Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger"

Transkript

1 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af skimmelsvampevækst i bygninger kræver en forudgående undersøgelse. Anvisningen gennemgår en metode til at gennemføre en sådan tilstandsundersøgelse af fugt og skimmelsvampevækst i bygninger. Anvisningen indeholder bl.a. en række checkskemaer til praktisk brug ved undersøgelsen, samt en vejledning i, hvordan man kan foretage den sundhedsmæssig og bygningsteknisk vurdering af undersøgelsens resultater. Desuden beskrives baggrunden for at vækst af skimmelsvampe opstår i bygninger, og der gives en oversigt over årsager til at væksten opstår. ISBN ISSN By og Byg Anvisning 204 anv204om.indd , 14:18:39

2

3 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003

4 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Serietitel By og Byg Anvisning 204 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2003 Forfatter Ole Valbjørn Redaktion Gusta Clasen Sprog Dansk Sidetal 132 Litteraturhenvisninger Side English summary Side Emneord Skimmelsvampe, fugt, bygningsundersøgelser, sundhedsrisici, indeklima, ventilation ISBN ISSN Pris Kr. 275,00 inkl. 25 pct. moms Tekstbehandling Winnie Larsen, Yelva Jensen Tegninger Ove Nesdam Omslag Suzanne Gravesen Tryk Nørhaven Book Udgiver By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut, P.O. Box 119, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (2003) E-bog ISBN Pris Kr. 206,25 inkl. 25 pct. moms

5 Indhold Forord... 7 Sammenfatning... 8 Introduktion: Skimmelsvampe i bygninger og deres betydning for sundheden Under hvilke forhold kan skimmelsvampe vokse? Hvordan udsættes personer for skimmelsvampe? Hvilken betydning har skimmelsvampe for sundheden? Konklusion om skimmelsvampe Tilstandsundersøgelse af en bygnings fugtforhold og skimmelsvampevækst Planlægning af tilstandsundersøgelsen Den praktiske gennemførelse af undersøgelsen Hjælpemidler til en tilstandsundersøgelse Beskyttelse mod eksponering for skimmelsvampe Årsager til vækst af skimmelsvampe i bygninger Materialernes tilstand og vækstforhold Konstruktioner med risiko for fugtskader Checkliste vedrørende årsager til lugt, fugt og mug i en bygning 35 Måling af temperatur og fugt Oversigt over instrumenter og metoder Måling af temperatur Måling af fugt i indeluften og i hulrum Måling af fugt i materialer Drænforhold og grundens fugtighed Måling af ventilation og luftoverførsel Oversigt over instrumenter og metoder Målinger af volumenstrøm Målinger af den samlede ventilation og luftoverførsel Måling af skimmelsvampe og deres vækst Hvornår er det relevant at måle på væksten af skimmelsvampe? 57 Generelt om måling og analyse Skimmelsvampe på eller i materialer Skimmelsvampe i støv Andre mikroorganismer og allergener Vurdering af fugtens betydning for væksten af skimmelsvampe Materialefugtens betydning Materialernes modstandsdygtighed overfor vækst

6 6 Eksempler på beregning af kritisk fugtighed i konstruktioner Hvornår er luftfugtigheden for høj? Ventilation og brugervaners betydning for vækst Vurdering af skimmelsvampevækst og dens betydning for sundheden Skimmelsvampe og deres voksesteder Eksponering for skimmelsvampe Eksponeringens specifikke styrke Legionella i luftbefugtningsanlæg og vandinstallationer Samlet vurdering af fugt og vækst af skimmelsvampe Summary Litteratur Bilag A: Skemaer til en tilstandsundersøgelse Oversigt over skemaer: Skema 1: Bygningsbeskrivelse Skema 1, side Skema 2: Interview om tilstand, anvendelse og eventuelle problemer Skema 3: Besigtigelse af en bygnings udvendige vedligholdelsestilstand Skema 4: Besigtigelse af en bygnings tagrum Skema 5: Besigtigelse af en bygnings kælder, krybekælder og dæk Skema 6: Besigtigelse af en bygnings installationer Skema 7: Besigtigelse af en bygnings vådrum Skema 8: Besigtigelse af fugt og skimmel i bygningens rum, gangarealer o.l Skema 9: Oversigt over resultater af bygningens og installationernes tilstand vedrørende fugt og skimmelsvamp (eksklusive opholdsrum) Skema 10: Oversigt over resultater fra opholdsrum med fugt og skimmelsvampe Skema 11: Oversigt over undersøgte rum uden fugt, skimmel eller lugt af mug Skema 12: Samlet vurdering af fugt, skimmelsvampe, eksponering og sundhedsmæssig betydning Skema 12, side 2: Stikordsregister

7 Forord Fugt og skimmelsvampe er ødelæggende for bygninger og kan være sundhedsskadelige for brugerne. Det er derfor vigtigt at have kendskab til, hvordan man kan undersøge, om der er vækst af skimmelsvampe i en bygning eller der forekommer forhold, som kan forårsage eller fremme fugt og skimmelsvampevækst. Denne anvisning beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelsvampevækst. Anvisningen er udarbejdet som en del af forskningsprogrammet Skimmelsvampe i Bygninger, Forskningsprogrammet har modtaget støtte fra: Arbejdsministeriet (nu Beskæftigelsesministeriet), Arbejdstilsynet, By- og Boligministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet), Forskningsministeriet (nu Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling), Forskningsministeriets Byggedirektorat (nu Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger), Forsvarets Bygningstjeneste, Grundejernes Investeringsfond, Fonden Realdanmark, Forsikring og Pension, Birch & Krogboe samt Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond. Boligselskabernes Landsforening har støttet udgivelsen af pjecer. Følgende deltagere i forskningsprogrammet takkes hermed for bidrag, ideer, nye data og kommentarer til anvisningen: Eva B. Møller, Birch & Krogboe; Mikael Østergaard Hansen, Østergaard bygge- og indeklimateknik a/s; Hans Kragh og Kurt Hansen, Rambøll; Klaus Nielsen, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma; Jens Brendstrup og Anne Abildgaard, Cowi; Lisbeth Larsen og Anne Pia Koch, Teknologisk Institut; Morten Reeslev, Københavns Universitet; Kristian Fog Nielsen, Biocentrum-DTU. Og fra By og Byg: Peter A. Nielsen, Suzanne Gravesen, Søren Skibstrup Eriksen, Morten Hjorslev Hansen og Ernst Jan de Place Hansen. Vedrørende skimmelrenovering henvises der til By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (Koch & Nielsen, 2003). By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for Energi og Indeklima Januar 2003 Erik Christophersen Forskningschef 7

8 Sammenfatning Anvisningen beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelsvampevækst. Den henvender sig primært til fagfolk, som har erfaring med bygningsundersøgelser. For andre, der bliver involveret i at gennemføre eller følge en undersøgelse af skimmelsvampe i en bygning, giver anvisningen en god baggrund til at kunne vurdere de fundne resultater og konklusioner. Anvisningen indledes med en introduktion om skimmelsvampe og de helbredsmæssige virkninger, som skimmelsvampene kan have for personer, der udsættes for dem. Dernæst gennemgår anvisningen, hvordan en tilstandsundersøgelse af en bygning med henblik på fugt og skimmelsvampevækst kan gennemføres. Til hjælp er der udviklet en række hjælpeskemaer, tabeller og en checkliste, som kan bruges dels under selve tilstandsundersøgelsen og dels ved den efterfølgende vurdering. Hjælpeskemaerne og vurderingsskemaet fremgår af et appendiks og kan downloades fra nettet på I forbindelse med denne del af anvisningen indgår desuden vejledning i, hvordan undersøgeren ved undersøgelsen skal sørge for beskyttelse af sig selv og personer, der opholder sig i bygningen. Anvisningen gennemgår målemetoder til måling og prøvetagning af bl.a. fugt og skimmelsvampevækst i materialer og i luften samt nødvendige oplysninger om metoder til at bedømme, om der er tilstrækkelig ventilation til at fjerne brugsfugt og til at undersøge, om der er risiko for infiltration af luft fra konstruktioner med skimmelvækst til opholdsrum. Der er lagt vægt på at forsyne læseren med de nødvendige oplysninger til at vurdere undersøgelsens måle- og analyseresultater. Der er blandt andet listet en række erfaringstal og vurderingskriterier, som kan bruges til den efterfølgende vurdering af måleresultaterne. Til denne samlede vurdering er der udarbejdet fire oversigtsskemaer, med hvilke man kan få hjælp til at bedømme risikoen for vækst og for sundhedsmæssige effekter. Ved hjælp af anvisningens forskellige værktøjer vil bygningsundersøgeren med stor sikkerhed kunne pege på årsager til problemer og etablere et beslutningsgrundlag for at løse fugtproblemerne og renovere (sanere) for skimmelsvampe i den undersøgte bygning. Resultaterne af den samlede undersøgelse vil desuden også kunne tjene til at vurdere den sundhedsmæssige betydning af skimmelsvampevækst i en bygning, herunder om det vil være nødvendigt at etablere midlertidige foranstaltninger. 8

9 Anvisningen sluttes med en omfattende litteraturliste, herunder henvisning til BYG-ERFA erfaringsblade, der indeholder specifikke løsninger på fugt og skimmelsvampeskader i forskellige bygningsdele og konstruktioner. Desuden indgår der et detaljeret stikordsregister. 9

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation. Gode råd i projekteringsfasen

By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation. Gode råd i projekteringsfasen By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation Gode råd i projekteringsfasen Lavt elforbrug til ventilation Gode råd i projekteringsfasen Lennart Jagemar Niels C. Bergsøe By og Byg Resultater

Læs mere

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere