Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe."

Transkript

1 Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting som der kan være forbundet med montering af trappen. Vejledningen beskriver den letteste måde at samle og montere trappen på. Det er ikke altid muligt punktligt at følge vejledningen. Det er oftest pladsen omkring trappen der afgør, om dette kan lade sig gøre. Hvis det ikke er muligt må samlingen og monteringen deles op i mindre `steps` men princip perne er de samme. Det er vigtigt at De læser monteringsvejledningen igennem, FØR De begynder på samling og montering af trappen. MONTERINGS VEJLEDNING En korrekt samling og montering af Deres trappe er en forudsætning, for at det færdige resultat bliver perfekt og at trappen efterfølgende er dækket af den garanti, der følger med købet af en trappe fra, hvis uheldet skulle være ude. Fejl på trappen, der skyldes en forkert samling eller montering er ikke dækket af garantien. Værktøj De skal bruge til samling og montering: Boremaskine. To arbejdsbukke. Gummi hammer. Vatterpas på ca. 600 mm. Bitzsæt indeholdende Torx 10, 15 og og 10 mm træbor Skruer til montering af trappen i væggene. Bor passende til de skruer der skal bruges til montering af trappen i væggene. 1

2 MONTERINGS VEJLEDNING VED MODTAGELSEN Idet alle trapper er produceret individuelt efter mål og kundeønske kan der være ting ved trappen som ikke er nævnt eller beskrevet i denne monteringsvejledning. Dette burde ikke volde problemer. Ved tvivlsspørgsmål bedes De kontakte. Ved enhver henvendelse vedrørende samling og montering af Deres trappe skal ordre nummeret på trappen oplyses. Dette er nødvendigt for at vi kan hjælpe Dem med spørgsmål til netop Deres trappe. Ordrenummeret findes på alle papirer der følger med trappen, ordrebekræftelse, følgesedler m.v Nummeret står også på nogle af trappedelene samt på emballagen. Trappen leveres fra os, emballeret i en eller flere colli. Det er vigtigt at de forskellige colli kontrolleres for skader, der kan være sket under transporten. Det er vigtigt at disse skader er noteret på fragtbrevet, hvis der var synlige skader på emballagen. Kontroller at antal af colli stemmer overens med det der står på fragtbrevet. Kontakt os nu, før De går videre, hvis der er problemer med manglende colli eller skader på emballagen. Pak delene ud og sortér de enkelte trappedele op i 4 grupper. Det er mere overskueligt og sparer tid i sidste ende. Læg delene på et ordentligt underlag så de ikke får ridser og skrammer. A- Vanger. B- Trin. C Stolper/mæglere. D Gelænderdele. Dele og antal til hver trappe er anført på den medfølgende følgeseddel, her findes også oplysninger om mål på trappen. Det kan være en god ide at kontrollere mål på tegning og de faktiske mål på stedet inden montering af trappen. Kontakt os nu, før De går videre, hvis De på de enkelte dele finder tegn på fragt skader eller fejl og mangler på overflader eller overfladebehandlingen. Med til hver trappe leveres der de nødvendige skruer, lim og beslag der er nødvendigt til samling af trappen. Der medfølger tuber med en speciel lim der skal bruges. Denne må ikke forveksles med en almindelig træ lim. Almindelig trælim må ikke bruges til samling af trappen. Der medfølger lak, hvis trappen leveres lakeret, til små reparationer der kan opstå under samling og montering. Hvis der er synlige fragtskader på de leverede dele, eller at delene er behæftet med fejl og mangler henvises der til vores salgs- og leveringsbetingelser. Hvis der er fejl og mangler på synlige overflader eller overfladebehandlingen henvises der ligeledes til vores salgs- og leveringsbetingelser. 2

3 SAMLING AF TRAPPEN. Hvis trappen fra os leveres samlet i løb, gå videre til side Samling af trappen starter med at den længste af bagvangerne lægges på arbejdsbukkene hvorefter skruerne monteres i de forborede huller. Bagvangerne er de vanger, som senere skal monteres ind mod væggene. Skruestørrelse: 5.0 x 70 mm. 2. Vangen vendes med udfræsningerne til trin opad. I ud fræsningen til trinene lægges der en tynd fuge af det medfølgende lim på den kant i fræsningen som efter at trappen er monteret kommer til at vende nedad. Det er vigtigt at fugen ligger på den rigtige kant da trappen ellers vil kunne komme til at knirke efter montagen. 3. Trin monteres nu i udfræsningen og holdes ned imod kanten hvor fugen med lim ligger. Endevis skal trinet monteres midt i udfræsningen med en rimelig nøjagtighed, dog ikke mere end at man kan `føle` sig frem. Hvis trappen er med stødtrin skal bagkant af trin passe med udfræsningen til stødtrinet. MONTERINGS VEJLEDNING 4. Fra undersiden skrues trinet nu fast i bagvangen. Ved nogle træsorter er det nødvendigt først at bore for ind i trinet med en 3,5 mm bor. Det gælder for jatoba, merbau, bambus og visse andre hårde træsorter. Det er ikke nødvendigt i fyr, bøg, eg, mahogni og ask. 5. Monter nu resten af trinene i bagvangen. Det nemmeste er at være to personer til samlingen. En der holder trinene på plads og en der skruer dem fast. 3

4 MONTERINGS VEJLEDNING 6. Monter nu trinene i resten af bagvangerne. Det afhænger af trappetypen hvor mange bag vanger der er til trappen. 7. Trappeløbene skrues nu sammen. Vær omhyggeligt med at alle skruer i de forborede huller kommer I, da der ellers senere kan opstå problemer, vangerne kan flække i træet mm. Skruestørrelse: 5.0 x 70 mm. 8. Bagvanger med alle trin er nu samlet. Hvis pladsforholdene ikke tillader at trappen senere kan monteres ad en gang, anbefales det stadig at samle trappen som beskrevet og så senere skille delene ad i de enkelte trappeløb, før den endelige montering af trappen. Eventuelle stødtrin sættes løst i udfræsningerne nu. Ingen skruer. SAMLING AF TRAPPEN. 9. Kun ved kvart- og halvsvingstrapper. Det næste der monteres er hjørne stolperne, de monteres i trinene. Lim i udfræsninger som i bagvangerne, det er vigtigt da trappen ellers kommer til at knirke efter montagen. Skruer størrelse 6.0 x 100 mm. Evt. stødtrin skrues fast med 4,0 x 40 mm skruer efterhånden som stolper og forvanger monteres. 10. Nu monteres forvangerne. Husk limfuge i udfræsningerne som på bagvangerne. Forvangen lægges ned over alle trin, hvorefter der lægges Lamelo dybel i samlingen imellem vanger og stolper i de fræsede spor. Samlingen skrues med 6.0 x 100 mm skruer. Trin holdes nu på plads enkeltvis som i bagvangerne og skrues fast i de forborede huller med 5.0 x 70 mm skruer. 4

5 MONTERING AF TRAPPEN. 11. Proceduren gentages med resten af forvangerne. Eventuelt klodstrin og børnesikringslister monteres nu. Nu ligger den færdigt samlede trappe og er klar til at den endelige montering kan begynde. Kontroller at alle skruer er monteret og at samlingerne imellem trin og vanger / stolper er tætte. Skal der laves små justeringer er det nemmest at gøre det nu. 12. Monteringen af trappen kan begynde. Hvis pladsen tillader det, rejses trappen nu op og sættes på plads i trappe hullet. Det kan af pladshensyn være nødvendigt at skille trappen ad i de enkelte trappeløb og så samle løbene i trappehullet. Når trappen står `løst` i trappe hullet skal den understøttes. 13. Mæglere monteres øverst og nederst på trappen. Det kan være nødvendigt at løfte trappen op for at montere den øverste mægler. Der lægges Lamelo dybel i de fræsede spor imellem vanger og Mægler. Husk lim i trin udfræsningerne. Monteres med 6,0 x 100 mm og 5,0 x 70 mm skruer. MONTERINGS VEJLEDNING 14. Når trappen står der hvor den skal være, skal den passe øverst ved udtrinet med gulvet på 1. sal og være i vatter. Trappen kontrolleres med et vatterpas som lægges på trinene. Ved kvart- og halvsvingstrapper lægges vatterpasset på hjørnetrinene. Inden den endelige fastgørelse placeres trappen så der er en ensartet fuge imellem væggene og bagvangerne. Vi anbefaler at der efterfølgende fuges med en akryl fugemasse, der males sammen med væggen ud til kanten af vangen. Det giver en lige og skarp kant som skjuler en del af de ujævnheder væggene måtte have. Alternativt kan der monteres lister. 5

6 MONTERINGS VEJLEDNING 15. Montering af trappen laves under trin så det bliver mindst synligt. Der bores for med et 12 mm bor ca. 15 mm ind i vangen før fastgørelsen i væggen. Disse huller er ikke forboret, da vi ikke har mulighed for at placere dem hvor underlaget er bedst. Fastgørelse laves under øverste og nederste trin, i begge vanger i hjørnerne og så under mindst hver 3. trin. 16. Efter fastgørelsen i væggen monteres de medfølgende dækpropper i de 12 mm huller, som blev boret inden den endelige montage. Der er ingen synlige skruer i trappen efter samling og monteringen af trappen hvis vejledningen følges. Der monteres dækpropper i alle skruehullerne. MONTERING AF TRAPPEN. Skruer til monteringen i vægge. Som tidligere nævnt, leveres de skruer, der skal bruges til montering af trappen ind i væggene ikke med. Det er nemlig vidt forskelligt hvilke materialer væggene er lavet af. Derfor er det også forskelligt hvilke skruer, der egner sig bedst til monteringen. Følgende kan anbefales: Teglstensmur. Trævæg. Beton. Leca elementer. 6.0 x 92 mm montage skruer, uden hoved. 6.0 x 80 mm spån skrue. 6.0 x 92 mm montage skruer, uden hoved. 6.0 x 92 mm montage skruer, uden hoved. Gipsvæg med 2 x 13 mm gips. Plugs, der ekspanderer på bagsiden af gipsplader med egnet skrue. Gips væg med 1 x 13 mm gips. Plugs der ekspanderer på bagsiden af gipsplader med egnet skrue. Der laves fastgørelse under hvert andet trin. Hvis det er muligt laves fastgørelsen ind i konstruktionen, som ligger bag gipspladen. Gasbeton. Leca blokke. 10 x 60 mm plugs med 6.0 x 100 mm skrue. Der laves fastgørelse under hvert andet trin. 10 x 60 mm plugs med 6.0 x 100 mm skrue. Der laves fastgørelse under hvert andet trin. Før De går videre anbefaler vi at trinnene dækkes af for at undgå ridser og skrammer under den videre montage af gelænderet samt under resten af byggeperioden, hvis dette er aktuelt. Hvis trinafdækning er bestilt fra monteres de nu. Vær omhyggelig med at trin er helt rengjorte før de dækkes af. Afdækningen fastgøres med malertape langs alle kanter. Tape og afdækning vedligeholdes under resten af byggeperioden. Der må ikke komme smuds under afdækningen. Det vil lave ridser i trinene. Vedligeholdelsen af afdækningen er vigtig. Alternativt til de færdige afdækninger kan disse skæres ud i pap. Det kan være emballagen trappen blev leveret i, eller gulvafdækningspap, der kan købes på tømmerhandelen. 6

7 MONTERING AF GELÆNDER. Der er 4 typer af samlinger til gelænder, afhængigt af hvilken gelændertype, der er valgt. 1. Samling imellem vanger / håndlister og balustre med Lamelo dybel, der limes fast. 2. Iborede balustre, der er boret huller i vanger og håndlister til balustre. 3. Balustre monteret med lister, der er fræsninger i vanger og håndlister til listerne. 4. Påskruede balustre. Balustre skrues fast på den udvendige side af vanger og håndlister. Samling imellem vanger / håndlister og balustre med Lamelo dybel, der limes fast. Balustrene er nummererede i enderne. Nederste balustre er nr. 1. Det kan nogle gange være svært at se alle numrene på grund af maling, sorter dem op inden start. 1. Man starter med at montere håndlisterne. Håndlister monteres med lamelo dybel i de fræsede riller, hvor de er fræset, og fastgøres med 6.0 x 100 mm skruer. Det er meget vigtigt at de sidder i den rigtige højde. Hold de nederste og de øverste balustre fast imellem vange og håndliste imens man skruer håndlisterne fast, for at finde den rigtige højde. 2. Lamelo dybel limes fast i fræsningerne i vangerne og håndlisterne. Vær omhyggelig med at limen påføres overalt og i et jævnt lag. Dette gøres med en baluster ad gangen. Fræsningen i enderne af balustrene og på selve anlægsfladen, enden af balustren påføres lim. MONTERINGS VEJLEDNING 3. Balustrene sættes på plads imellem vange og håndliste. Det er vigtigt at alle balustre monteres fortløbende og uden ophold da limen ellers hærder op. Så har man ikke muligheden for små justeringer efterhånden som monteringen skrider frem. Pres ikke balustren mere end nødvendigt for at samlingen bliver tæt. Trykkes håndlisten op går det galt efterfølgende. 4. Det er vigtigt at man løbende kontrollerer at alle samlinger er tætte. Også på balustre man tidligere har monteret, da de kan give sig indtil limen er hærdet op. Det kan være nødvendigt, midlertidigt, indtil limen hærder op, at fastgøre balustrene med malertape fra balustren og rundt om vanger og håndlister. 7

8 MONTERINGS VEJLEDNING MONTERING AF GELÆNDER. Iborede balustre: Der er boret huller i vanger og håndlister til balustre. Balustrene er nummererede i enderne. Nederste baluster er nr. 1. Det kan nogle gange være svært at se alle numrene på grund af maling. Sortér dem op inden start. 1. Man starter med at montere balustrene i de forborede huller i vangerne. Det er meget vigtigt at balustrene ikke bankes ned i hullerne. De drejes ned i hullerne og skal ikke længere ned end at de nemt kan drejes med hånden. 2. Håndlisten lægges ovenpå balustrene og de drejes nu op i de for borede huller, en af gangen. De skal i første omgang ikke længere op end at de holdes fast og bliver der. Husk at montere Lamelo dyblerne mellem stolper og håndlisterne hvor der er lavet fræsninger til dem. 3. Når alle balustre er i håndlisten trykkes eller bankes den ned på plads så balustrene er i bund, evt. samtidigt med at balustre drejes. Kom lidt lim i samlingen, samtidigt med at balustren drejes rundt, når alle balustre er på plads i vanger og håndlister. Kom ikke lim i hullerne før nu, den hærder op og man kan ikke dreje balustrene på plads. 4. Vi anbefaler at balustrene limes fast. Dette er ikke nødvendigt, men de kan komme til at sidde løse, da træ er et levende materiale, der bliver ved med at arbejde alt efter fugtigheden og rumtemperaturen. Tør overskydende lim af med en hårdt opvredet klud inden limen begynder at hærde op. Håndlisten skrues fast med 6,0 x 100 mm skruer. 8

9 MONTERING AF GELÆNDER. Balustre monteret med lister: Der er fræsninger i vanger og håndlister til listerne. Balustrene er nummererede i enderne. Nederste baluster er nr. 1. Det kan nogle gange være svært at se alle numrene på grund af maling. Sortér dem op inden start. 1. Start med at sorter alle gelænder delene op.læg dem ud som de senere skal samles. Pas på at de ligger på et ordentligt underlag så der ikke kommer ridser og skrammer. Balustre lister. Håndliste MONTERINGS VEJLEDNING Mægler Mægler 2. Skru balustre og balusterlister sammen i de forborede huller sådan at gelænderet danner en ramme. Delene skal ligge på et plant underlag når de samles. Samles med 4,0 x 40 eller 5,0 x 50 mm. skruer afhængigt af gelænder typen. De rigtige skruer er leveret med. Baluster lister. 3. Den samlede ramme monteres nu i det fræsede spor i vangen. Mæglere og håndliste monteres på vanger og gelænder rammen. Mæglere og håndlister monteres med 6,0 x 100 mm. skruer. Samlingerne laves med Lamelo dybel hvor der er lavet fræsninger til dem. 9

10 MONTERINGS VEJLEDNING MONTERING AF GELÆNDER. Påskruede balustre: Skrues fast på den udvendige side af vanger og håndlister. Alle balustre til trappen er ens i mål. Balustre til eventuelt vandret gelænder er normalt længere end dem der leveres til trappen. Gelænder typer med påskruede balustre kræver lidt tålmodighed når balustrene skal monteres. Brug lidt tid til at beregne afstanden ved mæglerne. Det betaler sig senere. Da afstanden imellem de forskellige stolper på trappen og eventuelle stolper i vandret gelænder svinger meget, monterer man balustrene med samme afstand mellem balustrene uanset hvor på trappen de skal sidde. Afstanden imellem balustrene skal være 120 mm. De forskellige mål mellem stolper udlignes nederst og øverst i gelænderet, ved stolperne. Balustre monteres med 4,0 x 40 eller 5,0 x 50 mm. skruer afhængigt af hvilken gelænder type der er valgt. Skruerne er leveret med. Afstanden fra overkant af håndlisten og ned til balustre laves ens på hele trappen. Den svinger afhængigt af hvilken håndliste der er valgt. Man skal passe på at skruen i håndlisten ikke kommer for langt ned, da håndlisten så kan flække i underkanten. En passende afstand fra underside håndliste og op til skruen vil være mindst 15 mm. Eksempel på beregning af afstande ved balustre. Balustrene her i eksemplet (D) er 40 mm bredde. Målet imellem stolperne (A) er 1820 mm. Mål imellem balustrene (C) er 120 mm som er standard. Beregning: Start med A / (C+D) = 11, / 160 = 11,375 Feltet skal så deles i 11 afstande da målet C ellers bliver større end de 120 mm. 11 afstande er lig med 10 balustre der skal placeres og monteres. Lav følgende beregning: A - ((C+D) x 10) - D / 2 = 90 mm / 2 =90 mm. Målet B skal være 90 mm. Der startes nu med 90 mm som mellemrum nederst og efter følgende (C+D) 160 mm der måles fra kant til kant som illustreret ved E. Kontroller løbende at balustrene sidder lodret. D B C B E A 10

11 MONTERING- DIVERSE. Vandret gelænder. Det vandrette gelænder leveres i løsdele og skal passes til på stedet. Det er nødvendigt da de helt nøjagtige mål først kan tages på stedet efter at trappen er monteret. Der er også forskel på hvor på gulvet gelænderet bliver placeret. Vandret gelænder består, afhængigt af gelændertype, af nogle faste dele. Håndlister: afhængig af gelændertype med forborede huller til balustre. Leveres i samme type som leveret til selve trappen, leveres i de mål som bestilt. 30 x 40 mm. bundlister, afhængigt af gelændertype med forborede huller til balustre. Leveres i de mål som gelænderet er bestilt. 30 x 40 mm. liste uden huller. Leveres i længder af 150 cm. og bruges imod skunk og skråvægge. 40 x 40 mm. stolper. Bruges i hjørnet af gelænder og imod vægge. 80 x 80 mm. stolper med eller uden blad. Bruges i hjørner og til samling af længere stykker gelænder. Skruer og dækpropper. 6,0 x 100 mm. skruer bruges ved 80 x 80 mm stolper, der bores for til dækpropper og skruer på stedet. Disse boringer er afhængig hvor på gulvet gelænderet bliver placeret. MONTERINGS VEJLEDNING Imod skunk og skråvægge skæres den 30 x 40 mm. liste til, så den går fra gulv og til underkant af håndlisten. Det giver den bedste afslutning. Hvis balustre skal monteres op imod skråvægge limes og stiftes de fast imod listen. Imod lige vægge monteres der en 40 x 40 mm. stol- Låger samles og monteres hvor man ønsker. Leveres med en 40 x 40 mm stolpe til montering imod væg. Hængsler og lukkebeslag monteres så lågen åbner i den retning man ønsker. 11

12 MONTERINGS VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF TRAPPER. Lakerede og malede overflader. Rengøres med en hårdt opvredet klud, generelt uden brug af rengøringsmidler. Hvis det er nødvendigt anbefales sæbespåner. Slid flader på trin og håndlister lakeres efter behov. Normalt efter 1-2 år, med en vandbaseret lak beregnet til gulve. Det nemmeste er at påføre en gang ny lak inden man har slidt igennem den originale lakering. Er det først sket er det en stor omgang at slibe og lakere overfladen igen. Overflader, der er lakeret med hvidpigmenteret lak er meget vanskelige at få pæne igen hvis man først har slidt igennem den originale lakering. Brug en egnet vandbaseret lak der kan købes i byggemarkedet. Følg vejledningen på produktet. Oliebehandlede overflader. Rengøres med en hårdt opvredet klud. Vi anbefaler at man bruger plejeolie i vandet. Dette kan købes i byggemarkedet. Følg vejledningen på produktet. Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter byggeperioden giver alle dele et tyndt lag ny olie. Der bruges en olie, der er beregnet til trægulve. Efterbehandles efter behov. Tidspunktet varierer meget efter slidtagen på trappen og valgte træsort. Brug en egnet olie, der kan købes i byggemarkedet. Følg vejledningen på produktet. Ludbehandlede overflader. Rengøres og vedligeholdes med ludsæbe. Det anbefales at man efter monteringen, eller efter byggeperioden vasker hele trappen i ludsæbe. Sørg for at træet altid er mættet med sæbe. Det er nemmest i længden. Brug en egnet ludsæbe, der kan købes i byggemarkedet, følg vejledningen på produktet. Følhøjvej 3 Koldby Snedsted. Tlf Fax Mail. GEM DENNE SIDE. Til brug ved en eventuel senere henvendelse vedrørende den leverede trappe. Ordrenummer på trappen. Skal oplyses ved en hver henvendelse vedrørende den leverede trappe. Ordrenummeret findes på alle papirer der følger med trappen, ordrebekræftelsen, følgesedlen samt på nogle af trappedelene samt på emballagen. 12

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter www.gdstrappen.dk gør det selv og SPAR mange penge gør det selv trapper efter mål indhold Velkomst 2 Trappetype 3 Trappetype 4 Trappetype 5 Træsorter 6 Opmålingsskema 7 Opmålingsskema 8 Opmålingsskema

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder.

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder. LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke særligt svært at sætte et køkken op. TIDSFORBRUG: Regn med en uges tid. SVÆRT Indretningen var helt perfekt, men efter knap 0 år kunne køkkenet ikke mere. Se, hvordan det

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Loungelampe

Robert Bosch GmbH. Loungelampe Loungelampe Skønt og afslappende Loungelampe Lys er vigtigt for stemningen. Denne coole kasse er en perfekt lampe til en behagelig og loungeagtig atmosfære. 1 Indledning Denne cool kasse er en perfekt

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store.

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til hegn og terrasse på www.kirkedalkomposit.dk

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE!

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til både hegn og terrasse på www.treetops.dk INDHOLD KOMPOSIT TERRASSE... 3 Terrasse - detajler

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Slå stue og køkken sammen

Slå stue og køkken sammen LeT svært Sværhedsgrad: Du er ude i et stort projekt, du kommer ind på snedker-, murer- og malerarbejde, men en god plan letter opgaven. tidsforbrug: uger (og ofte mere) for den samlede ombygning Pris:

Læs mere

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe DK Nettoline (K) Tillykke med dit nye køkken, bryggers eller garderobe lad os hjælpe dig på vej med samling og montering af produkterne. Vi er glade for,

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere