Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte"

Transkript

1 ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016

2 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social StartUp (SSU) er Danmarks første acceleratorer for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere, der vil styrke inklusionen af udsatte ledige på arbejdsmarkedet. Målsætningerne for programmerne i forhold til virksomhedernes resultater er, at programvirksomhederne skal have flere udsatte personer ansat og i uddannelse 1, samtidig med at de bliver mere økonomisk bæredygtige. 31 virksomheder har pr. 30/ deltaget i enten SVP eller SSU, og samtlige virksomheder var stadig aktive pr. 30/ SVP har haft 22 deltagervirksomheder i perioden april 2013 til juni 2015, og SSU har haft 9 deltagervirksomheder i perioden august 2014 til juni Flertallet af programvirksomhederne i SVP og SSU har oplevet en stigning i omsætningen og antallet af medarbejdere siden deltagelse i programmerne. Samlet set har virksomhederne haft en nettotilgang på 250 ca. 30 pct. medarbejdere og personer i uddannelse 2 i perioden fra deres programansøgninger til 30/ Knap tre ud af fire af virksomhederne har i programperioden oplevet en stigning i antallet af udsatte personer (såsom personer på førtidspension, i fleksjob mv.) ansat i virksomhederne. I alt har programvirksomhederne fået 70 flere udsatte personer ansat i løbet af programperioden, foruden 47 flere ordinært ansatte. Jo længere tid programmet har haft til at virke, desto større synes effekten at være: Fx har alle virksomheder fra første runde af SVP mindst fordoblet antallet af udsatte ansat i den enkelte virksomhed. Programvirksomhederne havde medio 2015 tilsammen 1086 mennesker ansat eller i uddannelse 3. Den samlede omsætning for alle 31 virksomheder var i 2014 ca. 151 mio. kr. en stigning på ca. 10 pct. i forhold til Normalen for små og mellemstore virksomheder i Danmark er i disse år typisk 2-5 pct. omsætningsvækst, alt efter branche og virksomhedsstørrelse. Næsten alle SVP- og SSU-virksomheder har oplevet en vækst i omsætningen heraf ca. 85 pct. af de virksomheder, der deltog i SVP inden for regnskabsårene 2013 og Herunder beskæftigelsesrettede forløb. 2 Herunder beskæftigelsesrettede forløb. 3 Herunder beskæftigelsesrettede forløb. Side 2 af 9

3 I SVP, hvor fokus i særlig grad er på at hjælpe de etablerede og ofte økonomisk pressede virksomheder til at blive forretningsmæssigt bæredygtige, har ca. 67 pct. af de virksomheder, der deltog i SVP inden for regnskabsårene 2013 og 2014, forbedret deres resultat i perioden. Samlet set peger resultaterne i retning af, at de overordnede målsætninger for programmerne er nået på kort sigt. Side 3 af 9

4 Baggrund Overordnede målsætninger om flere udsatte ansat samt bæredygtigt økonomisk grundlag 31 virksomheder har samlet set fået ca. 250 flere personer tilknyttet 70 flere udsatte personer ansat og 133 flere i uddannelse og opkvalificering Samlet omsætning steget med ca. 10 pct. De overordnede målsætninger nået på kort sigt Tidligt at opgøre resultater I dette notat gennemgås de foreløbige resultater for Det Sociale Vækstprogram (SVP) eller Social StartUp (SSU). De overordnede målsætninger for begge programmer er, at virksomhederne skal have flere udsatte personer ansat og i uddannelse 4, samtidig med at de bliver mere økonomisk bæredygtige. 31 virksomheder havde frem til 30/ deltaget i enten SVP (22 virksomheder fordelt på fire programrunder på ca. et halvt år siden april 2013) eller SSU (9 virksomheder fordelt på 2 programrunder siden august 2014), og samtlige virksomheder var stadig aktive pr. 30/ Antallet af medarbejdere og personer i uddannelse 5 er steget med 250 personer netto fra det tidspunkt, hvor virksomhederne ansøgte om deltagelse i et af programmerne, og frem til 30/ Alene i 1. halvår af 2015 steg antallet med 140 personer sammenlagt. Antallet af udsatte personer ansat i programvirksomhederne er sammenlagt steget med 70 personer, hvoraf knap 40 er kommet til i løbet af 1. halvår af Samtidig har deltagervirksomhederne fået tilknyttet 133 personer flere i uddannelses-, opkvalificerings- og afklaringsforløb. Programvirksomhederne havde medio 2015 tilsammen 1086 mennesker ansat eller i opkvalificering og uddannelse en stigning på 250 personer (ca. 30 pct.) siden deltagernes programstart. Den samlede omsætning var på ca. 151 mio. kr. for programvirksomhederne i 2014, hvilket var en stigning på ca. 10 pct. i forhold til året før. Alt i alt peger de overordnede resultater på en opfyldelse af de overordnede målsætninger om at sikre både flere udsatte ansatte/personer i beskæftigelsesrettede forløb og økonomisk bæredygtighed i programvirksomhederne. Generelt set er det dog stadig relativt tidligt at opgøre virksomhedernes resultater, da første runde af programforløbet startede i april Og derfor skal resultaterne også fortolkes varsomt, da tidshorisonten er relativt kort. Udviklingen i programvirksomhederne opgøres i forhold til antallet af medarbejdere i den enkelte virksomhed samt for SVP-virksomhedernes vedkommende i forhold til udvalgte regnskabsmæssige nøgletal som fx omsætning og resultat før skat. 6 Programvirksomhederne fra henholdsvis SVP og SSU behandles separat, da virksomhederne i de to programmer har meget forskellige udgangspunkter i forhold til både alder og størrelse. 4 Uddannelse inkluderer her også beskæftigelsesrettede forløb. 5 Uddannelse inkluderer her også beskæftigelsesrettede forløb. 6 Det skal samtidig understreges, at opgørelsen af antallet af medarbejdere er baseret på virksomhedernes egne indberetninger. Side 4 af 9

5 Det Sociale Vækstprogram (SVP) Første runde af SVP begyndte i april 2013 Første runde af SVP foregik over ca. 6 mdr. fra april 2013, hvor seks virksomheder deltog. Siden da har der været tre yderligere runder af SVP, hvilket bringer det samlede antal virksomheder op på 22. Udvikling i antal medarbejdere Samlet stigning på 222 medarbejdere flest blandt udsatte ansatte og under uddannelse og opkvalificering Medarbejdervækst afhænger naturligt af forløbet tid siden deltagelse Flere udsatte ansatte og i opkvalificering og uddannelse driver væksten i antal personer tilknyttet virksomhederne Samlet set har de 22 virksomheder, der har deltaget i SVP, haft en stigning i antallet af medarbejdere og personer i beskæftigelsesrettede forløb og uddannelse på 222 personer, siden virksomhederne begyndte i SVP. 55 pct. er personer, der er i beskæftigelsesrettede forløb og uddannelse, men som ikke betragtes som ansat. 7 Derudover har virksomhederne samlet set oplevet en stigning på 61 personer i medarbejderkategorien Udsatte. 8 Desuden er antallet af ordinære medarbejdere steget med 32 i perioden. Da de fire runder af SVP strækker sig fra andet halvår af 2013 og frem til 1. halvår 2015, har virksomhederne fra de tidligste runder haft de største absolutte ændringer i medarbejderantallet, mens virksomhederne fra fx fjerde runde af SVP (SVP 4) har haft markant mindre vækst i antal medarbejdere, i og med at de kun har været programvirksomheder i et halvt år. Godt 85 pct. af den samlede tilvækst i tilknyttede personer i SVP-virksomhederne skyldes stigningen i antallet af ansatte udsatte samt personer i uddannelse 9, jf. Figur 1. For virksomhederne fra henholdsvis SVP 1 og 3 betyder et fald i antallet af ordinært ansatte, at andelen af den samlede medarbejdervækst, der kan tillægges ansættelse af udsatte og personer i beskæftigelsesrettede forløb, bliver mere end 100 pct. Virksomheder i SVP 2 har den laveste andel med omkring 50 pct. 7 Personer i fx vejlednings- og opkvalificeringsforløb, virksomhedspraktik, ressourceforløb og egentlige uddannelsesforløb samt under revalidering er inkluderet her. 8 Personer i fx fleksjob og skånejob samt ordinært ansatte tidligere tilhørende disse kategorier i virksomheden er inkluderet i denne kategori. 9 Herunder i beskæftigelsesrettede forløb. Side 5 af 9

6 Figur 1 Andel af stigning i antal medarbejdere, der skyldes flere udsatte eller personer i beskæftigelsesrettede forløb og uddannelse, opdelt efter SVP-runde (pct.) Alle SVP 1 SVP 2 SVP 3 SVP 4 Flere udsatte og personer i uddannelse tilknyttet i tre ud af fire virksomheder i løbet af 1. halvår 2015 I 1. halvår af 2015 oplevede 16 af de 22 programvirksomheder en stigning i det samlede antal medarbejdere tilhørende kategorierne Udsatte eller Uddannelse 10, hvilket samlet set resulterede i godt 100 flere medarbejdere, hvoraf ca. 30 tilhørte gruppen Udsatte. Samlet set var det virksomhederne fra SVP 1, der oplevede den største både absolutte og relative stigning i antallet af udsatte med 15 personer, svarende til en stigning på 31 pct. Udvikling i omsætning og resultat før skat Kun virksomheder fra de første tre runder medtages Ca. 85 pct. af virksomheders omsætning steg fra 2013 til 2014 Virksomhederne fra anden runde havde relativt højest vækst i omsætning dog grundet lavt udgangspunkt De 22 virksomheders totale omsætning steg med ca. 9 pct. fra 2013 til 2014 til i alt ca. 147 mio. kr. I forhold til virksomhedernes omsætning og resultat fokuseres der i det følgende dog alene på virksomhederne fra de første tre runder af SVP, da disse havde deltaget i regnskabsårene 2013 og I gennemsnit var stigningen i virksomhedernes individuelle omsætning knap kr. fra 2013 til 2014, svarende til en gennemsnitlig stigning på ca. 15 pct. for den enkelte virksomhed, jf. Figur 2. Ca. 85 pct. af virksomhederne oplevede en stigning i omsætningen fra 2013 til Virksomhederne fra SVP 2 har oplevet den største gennemsnitlige stigning i omsætningen fra 2013 til 2014 med ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes dog til dels, at virksomhederne fra SVP 2 var relativt store målt på omsætningen sammenlignet med fx virksomhederne fra SVP 1. SVP 2-virksomhedernes omsætning steg således kun med knap 10 pct. fra 2013 til 2014, mens den gennemsnitlige stigning for virksomhederne fra de to andre runder lå på pct. 10 Inkl. beskæftigelsesrettede forløb. 11 Der er desuden kun sammenlignelige regnskabsoplysninger mellem 2013 og 2014 for 14 ud af de 17 virksomheder ift. omsætningstal og 13 ud af de 17 virksomheder ift. resultatopgørelser, bl.a. fordi nogle deltagervirksomheder først er etableret undervejs i perioden. Side 6 af 9

7 Figur 2 Gennemsnitlig ændring i omsætning og resultat før skat, opdelt efter SVP-runde, (kr.) Alle SVP 1 SVP 2 SVP 3 Omsætning Resultat før skat 2 ud af 3 har forbedret resultat før skat Ca. 67 pct. af deltagervirksomhederne har oplevet en forbedring af resultatet fra 2013 til Den absolutte ændring i resultatet varierer dog betydeligt, nærmere bestemt fra ca kr. til knap kr. Alt i alt havde ca. 85 pct. af virksomhederne med observeret resultat for 2014 et positivt resultat før skat. I 2013 var det tilsvarende tal ni ud af tretten. Samtidig har otte ud af tolv haft en stigning i resultatet fra 2013 til Perspektivering af resultaterne Svært at sammenligne med andre virksomheder eller indsatser Væksten i omsætning højere end landsgennemsnittet Kan kun måle samlet vækst i antal medarbejdere I betragtning af de relativt få virksomheder og den korte tidshorisont for SVP er det umiddelbart svært at lave direkte sammenligninger mellem SVP-virksomhederne og andre virksomheder og initiativer. Derudover kan ændringer fra år til år i SVP-virksomhederne ikke nødvendigvis strengt videnskabeligt tolkes som en direkte programeffekt af SVP, da virksomhedernes resultat uden deltagelse i SVP ikke kendes. 12 Derfor skal sammenligninger mere forstås som pejlemærker i forhold til forventningerne for programvirksomhederne. Den totale omsætning for programvirksomhederne fra de første tre runder af SVP steg med ca. 11 pct. fra 2013 til Til sammenligning har den årlige omsætningsvækst for små og mellemstore virksomheder inden for industri, videnservice og hotel/restauration ligget på ca. 2-5 pct. om året i de senere år. I forhold til jobskabelse i programvirksomhederne er det betydeligt sværere at sammenligne resultaterne med andre tiltag på området, bl.a. fordi man med programmerne som de første acceleratorer særligt fokuserer på udsatte ledige. 13 Men nettotilgangen af medarbejdere i programvirksomhederne samt 12 Dvs. at det kontrafaktiske forløb ikke kan blive vurderet for disse virksomheder. 13 Desuden er den typiske opgørelsesmetode i forhold til antal beskæftigede i en virksomhed antal årsværk. I opgørelserne for programvirksomhederne er opgørelsen baseret på antal personer. Dette skyldes bl.a., at programvirksomhederne har ansat et relativt højt antal udsatte på diverse ord- Side 7 af 9

8 udgifterne forbundet med programmet kan sammenholdes med andre tiltag på erhvervsområdet for at få et indtryk af, i hvilket leje resultaterne for SVP i forhold til jobskabelse skal ligge for at matche andre tiltag på området. SVP skal have skabt ca ekstra årsværk for at nå niveau for andre tiltag Som minimum på niveau med andre tiltag Niveauet fra andre tiltag nås, hvis SVP har skabt under halvdelen af stillingerne I tidligere evalueringer af Væksthusene og EU-strukturfondsprojekter er det estimeret, at udgiften per årsværk for disse tiltag lå omkring kr. 14 Med de udgifter, der er afholdt i SVP frem til og med 30/6-2015, skal programmet således have skabt årsværk i programvirksomhederne, hvis udgiftsniveauet pr. job skal svare til eksemplerne. Igen skal eventuelle sammenligninger med andre tiltag stadig foretages varsomt, da SVP bl.a. har et markant andet socialt sigte end andre erhvervsrettede tiltag. Kravet til programeffekten for SVP afhænger meget af, hvordan de udsatte personer ansat i virksomhederne tælles med. På den ene side tæller de alt andet lige næppe som et fuldt årsværk per person, da nogle af dem er ansat i fleks- eller skånejob. På den anden side er det typisk disse personer, der kan være sværest at få bragt i beskæftigelse. Og samtidig er de alt andet lige også forbundet med relativt høje offentlige forsørgelsesudgifter. Antallet af ordinære og udsatte ansatte i SVP-virksomhederne er samlet set steget med 93 personer fra programstart til juni 2015, hvoraf 32 er ordinært ansatte. Tæller væksten i antal udsatte med som fulde årsværk, skal SVPbidraget have været under halvdelen af stillingerne, hvis udgiftsniveauet for SVP skal svare nogenlunde til eksemplerne. En sådan effekt af programmet i relation til deltager-virksomhederne vurderes som værende særdeles realistisk især i betragtning af væksten i antal udsatte ansat samt eksterne deltagerevalueringer gennemført ved Teknologisk Institut og Damvad Analytics. Derved vurderes det også, at SVP'ers effektivitet målt i kroner pr. job som minimum er på højde med andre erhvervsfremme- og forretningsudviklingstiltag. Social StartUp (SSU) 9 nye virksomheder i SSU Der har været gennemført to runder af SSU med i alt ni virksomheder, hvor første runde blev afholdt i 2. halvår af I modsætning til de typiske deltagervirksomheder fra SVP er disse virksomheder relativt nystartede, og der er ikke reviderede regnskabstal, men alene foreløbige interne rapporteringer direkte fra virksomhederne at basere en analyse af de økonomiske resultater på. Derfor ses der primært på udviklingen i de foreløbige tal for antallet af medarbejdere. Det skal samtidig bemærkes, at alle ni virksomheder stadig var aktive pr. 30/ ninger, der gør, at de arbejder relativt få timer (fx fleksjob). Derfor vil en opgørelse af disse personer i årsværk alt andet lige risikere at medføre en undervurdering af virksomhedernes sociale indsats. 14 Jf. IrisGroup (2013): Evaluering af Væksthusene og Erhvervsstyrelsen (2015): Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Side 8 af 9

9 Økonomisk udvikling Vækst i omsætning alle var aktive i hele perioden Omsætningen i perioden januar til august 2015 er knap fordoblet og vokset med samlet set 85 pct. i forhold til samme periode 2014 fordelt på 62 pct. for runde 1 og 368 pct. for runde Som forventet for iværksættervirksomheder på meget forskellige, tidlige stadier dækker disse foreløbige tal imidlertid over meget forskellige vækstrater, herunder med hensyn til deres udvikling og succes i udviklingsfasen. Udvikling i antal medarbejdere Vækst i samlet antal medarbejdere og i antal udsatte ansat Udsatte ansat i fire ud af fem virksomheder fra første runde Flere ordinært ansatte blandt deltagere fra anden runde Forventet flere job over tid Partnerskaber giver inklusion Samlet set har deltagervirksomhederne oplevet en samlet stigning på 28 medarbejdere fra programstart til juni 2015, hvoraf 13 tilhører grupperne Udsatte og Uddannelse inkl. beskæftigelsesrettede forløb. Alene i 1. halvår af 2015 har virksomhederne fordoblet antallet af udsatte medarbejdere fra fem til ti. For deltagervirksomheder fra SSU 1 har fire ud af fem virksomheder ansat en eller flere socialt udsatte siden andet halvår 2014, mens tre ud af fem virksomheder har fået flere ordinært ansatte. I gennemsnit havde virksomhederne fra SSU 1 pr. 30/ således fem ansatte, hvoraf tre var ordinært ansatte. Kun en af virksomhederne fra SSU 2 har i første halvår af 2015 ansat socialt udsatte personer, men dette skyldes hovedsageligt, at disse virksomheder er nystartede, og derfor kan der ikke forventes den store medarbejdertilvækst på nuværende tidspunkt. Antallet af ordinært ansatte er dog vokset fra fem til ni i perioden. Stigningen i antallet af job er større i runde 2 end i runde 1, hvilket understøtter vurderingen af, at jobbene kommer over tid. Det samme gør de relativt optimistiske forventninger fra virksomhederne, der er blevet bedt om at vurdere, hvor mange udsatte ledige de forventer at ansætte over de kommende 2-5 år. 4 virksomheder forventer at ansætte over 5 udsatte ledige hver, og i alt forventes der ansat mellem 30 og 60 flere udsatte ledige i de 9 deltagervirksomheder. Dertil kommer en lang række forventede praktikpladser (over 50) som opstart på ansættelserne, foruden en pæn stigning i antallet af ordinære medarbejdere (typisk forventet 1-5 ordinære ansatte per virksomhed). Samtidig er der skabt beskæftigelse til 15 udsatte ansatte i andre organisationer på baggrund af de indgåede partnerskaber (konservativt estimat). Dette understreger, at jobskabelse til udsatte ledige i egen virksomhed ikke nødvendigvis er det eneste sted at starte. Flere af virksomhederne, herunder Beeliving og Legehytten.dk, laver langt flere arbejdspladser andetsteds i første omgang via partnerskaber. Og i kraft af deres sociale mindset har de fra starten opsøgt disse muligheder for sociale partnerskaber. 15 Udviklingen i runde 1 inkluderer, at den omsætningsmæssigt klart største virksomhed har haft et dårligt år og ikke er vokset. Væksten i omsætningen i perioden for virksomhederne i runde 2 inkluderer en bestemt virksomhed, der i perioden har oplevet voldsom vækst. Side 9 af 9

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 22. november 2016 Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 2010-2012 Resumé: Effektmålingen omfatter 14 virksomhedsrettede projekter, som Vækstforum Midtjylland har igangsat

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD 24. april 28 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD Væksten i den sæsonkorrigerede ATP-beskæftigelse for vikarer er fortsat positiv med endnu en

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sammenfatning. Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014

Sammenfatning. Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Sammenfatning Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 September 2014 Introduktion Det Sociale Vækstprogram er et udvælgelses- og udviklingsforløb for socialøkonomiske virksomheder,

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER ØKONOMISK ANALYSE Positive forventninger i de danske industrivirksomheder Jobfremgangen i 16 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune Juli 2014 Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune - styrker og udfordringer 1. LOKAL ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere