ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013"

Transkript

1 ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013

2 VELKOMMEN De elegant svungne kurver over sundets blide bølger. De slanke pyloner, der strækker sig mod himlen. Den menneskeskabte ø Peberholm, der huser ikke bare tunnelmundingen, men også en enestående flora og fauna. Øresundsbron er det smukkest tænkelige vartegn for Øresundsregionen. Men Øresundsbron er mere end et enestående og storslået stykke infrastruktur og arkitektur. Den er suset i maven, når du kører over højbroen mellem pylonerne og kablerne. Den er følelsen af endeløse muligheder, når du ser lyset for enden af tunnellen og kommer op til København og Københavns Lufthavn. Den er en ny verden, der åbner sig, når du ankommer til betalingsanlægget i Sverige, og to baner bliver til ti. De mange ton beton og metal bygger på en vision, hvor Sjælland og Skåne vokser sammen til en integreret region med København og Malmø i midten ikke bare trafikalt, men også mentalt, kulturelt, politisk og økonomisk. Øresundsregionen er hjem for næsten 4 millioner mennesker og lige så mange muligheder for at opbygge forretninger og relationer. Mange har allerede gjort det, og endnu flere vil gøre det fremover. Ambitionen for os, der arbejder på Øresundsbron, er at bygge broer hver eneste dag. Vi vil være det naturlige bindeled mellem befolkningerne i Danmark og Sverige. I dette hæfte tegner vi et billede af regionens aktuelle tilstand, som den ser ud med vores øjne og med vores viden om trafikken over Øresund. God læselyst

3 TRAFIKKEN I KRISENS SKYGGE Øresundsbron er det primære trafikale bindeled mellem Danmark og Sverige. Siden åbningen er næsten 70 millioner personbiler, varebiler, lastbiler, busser og andre køretøjer kørt over Øresundsbron. Øresundsbron oplevede en markant vækst i trafikken på mellem 10 og 17 procent årligt fra åbningen af den faste forbindelse frem til og med I 2007 overhalede trafikken endda de oprindelige prognoser. Trafikvæksten var primært drevet af markante forskelle i boligpriserne på den danske og den svenske side af sundet. Boligpriserne i hovedstadsområdet var steget kraftigt gennem 00 erne, så mange danske familier valgte at flytte til Malmø og omegn, hvor boligpriserne var noget lavere. De blev bropendlere. I samme periode søgte mange svenskere arbejde i København og omegn, hvor lønniveauet og jobmarkedet var større end i Sverige. De blev også bropendlere. Men i 2008 skete der noget. Trafikvæksten på Øresundsbron var kun på 5 procent, og i jubilæumsåret 2010 faldt trafikken for første gang i forbindelsens historie. Faldet er fortsat i 2011 og 2012, og på en gennemsnitsdag passerede køretøjer Øresundsbron i Det er 3 procent færre end i Daglig trafik over Øresundsbron Passager per dag

4 FRITIDSTRAFIKKEN OVERHALER PENDLERNE Rejseformål for personbiler over Øresundsbron Den private trafik over Øresundsbron består dels af pendlertrafik, dels af ferie- og fritidstrafik. Pendlertrafikken fylder klart mest pendlerne kører jo typisk flere gange om ugen, mens de ferie- og fritidsrejsende til sammenligning kun kører nogle gange om året. I 2012 kørte kunder med en pendleraftale 41 procent af alle ture over Øresundsbron. Kunder med ferie- og fritidsaftalen BroPas kørte 26 procent af alle ture over Øresundsbron. Pendlerkunderne tegner sig altså stadig for størstedelen af turene over Øresundsbron, men væksten ligger hos ferie- og fritidskunderne. De seneste fem år er ferie- og fritidstrafikken steget med 22 procent, herunder med 5 procent fra 2011 til I samme fem-års-periode er pendlingstrafikken kun steget med 4 procent, og fra 2011 til 2012 faldt den faktisk med 9 procent. Forklaringen er, at motoren for væksten i pendlertrafikken forskellene i boligpriser og hovedstadsområdets mangel på arbejdskraft er stoppet. Faktisk har en del danske emigranter allerede pakket flyttekasserne for at vende tilbage til Danmark. Desuden er konkurrencen fra togene blevet hårdere efter åbningen af Citytunneln i slutningen af En række grænsehindringer mellem Danmark og Sverige, som Øresundskomiteen peger på i hæftet 33 grænsehindringer fra 2010, medvirker også til at bremse integrationen og pendlingen. I 2008 blev den svenske krone pludselig svagere. Vekselkursen fra SEK til DKK var helt nede på 22% 49% 29% 23% 43% % To faktorer forklarer væksten i ferie- og fritidstrafikken: 68. Det udnyttede danskerne til shoppeture over Øresund, hvor de samtidig opdagede udbuddet af oplevelser i Sverige. Siden er den svenske krone dog styrket markant. Siden 2005, hvor ferie- og fritidsaftalen BroPas blev introduceret, har Øresundsbron mere og 26% 33% 41% Fritid Pendler Andet mere fokuseret sin markedsføring og kommunikation på ferie- og fritidskunderne aktuelt med det revitaliserede fordelsprogram Club Øresundsbron. 6 7

5 FRAGTTRAFIKKEN TRÆKKER LÆSSET Erhvervstrafikken over Øresundsbron består af B2B-trafik i personbiler og varebiler samt af fragttrafik i lastbiler og varebiler. Dertil kommer naturligvis bustrafikken. Erhvervstrafikken udgør år efter år omkring 20 procent af trafikken over Øresundsbron. Fragttrafikken har i stigende grad opdaget Øresundsbron som en effektiv og bekvem forbindelse mellem Danmark og Sverige. I 2012 lagde Øresundsbron for første gang i sin levetid asfalt til mere end halvdelen 51,5 procent for at være nøjagtig af alle passager med lastbil over Øresund. Fragttrafikken på Øresundsbron steg i 2012 med 3 procent, og set over en 10-årsperiode er fragttrafikken over Øresundsbron mere end fordoblet, fra 495 lastbiler per dag i 2002 til lastbiler per dag i Udviklingen i erhvervstrafikken er ekstremt afhængig af økonomiske konjunkturer i samfundet, ikke bare i Danmark og Sverige, men i hele Europa. Meget af lastbiltrafikken forbinder nemlig Sverige med markeder på kontinentet. Øresundsbro Konsortiet bidrager dog også selv til integration og samhandel mellem danske og svenske virksomheder og entreprenører i regionen, nemlig som arrangør af fem årlige Øresund Business Meetings, hvor erhvervsfolk fra begge sider af sundet mødes for at netværke og finde inspiration til at rette blikket mod den anden side af Øresund. Fordeling af fragtmarkedet over Øresund 100% 50% 0% Helsingør-Helsingborg Øresundsbron

6 PROGNOSE FOR TRAFIKKEN Øresundsbron skitserer hvert år tre scenarier for den fremtidige udvikling af trafikken over broen, hvor middelscenariet anses som det mest sandsynlige. Her forventes den daglige trafik at stige fra de nuværende køretøjer til i 2020 og til i Frem mod 2015 forventes trafikvæksten at stige til omkring 4 procent per år. I 2021 åbner den faste forbindelse under Femern Bælt, og året efter forventes den at bidrage til en trafikvækst på 5,5 procent på Øresundsbron. Derefter forventes trafikvæksten at falde gradvist til 2 procent i Prognosen for trafikken på Øresundsbron baserer sig på en række forudsætninger: Allerede besluttet infrastruktur implementeres, men der besluttes ikke ny infrastruktur af regional betydning. Konkurrenceforholdene mellem Øresundsbron og færgerne mellem Helsingør og Helsingborg fortsætter uændret. Den faste forbindelse under Femern Bælt åbner i 2021 og bidrager fra 2025 med ekstra daglige passager over Øresundsbron. Den danske og den svenske økonomi udvikler sig stabilt og ligeligt gennem de næste 10 år. Vilkårene for at bo og arbejde over Øresund i form af regler, skatter og lignende forbedres eller fortsætter uændret. Trafikscenarier - daglig trafik over Øresund Antal køretøjer Vækstscenariet Middelscenariet Stagnationsscenariet 10 11

7 GODSTRAFIKKEN FØLGER KONJUNKTURERNE Øresundsbron er ikke kun en motorvej, men også en jernbane mellem Danmark og Sverige. På broen løber den nede under vejen. I tunnelen løber den i et parallelt tunnelrør. I 2012 kørte cirka godstog over Øresundsbron. Med sig havde de 5,8 millioner tons gods. Det er 9 procent færre godstog og 6 procent mindre gods end i Årlige godsmængder over Øresundsbron Ton Togtrafikken over Øresundsbron består dels af den højfrekvente passagertrafik, først og fremmest med Øresundstogene, dels af internationale godstog, som forbinder Sverige og kontinentet. I årene fra 2001 til 2009 var mængden af gods vokset jævnt med i gennemsnit 5 procent per år, og siden 2001 er mængden af gods, som køres med toget over Øresundsbron, næsten fordoblet. De kommende år forventes trafikken på jernbane over Øresundsbron at stige. Derfor er forbedret kapacitet på de tilstødende strækninger nødvendige. En udvidelse af infrastrukturen til og fra Øresundsbron er en forudsætning for øget integration i regionen I 2010 steg godstrafikken på jernbanen over Øresundsbron nemlig kraftigt 36 procent flere tog og 46 procent mere gods end året før

8 REKORDMANGE PASSAGERER Persontrafikken med toget over Øresundsbron satte rekord i 2012: Næsten 11 millioner mennesker det svarer til per dag kørte med toget over Øresund. Det er en stigning på 5 procent, og gennem de seneste 10 år er passagertallet over Øresund faktisk fordoblet. Citytunneln mellem det centrale Malmø og Hyllie åbnede i december 2010 og reducerede rejsetiden mellem Malmø C og København H til 35 minutter. I morgentimerne og aftentimerne er der nu seks afgange i timen mellem de to byer. Med Citytunneln kom også to nye stationer: Triangeln i centrum af Malmø og Hyllie ved Malmø Arena og shoppingcenteret Emporia. De nye stationer har givet mange rejsende kortere afstand og lettere adgang til toget, hvilket har reduceret rejsetiden. Dermed er toget blevet en attraktiv transportform og et reel alternativt til bilen, når udgangspunktet og destinationen for rejsen ligger tæt på Øresundstogets lineføring: Helsingør København Øresundsbron Malmø Lund og derfra videre mod Gøteborg, Karlskrona og Kalmar. Toget fungerer da også primært som transportmiddel internt i regionen: 75 procent af rejserne i 2012 var regionale, det vil sige med både udgangspunkt og destination i Øresundsregionen. Halvdelen af alle togpassagerer på Øresundsbron kørte tur/retur mellem Skåne og København. Toget benyttes i høj grad af de rigtige øresundsborgere, nemlig pendlerne med bolig og arbejde på hver sin side af sundet. Omkring 60 procent af passagererne over Øresund er pendlere, og heraf er omkring de studerende. Tre af fire togrejsende bor i Sverige. Én af fire togrejsende bor i Danmark. Togtrafik over Øresund Antal togpassagerer per år

9 TILBAGEBETALING AF GÆLDEN S V E R I G E Danmark og Sverige indgik i 1991 en aftale om at bygge en fast forbindelse over Øresund. Cirka et år senere besluttede regeringerne at oprette en fælles dansk-svensk virksomhed, Øresundsbro Konsortiet, som skulle bygge og drive broen samt optage lån for at finansiere anlægsomkostningerne. Aftalen fra 1991 slår fast, at anlægget og driften af forbindelsen skal finansieres af broafgifter, som de rejsende betaler. Dertil betaler svenske Trafikverket og danske Banedanmark et fast årligt beløb for at bruge jernbanen. Indtægterne skal dække drift- og renteomkostningerne samt tilbagebetalingen af lånene, som blev optaget for at finansiere anlægget. Da Øresundsbron stod færdig i 2000, havde Øresundsbro Konsortiet en nettogæld på 19,6 milliarder DKK. De to moderselskaber A/S Øresund og SVEDAB AB havde en dertil en samlet gæld på 10,5 milliarder DKK. Ved udgangen af 2012 udgjorde Øresundsbro Konsortiets rentebærende nettogæld på 17,4 milliarder DKK. D A N M A R K København Kalundborg Roskilde Storebælt Kattegat SJÆLLAND SKÅNE Helsingør Helsingborg Kristianstad Hillerød Landskrona Ø r e s u n d Lund Simrishamn Malmø Ystad Trelleborg BORNHOLM Vordingborg LOLLAND FALST E R Femern Bælt Rødby 16 17

10 GEVINST FOR SAMFUNDET Øresundsbron er ikke bare et smukt anlæg og en bekvem mulighed for at køre mellem Danmark og Sverige. Den faste forbindelse har helt kontant værdi for trafikanterne og for samfundet. Da Øresundsbron åbnede, blev det både hurtigere og billigere at rejse over Øresund. Rejsetiden over det sydlige Øresund blev forkortet markant turen fra tunnelmundingen til betalingsanlægget tager kun 15 minutter. Og så er det billigere at køre over Øresundsbron, end det var at hoppe på flyvebåden. Adgangen til bolig- og arbejdsmarkedet på den anden side af Øresund medfører også en økonomisk gevinst for resten af samfundet. Danskerne har fået adgang til billigere boliger, da ejendomspriserne toppede i Danmark, og svenskerne har fået adgang til det danske arbejdsmarked i en periode, hvor arbejdsløsheden i Skåne var høj. En række beregninger, foretaget af blandt andet Øresundskomiteen og Øresundsinstituttet i 2012, viser denne gevinst i kroner og ører. Den kortere rejsetid har givet en samfundsøkonomisk værdi ved, at svenske pendlere bidrager til produktionen i Danmark

11 DIREKTØREN GLÆDER SIG OVER FRITIDSTRAFIKKEN Øresundsbro Konsortiets direktør Caroline Ullman-Hammer har bemærket faldet i trafikken, men hæfter sig ved den stigende interesse for at køre over Øresund i ferie og fritid. Det er meget tilfredsstillende, at fritidstrafikken og fragttrafikken på Øresundsbron stiger, ikke mindst set i lyset af de generelle konjunkturer i Øresundsregionen og resten af Europa, siger hun og fortsætter: Siden 2011 har vi valgt at fokusere på ferie- og fritidsmarkedet. Med introduktionen af smuttursrabatten og fordelsprogrammet Club Øresundsbron bruger vi meget energi på at fortælle svenskerne om oplevelser i Danmark og danskerne om oplevelser i Sverige. Nu ser vi effekten af det. Men den samlede trafik over Øresundsbron falder, især som konsekvens af faldende pendling. Caroline Ullman-Hammer mener ikke, at Øresundsbro Konsortiet kan gøre meget ved den tendens, fordi pendlingen er drevet af konjunkturerne og af forskelle på boligmarkedet og arbejdsmarkedet på Sjælland og i Skåne. Øresundsbro Konsortiet kan først og fremmest tilbyde en attraktiv pris og en effektiv forbindelse, og det er netop, hvad vi gør, pointerer hun. Mens pendlertrafikken falder på Øresundsbron, stiger den på Øresundstogene. Det bekymrer ikke Øresundsbro Konsortiets direktør. Togene er en integreret del af forbindelsen over Øresundsbron og en god måde at komme til en arbejdsplads i det centrale København eller Malmø, så det glæder mig at se stigninger i togtrafikken, slutter Caroline Ullman-Hammer

12 ARBEJDSMARKEDET Allerede inden Øresundsbron åbnede, pendlede omkring mennesker mellem bolig og arbejde i Malmø og København. De fleste var svenskere, som hver morgen hoppede på flyvebåden for at komme på arbejde, oftest inden for transportområdet og sundhedsområdet. Mange arbejde i Københavns Lufthavn. Mange arbejdede som sygeplejerske. Med Øresundsbron blev det pludselig realistisk for flere at bo på den ene side og arbejde på den anden side af sundet. I årene fra 2001 til 2008 steg antallet af pendlere med op mod 40 procent om året, og siden åbningen af broen er antallet af pendlere ti-doblet til omkring Men med finanskrisen i 2008 stoppede stigningen, og de seneste tre år er antallet af pendlere faktisk faldet en smule. København er den dominerende by i regionen med mere end en million indbyggere omkring hver tredje indbygger i Øresundsregionen bor i København og et varieret arbejdsmarked. Det tiltrækker naturligvis arbejdskraft fra hele regionen, især fra Malmø. Pendlingen mellem bolig og arbejde er da også temmelig ensrettet mod Danmark om morgenen og mod Sverige om aftenen. Hele 96 procent af pendlerne over Øresundsbron bor i Sverige og arbejder i Danmark. Mere end halvdelen 60 procent af pendlerne med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark bor i Malmø. Derefter følger Helsingborg med 10 procent og Lund med 5 procent. Deres arbejdspladser ligger ikke overraskende først og fremmest i den danske hovedstad. Mere end 80 procent arbejder i København og omegn. Det billede er markant anderledes end før Øresundsbron, hvor kun 38 procent af pendlerne boede i Malmø, mens hele 27 af pendlerne boede i Helsingborg. Daglig pendling over det sydlige Øresund Gennemsnitlige antal pendlere Pendlere med flyvebåde Studerende i tog Jobpendlere i tog Jobpendlere i bil De danske pendlere med arbejde i Sverige bor overvejende i København og omegn, og de arbejder i Malmø efterfulgt af Lund og Helsingborg. I 2005 gjorde svenskerne deres indtog på det danske arbejdsmarked. Der var mangel på arbejdskraft i hovedstaden, og et relativt højt lønniveau var med til at gøre de danske jobs attraktive. Indtoget toppede i 2007, hvor svenskere fik job i Danmark. Det var næsten dobbelt så mange som i 2006 og næsten fem gange så mange som i De flotte tal kunne naturligvis ses i trafiktallene på Øresundsbron, hvor pendlertrafikken satte rekorder. Siden satte finanskrisen ind, og antallet faldt i 2008, 2009, 2010 og I 2012 fik svenskere arbejde i Danmark. Det er mindre end 1/3 af antallet i 2007, men dog en lille stigning fra Det samlede antal svenskere, som har haft arbejde i Danmark, faldt dog med 7 procent fra 2011 til

13 Her arbejder pendlerne Her bor pendlerne 1 pendler 10 pendlere 1 pendler 10 pendlere 100 pendlere 100 pendlere pendlere pendlere km km 24 25

14 BOLIGMARKEDET Integrationen i Øresundsregionen har i høj grad været drevet af forskelle i boligpriserne på den danske og den svenske side af sundet. I første del af 00 erne steg boligpriserne i Danmark eksplosivt, ikke mindst i hovedstadsområdet. Mange familier med almindelige indkomster havde reelt ikke råd til at bo i nærheden af København. På den svenske side af Øresund var boligpriserne meget lavere, og Malmø blev en attraktiv mulighed for at bo inden for rimelig pendlingsafstand af hovedstaden. Prisforskellen mellem boligerne i København og Malmø toppede i starten af På den danske side af Øresund måtte man i gennemsnit betale 3,5 millioner DKK for et hus på 140 m 2. På den svenske side kunne man nøjes med 2,2 millioner DKK. Malmø og Skåne blev ikke mindre interessant af, at vekselkursen mellem DKK og SEK var til den danske krones fordel. Lønnen fra jobbet i København rakte altså langt i de svenske butikker. Mange danskere valgte at pakke flyttekasserne og bosætte sig i Malmø, især i sydlige forstæder som Limhamn og Bunkeflostrand, der ligger tæt på Øresundsbron. Men i 2007 ændredes billedet. Den globale finanskrise startede. Den danske boligboble bristede. Boligpriserne styrtdykkede, og prisfaldet synes endnu ikke at være slut ved udgangen af I den svenske del af Øresundsregionen, især i den kreative og driftige hovedby Malmø, er 26 27

15 boligpriserne derimod steget voldsomt. Omkring årsskiftet 2012/2013 ligger kvadratmeterprisen på en-familie-boliger i Malmø og omegn næsten på niveau med Region Hovedstaden, og prisniveauet i Skåne ligger væsentligt over prisniveauet i Region Sjælland. Flytninger mellem Danmark og Sverige Konsekvensen er, at det ikke længere er økonomisk fordelagtigt at købe bolig i Skåne fremfor på Sjælland. Flyttestrømmen fra Danmark til Sverige er stoppet, og mange af de danske emigranter har faktisk pakket flyttekasserne endnu en gang for at flytte hjem til Danmark Boligmarkedet og forskellene i boligpriser er dermed ikke aktuelt en drivkraft for integrationen mellem Sjælland og Skåne, mellem København og Malmø, og for pendlingen over Øresundsbron. Mod Danmark Mod Sverige Netto mod Sverige 28 29

16 HISTORISKE HIGHLIGHTS Marts 1991 Danmarks og Sveriges regeringer underskriver aftalen om at anlægge en fast forbindelse med bro og tunnel over Øresund. August 1995 Arbejdet på kyst-til-kyst-forbindelsen begynder med offshore gravearbejder i Øresund. Juni 2000 Arrangementet Åben Bro giver flere end mennesker chancen for at gå og løbe, rulle og cykle over Øresundsbron. Juli 2000 Øresundsbron indvies officielt af Danmarks Dronning Margrethe og Sveriges Kong Carl Gustaf. Der er folkefest på begge sider af sundet. September 2000 Bil nummer kører over Øresundsbron. Det markeres med blomster til chaufføren i betalingsanlægget. Januar 2005 Øresundsbron introducerer aftalen BroPas til regionens ferie- og fritidsrejsende. Siden har næsten kunder bestilt BroPas. Maj 2010 Bil nummer kører over Øresundsbron. Trafikken over Øresund har overhalet prognoserne fra åbningen af forbindelsen. Juli 2010 Øresundsbron fejrer sine første 10 år med en folkefest og et fantastisk fyrværkeri på broen. 30

17 LÆS OGSÅ Øresundsbro Konsortiet arbejder aktivt med Øresundsregionen og integrationen mellem Sjælland og Skåne. Du kan læse mere om indsatsen og resultaterne ikke bare i Øresundsbron og regionen, som du sidder med nu, men også i disse publikationer, som Øresundsbro Konsortiet enten udgiver eller bidrager til: Fokus Øresund Fokus Øresund er et journalistisk nyhedsbrev, som redigeres og udsendes af Øresundsbro Konsortiet. Fokus Øresund fortæller aktuelle historier om mennesker og virksomheder, som rykker i regionen. Nyhedsbrevet fokuserer på udfordringer og muligheder for integration over Øresund. Nyhedsbrevet er digitalt og udkommer en gang om måneden. Se mere på Tendens Øresund Tendens Øresund samler statistikker og analyser, der tegner et aktuelt billede af Øresundsregionen. Publikationen redigeres og udgives af Øresundskomiteen i samarbejde med en række organisationer med interesse i Øresundsregionen, herunder Øresundsbro Konsortiet. Tendens Øresund udkommer én gang om året. Se mere på Samfundsansvar og bæredygtig udvikling Øresundsbro Konsortiet tager ansvar for samfundet og miljøet på og omkring Øresundsbron. I vores CSR-rapport beskriver vi, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljøet og naturmiljøet, herunder arbejdet med den menneskeskabte ø Peberholm, som er blevet et biologisk eksperiment i skala 1:1. Rapporten udkommer én gang om året. Se mere på Årsrapport I Øresundsbro Konsortiets årsrapport kan du læse om vores økonomiske resultater, virksomheden og trafikudviklingen i året, som gik. Se mere på

18 Udgivet af Øresundsbro Konsortiet april 2013 Dansk tekst: Jesper Skjønnemand, jspr.nu Svensk tekst: Sanna Holmqvist, Øresundsbro Konsortiet Foto: Side 3 Stig-Åke Jönsson Side 5 Drago Prvulovic Side 8 Miklos Szabo Side 11 Jan Kofod Winther Side 13 Miklos Szabo Side 15 Stig-Åke Jönsson Side 19 Claus Peuckert, Werner Nystrand Side 21 Steen Brogaard, Perry Nordeng Side 27 Ole Malling, Stig-Åke Jönsson Side 28 istock Side 31 Peter Brinch Design: MediaMovers Tryk: PrintConnect ApS, 9000 Aalborg 34 35

19 Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade København V Danmark Tlf Øresundsbro Konsortiet Kalkbrottsgatan 141 Box Malmö Sverige Tlf

Øresundsbron og regionen 15 år

Øresundsbron og regionen 15 år Øresundsbron og regionen 15 år Udgivet af Øresundsbro Konsortiet, 2015 Foto: Peter Brinch/Øresundsbron Carolina Romare/Filmlance Newcopter/Øresundsbron Femern A/S Design: Fikon Design AB Tryk: Tryckfolket,

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Ø-analyse. Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken

Ø-analyse. Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken Ø-analyse N R. 1 J A N U A R 2 1 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken Tre år med lav vækst i trafikken over Øresund som

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011 ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011 Trafikken over Øresundsbron Trafikken over Øresundsbron de første 10 år kan opdeles i to vidt forskellige perioder henholdsvis 2000 2007 og 2008 2010. Fra åbningen og frem

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet.

Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet. Ø-a n alyse NR. 1 JANUAR 28 Aktuel analyse om Øresundsregionen Ny langsigtet prognose for øresundstrafikken I 27 blev Øresundsbron passeret af 18.5 køretøjer i døgnet trafikken er således fordoblet i løbet

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Af analysechef Jarn Schauby Øresundskonsortiet, analyseafdelingen js@oresundskonsortiet.com For at beregne de samlede rejseomkostninger og dermed bestemme

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Af økonom Agnete E. Fich Øresundskonsortiet, analyseafdelingen aef@oresundskonsortiet.com 1. INDLEDNING Øresundsmodellen beskriver den

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Derfor rejser vi over Øresund

Derfor rejser vi over Øresund R A P P O R T Derfor rejser vi over Øresund ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t A P R I L 2 1 Indhold Indledning 1 Sammenfatning 2 Rejser over Øresund 4 Væksten foregår på Øresundsbron 4 Flest arbejdspendlere

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU Øresundsundersøgelsen 2015 Hjalmar Christiansen Transport DTU Formål for Øresundsundersøgelsen At skabe et konsistent billede af trafikken over Øresund Alle transportformer Alle operatører På en ensartet

Læs mere

Rekordmange danskere flytter til Skåne

Rekordmange danskere flytter til Skåne Ø-analyse N R. 2 m a r t s 2 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Rekordmange danskere flytter til Skåne I 26 vendte flere danskere end nogensinde blikket mod øst, da den nye

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

værd at vide om ØresundsBron Ø r e s u n d s B r o k o n s o r t i e t

værd at vide om ØresundsBron Ø r e s u n d s B r o k o n s o r t i e t værd at vide om ØresundSBRON ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 0 8 Indhold Indledning 1 Fakta Historien om Øresundsbron 2 Øresundsregionen 4 Øresundsbro Konsortiet 6 Øresundsforbindelsen 7

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

10 år ØresundsBrOn OG regionen Ø r e s u n d s B r O k O n s O r t I e t

10 år ØresundsBrOn OG regionen Ø r e s u n d s B r O k O n s O r t I e t 10 år ØresundSBRON OG REGIONEN ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 1 0 www.oresund10.com Indhold En region i udvikling Øresundsbron et regionalt symbol 2 Trafikudvikling Trafikspring på Øresund

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE Sikkerhed på jernbanen Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t

ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t ØresundSBRON OG REGIONEN ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 0 9 Indhold Indledning Øresundsbron en regional forbindelse 1 Vækst uden grænser En region i bevægelse 2 Danskere og svenskere søger

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ Sikkerhed på Øresundsbron Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere