Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER"

Transkript

1 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER Undersøgelsesrapport oktober 2012

2 Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 9, GALGEBAKKEN TEKNISKE UNDERSØGELSER Undersøgelsesrapport oktober Galgebakken Undersøgelsesrapport DAM/OVF OVF DAM Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt Rådgivende ingeniører Sortemosevej 2 Telefon og planlæggere A/S DK-3450 Allerød Fax Tilsluttet F.R.I

3 Side i 1. INDLEDNING REGISTRERINGER, OVERSIGT SAMMENFATNING Forslag til anbefalet løsning og budget SAMMENFATNING AF ANBEFALINGER TIL RENOVERINGSLØSNINGER FOR ENKELTE BYGNINGSDELE Lette facader Sokler/krybekælder Betonrenovering Vinduer og døre i facader Ateliervinduer Ovenlysvinduer Ventilation Installationer i installationskanaler (varme, vand, afløb) Individuel forbrugsmåling Badeværelser Pergolaer, skure og hegn Håndtering af PCB Miljøarbejder (fællesarealer) OMRÅDET TEKNISKE UNDERSØGELSER Generelle registreringer i boliger Øvrige undersøgelser Bygningsdelsbeskrivelser og undersøgelsesresultater Facader, Boligtype A, B, C, D Sokler og krybekælder, Boligtype A, B, C Vinduer og døre Varmeanlæg Rørprøver Afløbsinstallation Vandinstallation Rørprøver Ventilation Badeværelser, Boligtype A, B, C, D Betonstøttevægge Pergola, skure og hegn Individuel forbrugsmåling og indeklimastyring Håndtering af PCB Diverse miljøarbejder Asbest Konklusion, asbest SKIMMELSVAMP Tidligere undersøgelser af skimmelsvampe...80 NIRAS

4 Side ii 8. ATELIÉRVINDUER SYN OG SKØNSSAG TAGE...83 BILAG: A. Konklusionskemaer B. Registreringsskemaer C. Asbestanalyse D. Analyse af rørprøver E. Lette facader Åbning af facader NIRAS

5 Galgebakken Side 1 1. INDLEDNING NIRAS har sammen med NOVA5 arkitekter udarbejdet en række undersøgelser i VA, afd. 9, Galgebakken, afrapporteret i bl.a. Tekniske undersøgelser, fase 2, maj 2006, rev. maj Efterfølgende har NIRAS forestået termograferinger, prøveudtagninger for rørinstallationer, asbest, betonundersøgelser, energirapport, PCB-undersøgelser mv. Afdelingen har tillige fået udført forudgående betonundersøgelser ved Rambøll. I forbindelse med ansøgning om støttede lån til realisering af det dokumenterede renoveringsbehov, har BO-VEST fremsendt til den samlede tekniske dokumentation til Landsbyggefonden, jf. nedenstående oversigt: Dokument /1/ Rapport: Tilstandsundersøgelser af betonfacader, Rambøll, 2004 /2/ Rapport: Tekniske undersøgelser v/ Niras og Nova 5, fase 1: Pilotundersøgelse i 15 boliger, februar 2006 /3/ Rapport: Tekniske undersøgelser v/ Niras og Nova 5, fase 2: Fase 2: Registrering i 50 boliger, september 2006 /4/ Rapport: Tekniske undersøgelser v/ Niras og Nova 5, fase 2, anbefalede renoveringsløsninger, rev. 1., 20. februar 2007 /5/ Rapport: Undersøgelse af installationer for koldt og varmt brugsvand, Galgebakken i Albertslund, Force, 7. januar 2008 /6/ Rapport: Tilstandsvurdering af udearealer, Thing og Wainø, 2008 /7/ Rapport: Tekniske undersøgelser fase 2, v/ Niras og Nova 5, 2. rev. maj 2008 /8/ Notat: Termografiundersøgelse, Niras, 15. april 2009 /9// Bilag fra termografering, Termosyn, februar 2009 /10// Notat: Resultat af prøvereparationer på facader, Niras, 15. oktober 2010 /11/ Rapport: Tilstandsvurdering af betonfacader, sokler og støttevægge, Niras, januar 2012 /12/ Bilag til tilstandsvurdering af betonfacader, sokler og støttevægge, Niras, januar 2012 /13/ Notat: PCB Screening, PCB i luft og fugematerialer, 14. december 2011 /14/ Notat: PCB Screening, supplerende undersøgelse af PCB i luft og facader, 14. maj 2012 /15/ Notat: Individuel forbrugsmåling, Niras, 2. april 2012 /16/ Rapport: Galgebakken. Supplement til tekniske undersøgelser. Forhold vedrørende skærpede krav til energi og indeklima i bygningsreglementet, Niras, maj 2012 /17/ Memo: Galgebakken, boligtype D, sammenlægning af bad og toilet, 23. maj 2012 /18/ Notat: Tekniske undersøgelser v/ Niras og Nova 5, Anbefalinger vedrørende renoveringsløsninger, 3. revision, 21. maj 2012 /19/ Rapport: Foreløbig helhedsplan, Galgebakken, Niras, maj 2012 /20/ Undersøgelsesprogram: Oplæg til supplerende undersøgelser og dokumentation efter besigtigelse med Landsbyggefonden, Revision 1,

6 Galgebakken Side 2 Landsbyggefonden har ved besigtigelse i Galgebakken d. 19/ efterspurgt yderligere dokumentation for følgende bygningsdele/emner: 1. Lette facader åbning af i alt 5-10 facader pr. bygningstype 2. Vinduer og døre, inkl. ateliervinduer i bolig type B og C 3. Badeværelser Detalje vedr. inddækning ved hulkehl, faldforhold på gulv og rørgennemføringer 4. Redegørelse for omfang og metodik for skimmelregistreringer 5. Redegørelse for kuldebrosproblematik ved sokler. Ved efterfølgende dialog med Landsbyggefonden er der udarbejdet og gennemført et undersøgelsesprogram for de nævnte supplerende undersøgelser, jf. /20/. Foruden ovennævnte emner, er følgende emner inddraget i de supplerende undersøgelser: 6. Trækiler mellem dæk og facadeelementer (driftens observation) Nærværende rapport er en sammenskrivning og revision af /7/ Rapport: Tekniske undersøgelser, Fase 2, maj 2006, rev. 2008, med de nye, supplerende undersøgelser indarbejdet, samt med indarbejdelse og bearbejdning af anbefalinger i /18/ Notat: Tekniske undersøgelser v/ Niras og Nova 5, Anbefalinger vedrørende renoveringsløsninger, 3. revision, 21. maj Undersøgelser og bearbejdede anbefalinger, som beskrevet i nærværende rapport, ligger til grund for det af BO-VEST fremsendte budget: Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 9 Galgebakken Helhedsplan Til drøftelse med LBF dateret Undersøgelser udført i fase 1 og 2: De tidligere undersøgelser, rapporteret i 2006 med revision i 2008, /3/ og /7/, er udført i 2 faser. Registreringerne i fase 1 er udført som en pilotundersøgelse med det formål at give et indledende og overordnet billede af boligernes tilstand, og at afdække fokuspunkter for de efterfølgende undersøgelser, herunder behovet for destruktive undersøgelser. Pilotundersøgelsen i fase 1 er udført som visuelle registreringer af synlige og tilgængelige bygningsdele og installationer i 15 boliger. Fase 1 er afsluttet ved sammenfattende notat af 8. februar Efterfølgende er der i fase 2 udført tilsvarende undersøgelser i 50 boliger, suppleret med registreringer i krybekældre, samt destruktive undersøgelser i form af udtagning af 5 rørprøver, åbning af facadebeklædninger samt asbestanalyser.

7 Galgebakken Side 3 Fase 2 har desuden omfattet en gennemgang af tidligere rapporter vedrørende skimmelsvamp og indeklima, samt syns- og skønserklæring vedrørende ateliervinduer. Generelle registreringer: I de visuelle registreringer i boligerne er der fokuseret på følgende områder, som på forhånd er defineret af Vridsløselille Andelsboligforening i notat af 8. juli 2005, indeholdende opgavebeskrivelse og omfang for de iværksatte undersøgelser: Badeværelser - Overflader, vandtætning, rengøringsvenlighed. - Rørinstallationer, vandtætning ved gennemføringer Indeklima - Ventilationsforhold - Evt. forekomst af skimmelsvamp Lette facader - Tilstand, overflader Vinduer - Tilstand Radiatorer - Vurdering af restlevetid Supplerende undersøgelser: Prøveåbning af bygningsdele - Åbning af lette facader, udført i 4 gårdhuse og 5 rækkehuse Installationskanaler, krybekældre - Visuelle registreringer - Udskæring af rørprøver, i alt 5 stk. - Supplerende udskæring af rørprøver, i alt 12 stk. Asbestanalyser - Ingen tidligere rapporter I stedet er der udtaget et par materialeprøver til analyse Skimmelanalyser og indeklimaundersøgelse - Tidligere rapporter er gennemgået og kommenteret - Der er udført yderligere skimmelanalyser i forbindelse med de generelle registreringer Ateliervinduer - Syns- og skønserklæring er gennemgået og kommenteret. Tage og betonfacader har ikke indgået i NIRAS og Nova5 s undersøgelser i de indledende faser 1 og 2.

8 Galgebakken Side 4 2. REGISTRERINGER, OVERSIGT Registreringer og undersøgelser er udført i følgende boliger, i fase 1 og 2, samt ved supplerende undersøgelser iht. Landsbyggefondens tilbagemelding: Boligtype Kvarter Nr. Generelle registrering er Facadeåb ning Installation skanal (visuel) Rørprøver Demonte ring af PVC-liste i bad Åbning af gulv (eftersyn af kileproblem atik) Mark 2 4 B X Mark 2 6 X X X (2 stk.) Mark 2 5 X Mark 4 2 A X Mark 4 3 A X Mark 4 6 A X Neder 2 1 B X Neder 3 4 B X A (gårdhuse) Neder 8 2 A X Over 1 3 X Over 2 1 B X Over 3 1 B X Over 4 2 B X Over 8 2 X Over 7 1 B X X Over 8-2 X Skrænt 2 5 B X Skrænt 4 1 X Skrænt 4 7 A X

9 Galgebakken Side 5 Skrænt 4 7 B X X X Boligtype Kvarter Nr. Generelle registrering er Facadeåb ning Installation skanal (visuel) Rørprøver Demonte ring af PVC-liste i bad Åbning af gulv (eftersyn af kileproblem atik) Skrænt 6 8 A X Sten 4 1 A X Sten 4 1 B X Sten 4 3 A X Sten 6 2A X X X Sten 6 2 B X X Sønder 1 4 X Sønder 5 1 A X X Sønder 5 2 X X A (gårdhuse) Sønder 5 4 B X Vester 1 4 B X Vester 3 1 X Vester 3 3 B X Vester 5 4 B X Vester 7 3 A X Vester 7 6 B X Øster 2 4 A X Øster 4 1 A X Øster 4 3 B X Øster 6 4 B X

10 Galgebakken Side 6 I alt, A 33 stk. 7 stk. 6 stk. 2 stk. 1 stk. 2 stk. Boligtype Kvarter Nr. Generelle registrering er Facadeåb ning Installation skanal (visuel) Rørprøver Demonte ring af PVC-liste i bad Åbning af gulv (eftersyn af kileproblem atik) Over 10 9 X Over X Skrænt 1 2 X X Skrænt 3 2 X X X Skrænt 3 6 X Sønder 9 14 X Torv 1 18 X X Torv 1 20 X Torv 3 13 AB X X X B (rækkehu se) Torv 3 14 AB X Torv 3 17 A X X Torv 5 16 X Torv 7 15 X Torv 7 17 A X X X Torv 9 3 AB X Vester 4 18 X X Vester 4 20 X X Øster B X Øster 9 6 X Øster 10 7 A X X X

11 Galgebakken Side 7 I alt, B 15 stk. 8 stk. 5 stk. 0 stk. 2 stk. 3 stk. Boligtype Kvarter Nr. Generelle registrering er Facadeåb ning Installation skanal (visuel) Rørprøver Demonte ring af PVC-liste i bad Åbning af gulv (eftersyn af kileproblem atik) Mark 6 15 X X Mark 6 3 X X Over 7 8 A X X X Over 8 9 A X X Neder 9 1 X Sten 6 15 A X X Sønder 2 8 X Sønder 6 1 X X C (rækkehu se) Sønder 6 2 X X X X (3 stk.) Sønder 6 16 A X X X Torv 7 10 A X X Torv 5 8 A X X Vester 4 9 X Vester 4 11 X Vester 4 11 A X X X Vester 4 9 A X Vester 8 1 X Vester 9 36 X I alt, C 11 stk. 8 stk. 8 stk. 3 stk. 3 stk. 3 stk.

12 Galgebakken Side 8 Boligtype Kvarter Nr. Generelle registrering er Facadeåb ning Installation skanal (visuel) Rørprøver Demonte ring af PVC-liste i bad Åbning af gulv (eftersyn af kileproblem atik) Sten 2 22 X Skrænt 2 2 X Skrænt 2 2 til16 X (3 stk.) D (rækkehu se) Vester 6 1 til 5 X (3 stk.) Vester 6 3 X Vester 1 23 X Ikke relevant Ikke relevant Øster 1 2 til 6 X (2 stk) Øster 3 3 X Øster 5 2 X I alt, D 6 stk. 8 stk. 0 stk. 0 stk. - - I alt, alle boliger 65 stk. 31 stk. 19 stk. 5 stk. 6 stk. 8 stk.

13 Galgebakken Side 9 Øvrige undersøgelser: Supplerende rørprøver, udtaget i krybekældre, jf. /5/, og Bilag D: Boligtype Kvarter Antal Installation A (gårdhuse) Vester 3 BV, BC og BK Neder 3 BV, BC og BK B (rækkehus e) Torv 3 BV, BC og BK C (rækkehus e) Skrænt 3 BV, BC og BK Asbestprøver, jf. Bilag C: 1) Sten 4 2 B, Gårdhus Blød fuge i bad. 2) Sten 4 2 B, Gårdhus Facadeplade. 3) Rækkehus - Facadeplade (prøve udleveret af ejendomskontoret, efter udskiftning af facadeplade på rækkehus). PCB: Der henvises til NIRAS notater /13/ og /14/. Termografi: Udført i i alt 20 boliger, heraf 4 med BlowerDoor-tests. Der henvises til /8/ og /9/. Beton: Der henvises til /1/ samt /11/ og /12/. Energi: Der henvises til /16/.

14 Galgebakken Side SAMMENFATNING De overordnede konklusioner fra registreringerne og fra baggrundsdokumentationen iht. dokumentationslisten s.1 er sammenfattet i det følgende. 3.1 Forslag til anbefalet løsning og budget I /7/ NIRAS rapport Tekniske undersøgelser - Fase 2 (2008), er en række forslag til hhv. en minimum og en bedste løsning opstillet, for de enkelte bygningsdele. Den generelle anbefaling er naturligvis, at bedste løsning udføres for alle bygningsdele. I forhold til nærværende rapport er nye tekniske undersøgelser gennemført, som grundlag for nye anbefalinger til teknik og økonomi for betonrenovering og ventilation samt anbefalinger til nye renoveringstiltag i form af individuel forbrugsmåling, håndtering af PCB og miljøarbejder på fællearealer. Nedenfor er opstillet et forslag til et afbalanceret renoveringsniveau i forhold til teknik og økonomi. Der henvises til de ovenfor nævnte tekniske undersøgelser. Renoveringsløsninger på enkelte bygningsdele er kort sammenfattet efter budgetoversigten. Det skal bemærkes, at alle budgettal er overslagsmæssige, og beregnet som gennemsnit for boligerne, selv om der er forskelle boligtyperne i mellem. Priserne er beregnet under forudsætning af, at der udføres et større antal ad gangen, så der kan opnås mængdefordele, og byggepladsomkostninger pr. enhed minimeres. Oprindelige priser fra tidligere undersøgelser /7/ Tekniske undersøgelser Fase 2 (NIRAS, 2008) og /6/ Tilstandsvurdering af friarealer (Thing & Wainø, 2008) er fremskrevet til prisniveau 2010/K4. Overslagsmæssigt budget for alle bygningsdele, er udgifter til bygningsarbejder for i alt: Ca. 371 mio. kr. inkl. moms og ekskl. diverse omkostninger. Budgettet er for alle boligtyper (A, B, C og D).

15 Galgebakken Side 11 Bygningsdel/emne Boligtype A, B og C Kvalitetsniveau Budget (mio. kr.) (bygningsarbejder, inkl. moms) Lette facader Bedste 66,2 Betonrenovering: Jf. NIRAS rapport: Tilstandsvurdering af beton, Facader og sokler 3,3 - Facader og sokler (rep. i 10 år) 2,9 - Betonstøttevægge 2,9 Vinduer og døre i facader Bedste 54,5 Ateliérvinduer, udskiftning af rammer. 414 stk. 5,7 Installationer i installationskanaler: Bedste - Varme 6,2 - Afløb 1,6 - Vand 11,7 Mekanisk ventilation med VGV jf. NIRAS rapport: Supplerende tekniske undersøgelser, ,6 Badeværelser Bedste 61,8 Kuldebroer i sokler Bedste 41,3 Pergolaer, skure, hegn Udskiftning 14,7 Sum boligtype A, B og C 308,4

16 Galgebakken Side 12 Bygningsdel/emne Boligtype D Kvalitetsniveau Budget (mio. kr.) (bygnings arbejder inkl. moms) Lette facader Bedste 2,5 Vinduer og døre Bedste 2,0 Installationer i installationskanaler: Bedste - Varme 0,5 - Afløb 0,1 - Vand 0,9 Mekanisk ventilation med VGV Badeværelser jf. NIRAS rapport: Supplerende tekniske undersøgelser, Jf. NIRAS Memo: Boligtype D, sammenlægning af toilet og bad, ,3 8,8 Sum boligtype D 17,2 Individuel forbrugsmåling (alle boliger) Håndtering af PCB Miljøarbejder (fællesarealer) Jf. NIRAS rapport: Individuel forbrugsmåling, 2012 (Løsningsmodel M2) Jf. NIRAS rapport: PCB- Screening, 2011/12 Renoveringsmodel Optimal - Thing & Wainø, ,1 4,4 - Pladser: Torvet 11,2 - Øvrige pladser 8,5 - Friarealer ved ungdomsboliger 6,9 - Kvartersstræder m.m. 2,6 - P-pladser 6,2 - Legepladser 2,8 Sum alle boligtyper/hele bebyggelsen 371,1

17 Galgebakken Side SAMMENFATNING AF ANBEFALINGER TIL RENOVERINGSLØSNINGER FOR ENKELTE BYGNINGSDELE 4.1 Lette facader I A, B, C: Facadeplader fjernes, inkl. vindspærreplader (asbestholdige). Etablering af dampspærre mod indvendig beklædning og isolering med højisoleringsmateriale. Ny facadebelædning, som eternit, monteret på lægtekonstruktion, og espalier monteret udenpå facadeplader som eksisterende. Alternativt kan det foreslås, at de lette facader renoveres delvist med præfabrikerede facadeelementer med højisolerende isoleringsmateriale og samme geometri. Der er behov for nærmere byggeteknisk vurdering i forhold til udførelsesteknik så følgearbejder og genhusning evt. kan undgås I D: Efterisolering udvendigt, eftergåelse af dampspærre og ny facadebeklædning som eksisterende. 4.2 Sokler/krybekælder I A, B og C: Soklerne isoleres. Der foreslås en udvendig isolering med Connovate elementer bestående af forplade i højstyrkebeton støbt sammen med højisoleringsmateriale. Inkl. udgravning, tilfyldning og reetablering af haver. Isolering på soklernes indvendige side i installationskanaler/krybekælder og Isolering på underside af dæk mod krybekælder, langs ydervægge, i en bredde på ca. 1 m. Det vurderes, at hvis det sikres at krybekælderventilationen er i overensstemmelse med de generelle krav, samt at der er udlagt fugtspærre for at forhindre fugtafgivelse fra jorden, så vil det være fugtteknisk forsvarligt at foretage efterisolering af sokler og varmerør (se nedenfor). 4.3 Betonrenovering I A, B og C: - Facader og sokler: Reparation af elementtå, dæklagsafskalning, revne i elementtå og knækket hjørne, samt injektion af revne i sokkel. - Støttevægge: Reparation af dæklag afskalning, injektion af revne, samt carbonatiseringsbremsende overfladebehandling mod korrosion af armering på arealer, der ikke repareres. Herudover betonreparationer af facader og sokler de næste 10 år. 4.4 Vinduer og døre i facader Alle boligtyper: Udskiftning af vinduer og døre til lavenergiprodukt ramme-karm konstruktion som eksisterende eller alternativt smal ramme-karm konstruktion. 4.5 Ateliervinduer I B og C: Eksisterende ateliervinduer med energirude med argon er monteret i forbindelse med større tagrenovering i slutningen af 1990 erne. Oplukkelige rammer er

18 Galgebakken Side 14 utætte og midlertidige tiltag til sikring af tæthed er blevet foretaget efter en syns- og skønsforretning i Efter aftale på et møde d. 31. januar 2007 er ateliérvinduer medtaget i budgetopstillingen med en enhedspris på kr ,- pr. vindue. Dette beløb vurderes at kunne dække udskiftning af eksisterende gående rammer til nye, som monteres i de eksisterende karme. Der regnes med udskiftning af i alt 414 rammer. Udskiftning af ruder til højisolerende 3-lags energiruder, som formentlig vil være praktiske gennemførligt, vil kunne afhjælpe problemer med kondens og kuldenedfald. Da tagkonstruktioner ikke renoveres kan tiltaget naturligt udføres på et senere tidspunkt. Det anbefales at tiltaget ikke prioriteres, men at en praktisk løsning undersøges nærmere og tilbydes beboere som oplever særlige problemer, som alternativ til opsætning af radiator under vinduespartiet. 4.6 Ovenlysvinduer Nogle af de samme forbedringer kunne opnås, som for ateliervinduer, hvis de originale termoruder i ovenlys udskiftes til energiruder. Tiltaget vil alt andet lige mindske kondensdannelse på rude og ramme-karm og dermed forekomst af skimmelsvamp. Det understreges, at denne anbefaling ikke er indeholdt i byggeprogrammet. 4.7 Ventilation Der har været dialog med Albertslund Kommune omkring ventilation. For at overholde gældende bygningsreglement, må det forventes, at der vil blive stillet krav om etablering af varmegenvinding ved etablering af mekanisk ventilation. Naturlig ventilation er en mulighed, men er en usikker løsning, og det vurderes at kun balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding effektivt kan bidrage til en forbedring af ventilationen og konstaterede indeklima- og skimmelproblemer. Mekanisk ventilationsløsning er indarbejdet i budgettet i form af komplet monterede decentrale ventilationsanlæg inkl. emhætter og udsug fra trinetter tilkoblet anlægget. I boligtype D er enhedsprisen antaget til det halve i forhold til type A, B og C. 4.8 Installationer i installationskanaler (varme, vand, afløb) Prissatte bygningsarbejder på installationer i installationskanaler/krybekældre er: Varme: Udskiftning af afspærrings- og tapventiler, korroderede rør og eftergåelse af isolering. Vand: Udskiftning af brugsvandsinstallationer, BK og BV-rør inkl. ventiler, isolering m.v. Afløb: Udskiftning af vandlåse til gulvafløb i bad og eftergåelse af afløbsledninger for korrekt fald. 4.9 Individuel forbrugsmåling NIRAS har i samarbejde med Brunata, som eksempel på leverandør, udarbejdet forslag til målerløsninger og overslagspriser på individuel registrering og fordeling af udgifter til rumopvarmning samt varmt- og koldt brugsvand. Der anbefales en løsningsmodel med implementering i to trin, i form af nye elektroniske varmefordelingsmålere på radiatorer i kombination med temperatur- og fugtmålere med det samme, og brugsvandsmålere senere i forbindelse med at der alligevel foretages generel udskiftning af brugsvandsinstallationer.

19 Galgebakken Side 15 Der er en særlig problematik vedrørende A-boliger og muligheden for opdeling i flere lejemål med individuel måling. Der anbefales også opsætning af fugt- og temperaturmålere i boligerne og etablering af system til online fjernaflæsning af målere og præsentation af forbrugsdata mv. Driftspersonalet får derved mulighed for at følge forbruget på den enkelte radiator, så forkert brug af varmesystem kan konstateres, og indeklimaet kan følges, med henblik på dialog med beboere om bedre adfærd, så fugtskader og skimmelsvamp både før og efter renovering kan undgås. Investeringen i individuel forbrugsmåling er tilbagebetalt på få år Badeværelser I A, B og C: Renovering og modernisering i form af ny flisebeklædning på vægge og gulve, inkl. opretning af faldretning på gulv. Gulvafløb udskiftes. Brusevinge etableres. Ny sanitet, armaturer og rørinstallation inkl. rørgennemføringer for brugsvand. Forberedelse til tørretumbler og vaskemaskine. I D: Udførelse af nye, mere fugtsikre tunge badeværelser med sammenlægning af toilet og bad. Omgivende vægge påfores en opbygning med blokke af letklinkerbeton med god fugtstabilitet. Der etableres separat bruseniche samt ny indretning/placering af sanitet Pergolaer, skure og hegn Demontering i vid udstrækning af pergolaer, skure og hedn vil blive nødvendige følgearbejder til facaderenoveringer og sokkerlisoleringer. Det kan ikke påregnes at demonterede dele kan genmonteres. Det må påregens at alle del udskiftes Håndtering af PCB PCB-screeningen har ikke påvist PCB i indeluften, men der er PCB i bløde fuger i lette facader, oprindelige termoruder (dvs. forseglingslimen i rudekanten) og i nogen omfang fuger mellem let og tung facade. Der er PCB i lette facaders træskelet og vinduesrammer hidrørende fra PCB-holdige fuger samt termoruder. Der anbefales en simpel håndværksmæssig og relativt billig håndtering af de PCB-holdige af lette facader og vinduer og døre i facader som udskiftes i form af demontering og fremsendelse i storcontainer til destruktion på Kommunekemi. Hvis lette facader renoveres, bør den PCB-holdige fuge som udgangspunkt fjernes. Disse skal transporteres separat og emballeres i spændelåsfade i jern. Det skønnes at en renoveringsløsning (helt eller delvist) ikke er en dyrere løsning i forhold til udskiftning af lette facader. Der er afsat beløb til sikkerhedstiltag i form af sikkerhedsudstyr og ekstra håndværkertimer Miljøarbejder (fællesarealer) Thing & Wainø 2008 har peget på behov for renovering af disse elementer i bebyggelsen. Der er valgt en optimal renoveringsmodel inkl. belysning. Prioriteret rækkefølge: Pladser: Torvet, øvrige pladser, friarealer ved ungdomsboliger, kvarterstræder m.m., P-pladser og legepladser. Budget omfatter hele pakken.

20 Galgebakken Side 16 Kvartersstræder, hovedstier og kollektivstrøg: Kvarterstræderne omlægges med en gennemgående forbindelse i et varieret forløb. Grønne lommer. OB slidlag med rødt tilslag på adgangsvejen. Tramper af brosten og betonsten oprettes og udskiftes løbende. Pladser: Renovering af Torvet (plads 2). Øvrige pladser samt evt. konkurrencevederlag er ikke medregnet. Fælles plads til arrangementer, leg, dans, filmfremvisning. Placering af større vandelement, udarbejdelse af lysprojekt, placering af elementer til ophold og uorganiseret leg. Strøggade under pergola og beplantning af pergola. Eksisterende indhegnet areal indrettes som multibane. Legepladser: Der plantes mindre træer og større buske som skyggegivere. Renovering af legepladser og placering af nyt legeudstyr og nyt inventar til voksne. Omlægning af stor legeplads ved Sten. Parkarmaturer til belysning. P-Pladser inkl. adgangsveje: Udskiftning af popler, supplering med flere lysarmaturer, udskiftning til bøjelige pullerter. Nyt OB slidlag med rødt tilslag på asfaltarealer. Plantegitre udskiftes. Nye kompostpladser. Friarealer ved ungdomsboliger: Opsætning af væglamper. Arealer mellem og omkring ungdomsboliger omlægges, gårdarealer belægges med betonfliser. Overdækket cykelparkering på omkringliggende arealer.

21 Galgebakken Side OMRÅDET Bebyggelsen er opført i perioden Bebyggelsen er opdelt i 9 kvarterer, der har navn efter deres geografiske beliggenhed eller efter landskabelige træk, der er karakteristiske for dets beliggenhed: Øster, Vester, Sønder, Over, Neder, Sten, Mark, Skrænt og Torv. Der er i alt 644 boliger i området, fordelt på 4 boligtyper: Boligtype A: Boligtype B: Boligtype C: Boligtype D: Gårdhavehuse i 1 plan, 4 typer samt spejlvendte. I alt 156 boliger. Der kan udskilles mindre lejemål i A-typerne, med egen indgang, bad og værelse. Rækkehuse i 2 plan, højre- og venstretyper. I alt 144 boliger. Der kan udskilles mindre lejemål i B-typerne, med fælles indgang, eget bad, og værelse. Trinette-køkken kan opstilles. Rækkehuse i 2 plan, højre- og venstretyper. I alt 270 boliger. Rækkehuse (supplementsrum) i 1 plan. I alt 74 boliger.

22 Galgebakken Side TEKNISKE UNDERSØGELSER 6.1 Generelle registreringer i boliger Der er udført generelle registreringer i i alt 65 boliger i de tekniske undersøgelsers fase 1 og 2. Et samlet overblik over registreringerne er vist på sammenfattende konklusionsskemaer for hver af boligtyperne A, B, C og D. Konklusionsskemaer er vedlagt som Bilag A. På konklusionsskemaerne er der foretaget en sammentælling af, i hvor stor en procentdel af de undersøgte boliger der er registreret skader og svigt på de enkelte bygningsdele. Til hver bygningsdel er angivet en kort kommentar til beskrivelse af de skadestyper der er registreret. Registreringsskemaer for de enkelte boliger er vedlagt som Bilag Øvrige undersøgelser Foruden de generelle registreringer er der udført undersøgelser i henhold til dokumentationsoversigten, side 2, til hvilke dokumenter der henvises for nærmere redegørelser og vurderinger. Vedrørende dokumentation for registreringer ved destruktive undersøgelser af lette facader henvises til Bilag E. 6.3 Bygningsdelsbeskrivelser og undersøgelsesresultater På baggrund af ovenstående er der i følgende opstillet undersøgelsesresultater fordelt på bygningsdele.

23 Galgebakken Side Facader, Boligtype A, B, C, D Lette facader Undersøgelsesomfang og bygningsdelsbeskrivelse. Bygningsdel: Lette facader Lokalisering: Boligtype A, B, C, D Hvordan er eftersynet gennemført: Visuelt, termografi og destruktivt. Undersøgelsesomfang (boliger): A: 33 stk. visuelt, 7 stk. destr. B: 15 stk. visuelt, 8 stk. destr. C: 11 stk. visuelt, 8 stk. destr. D: 6 stk. visuelt, 10 stk. destr. Beskrivelse af bygningsdel: Boligtype A, B og C er opbygget med samme konstruktive elementer i lette facader: 16 cm let ydervæg: 8 mm eternit ca. 20 mm ventileret hulrum 3,5 mm internit 100 mm isolering 12 mm karlitplade Boligtype D 16 cm let ydervæg: 1x5 (2,5x12,5cm) profilbrædder, høvlet ca. 25 mm ventileret hulrum 3 mm internit 45x95 mm stolper 100 mm isolering mellem stolper Plastfolie 13 mm gipsplade Der henvises til Bilag E for facadetegninger og snit Lette facader, Boligtype A Undersøgelsesresultater, vurdering og anbefaling. Undersøgelsesresultater Boligtype A Registreringer: - Visuelle undersøgelser A0.1. Sammenfattende registreringer for visuelle registreringer for boligtype A fremgår af konklusionsskema, Bilag A. Registreringer for de enkelte A-boliger fremgår af registreringsskemaer, Bilag 2. Skadestyper: Algevækst og slidt/nedbrudt overfladebehandling. Algevækst forekommer primært i forbindelse med bevoksninger op ad facaden, idet facadebeplantning hindrer udtørring af facaden. Omfang af besigtiget: 74% A0.2. Defekte/beskadigede facadeplader. Eternitplader er følsomme overfor stød, og der opstår således let skader. 12%

24 Galgebakken Side 20 Fotoeksempler, visuelle registreringer: Skade A0.1 Skade A0.2 Registreringer: - Supplerende undersøgelser A1. A2. A3. A4. A5. A6. Åbning af facader er bl.a. foretaget på boliger hvor der er foretaget termografi, for at kunne sammenholde de byggetekniske forhold med termografi- og BlowerDoorundersøgelser. Der henvises til Bilag E for nærmere dokumentation for skadestyper, -placering og omfang. Skadestyper: Misfarvning af isolering, som følge af utætheder langs kanterne på vindspærreplader af internit. Uafhængig af placering på facader. Defekte/beskadigede vindspærreplader Utilstrækkelig tæthed af fugning mod indvendig karlitplade. Uafhængig af placering på facader. Isolering med trykkede kanter og/eller dårlig udfyldning i facadefelter. Uafhængig af placering på facaderme. Manglende stopning af fuge mellem lette facader og tunge vægge Plantevækst bag beklædningen (på gavle) Omfang af besigtiget: 100% 28% 97% 28% 100% 100%

25 Galgebakken Undersøgelsesrapport Side 21 oktober 2012 Fotoeksempler, supplerende undersøgelser: Skade A1 Skade A2 Skade A3 Skade A4 Skade A5 Skade A6

26 Galgebakken Side 22 Vurdering: Skade A0.1 og A0.2 vurderes ikke som byggeskade. Skade A1 - A3 kan medføre direkte trækgener i boligen, og ved træk gennem samlinger i vægkonstruktionen kan der i kolde perioder ske lokal nedkøling på den indvendige side. Dermed er der risiko for kondens og skimmelvækst, foruden komfortgener og øget varmetab. Vurderes som byggeskade. Skade A4 A5 medfører også risiko for kolde partier på de indvendige vægge. Varmetabet vil desuden være forøget. Vurderes som byggeskade. Skade A6: Plantevækst bag medfører risiko for skader på konstruktionen fra planterne, ligesom der er mulighed for fugt-indtrængning disse steder. Vurderes som byggeskade. Anbefaling: Facadeplader fjernes, inkl. vindspærreplader (asbestholdige). Etablering af dampspærre mod indvendig beklædning og isolering med højisolerings-materiale. Ny facadebeklædning, som eternit, monteret på lægtekonstruktion, og espalier monteret udenpå facadeplader som eksisterende. Alternativt kan det foreslås, at de lette facader renoveres delvist med præfabrikerede facadeelementer med højisolerende isoleringsmateriale og samme geometri. Der er behov for nærmere byggeteknisk vurdering i forhold til udførelsesteknik så følgearbejder og genhusning evt. kan undgås. Helhedsplan: Lette facader, A Opretning 75% Miljø Forbedring Vedligehold 25% Privat sag

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Dagsorden 24. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for det kommende arbejde Kl. 19.55 Introduktion til emnet -

Læs mere

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hemmegårdsvej 2 Postnr./by: 5863 Ferritslev Fyn BBR-nr.: 430-023832 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE...

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag omgodkendelse af foreløbigt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere