Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe."

Transkript

1 Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting som der kan være forbundet med montering af trappen. Vejledningen beskriver den letteste måde at samle og montere trappen på. Det er ikke altid muligt punktligt at følge vejledningen. Det er oftest pladsen omkring trappen der afgør, om dette kan lade sig gøre. Hvis det ikke er muligt må samlingen og monteringen deles op i mindre `steps` men princip perne er de samme. Det er vigtigt at De læser monteringsvejledningen igennem, FØR De begynder på samling og montering af trappen. MONTERINGS VEJLEDNING En korrekt samling og montering af Deres trappe er en forudsætning, for at det færdige resultat bliver perfekt og at trappen efterfølgende er dækket af den garanti, der følger med købet af en trappe fra, hvis uheldet skulle være ude. Fejl på trappen, der skyldes en forkert samling eller montering er ikke dækket af garantien. Værktøj De skal bruge til samling og montering: Boremaskine. To arbejdsbukke. Gummi hammer. Vatterpas på ca. 600 mm. Bitzsæt indeholdende Torx 10, 15 og og 10 mm træbor Skruer til montering af trappen i væggene. Bor passende til de skruer der skal bruges til montering af trappen i væggene. 1

2 MONTERINGS VEJLEDNING VED MODTAGELSEN Idet alle trapper er produceret individuelt efter mål og kundeønske kan der være ting ved trappen som ikke er nævnt eller beskrevet i denne monteringsvejledning. Dette burde ikke volde problemer. Ved tvivlsspørgsmål bedes De kontakte. Ved enhver henvendelse vedrørende samling og montering af Deres trappe skal ordre nummeret på trappen oplyses. Dette er nødvendigt for at vi kan hjælpe Dem med spørgsmål til netop Deres trappe. Ordrenummeret findes på alle papirer der følger med trappen, ordrebekræftelse, følgesedler m.v Nummeret står også på nogle af trappedelene samt på emballagen. Trappen leveres fra os, emballeret i en eller flere colli. Det er vigtigt at de forskellige colli kontrolleres for skader, der kan være sket under transporten. Det er vigtigt at disse skader er noteret på fragtbrevet, hvis der var synlige skader på emballagen. Kontroller at antal af colli stemmer overens med det der står på fragtbrevet. Kontakt os nu, før De går videre, hvis der er problemer med manglende colli eller skader på emballagen. Pak delene ud og sortér de enkelte trappedele op i 4 grupper. Det er mere overskueligt og sparer tid i sidste ende. Læg delene på et ordentligt underlag så de ikke får ridser og skrammer. A- Vanger. B- Trin. C Stolper/mæglere. D Gelænderdele. Dele og antal til hver trappe er anført på den medfølgende følgeseddel, her findes også oplysninger om mål på trappen. Det kan være en god ide at kontrollere mål på tegning og de faktiske mål på stedet inden montering af trappen. Kontakt os nu, før De går videre, hvis De på de enkelte dele finder tegn på fragt skader eller fejl og mangler på overflader eller overfladebehandlingen. Med til hver trappe leveres der de nødvendige skruer, lim og beslag der er nødvendigt til samling af trappen. Der medfølger tuber med en speciel lim der skal bruges. Denne må ikke forveksles med en almindelig træ lim. Almindelig trælim må ikke bruges til samling af trappen. Der medfølger lak, hvis trappen leveres lakeret, til små reparationer der kan opstå under samling og montering. Hvis der er synlige fragtskader på de leverede dele, eller at delene er behæftet med fejl og mangler henvises der til vores salgs- og leveringsbetingelser. Hvis der er fejl og mangler på synlige overflader eller overfladebehandlingen henvises der ligeledes til vores salgs- og leveringsbetingelser. 2

3 SAMLING AF TRAPPEN. Hvis trappen fra os leveres samlet i løb, gå videre til side Samling af trappen starter med at den længste af bagvangerne lægges på arbejdsbukkene hvorefter skruerne monteres i de forborede huller. Bagvangerne er de vanger, som senere skal monteres ind mod væggene. Skruestørrelse: 5.0 x 70 mm. 2. Vangen vendes med udfræsningerne til trin opad. I ud fræsningen til trinene lægges der en tynd fuge af det medfølgende lim på den kant i fræsningen som efter at trappen er monteret kommer til at vende nedad. Det er vigtigt at fugen ligger på den rigtige kant da trappen ellers vil kunne komme til at knirke efter montagen. 3. Trin monteres nu i udfræsningen og holdes ned imod kanten hvor fugen med lim ligger. Endevis skal trinet monteres midt i udfræsningen med en rimelig nøjagtighed, dog ikke mere end at man kan `føle` sig frem. Hvis trappen er med stødtrin skal bagkant af trin passe med udfræsningen til stødtrinet. MONTERINGS VEJLEDNING 4. Fra undersiden skrues trinet nu fast i bagvangen. Ved nogle træsorter er det nødvendigt først at bore for ind i trinet med en 3,5 mm bor. Det gælder for jatoba, merbau, bambus og visse andre hårde træsorter. Det er ikke nødvendigt i fyr, bøg, eg, mahogni og ask. 5. Monter nu resten af trinene i bagvangen. Det nemmeste er at være to personer til samlingen. En der holder trinene på plads og en der skruer dem fast. 3

4 MONTERINGS VEJLEDNING 6. Monter nu trinene i resten af bagvangerne. Det afhænger af trappetypen hvor mange bag vanger der er til trappen. 7. Trappeløbene skrues nu sammen. Vær omhyggeligt med at alle skruer i de forborede huller kommer I, da der ellers senere kan opstå problemer, vangerne kan flække i træet mm. Skruestørrelse: 5.0 x 70 mm. 8. Bagvanger med alle trin er nu samlet. Hvis pladsforholdene ikke tillader at trappen senere kan monteres ad en gang, anbefales det stadig at samle trappen som beskrevet og så senere skille delene ad i de enkelte trappeløb, før den endelige montering af trappen. Eventuelle stødtrin sættes løst i udfræsningerne nu. Ingen skruer. SAMLING AF TRAPPEN. 9. Kun ved kvart- og halvsvingstrapper. Det næste der monteres er hjørne stolperne, de monteres i trinene. Lim i udfræsninger som i bagvangerne, det er vigtigt da trappen ellers kommer til at knirke efter montagen. Skruer størrelse 6.0 x 100 mm. Evt. stødtrin skrues fast med 4,0 x 40 mm skruer efterhånden som stolper og forvanger monteres. 10. Nu monteres forvangerne. Husk limfuge i udfræsningerne som på bagvangerne. Forvangen lægges ned over alle trin, hvorefter der lægges Lamelo dybel i samlingen imellem vanger og stolper i de fræsede spor. Samlingen skrues med 6.0 x 100 mm skruer. Trin holdes nu på plads enkeltvis som i bagvangerne og skrues fast i de forborede huller med 5.0 x 70 mm skruer. 4

5 MONTERING AF TRAPPEN. 11. Proceduren gentages med resten af forvangerne. Eventuelt klodstrin og børnesikringslister monteres nu. Nu ligger den færdigt samlede trappe og er klar til at den endelige montering kan begynde. Kontroller at alle skruer er monteret og at samlingerne imellem trin og vanger / stolper er tætte. Skal der laves små justeringer er det nemmest at gøre det nu. 12. Monteringen af trappen kan begynde. Hvis pladsen tillader det, rejses trappen nu op og sættes på plads i trappe hullet. Det kan af pladshensyn være nødvendigt at skille trappen ad i de enkelte trappeløb og så samle løbene i trappehullet. Når trappen står `løst` i trappe hullet skal den understøttes. 13. Mæglere monteres øverst og nederst på trappen. Det kan være nødvendigt at løfte trappen op for at montere den øverste mægler. Der lægges Lamelo dybel i de fræsede spor imellem vanger og Mægler. Husk lim i trin udfræsningerne. Monteres med 6,0 x 100 mm og 5,0 x 70 mm skruer. MONTERINGS VEJLEDNING 14. Når trappen står der hvor den skal være, skal den passe øverst ved udtrinet med gulvet på 1. sal og være i vatter. Trappen kontrolleres med et vatterpas som lægges på trinene. Ved kvart- og halvsvingstrapper lægges vatterpasset på hjørnetrinene. Inden den endelige fastgørelse placeres trappen så der er en ensartet fuge imellem væggene og bagvangerne. Vi anbefaler at der efterfølgende fuges med en akryl fugemasse, der males sammen med væggen ud til kanten af vangen. Det giver en lige og skarp kant som skjuler en del af de ujævnheder væggene måtte have. Alternativt kan der monteres lister. 5

6 MONTERINGS VEJLEDNING 15. Montering af trappen laves under trin så det bliver mindst synligt. Der bores for med et 12 mm bor ca. 15 mm ind i vangen før fastgørelsen i væggen. Disse huller er ikke forboret, da vi ikke har mulighed for at placere dem hvor underlaget er bedst. Fastgørelse laves under øverste og nederste trin, i begge vanger i hjørnerne og så under mindst hver 3. trin. 16. Efter fastgørelsen i væggen monteres de medfølgende dækpropper i de 12 mm huller, som blev boret inden den endelige montage. Der er ingen synlige skruer i trappen efter samling og monteringen af trappen hvis vejledningen følges. Der monteres dækpropper i alle skruehullerne. MONTERING AF TRAPPEN. Skruer til monteringen i vægge. Som tidligere nævnt, leveres de skruer, der skal bruges til montering af trappen ind i væggene ikke med. Det er nemlig vidt forskelligt hvilke materialer væggene er lavet af. Derfor er det også forskelligt hvilke skruer, der egner sig bedst til monteringen. Følgende kan anbefales: Teglstensmur. Trævæg. Beton. Leca elementer. 6.0 x 92 mm montage skruer, uden hoved. 6.0 x 80 mm spån skrue. 6.0 x 92 mm montage skruer, uden hoved. 6.0 x 92 mm montage skruer, uden hoved. Gipsvæg med 2 x 13 mm gips. Plugs, der ekspanderer på bagsiden af gipsplader med egnet skrue. Gips væg med 1 x 13 mm gips. Plugs der ekspanderer på bagsiden af gipsplader med egnet skrue. Der laves fastgørelse under hvert andet trin. Hvis det er muligt laves fastgørelsen ind i konstruktionen, som ligger bag gipspladen. Gasbeton. Leca blokke. 10 x 60 mm plugs med 6.0 x 100 mm skrue. Der laves fastgørelse under hvert andet trin. 10 x 60 mm plugs med 6.0 x 100 mm skrue. Der laves fastgørelse under hvert andet trin. Før De går videre anbefaler vi at trinnene dækkes af for at undgå ridser og skrammer under den videre montage af gelænderet samt under resten af byggeperioden, hvis dette er aktuelt. Hvis trinafdækning er bestilt fra monteres de nu. Vær omhyggelig med at trin er helt rengjorte før de dækkes af. Afdækningen fastgøres med malertape langs alle kanter. Tape og afdækning vedligeholdes under resten af byggeperioden. Der må ikke komme smuds under afdækningen. Det vil lave ridser i trinene. Vedligeholdelsen af afdækningen er vigtig. Alternativt til de færdige afdækninger kan disse skæres ud i pap. Det kan være emballagen trappen blev leveret i, eller gulvafdækningspap, der kan købes på tømmerhandelen. 6

7 MONTERING AF GELÆNDER. Der er 4 typer af samlinger til gelænder, afhængigt af hvilken gelændertype, der er valgt. 1. Samling imellem vanger / håndlister og balustre med Lamelo dybel, der limes fast. 2. Iborede balustre, der er boret huller i vanger og håndlister til balustre. 3. Balustre monteret med lister, der er fræsninger i vanger og håndlister til listerne. 4. Påskruede balustre. Balustre skrues fast på den udvendige side af vanger og håndlister. Samling imellem vanger / håndlister og balustre med Lamelo dybel, der limes fast. Balustrene er nummererede i enderne. Nederste balustre er nr. 1. Det kan nogle gange være svært at se alle numrene på grund af maling, sorter dem op inden start. 1. Man starter med at montere håndlisterne. Håndlister monteres med lamelo dybel i de fræsede riller, hvor de er fræset, og fastgøres med 6.0 x 100 mm skruer. Det er meget vigtigt at de sidder i den rigtige højde. Hold de nederste og de øverste balustre fast imellem vange og håndliste imens man skruer håndlisterne fast, for at finde den rigtige højde. 2. Lamelo dybel limes fast i fræsningerne i vangerne og håndlisterne. Vær omhyggelig med at limen påføres overalt og i et jævnt lag. Dette gøres med en baluster ad gangen. Fræsningen i enderne af balustrene og på selve anlægsfladen, enden af balustren påføres lim. MONTERINGS VEJLEDNING 3. Balustrene sættes på plads imellem vange og håndliste. Det er vigtigt at alle balustre monteres fortløbende og uden ophold da limen ellers hærder op. Så har man ikke muligheden for små justeringer efterhånden som monteringen skrider frem. Pres ikke balustren mere end nødvendigt for at samlingen bliver tæt. Trykkes håndlisten op går det galt efterfølgende. 4. Det er vigtigt at man løbende kontrollerer at alle samlinger er tætte. Også på balustre man tidligere har monteret, da de kan give sig indtil limen er hærdet op. Det kan være nødvendigt, midlertidigt, indtil limen hærder op, at fastgøre balustrene med malertape fra balustren og rundt om vanger og håndlister. 7

8 MONTERINGS VEJLEDNING MONTERING AF GELÆNDER. Iborede balustre: Der er boret huller i vanger og håndlister til balustre. Balustrene er nummererede i enderne. Nederste baluster er nr. 1. Det kan nogle gange være svært at se alle numrene på grund af maling. Sortér dem op inden start. 1. Man starter med at montere balustrene i de forborede huller i vangerne. Det er meget vigtigt at balustrene ikke bankes ned i hullerne. De drejes ned i hullerne og skal ikke længere ned end at de nemt kan drejes med hånden. 2. Håndlisten lægges ovenpå balustrene og de drejes nu op i de for borede huller, en af gangen. De skal i første omgang ikke længere op end at de holdes fast og bliver der. Husk at montere Lamelo dyblerne mellem stolper og håndlisterne hvor der er lavet fræsninger til dem. 3. Når alle balustre er i håndlisten trykkes eller bankes den ned på plads så balustrene er i bund, evt. samtidigt med at balustre drejes. Kom lidt lim i samlingen, samtidigt med at balustren drejes rundt, når alle balustre er på plads i vanger og håndlister. Kom ikke lim i hullerne før nu, den hærder op og man kan ikke dreje balustrene på plads. 4. Vi anbefaler at balustrene limes fast. Dette er ikke nødvendigt, men de kan komme til at sidde løse, da træ er et levende materiale, der bliver ved med at arbejde alt efter fugtigheden og rumtemperaturen. Tør overskydende lim af med en hårdt opvredet klud inden limen begynder at hærde op. Håndlisten skrues fast med 6,0 x 100 mm skruer. 8

9 MONTERING AF GELÆNDER. Balustre monteret med lister: Der er fræsninger i vanger og håndlister til listerne. Balustrene er nummererede i enderne. Nederste baluster er nr. 1. Det kan nogle gange være svært at se alle numrene på grund af maling. Sortér dem op inden start. 1. Start med at sorter alle gelænder delene op.læg dem ud som de senere skal samles. Pas på at de ligger på et ordentligt underlag så der ikke kommer ridser og skrammer. Balustre lister. Håndliste MONTERINGS VEJLEDNING Mægler Mægler 2. Skru balustre og balusterlister sammen i de forborede huller sådan at gelænderet danner en ramme. Delene skal ligge på et plant underlag når de samles. Samles med 4,0 x 40 eller 5,0 x 50 mm. skruer afhængigt af gelænder typen. De rigtige skruer er leveret med. Baluster lister. 3. Den samlede ramme monteres nu i det fræsede spor i vangen. Mæglere og håndliste monteres på vanger og gelænder rammen. Mæglere og håndlister monteres med 6,0 x 100 mm. skruer. Samlingerne laves med Lamelo dybel hvor der er lavet fræsninger til dem. 9

10 MONTERINGS VEJLEDNING MONTERING AF GELÆNDER. Påskruede balustre: Skrues fast på den udvendige side af vanger og håndlister. Alle balustre til trappen er ens i mål. Balustre til eventuelt vandret gelænder er normalt længere end dem der leveres til trappen. Gelænder typer med påskruede balustre kræver lidt tålmodighed når balustrene skal monteres. Brug lidt tid til at beregne afstanden ved mæglerne. Det betaler sig senere. Da afstanden imellem de forskellige stolper på trappen og eventuelle stolper i vandret gelænder svinger meget, monterer man balustrene med samme afstand mellem balustrene uanset hvor på trappen de skal sidde. Afstanden imellem balustrene skal være 120 mm. De forskellige mål mellem stolper udlignes nederst og øverst i gelænderet, ved stolperne. Balustre monteres med 4,0 x 40 eller 5,0 x 50 mm. skruer afhængigt af hvilken gelænder type der er valgt. Skruerne er leveret med. Afstanden fra overkant af håndlisten og ned til balustre laves ens på hele trappen. Den svinger afhængigt af hvilken håndliste der er valgt. Man skal passe på at skruen i håndlisten ikke kommer for langt ned, da håndlisten så kan flække i underkanten. En passende afstand fra underside håndliste og op til skruen vil være mindst 15 mm. Eksempel på beregning af afstande ved balustre. Balustrene her i eksemplet (D) er 40 mm bredde. Målet imellem stolperne (A) er 1820 mm. Mål imellem balustrene (C) er 120 mm som er standard. Beregning: Start med A / (C+D) = 11, / 160 = 11,375 Feltet skal så deles i 11 afstande da målet C ellers bliver større end de 120 mm. 11 afstande er lig med 10 balustre der skal placeres og monteres. Lav følgende beregning: A - ((C+D) x 10) - D / 2 = 90 mm / 2 =90 mm. Målet B skal være 90 mm. Der startes nu med 90 mm som mellemrum nederst og efter følgende (C+D) 160 mm der måles fra kant til kant som illustreret ved E. Kontroller løbende at balustrene sidder lodret. D B C B E A 10

11 MONTERING- DIVERSE. Vandret gelænder. Det vandrette gelænder leveres i løsdele og skal passes til på stedet. Det er nødvendigt da de helt nøjagtige mål først kan tages på stedet efter at trappen er monteret. Der er også forskel på hvor på gulvet gelænderet bliver placeret. Vandret gelænder består, afhængigt af gelændertype, af nogle faste dele. Håndlister: afhængig af gelændertype med forborede huller til balustre. Leveres i samme type som leveret til selve trappen, leveres i de mål som bestilt. 30 x 40 mm. bundlister, afhængigt af gelændertype med forborede huller til balustre. Leveres i de mål som gelænderet er bestilt. 30 x 40 mm. liste uden huller. Leveres i længder af 150 cm. og bruges imod skunk og skråvægge. 40 x 40 mm. stolper. Bruges i hjørnet af gelænder og imod vægge. 80 x 80 mm. stolper med eller uden blad. Bruges i hjørner og til samling af længere stykker gelænder. Skruer og dækpropper. 6,0 x 100 mm. skruer bruges ved 80 x 80 mm stolper, der bores for til dækpropper og skruer på stedet. Disse boringer er afhængig hvor på gulvet gelænderet bliver placeret. MONTERINGS VEJLEDNING Imod skunk og skråvægge skæres den 30 x 40 mm. liste til, så den går fra gulv og til underkant af håndlisten. Det giver den bedste afslutning. Hvis balustre skal monteres op imod skråvægge limes og stiftes de fast imod listen. Imod lige vægge monteres der en 40 x 40 mm. stol- Låger samles og monteres hvor man ønsker. Leveres med en 40 x 40 mm stolpe til montering imod væg. Hængsler og lukkebeslag monteres så lågen åbner i den retning man ønsker. 11

12 MONTERINGS VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF TRAPPER. Lakerede og malede overflader. Rengøres med en hårdt opvredet klud, generelt uden brug af rengøringsmidler. Hvis det er nødvendigt anbefales sæbespåner. Slid flader på trin og håndlister lakeres efter behov. Normalt efter 1-2 år, med en vandbaseret lak beregnet til gulve. Det nemmeste er at påføre en gang ny lak inden man har slidt igennem den originale lakering. Er det først sket er det en stor omgang at slibe og lakere overfladen igen. Overflader, der er lakeret med hvidpigmenteret lak er meget vanskelige at få pæne igen hvis man først har slidt igennem den originale lakering. Brug en egnet vandbaseret lak der kan købes i byggemarkedet. Følg vejledningen på produktet. Oliebehandlede overflader. Rengøres med en hårdt opvredet klud. Vi anbefaler at man bruger plejeolie i vandet. Dette kan købes i byggemarkedet. Følg vejledningen på produktet. Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter byggeperioden giver alle dele et tyndt lag ny olie. Der bruges en olie, der er beregnet til trægulve. Efterbehandles efter behov. Tidspunktet varierer meget efter slidtagen på trappen og valgte træsort. Brug en egnet olie, der kan købes i byggemarkedet. Følg vejledningen på produktet. Ludbehandlede overflader. Rengøres og vedligeholdes med ludsæbe. Det anbefales at man efter monteringen, eller efter byggeperioden vasker hele trappen i ludsæbe. Sørg for at træet altid er mættet med sæbe. Det er nemmest i længden. Brug en egnet ludsæbe, der kan købes i byggemarkedet, følg vejledningen på produktet. Følhøjvej 3 Koldby Snedsted. Tlf Fax Mail. GEM DENNE SIDE. Til brug ved en eventuel senere henvendelse vedrørende den leverede trappe. Ordrenummer på trappen. Skal oplyses ved en hver henvendelse vedrørende den leverede trappe. Ordrenummeret findes på alle papirer der følger med trappen, ordrebekræftelsen, følgesedlen samt på nogle af trappedelene samt på emballagen. 12

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter www.gdstrappen.dk gør det selv og SPAR mange penge gør det selv trapper efter mål indhold Velkomst 2 Trappetype 3 Trappetype 4 Trappetype 5 Træsorter 6 Opmålingsskema 7 Opmålingsskema 8 Opmålingsskema

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Hardanger Fartøyvernsenter Skibsbevaringsfonden N 5601 Norheimsund Skovhusevej 35 4720 Præstø Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere