TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96"

Transkript

1 TH-ING- DG ARRESTHUSET ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger ud fra Bestyrelses~protokollen

2 O-LZ-1ZB6B-LB NHSI.l _ 9fr6/..., :... ~.... :~ ~ l

3 Lene Puck Ishøy 1994

4

5 I 1869 var den nyopførte bygning klar til ibrugtagning. Det var et kæmpestort hus ud fra datidens målestok, og driften af Arresthuset, som også indeholdt Raadstue-lokaler mm, skulle da også påhvile Holbæk amt med 2/3 og byen med kun 1/3. Tidligere havde rebslager J.H.Andersen den nordlige del af området til sin reberbane (langs Billesvej), og ellers lå det nok hen som træbevokset offentlig plads. I oktober samles bestyrelsen for første gang til møde og fastsætter regler for kommende regnskaber. Disse regler viser sig at komme til at gælde for i hvert fald 27 år. Der er ingen slinger i valsen. Men de 4 bestyrelsesmedlemmer er også "Systemets mænd", og de er udpeget således: 2 fra amtet og 2 fra byen. Der er stor kontinuitet i gruppen, idet flere af dem sidder i bestyrelsen i mangfoldige år. Man kan i protokollen ikke læse eet ord om navngivne arrestanter, men der har da været en del kvinder iblandt. Derimod kan man se hvilke lokale håndværkere og handlende Arresthuset gjorde brug af, og aller tydeligst fremstår et billede af tiden: de sidste Jo år af 18oo-tallet. Hvis d'herrer i bestyrelsen har haft det gemytligt i hinandens selskab og evt. nydt et måltid mad sammen, så er intet røbet i protokollen derom. Det er facts og tørre tal altsammen.. men det er ikke knastørt.. bedøm selv.

6 ... Ol E... E.-i "O E "'.-i "'... >.... "' '"l... E Ol c: >...0 Ol... c: c: o..-i "' ;:l... "' z >. '-'"O "' Ol..O c:...., 0.. Ol lsi....,!l::!i::...,><: "'""" ""' o NNNNNNNNNNNN r-.. PPPPPPP oo a- o -.o r i.-i ~zz ~ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP N... l C:rl..C: "O o.<... >. c: 00 c: "' c: c: > O.. U) c: -"' c: o...!i:: "' Ol O..< HHHHHHHHHHHHHHHHHH c: "' c: Ol "' c:..., ;; JHJHJHJ 00.-i ~ : MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.-i c:... "' "O... Ol :O: o a- 00.-i Ol C: E C:..O \SI lsi'-' ~ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ~ a- o..0 r ,...SS """ "O C: C: "'"' E.-<..CO lsi >G <il 00 Mrl 00 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ -.o a "O....,..., o -"' "' Ol > U) c: c: "' ;:l ;:l :.: c:..0 "' o u..., Ol l.....c "O U o...

7 Holbæk amtsråd udpegede til Arresthusets bestyrelse gerne folk fra den nordligste del af området. Da J.Petersen, gårdejer i Kjeldstrup, således privat flyttede sydpå i Holbæk amt, kneb det meget for ham at komme til bestyrelsesmøder i Nykøbing, og endelig i 188o afløste P.Henriksen ham. Petersen fra Svinninge var den bekendte kammerråd fra Svinninge Møllegård, ham, der havde litterære saloner med bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson. Zytphen Adeler fra Dragsholm anses for at være så berømt bl.a. for inddæmningsarbejdet ved Lammefjorden, Ht nærmere omtale er unødvendig. Byens mænd er i venstre kolonne de, der har haft titler som: birkedommer, byfoged, justitsråd, politimester og borgmester. Alle 3 hnvde mange kasketter. De påtog sin formandskabet i Arresthusets bestyrelse, og ofte er deres skriverier i protokollen meget juridisk præget og smækfyldt med forkortelser; det var mænd, der var vant til at skrive og teksten bærer præg af at være nedskrevet hurtigt. Selvfølgelig er bogstavtyperne de såkaldte Gotiske bogstaver, så krads~rierne kan nok volde læseren problemer indimellem. Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold rejste fra byen 187o og døde i København Man kan læse andre steder om hans væsen og embedsførelse, der adskilte sig betydeligt fra fru Svanenskjolds iderigdom og flagrende gemyt. Nicolai Esmarch Muus var sønderjyde og havde gode grunde til at finde sit manddomsvirke et andet sted. Ved et folkemøde i Grønnehaveskov S.juni, havde han forudsætning for at tale varmt om de faldne på!sted Hede.. I det daglige var han myndig og ikke speciel folkelig; han hørte til aristokratiet i byen! Ludvig Hans Jacobsen var om muligt endnu mere tilknappet end sine forgængere. Han var ungkarl og deltog overhovedet ikke i selskabslivet. K.K.Steincke omtalte ham, som byfogden med de blå briller... Naturligvis har der under kappen banket levende hjerter; men byens borgere havde jo stor respekt for øvrighedspersoner, og disse 3 har ikke givet anledning til morsomme erindringer.

8 Om de to købmænd i bestyrelsen, der var valgt af byrådet, kan i korthed fortælles: Jacob Laurids Brønniche var født i Roskilde 1825, som søn af en købmand med ti ansatte; hans mor var født Kornerup og altså også fra en stor købmandsfamilie der. "Vores" Brønniche blev gift her i byen med Ida Vilhelmine Thomsen i Hendes far var købmand og brændevinsbrænder på Algade, og hendes bror N.V. TI1omsen snnde man ejede den halve by og havde mange skibe på havet (men han begik selvmord 19oo, da en kaffespekulation slog fejl). Jacob L.Brønniche havde en solid forretning Algade 3, som senere overtoges af sadelmager Frederiksen. I de lokale aviser havde Brønniche ofte annoncer med alt fra brædder til kakkelovne, fra sølv-plet til majs og fra superfosfat til medicin-cognac. I 188o blev han enig med andre købmænd om at holde søndagslukning om sommeren fra kl. 9 formiddag. Som regnskabsfører i Arrestens bestyrelse kan vi se, at han sidder med årsregnskabet hvert år den 3l.december og skal se at få det til at stemme. Brønniche døde 59 år gammel i 1884 Købmand E.Olsens sirlige skrift røber, at vi har fået yngre kræfter ind i bestyrelsen, idet han i vidt omfang benytter latinske bogstaver. Som regnskabsfører noterer han nøje, hvad pengene er brugt til: trætøfler, kammerpotter, gulve ferniserede, hængelås repareret osv. Hans forretning lå Algade 24 (nu apotek) som et lille hus, der sprang frem i gaden. Den nuværende ejendom er fra 19o9, og senere ejere har været Buurgaard og dyrlæge Vinding. Hvert år til jul pyntede Olsen det ene vindue med appelsiner og det andet med skøjter; så kunne barneøjne blive blank~. Som forretningsmand havde han også skibe i søen. "Håbet" var en pryd for byen, men det forliste ved Gilleleje. Hans sidste skib "Hiram" forliste Hans svigerfar var Thule Petersen. Olsens varer var i skønsom blanding: sagogryn, drænrør, kul, margarine, rapskager og ost. Hans navn var Ole Edelberg Olsen; men der var en ældre købmand Ole Olsen i byen, hvorfor han valgte at kalde sig E.Olsen. Fra byrådets side betegnes han altid som O.E.Olsen. Hans søn hed Ludvig Mortimer Olsen, f.l871.

9 De tre arrestforvarere. Nielsen til 1877 Tvede fra 1877 til 1888 Henriksen fra 1889 Nielsen var allerede arrestforvarer ved den gamle kælder under raadstuen Algade 78, hvor der senere blev bygget Teknisk Skole af Håndværkerfo reningen. Han blev pålagt at flytte til Holtets Plads, inden bygningen var helt færdig for at holde opsyn med det nye hus. Han fik fribolig og to skæppe havejord. Desuden fastlagdes hans indtægt ganske nøje ved l. bestyre!~ sesmøde ligesom hans forpligtelser. Det lyder: Lønning som arrestforvarer og raadstuetjener: loo Rdl.årlig Løn for at tilsige Vidner og hente og bringe protokoller: 15 Rdl.årlig Reenligholdelse af de forskjellige retslocaler og arrester med tillæg af alle dertilhørende reqvisitter af koste, vand, sæbe m.v. årlig 5o Rdl. For opvarmning af hele huset: 9o Rdl. For belysning: 5 Rdl. Hvert år afleverer han regninger på de nævnte beløb, og man tænker, at enhver ting kommer til at koste, hvad det maximum må koste; for det er jo ikke originale bilag fra leverandører, der lægges på bordet. Men efterhånden sniger der sig andre regninger ind, f.eks. for vask af arrestanternes tøj, for at holde udenomsarealerne og fra fru Amalie Nielsen for tjenesteydelser. Man bliver klar over, at de holdes i stramme tøjler, og at de har haft et nøjsomt og slidsomt liv. Der købes ikke en notesbog eller en fejebakke, uden at bestyrelsen har godkendt udgiften...

10 Hvis man ikke har råd til at holde hest op, vogn, må det have været nogle trælse traveture til Rørvig op, Nakke for at tilsige vidner, måske skulle han også til Nr.Asmindrup og Grevinge eller endnu længere væk.. Nielsens begrundelse for at opsige sin stilling er, at hans kone har fået fast arbejde på sygehuset! Ved det sidste bestyrelsesmøde, hvor alt inventariet tælles op som afleveringsforretning, får fru Nielsen lov til at købe en rulle, en rok og en garnvinde; men pudsigt nok sættes prisen: 24 Kr på udgiftssiden året efter, så jeg ved ikke, om arresten har købt effekterne tilbage. Hans Ramon Tvede kommer fra Århus. Han er født 1823 i København og er altså 54 år ved ansættelsen. Han betegnes som fhv. oversergent og Dannebrogsmand. Fru Tvede, Mette Kathrine, er 9 år yngre, født i Flensborg, og de er blevet gift i Der kommer straks andre boller på suppen. Tvede skal have anskaffet en spændetrøje og 2 Par håndjern. Desuden forøges i rask tempo inventarie-massen. Man undrer sig dog stadig over, at bestyrelsen tager stilling til, om 3 par sokker skal kasseres og om 4 lagener skal repareres eller erstattes af nye. Men pengene er tilsyneladende til rådighed, og han får trillebør, kokostæppe, tovværksmåtter, lygter og lidt bedre lønforhold. Sofus Jensen skriver: Byens arrestforvarer, Tvede, var Fiensborger og underofficer fra -48 og -64 og fik 34o Kr. i løn om året. Han var en stor og kraftig mand med en vældig knebelsbart. Når han gik på gaden og skulle dreje om et hjørne kommanderede han sig selv, på sit sydslesvigske mål, f.eks. "Højre, drej af!~ Og kom han ind på en restauration, hvad der skete hver dag, sagde han: "Kgl. Underofficer og Dannebrogsmand Tvede skal fluks have på bordet en folkebaj~r og en Brama-bitter" og når han havde drukket den og betalt, kommanderede han:"træd af!" I folketællingslisten 19ol bor hr. og fru Tvede Klintevej 4 med en 33 årig datter, syerske Charlotte Johanne Dorthea Tvede. Efterfølgeren kaldes i bestyrelsesprotokollen for Henriksen. Hans navn var mere præcist: Laurits Mourits Fischer-Henrichsen. Ved hans tiltræden loves der mange forbedringer. Ja, man går ip,ang med ombygninger for flere tusind kroner; men det tager jo sin tid på gr. af forhandlinger med amtet, der kræver syn tegninger og overslag.

11 Uygmester Bendtsen fra Vallekilde udpeges som sagkyndig rådgiver, og opgaven er primært ændring af arrestforvarerens lejlighed med stort køkken i forbindelse med arrestgangen. For første gang i husets 2o-årige historie er der tale om mad til arrestanterne! Der indkøbes gryder, fajancetallerkener og krus, træknive, skeer og gafler. Hele vejen gennem protokollens første 47 sider er der ikke nævnt et ord om mad, hverken i rigsdaler eller kroner, i tjenesteydelser eller på inventarlisten. Der er heller ej penge til arrestanterne, så de selv kan købe noget mad. Det er i skrivende stund en gåde, hvem der har holdt liv i fangerne. Men med Fiseher-Henrichsen kommer køkkenfaciliteter. Der ses imidlertid ingen madkonto i regnskabet i de følgende år, så det er måske alligevel ikke blevet til noget.... Henrichsen og hans kone, Christiane, var begge født i Horsens i henholdsvis 1858 og 1863, så det er en 3lårig ung mand, der bliver arrestforvarer i byen. J folketællingslisten l9ol bor de stadig på Holtets Plads og familien består af bedstemoder Gjertrud Knudsdatter og 5 børn : Jacob, Birger, Gudrun, Halfdan og Harald født mellem 1885 og 1898, de 4 er født i arresthuset... Den spanske syge var hård ved familien i En gravsten nær kirken vidner om, at både Halfdan og prokurist Birger Fiseher-Henrichsen døde det efterår, og Birgers forlovede blev revet med. Lidt muntrere er det at høre Jenny Schackes beretning om "Ved Borgerlig Forenings baller var arrestforvarer Henriksen iført kjole og hvidt med glac~handsker; han ledede ballet. Man stod pænt par ved par i en. lang række og ventede til det blev ens tur. Ikke noget med, at alle dansede ud på een gang! Nej ti par ad gangen - så var der ordentlig plads!... ". l ; Fischer Henrichsen havde et lille ekstra-job som gymnastiklærer på den private skole i Grønn~havestræde, dengang gymnastik var noget helt nyt. Det er på samme tid, at distriktslæge Berg forlanger decinfektion af arrestens latriner, og et bud sendes til Sygehuset med arresttøjet, for at det kan decinficeres. Nu skal retiraden vaskes 2 gange daglig med en kraftig klorkalk-opløsning og latrinkulen skal dækkes med sand og klorkalk. Ret snart nedlagde kommunen spildevandsledninger i gaderne. Det var Fiseher-Henrichsen fik gennemtrumfet at få penge til uniform: loo kr.hvert andet år.

12 Regnskaberne I årene bruges selvfølgelig møntfoden: Rigsdaler, Mark og Skilling. I 1875 indførtes Kroner /Øre. Som børn lærte vi, at en rigsdaler var ca.2 kr. Passer det nu her? Opvarmning 1874: 15o Rdl 1875: Joo kr Belysning s lo kr Skatter mm Renholdelse 55 lo4 - Tilsigelse af vidner mm Jo - For nemheds skyld bruger jeg i regnskabsoversigten fremefter kun tallene fra Der var alligevel ikke store indkøb eller reparationer de første år; kun nævnes nogle revner i muren ved den søndre skorsten, og dem snakker de om hvert år, men udsætter beslutningen om afbødning. Det vil ses på den grafiske afbildning af udgifterne, at der er stigende forbrug; men det betyder ikke inflation derimod flere nyanskaffelser. Priserne var i ro (indtil 1914). De to dyre år forklares med omlægning af taget 1883 og ombygning af arrestforvarerens lejlighed Det forekommer os pudsigt, at byfogederne i mangfoldige år afslutter regnskabet til amtet med udligningsbeløb, der ofte ender med brøkdele af øre, f.eks. 853 Kr o9 2/3 øre. Hvad gør amtsstuefilialen ved det? På den tid var faste udgifter virkelig faste. I Zo år er kirke- og præstetienden o,72 kr.årlig; skatter og brandkontingent lo9 kr. På samme måde blev opvarmning betalt med Joo kr uanset vejret. Det har været alt for lidt, for da man i 1892 lod bestyrelsen købe træ, kul og tørv ind, røg opvarmning op på 56o kr.

13 o... N o...,.....,..... o o V> "' o o... o... CO o,_. N "' o o N... o N N N W o o..,.. N o r -.,, -.:., ',.,, ~- ~ ~ :~ - ~ :~~--= 1! i -'. ~. ; -: f~ ! ' ~:::~ ~ - --~ ~- - - ~~-~=-~~ ~ - -- ~~ - - -~~L 11$ i ' l ~~~; ~-- -- ~=~ ~- -~ ' <- "' ' " ~ :... "." ~ - ~ 1894 :-,- ;_ - -~ ~ ~ ~ ~ i_...;.._ =::z=..: -:1 i_.:.;.;.._:_:, :; :...;:-;-. ':.;...;;..~ " ( :~ N V> o c: p.. 0< >., "' "' > p.. 11> > > Ul... :r c: Ul 11>... Ul N c:c o o r iiiiiii

14

15 1892 var et af de år, hvor der virkelig blev købt ind, og her ser vi størrelsesordenen på, hvad bes~yrelsen anså for rimeligt at skrive på listen. Det l1gner JO ikke en off.institution af i dag. Og der var kun eet årligt bestyrelsesmøde, så beslutningen fra august 91 gælder for hele 92, Her gengives byfoged Jacobsens protokol-optegnelse: Aar 1891 den 12 August holdt Bestyrelsen Møde. Samtlige Medlemmer var tilstede. Inventariet blev efterset og fandtes det nødvendigt at anskaffe følgende Gjenstande. a. En ny Kulkasse og 3 Skuffer b. et Laag til en Madgryde c en Ildkrøg d. en Fajance Madskaal e. 5 Fajance krus f. 4 Redekamme g. 4 Lerpotter h. 4 Par Lagener i. 12 Blaarlærreds Skjorter k. 12 Haandklæder l. 2 dobb. Sengetæpper m. 4 Par Sokker, lo Par forfødes n. en Feiekost o. 2 Støvekoste en kort og en lang) p. 2 Gulvskrupper q. 6 Træknive r. en Skaft til!oxen s. en ny Spade Det vedtages derhos l} at lade Plankeværket i Arrestgaarden afstive 2) at anskaffe et nvt Dækken paa Mødding beholde den og 3) at lade Brønderi rense og 4) at foretage den sædvanlige Hvidtning af Arrestceller, Gange og udvendige Mure samt at lade Trappen fr~ Arresten og til Raadhusets forskjellige Lokaler i Stuen fernisere. Mødet hævet Jacobsen E.Olsen Jens liansen Peter Madsen

16 Om der skulle være en højtidelighed i Festsalen i 1894, ved jeg ikke. Ville man fejre kongens fødselsdag? Skulle der komme gæster eller var det bare husets 25 års jubilæum? Protokollen røber det ikke; men på bestyrelsesmødet i september året før var ønskesedlen alen-lann. Ud over de gængse varer skulle der anskaffes: a) i festsalen 8 fag nye uldne gardiner (røde) b) i tingstuen 3 fag do (grønne) c) i forligelseskommissionens lokale 3 fag do (røde) d) 2 forgyldte gardinstænger e) i tingstuen en hængelampe (stativ med 3 eller 4 ~ c mper) f) for gangvinduet på l.sal et trærækværk g) at lade de 24 stole i lokalerne oppolere og istandsætte (dette arbejde vedtages det at overdrage til snedker Gottschalck for 35 kroner) gg) at lade de 6 bænke i festsalen opmale og de flettede sæder vaske ( Christoffersen skal få 18 kr.for at male bænkene) hh) at lade konn Chr.d.9s buste gipse og kronen broncere samt fodstykket opmale ii) at lade plænen foran Arresthuset gjcnnemgrave indeværende efterår.

17 Byens folk Håndværkere og Købmænd der tjente lidt på Arresthuset De to købmænd, der sad i bestyrelsen, havde selvfølgelig en del leverancer til Arresthuset. Drønniche solgte cement, et bord, penne og blæk, tømmer og petroleum for beløb som 49,32 kr 61,16 kr, 12,97 kr, 31,lo kr og o,77kr altså svingende beløb gennem 15 år. E.Olsen, der nøjere noterede indkøbene, havde også år med små tal: 4o øre, 5,75 kr og lo,28 kr, men han red med på velstandsbølgen i slutningen af århundredet, hvorfor J cifrede tal bliver almindelige, især da han kom til at sælge kul og petroleum til arresthuset. Endvidere betød kloakeringen også ordre på rør. Af byens jævne folk kan nævnes tømrer Julius Bang. Han boede i den gamle rådstue, Algade 78, og var "en af deres egne". I 1879 fik han 14 kr for at arbejde med af1øbsrenden. i 188o 32,12- reparere stakitter i ,33- i ,31- i ,oo- plankeværk i ,oodistriktslæge lave en sandkasse, nu hvor Berg havde beordret deeinfektion af latriner. Bogbinder J.P.Bræstrup solgte reglementer for 5,2okr i 1877 en protocol i :65- i 1893 det blev han ikke rig af! Glarmester A.Bøeg havde med kitning og ruder at gøre. Hans beløb er 3kr. 15,o8kr, 12,3okr, lo,lokr, 4,8okr, 2,olkr og endelig i 1882 en god ordre: lo8,7okr men fortsætter med 2,75kr, l,ookr og 13,19kr. Smed Clausen udfører småreparationer for mellem 6 og l~ kr fordelt på 4 år. Han laver en lås, lægger en plade om komfuret og andre småting.

18 Malermester Christoffersen, der boede på hjørnet af Kirkestræde og Algade ~senere Mobil og DK-benzintank), havde en opgave i 1882 for 5,oo kr i ,68 i ,68 i ,51 i ,5o i 1895 i , Mon det var en uges arbejde hvert 3.år? fernisering opmaling af 6 bænke og 2 lygter samt kongens buste fernisering maling af vinduer og døre Manufakturhandler Viggo Elster (Sillehoveds hjørne) solgte varer i 1887 for 33,oo kr i ,78- lærred i 189o - 87,1S - beklædning og lærred i ,5o - lærred til skjorter og lagner Hvis fortjenesten var lo%, var det ikke Arresthuset, der holdt liv i ham, hans hustru og 2 små sønner. Elster døde forøvrigt 19ol, og fru Caroline ernærede sig og drengene ved at etablere konditori i Svanestræde, en forretning der endnu huskes af mange nu loo år efter. Sad e l mage r ~ rede r i k sen (Mi c h ae l) kom f le re r,ange t il a t reparere nedslidte madrasser, men han leverede da også et gulvtæppe i 1888 for 7,5o kr, og han opsatte de fine gardiner i 1893 og -95 for henholdsvis 44,oo kr og 12 kr. Han var født i Drammen i Norge 1859 og blev gift i Nykøbing med Wohlerts datter Marie Sofie (Manna). Deres søn Siguid fra 1895 førte faderens forretning videre, og datteren Agnete fra 1893 er netop død loo år gl. Hun var gift med dyrlæge Ousen i Vig efter at hendes l.mand bankdirektør Ejner Kierkgaard, Lolland, døde efter 8 års ægteskab. Ousen havde hun i ti år. Her i byen huskes hun for ægteskabet med pens.overlæge Aage Madsen. Alt ialt har hun nok været alene de fleste år af sit liv, selv om hun betegnedes som et selskabsmenneske. Snedker Rasmus Gottschalck reparerede møbler 1888 for 47,25 og lavede et savlad og et flueskab i 1889 for 2o,oo kr. Hanisøn, der førte firmaet videre fik ordren på at ombygge arrestforvarerens lejlighed ved licitation i 1893.

19 Georg Gottschalcks tilbud lød pd 284o kr, mens tømrer E. Eriksen havde bud på 35oo kr og murer G.Pihl bød 355o kr. Samtidig med den store renovering oppolerede han og istandsatte 24 stole for 7.6,oo kr, døre og køkken for 29,oo kr forgyldte lister, en spyttebakke og noget ved vinduer for 9,75 Kr. Det var netop i halvfemserne Georg Gottschalck blev gift og fik børn. Således er Jacob født 1895, han der blev 4. generation i firmaet. Den unge snedkerkone var fra 187o. De boede i hus med de gamle som det var skik og brug, men hvor Rasmus Gottschalck havde landbrug ved siden af snedkervirksomheden, afskaffede Georg stalde og dyrehold og fik derved mere plads til møbler, ligkister, døre og vin duer, som var i produktion. De kister han lavede, blev sendt til Christoffersen, som lakerede dem sorte og dekorerede dem med palmeblade eller egeløv. Sådan var moden i halvfemserne. Isenkræmmer Georg Hansen leverede varer til arresten for 3,9o i , ,oo o , kedel, låg, sleve, haverive 5,5o Denne Oeorp, var søn af cons Jl Michael Hansen og fru Thora. llans hustru var en datter af provst I'O.JISaing,Grønnehavestr. llun skulle have været rap i replikken og kaldtes i folkemunde "Georginden". Et par småbørn med navnet Poqsaing-Hansen er oegravet ved kirkeri.. Georg og Elisabeth Hansen fik 3 levedygtige piger: Polly i 1886, Ebba i 1893 og Aase i Om de har været originale og selvstændige som deres mor, ved jeg ikke, men de boede på Vesterbro og omtales af dr.schad som frkn. Ebba og Polly Ponsaing-Hansen, der skulle mageskifte et stykke jord med ham, og frk.aase Ponsaing-Hansen, der ejer jord ned mod sygehuset og som han i 193o'verne ligger i forhandling med. Provst Ponsaings anden datter var gift med sønnen fra Borrevang, Peter Lønborg Jensen. Flere steder har man læst, at Georg Hansen var gift med proprietær Jensens datter; det er en misforståelse; det var provstens datter... Georg Hansens far, der var købmand i byen, solgte kun een ganp, noget til Arresten: consul M.Hansen... 3,85 kr

20 Algade 13 var drejermester Holsts domicil. Den gamle Søren Holst var født 18o6 og var nået til pensionsalderen, da Arresten var ny, men helt op til 1882 lyder drejerregningerne på hans navn. I 1877: Søren Holst... 7,oo kr i 1882: - - 2,5o - Christian Holst har længe været i firmaet, men ikke før 1886 bliver hans navn anvendt: pumpen efterset: 4,oo kr 1888, Christian Holst... 38,oo- 1891, - - brønd renset. 22,oo - Forresten havde Christian Holst 2 søstre, der blev gift med den samme mand! Jepbine Holst blev gift 1863 med Peter Michael Nielsen og hun er nok død, for søsteren Hansine Holst gifter sig med Peter Michael Nielsen i 187o. Ca. en gang hvert andet år er arrestforvareren gået til boghandleren for at købe skrivematerialer, et par salmebøger eller et kort over Odsherred. Det var beløb på 2-4 kr, der blev skrevet regning for. Generationsskifte i firmaet her som hos håndværkerne be tød at N.P.C.Hornums navn efterfulgtes af Otto Hornums navn. Sidstnævnte var heldig at få solgt 5 rullegardiner til 27,5o Kroner i 1893, hvorved boghandleren dog kom op på et 2-cifret beløb. Otto solgte forretningen i Han havde vist heller ikke job ved siden af som faderen havde haft, idet denne var lærer ved Møllers private skole og desuden fast organist ved kirken. Vægter Peter Jørgensen kunne man bruge til lidt af hvert. I 1875 tjente han 11 kr o renholdelse af pladsen foran rådhuset pasning af lygterne kørsel med sand og grus af brænde 6 læs sand 3 læs sand Blaalærred til lagner blev leveret af T.V.Jørgensen i perioden Priserne var 36,98 kr, 31,45 kr, 42,96 kror 6,65 kr. Men vi ved ikke hvor meget, man fik for de penp,e.

21 Den anden manufakturhandler i den smalle del af Algade, Carl Meyer, blev brugt i årene Han solgte for 21,6o kr 12,8o 15,4o 9,4o uldgarn 55,48 og lærred 55,o5 - or. urcjl Meyers hus var med kamtakker ligesom en kirke; det brændte få år efter hans død i 192J. Man hører ofte om sønnerne, der blev her i byen og på egnen; men her skal så nævnes Ebba fra 189o, der blev gift Vecht og Karen fra 1888, der blev gift med kgl.bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, Odense. Snedkermester Ferdinand Larsen var en af de få, der var med hele vejen i denne Jo-årige periode. Han var medlem af byrådet og havde møbeludsalg samt snedkerværksted. Han var tillige vurderingsmand. Visse år blev han bare hidkaldt for at reparere nogle persiennesnare for 1,75 kr eller J,25 kr, anure år blev regningerne på 2 eller J-cifrede beløb. Til køkkenrenoveringen i 189J lavede han tegning og overslag for 4o,5o kr. Ferdinand Larsen var i 1899 entreprenør ved Odsherredsbanens bygning, og han er nævnt som savværksejer (Algade 11) og som bankbestyrer i 19ol. Der er en del personer, som er svære at karakterisere, fordi navnene er P.Jensen eller L. Larsen, og jeg må derfor med vemod overspringe disse. Carl Larsen kan være arbejdsmand, f.l84j, boende i Linde Alle, g.m.ane Marie Larsen. Arresthusets Carl Larsen påtog sig renholdelse af pladsen foran rådhuset. I 1879 fik han 8 kr.derfor. I Tvedes tid fejede han fast uge efter uge og fik en årsløn af 25 kr. Det ser ud som om, at Henrichsen selv påtog sig opgaven... Skorstensfejeren hed Lars Larsen. Han nævnes i årene , og der har været en del at gøre med at rense de mange kakkelovne. Huset havde mindst J skorstene, og i 1896 fik han 9,2o kr for at opsætte en kakkelovn og rense 7. Samme år opsatte han en vaskekedel og rensede en kakkelovn mere; da lød regningen på 15,85 kr.

22 Dengang som nu var der forskel på "kvalificeret arbejde" og "ikke-kvalificeret arbejde". Tydeligst kommer det frem i hustruernes tjenesteydelser: vask og vedligeholdelse af arresttøjet samt syning af lagner og strikning af sokker. Amalie Nielsen fik i 1875 for alt det plus syning af 6 nye skjorter: lo kr. Når vi ved, at der var ikke ret meget tøj på lageret, må hun have vasket mindst 52 gange; hun har lappet og stoppet 2 timer efter hver vask, og at sy en simpel skjorte kan ikke gøres på mindre end 4 timer (med symaskine). Mit bud vil være 18o timer, endda lavt sat, og det er en timeløn på S øre. (Vurderingsmænd fik 4 kr for at vurdere en ejendom. Hvis de var grundige, tog det måske 4 timer, men der er rigtignok også forskel på at tjene l kr.i timen og 5 øre i timen. Den mad, de skal leve af koster det samme, og den fattige skal have brændsel på samme vilkår som den rige!)

23 Debat På protokollens 72 folio-sider står der bestandig skrevet: Det vedtoges... Det vedtoges... Det vedtoges... Kun een gang kommer uro frem i kredsen. Der står: Aar 1886 den 14 Mai Kl.7 Efterm. holdt Raadstuebestyrelsen Møde, idet der gjennem d'herrer Henriksen og Madsen fremkom.enbegjæring fra en kreds af om at maatte benytte Raadstuesalen til en festlig Sammenkomst i Anl.af Folketingsmand Bergs Sølvbryllup Lørdagen den 22 d.m. om Efterm. Kl.6 Samtlige Bestyrelsens Medlemmer vare mødte. D'Herr Madsen og Henriksen stemte for at give den ansøgte Till. Formanden og E.Olsen nævnte Betænkelighed ved at give Till. Man enedes om at indstille Sagen til Amtmandens Afp,jørelse, samt at man, hvis denne gik ud paa, at Bestyrelsen paa egen Haand skulle afgjøre Sagen, blev enige om at meddele den søgte Till. Mødet hævet. Ja~obsen P.Henriksen Peter Madsen E.Olsen 3 måneder efter afholdtes det årlige møde, med gennemgang af husets forhold, og efter man sluttelig havde afslået blikkenslager Villumsens tilbud om at dpsætte lynledninger på ejendommen.. står der: D'Herr. Madsen og Henriksen fremkom med følgende Forslag: Raadstuelokalerne skulle fremtidigt ikke kunne udlaanes eller udleies til festlige Sammenkomster eller til noget som helst andet deres Formaal u vedkommende, med mindre et Flertal af Bestyrelsens Medlemmer i hvert enkelt Tilfælde stemmer derfor.

24 Kbmd. Olsen fandt ingen Anledning til at vedtage dette Forslag, da den deri nævnte Fremgangsmaade ikke tidligere var bleven fulgt, til hvilken Udtalelse Formanden sluttede sig. Rigtigheden for at af Madsen og Henriksen. Det vedtages at udsætte Spørgsmaalets Af g jørelse til Mandagen d Jo d.m. Kl.lo Form. Jacobsen P.Henriksen Peter Madsen IL Olsen Sådan et "rend-sammen" var bestemt ikke almindeligt her. Men den 3o.8.86 er alle på deres pladser igen. D'Herr.Madsen og Henriksen fastholdt deres i Mødet den 23.d.M. fremsatte Forslag. Politimesteren og Kbmd.Olsen fandt ikke Anledning til i alt Fald for Tiden at stemme for en Forandring i den hidtil beataaende gamle Praxis i lienseende til Raadstuelokalernes Benyttelse, en Praxis der efter deres Formening er i Overensstemmelse med de Regler, som ogsaa andetsteds i Almindelighed benyttes. Madsen og Henriksen forlangte derefter følgende Erklæring tilført Protokollen: Da der ved Bestyrelsesmøderne den 23. og 3o.d.M. ikke har kunnet opnaas Enighed om Raadstuelokalernes Afbenyttelse, og Lokaler gjentagne Gange have været benyttede til festlige Sammenkomster uden der er indhentet de enkelte Bestyrelsesmedlemmers Samtykke dertil, og uden at der fra den samlede Bestyrelses Side har været givet noget enkelt Medlem Besked, paa egen Haand at give Tilladelse dertil, saa gjør vi Paastand om, at Raadstuelokalerne for Fremtiden ikke maa benyttes til festlige Sammenkomster eller noget som helst andet deres Formaal uvedkommende Brug uden Flertallet af Bestyrelsens Medlemmer i hvert enkelt Tilfælde stemmer derfor. I modsat Fald forbeholder vi vor Ret til at klage over uherettiget Brug af Lokaler. Jacobsen E.Olsen Peter Madsen P.Henriksen

25 Diskussionen stopper. Arene r,<ir. l begyndelsen af 1892 sua der nøgternt: Den 2.Januar.l!l92 fremlagdes en SkriveiRe af Jl December lu\11 fra Holbæk Amtsraad indeholdende reglementariske Bestemmelser vetlrørende Thing- og Arresthusets ilelysning og Opvarmning, Arrestforvarerens Lønning og mandens Betaling for Arrestanternes Bespisning, Vask og Varetægt m.m. samt Thinghusenes Benyttelse af Private, bilagt et trykt Reglement. Jacobsen Fra anden side vetl vi, at postmester llolsteins sølvbryllup blev fejret med en brillant fest i raadhuscts festsal i Legyntlelsen af au1:ust Så amtsrådsmedlemmerne Natisen og Henriksen har haft ret i, at lokalerne har været lånt ud uden at været drøftet forinden i bestyrelsen. lierværentic protokol, som kan ses på biblioteket i tlcn lokalhistoriske afdeling, viser, at arrestforvareren har fået et par kroner for ekstra rengørinp, efter valg og session. Men det er jo ikke byr<itlet uvcdkommentlc gøremål...

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Minder fra Halvfjerdsernes Nykøbing. (Af pens. Lokomotivfører Carl Bønnelykke Andersen) (Uddrag fra Det skønne Odsherred 1945)

Minder fra Halvfjerdsernes Nykøbing. (Af pens. Lokomotivfører Carl Bønnelykke Andersen) (Uddrag fra Det skønne Odsherred 1945) Minder fra Halvfjerdsernes Nykøbing. (Af pens. Lokomotivfører Carl Bønnelykke Andersen) (Uddrag fra Det skønne Odsherred 1945) Naar jeg i denne Artikel vil forsøge at fremdrage mine Erindringer og Minder

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende Januar 1919 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 1500.00 Løn Krigsforsikringen 1. Livsforsikring 1025.00 Ulykkesforsikring 223.00 Forelæsninger 6.00 Sanatorieforeningen 5.20 Husholdningen 187.39 Tyende Pigeløn

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere