DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011"

Transkript

1 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2011 GENERALFORSAMLING TIRSDAG 31. MAJ 2011

2 Indhold Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring 2 Hvor er arbejdspladserne? 3 Kommunerne holdes i et økonomisk jerngreb 4 Aarhus Kommune i kæmpe spareøvelse 5 Overenskomst 2011 et magert resultat 8 Nye retningslinjer for medindflydelse MED-systemet i Aarhus Kommune og andre personalepolitiske tiltag 9 En ny regering og hvad så? 10 Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring I sidste års beretning indledte vi med at konstatere, at finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd. Det gælder desværre fortsat. Mens det private erhvervsliv tilsyneladende er ved at genvinde pusten efter de seneste års nedtur, står den offentlige sektor nu for alvor for skud som Prügelknabe for den borgerlige regerings krisestyring. Mens hjulene et godt stykke ind i 2008 kørte for fulde omdrejninger, skubbede regeringen yderligere til vognen med låneliberaliseringer og skattelettelser primært til glæde for den bedst stillede del af befolkningen. Da finansboblen sprang, og tilbageslaget satte ind hurtigere og hårdere end ventet med stigende ledighedstal til følge, ville det have været sund fornuft at stimulere økonomien via tiltag, der kunne skære toppen af ledigheden og klæde den ledige del af arbejdsstyrken på til et nyt opsving via uddannelse og omskoling. Var det så det, vi fik? Nej tværtimod oplevede vi en historisk hård opbremsning, der truer med at sætte den offentlige sektor mange år tilbage og måske i sidste ende true den spirende fremgang i den private sektor. I maj 2010 trumfede regeringen og dens trofaste støtte, Dansk Folkeparti, sin såkaldte genopretningspakke igennem. For at leve op til regeringens mantra balance på de offentlige budgetter skulle der frem til 2014 spares 24 milliarder kroner. Metoden var nulvækst i det offentlige, herunder fastfrysning af alle overførselsindkomster og halvering af dagpengeperioden for de ledige, fra fire til to år. Skattestoppet og de skattelettelser, der allerede var givet, forblev i store træk uantastet. Dog blev den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udsat i to år. Ikke ligefrem en vækstfremmer, men tværtimod en plan, der sætter tingene i stå og på alle måder vender den tunge ende nedad. Nulvækst i det offentlige er i praksis det samme som nedskæringer af de fælles velfærdsydelser som de svagest stillede i samfundet har allermest brug 2

3 for. Mens de velstillede fik lov til at beholde deres skattelettelser, måtte den stigende skare af kontanthjælps- og dagpengemodtagere se deres realindkomst beskåret. Men ikke nok med det. Knap et år senere smækkede regeringen sin 2020-plan oveni med meget mere af samme spareskuffe. De offentlige udgifter skal holdes i en endnu strammere snor i mange år frem blandt andet for at leve op til EU s konvergenskrav om balance på de offentlige budgetter. At det i forbindelse med lanceringen af genopretningsplanen kom for en dag, at regeringen qua en regnefejl på 43 milliarder kroner havde tegnet et urimeligt skræmmebillede af den økonomiske situation, ændrede intet. Regeringen holder benhårdt fat i sin spareplan, herunder planen om at skrotte efterlønnen. Også selv om det går stik imod det brede velfærdsforlig, der blev indgået i Hvor er arbejdspladserne? Da økonomien i den overophedede højkonjunktur var ved at løbe løbsk, piskede den borgerlige regering yderligere på hestene og bidrog til at gøre den efterfølgende nedtur så meget større. Da krisen så slog igennem med et tiltagende behov for en indsats, der kunne dæmme op for den stigende ledighed og skabe ny vækst strammede regeringen tværtimod de økonomiske tøjler. Den stimulering af privatforbruget, som skattelettelserne har betydet især for de bedst stillede, har slet ikke battet i forhold til at få hjulene i gang. Det bedste og mest effektive middel ville være at satse på vækst og udvikling i den offentlige sektor. Men det er det stik modsatte, vi ser i såvel genopretningspakke som 2020-plan. Den vækstpakke, som regeringen snakker om, har vi fortsat til gode. Den borgerlige regering med finansministeren i spidsen forvalter den offentlige økonomi, som om det var kassen i en mindre købmandsbutik eller husholdningspengene i et privat hjem. Der skal være balance på bundlinjen for enhver pris. Det er der hverken udvikling, vækst eller visioner i. Forkortelsen af dagpengeperioden og 2020-planens afskaffelse af efterlønnen som i skrivende stund stadig forhandles tager angiveligt sigte på at øge udbuddet af arbejdskraft, men ledighed bekæmpes næppe ved at øge antallet af ledige. Dagligt får vi tudet ørerne fulde med, at det helt store problem er den faldende arbejdsstyrke, at færre unge skal forsørge flere ældre osv. Denne problemstilling ligger imidlertid et godt stykke ude i fremtiden og vil kunne løses med andre og mere solidariske midler. Men i den nuværende situation med et ledighedstal, der tilsyneladende er frosset fast omkring de (6,5 procent) virker snakken om at øge udbuddet af arbejdskraft fuldstændig absurd. Vi er nødt til højt og larmende at spørge de borgerlige politikere: Hvor er jobbene til de ledige, der får halveret deres dagpengeperiode? Hvor er jobbene til de mennesker i efterlønsalderen, der mister jobbet og som regeringen fremover vil fratage muligheden for en værdig tilbagetræk- 3

4 ning på efterløn? Hvor er det, der er brug for al denne ekstra arbejdskraft, når ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet, når private virksomheder har travlt med at outsource job til udlandet, og den offentlige sektor samtidig bliver skåret til benet? Vi kender godt svaret. Medmindre man som regeringen og diverse økonomiske eksperter og mørkemænd kigger dybt i en eller anden krystalkugle eller ind i et fjernt fremtidsscenarie så er svaret: Ingen steder! Regeringen forsøger at foregøgle os, at bare man pisker nok på de ledige og folk i efterlønsalderen til at arbejde videre samt hæver pensionsalderen, så er der også arbejde til dem, der vil arbejde. Den virkelighed, vi andre befinder os i, viser noget helt andet. De stadig flere ledige, der dropper ud af dagpengesystemet, får ikke job. De får blot forringet deres forsørgelsesgrundlag og ender på kontanthjælp. Mennesker omkring efterlønsalderen, der søger nyt job, får det sjældent. Virksomhederne vælger dem ikke til, men tværtimod fra. Mange af de virksomheder, der hævdes at efterspørge den lidt ældre arbejdskraft, presser fortsat deres egne ældre medarbejdere til at gå på efterløn, når der skal skæres til eller skæres ned. For mange ledige eller ledighedstruede mennesker i efterlønsalderen for ikke at snakke om de mange, der er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet er og bliver efterlønnen den eneste reelle alternativ til ledighed, dagpenge eller i værste fald kontanthjælp. Det alternativ truer regeringen og borgerlige medløberpartier nu med at fjerne. Kort sagt er man godt i gang med at skabe en ny og støt voksende underklasse af langtidsledige, unge såvel som ældre, der står uden for dagpengesystemet, og som kun er sikret et minimalt forsørgelsesgrundlag. Hvem sagde velfærd? Kommunerne holdes i et økonomisk jerngreb Netop den velfærd, som Lars Løkke gentagne gange påstår, at 2020-planen skal sikre, er hans regering i hastigt stigende omfang godt i gang med at ødelægge via massive offentlige besparelser. Mens ansatte i kommuner, regioner og stat og ikke mindste den menige borger længe har kunnet se, at det bærer den forkerte vej med velfærden, har regeringen hårdnakket fastholdt, at det offentlige aldrig har været tilført flere ressourcer, at der aldrig har været flere offentligt ansatte osv. af samme skuffe. En del af forklaringen på dette skisma skal findes i det faktum, at de ekstra ressourcer, Lars Løkke gentagne gange har brystet sig af, er blevet anvendt forkert. Et godt eksempel er det kæmpemæssige og kostbare udbudsbureaukrati, der er sat i værk for at kunne gennemføre de borgerlige politikeres korstog for mere udlicitering og privatisering. 4

5 Overordnet set har det ikke givet bedre ydelser til borgerne og har der været en billiggørelse, er den i stort omfang spist op af det bekostelige bureaukrati, der er forbundet med udbuds- og udliciteringsøvelsen. De sikre gevinster har været profit til de private firmaer, der har vundet opgaverne, og dårligere arbejdsbetingelser for de ansatte, der skal løse dem. Et andet godt eller snarere trist eksempel er de mange ressourcer, der anvendes på kontrol med, at de ledige nu også er til rådighed for det arbejdsmarked, som desværre ikke er til rådighed for dem. Dette enorme bureaukrati er til stor frustration for såvel de ledige som de ansatte i jobcentrene, hvis væsentligste arbejdsindsats ikke handler om at prøve at hjælpe de ledige i job, men at kontrollere, at de nu også søger de job, som ikke er der. Tilsvarende har private konsulentfirmaer, andre aktører osv. levet fedt af det omfattende og i store træk meningsløse aktiveringscirkus, som de ledige er tvunget til at deltage i for ikke at miste dagpengeretten. Mange ressourcer, der er misbrugt her, kunne i stedet have været anvendt på reel uddannelse og omskoling, der ville give de ledige en reel chance for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Udbudsbureaukrati, kontrol af de ledige og ekstra krav til dokumentation overalt i det offentlige suger kraft ud af de velfærdsydelser, der skulle komme alle borgere og specielt de dårligst stillede til gode. Velfærdsforringelserne accelererer i takt med, at regeringen strammer spareskruen. Da det er kommunerne, der står for de fleste velfærdsydelser, bliver regeringens sparemål forfulgt ved at holde kommunerne i et stadigt strammere økonomisk greb. De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sætter rammerne og de handler lige nu om nulvækst i det offentlige. Foreløbig frem til Men af de ovennævnte årsager og på grund af den demografiske udvikling betyder nulvækst reelt minusvækst. Henrik Herløv Lund, økonom og kendt fra sit arbejde i Den Alternative Velfærdskommission, har påpeget, at konsekvensen af den hårde opbremsning, regeringen har dikteret kommunerne, bliver, at den offentlige sektor sættes tilbage til et niveau som i Regeringen kan ikke længere imødegå argumenterne om velfærdsforringelser med et stigende antal offentligt ansatte. Spareskruen er nu strammet så meget, at det direkte kan aflæses af beskæftigelsestallene i kommunerne, der ganske enkelt rasler ned. For nylig meddelte Kommunernes Landsforening, at antallet af ordinært ansatte i kommunerne for første gang er lavere, end da kommunalreformen trådte i kraft 1. januar Fra januar 2010 til januar 2011 er der blevet færre ansatte i kommunerne, omregnet til fuldtidsansatte. Faldet har været størst i de seneste måneder, og alt tyder på at tendensen vil fortsætte i den kommende tid. Antallet af kommunale medarbejdere er dermed endnu lavere end i januar De personalegrupper, der kan notere de største fald, er personale i dagtilbud, lærere, sosupersonale samt akademikere, chefer og kontorpersonale. 5

6 Formand for Kommunernes Landsforening, Jan Trøjborg (S), erklærede i forbindelse med offentliggørelsen af tallene, at vi befinder os midt i den største økonomiske opbremsning i den kommunale økonomi siden midtfirserne med effektiviseringer og servicereduktioner for næsten 5 milliarder kroner. På den baggrund undrer det og har længe undret os, at Jan Trøjborg og hans partifæller i KLledelsen ikke for længst har sat hælene i og sagt nej til at indgå de økonomiaftaler med regeringen, som reelt er et diktat, der gør dem til bydrenge for regeringens nedskæringsfelttog. Det ville være forfriskende, hvis KL-politikerne til venstre for midten for en gangs skyld stod fast og sagde: Hellere ingen aftale end en elendig aftale. Men indtil videre har man i sidste ende nikket ja til den ene elendige aftale efter den anden. Til nulløsninger og til barske straffeaktioner mod kommuner, der formaster sig til at overskride aftalerammen. Dermed kan man godt glemme al snak om decentralisering. Styringen er så central, som den overhovedet kan være nemlig en reel statsstyring af den kommunale økonomi og dermed et kommunalt selvstyre, der i vidt omfang er sat ud af kraft. Decentraliseringen eksisterer kun i den forstand, at man behændigt ekspederer aben ansvaret for at svinge sparekniven på de enkelte områder nedad i systemet til kommunerne, mens man selv på det statslige plan har tiltaget sig hele kompetencen til at fastsætte de økonomiske rammer. Den øvelse forplanter sig videre ned i systemet, hvor man i kommunerne når de påtvungne besparelser er gennemført har etableret en benhård styring, overvågning og kontrol af økonomien på de enkelte områder. Aarhus Kommune i kæmpe spareøvelse Hele det beskrevne sparemaskineri udfoldede sig for fuld kraft under den seneste budgetrunde i kommunerne i efteråret Stort set alle steder stod der massive besparelser på dagsordenen. Således også i Aarhus, hvor det store byrådsflertal 30 ud af 31 byrådspolitikere med Enhedslistens repræsentant som eneste undtagelse påtog sig den bundne opgave med at finde de 362 millioner kroner, der skulle til for at skaffe balance på budgettet. En besparelse af den størrelsesorden kan umuligt gennemføres, uden at det fører til mærkbare serviceforringelser for borgerne samt til afskedigelser og ekstra pres på de tilbageværende ansatte. Det samlede sparemål som blev nået kunne vi fra de faglige organisationers side ikke formå politikerne til at slække på, endsige opgive. 6

7 Undervejs argumenterede og kæmpede vi bravt for, at besparelserne i videst muligt omfang gik uden om centrale velfærdsydelser og borgernær service og i stedet blev gennemført på centrale administrative funktioner. Det fandt vi heldigvis en vis lydhørhed for, da der under budgetforhandlingerne i forhold til udgangspunktet i sparekataloget blev flyttet besparelser fra de borgervendte opgaver til centrale/ledelsesmæssige funktioner for adskillige millioner kroner. Derimod er der al mulig grund til at kritisere hele budgetprocessen, hvor politikerne skød ansvaret for besparelserne på de enkelte, konkrete områder fra sig ved blot at melde dem ud som rammereduktioner på de enkelte områder. Helt i overensstemmelse med den mekanisme, der blev beskrevet ovenfor: Stram central styring af de økonomiske rammer, men decentralisering i forhold til det beskidte arbejde med at udmønte besparelserne. Meget bekvemt for politikerne, men i virkeligheden pivudemokratisk. Metoden betød, at det først langt henne i processen stod klart for offentligheden, organisationerne og de ansatte, hvor besparelserne præcist ville ramme. Først i december kom det for en dag, og som følge heraf var der kun meget kort tid til at udarbejde høringssvar. Uanset hvor meget politikerne mener, at de har fundet besparelser, der betyder, at serviceniveauet ikke forringes, så er konsekvenserne af sparerunden kæmpe serviceforringelser både i forhold til centrale velfærdsydelser og borgernær service. I forbindelse med udmøntningen af besparelserne på de forskellige områder står det stadig klarere, hvor effektivt den stramme statsstyring af kommunernes økonomi har forplantet sig til alle afkroge af den lokale, kommunale forvaltning. Kommunerne er blevet så bange for at overskride budgetrammerne og dermed pådrage sig straffeaktioner, at de frem for at vente på at få pisk af finansministeren i stedet vælger at svinge pisken over sig selv. Aarhus har på linje med andre kommuner vedtaget en løbende og særdeles stram budgetstyring, hvor man på det enkelte område bliver pålagt straks at indhente eventuelle overskridelser ét sted ved at hente dem et andet sted. Ydermere er der på de enkelte områder afsat sikkerhedspuljer, hvis nu rammen alligevel skulle blive overskredet. Det svarer lidt til det gamle kneb med en sok med penge under hovedpuden just in case. Men sagen er, at disse penge ingen gavn gør, så længe de befinder sig i sokken, men kun er med til gøre den daglige drift endnu mere presset. De aftalte budgetrammer skal overholdes for enhver pris og bliver det. På et enkelt område har man allerede genåbnet budgettet, nemlig på socialområdet. Angiveligt fordi der allerede tre måneder inde i 2011 manglede 70 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen. En væsentlig del af miseren skyldes et større underskud i 2010 end forventet. Det bunder for størstepartens vedkommende i større efterspørgsel efter ydelser på familie- og voksenhandicapområdet. Og pengene skal findes. Socialrådmand Hans Halvorsen (S) har i den forbindelse udtalt, at det (citat) er bydende nødvendigt, at vi i Aarhus Kommune finder løsninger, der kan forhindre, at kommunens serviceniveau over for de svageste grupper bliver så udhulet, at vi ikke længere kan være det bekendt. 7

8 Vi deler rådmandens indignation over vedvarende nedskæringer på socialområdet ligesom vi er dybt bekymret for serviceniveauet og velfærden i det hele taget med den linje, den borgerlige regering har lagt. Og som kommunalpolitikerne uanset partifarve indtil videre har valgt at underkaste sig. Socialområdet er blot det første sted, hvor løbende besparelser er en kendsgerning. Kun et kvartal inde i 2011 medfører den stramme økonomistyring et sparebehov på indtil videre 80 millioner kroner. Det er endnu uvist, hvor mange millioner kroner, der skal findes besparelser for inden sommerferien, men budgettet skal holdes, så løbende besparelser er hermed en kendsgerning for alle områder. Overenskomst 2011 et magert resultat Ganske som ventet holdt det hårdt at nå frem til et blot nogenlunde acceptabelt resultat af forårets overenskomstforhandlinger. For første gang nogen sinde oplevede vi, at reguleringsordningen i forhold til det private arbejdsmarked gik i minus. Udgangspunktet for forhandlingerne var dermed, at vi faktisk skyldte penge på forhånd, og på den baggrund blev det forståeligt nok ikke til lønstigninger i Til gengæld opnåede vores forhandlere i KTO generelle lønstigninger på i alt 2,65 procent i 2012, heraf 1,81 procent pr. 1. januar. Ifølge KTO skulle lønstigningerne i andet overenskomstår lige akkurat være nok til at fastholde reallønnen. Der skal dog næppe meget mere inflation og yderligere rentestigninger til, for at vi ender med et reelt minus på bundlinjen. Overenskomsterne bød også på andre, om end små, forbedringer end de rent lønmæssige: Retten til seniordage blev gjort permanent, vores tillidsrepræsentanter fik forbedret deres opsigelsesvarsler ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel, der blev indgået aftale om et mere smidigt samarbejdssystem, og på en række overenskomstområder blev der aftalt en tryghedspulje. Der var ikke det helt store røre om forhandlingsforløbet og -resultaterne. Sandsynligvis fordi de fleste havde forventet et magert udbytte præget af den generelle økonomiske afmatning. Den udbredte accept skinner også klart igennem i resultatet af urafstemningen om de nye overenskomster. 13. april kunne KTO melde ud, at samtlige medlemsorganisationer havde stemt ja til overenskomstresultatet, både i kommuner og regioner. I de fleste organisationer endog med et markant antal ja-stemmer. 8

9 Nye retningslinjer for medindflydelse MED-systemet i Aarhus Kommune og andre personalepolitiske tiltag MED-forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og indtil der foreligger en ny aftale, gælder den eksisterende. Forhandlingerne har været sat i stå i hele besparelsesperioden. Det vil sige, at det er omkring trekvart år siden, at det store forhandlingsudvalg har været samlet. De to arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på at komme med forslag til henholdsvis arbejdsmiljøorganiseringen og uddannelsesdelen forventes at genoptage arbejdet efter sommerferien. Forretningsudvalget i DKF har i det forløbne år været involveret i en række personalepolitiske tiltag, hvor udmøntningen af udviklingspolitikken naturligt nok har fyldt mest. Det er første gang, udviklingspolitikken er blevet anvendt i forbindelse med en sparerunde, og den står sin prøve lige nu, hvor spareforslagene er effektueret. Forretningsudvalgt holder jævnligt møde med Borgmesterens afdeling for at samle op på, hvordan udviklingspolitikken fungerer eller ikke fungerer decentralt. Disse møder er et forsøg på at imødegå decentrale lederes personlige fortolkning af udviklingspolitikken. Personalegodeordningen er et andet personalepolitisk tiltag, som Forretningsudvalget har været meget involveret i. Ordningen kan deles i to dele: 1. De personalegoder, som arbejdsgiveren vælger at stille til rådighed, og som ikke kan bruges som bruttoløntræk. 2. De goder, der kan fratrækkes bruttolønnen. Det er de sidste, fagforeningerne har forhandlingsret på. I det katalog, som kommunen sender ud til medarbejderne, er det ikke umiddelbart klart, at der er denne forskel. Det kan derfor se ud som om, at fagforeningerne har været med til at vælge diverse indkøbsaftaler med forskellige rabatordninger. DKF har derfor krævet, at der fremadrettet i kataloget bliver gjort opmærksom på, hvilke tilbud fagforeningerne har forhandlingsret på, og hvilke tilbud der er uden for forhandlingsretten. Som noget nyt blev der ved Overenskomst 2008 afsat midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter lokalt. DKF og Aarhus Kommune blev enige om, at pengene skulle bruges til at uddanne tillidsrepræsentanterne i sagsfremstilling og -forberedelse, og skulle der være penge i overskud, hvilket vi ikke forventede, så måtte vi se på det. Ved udgangen af 2010, hvor der forelå et samlet regnskab for TR-kurserne, viste det sig imidlertid, at der var omkring én million kroner tilbage i puljen. Sparerammen på de 362 millioner kroner var kendt, alle var klar over, at vi gik en svær tid i møde, og at ikke mindst tillidrepræsentanterne ville få en stor ekstraopgave. Det tog derfor ikke lang tid at blive enige med kommunen om, at en del af pengene skulle anvendes til at klæde tillidsrepræsentanterne på til den turbulente tid, vi gik i møde. En anden prioritering var, at så mange tillidsrepræsentanter som muligt skulle have mulighed for at deltage i den temadag, vi var blevet enige om at arrangere under navnet Når forandringens vinde blæser. 9

10 Det blev til tre temadage med cirka 40 personer pr. dag. Tilbagemeldingerne er blandede, men en gennemgående bemærkning er, at det er dejligt at mødes med tillidsrepræsentanter fra andre magistratsafdelinger. Da der også i den nuværende overenskomstperiode er afsat midler til lokal TR-uddannelse, kommer vi til at fortsætte med at arrangere TR-uddannelse i samarbejde med kommunen. Ny regering og hvad så? Denne beretning har navnlig været centreret om den borgerlige regerings krisestyring og de negative konsekvenser for den kommunale økonomi og i sidste ende den trussel, som den udgør for fortsat velfærd. Der er ingen tvivl om, at der efter 10 års borgerligt regime er brug for en ny regering og en ny politik. Den nye regering skal vi nok få ved det kommende valg. Vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, for at skubbe på for et magtskifte, hvor fortegnet bliver rødt frem for blåt. Men det er jo ikke gjort med det. Vi kan efter et forhåbentlig veloverstået valg ikke bare læne os tilbage og satse på, at S og SF med flere nok finder en fair løsning på vores og landets problemer. Hvis vi hjælper en ny regering til magten, må vi også tage ansvar og hjælpe den til at gennemføre en ny politik, der sætter gang i væksten og samtidig forbedre den fælles velfærd. Vi er nødt til at deltage aktivt i afklaringen af, hvordan vi får afskaffet den nuværende markedsgørelse og den deraf følgende bureaukratisering af den offentlige sektor, hvilken offentlig sektor vi vil have, hvordan den skal organiseres og finansieres, og hvordan vi i det hele taget får velfærdssamfundet til at hænge sammen. I fagbevægelsem har vi altid kæmpet for indflydelse. Det vil vi fortsat gøre, men hvis vi vil have den, må vi også bidrage konstruktivt til at finde de løsninger, der peger fremad. 10

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser).

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser). NOTAT 14. september 2015 Spareplaner og afskedigelser i regionerne Regionernes budgetter skal i år vedtages inden 15. oktober. I alle regionerne er der lagt op til store besparelser, men ikke alle steder

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2010 GENERALFORSAMLING ONSDAG 19. MAJ 2010 Indhold Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd 2 Kommunalvalget tændte håb om forandring

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Martin Damm, før Økonomiaftalen

Martin Damm, før Økonomiaftalen Det nytter at kæmpe #12Maj: 20.000 ansatte, borgere og politikere i 74 kommuner fik fjernet omprioriteringsbidraget og 2,2 milliarder kroner fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Tænk hvis vi var

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER.

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Småt er godt I Danmark dyrker vi det nære, de små mennesker og velfærdsstaten. Dette udsagn har vi i FOA Mariagerfjord gjort end dyd ud af at efterleve

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 DISPOSITION! Oprids af situationen for dansk økonomi nu og her! Investeringsvejen og sparevejen! Økonomien på lidt længere sigt!

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk RO PÅ Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Tirsdag den 5. september 2017 Der er sket et markant fald i antallet af ledige, som mister dagpengene, fordi de har

Læs mere

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen)

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Kære venner. Det er dejligt igen at mødes med jer, også på en tidlig/smuk 1. maj og i år en 1. maj, hvor det er endnu vigtigere, at vi taler om, hvilken

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Langsom nedsmeltning af velfærden og det kommunale selvstyre

Langsom nedsmeltning af velfærden og det kommunale selvstyre En artikel fra KRITISK DEBAT Langsom nedsmeltning af velfærden og det kommunale selvstyre Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 01. juni 2008 I forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2008 gennemførte

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 DET TALTE ORD TÆLLER! Enhedslistens tale ved 1. behandling af budget 2012 Så står vi igen-igen med et budgetforslag fra

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere