Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den kl i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Referat BR FL VUC Erhverv Ebeltoft aktivitet Fastholdelsespolitik Personale, LUKKET APV opfølgning Bygninger Nyt lejemål / bygning i Grenaa Vestervej Hornslet Ebeltoft Kursistanalyse Eventuelt... 6 Deltagere: Ole Husum, OH Formand, udpeget af Djurslands Erhvervsråd Kasper Bjerregaard, KB Næstformand, udpeget ved selvsupplering Jens Kappel Hansen, JKH udpeget af personalet med stemmeret Tue Arnkil Jørgensen,TAJ udpeget af personalet uden stemmeret Gert Schou, GS udpeget af Region Midt Leif Andersen, LA udpeget af kommuneforeningen Charlotte Bertelsen udpeget af kursistrådet i Grenaa Lonnie Maria udpeget af kursistrådet i Hornslet Søndermark Jepsen Lars Østergaard, LØ Torben Hollingdal, TH forstander / referent administration Afbud: Leif Andersen Charlotte Bertelsen Lonnie Maria Søndermark Jepsen Torben Hollingdal Side 1 af 6

2 1 Referat Referat 32 er godkendt, men der mangler underskrifter. Godkendelse og underskrift af referat 32 Referatet blev underskrevet. 2 BR2013 Vi har mange nye kursister, der er startet i skoleåret 2013/2014. Det betyder såvel flere indtægter som omkostninger. Samlet set kan vi opskrive det budgetterede overskud, men det er endnu for tidligt at komme med et kvalificeret bud på det økonomiske resultatet for Forstanderen og økonomichefen giver en status Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet ledelsen angav et samlet årsresultat for 2013 (med nogen usikker) til at give et overskud i niveauet 3 millioner kroner 2.1 FL2014 Forslag til finanslov 2014, FL2014, viser et fald i vores taksametre på mellem 1,0 til 1,8 procentpoint fra 2013 til Samtidig har vi gennemført lønstigninger i 2012/2013. Vi skal med andre ord få flere kursister gennem skolen for at vi i 2014 kan holde det økonomiske niveau fra Forstanderen og økonomichefen giver en orientering 3 VUC Erhverv Der henvises til vedlagte bilag. Punktet indstilles til orientering VUC Erhverv foreslår, at man i fremtiden laver kursusudbud indenfor områderne IT, Projektledelse og SAP. Kurserne skal rettes dels mod ledige med ret til 6 ugers selvvalg og dels mod lokale virksomheder. Aktiviteterne skal gennemføres med freelancemedarbejdere. VUC får et positivt dækningsbidrag på eventuelle opgaver. Bestyrelsen besluttede at igangsætte aktiviteten Side 2 af 6

3 3.1 Ebeltoft aktivitet AVU lederen og forstanderen samarbejder med VUC Erhverv om at få aktiviteter i Ebeltoft afdelingen. Konkret giver vi tilbud til Syddjurs Kommune på aktivering af unge under 30 år. Hensigten er at gøre målgruppen uddannelsesparat. Det er hensigten, at vi bruger freelancere på aktivitetsdelen, og vi tager os af den almene undervisningsdel. Tidshorisonten er opstart før efterårsferien. Forstanderen og Kasper Bjerregaard giver en orientering Syddjurs Kommune har udskudt deres beslutning, således at vi tidligst starter op den 1. januar 2014, hvis Syddjurs giver ordre til dette. Vi har bedt om et møde med Norddjurs Kommunes jobcenter, idet vi vil give Norddjurs et lignende tilbud. 4 Fastholdelsespolitik Vi fortsætter vores fastholdelsespolitik. Primo oktober vil vi udarbejde en fremmøde statistik på august og september måned. Tendensen er, at der kom mange kursister i august, men herefter starter fraværet. Hold på 35 kursister har typisk under 20 kursister, der møder til undervisningen. 5 Personale, LUKKET 6 APV opfølgning Der følges op på punktet som aftalt i MED udvalget, hvor sikkerhedsrepræsentanten også bliver inviteret med til behandling af punktet omkring arbejdsmiljøet på skolen. Administrationen i Grenaa har siden det sidste MED møde afholdt et par møder med forstanderen. Der henvises til vedlagte MED referat, der endnu ikke er godkendt, da MED mødet netop er blevet afholdt. Som det fremgår af brev fra Arbejdstilsynet dateret den 27. juni 2013 er vores arbejdsmiljø i orden, og vi har derfor fået en grøn smiley gældende for de næste fem år. Side 3 af 6

4 7 Bygninger Vi har fortsat et efterslæb med renovering af vores bygninger. De nye overenskomster på undervisningsområdet har også stillet krav til lærerarbejdspladser. Dette har derfor haft første prioritet. For at sikre at skolen ikke blot kaster penge ud til diverse forbedringer, vil vi gerne have lavet en fornuftig prioritering. Følgende faktorer har indflydelse på en renoveringsplan Alle ansatte har haft mulighed for at komme med input til vedlagte ønskeseddel til bygningsforbedringer på de forskellige adresser. (Input er fortsat velkomne) Det presserende behov for ekstra plads generelt samt en periode uden pedel har forsinket processen med opgradering af vores huse Det højest prioriterede område har været / er arbejdspladser til HF lærerne på grund af den nye overenskomst, som allerede trådte i kraft august 2013 Markante bygningsforbedringer som f.eks. nye vinduer på Vestervej løber hurtigt op Nu er der ansat en pedel, som startede den 4. september, og det giver ledelsen mulighed for at få udarbejdet en samlet plan for vores bygningsvedligeholdelse / forbedringer samt prioriteringer under hensyn til et økonomisk overblik. Her bliver vi nødt til at se på nice to have kontra need to have. 7.1 Nyt lejemål / bygning i Grenaa Den 16. september starter der et nyt AVU fleks hold, som vi ikke har plads til på. Mandag den 12. august fik AVU lærerne forelagt et par muligheder for leje af lokaler til en udvidelse af AVU på. Der blev peget på Grønland 24, der ligger 200 meter fra vores nuværende bygning på 9. Forstanderen ønskede en analyse af bygningens tilstand inden kontraktunderskrivelse. Vi iværksatte via LB Consult en undersøgelse vedrørende skimmelsvamp i bygningen inden indflytning. Den 4. september modtog vi en rapport fra Dansk Bygningsanalyse, der viste, at der er skimmelsvamp i bygningen. Forstanderen vurdere derfor, at det er for risikabelt at flytte ind i denne bygning på nuværende tidspunkt. 7.2 Vestervej Vi har indhentet tilbud på udskiftning af alle vinduer og yderdøre på Vestervej, og omkostningsniveauet nærmer sig en million kroner. På kursistrådsmødet den 4. september forelagde forstanderen kursisterne muligheden for, at vi enten laver vinduerne i skoletiden, alternativt laver vi opgaven i sommerferien Den samme forespørgsel har lærerne på Vestervej fået. Når ledelsen ved, hvad ønskerne er, bestilles ordren til udfærdigelse på det ønskede tidspunkt. Forstanderen ønsker også input fra personale og kursister til haven på Vestervej, så arbejdet kan planlægges og igangsættes i det tidlige forår. Side 4 af 6

5 7.3 Der eksisterer vedligeholdelsesplaner på alle vores bygninger med undtagelse af. Det er et lovkrav, at der bliver udarbejdet en flerårig vedligeholdelsesplan for. Som det fremgår af SU referatet kikker vi på klimaudskiftning i bygningen. er delvis fredet, hvilket udfordrer os en del. Kommunen blev derfor sat på til at finde ud af, hvad vi må/ikke må med vores facade. Svaret er klart. Facaden er fredet. 7.4 Hornslet Vi skal have bygget et ekstra lærerarbejdsrum, og vi venter fortsat på byggetilladelsen fra Syddjurs Kommune. 7.5 Ebeltoft Afdelingen er umiddelbart til at rykke ind, hvis vi får aktivitetsforøgelse i afdelingen, men der mangler pc, borde, stole med mere Bestyrelsen besluttede, at vi lejer Kannikegade sal til såvel højre og venstre side svarende til 405 kvm plus 465 kvm, i alt 870 kvm til en kvadratmeterpris i niveauet 350 kroner per kvadratmeter. VUC Djursland bruger Advokatfirmaet Zacher Andersen i Grenaa til udfærdigelse af lejekontrakt. På snakker forstanderen videre med LB Consult om en mindre ændring til forbedring af indeklimaet. Bestyrelsen ønsker ikke at ofre 1-2 millioner kroner på bygningen for nuværende, idet vi flytter en stor del af aktiviteterne til det nye lejemål på Kannikegade. Bestyrelsen ønsker en fortsat konsolidering af skolen og sigter mod at bygge i ny skole omkring 2017 i campus området ved N.P Josiassensvej i Grenaa. 8 Kursistanalyse Vi skal gennemføre en kursistanalyse hvert tredje år som minimum. Vi har tidligere gennemført mindre kursistanalyser, men den sidste store analyse blev gennemført ultimo 2010, og vi skal derfor have gennemført en kursistanalyse inden udgangen af SU besluttede den 5. september, at vi fortsat gør brug af Ennova. Side 5 af 6

6 9 Eventuelt Det næste bestyrelsesmøde bliver flyttet den 12. december kl Herefter holder bestyrelsen julefrokost. Ole Husum, formand Gert Schou Charlotte Bertelsen, Afbud Jens Kappel Hansen Kasper Bjerregaard, næstformand Leif Andersen, Afbud Lonnie Maria Søndermark Jepsen, Afbud Tue Arnkil Jørgensen Side 6 af 6

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi...3

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere