,6 Frederiksberg Kommune ,2 5,9 6, ,1 15,2 Københavns Amt ,5 4,9 5, ,7 18,2 Albertslund ,1 6,5 6, ,9 23,7 Ballerup ,5 4,3 4, ,6 16,2 Brøndby ,5 6,3 6, ,0 18,4 Dragør ,4 3,3 3, ,0 5,4 Gentofte ,7 3,9 4, ,8 9,4 Gladsaxe ,1 5,5 5, ,1 27,6 Glostrup ,3 5,0 5, ,6 20,8 Herlev ,2 5,4 4, ,6 17,5 Hvidovre ,6 5,4 7, ,3 19,4 Høje-Taastrup ,5 5,4 5, ,6 16,6 Ishøj ,0 8,8 7, ,4 21,6 Ledøje-Smørum ,7 2,7 2, ,0 7,2 Lyngby-Taarbæk ,8 4,1 4, ,5 18,6 Rødovre ,4 4,8 7, ,0 13,8 Søllerød ,2 3,5 4, ,0 11,4 Tårnby ,3 5,0 5, ,5 19,8 Vallensbæk ,2 3,7 3, ,9 6,4 Værløse ,3 3,5 3, ,7 24,0 Korrektion ,8 5,8 6, ,3 14,1 Kilde: Danmarks Statistik Anm: Pga. afrunding hos Danmarks Statistik kan summerne variere lidt.

7 5. Personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Færre i aktivering i I august var der personer i aktivering i. Det er 23,4% færre end i august 2004 I alle fire instrumenter i skema 6 har der været en nedgang i bestanden fra august 2004 til august I juli 2005 var der en stigning på ét års sigt i både Uddannelse og Vejledning. Antallet af personer i Vejledning er fra august 2004 til august 2005 faldet med 29,2% svarende til 85 personer. I den samme periode er antallet af personer i Uddannelse faldet med 5,9% eller 176 personer. Det største fald har været inden for Job med løntilskud. Her er der blevet færre aktiverede, svarende til 36,7% af bestanden. En forklaring på det store fald i bestanden af personer i løntilskud er, at der i 2004 blev gennemført en landsdækkende kampagne på området. Det høje niveau, som kampagnen afstedkom, har dog ikke kunnet opretholdes, efter der i 2. kvartal 2005 blev strammet op for blanketgangen på løntilskudsområdet. Det har medført et markant fald i tilgangen af løntilskudsjob. På landsplan er tendenserne de samme. Dog har der været en stigning i bestanden i Vejledning på 19,7%. Flere på orlov Antallet af personer på børnepasningsorlov faldt med 12,1% eller 136 personer fra august 2004 til august 2005 i. Antallet af ledige på orlov er ligeledes faldet. Her er der tale om et fald på 117 personer på ét års sigt, svarende til 26,4%. Efterløn og Overgangsydelse Fra august 2004 til august 2005 faldt antallet af personer på Efterløn og i Overgangsydelse med 15,6%. Det dækker over et fald på 14,2% i antallet af personer på Efterløn, mens antallet af personer i Overgangsydelsen er faldet med 53,2%. Skema 6 Gennemsnitlig antal personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i og hele landet; august 2004 og august 2005 Hele landet aug-05 aug-04 Ændring Ændring aug-05 aug-04 i procent i procent Vejledning , ,7 Uddannelse , ,9 Job med løntilskud , ,4 Virksomhedspraktik , ,3 Aktivering i alt , ,0 Børnepasningsorlov , ,1 heraf ledige , ,0 Orlov I alt , ,1 heraf ledige , ,0 Efterløn , ,4 Overgangsydelse , ,9 Efterløn og Overgangsydelse i alt , ,8 Kilde: Anm: Danmarks Statistik og AF- Orlov er incl. Rotation og Job med løntilskud er incl. Individuel job med løntilskud.

8 6. Kontanthjælpsmodtagere mv. Af nedenstående tabel fremgår antallet af personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i de storkøbenhavnske kommuner (kontanthjælpsmodtagere samt personer i revalidering). De seneste tal er fra juni I tabellen angives ligeledes antallet af kontanthjælpsmodtagere, som er tilmeldt AF. Data er udtrukket fra AMANDA den 27. oktober Skema 7 Antal personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, juni 2005, samt kontanthjælpsmodtagere som er tilmeldt AF, opgjort pr. 27/ Antal personer på Kontanthjælp Antal personer i Revalidering Antal aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Antal modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i alt Antal kontanthjælpsmodtagere tilmeldt AF i alt juni 2005 Status pr Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Værløse Kilde: Danmarks Statistik og AF- Note: Kolonnen "Modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik" omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer i revalidering samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere, men ikke personer som modtager hjælp i særlige tilfælde

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere