Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld Jacobsen, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Jan Kjær, Claus Larsen, Søren Laulund Ingen Birthe Laustrup Carstensen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Scenarier for skolestruktur i Varde by... 3 Bilagsliste... 6 Underskriftsblad... 7 Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 330 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 2

4 2. Scenarier for skolestruktur i Varde by Dok.nr.: 327 Sagsid.: 12/8461 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I foråret 2012 blev der i forbindelse med indeklimaproblemer på Lykkesgårdskolen iværksat en række undersøgelser i forhold til at afdække problemstillingen og med henblik på iværksættelse af udbedring. Problemet viste sig at have rod i skimmelsvamp i dele af bygningsmassen. På baggrund heraf behandlede Udvalget for Børn og Undervisning, Økonomiudvalg og Byråd i oktober 2012 sag Renovering af Lykkesgårdskolen pga. skimmelsvamp, se bilag Byrådet gav ved beslutning den 9. oktober 2012 forvaltningen i opdrag at analysere følgende scenarier for skolestrukturen i Varde by med afsæt i, at Grøn, Lilla, Brun og Hvid bygning ved Lykkesgårdskolen bevares, mens der laves en helhedsplan for nybyggeri i forhold til at erstatte de resterende bygninger: Scenarie 1: Lykkesgårdskolen som klassesskole med specialklassetilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-9. klasse) Scenarie 2: Lykkesgårdskolen som klassesskole med specialklassetilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-9. klasse) Scenarie 3: Lykkesgårdskolen som klassesskole (med en anden placering af specialklassetilbuddet til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, klasse). Kombination af scenarie 1 og 3: Lykkesgårdskolen som klassesskole med specialklassetilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-9. klasse) placeret som filial i Slotsgade i den tidligere Handelsskole. Dette forslag er fremsendt at Lykkesgårdskolens bestyrelse, se bilag Ovennævnte scenarier belyses i 2 modeller: MODEL 1: Bevarelse af status quo Model 1.a: Skolerne har samme målgrupper som i dag. Model 1.b: Skolerne har samme målgrupper på almendelen og specialklasserne er en filial af Lykkesgårdskolen placeret i den tidligere Handelsskoles bygninger i Slotsgade. MODEL 2: Ny skolestruktur i Varde by Model 2.a: Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen har klasse og Sct. Jacobi skole er ren overbygningsskole (7.-9. klasse). Specialklasserne er på Lykkesgårdskolen. Model 2.b: Lykkesgårdskolen og Brorsonskolen har klasse, og Sct. Jacobi skole er ren overbygningsskole (7.-9. klasse). Specialklasserne er på en anden skole i kommunen. Modellerne er beskrevet med afsæt i optimal anvendelse af den samlede bygningsmasse ved skolerne i Varde by. Udgangspunktet for alle modellerne er, at der bygges og renoveres med afsæt i viden om, at fremtidens pædagogiske udfordringer blandt andet imødekommes gennem størst mulig fleksibilitet i bygningsindretningen. Herudover er der arbejdet med trafikforhold og økonomi samt med afsæt i den demografiske udvikling. For modellerne gælder det samme behov for renovering af hallen ved Lykkesgårdskolen. Side 3

5 Ved de forskellige modeller er der i varierende grad mulighed for at udstykke et antal parcelhusgrunde på et område nær Lykkesgårdskolen, idet der er 3 forskellige forslag til udstykninger, hvilket fremgår af bilag Økonomien i modellerne beskrives i forhold til de nødvendige udgifter relateret til ny og ombygning og i forhold til ønskelig vedligehold og energibesparende foranstaltninger. Overslag over anlægsudgifter for hver af modellerne er beskrevet i bilag Alle beregninger er overslagsberegninger på et overordnet niveau baseret på kvadratmeterpriser og erfaringstal fra lignende opgaver. Med hensyn til driftsøkonomien er denne beregnet på baggrund af gældende tildelingsmodel for skolerne i kommunen inklusiv ressourcer til to-lærer-ordning (træder i kraft i august 2013). Modellerne er beskrevet ud fra elevtallet i indeværende skoleår, da det umiddelbart ser ud til, at det er det maksimale antal elever, der i de næste 6 år kommer til at gå i skole i Varde by. Det betyder, at modellerne kan rumme det antal elever, der forventes i Varde by ud fra den befolkningsfremskrivning, der er udarbejdet af KMD i efteråret 2012 se bilag og Når Byrådet har taget beslutning i sagen, vil der blive udarbejdet et byggeprogram med inddragelse af brugerne og sagkyndige rådgivere i alle projektets faser. Forvaltningens vurdering De faglige kvaliteter i forhold til fordele/ulemper ved model 1a, som er en bevarelse af den nuværende skolestruktur er kendte og anerkendte. Model 1b med placering af specialklasserækken i Handelsskolens tidligere lokaler i Slotsgade vurderes uhensigtsmæssig alene på grund af økonomien. De faglige kvaliteter i forhold til fordele/ulemper ved model 2a ligger i muligheden for at skabe et bredt ungdomsmiljø både fagligt og socialt (flere valgholdsmuligheder og flere kammerater) samt i muligheden for at lave nogle profillinjer i mellemtrinnet og i overbygningen som f.eks. idrætslinjer, sproglinjer, IT-linjer, international linje, innovationslinje m.v. Med hensyn til model 2b, hvor specialklasserækken er placeret på en anden skole end Lykkesgårdskolen, vurderes scenariet uhensigtsmæssigt alene på grund af økonomien. Ved realisering af model 2 ændres skoledistriktsgrænserne, så udfordringerne vedrørende en hensigtsmæssig og ligelig fordeling af eleverne i Varde Nord håndteres, idet Varde Nord bliver ét stort skoledistrikt, hvor klasse er på Brorsonskolen og klasse er på Sct. Jacobi skole (inklusive klasse fra Lykkesgårdskolen). Retsgrundlag Folkeskolelovens 40 stk. 2, hvoraf fremgår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse ved de berørte skolers bestyrelser. Økonomi Af notatet Skolescenarier i Varde by november 2012 fremgår anlægsøkonomien for de 4 beskrevne scenarier: Anlægssummen for model 1a er estimeret til 84 mio.kr. Anlægssummen for model 1b er estimeret til 117 mio.kr. Anlægssummen for model 2a er estimeret til 85 mio.kr. Anlægssummen for model 2b er estimeret til 99 mio.kr. Side 4

6 Af notatet Skolescenarier for Varde by november 2012, bilag , fremgår, at driftsøkonomien er uændret i model 1. Med hensyn til model 2 er der en reduktion i den årlige driftsudgift for skolerne i Varde by på ca. 1,5 mio. kr. De 1,5 mio. kr. beror på en optimeret klassedannelse i Varde by, og disse midler foreslås anvendt til at lave profillinjer på mellemtrinnet og i udskolingen. Profillinjerne vil give en pædagogisk mulighed for at lave et differentieret tilbud, der kan bygges videre på i ungdomsuddannelserne. Høring Udvalget beslutter hvilke modeller, der skal sendes i høring ved de berørte skolebestyrelser. Høringsperiode: 5. december januar Bilag: 1 Åben BY 9/ : Renovering af Lykkesgårdskolen pga /12 skimmelsvamp 2 Åben Henvendelse fra skolebestyrelsen, Lykkesgårdskolen ang /12 fremtidig skolestruktur 3 Åben Skolescenarier for Varde by - November /12 4 Åben Befolkningsprognose - Skoledistrikter /12 5 Åben Fremskrivningsområde - Skoledistrikter /12 6 Åben Elevtal pr født i de enkelte årgange fordelt på /12 skoledistrikter 7 Åben Overslag over udgifter ved etablering - skolescenarier november / Åben Plantegning over udstykningsmuligheder i området ved /12 Lykkesgårdskolen Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalget, at der tages stilling til, hvilke modeller for skolestruktur i Varde by, der skal sendes i høring ved de berørte skolebestyrelser, at sagen forelægges Økonomiudvalget/Byrådet til godkendelse. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Det indstilles til byrådet, at model 2a sendes i høring/til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser (Lykkesgårdskolen, Sct. Jacobi Skole, Brorsonskolen, Alslev Skole, Janderup Skole og Thorstrup Skole). Der gøres opmærksom på, at der ikke er taget stilling til økonomien i modellen. Søren Laulund (A) stemte imod, idet han ønsker, at både model 1a og model 2a sendes i høring. Side 5

7 Bilagsliste 2. Scenarier for skolestruktur i Varde by 1. BY 9/ : Renovering af Lykkesgårdskolen pga skimmelsvamp (957541/12) 2. Henvendelse fra skolebestyrelsen, Lykkesgårdskolen ang. fremtidig skolestruktur (957549/12) 3. Skolescenarier for Varde by - November 2012 ( /12) 4. Befolkningsprognose - Skoledistrikter (699350/12) 5. Fremskrivningsområde - Skoledistrikter (699351/12) 6. Elevtal pr født i de enkelte årgange fordelt på skoledistrikter (958367/12) 7. Overslag over udgifter ved etablering - skolescenarier november 2012 ( /12) 8. Plantegning over udstykningsmuligheder i området ved Lykkesgårdskolen ( /12) Side 6

8 Underskriftsblad Karl Haahr Keld Jacobsen Preben Friis-Hauge Peter Nielsen Jan Kjær Claus Larsen Søren Laulund Side 7

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere