NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe"

Transkript

1 NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS.

2 Rekvirent Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Baggrund Faxe Kommune har henvendt sig på baggrund af, at der er påvist skimmelsvamp i tagrummet over Rød bygning og fordi, at enkelte medarbejdere på skolen har klaget over gener når de er på skolen. Rød bygning har også i årenes løb haft mange vandindtrængninger/vandskader fra tagkonstruktionen. Formål Formålet er at undersøge tagrummene i rød -, blå og gul bygning og tagkonstruktionen i grøn bygning for skimmelsvamp og at få afklaret de helbredsmæssige risici der måtte være i forbindelse med angreb af skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Formålet med undersøgelsen er også, at finde årsagen til de gentagende vandindtrængninger gennem taget i Rød bygning. Ejendommen og relevante fakta for undersøgelsen Rolloskolens bygninger er opført ad flere omgange, den ældste del er Grøn bygning I og II, som er fra I starten af 1990 erne er skolens areal udvidet med Blå bygning fra 1991, Gul bygning i 1993 og Rød bygning 1995, og i 2004 er skolen yderligere udvidet med en samligssal. Rolloskolens samlede grundplan er på ca m 2. Undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget henholdsvis den 3., 4. og 9. januar 2009 af bygningsingeniørerne Lotte Pia Uttrup, Casper R. Norling, Ulrich Kaarsgaard og Simona Dalsgaard, alle fra firmaet Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Typer af tagkonstruktioner: Grøn bygning, fra 1980: Grøn bygning er med fladt tag over fordelingsgangene (midten) og pulttage over klasselokalerne. Pulttagene over klasselokalerne (med ensidigt fald på 20 ) er opbygget som følger (set oppe fra): røde vingetegl undertag af sort plast dug luft/ventilationsspalte (mellem 50 og 75 mm) isolering (ca. 200 mm) dampspærre (transparent plast) forskallingsbrædder træbeton. Tagkonstruktionen over Grøn bygning er undersøgt igennem åbninger indefra. Side 2 af 15

3 I åbningerne i pulttagene kunne vi generelt ikke se synlig skimmelsvamp, materialerne var umiddelbart uden forhøjet fugt og ventilationsspalten mellem isoleringen og undertaget virkede velventileret. Lokalt i 2 ud af 13 åbninger kunne vi se misfarvninger i åbningerne, men også her var materialerne uden forhøjet fugt. Isolering, dampspærre (transparent plast), forskallingsbrædder og træbeton. Undertag af sort plast dug, luft/ventilationsspalte (mellem 50 og 75 mm) og isolering (ca. 200 mm). Gangene/fællesarealerne mellem pulttagene er med flade tage og er opbygget som følger (set oppe fra): tagpap* krydsfiner ventilationsspalte (ca mm) vindpap isolering (ca. 200 mm) alukraft forskallingsbrædder træbeton. * I forbindelse med undersøgelsen fik vi oplyst, at der kort tid efter ibrugtagning af Grøn bygning blev lagt yderligere et lag isolering, krydsfiner og tagpap på de flade tage. Dette pga. gentagende vandindtrængninger. I åbningerne i de flade tage kunne vi ikke se misfarvninger af skimmel og der var generelt ingen forhøjet fugt. Lokalt i åbningen ca. 25 cm fra tagnedløbet i fællesarealet, kunne vi måle lettere forhøjet fugt. Dampspærre (alukraft), forskallingsbrædder og træbeton. Krydsfiner uden synlig skimmel, uden muglugt og ingen forhøjet fugt. Side 3 af 15

4 I Grøn bygning udtog vi i alt 40 prøver, fordelt på 14 mycometer-test, 13 aftryklplader og 13 bactiquanttest. Vi bruger mycometer-test til at undersøge om der er skimmelvækst på konstruktionen, vi bruger aftryksplader til at bestemme, hvilke og hvor mange sporer fra forskellige skimmelsvampearter der var på undersøgelsestidspunktet. Bactiquant-test bruger vi til at undersøge om der er bakterievækst på konstruktionen. Blå bygning, fra 1991: Blå bygning har et pagodetag med et ovenlys i tagryggens længde. Tagkonstruktionens tagrum er med skrå gitterspær og lofterne i lokalerne følger de skrå spær. Tagkonstruktionen set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) undertag af 3-4 mm træfiberplade (ukendt type). Tagets hældning er ifølge det udleverede tegningsmateriale 20. Undertaget (og tagrummet) ventileres fra tagfoden og via ventilationsstudse, der er placeret ved hvert spær, hhv. midt på tagfladen og oppe ved ovenlyset. Ventilationsstudsene har en diameter på ca. 7 cm. Undertaget virkede generelt medtaget og deformeret af gentagende opfugtninger. Der er også områder, hvor undertaget er med synlig skimmel i hele spærfaget (anslået til ca. 60 m 2 ). Spærene var generelt uden synlig skimmel og generelt uden forhøjet fugt. Nogle undertagsplader var løse og delvist faldet ned. Over de løse plader kunne vi se lægningen af vingeteglene. De bindere vi kunne se var ikke monteret/fastgjort omkring lægten og der var umiddelbart ikke monteret flere bindere end minimum (minimum hver 3. tegl iht. Højslev Tegl). Mellem hver teglstensrække kunne vi se dagslyset. Skjolder på undertaget. Undertag med synlig skimmel. Side 4 af 15

5 Binderne er ikke fastgjort omkring lægterne og der ses dagslys mellem alle rækkerne. Binderne er ikke fastgjort omkring lægterne og der ses dagslys mellem alle rækkerne. I Blå bygning udtog vi i alt 14 prøver, fordelt på 7 mycometer-test og 7 aftryksplader. Gul bygning, fra 1993: Tagkonstruktionen over Gul bygning består af flere sammenbyggede tagflader. Tagkonstruktionen er delvist opbygget som tagkonstruktionen i Blå bygning (se ovenstående beskrivelse af Blå bygning) og er delvist opbygget med vandrette gitterspær, hvor tagkonstruktionen ventileres ved kip. Tagkonstruktionen over Gul bygning, set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) undertag af 3-4 mm træfiberplade (type: Sorte Sara). Tagets hældning er, ifølge det udleverede tegningsmateriale 20. Spærene var generelt uden forhøjet fugt og undertaget var generelt uden synlig skimmel. Enkelte undertagsplader var deformerede og skadet af gentagende opfugtning, og med synlig skimmel. Der var umiddelbart ingen undertagsplader, der var faldet ned. Oven over hjemkundskabslokalet kunne vi se, at afkastet fra en tørretumbler var ført til tagrummet, og ikke videre til det fri. Isoleringen omkring afkastet var fjernet. Isoleringen var også andre steder i tagrummet fjernet lokalt. Det kunne se ud som om at isoleringen var fjernet for at man kunne komme til at arbejde, og ikke lagt på plads efterfølgende. Gennemføringerne af ventilationskanalerne der var ført fra tagrummet og til det fri, var flere steder udført uden krave eller trædefast undertag. Side 5 af 15

6 Repræsentativt undertaget over Gul bygning. Ventilation ved tagryg i Gul bygning. Undertagsplade med synlig skimmel. Afkast fra tørretumbler ført til tagrummet. Isoleringen er fjernet omkring afkastet. Gennemgøring gennem undertag uden krave eller trædefast undertag. Isoleringen er fjernet fra arbejdsområdet og lå henkastet i nærheden. I Gul bygning udtog vi i alt 12 prøver, fordelt på 6 mycometer-test og 6 aftryklplader. Rød bygning, fra 1995: Tagkonstruktionen over Rød bygning er opbygget som i Blå bygning med pagodetag med et ovenlys i tagryggenslængde og skrå gitterspær i tagrummet. Tagkonstruktionen set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) Side 6 af 15

7 undertag af 3-4 mm træfiberplade (ukendt type). Tagets hældning er 20. Undertaget i Rød bygning var generelt medtaget og bar præg af at pladerne gentagende gange var blevet opblødt/opfugtede. Der var flere af undertagspladerne, der var faldet ned. De steder, hvor undertaget var faldet ned og efterfølgende forsøgt repareret, var reparationerne typisk udført med banevare, der ikke egnede sig til formålet. Undertaget var flere steder med synlig skimmel (i et omfang anslået til ca. 60 %). Flere af spærene over Rød bygning var med hvidlige overflader. Spærene var generelt uden forhøjet fugt. Undertaget (og tagrummet) ventileres som i Blå bygning, fra tagfoden og via ventilationsstudse, der er placeret ved hvert spær, hhv. midt på tagfladen og oppe ved ovenlyset. Ventilationsstudsene har en diameter på ca. 7 cm. Vingeteglene er umiddelbart monteret med bindere på 2 af 5 sten, og binderne var umiddelbart fastgjort omkring lægterne. Undertagspladen er faldet ned og hullet er forsøgt repareret med en Tyvekdug. Undertaget har revet sig løs i den ene side. Billede taget op igennem en venilationsstuds, hvor man kan se lys ved samlingerne af vingeteglene. Teglstenene og bindere over Rød bygning. I Rød bygning udtog vi i alt 16 prøver, fordelt på 8 mycometer-test og 8 aftryksplader. Side 7 af 15

8 Samlingssalen, fra 2004: Taget over Samlingssalen er opbygget (set oppe fra): røde vingetegl OSB-plade undertag ventilationsspalte, max 45 mm isolering, 240 mm dampspær, plast forskalling gipsloft. Tagets hældning er ifølge det udleverede tegningsmateriale 25. Tagkonstruktionen over samlingssalen er undersøgt indefra, igennem to stikprøve åbninger. I åbningerne kunne vi ikke se synlig skimmel og der var ingen forhøjet fugt i undertaget, lægterne eller spærene. Og ventilationsspalten mellem OSB-pladen og isoleringen virkede umiddelbart velventileret. I åbningerne i samlingssalen har vi udtaget i alt 4 prøver, 2 mycometer-test og 2 aftryksplader. Ingen skjolder, synlig skimmel eller andre indikationer om fugtproblemer. Ingen skjolder, synlig skimmel eller andre indikationer om fugtproblemer. Tagene set ude fra Tagkonstruktion over Grøn bygning. Tagkonstruktion over Rød og Blå bygning. Side 8 af 15

9 Tagkonstruktion over Gul bygning består at flere sammenbyggede tage Tagkonstruktion over samlingssalen. Vi har udtaget 86 prøver, hhv. 36 mycometer-test, 37 aftryksplader og 13 bactiquant-test. Prøverne er udtaget på repræsentativt misfarvede overflader og på overflader med synlig skimmel. Prøvesvarene er skitserede på bilag 2 og bilag 3. Måleinstrumenter, der er anvendt ved undersøgelsen, er beskrevet i appendiks, bilag 1. Mikrobielle prøver Undersøgelsesmetoden og grænseværdierne for prøverne er beskrevet i appendiks, bilag 1. Mycometer-test Vi bruger mycometer-test til at undersøge om der er skimmelvækst på konstruktionen. Følgende steder har vi taget mycometer-test: Test nr. Rum Konstruktionsdel Analysesvar Bemærkninger M1 Tagrum (Rød) Spær mod øst, over lokale 410 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M2 Tagrum (Rød) Spær mod syd, over lokale 406 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 437 M3 Tagrum (Rød) Undertag mod syd, over lokale 403 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 150 M4 Tagrum (Rød) Spær mod syd, over lokale 402 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 0 M5 Tagrum (Rød) Undertag syd/vest hjørne, over lokale 400 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M6 Tagrum (Rød) Spær mod nord, over lokale 419 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M7 Tagrum (Rød) Undertag mod nord, over Data A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M8 Tagrum (Rød) Spær mod nord, over lokale 413 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M9 Tagrum (Blå) Spær mod øst, over lokale 212 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M10 Tagrum (Blå) Undertag mod øst, over lokale 214 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 83 M11 Tagrum (Blå) Spær mod øst, over lokale 215 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 68 M12 Tagrum (Blå) Spær mod syd/ vest hjørne, over lokale 200 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 50 M13 Tagrum (Blå) Spær mod vest, over lokale 204 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M14 Tagrum (Blå) Undertag mod vest, over lokale 205 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M15 Tagrum (Blå) Undertag mod nord, over gang B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 45 Side 9 af 15

10 M16 Tagrum (Gul) Spær mod nord, over Data A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M17 M18 M19 Tagrum (Gul) Tagrum (Gul) Tagrum (Gul) Spær mod nord/vest, over lokale 314 Undertag mod øst, over lokale 315 Spær mod syd/vest, over lokale 3?? A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 13 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 2 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M20 Tagrum (Gul) Spær mod vest, over bibliotek A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M21 Tagrum (Gul) Undertag mod nord, over bibliotek B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 137 M22 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 2 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M23 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 3 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M24 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 5 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M25 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 6 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M26 Lokale 106 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 7 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 328 M27 Lokale 108 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 1 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M28 Lokale 110 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 4 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M29 Samlingssal Tag, underside af OSB-plade A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M30 Samlingssal Tag, underside af OSB-plade A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M31 Biologi (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M32 Gang (Grøn II) Underside af krydsfiner A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 1 M32a Gang (Grøn II) På spær, åbning 2 C = Massiv skimmelvækst Myco-værdi = 595 M33 Gang (Grøn II) Underside af krydsfiner A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M34 Venterum (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M35 Læge (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M36 Fysik (Grøn II) Underside af undertag B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 76 Analysesvarene for mycometer-testene er vedlagt som bilag 4. Aftryksplader Vi bruger aftryksplader til at bestemme, hvilke og hvor mange, skimmelsvampearter der var på undersøgelsestidspunktet. Følgende steder har vi taget aftryksplader: Plade nr. Rum Konstruktionsdel Dyrkningssvar Andel fugtskadesvamp e Bemærkninger A1 Tagrum (Rød) Undertag mod øst Massiv forekomst* ~ 100 % Synlig skimmel A2 Tagrum (Rød) Undertag mod syd Massiv forekomst * ~ 100 % Lidt synlig skimmel A3 Tagrum (Rød) Undertag mod syd Massiv forekomst * ~ 100 % Hvidlige skjolder A4 Tagrum (Rød) Spær mod syd Massiv forekomst ** ~ 100 % Hvid overflade A5 Tagrum (Rød) Undertag mod syd/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Pænt undertag A6 Tagrum (Rød) Spær mod nord Massiv forekomst ** ~ 100 % Hvidligt A7 Tagrum (Rød) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt Side 10 af 15

11 A8 Tagrum (Rød) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A9 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A10 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A11 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Synlig skimmel A12 Tagrum (Blå) Spær mod syd/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Hvidligt A13 Tagrum (Blå) Spær mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Synligskimmel A14 Tagrum (Blå) Undertag mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A15 Tagrum (Blå) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Skjold A16 Tagrum (Gul) Undertag mod nort Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A17 Tagrum (Gul) Undertag mod nord/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Hvid synlig skimmel A18 Tagrum (Gul) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Skjolder A19 Tagrum (Gul) Spær mod syd/vest Ringe forekomst Hvidligt A20 Tagrum (Gul) Undertag mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Ved synlig skimmel A21 Tagrum (Gul) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Synlig skimmel A22 Fællesrum (Grøn I) A23 Fællesrum (Grøn I) A24 Fællesrum (Grøn I) A25 Fællesrum (Grøn I) A26 Lokale 106 (Grøn I) A27 Lokale 108 (Grøn I) A28 Lokale 110 (Grøn I) A29 Samlingssal A30 Samlingssal På underside af krydsfiner, åbn. 2 På underside af krydsfiner, åbn. 3 På underside af krydsfiner, åbn. 5 På underside af krydsfiner, åbn. 6 På underside af krydsfiner, åbn. 7 På underside af krydsfiner, åbn. 1 På underside af krydsfiner, åbn. 4 Tag, underside af OSBplade Tag, underside af OSBplade Massiv forekomst * ~ 100 % Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ringe forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A31 Biologi (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A32 Gang (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A33 Gang (Grøn II) Underside af undertag Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A34 Venterum (Grøn II) Underside af undertag Moderat forekomst Ingen synlig skimmel A35 Læge (Grøn II) Underside af undertag Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A36 Fysik (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A37 Lærerværelse Ventilation indblæsning Moderat forekomst Ingen synlig skimmel * Der er påvist en dominerende skimmelsvampeslægt ** Der er påvist mere end en dominerende skimmelsvampeslægt Dyrkningssvaret for aftrykspladerne er vedlagt som bilag 5. Side 11 af 15

12 Bactiquant -test Vi bruger bactiquant -test til at undersøge om der er bakterievækst på konstruktionen. Følgende steder har vi taget bactiquant-test: B1 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 2 Ingen vækst Bacti-værdi = 1 B2 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 3 Ingen vækst Bacti-værdi = 3 B3 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 5 Ingen vækst Bacti-værdi = 6 B4 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 6 Ingen vækst Bacti-værdi = 9 B5 Lokale 106 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 7 Ingen vækst Bacti-værdi = 6 B6 Lokale 108 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 1 Ingen vækst Bacti-værdi = 12 B7 Lokale 110 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 4 Moderat vækst Bacti-værdi = 35 B8 Biologi (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 13 B9 Gang (Grøn II) Underside af undertag Massiv vækst Bacti-værdi = 446 B10 Gang (Grøn II) Underside af undertag Moderat vækst Bacti-værdi = 169 B11 Venterum (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 5 B12 Læge (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 3 B13 Fysik (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 0 Analysesvarene for bactiquant-testene er vedlagt som bilag 6. Vurdering og konklusion Undersøgelsen har vist, at der er et varierende omfang af skimmelvækst i tagrummene. Trods det varierende omfang, er der umiddelbart ikke en sammenhæng mellem skimmelsvamp i tagrummene, over rød -, blå og gul bygning og i tagkonstruktionen i grøn bygning, og helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens bygninger. Undersøgelsen har også vist, at de gentagende vandindtrængninger gennem tagkonstruktionen i Rød bygning skyldes en kombination af den lave taghældning, en relativt åben tagdækning og et udtjent undertag. Prøvesvarene Grøn bygning I Grøn bygning har vi udtaget 13 aftryksplader. Med de udtagne prøver har vi påvist ingen til ringe forekomst på 12 stk. og vi har påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvamp på én aftryksplade. Aftrykspladen med dominerende forekomst er med skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Vi vurderer at de påviste skimmelsvampe er forårsaget af en lokal vandskade ved tagnedløbet i fællesarealet. Der er udtaget 14 mycometer-test i Grøn bygning, hvoraf er 11 stk. påviser ingen skimmelvækst, 2 stk. men moderat skimmelvækst og én påviser massiv skimmelvækst. Mycameter-testen med massiv skimmelvækst er udtaget på et spær, hvor der lokalt var synlig skimmel. Vi udtog også 13 bactiquant-test i Grøn bygning. Vi har erfaring med at fugt- og vandskadede flade tage angribes af bakterievækst og vi har derfor, som supplement til mycometer-testene, udtaget bactquant-test i åbningerne. Side 12 af 15

13 Med analysesvarene har vi påvist 11 stk. med ingen bakterievækst, 1 er med moderat bakterievækst og 1 er med massiv bakterievækst. Prøven med massiv bakterievækst er taget i umiddelbar nærhed af mycometer-testen med massiv skimmelvækst. Ovenstående dokumenterer, at der ikke er noget generelt problem med skimmel eller bakterievækst i tagkonstruktionen i Grøn bygning. Vi gør opmærksom på at prøverne er udtaget stikprøvevis igennem åbninger, og derved ikke udelukker at der lokalt kan være vandskader i tagkonstruktionen. Blå bygning I Blå bygning udtog vi i alt 14 prøver, fordelt på 7 mycometer-test og 7 aftryklplader. Med de udtagne aftryksplader i Blå bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på alle 7 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Med mycometer-testene har vi påvist ingen skimmelvækst og moderat skimmelvækst på hhv. 3 stk. og 4 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp. Gul bygning I Gul bygning udtog vi i alt 12 prøver, fordelt på 6 mycometer-test og 6 aftryksplader. Med de udtagne aftryksplader i Gul bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på 5 ud af 6 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Med mycometer-testene har vi påvist ingen skimmelvækst og moderat skimmelvækst på hhv. 5 stk. og 1 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp. Rød bygning I Rød bygning udtog vi i alt 16 prøver, fordelt på 8 mycometer-test og 8 aftryklplader. Med de udtagne aftryksplader i Rød bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på alle 8 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampene Penicillium spp., Acremonium sp. og Gær, hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede. Med mycometer-testene har vi påvist hhv. ingen og moderat skimmelvækst på hhv. 5 stk. og 3 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp på konstruktionens overflader. Samlingssalen I samlingssalen udtog vi 4 prøver, hhv. 2 mycometer-test og 2 aftryksplader. Med prøverne har vi påvist ingen skimmelvækst og ingen til ringe forekomst af skimmelsporer. Helbredsmæssige risici Tagrummene forekommer velventilerede og et eventuelt overtryk i tagrummene vil ikke presse luften fra tagrummet ned i skolens lokaler, men luften vil blive ledt ud til det fri via ventilationsspalterne langs tagfoden og via ventilationsstudse i tagfladen. Vi vurderer, at der ikke er helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler, trods det synlige skimmelsvamp i Rød, Gul og Blå bygning. Ved ophold eller håndværksmæssige arbejder i selve tagrummene over rød -, blå og gul bygning kan der være tale om helbredsmæssig risici. Med baggrund i tabel fra By og Byg Anvisning 205, vurdering af helbredsrisici, se bilag 9, kan der være tale om middel risici for helbredsgener allerede ved kortvarigt ophold i tagrummene. Arbejder i tagrummene bør derfor udføres iført personlige værnemidler. Side 13 af 15

14 Vandindtrængninger (Blå, Gul og Rød bygning) Tagets hældning er 20, og den lave taghældning gør det muligt for vand fra tøsne og for fygesne at komme ind på undertaget. Den lave taghældning, kombineret med det relativt åbne tegltag, gør det også sandsynligt, at der kommer vand ind på undertaget når det regner og blæser. Det er undertaget, der i sidste ende sikrer tagets tæthed ved at beskytte mod sne og regn, som trænger ind under tagdækningen. Vi vurderer at undertagspladerne der ligger over Blå og Rød bygning ikke er egnet til den mængde vand, der trænger ind på dem. Undertagspladerne i Gul bygning er af en anden type og tilsyneladende mindre medtaget af vandindtrængninger. Producenten af pladeundertaget i Blå og Rød bygning er ukendt. Der er pladeundertage på markedet i dag, der egner sig til taghældninger ned til 18, dog under forudsætning af at producentanvisningen for tagdækningsmaterialet er fulgt. Iht. Murerfagets byggeblad fra 1991 og Tegl 36 (gældende) egner tegl sig til taghældninger ned til 25, se bilag 7. Da taghældningen er lavere end 25, vurderer vi, at der kommer mere regnvand og fygesne ind på undertaget end der ville gøre ved f.eks. 25 taghældning. Antal bindere og lægteafstanden (overlæggene af vingeteglene) er også medvirkende faktorer for, hvor meget sne og vand der kommer ind på undertaget. Mange af de bindere vi kunne se, var ikke monterede korrekt og overlæggene af vingeteglene vurderes at være i underkanten flere steder. På baggrund af undersøgelsen vurderer vi, at undertagspladerne i Blå og Rød bygning er udtjente og skal kasseres/skiftes. I modsat fald er der stor risiko for vandskader med skimmelvækst og angreb af trænedbrydende svampe til følge. Anbefaling På baggrund af vurderingen og konklusionen anbefaler vi én af følgende løsningsmuligheder for Blå og Rød bygning: Løsning A: demontering af tegltaget demontere lægterne (eventuelt kasseres) kassere det eksisterende undertag etablering af trædefast undertag med påsvejst pap montering afstandslister og lægter genmontere vingeteglene med ekstra fastøgelse/bindere og sikre et godt overlæg. Løsning B: kassere tegltaget demontere lægterne (eventuelt kasseres) kassere det eksisterende undertag montere nyt pladeundertag, som Huntonit montering afstandslister og lægter montere nyt tegltag, som falstagsten med ekstra fastøgelse/bindere. Vi anbefaler en af ovennævnte løsninger, idet at undertagspladerne er udtjent og der er stor risiko for vandskader via tagkonstruktionen. For Gul bygning anbefaler vi, at der løbende holdes øje med, om undertagspladernes tilstand forværres og om omfanget af synlig skimmel stiger. Afkastet fra tørretumbleren skal føres til det fri. Indtil afkastet etableres fraråder vi brug af tørretumbleren. Side 14 af 15

15 For Grøn bygning anbefaler vi at der tætnes omkring nedløbet i fællesarealet. Vi har umiddelbart ingen anbefaling til Samlingssalen. Generelt anbefaler vi, at Rolloskolen uformer en plan for drift og vedligehold, der følges. Skolen kan derved sikre at tagkonstruktionerne tilses f.eks. halvårligt og eventuelle skader repareres løbende. Vi gør opmærksom på at dette notat kun udtaler sig om tagene på Rolloskolen. Bilag 1. appendiks til dette notat 2. planskitse med prøvesvar fra mycometer-test og aftryksplader 3. planskitse med prøvesvar fra bactiquant-test 4. mycometer analysesvar fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS 5. dyrkningssvar fra Mikrobiologfirmaet Bøgh & Helstrup 6. bactiquant analysesvar fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS 7. uddrag fra Murerfagets byggeblad fra 1991 og Tegl byg-erfa blad Undertage Opbygning, maerialer og projektering 9. vurdering af helbredsrisici, rettelsesblad fra By og Byg anvisning 205. Side 15 af 15

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted Sag nr. 296-28 Notatet er udarbejdet den 26. november 2014 af Lotte Pia Uttrup. Sag 296_28 Rekvirent Ringsted Kommune, Rønnedevej 9, 4100

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og 11. 24. oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten 54-56. Foto 2. Tag på Byporten 11.

Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og 11. 24. oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten 54-56. Foto 2. Tag på Byporten 11. Notat Ejerforeningen Byporten c/o Carten Uhre Byporten 28 2970 Hørsholm RAPPORTERING AF INDLEDENDE BESIGTIGELSE NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg.

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 15. marts 2013 519468_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Børnehuset Østerled 6, 9681 Ranum

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere