DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011"

Transkript

1 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2011 GENERALFORSAMLING TIRSDAG 31. MAJ 2011

2 Indhold Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring 2 Hvor er arbejdspladserne? 3 Kommunerne holdes i et økonomisk jerngreb 4 Aarhus Kommune i kæmpe spareøvelse 5 Overenskomst 2011 et magert resultat 8 Nye retningslinjer for medindflydelse MED-systemet i Aarhus Kommune og andre personalepolitiske tiltag 9 En ny regering og hvad så? 10 Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring I sidste års beretning indledte vi med at konstatere, at finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd. Det gælder desværre fortsat. Mens det private erhvervsliv tilsyneladende er ved at genvinde pusten efter de seneste års nedtur, står den offentlige sektor nu for alvor for skud som Prügelknabe for den borgerlige regerings krisestyring. Mens hjulene et godt stykke ind i 2008 kørte for fulde omdrejninger, skubbede regeringen yderligere til vognen med låneliberaliseringer og skattelettelser primært til glæde for den bedst stillede del af befolkningen. Da finansboblen sprang, og tilbageslaget satte ind hurtigere og hårdere end ventet med stigende ledighedstal til følge, ville det have været sund fornuft at stimulere økonomien via tiltag, der kunne skære toppen af ledigheden og klæde den ledige del af arbejdsstyrken på til et nyt opsving via uddannelse og omskoling. Var det så det, vi fik? Nej tværtimod oplevede vi en historisk hård opbremsning, der truer med at sætte den offentlige sektor mange år tilbage og måske i sidste ende true den spirende fremgang i den private sektor. I maj 2010 trumfede regeringen og dens trofaste støtte, Dansk Folkeparti, sin såkaldte genopretningspakke igennem. For at leve op til regeringens mantra balance på de offentlige budgetter skulle der frem til 2014 spares 24 milliarder kroner. Metoden var nulvækst i det offentlige, herunder fastfrysning af alle overførselsindkomster og halvering af dagpengeperioden for de ledige, fra fire til to år. Skattestoppet og de skattelettelser, der allerede var givet, forblev i store træk uantastet. Dog blev den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udsat i to år. Ikke ligefrem en vækstfremmer, men tværtimod en plan, der sætter tingene i stå og på alle måder vender den tunge ende nedad. Nulvækst i det offentlige er i praksis det samme som nedskæringer af de fælles velfærdsydelser som de svagest stillede i samfundet har allermest brug 2

3 for. Mens de velstillede fik lov til at beholde deres skattelettelser, måtte den stigende skare af kontanthjælps- og dagpengemodtagere se deres realindkomst beskåret. Men ikke nok med det. Knap et år senere smækkede regeringen sin 2020-plan oveni med meget mere af samme spareskuffe. De offentlige udgifter skal holdes i en endnu strammere snor i mange år frem blandt andet for at leve op til EU s konvergenskrav om balance på de offentlige budgetter. At det i forbindelse med lanceringen af genopretningsplanen kom for en dag, at regeringen qua en regnefejl på 43 milliarder kroner havde tegnet et urimeligt skræmmebillede af den økonomiske situation, ændrede intet. Regeringen holder benhårdt fat i sin spareplan, herunder planen om at skrotte efterlønnen. Også selv om det går stik imod det brede velfærdsforlig, der blev indgået i Hvor er arbejdspladserne? Da økonomien i den overophedede højkonjunktur var ved at løbe løbsk, piskede den borgerlige regering yderligere på hestene og bidrog til at gøre den efterfølgende nedtur så meget større. Da krisen så slog igennem med et tiltagende behov for en indsats, der kunne dæmme op for den stigende ledighed og skabe ny vækst strammede regeringen tværtimod de økonomiske tøjler. Den stimulering af privatforbruget, som skattelettelserne har betydet især for de bedst stillede, har slet ikke battet i forhold til at få hjulene i gang. Det bedste og mest effektive middel ville være at satse på vækst og udvikling i den offentlige sektor. Men det er det stik modsatte, vi ser i såvel genopretningspakke som 2020-plan. Den vækstpakke, som regeringen snakker om, har vi fortsat til gode. Den borgerlige regering med finansministeren i spidsen forvalter den offentlige økonomi, som om det var kassen i en mindre købmandsbutik eller husholdningspengene i et privat hjem. Der skal være balance på bundlinjen for enhver pris. Det er der hverken udvikling, vækst eller visioner i. Forkortelsen af dagpengeperioden og 2020-planens afskaffelse af efterlønnen som i skrivende stund stadig forhandles tager angiveligt sigte på at øge udbuddet af arbejdskraft, men ledighed bekæmpes næppe ved at øge antallet af ledige. Dagligt får vi tudet ørerne fulde med, at det helt store problem er den faldende arbejdsstyrke, at færre unge skal forsørge flere ældre osv. Denne problemstilling ligger imidlertid et godt stykke ude i fremtiden og vil kunne løses med andre og mere solidariske midler. Men i den nuværende situation med et ledighedstal, der tilsyneladende er frosset fast omkring de (6,5 procent) virker snakken om at øge udbuddet af arbejdskraft fuldstændig absurd. Vi er nødt til højt og larmende at spørge de borgerlige politikere: Hvor er jobbene til de ledige, der får halveret deres dagpengeperiode? Hvor er jobbene til de mennesker i efterlønsalderen, der mister jobbet og som regeringen fremover vil fratage muligheden for en værdig tilbagetræk- 3

4 ning på efterløn? Hvor er det, der er brug for al denne ekstra arbejdskraft, når ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet, når private virksomheder har travlt med at outsource job til udlandet, og den offentlige sektor samtidig bliver skåret til benet? Vi kender godt svaret. Medmindre man som regeringen og diverse økonomiske eksperter og mørkemænd kigger dybt i en eller anden krystalkugle eller ind i et fjernt fremtidsscenarie så er svaret: Ingen steder! Regeringen forsøger at foregøgle os, at bare man pisker nok på de ledige og folk i efterlønsalderen til at arbejde videre samt hæver pensionsalderen, så er der også arbejde til dem, der vil arbejde. Den virkelighed, vi andre befinder os i, viser noget helt andet. De stadig flere ledige, der dropper ud af dagpengesystemet, får ikke job. De får blot forringet deres forsørgelsesgrundlag og ender på kontanthjælp. Mennesker omkring efterlønsalderen, der søger nyt job, får det sjældent. Virksomhederne vælger dem ikke til, men tværtimod fra. Mange af de virksomheder, der hævdes at efterspørge den lidt ældre arbejdskraft, presser fortsat deres egne ældre medarbejdere til at gå på efterløn, når der skal skæres til eller skæres ned. For mange ledige eller ledighedstruede mennesker i efterlønsalderen for ikke at snakke om de mange, der er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet er og bliver efterlønnen den eneste reelle alternativ til ledighed, dagpenge eller i værste fald kontanthjælp. Det alternativ truer regeringen og borgerlige medløberpartier nu med at fjerne. Kort sagt er man godt i gang med at skabe en ny og støt voksende underklasse af langtidsledige, unge såvel som ældre, der står uden for dagpengesystemet, og som kun er sikret et minimalt forsørgelsesgrundlag. Hvem sagde velfærd? Kommunerne holdes i et økonomisk jerngreb Netop den velfærd, som Lars Løkke gentagne gange påstår, at 2020-planen skal sikre, er hans regering i hastigt stigende omfang godt i gang med at ødelægge via massive offentlige besparelser. Mens ansatte i kommuner, regioner og stat og ikke mindste den menige borger længe har kunnet se, at det bærer den forkerte vej med velfærden, har regeringen hårdnakket fastholdt, at det offentlige aldrig har været tilført flere ressourcer, at der aldrig har været flere offentligt ansatte osv. af samme skuffe. En del af forklaringen på dette skisma skal findes i det faktum, at de ekstra ressourcer, Lars Løkke gentagne gange har brystet sig af, er blevet anvendt forkert. Et godt eksempel er det kæmpemæssige og kostbare udbudsbureaukrati, der er sat i værk for at kunne gennemføre de borgerlige politikeres korstog for mere udlicitering og privatisering. 4

5 Overordnet set har det ikke givet bedre ydelser til borgerne og har der været en billiggørelse, er den i stort omfang spist op af det bekostelige bureaukrati, der er forbundet med udbuds- og udliciteringsøvelsen. De sikre gevinster har været profit til de private firmaer, der har vundet opgaverne, og dårligere arbejdsbetingelser for de ansatte, der skal løse dem. Et andet godt eller snarere trist eksempel er de mange ressourcer, der anvendes på kontrol med, at de ledige nu også er til rådighed for det arbejdsmarked, som desværre ikke er til rådighed for dem. Dette enorme bureaukrati er til stor frustration for såvel de ledige som de ansatte i jobcentrene, hvis væsentligste arbejdsindsats ikke handler om at prøve at hjælpe de ledige i job, men at kontrollere, at de nu også søger de job, som ikke er der. Tilsvarende har private konsulentfirmaer, andre aktører osv. levet fedt af det omfattende og i store træk meningsløse aktiveringscirkus, som de ledige er tvunget til at deltage i for ikke at miste dagpengeretten. Mange ressourcer, der er misbrugt her, kunne i stedet have været anvendt på reel uddannelse og omskoling, der ville give de ledige en reel chance for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Udbudsbureaukrati, kontrol af de ledige og ekstra krav til dokumentation overalt i det offentlige suger kraft ud af de velfærdsydelser, der skulle komme alle borgere og specielt de dårligst stillede til gode. Velfærdsforringelserne accelererer i takt med, at regeringen strammer spareskruen. Da det er kommunerne, der står for de fleste velfærdsydelser, bliver regeringens sparemål forfulgt ved at holde kommunerne i et stadigt strammere økonomisk greb. De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sætter rammerne og de handler lige nu om nulvækst i det offentlige. Foreløbig frem til Men af de ovennævnte årsager og på grund af den demografiske udvikling betyder nulvækst reelt minusvækst. Henrik Herløv Lund, økonom og kendt fra sit arbejde i Den Alternative Velfærdskommission, har påpeget, at konsekvensen af den hårde opbremsning, regeringen har dikteret kommunerne, bliver, at den offentlige sektor sættes tilbage til et niveau som i Regeringen kan ikke længere imødegå argumenterne om velfærdsforringelser med et stigende antal offentligt ansatte. Spareskruen er nu strammet så meget, at det direkte kan aflæses af beskæftigelsestallene i kommunerne, der ganske enkelt rasler ned. For nylig meddelte Kommunernes Landsforening, at antallet af ordinært ansatte i kommunerne for første gang er lavere, end da kommunalreformen trådte i kraft 1. januar Fra januar 2010 til januar 2011 er der blevet færre ansatte i kommunerne, omregnet til fuldtidsansatte. Faldet har været størst i de seneste måneder, og alt tyder på at tendensen vil fortsætte i den kommende tid. Antallet af kommunale medarbejdere er dermed endnu lavere end i januar De personalegrupper, der kan notere de største fald, er personale i dagtilbud, lærere, sosupersonale samt akademikere, chefer og kontorpersonale. 5

6 Formand for Kommunernes Landsforening, Jan Trøjborg (S), erklærede i forbindelse med offentliggørelsen af tallene, at vi befinder os midt i den største økonomiske opbremsning i den kommunale økonomi siden midtfirserne med effektiviseringer og servicereduktioner for næsten 5 milliarder kroner. På den baggrund undrer det og har længe undret os, at Jan Trøjborg og hans partifæller i KLledelsen ikke for længst har sat hælene i og sagt nej til at indgå de økonomiaftaler med regeringen, som reelt er et diktat, der gør dem til bydrenge for regeringens nedskæringsfelttog. Det ville være forfriskende, hvis KL-politikerne til venstre for midten for en gangs skyld stod fast og sagde: Hellere ingen aftale end en elendig aftale. Men indtil videre har man i sidste ende nikket ja til den ene elendige aftale efter den anden. Til nulløsninger og til barske straffeaktioner mod kommuner, der formaster sig til at overskride aftalerammen. Dermed kan man godt glemme al snak om decentralisering. Styringen er så central, som den overhovedet kan være nemlig en reel statsstyring af den kommunale økonomi og dermed et kommunalt selvstyre, der i vidt omfang er sat ud af kraft. Decentraliseringen eksisterer kun i den forstand, at man behændigt ekspederer aben ansvaret for at svinge sparekniven på de enkelte områder nedad i systemet til kommunerne, mens man selv på det statslige plan har tiltaget sig hele kompetencen til at fastsætte de økonomiske rammer. Den øvelse forplanter sig videre ned i systemet, hvor man i kommunerne når de påtvungne besparelser er gennemført har etableret en benhård styring, overvågning og kontrol af økonomien på de enkelte områder. Aarhus Kommune i kæmpe spareøvelse Hele det beskrevne sparemaskineri udfoldede sig for fuld kraft under den seneste budgetrunde i kommunerne i efteråret Stort set alle steder stod der massive besparelser på dagsordenen. Således også i Aarhus, hvor det store byrådsflertal 30 ud af 31 byrådspolitikere med Enhedslistens repræsentant som eneste undtagelse påtog sig den bundne opgave med at finde de 362 millioner kroner, der skulle til for at skaffe balance på budgettet. En besparelse af den størrelsesorden kan umuligt gennemføres, uden at det fører til mærkbare serviceforringelser for borgerne samt til afskedigelser og ekstra pres på de tilbageværende ansatte. Det samlede sparemål som blev nået kunne vi fra de faglige organisationers side ikke formå politikerne til at slække på, endsige opgive. 6

7 Undervejs argumenterede og kæmpede vi bravt for, at besparelserne i videst muligt omfang gik uden om centrale velfærdsydelser og borgernær service og i stedet blev gennemført på centrale administrative funktioner. Det fandt vi heldigvis en vis lydhørhed for, da der under budgetforhandlingerne i forhold til udgangspunktet i sparekataloget blev flyttet besparelser fra de borgervendte opgaver til centrale/ledelsesmæssige funktioner for adskillige millioner kroner. Derimod er der al mulig grund til at kritisere hele budgetprocessen, hvor politikerne skød ansvaret for besparelserne på de enkelte, konkrete områder fra sig ved blot at melde dem ud som rammereduktioner på de enkelte områder. Helt i overensstemmelse med den mekanisme, der blev beskrevet ovenfor: Stram central styring af de økonomiske rammer, men decentralisering i forhold til det beskidte arbejde med at udmønte besparelserne. Meget bekvemt for politikerne, men i virkeligheden pivudemokratisk. Metoden betød, at det først langt henne i processen stod klart for offentligheden, organisationerne og de ansatte, hvor besparelserne præcist ville ramme. Først i december kom det for en dag, og som følge heraf var der kun meget kort tid til at udarbejde høringssvar. Uanset hvor meget politikerne mener, at de har fundet besparelser, der betyder, at serviceniveauet ikke forringes, så er konsekvenserne af sparerunden kæmpe serviceforringelser både i forhold til centrale velfærdsydelser og borgernær service. I forbindelse med udmøntningen af besparelserne på de forskellige områder står det stadig klarere, hvor effektivt den stramme statsstyring af kommunernes økonomi har forplantet sig til alle afkroge af den lokale, kommunale forvaltning. Kommunerne er blevet så bange for at overskride budgetrammerne og dermed pådrage sig straffeaktioner, at de frem for at vente på at få pisk af finansministeren i stedet vælger at svinge pisken over sig selv. Aarhus har på linje med andre kommuner vedtaget en løbende og særdeles stram budgetstyring, hvor man på det enkelte område bliver pålagt straks at indhente eventuelle overskridelser ét sted ved at hente dem et andet sted. Ydermere er der på de enkelte områder afsat sikkerhedspuljer, hvis nu rammen alligevel skulle blive overskredet. Det svarer lidt til det gamle kneb med en sok med penge under hovedpuden just in case. Men sagen er, at disse penge ingen gavn gør, så længe de befinder sig i sokken, men kun er med til gøre den daglige drift endnu mere presset. De aftalte budgetrammer skal overholdes for enhver pris og bliver det. På et enkelt område har man allerede genåbnet budgettet, nemlig på socialområdet. Angiveligt fordi der allerede tre måneder inde i 2011 manglede 70 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen. En væsentlig del af miseren skyldes et større underskud i 2010 end forventet. Det bunder for størstepartens vedkommende i større efterspørgsel efter ydelser på familie- og voksenhandicapområdet. Og pengene skal findes. Socialrådmand Hans Halvorsen (S) har i den forbindelse udtalt, at det (citat) er bydende nødvendigt, at vi i Aarhus Kommune finder løsninger, der kan forhindre, at kommunens serviceniveau over for de svageste grupper bliver så udhulet, at vi ikke længere kan være det bekendt. 7

8 Vi deler rådmandens indignation over vedvarende nedskæringer på socialområdet ligesom vi er dybt bekymret for serviceniveauet og velfærden i det hele taget med den linje, den borgerlige regering har lagt. Og som kommunalpolitikerne uanset partifarve indtil videre har valgt at underkaste sig. Socialområdet er blot det første sted, hvor løbende besparelser er en kendsgerning. Kun et kvartal inde i 2011 medfører den stramme økonomistyring et sparebehov på indtil videre 80 millioner kroner. Det er endnu uvist, hvor mange millioner kroner, der skal findes besparelser for inden sommerferien, men budgettet skal holdes, så løbende besparelser er hermed en kendsgerning for alle områder. Overenskomst 2011 et magert resultat Ganske som ventet holdt det hårdt at nå frem til et blot nogenlunde acceptabelt resultat af forårets overenskomstforhandlinger. For første gang nogen sinde oplevede vi, at reguleringsordningen i forhold til det private arbejdsmarked gik i minus. Udgangspunktet for forhandlingerne var dermed, at vi faktisk skyldte penge på forhånd, og på den baggrund blev det forståeligt nok ikke til lønstigninger i Til gengæld opnåede vores forhandlere i KTO generelle lønstigninger på i alt 2,65 procent i 2012, heraf 1,81 procent pr. 1. januar. Ifølge KTO skulle lønstigningerne i andet overenskomstår lige akkurat være nok til at fastholde reallønnen. Der skal dog næppe meget mere inflation og yderligere rentestigninger til, for at vi ender med et reelt minus på bundlinjen. Overenskomsterne bød også på andre, om end små, forbedringer end de rent lønmæssige: Retten til seniordage blev gjort permanent, vores tillidsrepræsentanter fik forbedret deres opsigelsesvarsler ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel, der blev indgået aftale om et mere smidigt samarbejdssystem, og på en række overenskomstområder blev der aftalt en tryghedspulje. Der var ikke det helt store røre om forhandlingsforløbet og -resultaterne. Sandsynligvis fordi de fleste havde forventet et magert udbytte præget af den generelle økonomiske afmatning. Den udbredte accept skinner også klart igennem i resultatet af urafstemningen om de nye overenskomster. 13. april kunne KTO melde ud, at samtlige medlemsorganisationer havde stemt ja til overenskomstresultatet, både i kommuner og regioner. I de fleste organisationer endog med et markant antal ja-stemmer. 8

9 Nye retningslinjer for medindflydelse MED-systemet i Aarhus Kommune og andre personalepolitiske tiltag MED-forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og indtil der foreligger en ny aftale, gælder den eksisterende. Forhandlingerne har været sat i stå i hele besparelsesperioden. Det vil sige, at det er omkring trekvart år siden, at det store forhandlingsudvalg har været samlet. De to arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på at komme med forslag til henholdsvis arbejdsmiljøorganiseringen og uddannelsesdelen forventes at genoptage arbejdet efter sommerferien. Forretningsudvalget i DKF har i det forløbne år været involveret i en række personalepolitiske tiltag, hvor udmøntningen af udviklingspolitikken naturligt nok har fyldt mest. Det er første gang, udviklingspolitikken er blevet anvendt i forbindelse med en sparerunde, og den står sin prøve lige nu, hvor spareforslagene er effektueret. Forretningsudvalgt holder jævnligt møde med Borgmesterens afdeling for at samle op på, hvordan udviklingspolitikken fungerer eller ikke fungerer decentralt. Disse møder er et forsøg på at imødegå decentrale lederes personlige fortolkning af udviklingspolitikken. Personalegodeordningen er et andet personalepolitisk tiltag, som Forretningsudvalget har været meget involveret i. Ordningen kan deles i to dele: 1. De personalegoder, som arbejdsgiveren vælger at stille til rådighed, og som ikke kan bruges som bruttoløntræk. 2. De goder, der kan fratrækkes bruttolønnen. Det er de sidste, fagforeningerne har forhandlingsret på. I det katalog, som kommunen sender ud til medarbejderne, er det ikke umiddelbart klart, at der er denne forskel. Det kan derfor se ud som om, at fagforeningerne har været med til at vælge diverse indkøbsaftaler med forskellige rabatordninger. DKF har derfor krævet, at der fremadrettet i kataloget bliver gjort opmærksom på, hvilke tilbud fagforeningerne har forhandlingsret på, og hvilke tilbud der er uden for forhandlingsretten. Som noget nyt blev der ved Overenskomst 2008 afsat midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter lokalt. DKF og Aarhus Kommune blev enige om, at pengene skulle bruges til at uddanne tillidsrepræsentanterne i sagsfremstilling og -forberedelse, og skulle der være penge i overskud, hvilket vi ikke forventede, så måtte vi se på det. Ved udgangen af 2010, hvor der forelå et samlet regnskab for TR-kurserne, viste det sig imidlertid, at der var omkring én million kroner tilbage i puljen. Sparerammen på de 362 millioner kroner var kendt, alle var klar over, at vi gik en svær tid i møde, og at ikke mindst tillidrepræsentanterne ville få en stor ekstraopgave. Det tog derfor ikke lang tid at blive enige med kommunen om, at en del af pengene skulle anvendes til at klæde tillidsrepræsentanterne på til den turbulente tid, vi gik i møde. En anden prioritering var, at så mange tillidsrepræsentanter som muligt skulle have mulighed for at deltage i den temadag, vi var blevet enige om at arrangere under navnet Når forandringens vinde blæser. 9

10 Det blev til tre temadage med cirka 40 personer pr. dag. Tilbagemeldingerne er blandede, men en gennemgående bemærkning er, at det er dejligt at mødes med tillidsrepræsentanter fra andre magistratsafdelinger. Da der også i den nuværende overenskomstperiode er afsat midler til lokal TR-uddannelse, kommer vi til at fortsætte med at arrangere TR-uddannelse i samarbejde med kommunen. Ny regering og hvad så? Denne beretning har navnlig været centreret om den borgerlige regerings krisestyring og de negative konsekvenser for den kommunale økonomi og i sidste ende den trussel, som den udgør for fortsat velfærd. Der er ingen tvivl om, at der efter 10 års borgerligt regime er brug for en ny regering og en ny politik. Den nye regering skal vi nok få ved det kommende valg. Vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, for at skubbe på for et magtskifte, hvor fortegnet bliver rødt frem for blåt. Men det er jo ikke gjort med det. Vi kan efter et forhåbentlig veloverstået valg ikke bare læne os tilbage og satse på, at S og SF med flere nok finder en fair løsning på vores og landets problemer. Hvis vi hjælper en ny regering til magten, må vi også tage ansvar og hjælpe den til at gennemføre en ny politik, der sætter gang i væksten og samtidig forbedre den fælles velfærd. Vi er nødt til at deltage aktivt i afklaringen af, hvordan vi får afskaffet den nuværende markedsgørelse og den deraf følgende bureaukratisering af den offentlige sektor, hvilken offentlig sektor vi vil have, hvordan den skal organiseres og finansieres, og hvordan vi i det hele taget får velfærdssamfundet til at hænge sammen. I fagbevægelsem har vi altid kæmpet for indflydelse. Det vil vi fortsat gøre, men hvis vi vil have den, må vi også bidrage konstruktivt til at finde de løsninger, der peger fremad. 10

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2010 GENERALFORSAMLING ONSDAG 19. MAJ 2010 Indhold Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd 2 Kommunalvalget tændte håb om forandring

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

LAVE YDELSER TIL "UNGE": FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?

LAVE YDELSER TIL UNGE: FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat LAVE

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt

Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Hvor skal vi

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere