TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt?"

Transkript

1 TEK BYG Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? Indkapsling af biocider - For miljøets skyld Kontrolmetode - Måling af skimmelsvampe 2010, nr. 1

2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri - Er det først gået galt - kan gode råd være dyre! Mange fejl i byggeriet kan afdækkes allerede i byggeprocessen, og her kan Teknologisk Institut være en god partner. Teknologisk Institut råder over ekspertise inden for stort set alle fagområder og kan tilbyde adskillige målinger og analyser samt undersøgelser og rådgivning på skadestedet. Analysemetoder udvikles hele tiden. Hvor der tidligere stort set kun var mulighed for at se en overfladebehandlings øverste lag, kan vi i dag ved hjælp af forskellige mikroskopiske metoder se meget mere. Er du i tvivl om hvor mange lag maling, der er påført; hvilken produkttype, der er anvendt; om der er grundet, eller om der er defekter i malingsfilmen, kan du måske have glæde af at læse artiklen Er malerarbejdet udført korrekt. Glæd dig til de næste udgaver af TEK-BYG, hvor du vil blive præsenteret for artikler, der beskriver såvel nye og avancerede målinger som metoder og test, du selv kan udføre. God læselyst. Redaktionen Fugt og Indeklima MBK Nyhedsbrev TEK BYG 2010, nr. 1 Udgives 3-4 gange årligt af: Redaktion: Conny Vies Kathrine Birkemark Olesen Anne Pia Koch Lene Dalvang Teknologisk Institut, Byggeri Øvrige skribenter: Peter F. Collet Ulla Hjort Jacobsen Gitte Sørensen Kontakt: MBK: Center for Fugt og Indeklima Sjælland: Fyn og Jylland: Indhold i bladet må kun gengives med Teknologisk Instituts tilladelse.

3 MALERARBEJDET - Er det udført korrekt? De fleste malerarbejder udføres i henhold til en given anvisning. Når malingen er påført og tør, er det kun det sidst påførte lag, vi kan se! Måske er det det eneste lag, måske er der flere lag hvad er der egentlig under den overflade, vi ser på? Hvor tykke er de enkelte malingslag? Er der strukturelle defekter i malingslaget? Dette er bare nogle af de spørgsmål, som fremkommer, især hvis det udførte malerarbejde viser sig ikke at have den forventede kvalitet. Andre typiske spørgsmål, som ofte stilles, er for eksempel: Hvilken slags maling er brugt? Er den anvendte maling den specificerede? Er der brugt forskellige eller flere slags malinger? Blev underlaget grundet, inden den afsluttende behandling blev udført? Imellem hvilke lag/materialer sker afskalning? Malerarbejdets udførelse og kvalitet kan undersøges ved hjælp af to forskellige mikroskopiske metoder, nemlig polarisations mikroskopi og scanning elektron mikroskopi. De 2 metoder supplerer hinanden godt; dvs. polarisations mikroskopi giver oplysning om farver og den mineralogiske sammensætning, mens scanning elektronmikroskopi giver oplysning om den kemiske sammensætning af materialet. Begge metoder giver oplysninger om materialernes struktur og indbyrdes vedhæftning; scanning elektromikroskopi har dog den fordel i forhold til polarisations mikroskopi, at man kan gå væsentligt højere op i forstørrelse, hvilket i enkelte tilfælde kan være nyttigt. I det følgende gives eksempler på, hvilke oplysninger en mikroskopisk undersøgelse kan give. Spørgsmålet er så, om vi kan besvare disse spørgsmål? Det kan vi i hvert fald i de fleste tilfælde! Hvide udfældninger blev observeret på blåmalede fiberbetonplader. Nogle af pladerne blev udskiftet med nye plader, der ifølge oplysning skulle være identiske Figur 1: Oprindelig plade til venstre, ny plade til højre Figur 2: Tværsnit igennem malingslag på gammel plade. Billedet måler 0,4 x 0,3 mm Figur 3: Tværsnit igennem malingslag på ny plade. Billedet måler 0,4 x 0,3 mm

4 med de oprindelige plader. Det viser sig dog, at der ikke umiddelbart kommer udfældninger på de nye plader (Figur 1). Spørgsmålet er så: Er de to malinger ens? Vil der med tiden også komme udfældninger på de nye plader? Hvorfor kommer der udfældninger? En af hver plade nedtages og bringes til laboratoriet, hvor der fremstilles såkaldte tyndslib for at undersøge årsagen til dannelsen af de hvide udfældninger. Et tyndslib er en 20 µm tynd skive orienteret tværs igennem den malede overflade. Det tynde snit gør det muligt, ved hjælp af polarisationsmikroskopet at se igennem materialerne og derved se f.eks. deres egen farve. Figur 2 og 3 viser, at de 2 malede overflader på et mikroskopisk plan ikke er ens, men både er behandlet forskelligt og påført forskellige typer malinger. Derudover ses der defekter i malingslaget på de oprindelige plader. Defekterne, der er skålformede, ligger i den øverste grønne maling, hvor de har kontakt til overfladen og flere steder også kontakt til det underliggende fiberbetonmateriale. I sådanne områder ses defekter og den omkringliggende malede overflade at Figur 4: Malingslag på gammel plade. Der ses kun et lag maling; det brune materiale, som ses på det optiske billede (figur 2,) er grundet fiberbeton. Den grønne har en meget ensartet struktur bestående af små mineralske faser. De lyse udfældninger langs defekt i maling og på overflade (pile) er calcit. være dækket af kalkmineralet calcit svarende til de hvide udfældninger. Undersøgelse af prøverne i scanning elektron mikroskopet bekræfter de optiske informationer, men giver yderligere information om malingernes sammensætning og antal påførte lag. De enkelte lags tykkelse kan desuden måles meget nøjagtigt (Figur 4 og 5). Konklusionen på undersøgelsen kan således sammenfattes: Malebehandlingen er ikke ens på de 2 plader. Der er under udførelsen dannet defekter i malingslaget på de oprindelige plader. Årsagen til de hvide udfældninger er defekter i filmen, som betyder, at calciumhydroxid fra fiberbetonen kan sive ud på overfladen, hvor den møder CO2 og bliver til hvide kalkgardiner. Der vil sandsynligvis ikke forekomme kalkgardiner på de nye plader, da den nye behandling virker tæt. Figur 5: Malingslag på ny plade. Der ses umiddelbart 2 lag maling. Den nederste maling (den røde på figur 3), er dog lidt forskellig i struktur mellem top og bund, hvilket tyder på, at den er påført i to omgange. De små hvide korn i denne maling er jernpigment. Malingen på toppen indeholder relativt store pigmentkorn.

5 KOLDE TRAPPETÅRNE - Problem med skimmelvækst Mange gamle etageejendomme er forsynet med et såkaldt trappetårn, dvs. bagtrappen er etableret i en slags udbygning, der rager ud fra facaden og dermed har tre ydervægge. Disse trappetårne er opført i massivt 1 til 1 ½ stens murværk med eller uden udvendigt facadepuds. Indvendigt er væggene pudsede på murværk, mens lofter og undersiden af trappeløb er pudsede på træforskalling med rørvæv. Lofter og underside af trappeløb samt ofte den øverste del af væggene har oprindeligt været kalkede, mens den nedre del af væggene har været malet. Fra bagtrappen er der adgang til køkkenerne, og i de ejendomme, hvor det bedre borgerskab boede, var det ad dén vej bybude og pigen i huset havde adgang til lejligheden. Nu er der hverken bybude eller piger ansat, men køkkentrapperne er adgangsvej for beboerne til kælder og loft og til gård. Desuden har køkkentrappen altid tjent som brandvej. Der blev tidligere stillet krav om brandsikring af det nedre trappeløb. Det betød, at der ikke måtte være et åbent rum under en trætrappe, så dette nederste rum under det nedre trappeløb blev lukket helt af i starten uden tanke på, at dette trappeløb, som lå i kælderniveau, skulle ventileres særdeles godt for ikke, at træværket skulle blive angrebet af trænedbrydende svampe fx Ægte Hussvamp. Rigtigt mange alvorlige skader opstod pga denne brandsikring. I brandkravene blev der også stillet krav til, at dørene fra trappe til loft og kælder skulle være tætte og af typen BD 60, og at døren ud til gården også skulle være tæt lukkende gerne med pumpe. De senere år er der gennemført mange gårdsaneringer og facaderenoveringer. Facaden til gårdsiden er nu ofte lige så pæn som gadesi- den med nye tætte vinduer og ny tæt dør til gården. I forbindelse med sådanne renoveringer bliver køkkentrapperne også ofte istandsat. Væggene bliver i visse tilfælde forsynet med glasvæv eller glasfilt hele vejen fra kælder til tag, og der bliver malerbehandlet med almindelig mat plastvægmaling. Ventilationen i trappetårnet er ganske væsentligt reduceret, da vinduer og døre nu er tætte. Selvom der er valgt vinduer med spalteventil, er det ikke tilstrækkelig kompensation for den tidligere utilsigtede ventilation gennem utætte vinduer og yderdør. Køkkendørene ind til de enkelte boliger er ofte utætte, og der trænger varm rumluft

6 ud herfra gennem utætheder, eller når dørene bliver lukket op. I vinterhalvåret vil der derfor dannes kondens på ruder og kolde ydervægge især for oven, hvor den varmere luft hænger og afkøles på de kolde ruder og vægflader. Resultatet bliver ganske voldsom vækst af skimmelsvampe i den øvre del af trappetårnet. Det ses på ydervæggene som mørke eller sorte plamager, der breder sig. Er der tapetseret vil der både være synlig vækst og skjult vækst på tapetets bagside. Hvordan løses problemet? Problemet er let at løse. Først og fremmest skal der skabes ventilation i top og bund af trappetårnet. Dette kan gøres ved at sætte en passiv ventilationsrist i muren forneden og en fugtstyret ventilator foroven, som tænder, når den relative luftfugtighed når op på 6065 % RF. Desuden skal køkkendørene tætnes med tætningslister, så varme rum adskilles effektivt fra det kolde trapperum. Herefter holder man øje med mængden af kondens, der dannes i de øverste vinduers nedre bundrammer. Fugtigheden på bag- trappen er i balance, når der i vinterhalvåret dannes så lidt kondens som muligt i de nedre vinduesrammer eller allerbedst slet ingen kondens. Herefter fjerner man evt. tapet og tapetklister fra ydervæggene og vasker væggene ned, så de er fuldstændigt rene. De kolde, tynde massive ydervægge bør ikke tapetseres. Derimod bør der males direkte på den pudsede flade. Opsætning af tapet på kolde massive ydervægge vil ofte medføre skimmelvækst både på retsiden og bagsiden af tapetet. Ved at male direkte på den pudsede flade med en diffusionsåben maling kan man se, hvis der dannes skimmelvækst og fjerne det straks, inden det når at udvikle sig over flere kvadratmeter. Når arbejdet med afrensning af skimmelvæksten er vel udført, vaskes køkkentrappen grundigt ad to gange, så evt. sporestøv fra skimmelsvampene fjernes. Check ved samme lejlighed, at det nedre trappeløb hvis det er af træ er velventileret og brandsikret korrekt

7 DIN TRÆFUGTIGHEDSMÅLER - Måler den rigtigt? Træfugtigheden er ofte en vigtig faktor, når der foretages bygningsundersøgelser, og måling af træfugtighed er en naturlig del af kvalitetssikringen på byggepladsen. Resultatet fra fugtmålingen er således ofte til stor diskussion mellem de involverede parter. For at sikre, at man ikke diskuterer pærer og bananer, er det vigtigt, at fugtmålingen foregår med en tilfredsstillende nøjagtighed. Der er flere faktorer, som har indflydelse på, om en fugtmåling er tilfredsstillende. Eksempelvis er det afgørende, hvor fugtmålingen foretages, i hvilken dybde nålene sidder, om der anvendes isolerede nåle, hvor mange målinger, der foretages og ikke mindst, om måleapparatet er kalibreret. Fugtmålere til træ findes i et utal af udgaver med forskellige funktioner og indstillingsmuligheder. Da fugtmålerne ikke nødvendigvis taler samme sprog, giver det ofte anledning til en del diskussion og spørgsmål. De fleste fugtmålere til træ måler den elektriske modstand i træet, som omsættes til fugtindholdet i procent. Al diskussion om måleusikkerhed kan undgås ved at kalibrere sin fugtmåler op mod en sporbar kalibreringsboks, derved taler forskellige fugtmålere samme sprog. Ved hjælp af en MC-3 kontrolboks kan du tjekke, om din fugtmåler måler rigtigt, se mere på: En kalibreringsboks kan samtidig anvendes til at sikre, at ens fugtmåler er pålidelig over tid ved at foretage en løbende kalibrering af måleren. Vil du vide mere om fugtmåling i træ, se

8 INDKAPSLING AF BIOCIDER For miljøets skyld Det er et velkendt problem, at udvendige træoverflader kan blive angrebet af svampe, hvad enten de er behandlede eller ej. For at mindske begroningen af træet tilsættes der traditionelt biocider til maling og træbeskyttelse, hvilket også udskyder begroningen væsentligt. Biociderne er forbindelser, som er giftige for svampene, men også for det omgivende miljø, da biocidet til en vis grad kan udvaskes af produktet ved f.eks. regn. Dermed udnyttes biociderne heller ikke optimalt, da de jo ikke har mulighed for at virke mod svampene, når de er vasket ud af overfladen. Siliciumpartikler med biocid Denne udfordring har Teknologisk Institut i samarbejde med bl.a. Dyrup A/S arbejdet på at løse ved at indkapsle biociderne for dermed at sikre en effektiv og miljøskånsom bekæmpelse af svampeangreb på træ. Som en del af innovationskonsortiet NanoPaint har Teknologisk Institut gennem de sidste fire år arbejdet intensivt på at udvikle porøse partikler af silicium, der gør det muligt at kontrollere frigivelsen af biocider i træbeskyttelsesmidler og malinger. Partiklerne er undersøgt, karakteriseret og testet med biocidet IPBC (3-iodoprop-2-ynyl-N-butylcarbamat), som anvendes bredt i træbeskyttelser og malinger i dag, og resultaterne viser, at den kontrollerede frigivelse af biocider har flere fordele. Det indkapslede biocid frigives Figur 1: Porøse siliciumpartikler langsomt fra partiklerne, så der hele tiden er en mængde biocid til rådighed, der er i stand til at hæmme svampevæksten. Omvendt er der ikke frigivet mere biocid end nødvendigt. Dette giver mindre udvaskning af biocid fra denne nye type overfladebehandlingsmidler indeholdende siliciumpartikler sammenlignet med traditionelle produkter. - Vores lovende resultater viser, at miljøet tilgodeses. Med indkapslingen af det svampedræbende biocid er mindre mængder af giftstoffet direkte tilgængeligt i produktet. Dermed undgår vi at vaske biocid ud, som forurener miljøet, inden det overhovedet har kunnet virke som svampemiddel på træet, siger projektleder Mikael Poulsen fra Teknologisk Institut. Han tilføjer, at når der anvendes samme mængde biocid som tidligere, beholder produktet sin svampehæmmende effekt længere ved indkapsling. Alternativt kan der tilsættes mindre biocid for at opnå den samme effekt og holdbarhed, som produktet har i dag. I begge tilfælde opnås en bedre udnyttelse af biocidet, og mængden af anvendte kemikalier er mindre. I øvrigt beskytter indkapslingen mod UV-nedbrydning af biocidet, og det bidrager til en endnu mere effektiv udnyttelse af biocidet. Tests viser lovende resultater De nye partikler med biocider har gennemgået accelererede tests udført på træpaneler malet med træbeskyttelse. Panelerne er undersøgt for varmebestandighed, holdbarhed ved udvaskning, holdbarhed ved UVbestråling samt test for tolerancen over for fugt og varme i klimakammer. Effekten er bl.a. evalueret ved at udføre biologiske tests før og efter behandlingerne, som viser panelernes modstandsdygtighed over for begroning. Resultater er lovende for både maling og træbeskyttelse med indkapslede biocider. Endvidere er der flere virkelighedstests i gang ved udendørs eksponering. Disse tests ser også lovende ud og løber mellem et halvt og et helt år frem i tiden.

9 På baggrund af de gode indledende testresultater er der indsendt en patentansøgning på fremstillingen af de porøse partikler af silicium indeholdende biocid samt deres anvendelse som beskyttelse mod overfladebegroning af træ. Produktet er endnu ikke kommercielt tilgængeligt, men perspektiverne for en markedsintroduktion er gode. Der kræves dog yderligere dokumentation af effekten samt procesteknologisk implementering for at inkorporere de indkapslede biocider i behandlingen af træ, før et endeligt produkt bliver lanceret. Der vil som udgangspunkt være tale om et produkt til industriel produktion, men på sigt vil der blive arbejdet med muligheden for at udvikle konceptet til anvendelse på byggepladsen og i DIY-applikationer. DE nye porøse siliciumpartikler Figur 2: Hæmmezoner: Med undtagelse af klimakammertesten er resultaterne evalueret ved hjælp af hæmmezonetest. Disse viser gode resultater for maling og træbeskyttelse tilsat de fremstillede partikler med IPBC, og de viser også bedre resultater end maling og træbeskyttelse, der findes på markedet i dag. En hæmmezonetest udføres ved at placere et lille træstykke med den malede side nedad på en agarplade med vækst af Aureobasidium pullulans, der er en typisk svamp på træ. Figur 3: Illustration af partiklernes beskyttelse mod UV-nedbrydning. Billederne viser hæmmezonetests af a) maling med ikke-indkapslet biocid før UV-bestråling, b) maling med ikke-indkapslet biocid efter UV-bestråling, c) maling med indkapslet biocid før UV-bestråling, og d) maling med indkapslet biocid efter UVbestråling. De fremstillede partikler består af porøst silicium (figur 1), hvor porerne indeholder biocidet. Herfra kan det langsomt frigives til den omgivende malingsfilm og dermed hæmme svampevækst på træet. Hastigheden for frigivelse af biocid bestemmes af flere parametre såsom porestørrelsen og mængden af porer samt tykkelsen af siliciumskallen. Disse parametre styres ved at justere forskellige faktorer i syntesen, deriblandt ph og mængden af vandglas. Partiklerne syntetiseres ved hjælp af solgel-teknologi. Syntesen foregår ved stuetemperatur med relativt simple blandingsprocesser og har derfor et lavt energiforbrug. Partiklerne, der er sfæriske og har en diameter på ca. 1 µm, er blandt andet karakteriseret ved hjælp af Focused-Ion-Beam Scanning Electron Microskopi (FIB-SEM).

10 VIDSTE DU - at træolie, som ikke dækker træet med et egentligt malingslag, vurderes ud fra, om behandlingen stadig har en vandafvisende effekt f.eks. ved dråbeprøven. En dråbe vand, som lægges på den behandlede overflade med en pipette, kan afsløre, om behandlingen stadig er vandafvisende.! Vær opmærksom på - at man ved kemisk afrensning af maling på udvendigt træ skal være meget påpasselig. Hvis der er rester af de anvendte produkter i træet, vil den nye malerbehandling naturligvis ligeledes blive påvirket og nedbrudt. Faren for, at den kemiske afrensning af udendørs konstruktioner får negative følger, er væsentligt større, da eventuelle rester af kemikalier vil vandre med vandet ud i den nye overfladebehandling. Er der kemikalierester, er det derfor kun et spørgsmål om tid, hvornår malingen vil blive påvirket og nedbrudt.

11 KONTROLMETODE Måling af skimmelsvampe FAKTA Navn: Formål: Hvornår: Hvorfor: Hvordan: Aftryksprøve Undersøgelse af en overflade for tilstedeværelse af skimmelsvampesporer og/eller skimmelsvampevækst med henblik på at vurdere, om der er forekomst af bygningsrelaterede skimmelsvampe, eller om der blot er luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft, på overfladen. Prøvemetoden anvendes ved undersøgelse af bygninger, når der er mistanke om forekomst af bygningsrelaterede skimmelsvampe, og når der er et ønske om at identificere, hvilke arter af skimmelsvampe, der vokser på bygningsoverfladen eller forekommer som sporer på overfladen. Metoden er let at anvende i praksis for bygningsundersøgeren. Den giver sammen med andre prøvetagningsmetoder og fugtmålinger en god indikation af, om der er bygningsrelateret skimmelvækst til stede på den prøvede flade. Skimmelvækst kan også have siddet tæt ved og spredt sporer til prøvefladen. Aftryksprøver tages ved at trykke en Petriskål med et skimmelsvampemedium (V8-Agar tilsat antibiotika) af på den overflade, der ønskes undersøgt. Herefter inkuberes pladen i laboratorium i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe identificeres ved mikroskopi og antal kolonier (CFU) tælles. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT: Metoden forudsætter mikrobiologisk kompetence for korrekt identifikation af skimmelsvampe. Tolkning af resultatet forudsætter både mikrobiologisk kompetence samt byggeog fugtteknisk viden med henblik på at vurdere, om der er tale om almindelig støvforekomst eller bygningsrelaterede skimmelsvampe. Bygningsrelaterede svampe, trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, er normalt forekommende i støv og luft og indikerer ikke skimmelvækst. Prøvemetoden bør anvendes sammen med andre skimmeltest og i særdeleshed kobles med en byggeteknisk undersøgelse, hvori indgår grundige fugtmålinger.

12 Læs mere om vores kurser på Tilmelding til vores Call Center på tlf KURSUSKALENDER KURSUSTITEL DATO STED Skimmelstrategi for boligselskaber, jura og byggeteknik 25/5 Århus OBS på skimmelvækst i lejeboliger 15/9 Århus Undgå skimmelsvampe og dårligt indeklima 21/9 Taastrup Renovering af bygninger med skimmelvækst 5/10 Taastrup Udtørring og affugtning af vandskadede bygninger 26/10 Århus Skimmelsanering og -afrensning af bygninger og bygningskonstruktioner (ledende medarbejdere) 27/10 Århus Skimmelsanering og -afrensning af bygninger og bygningskonstruktioner (udførende) 28/10 Århus

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 4. MBK fylder 30 år. Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR. Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010

TEK BYG. 2010, nr. 4. MBK fylder 30 år. Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR. Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010 TEK BYG MBK fylder 30 år Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010 Er der en sammenhæng mellem skimmelsvamp og fugtige bygningsmaterialer Træbeskyttelsesprodukter,

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt?

malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt? Nyhedsbrev maj 2010 malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt? side 7 Bee-Line fotoarkiv Satser m.v. gældende

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse 29. april 2016 Titel: Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014 Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Udført for Fredericia Kommune 10. marts 2014 Indledning - formål

Læs mere

Opgave: gennemgang af ejendom

Opgave: gennemgang af ejendom Bygherre: Carl Jensen Adresse: Stationsvej 82 8700 Horsens Telefon: 2421 2161 E-mail: crl@nst.dk Dato: 15/01-2014 Inspektionsdato 18/12-2013 Opgave: gennemgang af ejendom byggesagkyndig.nu har gennemgået

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift).

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). hlh/heda/vem ALGEVÆKST I KALKLAG Indledning Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). Undersøgelserne er udført gennem en periode på ca. 1 måned i forsommeren

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

TEK BYG. 2011, nr. 5. CE-mærkning af malevareprodukter til betonrenovering. Nanopartiklers størrelse og overfla - deaktivitet

TEK BYG. 2011, nr. 5. CE-mærkning af malevareprodukter til betonrenovering. Nanopartiklers størrelse og overfla - deaktivitet TEKBYG CE-mærkning af malevareprodukter til betonrenovering Nanopartiklers størrelse og overfla - deaktivitet Hverdagsinnovation er for alle Ny miljøvenlig træbeskyttelse base ret på naturlige mineraler

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

BRUGSANVISNING MC-3 KONTROLBOKS

BRUGSANVISNING MC-3 KONTROLBOKS BRUGSANVISNING MC-3 KONTROLBOKS MC-3 kontrolboksen er beregnet til kontrol og kalibrering af elektriske træfugtighedsmålere forsynet med nåleelektroder. Ved hjælp af MC-3 er det nemt, hurtigt og sikkert

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01 Staktoften 22D CVR nr. 34 92 62 47 DK-2950 Vedbæk Danske Bank 4490-0011241972 Telefon (+45) 52 39 79 52 E-mail tbn@bunchbyg.dk Web www.bunchbyg.dk Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.:

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Tabel 1. Beskrivelse af element 8 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Silkeborg Kommune Att.: Grethe Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 1. februar 2010 AHP/hbs Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Efter aftale med Grethe Larsen har Byggeri den 18. januar

Læs mere