DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011"

Transkript

1 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2011 GENERALFORSAMLING TIRSDAG 31. MAJ 2011

2 Indhold Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring 2 Hvor er arbejdspladserne? 3 Kommunerne holdes i et økonomisk jerngreb 4 Aarhus Kommune i kæmpe spareøvelse 5 Overenskomst 2011 et magert resultat 8 Nye retningslinjer for medindflydelse MED-systemet i Aarhus Kommune og andre personalepolitiske tiltag 9 En ny regering og hvad så? 10 Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring I sidste års beretning indledte vi med at konstatere, at finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd. Det gælder desværre fortsat. Mens det private erhvervsliv tilsyneladende er ved at genvinde pusten efter de seneste års nedtur, står den offentlige sektor nu for alvor for skud som Prügelknabe for den borgerlige regerings krisestyring. Mens hjulene et godt stykke ind i 2008 kørte for fulde omdrejninger, skubbede regeringen yderligere til vognen med låneliberaliseringer og skattelettelser primært til glæde for den bedst stillede del af befolkningen. Da finansboblen sprang, og tilbageslaget satte ind hurtigere og hårdere end ventet med stigende ledighedstal til følge, ville det have været sund fornuft at stimulere økonomien via tiltag, der kunne skære toppen af ledigheden og klæde den ledige del af arbejdsstyrken på til et nyt opsving via uddannelse og omskoling. Var det så det, vi fik? Nej tværtimod oplevede vi en historisk hård opbremsning, der truer med at sætte den offentlige sektor mange år tilbage og måske i sidste ende true den spirende fremgang i den private sektor. I maj 2010 trumfede regeringen og dens trofaste støtte, Dansk Folkeparti, sin såkaldte genopretningspakke igennem. For at leve op til regeringens mantra balance på de offentlige budgetter skulle der frem til 2014 spares 24 milliarder kroner. Metoden var nulvækst i det offentlige, herunder fastfrysning af alle overførselsindkomster og halvering af dagpengeperioden for de ledige, fra fire til to år. Skattestoppet og de skattelettelser, der allerede var givet, forblev i store træk uantastet. Dog blev den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udsat i to år. Ikke ligefrem en vækstfremmer, men tværtimod en plan, der sætter tingene i stå og på alle måder vender den tunge ende nedad. Nulvækst i det offentlige er i praksis det samme som nedskæringer af de fælles velfærdsydelser som de svagest stillede i samfundet har allermest brug 2

3 for. Mens de velstillede fik lov til at beholde deres skattelettelser, måtte den stigende skare af kontanthjælps- og dagpengemodtagere se deres realindkomst beskåret. Men ikke nok med det. Knap et år senere smækkede regeringen sin 2020-plan oveni med meget mere af samme spareskuffe. De offentlige udgifter skal holdes i en endnu strammere snor i mange år frem blandt andet for at leve op til EU s konvergenskrav om balance på de offentlige budgetter. At det i forbindelse med lanceringen af genopretningsplanen kom for en dag, at regeringen qua en regnefejl på 43 milliarder kroner havde tegnet et urimeligt skræmmebillede af den økonomiske situation, ændrede intet. Regeringen holder benhårdt fat i sin spareplan, herunder planen om at skrotte efterlønnen. Også selv om det går stik imod det brede velfærdsforlig, der blev indgået i Hvor er arbejdspladserne? Da økonomien i den overophedede højkonjunktur var ved at løbe løbsk, piskede den borgerlige regering yderligere på hestene og bidrog til at gøre den efterfølgende nedtur så meget større. Da krisen så slog igennem med et tiltagende behov for en indsats, der kunne dæmme op for den stigende ledighed og skabe ny vækst strammede regeringen tværtimod de økonomiske tøjler. Den stimulering af privatforbruget, som skattelettelserne har betydet især for de bedst stillede, har slet ikke battet i forhold til at få hjulene i gang. Det bedste og mest effektive middel ville være at satse på vækst og udvikling i den offentlige sektor. Men det er det stik modsatte, vi ser i såvel genopretningspakke som 2020-plan. Den vækstpakke, som regeringen snakker om, har vi fortsat til gode. Den borgerlige regering med finansministeren i spidsen forvalter den offentlige økonomi, som om det var kassen i en mindre købmandsbutik eller husholdningspengene i et privat hjem. Der skal være balance på bundlinjen for enhver pris. Det er der hverken udvikling, vækst eller visioner i. Forkortelsen af dagpengeperioden og 2020-planens afskaffelse af efterlønnen som i skrivende stund stadig forhandles tager angiveligt sigte på at øge udbuddet af arbejdskraft, men ledighed bekæmpes næppe ved at øge antallet af ledige. Dagligt får vi tudet ørerne fulde med, at det helt store problem er den faldende arbejdsstyrke, at færre unge skal forsørge flere ældre osv. Denne problemstilling ligger imidlertid et godt stykke ude i fremtiden og vil kunne løses med andre og mere solidariske midler. Men i den nuværende situation med et ledighedstal, der tilsyneladende er frosset fast omkring de (6,5 procent) virker snakken om at øge udbuddet af arbejdskraft fuldstændig absurd. Vi er nødt til højt og larmende at spørge de borgerlige politikere: Hvor er jobbene til de ledige, der får halveret deres dagpengeperiode? Hvor er jobbene til de mennesker i efterlønsalderen, der mister jobbet og som regeringen fremover vil fratage muligheden for en værdig tilbagetræk- 3

4 ning på efterløn? Hvor er det, der er brug for al denne ekstra arbejdskraft, når ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet, når private virksomheder har travlt med at outsource job til udlandet, og den offentlige sektor samtidig bliver skåret til benet? Vi kender godt svaret. Medmindre man som regeringen og diverse økonomiske eksperter og mørkemænd kigger dybt i en eller anden krystalkugle eller ind i et fjernt fremtidsscenarie så er svaret: Ingen steder! Regeringen forsøger at foregøgle os, at bare man pisker nok på de ledige og folk i efterlønsalderen til at arbejde videre samt hæver pensionsalderen, så er der også arbejde til dem, der vil arbejde. Den virkelighed, vi andre befinder os i, viser noget helt andet. De stadig flere ledige, der dropper ud af dagpengesystemet, får ikke job. De får blot forringet deres forsørgelsesgrundlag og ender på kontanthjælp. Mennesker omkring efterlønsalderen, der søger nyt job, får det sjældent. Virksomhederne vælger dem ikke til, men tværtimod fra. Mange af de virksomheder, der hævdes at efterspørge den lidt ældre arbejdskraft, presser fortsat deres egne ældre medarbejdere til at gå på efterløn, når der skal skæres til eller skæres ned. For mange ledige eller ledighedstruede mennesker i efterlønsalderen for ikke at snakke om de mange, der er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet er og bliver efterlønnen den eneste reelle alternativ til ledighed, dagpenge eller i værste fald kontanthjælp. Det alternativ truer regeringen og borgerlige medløberpartier nu med at fjerne. Kort sagt er man godt i gang med at skabe en ny og støt voksende underklasse af langtidsledige, unge såvel som ældre, der står uden for dagpengesystemet, og som kun er sikret et minimalt forsørgelsesgrundlag. Hvem sagde velfærd? Kommunerne holdes i et økonomisk jerngreb Netop den velfærd, som Lars Løkke gentagne gange påstår, at 2020-planen skal sikre, er hans regering i hastigt stigende omfang godt i gang med at ødelægge via massive offentlige besparelser. Mens ansatte i kommuner, regioner og stat og ikke mindste den menige borger længe har kunnet se, at det bærer den forkerte vej med velfærden, har regeringen hårdnakket fastholdt, at det offentlige aldrig har været tilført flere ressourcer, at der aldrig har været flere offentligt ansatte osv. af samme skuffe. En del af forklaringen på dette skisma skal findes i det faktum, at de ekstra ressourcer, Lars Løkke gentagne gange har brystet sig af, er blevet anvendt forkert. Et godt eksempel er det kæmpemæssige og kostbare udbudsbureaukrati, der er sat i værk for at kunne gennemføre de borgerlige politikeres korstog for mere udlicitering og privatisering. 4

5 Overordnet set har det ikke givet bedre ydelser til borgerne og har der været en billiggørelse, er den i stort omfang spist op af det bekostelige bureaukrati, der er forbundet med udbuds- og udliciteringsøvelsen. De sikre gevinster har været profit til de private firmaer, der har vundet opgaverne, og dårligere arbejdsbetingelser for de ansatte, der skal løse dem. Et andet godt eller snarere trist eksempel er de mange ressourcer, der anvendes på kontrol med, at de ledige nu også er til rådighed for det arbejdsmarked, som desværre ikke er til rådighed for dem. Dette enorme bureaukrati er til stor frustration for såvel de ledige som de ansatte i jobcentrene, hvis væsentligste arbejdsindsats ikke handler om at prøve at hjælpe de ledige i job, men at kontrollere, at de nu også søger de job, som ikke er der. Tilsvarende har private konsulentfirmaer, andre aktører osv. levet fedt af det omfattende og i store træk meningsløse aktiveringscirkus, som de ledige er tvunget til at deltage i for ikke at miste dagpengeretten. Mange ressourcer, der er misbrugt her, kunne i stedet have været anvendt på reel uddannelse og omskoling, der ville give de ledige en reel chance for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Udbudsbureaukrati, kontrol af de ledige og ekstra krav til dokumentation overalt i det offentlige suger kraft ud af de velfærdsydelser, der skulle komme alle borgere og specielt de dårligst stillede til gode. Velfærdsforringelserne accelererer i takt med, at regeringen strammer spareskruen. Da det er kommunerne, der står for de fleste velfærdsydelser, bliver regeringens sparemål forfulgt ved at holde kommunerne i et stadigt strammere økonomisk greb. De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sætter rammerne og de handler lige nu om nulvækst i det offentlige. Foreløbig frem til Men af de ovennævnte årsager og på grund af den demografiske udvikling betyder nulvækst reelt minusvækst. Henrik Herløv Lund, økonom og kendt fra sit arbejde i Den Alternative Velfærdskommission, har påpeget, at konsekvensen af den hårde opbremsning, regeringen har dikteret kommunerne, bliver, at den offentlige sektor sættes tilbage til et niveau som i Regeringen kan ikke længere imødegå argumenterne om velfærdsforringelser med et stigende antal offentligt ansatte. Spareskruen er nu strammet så meget, at det direkte kan aflæses af beskæftigelsestallene i kommunerne, der ganske enkelt rasler ned. For nylig meddelte Kommunernes Landsforening, at antallet af ordinært ansatte i kommunerne for første gang er lavere, end da kommunalreformen trådte i kraft 1. januar Fra januar 2010 til januar 2011 er der blevet færre ansatte i kommunerne, omregnet til fuldtidsansatte. Faldet har været størst i de seneste måneder, og alt tyder på at tendensen vil fortsætte i den kommende tid. Antallet af kommunale medarbejdere er dermed endnu lavere end i januar De personalegrupper, der kan notere de største fald, er personale i dagtilbud, lærere, sosupersonale samt akademikere, chefer og kontorpersonale. 5

6 Formand for Kommunernes Landsforening, Jan Trøjborg (S), erklærede i forbindelse med offentliggørelsen af tallene, at vi befinder os midt i den største økonomiske opbremsning i den kommunale økonomi siden midtfirserne med effektiviseringer og servicereduktioner for næsten 5 milliarder kroner. På den baggrund undrer det og har længe undret os, at Jan Trøjborg og hans partifæller i KLledelsen ikke for længst har sat hælene i og sagt nej til at indgå de økonomiaftaler med regeringen, som reelt er et diktat, der gør dem til bydrenge for regeringens nedskæringsfelttog. Det ville være forfriskende, hvis KL-politikerne til venstre for midten for en gangs skyld stod fast og sagde: Hellere ingen aftale end en elendig aftale. Men indtil videre har man i sidste ende nikket ja til den ene elendige aftale efter den anden. Til nulløsninger og til barske straffeaktioner mod kommuner, der formaster sig til at overskride aftalerammen. Dermed kan man godt glemme al snak om decentralisering. Styringen er så central, som den overhovedet kan være nemlig en reel statsstyring af den kommunale økonomi og dermed et kommunalt selvstyre, der i vidt omfang er sat ud af kraft. Decentraliseringen eksisterer kun i den forstand, at man behændigt ekspederer aben ansvaret for at svinge sparekniven på de enkelte områder nedad i systemet til kommunerne, mens man selv på det statslige plan har tiltaget sig hele kompetencen til at fastsætte de økonomiske rammer. Den øvelse forplanter sig videre ned i systemet, hvor man i kommunerne når de påtvungne besparelser er gennemført har etableret en benhård styring, overvågning og kontrol af økonomien på de enkelte områder. Aarhus Kommune i kæmpe spareøvelse Hele det beskrevne sparemaskineri udfoldede sig for fuld kraft under den seneste budgetrunde i kommunerne i efteråret Stort set alle steder stod der massive besparelser på dagsordenen. Således også i Aarhus, hvor det store byrådsflertal 30 ud af 31 byrådspolitikere med Enhedslistens repræsentant som eneste undtagelse påtog sig den bundne opgave med at finde de 362 millioner kroner, der skulle til for at skaffe balance på budgettet. En besparelse af den størrelsesorden kan umuligt gennemføres, uden at det fører til mærkbare serviceforringelser for borgerne samt til afskedigelser og ekstra pres på de tilbageværende ansatte. Det samlede sparemål som blev nået kunne vi fra de faglige organisationers side ikke formå politikerne til at slække på, endsige opgive. 6

7 Undervejs argumenterede og kæmpede vi bravt for, at besparelserne i videst muligt omfang gik uden om centrale velfærdsydelser og borgernær service og i stedet blev gennemført på centrale administrative funktioner. Det fandt vi heldigvis en vis lydhørhed for, da der under budgetforhandlingerne i forhold til udgangspunktet i sparekataloget blev flyttet besparelser fra de borgervendte opgaver til centrale/ledelsesmæssige funktioner for adskillige millioner kroner. Derimod er der al mulig grund til at kritisere hele budgetprocessen, hvor politikerne skød ansvaret for besparelserne på de enkelte, konkrete områder fra sig ved blot at melde dem ud som rammereduktioner på de enkelte områder. Helt i overensstemmelse med den mekanisme, der blev beskrevet ovenfor: Stram central styring af de økonomiske rammer, men decentralisering i forhold til det beskidte arbejde med at udmønte besparelserne. Meget bekvemt for politikerne, men i virkeligheden pivudemokratisk. Metoden betød, at det først langt henne i processen stod klart for offentligheden, organisationerne og de ansatte, hvor besparelserne præcist ville ramme. Først i december kom det for en dag, og som følge heraf var der kun meget kort tid til at udarbejde høringssvar. Uanset hvor meget politikerne mener, at de har fundet besparelser, der betyder, at serviceniveauet ikke forringes, så er konsekvenserne af sparerunden kæmpe serviceforringelser både i forhold til centrale velfærdsydelser og borgernær service. I forbindelse med udmøntningen af besparelserne på de forskellige områder står det stadig klarere, hvor effektivt den stramme statsstyring af kommunernes økonomi har forplantet sig til alle afkroge af den lokale, kommunale forvaltning. Kommunerne er blevet så bange for at overskride budgetrammerne og dermed pådrage sig straffeaktioner, at de frem for at vente på at få pisk af finansministeren i stedet vælger at svinge pisken over sig selv. Aarhus har på linje med andre kommuner vedtaget en løbende og særdeles stram budgetstyring, hvor man på det enkelte område bliver pålagt straks at indhente eventuelle overskridelser ét sted ved at hente dem et andet sted. Ydermere er der på de enkelte områder afsat sikkerhedspuljer, hvis nu rammen alligevel skulle blive overskredet. Det svarer lidt til det gamle kneb med en sok med penge under hovedpuden just in case. Men sagen er, at disse penge ingen gavn gør, så længe de befinder sig i sokken, men kun er med til gøre den daglige drift endnu mere presset. De aftalte budgetrammer skal overholdes for enhver pris og bliver det. På et enkelt område har man allerede genåbnet budgettet, nemlig på socialområdet. Angiveligt fordi der allerede tre måneder inde i 2011 manglede 70 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen. En væsentlig del af miseren skyldes et større underskud i 2010 end forventet. Det bunder for størstepartens vedkommende i større efterspørgsel efter ydelser på familie- og voksenhandicapområdet. Og pengene skal findes. Socialrådmand Hans Halvorsen (S) har i den forbindelse udtalt, at det (citat) er bydende nødvendigt, at vi i Aarhus Kommune finder løsninger, der kan forhindre, at kommunens serviceniveau over for de svageste grupper bliver så udhulet, at vi ikke længere kan være det bekendt. 7

8 Vi deler rådmandens indignation over vedvarende nedskæringer på socialområdet ligesom vi er dybt bekymret for serviceniveauet og velfærden i det hele taget med den linje, den borgerlige regering har lagt. Og som kommunalpolitikerne uanset partifarve indtil videre har valgt at underkaste sig. Socialområdet er blot det første sted, hvor løbende besparelser er en kendsgerning. Kun et kvartal inde i 2011 medfører den stramme økonomistyring et sparebehov på indtil videre 80 millioner kroner. Det er endnu uvist, hvor mange millioner kroner, der skal findes besparelser for inden sommerferien, men budgettet skal holdes, så løbende besparelser er hermed en kendsgerning for alle områder. Overenskomst 2011 et magert resultat Ganske som ventet holdt det hårdt at nå frem til et blot nogenlunde acceptabelt resultat af forårets overenskomstforhandlinger. For første gang nogen sinde oplevede vi, at reguleringsordningen i forhold til det private arbejdsmarked gik i minus. Udgangspunktet for forhandlingerne var dermed, at vi faktisk skyldte penge på forhånd, og på den baggrund blev det forståeligt nok ikke til lønstigninger i Til gengæld opnåede vores forhandlere i KTO generelle lønstigninger på i alt 2,65 procent i 2012, heraf 1,81 procent pr. 1. januar. Ifølge KTO skulle lønstigningerne i andet overenskomstår lige akkurat være nok til at fastholde reallønnen. Der skal dog næppe meget mere inflation og yderligere rentestigninger til, for at vi ender med et reelt minus på bundlinjen. Overenskomsterne bød også på andre, om end små, forbedringer end de rent lønmæssige: Retten til seniordage blev gjort permanent, vores tillidsrepræsentanter fik forbedret deres opsigelsesvarsler ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel, der blev indgået aftale om et mere smidigt samarbejdssystem, og på en række overenskomstområder blev der aftalt en tryghedspulje. Der var ikke det helt store røre om forhandlingsforløbet og -resultaterne. Sandsynligvis fordi de fleste havde forventet et magert udbytte præget af den generelle økonomiske afmatning. Den udbredte accept skinner også klart igennem i resultatet af urafstemningen om de nye overenskomster. 13. april kunne KTO melde ud, at samtlige medlemsorganisationer havde stemt ja til overenskomstresultatet, både i kommuner og regioner. I de fleste organisationer endog med et markant antal ja-stemmer. 8

9 Nye retningslinjer for medindflydelse MED-systemet i Aarhus Kommune og andre personalepolitiske tiltag MED-forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og indtil der foreligger en ny aftale, gælder den eksisterende. Forhandlingerne har været sat i stå i hele besparelsesperioden. Det vil sige, at det er omkring trekvart år siden, at det store forhandlingsudvalg har været samlet. De to arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på at komme med forslag til henholdsvis arbejdsmiljøorganiseringen og uddannelsesdelen forventes at genoptage arbejdet efter sommerferien. Forretningsudvalget i DKF har i det forløbne år været involveret i en række personalepolitiske tiltag, hvor udmøntningen af udviklingspolitikken naturligt nok har fyldt mest. Det er første gang, udviklingspolitikken er blevet anvendt i forbindelse med en sparerunde, og den står sin prøve lige nu, hvor spareforslagene er effektueret. Forretningsudvalgt holder jævnligt møde med Borgmesterens afdeling for at samle op på, hvordan udviklingspolitikken fungerer eller ikke fungerer decentralt. Disse møder er et forsøg på at imødegå decentrale lederes personlige fortolkning af udviklingspolitikken. Personalegodeordningen er et andet personalepolitisk tiltag, som Forretningsudvalget har været meget involveret i. Ordningen kan deles i to dele: 1. De personalegoder, som arbejdsgiveren vælger at stille til rådighed, og som ikke kan bruges som bruttoløntræk. 2. De goder, der kan fratrækkes bruttolønnen. Det er de sidste, fagforeningerne har forhandlingsret på. I det katalog, som kommunen sender ud til medarbejderne, er det ikke umiddelbart klart, at der er denne forskel. Det kan derfor se ud som om, at fagforeningerne har været med til at vælge diverse indkøbsaftaler med forskellige rabatordninger. DKF har derfor krævet, at der fremadrettet i kataloget bliver gjort opmærksom på, hvilke tilbud fagforeningerne har forhandlingsret på, og hvilke tilbud der er uden for forhandlingsretten. Som noget nyt blev der ved Overenskomst 2008 afsat midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter lokalt. DKF og Aarhus Kommune blev enige om, at pengene skulle bruges til at uddanne tillidsrepræsentanterne i sagsfremstilling og -forberedelse, og skulle der være penge i overskud, hvilket vi ikke forventede, så måtte vi se på det. Ved udgangen af 2010, hvor der forelå et samlet regnskab for TR-kurserne, viste det sig imidlertid, at der var omkring én million kroner tilbage i puljen. Sparerammen på de 362 millioner kroner var kendt, alle var klar over, at vi gik en svær tid i møde, og at ikke mindst tillidrepræsentanterne ville få en stor ekstraopgave. Det tog derfor ikke lang tid at blive enige med kommunen om, at en del af pengene skulle anvendes til at klæde tillidsrepræsentanterne på til den turbulente tid, vi gik i møde. En anden prioritering var, at så mange tillidsrepræsentanter som muligt skulle have mulighed for at deltage i den temadag, vi var blevet enige om at arrangere under navnet Når forandringens vinde blæser. 9

10 Det blev til tre temadage med cirka 40 personer pr. dag. Tilbagemeldingerne er blandede, men en gennemgående bemærkning er, at det er dejligt at mødes med tillidsrepræsentanter fra andre magistratsafdelinger. Da der også i den nuværende overenskomstperiode er afsat midler til lokal TR-uddannelse, kommer vi til at fortsætte med at arrangere TR-uddannelse i samarbejde med kommunen. Ny regering og hvad så? Denne beretning har navnlig været centreret om den borgerlige regerings krisestyring og de negative konsekvenser for den kommunale økonomi og i sidste ende den trussel, som den udgør for fortsat velfærd. Der er ingen tvivl om, at der efter 10 års borgerligt regime er brug for en ny regering og en ny politik. Den nye regering skal vi nok få ved det kommende valg. Vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, for at skubbe på for et magtskifte, hvor fortegnet bliver rødt frem for blåt. Men det er jo ikke gjort med det. Vi kan efter et forhåbentlig veloverstået valg ikke bare læne os tilbage og satse på, at S og SF med flere nok finder en fair løsning på vores og landets problemer. Hvis vi hjælper en ny regering til magten, må vi også tage ansvar og hjælpe den til at gennemføre en ny politik, der sætter gang i væksten og samtidig forbedre den fælles velfærd. Vi er nødt til at deltage aktivt i afklaringen af, hvordan vi får afskaffet den nuværende markedsgørelse og den deraf følgende bureaukratisering af den offentlige sektor, hvilken offentlig sektor vi vil have, hvordan den skal organiseres og finansieres, og hvordan vi i det hele taget får velfærdssamfundet til at hænge sammen. I fagbevægelsem har vi altid kæmpet for indflydelse. Det vil vi fortsat gøre, men hvis vi vil have den, må vi også bidrage konstruktivt til at finde de løsninger, der peger fremad. 10

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISK RAPPORT qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm VKO

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio 1 påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Mellem medindflydelse og medbestemmelse

Mellem medindflydelse og medbestemmelse Mellem medindflydelse og medbestemmelse nye samarbejdsformer i amter og kommuner Steen E. Navrbjerg Gennem de seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået en decentralisering på mange områder. Ledere

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Rachel Corrie er opkaldt efter den myrdede amerikanske Palæstina-aktivist Frihedsflotillen på vej til det belejrede Gaza Nr. 11 14. årg. 2010 28. maj - 11. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISKE ANALYSER qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere