NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe"

Transkript

1 NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS.

2 Rekvirent Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Baggrund Faxe Kommune har henvendt sig på baggrund af, at der er påvist skimmelsvamp i tagrummet over Rød bygning og fordi, at enkelte medarbejdere på skolen har klaget over gener når de er på skolen. Rød bygning har også i årenes løb haft mange vandindtrængninger/vandskader fra tagkonstruktionen. Formål Formålet er at undersøge tagrummene i rød -, blå og gul bygning og tagkonstruktionen i grøn bygning for skimmelsvamp og at få afklaret de helbredsmæssige risici der måtte være i forbindelse med angreb af skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Formålet med undersøgelsen er også, at finde årsagen til de gentagende vandindtrængninger gennem taget i Rød bygning. Ejendommen og relevante fakta for undersøgelsen Rolloskolens bygninger er opført ad flere omgange, den ældste del er Grøn bygning I og II, som er fra I starten af 1990 erne er skolens areal udvidet med Blå bygning fra 1991, Gul bygning i 1993 og Rød bygning 1995, og i 2004 er skolen yderligere udvidet med en samligssal. Rolloskolens samlede grundplan er på ca m 2. Undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget henholdsvis den 3., 4. og 9. januar 2009 af bygningsingeniørerne Lotte Pia Uttrup, Casper R. Norling, Ulrich Kaarsgaard og Simona Dalsgaard, alle fra firmaet Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Typer af tagkonstruktioner: Grøn bygning, fra 1980: Grøn bygning er med fladt tag over fordelingsgangene (midten) og pulttage over klasselokalerne. Pulttagene over klasselokalerne (med ensidigt fald på 20 ) er opbygget som følger (set oppe fra): røde vingetegl undertag af sort plast dug luft/ventilationsspalte (mellem 50 og 75 mm) isolering (ca. 200 mm) dampspærre (transparent plast) forskallingsbrædder træbeton. Tagkonstruktionen over Grøn bygning er undersøgt igennem åbninger indefra. Side 2 af 15

3 I åbningerne i pulttagene kunne vi generelt ikke se synlig skimmelsvamp, materialerne var umiddelbart uden forhøjet fugt og ventilationsspalten mellem isoleringen og undertaget virkede velventileret. Lokalt i 2 ud af 13 åbninger kunne vi se misfarvninger i åbningerne, men også her var materialerne uden forhøjet fugt. Isolering, dampspærre (transparent plast), forskallingsbrædder og træbeton. Undertag af sort plast dug, luft/ventilationsspalte (mellem 50 og 75 mm) og isolering (ca. 200 mm). Gangene/fællesarealerne mellem pulttagene er med flade tage og er opbygget som følger (set oppe fra): tagpap* krydsfiner ventilationsspalte (ca mm) vindpap isolering (ca. 200 mm) alukraft forskallingsbrædder træbeton. * I forbindelse med undersøgelsen fik vi oplyst, at der kort tid efter ibrugtagning af Grøn bygning blev lagt yderligere et lag isolering, krydsfiner og tagpap på de flade tage. Dette pga. gentagende vandindtrængninger. I åbningerne i de flade tage kunne vi ikke se misfarvninger af skimmel og der var generelt ingen forhøjet fugt. Lokalt i åbningen ca. 25 cm fra tagnedløbet i fællesarealet, kunne vi måle lettere forhøjet fugt. Dampspærre (alukraft), forskallingsbrædder og træbeton. Krydsfiner uden synlig skimmel, uden muglugt og ingen forhøjet fugt. Side 3 af 15

4 I Grøn bygning udtog vi i alt 40 prøver, fordelt på 14 mycometer-test, 13 aftryklplader og 13 bactiquanttest. Vi bruger mycometer-test til at undersøge om der er skimmelvækst på konstruktionen, vi bruger aftryksplader til at bestemme, hvilke og hvor mange sporer fra forskellige skimmelsvampearter der var på undersøgelsestidspunktet. Bactiquant-test bruger vi til at undersøge om der er bakterievækst på konstruktionen. Blå bygning, fra 1991: Blå bygning har et pagodetag med et ovenlys i tagryggens længde. Tagkonstruktionens tagrum er med skrå gitterspær og lofterne i lokalerne følger de skrå spær. Tagkonstruktionen set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) undertag af 3-4 mm træfiberplade (ukendt type). Tagets hældning er ifølge det udleverede tegningsmateriale 20. Undertaget (og tagrummet) ventileres fra tagfoden og via ventilationsstudse, der er placeret ved hvert spær, hhv. midt på tagfladen og oppe ved ovenlyset. Ventilationsstudsene har en diameter på ca. 7 cm. Undertaget virkede generelt medtaget og deformeret af gentagende opfugtninger. Der er også områder, hvor undertaget er med synlig skimmel i hele spærfaget (anslået til ca. 60 m 2 ). Spærene var generelt uden synlig skimmel og generelt uden forhøjet fugt. Nogle undertagsplader var løse og delvist faldet ned. Over de løse plader kunne vi se lægningen af vingeteglene. De bindere vi kunne se var ikke monteret/fastgjort omkring lægten og der var umiddelbart ikke monteret flere bindere end minimum (minimum hver 3. tegl iht. Højslev Tegl). Mellem hver teglstensrække kunne vi se dagslyset. Skjolder på undertaget. Undertag med synlig skimmel. Side 4 af 15

5 Binderne er ikke fastgjort omkring lægterne og der ses dagslys mellem alle rækkerne. Binderne er ikke fastgjort omkring lægterne og der ses dagslys mellem alle rækkerne. I Blå bygning udtog vi i alt 14 prøver, fordelt på 7 mycometer-test og 7 aftryksplader. Gul bygning, fra 1993: Tagkonstruktionen over Gul bygning består af flere sammenbyggede tagflader. Tagkonstruktionen er delvist opbygget som tagkonstruktionen i Blå bygning (se ovenstående beskrivelse af Blå bygning) og er delvist opbygget med vandrette gitterspær, hvor tagkonstruktionen ventileres ved kip. Tagkonstruktionen over Gul bygning, set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) undertag af 3-4 mm træfiberplade (type: Sorte Sara). Tagets hældning er, ifølge det udleverede tegningsmateriale 20. Spærene var generelt uden forhøjet fugt og undertaget var generelt uden synlig skimmel. Enkelte undertagsplader var deformerede og skadet af gentagende opfugtning, og med synlig skimmel. Der var umiddelbart ingen undertagsplader, der var faldet ned. Oven over hjemkundskabslokalet kunne vi se, at afkastet fra en tørretumbler var ført til tagrummet, og ikke videre til det fri. Isoleringen omkring afkastet var fjernet. Isoleringen var også andre steder i tagrummet fjernet lokalt. Det kunne se ud som om at isoleringen var fjernet for at man kunne komme til at arbejde, og ikke lagt på plads efterfølgende. Gennemføringerne af ventilationskanalerne der var ført fra tagrummet og til det fri, var flere steder udført uden krave eller trædefast undertag. Side 5 af 15

6 Repræsentativt undertaget over Gul bygning. Ventilation ved tagryg i Gul bygning. Undertagsplade med synlig skimmel. Afkast fra tørretumbler ført til tagrummet. Isoleringen er fjernet omkring afkastet. Gennemgøring gennem undertag uden krave eller trædefast undertag. Isoleringen er fjernet fra arbejdsområdet og lå henkastet i nærheden. I Gul bygning udtog vi i alt 12 prøver, fordelt på 6 mycometer-test og 6 aftryklplader. Rød bygning, fra 1995: Tagkonstruktionen over Rød bygning er opbygget som i Blå bygning med pagodetag med et ovenlys i tagryggenslængde og skrå gitterspær i tagrummet. Tagkonstruktionen set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) Side 6 af 15

7 undertag af 3-4 mm træfiberplade (ukendt type). Tagets hældning er 20. Undertaget i Rød bygning var generelt medtaget og bar præg af at pladerne gentagende gange var blevet opblødt/opfugtede. Der var flere af undertagspladerne, der var faldet ned. De steder, hvor undertaget var faldet ned og efterfølgende forsøgt repareret, var reparationerne typisk udført med banevare, der ikke egnede sig til formålet. Undertaget var flere steder med synlig skimmel (i et omfang anslået til ca. 60 %). Flere af spærene over Rød bygning var med hvidlige overflader. Spærene var generelt uden forhøjet fugt. Undertaget (og tagrummet) ventileres som i Blå bygning, fra tagfoden og via ventilationsstudse, der er placeret ved hvert spær, hhv. midt på tagfladen og oppe ved ovenlyset. Ventilationsstudsene har en diameter på ca. 7 cm. Vingeteglene er umiddelbart monteret med bindere på 2 af 5 sten, og binderne var umiddelbart fastgjort omkring lægterne. Undertagspladen er faldet ned og hullet er forsøgt repareret med en Tyvekdug. Undertaget har revet sig løs i den ene side. Billede taget op igennem en venilationsstuds, hvor man kan se lys ved samlingerne af vingeteglene. Teglstenene og bindere over Rød bygning. I Rød bygning udtog vi i alt 16 prøver, fordelt på 8 mycometer-test og 8 aftryksplader. Side 7 af 15

8 Samlingssalen, fra 2004: Taget over Samlingssalen er opbygget (set oppe fra): røde vingetegl OSB-plade undertag ventilationsspalte, max 45 mm isolering, 240 mm dampspær, plast forskalling gipsloft. Tagets hældning er ifølge det udleverede tegningsmateriale 25. Tagkonstruktionen over samlingssalen er undersøgt indefra, igennem to stikprøve åbninger. I åbningerne kunne vi ikke se synlig skimmel og der var ingen forhøjet fugt i undertaget, lægterne eller spærene. Og ventilationsspalten mellem OSB-pladen og isoleringen virkede umiddelbart velventileret. I åbningerne i samlingssalen har vi udtaget i alt 4 prøver, 2 mycometer-test og 2 aftryksplader. Ingen skjolder, synlig skimmel eller andre indikationer om fugtproblemer. Ingen skjolder, synlig skimmel eller andre indikationer om fugtproblemer. Tagene set ude fra Tagkonstruktion over Grøn bygning. Tagkonstruktion over Rød og Blå bygning. Side 8 af 15

9 Tagkonstruktion over Gul bygning består at flere sammenbyggede tage Tagkonstruktion over samlingssalen. Vi har udtaget 86 prøver, hhv. 36 mycometer-test, 37 aftryksplader og 13 bactiquant-test. Prøverne er udtaget på repræsentativt misfarvede overflader og på overflader med synlig skimmel. Prøvesvarene er skitserede på bilag 2 og bilag 3. Måleinstrumenter, der er anvendt ved undersøgelsen, er beskrevet i appendiks, bilag 1. Mikrobielle prøver Undersøgelsesmetoden og grænseværdierne for prøverne er beskrevet i appendiks, bilag 1. Mycometer-test Vi bruger mycometer-test til at undersøge om der er skimmelvækst på konstruktionen. Følgende steder har vi taget mycometer-test: Test nr. Rum Konstruktionsdel Analysesvar Bemærkninger M1 Tagrum (Rød) Spær mod øst, over lokale 410 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M2 Tagrum (Rød) Spær mod syd, over lokale 406 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 437 M3 Tagrum (Rød) Undertag mod syd, over lokale 403 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 150 M4 Tagrum (Rød) Spær mod syd, over lokale 402 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 0 M5 Tagrum (Rød) Undertag syd/vest hjørne, over lokale 400 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M6 Tagrum (Rød) Spær mod nord, over lokale 419 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M7 Tagrum (Rød) Undertag mod nord, over Data A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M8 Tagrum (Rød) Spær mod nord, over lokale 413 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M9 Tagrum (Blå) Spær mod øst, over lokale 212 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M10 Tagrum (Blå) Undertag mod øst, over lokale 214 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 83 M11 Tagrum (Blå) Spær mod øst, over lokale 215 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 68 M12 Tagrum (Blå) Spær mod syd/ vest hjørne, over lokale 200 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 50 M13 Tagrum (Blå) Spær mod vest, over lokale 204 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M14 Tagrum (Blå) Undertag mod vest, over lokale 205 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M15 Tagrum (Blå) Undertag mod nord, over gang B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 45 Side 9 af 15

10 M16 Tagrum (Gul) Spær mod nord, over Data A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M17 M18 M19 Tagrum (Gul) Tagrum (Gul) Tagrum (Gul) Spær mod nord/vest, over lokale 314 Undertag mod øst, over lokale 315 Spær mod syd/vest, over lokale 3?? A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 13 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 2 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M20 Tagrum (Gul) Spær mod vest, over bibliotek A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M21 Tagrum (Gul) Undertag mod nord, over bibliotek B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 137 M22 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 2 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M23 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 3 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M24 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 5 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M25 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 6 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M26 Lokale 106 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 7 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 328 M27 Lokale 108 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 1 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M28 Lokale 110 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 4 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M29 Samlingssal Tag, underside af OSB-plade A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M30 Samlingssal Tag, underside af OSB-plade A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M31 Biologi (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M32 Gang (Grøn II) Underside af krydsfiner A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 1 M32a Gang (Grøn II) På spær, åbning 2 C = Massiv skimmelvækst Myco-værdi = 595 M33 Gang (Grøn II) Underside af krydsfiner A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M34 Venterum (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M35 Læge (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M36 Fysik (Grøn II) Underside af undertag B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 76 Analysesvarene for mycometer-testene er vedlagt som bilag 4. Aftryksplader Vi bruger aftryksplader til at bestemme, hvilke og hvor mange, skimmelsvampearter der var på undersøgelsestidspunktet. Følgende steder har vi taget aftryksplader: Plade nr. Rum Konstruktionsdel Dyrkningssvar Andel fugtskadesvamp e Bemærkninger A1 Tagrum (Rød) Undertag mod øst Massiv forekomst* ~ 100 % Synlig skimmel A2 Tagrum (Rød) Undertag mod syd Massiv forekomst * ~ 100 % Lidt synlig skimmel A3 Tagrum (Rød) Undertag mod syd Massiv forekomst * ~ 100 % Hvidlige skjolder A4 Tagrum (Rød) Spær mod syd Massiv forekomst ** ~ 100 % Hvid overflade A5 Tagrum (Rød) Undertag mod syd/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Pænt undertag A6 Tagrum (Rød) Spær mod nord Massiv forekomst ** ~ 100 % Hvidligt A7 Tagrum (Rød) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt Side 10 af 15

11 A8 Tagrum (Rød) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A9 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A10 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A11 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Synlig skimmel A12 Tagrum (Blå) Spær mod syd/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Hvidligt A13 Tagrum (Blå) Spær mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Synligskimmel A14 Tagrum (Blå) Undertag mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A15 Tagrum (Blå) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Skjold A16 Tagrum (Gul) Undertag mod nort Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A17 Tagrum (Gul) Undertag mod nord/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Hvid synlig skimmel A18 Tagrum (Gul) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Skjolder A19 Tagrum (Gul) Spær mod syd/vest Ringe forekomst Hvidligt A20 Tagrum (Gul) Undertag mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Ved synlig skimmel A21 Tagrum (Gul) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Synlig skimmel A22 Fællesrum (Grøn I) A23 Fællesrum (Grøn I) A24 Fællesrum (Grøn I) A25 Fællesrum (Grøn I) A26 Lokale 106 (Grøn I) A27 Lokale 108 (Grøn I) A28 Lokale 110 (Grøn I) A29 Samlingssal A30 Samlingssal På underside af krydsfiner, åbn. 2 På underside af krydsfiner, åbn. 3 På underside af krydsfiner, åbn. 5 På underside af krydsfiner, åbn. 6 På underside af krydsfiner, åbn. 7 På underside af krydsfiner, åbn. 1 På underside af krydsfiner, åbn. 4 Tag, underside af OSBplade Tag, underside af OSBplade Massiv forekomst * ~ 100 % Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ringe forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A31 Biologi (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A32 Gang (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A33 Gang (Grøn II) Underside af undertag Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A34 Venterum (Grøn II) Underside af undertag Moderat forekomst Ingen synlig skimmel A35 Læge (Grøn II) Underside af undertag Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A36 Fysik (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A37 Lærerværelse Ventilation indblæsning Moderat forekomst Ingen synlig skimmel * Der er påvist en dominerende skimmelsvampeslægt ** Der er påvist mere end en dominerende skimmelsvampeslægt Dyrkningssvaret for aftrykspladerne er vedlagt som bilag 5. Side 11 af 15

12 Bactiquant -test Vi bruger bactiquant -test til at undersøge om der er bakterievækst på konstruktionen. Følgende steder har vi taget bactiquant-test: B1 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 2 Ingen vækst Bacti-værdi = 1 B2 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 3 Ingen vækst Bacti-værdi = 3 B3 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 5 Ingen vækst Bacti-værdi = 6 B4 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 6 Ingen vækst Bacti-værdi = 9 B5 Lokale 106 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 7 Ingen vækst Bacti-værdi = 6 B6 Lokale 108 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 1 Ingen vækst Bacti-værdi = 12 B7 Lokale 110 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 4 Moderat vækst Bacti-værdi = 35 B8 Biologi (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 13 B9 Gang (Grøn II) Underside af undertag Massiv vækst Bacti-værdi = 446 B10 Gang (Grøn II) Underside af undertag Moderat vækst Bacti-værdi = 169 B11 Venterum (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 5 B12 Læge (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 3 B13 Fysik (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 0 Analysesvarene for bactiquant-testene er vedlagt som bilag 6. Vurdering og konklusion Undersøgelsen har vist, at der er et varierende omfang af skimmelvækst i tagrummene. Trods det varierende omfang, er der umiddelbart ikke en sammenhæng mellem skimmelsvamp i tagrummene, over rød -, blå og gul bygning og i tagkonstruktionen i grøn bygning, og helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens bygninger. Undersøgelsen har også vist, at de gentagende vandindtrængninger gennem tagkonstruktionen i Rød bygning skyldes en kombination af den lave taghældning, en relativt åben tagdækning og et udtjent undertag. Prøvesvarene Grøn bygning I Grøn bygning har vi udtaget 13 aftryksplader. Med de udtagne prøver har vi påvist ingen til ringe forekomst på 12 stk. og vi har påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvamp på én aftryksplade. Aftrykspladen med dominerende forekomst er med skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Vi vurderer at de påviste skimmelsvampe er forårsaget af en lokal vandskade ved tagnedløbet i fællesarealet. Der er udtaget 14 mycometer-test i Grøn bygning, hvoraf er 11 stk. påviser ingen skimmelvækst, 2 stk. men moderat skimmelvækst og én påviser massiv skimmelvækst. Mycameter-testen med massiv skimmelvækst er udtaget på et spær, hvor der lokalt var synlig skimmel. Vi udtog også 13 bactiquant-test i Grøn bygning. Vi har erfaring med at fugt- og vandskadede flade tage angribes af bakterievækst og vi har derfor, som supplement til mycometer-testene, udtaget bactquant-test i åbningerne. Side 12 af 15

13 Med analysesvarene har vi påvist 11 stk. med ingen bakterievækst, 1 er med moderat bakterievækst og 1 er med massiv bakterievækst. Prøven med massiv bakterievækst er taget i umiddelbar nærhed af mycometer-testen med massiv skimmelvækst. Ovenstående dokumenterer, at der ikke er noget generelt problem med skimmel eller bakterievækst i tagkonstruktionen i Grøn bygning. Vi gør opmærksom på at prøverne er udtaget stikprøvevis igennem åbninger, og derved ikke udelukker at der lokalt kan være vandskader i tagkonstruktionen. Blå bygning I Blå bygning udtog vi i alt 14 prøver, fordelt på 7 mycometer-test og 7 aftryklplader. Med de udtagne aftryksplader i Blå bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på alle 7 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Med mycometer-testene har vi påvist ingen skimmelvækst og moderat skimmelvækst på hhv. 3 stk. og 4 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp. Gul bygning I Gul bygning udtog vi i alt 12 prøver, fordelt på 6 mycometer-test og 6 aftryksplader. Med de udtagne aftryksplader i Gul bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på 5 ud af 6 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Med mycometer-testene har vi påvist ingen skimmelvækst og moderat skimmelvækst på hhv. 5 stk. og 1 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp. Rød bygning I Rød bygning udtog vi i alt 16 prøver, fordelt på 8 mycometer-test og 8 aftryklplader. Med de udtagne aftryksplader i Rød bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på alle 8 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampene Penicillium spp., Acremonium sp. og Gær, hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede. Med mycometer-testene har vi påvist hhv. ingen og moderat skimmelvækst på hhv. 5 stk. og 3 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp på konstruktionens overflader. Samlingssalen I samlingssalen udtog vi 4 prøver, hhv. 2 mycometer-test og 2 aftryksplader. Med prøverne har vi påvist ingen skimmelvækst og ingen til ringe forekomst af skimmelsporer. Helbredsmæssige risici Tagrummene forekommer velventilerede og et eventuelt overtryk i tagrummene vil ikke presse luften fra tagrummet ned i skolens lokaler, men luften vil blive ledt ud til det fri via ventilationsspalterne langs tagfoden og via ventilationsstudse i tagfladen. Vi vurderer, at der ikke er helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler, trods det synlige skimmelsvamp i Rød, Gul og Blå bygning. Ved ophold eller håndværksmæssige arbejder i selve tagrummene over rød -, blå og gul bygning kan der være tale om helbredsmæssig risici. Med baggrund i tabel fra By og Byg Anvisning 205, vurdering af helbredsrisici, se bilag 9, kan der være tale om middel risici for helbredsgener allerede ved kortvarigt ophold i tagrummene. Arbejder i tagrummene bør derfor udføres iført personlige værnemidler. Side 13 af 15

14 Vandindtrængninger (Blå, Gul og Rød bygning) Tagets hældning er 20, og den lave taghældning gør det muligt for vand fra tøsne og for fygesne at komme ind på undertaget. Den lave taghældning, kombineret med det relativt åbne tegltag, gør det også sandsynligt, at der kommer vand ind på undertaget når det regner og blæser. Det er undertaget, der i sidste ende sikrer tagets tæthed ved at beskytte mod sne og regn, som trænger ind under tagdækningen. Vi vurderer at undertagspladerne der ligger over Blå og Rød bygning ikke er egnet til den mængde vand, der trænger ind på dem. Undertagspladerne i Gul bygning er af en anden type og tilsyneladende mindre medtaget af vandindtrængninger. Producenten af pladeundertaget i Blå og Rød bygning er ukendt. Der er pladeundertage på markedet i dag, der egner sig til taghældninger ned til 18, dog under forudsætning af at producentanvisningen for tagdækningsmaterialet er fulgt. Iht. Murerfagets byggeblad fra 1991 og Tegl 36 (gældende) egner tegl sig til taghældninger ned til 25, se bilag 7. Da taghældningen er lavere end 25, vurderer vi, at der kommer mere regnvand og fygesne ind på undertaget end der ville gøre ved f.eks. 25 taghældning. Antal bindere og lægteafstanden (overlæggene af vingeteglene) er også medvirkende faktorer for, hvor meget sne og vand der kommer ind på undertaget. Mange af de bindere vi kunne se, var ikke monterede korrekt og overlæggene af vingeteglene vurderes at være i underkanten flere steder. På baggrund af undersøgelsen vurderer vi, at undertagspladerne i Blå og Rød bygning er udtjente og skal kasseres/skiftes. I modsat fald er der stor risiko for vandskader med skimmelvækst og angreb af trænedbrydende svampe til følge. Anbefaling På baggrund af vurderingen og konklusionen anbefaler vi én af følgende løsningsmuligheder for Blå og Rød bygning: Løsning A: demontering af tegltaget demontere lægterne (eventuelt kasseres) kassere det eksisterende undertag etablering af trædefast undertag med påsvejst pap montering afstandslister og lægter genmontere vingeteglene med ekstra fastøgelse/bindere og sikre et godt overlæg. Løsning B: kassere tegltaget demontere lægterne (eventuelt kasseres) kassere det eksisterende undertag montere nyt pladeundertag, som Huntonit montering afstandslister og lægter montere nyt tegltag, som falstagsten med ekstra fastøgelse/bindere. Vi anbefaler en af ovennævnte løsninger, idet at undertagspladerne er udtjent og der er stor risiko for vandskader via tagkonstruktionen. For Gul bygning anbefaler vi, at der løbende holdes øje med, om undertagspladernes tilstand forværres og om omfanget af synlig skimmel stiger. Afkastet fra tørretumbleren skal føres til det fri. Indtil afkastet etableres fraråder vi brug af tørretumbleren. Side 14 af 15

15 For Grøn bygning anbefaler vi at der tætnes omkring nedløbet i fællesarealet. Vi har umiddelbart ingen anbefaling til Samlingssalen. Generelt anbefaler vi, at Rolloskolen uformer en plan for drift og vedligehold, der følges. Skolen kan derved sikre at tagkonstruktionerne tilses f.eks. halvårligt og eventuelle skader repareres løbende. Vi gør opmærksom på at dette notat kun udtaler sig om tagene på Rolloskolen. Bilag 1. appendiks til dette notat 2. planskitse med prøvesvar fra mycometer-test og aftryksplader 3. planskitse med prøvesvar fra bactiquant-test 4. mycometer analysesvar fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS 5. dyrkningssvar fra Mikrobiologfirmaet Bøgh & Helstrup 6. bactiquant analysesvar fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS 7. uddrag fra Murerfagets byggeblad fra 1991 og Tegl byg-erfa blad Undertage Opbygning, maerialer og projektering 9. vurdering af helbredsrisici, rettelsesblad fra By og Byg anvisning 205. Side 15 af 15

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og 11. 24. oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten 54-56. Foto 2. Tag på Byporten 11.

Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og 11. 24. oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten 54-56. Foto 2. Tag på Byporten 11. Notat Ejerforeningen Byporten c/o Carten Uhre Byporten 28 2970 Hørsholm RAPPORTERING AF INDLEDENDE BESIGTIGELSE NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg.

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 15. marts 2013 519468_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Børnehuset Østerled 6, 9681 Ranum

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i lejemålet Margrethekær 7A, Roskilde

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i lejemålet Margrethekær 7A, Roskilde NOTAT Mikrobiel undersøgelse i lejemålet Margrethekær 7A, Roskilde Sag nr. 371-17 Notatet er udarbejdet den 4. juli 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_17 Rekvirent Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde.

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Silkeborg Kommune Att.: Grethe Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 1. februar 2010 AHP/hbs Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Efter aftale med Grethe Larsen har Byggeri den 18. januar

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere