Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Svampeinfektioner. September 2009"

Transkript

1 Instruksbog Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September 2011 Screening for aspergillus galactomanan antigen (AGA) Galactomannan er et polysaccarid, som secerneres fra og er adhærent til aspergillushyfer. AGA udført på serum kan anvendes som screening for invasiv aspergillisinfektion (IA). Analysen er en ELISA og udføres på Seruminstitutet. Med anvendelse af en værdi på >0.5 som definition på positivitet er sensitiviteten for IA ca. 80 % og specificiteten %. Falske negative resultater ses hos patienter, som er i behandling med svampemidler med aktivitet overfor aspergillus. Falske positive resultater ses især efter myeloablativ konditionering hos patienter med gastrointestinal GVH, svær mucositis og neutropeni. Endvidere kan behandling med tazocin eller bioclavid give falsk positivt resultat (dog sjældent værdier> 0,7). Generelt er den positive prædiktive værdi af et positivt AGA fund ringere tidligt (< 100 dage efter HCT) sammenlignet med sent (> 100 dage) efter HCT. Derfor påbegyndes screening først efter anslag, som angivet i nedenstående tabel. AGA-måling: 3 ml sendes i tørglas til SSI. Konditionering Før HCT Dag Dag >60 Myeloablativ 1 AGA AGA x 1/uge Nonmyeloablativ 1 AGA Højrisikopatienter (steroid 1 mg/kg eller neutrocytter < 1.0): AGA x 1/uge Lavrisikopatienter: Ingen monitorering Højrisikopatienter (steroid 1 mg/kg eller neutrocytter < 1.0): AGA x 1/uge Lavrisikopatienter: Ingen monitorering Afdelingen deltager fra oktober 2008 i projektet Invasiv aspergillose i samarbejde med SSI: I dette projekt tages galactomannan og septifast (PCR-us for svamp, 6 ml i EDTA glas) rutinemæssigt x 2 ugentligt: mandag og torsdag hos patienter med klinisk mistanke om invasiv aspergillose, temp > 38 og forventet neutropeni > 10 dage- se protokol. Konsekvenser ved positive fund Patienter, som har positiv AGA, skal udredes med relevante undersøgelser feks BAL med dyrkning og AGA på BAL-væske, histopatologisk vurdering af BAL-væske og biopsimateriale samt HRCT af thorax og bihuler. Én positiv screeningtest er tilstrækkelig begrundelse for pre-emptiv behandling med et svampemiddel med antiaspergillus aktivitet (voriconazol, caspofungin, ambisome eller posaconazol). Vedrørende præparatvalg se nedenfor. En positiv screeningtest uden andre fund, der tyder på IA er ikke diagnostisk for aspergillus. AGA måling bør i sådanne tilfælde gentages. I mangel på andre fund der støtter aspergillus diagnosen, kan den preemptive behandling seponeres efter 2 uger. Fluconazolprofylakse Allogent transplanterede patienter efter såvel myeloablativ som non-myeloablativ konditionering behandles med fluconazol 400 mg dgl p.o. eller i.v. fra transplantationstidspunktet til dag For patienter, som efterfølgende får neutropeni (neutrocytter <1) eller sættes i steroidbehandling i højrisiko for svampeinfektion (steroid <1 mg/kg, se nedenfor vedr. større steroiddoser), genoptages fluconazolprofylaksen. LV/JH-L/vl Side 1 af 7

2 Instruksbog Profylakse mod skimmelsvamp 1. Dokumenteret skimmelsvampeinfektion før transplantationen Patienter som har haft dokumenteret infektion med skimmelsvamp før transplantationen bør behandles profylaktisk med svampemiddel med aktivitet overfor skimmelsvamp i transplantationsforløbet. Azoler andre end fluconazol påvirker metabolismen af cyclofosfamid og bør ikke gives samtidig hermed. Ambisome kan anvendes sammen med cyclofosfamid. Voriconazol eller posaconazol fortrækkes ved ambulant behandling post- HCT. 2. Patienter med høj risiko for skimmelsvampeinfektion Patienter med manifest eller forventet meget langvarig neutropeni (neutrocytter < 0.5 i > 20 dage, f.eks. patienter med rejektion af transplantatet) eller patienter med intensiv immunosuppression (feks. i beh. med steroid 1 mg/kg eller som behandles med infliximab) bør behandles profylaktisk med svampemiddel med aktivitet overfor skimmelsvamp. Empirisk svampebehandling 1. Neutropen feber Sandsynligheden for invasiv svampeinfektion øges markant efter 5 dages antibakteriel kombinationskemoterapi for persisterende feber uden kendt fokus hos den neutropene patient. Yderlige risikofaktorer omfatter: 1. Allogen transplantation 2. Pågående steroidbehandling 3. Svampeinfektion i anamnesen 4. Underliggende hæmatologisk malignitet (specielt hvis denne ikke er i remission) 5. Neutropeni > 20 dage 6. Alder > 40 år 7. CMV-sygdom i anamnesen. Udredning: Bør omfatte HR-CT af thorax mhp påvisning af pulmonale noduli eller evt. aspergillomer. Positive fund bør forfølges med BAL incl. AGA på BAL-væsken. CT med kontrast af abdomen eller UL af abdomen mhp. hepatolienal candidiasis. Ved sinuitsymptomer: CT af sinus mhp invasiv svampesinuitis. For patienter med risikofaktorer bør empirisk behandling påbegyndes under udredningen. Vedrørende præparatvalg se i øvrigt nedenfor. 2. Mistænkt svampeinfektion I klinisk allogen transplantationspraksis er der ofte behov for empirisk behandling, når en definitiv diagnose ikke kan etableres. Feks. kan pulmonale noduli skyldes en lang række differentialdiagnoser ud over skimmelsvamp omfattende BOOP, EBV-associeret LPTD, anden malignitet, legionella og nocardia. Aspergillus er den hyppigste årsag. Voriconazol er drug of choice, medmindre der er kontraindikationer (sirolimusbehandling). Kombinationsbehandling bør reserveres for dokumenterede infektioner. Terapi af dokumenterede svampeinfektioner 1. Candida species C. albicans er sædvanligvis følsom for fluconazol, men kan blive resistent med tiden. C. glabrata er generelt resistente for fluconazol. Voriconazolresistente C. glabrata ses også. C. krusei er resistente overfor fluconazol. C. glabrata og C. krusei er mindre følsomme for amphotericin end C. albicans. Candidæmi eller invasiv candidainfektion hos patienter som er behandlet med store mængder triazol profylaktisk bør behandles med caspofungin eller et andet echinocandin (anidulafungin, micafungin). Behandlingsvarighed: Minimum 2 uger ud over seneste positive bloddyrkning. Minimum 3 måneder for hepatosplenisk candidiasis, længere hvis de radi- LV/JH-L/vl Side 2 af 7

3 Instruksbog ologiske fund svinder langsomt. Minimum 6 måneder ved endophthalmitis. Behandlingen bør evt. efterfølges af vedligeholdelsesbehandling eller profylakse afhængigt af graden af immundefekt. 2. Aspergillus fumigatus Hyppigste årsag til infektion med skimmelsvamp efter allogen HCT. Ved isoleret sinusaspergillose, defineret som sløring af bihuler samt dyrkning af aspergillusspecies uden tegn på knogledestruktion, invasion af hjerne eller pulmonale infiltrater vil enkeltstof behandling med voriconazol være tilstrækkelig. Ved pulmonal aspergillose er førstevalg ligeledes voriconazol som monoterapi. Intravenøs behandling foretrækkes i den initiale fase før skift til peroral voriconazol behandling. Voriconazol dosis: intravenøst: Initialt 6 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time 1. døgn, herefter vedligeholdelsesdosis 4 mg/kg i.v. 2 gange dgl. Peroralt. Voksne og børn over 12 år. Legemsvægt 40 kg. Initialt 400 mg hver 12. time 1. døgn, herefter vedligeholdelsesdosis 200 mg 2 gange dgl., evt. 300 mg 2 gange dgl. Legemsvægt < 40 kg. Initialt 200 mg hver 12. time 1. døgn, herefter vedligeholdelsesdosis 100 mg 2 gange dgl., evt. 150 mg 2 gange dgl. Kun ved svær pulmonal eller dissemineret aspergillose, hvor behandlingssvigt mistænkes kan kombinationsbehandling med voriconazol og caspofungin overvejes, men i fravær af evidens, er dette en konferencebeslutning. Ved progression foreslås i første omgang fornyet HRCT, BAL mhp evt. anden co-infektion og sikring af terapeutisk se-voriconazol. Alternativ er skift til AmBisome 3-5 mg/kg/dag 3. Infektion med andre skimmelsvampe end Aspergillus fumigatus Zygomyceter (Rhizopus species eller Mucor species) er resistente overfor voriconazol og bør behandles med AmBisome. Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Fusarium species og Scedosporium species er relativt resistente overfor amphotericin og bør behandles med voriconazol. Behandlingsvarighed Det primære regime bør fortsætte indtil signifikant klinisk respons er opnået. Selv ved sufficient antibiotikabehandling er det hovedreglen at CT-forandringerne og evt. den kliniske tilstand progredierer/forværres de første 1-2 uger. Dette er ikke indikation for behandlingsskift. Behandlingen bør fortsætte til komplet resolution. Vedligeholdelsesbehandling eller profylakse bør fortsætte indtil signifikant immunosuppression (steroid) er seponeret. Behandlingstid regnes i måneder snarere end uger. Præparatvalg og dosering Itraconazol optages meget variabelt og anvendes som følge heraf sjældent. Terapivalget ved behandling af skimmelsvamp står derfor p.t mellem voriconazol, posaconazol, caspofungin og AmBisome. Biotilgængeligheden af voriconazol p.o. er 94 % men metaboliseringen forskellig. Som det fremgår af nedenstående tabel er dagssprisen for peroral voriconazolbehandling 1/10 af prisen for Ambisome iv hvilket alt andet lige bør tages i betragtning. LV/JH-L/vl Side 3 af 7

4 Instruksbog Priser Priser 3. juli 2012 Pris/DDD DDD Enhed Sidste købspris pr pakning pakningsstr. Enhed DDD / pakning J02AC01 Fluconazol IV 11 0,2 g g 20,00 J02AC03 Voriconazol IV ,4 g 918 0,2 g 0,50 J02AC03 Voriconazol PO 552 0,4 g ,6 g 14,00 J02AC04 Posaconazol 921 0,85 g ,2 g 4,94 J02AX04 Caspofungin (50 mg) mg mg 1,00 J02AX04 Caspofungin (70 mg) mg mg 1,40 J02AX05 Micafungin (50 mg) mg mg 0,50 J02AX05 Micafungin (100 mg) mg mg 1,00 J02AX06 Anidulafungin mg mg 1,00 J02AA01 Amphotericin (Fungilin) mg mg 1,43 J02AA01 Amphotericin (Ambisome) mg mg 14,29 Resistensmønster Candida albicans Candida glabrata Candida krusei Cryptococcus neoformans**** Zygomyceter Mucor Rhizopus Aspergillus fumigatus Aspergillus flavus Aspergillus terreus Fusarium Ambisome * 1* Fluconazol 1 2 ** Voriconazol 2*** Posaconazol 2*** 2 2? lav CNS penetration 2 2 1?? 1 Caspofungin ? 2 0 Fed indramning: Førstevalg. 1: Anbefalet, 2: Sekundært alternativ, 0: Uegnet,?: Uafklaret. *: Ambisome 5 mg/kg/dag. **: Høj dosis.***:bør reserveres til fluconazolresistente infektioner. ****: Førstevalg ved cryptokokmeningitis er ambisome+flucytosin. LV/JH-L/vl Side 4 af 7

5 Instruksbog Farmakologi Proteinbinding Penetration til CNS Renal elimination Ved moderat-svær leverpåvirkning Ambisome? God < 5 % Data mangler Fluconazol 12 % God 80 % Overvej dosishalvering Voriconazol 58 % God < 2 % Cirka halvering af vedligeholdelses dosis Posaconazol 98 % lav 1 % Forlænget halveringstid- data mangler. Caspofungin 97 % lav 41 % nedsæt vedligeholdelsesdosis 35 mg/ml Anidulafungin 99% lav <1% Ingen påvirkning Øvrige forhold af betydning for præparatvalget er summeret i tabellerne nedenfor. Voriconazol Posaconazol Caspofungin AmBisome Kan administreres p.o. og i.v. Kan kun administreres peroralt Findes kun til i.v. administration Findes kun til i.v. administration Bør ved oral administration indtages 1 time før eller 2 timer efter måltider Skal indtages sammen med måltid Kan gives til patienter med nedsat nyrefunktion Kan gives til patienter med leverpåvirkning Indgift i.v. er kontraindiceret ved clearance under 40 ml/min.kan anvendes peroralt til patienter med nedsat nyrefunktion Kan gives til patienter med nedsat nyrefunktion Førstevalg ved fluconazolresistent candidiasis og før speciesidentifikation Kan gives til patienter med nedsat nyrefunktion Førstevalgspræparat ved infektion med Aspergillus flavus, A. terreus og Fusarium Kan anvendes ved infektion med Fusarium Metaboliseres ikke via cytokrom P450, men dosisøgning til 70 mg/kg bør overvejes ved coadministration af metaboliske inducere som rifampicin, dexamethason, carbamazepin. Kan forårsage stigende levertal Kan forårsage stigende levertal Kan give (i reglen let) leverpåvirkning. Er kontraindiceret sammen med Sirolimus (voriconazol øger koncentrationen af sirolimus x 5-10) Bør ikke gives sammen med rifampicin og carbamazepin Kan øge koncentrationen af benzodiazepiner, calciumblokkere, digoxin og sulfonylureapræparater Bør kun på tvingende indikation gives sammen med sirolimus da koncentrationen af Førstevalg ved patienter med voriconazolresistente organismer i.e. Zygomycetes Kan gives sammen med stoffer som er kontraindicerede sammen med voriconazol (sirolimus, rifampicin carbamazepin og kinidin) Medfører ofte hypokaliæmi LV/JH-L/vl Side 5 af 7

6 Instruksbog sirolimus øges betydeligt (x 6-8). Sirolimus dosis skal reduceres kraftigt og konc. følges nøje. Hvis voriconazol gives sammen med ciclosporin bør dosis af ciclosporin halveres og konc. følges nøje. Hvis voriconazol gives sammen med tacrolimus bør dosis af prograf reduceres til en trediedel og konc. følges nøje Førstevalg ved amphotericinresistente organismer i.e. Fusarium Bør ikke gives sammen med simvastatin, lovastatin eller atorvastatin (rhabdomyolyse) Hvis posaconazol gives sammen med ciclosporin bør dosis af ciclosporin reduceres til 3/4 og ciclosporin konc. følges nøje. Hvis posaconazol gives sammen med bør dosis af tacrolimus reduceres til 1/3 og tacrolimus konc. følges nøje. Koncentrationsmåling Der er velbeskrevet at sufficient koncentration hos visse patienter ikke opnås med standardosering af voriconazol idet ca 25% af den kaukasiske befolkning genetisk betinget er hurtige metaboliserende. Desuden kan co-medicinering påvirke serumkoncentrationen. Terapeutisk koncentration bør verificeres ved koncentrationsmåling. Såfremt serumkoncentrationen ligger i terapeutisk niveau er det ikke nødvendigt at gentage serumkoncentraionsbestemmelsen, med mindre der ændres i ordination af anden medikamentel behandling, der potentielt kan påvirke vorikonazol serumniveau eller ved mistanke om voriconazol-toksicitet. Hos patienter uden påvirkede levertal kan dosis evt øges. Absorptionen af posaconazol er varierende og påvirkes af generel tarmabsorption og samtidig føde/sondeernæring. Posaconazol har lang halveringstid og steady-state serum-niveau opnås først efter 7-10 dages behandling. Patienter skal indskærpes at tage posaconazol med måltider. Serum koncentration bør kontrolleres. Terapeutiske serum-koncentrationer for antimykotika Dalværdi Voriconazol 1-6 µg/ml Posaconazol > 0,5 µg/ml Flucytosine µg/ml Anti-mykotika dosering ved nyrepåvirkning Stof Renal elimination Normal nyre funktion GFR > 50 GFR GFR < 10 Hemodialyse CVVHDF- Prisma Ambisome 5% 3-5 mg/kg x1 dgl x1 dgl x1 dgl x1 dgl.-q36h x 1 dgl Doser som GFR Flucytosine 90% 37.5 mg/kg x4 dgl x4 dgl x2 dgl- x1 dgl x1 dgl.-x1/ 2.dag Dosér efter dialyse Doser som GFR Fluconazol 80% mg x1 dgl 100% dosis eller 50% dosis eller 50% dosis eller 100% efter dialyse Doser som GFR < 10 Voriconazol 2% 6 mg/kg IV x 2 herefter 100% dosis eller 100% dosis eller 100% dosis eller 100% dosis eller Doser som GFR LV/JH-L/vl Side 6 af 7

7 Instruksbog mg/kg x2 dgl eller 200 mg po x2 dgl IV kontraindiceret* IV kontraindiceret efter dialyse IV kontraindiceret IV kontraindiceret Posaconazol 1% mg fordelt på 2-3 doser Caspofungin** 1% 70 mg initial, derefter 50 mg daglig Micafungin 12% m daglig Anidulafungin 1% mg første dose, herefter mg daglig *p.gra akkumulering af cyclodextrin. **: 70 mg/kg vedligeholdelsesdosis ved vægt>90 kilo. LV/JH-L/vl Side 7 af 7

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer,

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn.

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn. Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Maiken Cavling Arendrup Unit of Mycology and Parasitology Staten Serum Institut Denmark maiken@arendrup.dk Disposition Generel mykologi gær, skimmel etc Svampeinfektioner

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mycamine 50 mg pulver til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg micafungin (som natriumsalt).

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af organtransplanterede patienter, inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cancidas 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning caspofungin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cancidas 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning caspofungin Indlægsseddel: Information til brugeren Cancidas 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning caspofungin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres barn får dette lægemiddel,

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato RIGSHSPITALET PRTKL: Behandling og undersøgelsesskema HÆMATLGISK KLINIK NLG-MCL6 (Philemon) Rituximab/Lenalidomid/Ibrutinib Cyklus a 28 e 4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Posaconazole SP 40 mg/ml oral suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder 40 mg posaconazol. En liste over alle hjælpestoffer

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 100 mg anidulafungin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension 23. februar 2017 PRODUKTRESUMÉ for Diflucan, pulver til oral suspension 0. D.SP.NR. 6667 1. LÆGEMIDLETS NAVN Diflucan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml rekonstitueret suspension indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, kapsler, hårde

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, kapsler, hårde 7. november 2016 PRODUKTRESUMÉ for Diflucan, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 6667 1. LÆGEMIDLETS NAVN Diflucan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver hård kapsel indeholder 50 mg fluconazol. Hjælpestof,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, kapsler, hårde

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, kapsler, hårde 18. december 2017 PRODUKTRESUMÉ for Diflucan, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 6667 1. LÆGEMIDLETS NAVN Diflucan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver hård kapsel indeholder 50 mg fluconazol. Hjælpestof,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant)

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) 6.11.1 Tjekliste til læger og sundhedspersonale vedrørende voriconazol A) Minimering af risikoen for fototoksicitet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Akut Graft-versus-Host Sygdom (akut GvHD)

Akut Graft-versus-Host Sygdom (akut GvHD) Instruksbog 4.1.1 Område: Emne: Titel: Forfatter: Godkendt af: Komplikationer Akut GvHD Niels Jacobsen Gitte Olesen Niels Jacobsen Doris Hovgaard Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet/Rev.: Sidst revideret:

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fungitraxx, oral opløsning, 10 mg/ml, til prydfugle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Itraconazol 10 mg. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, infusionsvæske, opløsning 7. november 2016 PRODUKTRESUMÉ for Diflucan, infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6667 1. LÆGEMIDLETS NAVN Diflucan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 2 mg fluconazol. 1 hætteglas

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Noxafil 40 mg/ml oral suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder 40 mg posaconazol. Hjælpestof, som behandleren skal

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog. Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt.

Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog. Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt. Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt. 14 Forfattere Medlemmer af SFR Mikrobiologi

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol Indlægsseddel: Information til brugeren Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Amfepramon; centralvirkende anorektikum

Amfepramon; centralvirkende anorektikum Nr.: Emne Amfepramon; centralvirkende anorektikum Beskrivelse: Centralt virkende anorektikum med amphetaminlignende virkning. Anvendes som supplement til diætbehandling hos patienter med adipositas og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne 8 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler, der indeholder

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Høringssvar fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi til: Høringsrapport: Infektiøs endokardit Diagnose og behandling Først og fremmest vil vi udtrykke vores støtte til det gode initiativ, som vi synes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Risikosituationslægemidler almen praksis

Risikosituationslægemidler almen praksis Risikosituationslægemidler almen praksis Introduktion Risikosituationslægemidler er af Styrelsen for Patentsikkerhed defineret som lægemidler, der er involveret i rapporterede alvorlige eller dødelige

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Antibiotika som driftsmål

Antibiotika som driftsmål Antibiotikaindsats Antibiotika som driftsmål 1. Samlet forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug (J01) i DDD pr. 100 sengedage 2. Andelen af beta-lactam, antibakterica, penicilliner (J01C,)

Læs mere

Voriconazol er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende:

Voriconazol er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende: 1. LÆGEMIDLETS NAVN VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 10 mg voriconazol efter rekonstitution (se pkt. 6.6) efter rekonstitution

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25893 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coliplus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

Benzodiazepinlignende lægemidldel med hypnotisk effekt. Anvendes som sovemiddel..

Benzodiazepinlignende lægemidldel med hypnotisk effekt. Anvendes som sovemiddel.. Nr.: Emne Zopiclon Benzodiazepinlignende lægemidldel med hypnotisk effekt. Anvendes som sovemiddel.. Generisk navn Zopiclon* Handelsnavn Imoclone Imovane Imozop Zopiclon "Stada" Zopiclone "Alpharma" Zopiklon

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen

PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen 22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015,

Læs mere