TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96"

Transkript

1 TH-ING- DG ARRESTHUSET ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger ud fra Bestyrelses~protokollen

2 O-LZ-1ZB6B-LB NHSI.l _ 9fr6/..., :... ~.... :~ ~ l

3 Lene Puck Ishøy 1994

4

5 I 1869 var den nyopførte bygning klar til ibrugtagning. Det var et kæmpestort hus ud fra datidens målestok, og driften af Arresthuset, som også indeholdt Raadstue-lokaler mm, skulle da også påhvile Holbæk amt med 2/3 og byen med kun 1/3. Tidligere havde rebslager J.H.Andersen den nordlige del af området til sin reberbane (langs Billesvej), og ellers lå det nok hen som træbevokset offentlig plads. I oktober samles bestyrelsen for første gang til møde og fastsætter regler for kommende regnskaber. Disse regler viser sig at komme til at gælde for i hvert fald 27 år. Der er ingen slinger i valsen. Men de 4 bestyrelsesmedlemmer er også "Systemets mænd", og de er udpeget således: 2 fra amtet og 2 fra byen. Der er stor kontinuitet i gruppen, idet flere af dem sidder i bestyrelsen i mangfoldige år. Man kan i protokollen ikke læse eet ord om navngivne arrestanter, men der har da været en del kvinder iblandt. Derimod kan man se hvilke lokale håndværkere og handlende Arresthuset gjorde brug af, og aller tydeligst fremstår et billede af tiden: de sidste Jo år af 18oo-tallet. Hvis d'herrer i bestyrelsen har haft det gemytligt i hinandens selskab og evt. nydt et måltid mad sammen, så er intet røbet i protokollen derom. Det er facts og tørre tal altsammen.. men det er ikke knastørt.. bedøm selv.

6 ... Ol E... E.-i "O E "'.-i "'... >.... "' '"l... E Ol c: >...0 Ol... c: c: o..-i "' ;:l... "' z >. '-'"O "' Ol..O c:...., 0.. Ol lsi....,!l::!i::...,><: "'""" ""' o NNNNNNNNNNNN r-.. PPPPPPP oo a- o -.o r i.-i ~zz ~ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP N... l C:rl..C: "O o.<... >. c: 00 c: "' c: c: > O.. U) c: -"' c: o...!i:: "' Ol O..< HHHHHHHHHHHHHHHHHH c: "' c: Ol "' c:..., ;; JHJHJHJ 00.-i ~ : MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.-i c:... "' "O... Ol :O: o a- 00.-i Ol C: E C:..O \SI lsi'-' ~ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ~ a- o..0 r ,...SS """ "O C: C: "'"' E.-<..CO lsi >G <il 00 Mrl 00 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ -.o a "O....,..., o -"' "' Ol > U) c: c: "' ;:l ;:l :.: c:..0 "' o u..., Ol l.....c "O U o...

7 Holbæk amtsråd udpegede til Arresthusets bestyrelse gerne folk fra den nordligste del af området. Da J.Petersen, gårdejer i Kjeldstrup, således privat flyttede sydpå i Holbæk amt, kneb det meget for ham at komme til bestyrelsesmøder i Nykøbing, og endelig i 188o afløste P.Henriksen ham. Petersen fra Svinninge var den bekendte kammerråd fra Svinninge Møllegård, ham, der havde litterære saloner med bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson. Zytphen Adeler fra Dragsholm anses for at være så berømt bl.a. for inddæmningsarbejdet ved Lammefjorden, Ht nærmere omtale er unødvendig. Byens mænd er i venstre kolonne de, der har haft titler som: birkedommer, byfoged, justitsråd, politimester og borgmester. Alle 3 hnvde mange kasketter. De påtog sin formandskabet i Arresthusets bestyrelse, og ofte er deres skriverier i protokollen meget juridisk præget og smækfyldt med forkortelser; det var mænd, der var vant til at skrive og teksten bærer præg af at være nedskrevet hurtigt. Selvfølgelig er bogstavtyperne de såkaldte Gotiske bogstaver, så krads~rierne kan nok volde læseren problemer indimellem. Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold rejste fra byen 187o og døde i København Man kan læse andre steder om hans væsen og embedsførelse, der adskilte sig betydeligt fra fru Svanenskjolds iderigdom og flagrende gemyt. Nicolai Esmarch Muus var sønderjyde og havde gode grunde til at finde sit manddomsvirke et andet sted. Ved et folkemøde i Grønnehaveskov S.juni, havde han forudsætning for at tale varmt om de faldne på!sted Hede.. I det daglige var han myndig og ikke speciel folkelig; han hørte til aristokratiet i byen! Ludvig Hans Jacobsen var om muligt endnu mere tilknappet end sine forgængere. Han var ungkarl og deltog overhovedet ikke i selskabslivet. K.K.Steincke omtalte ham, som byfogden med de blå briller... Naturligvis har der under kappen banket levende hjerter; men byens borgere havde jo stor respekt for øvrighedspersoner, og disse 3 har ikke givet anledning til morsomme erindringer.

8 Om de to købmænd i bestyrelsen, der var valgt af byrådet, kan i korthed fortælles: Jacob Laurids Brønniche var født i Roskilde 1825, som søn af en købmand med ti ansatte; hans mor var født Kornerup og altså også fra en stor købmandsfamilie der. "Vores" Brønniche blev gift her i byen med Ida Vilhelmine Thomsen i Hendes far var købmand og brændevinsbrænder på Algade, og hendes bror N.V. TI1omsen snnde man ejede den halve by og havde mange skibe på havet (men han begik selvmord 19oo, da en kaffespekulation slog fejl). Jacob L.Brønniche havde en solid forretning Algade 3, som senere overtoges af sadelmager Frederiksen. I de lokale aviser havde Brønniche ofte annoncer med alt fra brædder til kakkelovne, fra sølv-plet til majs og fra superfosfat til medicin-cognac. I 188o blev han enig med andre købmænd om at holde søndagslukning om sommeren fra kl. 9 formiddag. Som regnskabsfører i Arrestens bestyrelse kan vi se, at han sidder med årsregnskabet hvert år den 3l.december og skal se at få det til at stemme. Brønniche døde 59 år gammel i 1884 Købmand E.Olsens sirlige skrift røber, at vi har fået yngre kræfter ind i bestyrelsen, idet han i vidt omfang benytter latinske bogstaver. Som regnskabsfører noterer han nøje, hvad pengene er brugt til: trætøfler, kammerpotter, gulve ferniserede, hængelås repareret osv. Hans forretning lå Algade 24 (nu apotek) som et lille hus, der sprang frem i gaden. Den nuværende ejendom er fra 19o9, og senere ejere har været Buurgaard og dyrlæge Vinding. Hvert år til jul pyntede Olsen det ene vindue med appelsiner og det andet med skøjter; så kunne barneøjne blive blank~. Som forretningsmand havde han også skibe i søen. "Håbet" var en pryd for byen, men det forliste ved Gilleleje. Hans sidste skib "Hiram" forliste Hans svigerfar var Thule Petersen. Olsens varer var i skønsom blanding: sagogryn, drænrør, kul, margarine, rapskager og ost. Hans navn var Ole Edelberg Olsen; men der var en ældre købmand Ole Olsen i byen, hvorfor han valgte at kalde sig E.Olsen. Fra byrådets side betegnes han altid som O.E.Olsen. Hans søn hed Ludvig Mortimer Olsen, f.l871.

9 De tre arrestforvarere. Nielsen til 1877 Tvede fra 1877 til 1888 Henriksen fra 1889 Nielsen var allerede arrestforvarer ved den gamle kælder under raadstuen Algade 78, hvor der senere blev bygget Teknisk Skole af Håndværkerfo reningen. Han blev pålagt at flytte til Holtets Plads, inden bygningen var helt færdig for at holde opsyn med det nye hus. Han fik fribolig og to skæppe havejord. Desuden fastlagdes hans indtægt ganske nøje ved l. bestyre!~ sesmøde ligesom hans forpligtelser. Det lyder: Lønning som arrestforvarer og raadstuetjener: loo Rdl.årlig Løn for at tilsige Vidner og hente og bringe protokoller: 15 Rdl.årlig Reenligholdelse af de forskjellige retslocaler og arrester med tillæg af alle dertilhørende reqvisitter af koste, vand, sæbe m.v. årlig 5o Rdl. For opvarmning af hele huset: 9o Rdl. For belysning: 5 Rdl. Hvert år afleverer han regninger på de nævnte beløb, og man tænker, at enhver ting kommer til at koste, hvad det maximum må koste; for det er jo ikke originale bilag fra leverandører, der lægges på bordet. Men efterhånden sniger der sig andre regninger ind, f.eks. for vask af arrestanternes tøj, for at holde udenomsarealerne og fra fru Amalie Nielsen for tjenesteydelser. Man bliver klar over, at de holdes i stramme tøjler, og at de har haft et nøjsomt og slidsomt liv. Der købes ikke en notesbog eller en fejebakke, uden at bestyrelsen har godkendt udgiften...

10 Hvis man ikke har råd til at holde hest op, vogn, må det have været nogle trælse traveture til Rørvig op, Nakke for at tilsige vidner, måske skulle han også til Nr.Asmindrup og Grevinge eller endnu længere væk.. Nielsens begrundelse for at opsige sin stilling er, at hans kone har fået fast arbejde på sygehuset! Ved det sidste bestyrelsesmøde, hvor alt inventariet tælles op som afleveringsforretning, får fru Nielsen lov til at købe en rulle, en rok og en garnvinde; men pudsigt nok sættes prisen: 24 Kr på udgiftssiden året efter, så jeg ved ikke, om arresten har købt effekterne tilbage. Hans Ramon Tvede kommer fra Århus. Han er født 1823 i København og er altså 54 år ved ansættelsen. Han betegnes som fhv. oversergent og Dannebrogsmand. Fru Tvede, Mette Kathrine, er 9 år yngre, født i Flensborg, og de er blevet gift i Der kommer straks andre boller på suppen. Tvede skal have anskaffet en spændetrøje og 2 Par håndjern. Desuden forøges i rask tempo inventarie-massen. Man undrer sig dog stadig over, at bestyrelsen tager stilling til, om 3 par sokker skal kasseres og om 4 lagener skal repareres eller erstattes af nye. Men pengene er tilsyneladende til rådighed, og han får trillebør, kokostæppe, tovværksmåtter, lygter og lidt bedre lønforhold. Sofus Jensen skriver: Byens arrestforvarer, Tvede, var Fiensborger og underofficer fra -48 og -64 og fik 34o Kr. i løn om året. Han var en stor og kraftig mand med en vældig knebelsbart. Når han gik på gaden og skulle dreje om et hjørne kommanderede han sig selv, på sit sydslesvigske mål, f.eks. "Højre, drej af!~ Og kom han ind på en restauration, hvad der skete hver dag, sagde han: "Kgl. Underofficer og Dannebrogsmand Tvede skal fluks have på bordet en folkebaj~r og en Brama-bitter" og når han havde drukket den og betalt, kommanderede han:"træd af!" I folketællingslisten 19ol bor hr. og fru Tvede Klintevej 4 med en 33 årig datter, syerske Charlotte Johanne Dorthea Tvede. Efterfølgeren kaldes i bestyrelsesprotokollen for Henriksen. Hans navn var mere præcist: Laurits Mourits Fischer-Henrichsen. Ved hans tiltræden loves der mange forbedringer. Ja, man går ip,ang med ombygninger for flere tusind kroner; men det tager jo sin tid på gr. af forhandlinger med amtet, der kræver syn tegninger og overslag.

11 Uygmester Bendtsen fra Vallekilde udpeges som sagkyndig rådgiver, og opgaven er primært ændring af arrestforvarerens lejlighed med stort køkken i forbindelse med arrestgangen. For første gang i husets 2o-årige historie er der tale om mad til arrestanterne! Der indkøbes gryder, fajancetallerkener og krus, træknive, skeer og gafler. Hele vejen gennem protokollens første 47 sider er der ikke nævnt et ord om mad, hverken i rigsdaler eller kroner, i tjenesteydelser eller på inventarlisten. Der er heller ej penge til arrestanterne, så de selv kan købe noget mad. Det er i skrivende stund en gåde, hvem der har holdt liv i fangerne. Men med Fiseher-Henrichsen kommer køkkenfaciliteter. Der ses imidlertid ingen madkonto i regnskabet i de følgende år, så det er måske alligevel ikke blevet til noget.... Henrichsen og hans kone, Christiane, var begge født i Horsens i henholdsvis 1858 og 1863, så det er en 3lårig ung mand, der bliver arrestforvarer i byen. J folketællingslisten l9ol bor de stadig på Holtets Plads og familien består af bedstemoder Gjertrud Knudsdatter og 5 børn : Jacob, Birger, Gudrun, Halfdan og Harald født mellem 1885 og 1898, de 4 er født i arresthuset... Den spanske syge var hård ved familien i En gravsten nær kirken vidner om, at både Halfdan og prokurist Birger Fiseher-Henrichsen døde det efterår, og Birgers forlovede blev revet med. Lidt muntrere er det at høre Jenny Schackes beretning om "Ved Borgerlig Forenings baller var arrestforvarer Henriksen iført kjole og hvidt med glac~handsker; han ledede ballet. Man stod pænt par ved par i en. lang række og ventede til det blev ens tur. Ikke noget med, at alle dansede ud på een gang! Nej ti par ad gangen - så var der ordentlig plads!... ". l ; Fischer Henrichsen havde et lille ekstra-job som gymnastiklærer på den private skole i Grønn~havestræde, dengang gymnastik var noget helt nyt. Det er på samme tid, at distriktslæge Berg forlanger decinfektion af arrestens latriner, og et bud sendes til Sygehuset med arresttøjet, for at det kan decinficeres. Nu skal retiraden vaskes 2 gange daglig med en kraftig klorkalk-opløsning og latrinkulen skal dækkes med sand og klorkalk. Ret snart nedlagde kommunen spildevandsledninger i gaderne. Det var Fiseher-Henrichsen fik gennemtrumfet at få penge til uniform: loo kr.hvert andet år.

12 Regnskaberne I årene bruges selvfølgelig møntfoden: Rigsdaler, Mark og Skilling. I 1875 indførtes Kroner /Øre. Som børn lærte vi, at en rigsdaler var ca.2 kr. Passer det nu her? Opvarmning 1874: 15o Rdl 1875: Joo kr Belysning s lo kr Skatter mm Renholdelse 55 lo4 - Tilsigelse af vidner mm Jo - For nemheds skyld bruger jeg i regnskabsoversigten fremefter kun tallene fra Der var alligevel ikke store indkøb eller reparationer de første år; kun nævnes nogle revner i muren ved den søndre skorsten, og dem snakker de om hvert år, men udsætter beslutningen om afbødning. Det vil ses på den grafiske afbildning af udgifterne, at der er stigende forbrug; men det betyder ikke inflation derimod flere nyanskaffelser. Priserne var i ro (indtil 1914). De to dyre år forklares med omlægning af taget 1883 og ombygning af arrestforvarerens lejlighed Det forekommer os pudsigt, at byfogederne i mangfoldige år afslutter regnskabet til amtet med udligningsbeløb, der ofte ender med brøkdele af øre, f.eks. 853 Kr o9 2/3 øre. Hvad gør amtsstuefilialen ved det? På den tid var faste udgifter virkelig faste. I Zo år er kirke- og præstetienden o,72 kr.årlig; skatter og brandkontingent lo9 kr. På samme måde blev opvarmning betalt med Joo kr uanset vejret. Det har været alt for lidt, for da man i 1892 lod bestyrelsen købe træ, kul og tørv ind, røg opvarmning op på 56o kr.

13 o... N o...,.....,..... o o V> "' o o... o... CO o,_. N "' o o N... o N N N W o o..,.. N o r -.,, -.:., ',.,, ~- ~ ~ :~ - ~ :~~--= 1! i -'. ~. ; -: f~ ! ' ~:::~ ~ - --~ ~- - - ~~-~=-~~ ~ - -- ~~ - - -~~L 11$ i ' l ~~~; ~-- -- ~=~ ~- -~ ' <- "' ' " ~ :... "." ~ - ~ 1894 :-,- ;_ - -~ ~ ~ ~ ~ i_...;.._ =::z=..: -:1 i_.:.;.;.._:_:, :; :...;:-;-. ':.;...;;..~ " ( :~ N V> o c: p.. 0< >., "' "' > p.. 11> > > Ul... :r c: Ul 11>... Ul N c:c o o r iiiiiii

14

15 1892 var et af de år, hvor der virkelig blev købt ind, og her ser vi størrelsesordenen på, hvad bes~yrelsen anså for rimeligt at skrive på listen. Det l1gner JO ikke en off.institution af i dag. Og der var kun eet årligt bestyrelsesmøde, så beslutningen fra august 91 gælder for hele 92, Her gengives byfoged Jacobsens protokol-optegnelse: Aar 1891 den 12 August holdt Bestyrelsen Møde. Samtlige Medlemmer var tilstede. Inventariet blev efterset og fandtes det nødvendigt at anskaffe følgende Gjenstande. a. En ny Kulkasse og 3 Skuffer b. et Laag til en Madgryde c en Ildkrøg d. en Fajance Madskaal e. 5 Fajance krus f. 4 Redekamme g. 4 Lerpotter h. 4 Par Lagener i. 12 Blaarlærreds Skjorter k. 12 Haandklæder l. 2 dobb. Sengetæpper m. 4 Par Sokker, lo Par forfødes n. en Feiekost o. 2 Støvekoste en kort og en lang) p. 2 Gulvskrupper q. 6 Træknive r. en Skaft til!oxen s. en ny Spade Det vedtages derhos l} at lade Plankeværket i Arrestgaarden afstive 2) at anskaffe et nvt Dækken paa Mødding beholde den og 3) at lade Brønderi rense og 4) at foretage den sædvanlige Hvidtning af Arrestceller, Gange og udvendige Mure samt at lade Trappen fr~ Arresten og til Raadhusets forskjellige Lokaler i Stuen fernisere. Mødet hævet Jacobsen E.Olsen Jens liansen Peter Madsen

16 Om der skulle være en højtidelighed i Festsalen i 1894, ved jeg ikke. Ville man fejre kongens fødselsdag? Skulle der komme gæster eller var det bare husets 25 års jubilæum? Protokollen røber det ikke; men på bestyrelsesmødet i september året før var ønskesedlen alen-lann. Ud over de gængse varer skulle der anskaffes: a) i festsalen 8 fag nye uldne gardiner (røde) b) i tingstuen 3 fag do (grønne) c) i forligelseskommissionens lokale 3 fag do (røde) d) 2 forgyldte gardinstænger e) i tingstuen en hængelampe (stativ med 3 eller 4 ~ c mper) f) for gangvinduet på l.sal et trærækværk g) at lade de 24 stole i lokalerne oppolere og istandsætte (dette arbejde vedtages det at overdrage til snedker Gottschalck for 35 kroner) gg) at lade de 6 bænke i festsalen opmale og de flettede sæder vaske ( Christoffersen skal få 18 kr.for at male bænkene) hh) at lade konn Chr.d.9s buste gipse og kronen broncere samt fodstykket opmale ii) at lade plænen foran Arresthuset gjcnnemgrave indeværende efterår.

17 Byens folk Håndværkere og Købmænd der tjente lidt på Arresthuset De to købmænd, der sad i bestyrelsen, havde selvfølgelig en del leverancer til Arresthuset. Drønniche solgte cement, et bord, penne og blæk, tømmer og petroleum for beløb som 49,32 kr 61,16 kr, 12,97 kr, 31,lo kr og o,77kr altså svingende beløb gennem 15 år. E.Olsen, der nøjere noterede indkøbene, havde også år med små tal: 4o øre, 5,75 kr og lo,28 kr, men han red med på velstandsbølgen i slutningen af århundredet, hvorfor J cifrede tal bliver almindelige, især da han kom til at sælge kul og petroleum til arresthuset. Endvidere betød kloakeringen også ordre på rør. Af byens jævne folk kan nævnes tømrer Julius Bang. Han boede i den gamle rådstue, Algade 78, og var "en af deres egne". I 1879 fik han 14 kr for at arbejde med af1øbsrenden. i 188o 32,12- reparere stakitter i ,33- i ,31- i ,oo- plankeværk i ,oodistriktslæge lave en sandkasse, nu hvor Berg havde beordret deeinfektion af latriner. Bogbinder J.P.Bræstrup solgte reglementer for 5,2okr i 1877 en protocol i :65- i 1893 det blev han ikke rig af! Glarmester A.Bøeg havde med kitning og ruder at gøre. Hans beløb er 3kr. 15,o8kr, 12,3okr, lo,lokr, 4,8okr, 2,olkr og endelig i 1882 en god ordre: lo8,7okr men fortsætter med 2,75kr, l,ookr og 13,19kr. Smed Clausen udfører småreparationer for mellem 6 og l~ kr fordelt på 4 år. Han laver en lås, lægger en plade om komfuret og andre småting.

18 Malermester Christoffersen, der boede på hjørnet af Kirkestræde og Algade ~senere Mobil og DK-benzintank), havde en opgave i 1882 for 5,oo kr i ,68 i ,68 i ,51 i ,5o i 1895 i , Mon det var en uges arbejde hvert 3.år? fernisering opmaling af 6 bænke og 2 lygter samt kongens buste fernisering maling af vinduer og døre Manufakturhandler Viggo Elster (Sillehoveds hjørne) solgte varer i 1887 for 33,oo kr i ,78- lærred i 189o - 87,1S - beklædning og lærred i ,5o - lærred til skjorter og lagner Hvis fortjenesten var lo%, var det ikke Arresthuset, der holdt liv i ham, hans hustru og 2 små sønner. Elster døde forøvrigt 19ol, og fru Caroline ernærede sig og drengene ved at etablere konditori i Svanestræde, en forretning der endnu huskes af mange nu loo år efter. Sad e l mage r ~ rede r i k sen (Mi c h ae l) kom f le re r,ange t il a t reparere nedslidte madrasser, men han leverede da også et gulvtæppe i 1888 for 7,5o kr, og han opsatte de fine gardiner i 1893 og -95 for henholdsvis 44,oo kr og 12 kr. Han var født i Drammen i Norge 1859 og blev gift i Nykøbing med Wohlerts datter Marie Sofie (Manna). Deres søn Siguid fra 1895 førte faderens forretning videre, og datteren Agnete fra 1893 er netop død loo år gl. Hun var gift med dyrlæge Ousen i Vig efter at hendes l.mand bankdirektør Ejner Kierkgaard, Lolland, døde efter 8 års ægteskab. Ousen havde hun i ti år. Her i byen huskes hun for ægteskabet med pens.overlæge Aage Madsen. Alt ialt har hun nok været alene de fleste år af sit liv, selv om hun betegnedes som et selskabsmenneske. Snedker Rasmus Gottschalck reparerede møbler 1888 for 47,25 og lavede et savlad og et flueskab i 1889 for 2o,oo kr. Hanisøn, der førte firmaet videre fik ordren på at ombygge arrestforvarerens lejlighed ved licitation i 1893.

19 Georg Gottschalcks tilbud lød pd 284o kr, mens tømrer E. Eriksen havde bud på 35oo kr og murer G.Pihl bød 355o kr. Samtidig med den store renovering oppolerede han og istandsatte 24 stole for 7.6,oo kr, døre og køkken for 29,oo kr forgyldte lister, en spyttebakke og noget ved vinduer for 9,75 Kr. Det var netop i halvfemserne Georg Gottschalck blev gift og fik børn. Således er Jacob født 1895, han der blev 4. generation i firmaet. Den unge snedkerkone var fra 187o. De boede i hus med de gamle som det var skik og brug, men hvor Rasmus Gottschalck havde landbrug ved siden af snedkervirksomheden, afskaffede Georg stalde og dyrehold og fik derved mere plads til møbler, ligkister, døre og vin duer, som var i produktion. De kister han lavede, blev sendt til Christoffersen, som lakerede dem sorte og dekorerede dem med palmeblade eller egeløv. Sådan var moden i halvfemserne. Isenkræmmer Georg Hansen leverede varer til arresten for 3,9o i , ,oo o , kedel, låg, sleve, haverive 5,5o Denne Oeorp, var søn af cons Jl Michael Hansen og fru Thora. llans hustru var en datter af provst I'O.JISaing,Grønnehavestr. llun skulle have været rap i replikken og kaldtes i folkemunde "Georginden". Et par småbørn med navnet Poqsaing-Hansen er oegravet ved kirkeri.. Georg og Elisabeth Hansen fik 3 levedygtige piger: Polly i 1886, Ebba i 1893 og Aase i Om de har været originale og selvstændige som deres mor, ved jeg ikke, men de boede på Vesterbro og omtales af dr.schad som frkn. Ebba og Polly Ponsaing-Hansen, der skulle mageskifte et stykke jord med ham, og frk.aase Ponsaing-Hansen, der ejer jord ned mod sygehuset og som han i 193o'verne ligger i forhandling med. Provst Ponsaings anden datter var gift med sønnen fra Borrevang, Peter Lønborg Jensen. Flere steder har man læst, at Georg Hansen var gift med proprietær Jensens datter; det er en misforståelse; det var provstens datter... Georg Hansens far, der var købmand i byen, solgte kun een ganp, noget til Arresten: consul M.Hansen... 3,85 kr

20 Algade 13 var drejermester Holsts domicil. Den gamle Søren Holst var født 18o6 og var nået til pensionsalderen, da Arresten var ny, men helt op til 1882 lyder drejerregningerne på hans navn. I 1877: Søren Holst... 7,oo kr i 1882: - - 2,5o - Christian Holst har længe været i firmaet, men ikke før 1886 bliver hans navn anvendt: pumpen efterset: 4,oo kr 1888, Christian Holst... 38,oo- 1891, - - brønd renset. 22,oo - Forresten havde Christian Holst 2 søstre, der blev gift med den samme mand! Jepbine Holst blev gift 1863 med Peter Michael Nielsen og hun er nok død, for søsteren Hansine Holst gifter sig med Peter Michael Nielsen i 187o. Ca. en gang hvert andet år er arrestforvareren gået til boghandleren for at købe skrivematerialer, et par salmebøger eller et kort over Odsherred. Det var beløb på 2-4 kr, der blev skrevet regning for. Generationsskifte i firmaet her som hos håndværkerne be tød at N.P.C.Hornums navn efterfulgtes af Otto Hornums navn. Sidstnævnte var heldig at få solgt 5 rullegardiner til 27,5o Kroner i 1893, hvorved boghandleren dog kom op på et 2-cifret beløb. Otto solgte forretningen i Han havde vist heller ikke job ved siden af som faderen havde haft, idet denne var lærer ved Møllers private skole og desuden fast organist ved kirken. Vægter Peter Jørgensen kunne man bruge til lidt af hvert. I 1875 tjente han 11 kr o renholdelse af pladsen foran rådhuset pasning af lygterne kørsel med sand og grus af brænde 6 læs sand 3 læs sand Blaalærred til lagner blev leveret af T.V.Jørgensen i perioden Priserne var 36,98 kr, 31,45 kr, 42,96 kror 6,65 kr. Men vi ved ikke hvor meget, man fik for de penp,e.

21 Den anden manufakturhandler i den smalle del af Algade, Carl Meyer, blev brugt i årene Han solgte for 21,6o kr 12,8o 15,4o 9,4o uldgarn 55,48 og lærred 55,o5 - or. urcjl Meyers hus var med kamtakker ligesom en kirke; det brændte få år efter hans død i 192J. Man hører ofte om sønnerne, der blev her i byen og på egnen; men her skal så nævnes Ebba fra 189o, der blev gift Vecht og Karen fra 1888, der blev gift med kgl.bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, Odense. Snedkermester Ferdinand Larsen var en af de få, der var med hele vejen i denne Jo-årige periode. Han var medlem af byrådet og havde møbeludsalg samt snedkerværksted. Han var tillige vurderingsmand. Visse år blev han bare hidkaldt for at reparere nogle persiennesnare for 1,75 kr eller J,25 kr, anure år blev regningerne på 2 eller J-cifrede beløb. Til køkkenrenoveringen i 189J lavede han tegning og overslag for 4o,5o kr. Ferdinand Larsen var i 1899 entreprenør ved Odsherredsbanens bygning, og han er nævnt som savværksejer (Algade 11) og som bankbestyrer i 19ol. Der er en del personer, som er svære at karakterisere, fordi navnene er P.Jensen eller L. Larsen, og jeg må derfor med vemod overspringe disse. Carl Larsen kan være arbejdsmand, f.l84j, boende i Linde Alle, g.m.ane Marie Larsen. Arresthusets Carl Larsen påtog sig renholdelse af pladsen foran rådhuset. I 1879 fik han 8 kr.derfor. I Tvedes tid fejede han fast uge efter uge og fik en årsløn af 25 kr. Det ser ud som om, at Henrichsen selv påtog sig opgaven... Skorstensfejeren hed Lars Larsen. Han nævnes i årene , og der har været en del at gøre med at rense de mange kakkelovne. Huset havde mindst J skorstene, og i 1896 fik han 9,2o kr for at opsætte en kakkelovn og rense 7. Samme år opsatte han en vaskekedel og rensede en kakkelovn mere; da lød regningen på 15,85 kr.

22 Dengang som nu var der forskel på "kvalificeret arbejde" og "ikke-kvalificeret arbejde". Tydeligst kommer det frem i hustruernes tjenesteydelser: vask og vedligeholdelse af arresttøjet samt syning af lagner og strikning af sokker. Amalie Nielsen fik i 1875 for alt det plus syning af 6 nye skjorter: lo kr. Når vi ved, at der var ikke ret meget tøj på lageret, må hun have vasket mindst 52 gange; hun har lappet og stoppet 2 timer efter hver vask, og at sy en simpel skjorte kan ikke gøres på mindre end 4 timer (med symaskine). Mit bud vil være 18o timer, endda lavt sat, og det er en timeløn på S øre. (Vurderingsmænd fik 4 kr for at vurdere en ejendom. Hvis de var grundige, tog det måske 4 timer, men der er rigtignok også forskel på at tjene l kr.i timen og 5 øre i timen. Den mad, de skal leve af koster det samme, og den fattige skal have brændsel på samme vilkår som den rige!)

23 Debat På protokollens 72 folio-sider står der bestandig skrevet: Det vedtoges... Det vedtoges... Det vedtoges... Kun een gang kommer uro frem i kredsen. Der står: Aar 1886 den 14 Mai Kl.7 Efterm. holdt Raadstuebestyrelsen Møde, idet der gjennem d'herrer Henriksen og Madsen fremkom.enbegjæring fra en kreds af om at maatte benytte Raadstuesalen til en festlig Sammenkomst i Anl.af Folketingsmand Bergs Sølvbryllup Lørdagen den 22 d.m. om Efterm. Kl.6 Samtlige Bestyrelsens Medlemmer vare mødte. D'Herr Madsen og Henriksen stemte for at give den ansøgte Till. Formanden og E.Olsen nævnte Betænkelighed ved at give Till. Man enedes om at indstille Sagen til Amtmandens Afp,jørelse, samt at man, hvis denne gik ud paa, at Bestyrelsen paa egen Haand skulle afgjøre Sagen, blev enige om at meddele den søgte Till. Mødet hævet. Ja~obsen P.Henriksen Peter Madsen E.Olsen 3 måneder efter afholdtes det årlige møde, med gennemgang af husets forhold, og efter man sluttelig havde afslået blikkenslager Villumsens tilbud om at dpsætte lynledninger på ejendommen.. står der: D'Herr. Madsen og Henriksen fremkom med følgende Forslag: Raadstuelokalerne skulle fremtidigt ikke kunne udlaanes eller udleies til festlige Sammenkomster eller til noget som helst andet deres Formaal u vedkommende, med mindre et Flertal af Bestyrelsens Medlemmer i hvert enkelt Tilfælde stemmer derfor.

24 Kbmd. Olsen fandt ingen Anledning til at vedtage dette Forslag, da den deri nævnte Fremgangsmaade ikke tidligere var bleven fulgt, til hvilken Udtalelse Formanden sluttede sig. Rigtigheden for at af Madsen og Henriksen. Det vedtages at udsætte Spørgsmaalets Af g jørelse til Mandagen d Jo d.m. Kl.lo Form. Jacobsen P.Henriksen Peter Madsen IL Olsen Sådan et "rend-sammen" var bestemt ikke almindeligt her. Men den 3o.8.86 er alle på deres pladser igen. D'Herr.Madsen og Henriksen fastholdt deres i Mødet den 23.d.M. fremsatte Forslag. Politimesteren og Kbmd.Olsen fandt ikke Anledning til i alt Fald for Tiden at stemme for en Forandring i den hidtil beataaende gamle Praxis i lienseende til Raadstuelokalernes Benyttelse, en Praxis der efter deres Formening er i Overensstemmelse med de Regler, som ogsaa andetsteds i Almindelighed benyttes. Madsen og Henriksen forlangte derefter følgende Erklæring tilført Protokollen: Da der ved Bestyrelsesmøderne den 23. og 3o.d.M. ikke har kunnet opnaas Enighed om Raadstuelokalernes Afbenyttelse, og Lokaler gjentagne Gange have været benyttede til festlige Sammenkomster uden der er indhentet de enkelte Bestyrelsesmedlemmers Samtykke dertil, og uden at der fra den samlede Bestyrelses Side har været givet noget enkelt Medlem Besked, paa egen Haand at give Tilladelse dertil, saa gjør vi Paastand om, at Raadstuelokalerne for Fremtiden ikke maa benyttes til festlige Sammenkomster eller noget som helst andet deres Formaal uvedkommende Brug uden Flertallet af Bestyrelsens Medlemmer i hvert enkelt Tilfælde stemmer derfor. I modsat Fald forbeholder vi vor Ret til at klage over uherettiget Brug af Lokaler. Jacobsen E.Olsen Peter Madsen P.Henriksen

25 Diskussionen stopper. Arene r,<ir. l begyndelsen af 1892 sua der nøgternt: Den 2.Januar.l!l92 fremlagdes en SkriveiRe af Jl December lu\11 fra Holbæk Amtsraad indeholdende reglementariske Bestemmelser vetlrørende Thing- og Arresthusets ilelysning og Opvarmning, Arrestforvarerens Lønning og mandens Betaling for Arrestanternes Bespisning, Vask og Varetægt m.m. samt Thinghusenes Benyttelse af Private, bilagt et trykt Reglement. Jacobsen Fra anden side vetl vi, at postmester llolsteins sølvbryllup blev fejret med en brillant fest i raadhuscts festsal i Legyntlelsen af au1:ust Så amtsrådsmedlemmerne Natisen og Henriksen har haft ret i, at lokalerne har været lånt ud uden at været drøftet forinden i bestyrelsen. lierværentic protokol, som kan ses på biblioteket i tlcn lokalhistoriske afdeling, viser, at arrestforvareren har fået et par kroner for ekstra rengørinp, efter valg og session. Men det er jo ikke byr<itlet uvcdkommentlc gøremål...

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter.

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre lørdag. - - De kom dog ikke så langt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere