Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling"

Transkript

1 Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som herefter træffer beslutning om indholdet af den endelige behandlingsvejledning og baggrundsnotat. Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapotekere RADS Fagudvalg for Systemisk Antimykotisk Behandling 8. maj 2012 Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer, samt denne behandlingsvejledning kan downloades fra Danske Regioners hjemmeside, Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling I tilknytning til denne behandlingsvejledning er udarbejdet et baggrundsnotat inkl. referenceangivelse for systemisk antimykotisk behandling. Fagudvalgets indstilling baseres på de nationale og internationale retningslinjer for systemisk antimykotisk behandling, herunder de europæiske guidelines inden for området, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Formål Formålet med denne behandlingsvejledning er at tilvejebringe en national konsensus om systemisk antimykotisk behandling. Målgruppen Målgruppen for systemisk antimykotisk behandling er patienter behandlet på hospital i risiko for, under mistanke om, havende dokumenteret svampeinfektion. Behandlingen af patienterne er vurderet generelt med fokus på gær- og skimmelsvampe, samt delt ind i følgende identificerede risikogrupper: 1. Immunsupprimerede hæmatologiske patienter 2. Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling 3. Organtransplanterede patienter 4. Børn Side 1 ud af 12

2 Lægemidler Til dato er der registreret omkring 30 antimykotiske lægemidler mod systemiske svampeinfektioner, fordelt i 4 hovedgrupper af lægemidler med forskelligt angrebspunkt: J02AC J02AC01 J02AC02 J02AC03 J02AC04 J02AX J02AX04 J02AX05 J02AX06 J02AA J02AA01 J02AX J02AX01 triazol derivater fluconazol itraconazol voriconazol posaconazol echinocandiner caspofungin micafungin anidulafungin polyener amphotericin B nucleotidanaloger flucytosin Principper og definitioner på antimykotisk terapi De enkelte lægemidler er anført herunder i den anbefalede dosering for hver indikation samt behandlingsvalg (1. valg, 2. valg etc.). Evidens for eventuel ligeværdighed imellem lægemidlerne er vurderet med hensyn til effekt og risici, inkl. bivirkninger, interaktioner og risiko for udvikling af resistens. I vejledningen vedrørende behandling (profylakse/empirisk/præemptiv/målrettet) er evidensen vægtet fra klinisk kontrollerede studier, bivirkninger, indikation til børn, interaktioner, behov for monitorering samt elimination. De systemiske svampeinfektioner inddeles i fire behandlingsscenarier for hver af de 4 anførte risikogrupper karakteriseret ved følgende: Profylaktisk behandling: Behandling uden kliniske parakliniske tegn på infektion. Anvendes f. eks. ved særlige risikofaktorer kombinationer af risikofaktorer. Empirisk behandling: Behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens/fokus ikke er kendt. Præemptiv behandling Behandling af patient, hvor kombinationen af risikofaktorer, fund ved f.eks. CT-scanninger og surrogatmarkører, giver mistanke om svampeinfektion, uden dokumentation herfor. Eksempler på surrogatmarkører er: Positive koloniseringsfund Positiv galactomannan Positiv mannan Ag Positiv mannan antistof Positiv β-d-glucan Side 2 ud af 12

3 Målrettet behandling: Behandling på grundlag af dokumenteret, kendt mikroorganisme og resistensmønster. En initial behandling kan med fordel ordineres til få dage, for senere at stoppes ændres til målrettet smalspektret behandling. De bedste behandlingsresultater ved invasive svampeinfektioner forudsætter tidligt indsat, korrekt behandling. Patientgrundlag Antal patienter i Danmark med dokumenterede invasive mykotiske infektioner er ca. 500 fungæmier (gærsvampe i bloddyrkninger), og ca. 100 skimmelsvampeinfektioner (oftest som lungeinfektioner). Hovedparten af den systemiske antimykotiske behandling gives på mistanke om invasive mykoser som profylakse til patienter i høj risiko for invasive mykotiske infektioner. Diagnostiske initiativer Systemisk antimykotisk behandling startet på mistanke om svampeinfektioner (empirisk præemptivt), bør altid følges af diagnostik for at bekræfte afkræfte svampeinfektion. Der henvises til baggrundsnotatet. Terapeutisk serum-koncentrationsmåling (TDM) Bør foretages ved planlagt langvarig behandling med azoler, se baggrundsnotatet. Dosering og administration Der henvises til nedenstående behandlingsskemaer, hvoraf de første skemaer dækker generel behandling af invasive svampeinfektioner og de efterfølgende skemaer dækker behandling jf. identificerede risikogrupper. Behandlingsvarighed, herunder seponeringsstrategi Behandlingen af invasive svampeinfektioner bør jævnligt vurderes, dels hvis en kausal gær skimmelsvamp dokumenteres med arts identifikation og resistensbestemmelse, dels med henblik på specifik og smalspektret behandling. Profylaktisk antimykotika anbefales kun anvendt til patienter med høj risiko for svampeinfektioner, og i risiko situationer hvor dette er evident sandsynlig. Alle behandlinger med antimykotika bør være af så kort varighed som muligt, f.eks. anbefales gærsepsis behandlet i to uger efter sidste positive dyrkningsfund, forudsat at patienten er rask. Ofte kan en initial bred behandling ændres til et målrettet smalspektret behandling efter få dage. Behandlingen af skimmelsvamp infektioner er ofte langvarige (måneder). Efterlevelsesmål Det anbefales, at opfølgning sker ved audit, som beskrevet i baggrundsnotatet. Side 3 ud af 12

4 Behandlingsskemaer Generel behandling af svampeinfektioner (for daglig dosing af echinocandiner, se venligst separat tabel side 6) Mistænkt dokumenteret gærsepsis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Alment påvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv Alment upåvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv fluconazol 800 mg x 1 første dag, efterfulgt af 400 mg x 1, iv/po caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Fluconazol følsom isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Gær infektioner i CNS Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Mistanke om dokumenteret kryptokok-infektion Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, iv + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv Efter 2 uger evt. skift til fluconazol 800 mg, iv/po Postoperative/traumatiske infektioner, oftest Candida arter Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv Evt. efter min. 2 uger skift til målrettet terapi efter resistens, f.eks. fluconazol 800 mg, iv/po Gær peritonitis og abdominale infektioner Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. I forbindelse med peritoneal dialyse abdominalkirurgiske komplikationer Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Side 4 ud af 12

5 Gær svampe endocarditis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Empirisk Ofte behov for kirurgisk sanering liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv caspofungin iv Invasiv skimmelsvamp Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Oftest Aspergillus fumigatus Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, efterfølgende døgn 4 mg/kg x 2, iv/po liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Kronisk nekrotiserende pulmonal aspergillose og aspergillom Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Kronisk nekrotiserende aspergillose Præemptiv/Målrettet itraconazol 200 mg x 2, po posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po voriconazol 6 mg/kg x 2,po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Aspergillom Kirurgisk behandling er eneste kurative behandling Ingen antimykotisk behandling evt. adjuverende behandling med: itraconazol 200 mg x 2, po voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Allergisk Aspergillose Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Allergisk bronkopulmonal aspergillose Steroid behandling afgørende. Aspergillus infektionen er her ikke invasiv. Steroid behandling, suppleret med: itraconazol 200 mg x 2, po voriconazol 200 mg x 2, po posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Side 5 ud af 12

6 1. dosis Efterfølgende Efterfølgende dosis hvis døgn dosis patienten vejer mere end 80 kg Caspofungin 70 mg x 1 50 mg x 1 70 mg x1 Anidulafungin 200 mg x mg x mg x1 Micafungin* 100 mg x mg x mg x1 * RADS fagudvalget for systemisk antimykotika er forpligtet af EMA s advarsel på bivirkninger og må derfor anbefale de andre echinocandiner frem for micafungin. Immunsupprimerede hæmatologiske patienter Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. AML induktionsbehandling AML relapsbehandling MDS induktionsbehandling profylakse fluconazol 400 mg x 1, po vælges ved lav Aspergillus forekomst s posaconazol 200 mg x 3, po Allogen SCT profylakse fluconazol 400 mg x 1, po HDT med autolog stamcellestøtte + ALL induktionsbehandling Allogen SCT v. GVHD m. glucocorticoid behandling (svarende til min. 1 mg/kg) profylakse profylakse fluconazol*) 400 mg x 1, po posaconazol 200 mg x 3, po Neutropen feber Empirisk caspofungin iv *)Kan fravælges ved lav Candida forekomst liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1,iv Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 6 ud af 12

7 Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. 1) Mistænkt dokumenteret gastrointestinal lækage Profylakse (gærsvampe) fluconazol 400 mg x 1, po/iv 2) Pancreatitis med inficerede pseudocyster nekroser 3) Andre højrisiko tilstande (flere risikofaktorer) iht. scoringssystemer Massiv kolonisering CI > 0,4 Positiv biomarkør Non-neutropene patienter, afhængig af koloniseringsfund samt tidligere profylakse. Præemptiv (gærsvampe) Empirisk (gærsvampe) Neutropene patienter Empirisk (gærsvampe) caspofungin iv fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin iv, -evt. vejledt af koloniseringsfund fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin iv -ved sepsis vælges et echinocandin liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1,iv Skimmelsvampe Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv 2.valg: liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Gærsepsis Målrettet echinocandin i 3 døgn, herefter deeskalering til fluconazol hvis muligt Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 7 ud af 12

8 Organtransplanterede patienter Lungetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe Profylakse Gives til højrisiko patienter i 3 måneder efter transplantation posaconazol, 200 mg x 2, po Superficiel skimmelsvampe infektion Invasiv skimmelsvamp i lungerne Præemptiv Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges voriconazol 400 mg x 2, første døgn, herefter 200 mg x 2, po, posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po i kombination med liposomal amphotericin B 25 mg x 2, inhalation dagligt voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po caspofungin, iv Hjertetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv posaconazol 800mg fordelt på 2-4 doser, po Side 8 ud af 12

9 Nyretransplantation Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Skimmelsvampe oftest pulmonal manifestation Præemptiv voriconazol 400 mg x 2, po/iv første døgn, derefter 200 mg po x 2, po/iv posaconazol, 200 mg x 2, po echinocandin, iv x 1 dgl Levertransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin micafungin, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x1, po/iv Kryptokok-infektion Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg i kombination med flucytosin 25 mg/kg x 4 Skimmelsvampe, oftest pulmonal manifestation Profylakse Gives til højrisiko patienter posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. Side 9 ud af 12

10 Børn Der er ikke godkendt lægemidler til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen. (se dosis og andre begrænsninger i forhold til alder, vægt overflade i tabellen side 11) Neonatale Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis (medmindre andet er angivet), adm. < 1 kg og/ < 27. gestationsuge og med behov for intravenøs terapi og invasive procedure Gærsepsis profylakse, hvis candidæmi incidens tilskriver dette fluconazol 3 mg/kg x 2, po/iv, ugentligt liposomal amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt Gærsepsis Målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x 1, iv Børn < 15 år med en række sygdomme (AML, ALL i dexamethazon, ALL-HR, Recidiv ALL, AML, NHL, B-ALL, B-NHL (gr 2,3,4), LCAL, Neuroblastom st M, Svær aplastisk anæmi, allogen stamcelle-transplantation, Non-B-NHL i dexamethazon, forventet neutropeni > 2 uger) Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis adm. Systemisk gær- og aspergillusinfektion Profylakse Gives under hele behandlingen til 4 uger efter marvregeneration efter sidste behandling posaconazol, po voriconazol, po/iv Neutropeni er Leukocytter 0,5 x 10 6 /ml, og febrilia i > 4 dage på bredspektret antibiotika (som fortsættes) Empirisk ved neutropen febrilia Alternativ valg: lipid-amphotericin B x 2, ugentligt (under ALL behandlinger, hvor barnet behandles med ugentlig vincristin) Hvis ingen forudgående profylakse caspofungin x 1, iv liposomal amphotericin B x 1, iv voriconazol x 2, iv/po - Hvis profylakse med et azol vælges lipid-amphotericin B - Hvis profylakse med lipid-amphotericin B, vælges dgl behandling med samme Gærsvampe infektion Præemptiv/Målrettet caspofungin x 1, iv lipid-amphotericin B 3. valg: fluconazol x 2, po/iv Skimmelsvampe infektion Præemptiv/Målrettet voriconazol liposomal amphotericin B Side 10 ud af 12

11 Daglige doser, med mindre andet er angivet, af svampemidler til børn Præparat Profylakse Possible/Empirisk Præemptiv og Kommentarer målrettet Lipid amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt 3 mg/kg x 1, iv /dag 3-5 mg/kg x 1, iv Off label til børn < 1 mdr Voriconazol 4 mg/kg x 2, po (max 200 mg x 2) Posaconazol 5 mg/kg x 3, po (max 200 mg x 3, po, og >13 år 200 mg x 3, po) 2-12 år: 7 mg/kg/dag x 2, iv 200 mg x 2, po Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) Fluconazol 3 mg/kg x 1, po/iv >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv 2-12 år: 7 mg/kg/dag x 2, iv (2-12 år) 200 mg x 2, po (2-12 år) Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) >13 år 200 mg x 3 po >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv Off label til børn < 2 år Der savnes erfaring om doser for børn under 2 år. Pga manglende erfaring om absorption ved anvendelse af tablet til børn anbefales brug af oral suspension Off label til børn < 18 år Skal indtages med fedtholdigt måltid. Erfaring savnes hos børn< 13 år 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer Caspofungin 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) Effekt og sikkerhed ikke tilstrækkeligt undersøgt for børn < 12 mdr Micafungin Anidulafungin 1 mg/kg x 1, iv (max 50 mg, og ved vægt >40 kg: 50 mg x 1) 0,75 mg/kg x 1, iv (max 50 mg) 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) Begrænset erfaring for børn< 2 år Off label til børn< 18 år Side 11 ud af 12

12 Fagudvalgets sammensætning Jenny Dahl Knudsen, Formand og overlæge, dr. med., Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden Maiken Cavling Arendrup, Overlæge, ph.d., Statens Seruminstitut Henrik Friis, Ledende overlæge, Region Sjælland Kirstine Moll Harboe, Læge, ph.d., Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Jannik Helweg-Larsen, Afdelingslæge, dr. med., Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Martin Iversen, Overlæge, dr. med., inviteret af formanden for at supplere fagudvalget Paw Jensen, Ledende Overlæge, Region Nordjylland Bendt Nielsen, Overlæge, dr. med., Region Midtjylland Allan Rasmussen, Overlæge, Dansk Gastroenterologisk Selskab Jens Schierbeck, Overlæge, Region Syddanmark Henrik Schrøder, Overlæge, dr. med, inviteret af formanden for at supplere fagudvalget Henrik Sengeløv, Overlæge, dr. med., Dansk Hæmatologisk Selskab Anne Skyggedal, Farmaceut, Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse Side 12 ud af 12

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer,

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. februar 2018 Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn.

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn. Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Titel: Svampeinfektioner. September 2009 Instruksbog 5.5.1 Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af organtransplanterede patienter, inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Fagudvalg for biologisk behandling

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne 8 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler, der indeholder

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 31-10-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 52013/14 Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS)

Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS) Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: 26.07.2017 Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter

Behandlingsvejledning for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter Behandlingsvejledning for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Antibiotika som driftsmål

Antibiotika som driftsmål Antibiotikaindsats Antibiotika som driftsmål 1. Samlet forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug (J01) i DDD pr. 100 sengedage 2. Andelen af beta-lactam, antibakterica, penicilliner (J01C,)

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Dermatologi Nanna Enemark Dven(Dansk veterinærdermatologisk netværk) Antibiotika-vejledning overordnede aspekter! Anvende mindst muligt antibiotika, jo mere antibiotika

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 07-10-2013 Sag nr. 09/1736 Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen

Læs mere

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland 2016 Baggrund Behandling med antipsykotisk medicin skal som alt andet medicin følges nøje. I forhold til

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Region Hovedstaden Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Centerdirektør Bettina Lundgren Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen 20. Januar 2017, Vilvorde Kursuscenter

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution : Immunglobulinsubstitution Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren.

Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Behandlingsvejledning: Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Fagudvalget under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Maiken Cavling Arendrup Unit of Mycology and Parasitology Staten Serum Institut Denmark maiken@arendrup.dk Disposition Generel mykologi gær, skimmel etc Svampeinfektioner

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika (LKT Antibiotika)

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere