Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:"

Transkript

1 Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Forudsætninger: semester på bacheloruddannelsen i globale forretningssystemer eller tilsvarende. Mål: Studerende der gennemfører modulet: Viden Færdigheder Kompetencer Skal have viden om begreber, teorier og metoder vedrørende samspillet mellem produkt, marked og marketing og hvordan dette slår igennem og delvist lader sig styre via virksomhedens økonomistyring og slutteligt afspejler sig i virksomhedens økonomiske resultater, årsregnskabet. Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til at forstå og analysere virksomhedens valg af marketingmiks, virksomhedens valg af økonomistyringsprincipper samt valg af metoder til afrapportering i årsregnskabet. Skal kunne anvende de indlærte begreber, teorier og metoder til at medvirke i design af virksomhedens marketingmiks, økonomistyringssystemer og regnskabsrapporteringsform. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende håndtering af større datamængder, det være sig marketingdata eller regnskabsdata. Skal kunne formidle sådanne problemstillinger og løsningsmodeller til andre deltagere i forekommende udviklingsprojekter. Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder ved håndtering af komplekse udviklingsprojekter. Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i flerfaglige projekter. Skal på basis af det tilegnede kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse heraf. Undervisningsform: Ovenstående indlæringsmål forventes opnået dels gennem deltagelse i forelæsninger, dels gennem arbejdet med de opgaver, der stilles i kurset og dels gennem projektarbejdet. Kurset består af et antal kursusgange samt den studerendes selvstændige studieindsats (jf. kap.3). Undervisningens omfang og form fastlægges og beskrives i forbindelse med semesterplanlægningen, hvortil der udarbejdes lektionsplaner, litteraturhenvisninger mv. Kurset gennemføres på dansk og engelsk.

2 Prøveform: Skriftlig/mundtlig eksamen og er for efteråret 2010 (januar 2011) fastsat til mundtlig eksamen med karakteren bestået/ikke-bestået Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen I det følgende beskrives det nærmere indhold i kurset startende med Marketing og efterfulgt af Økonomistyring og Rapportering Marketing Formål Marketing omhandler temaer, som er grundlæggende for virksomhedens aktiviteter, relationer og videndeling med virksomhedens værdikædeelementer (kunder og leverandører) og øvrige eksterne netværk. Kurset sigter mod, at bibringe den studerende en forståelse af samspillet mellem produkt, marked og marketing planlægning samt dataindsamling og dataanalyse, således at man gennem kurset opnår indsigt i og værktøjer til at bringe kunden ind i virksomheden Begrundelse Kurset en forudsætning for forståelse af den globale forretningsudvikling og Operations Management Mål Den studerende skal ved den afsluttende prøve: Demonstrere viden om marketing og dets anvendelse i virksomheden Demonstrerer viden om forskellige metoder til at bringe kunden ind i virksomheden Kunne anvende forskellige marketingmodeller og forholde disse til alternative konkurrencemæssige forhold Redegøre for sammenhængen mellem marketing og de strategiske valg virksomheden træffer Demonstrere viden om forskellige metoder til indsamling af kvalitative og kvantitative data Kunne anvende forskellige analysemodeller og forholde disse til konkrete beslutningssituationer i den industrielle virksomhed Lektionsplan Lektion 1: Introduktion til Marketing kontekst og begreber Litteratur: Hollensen kap. 1-4 (kap. 2 og 3 kursorisk) Lektion: Analyseprocessen og marketing management Litteratur: Hollensen, kap. 5-7 Lektion 3: Strategisk marketing management Litteratur: Hollensen, kap Lektion 4: Marketings handlingsparametre Litteratur: Hollensen, kap Lektion 5: Marketing planen og dens implementering Litteratur: Hollensen kap 18 19

3 Litteratur Svend Hollensen: Essentials of Global Marketing, Prentice Hall 2009, ISBN-10: Enkelte artikler udleveres ved de enkelte lektioner. Supplerende litteratur: Marcus J. Schmidt & Svend Hollesen; "Marketing Research: An International Approach", Prentice Hall ISBN 13: Økonomistyring og rapportering/management Accounting and Reporting Formål At træne den studerende i at foretage grundlæggende analyser af en virksomheds økonomi, således som de foreligger beskrevet i virksomhedens regnskaber at foretage økonomiske konsekvensbeskrivelser af virksomhedens handlingsalternativer og foretage økonomisk rationelle valg mellem disse Begrundelse Kurset er et grundkursus for hele uddannelsen, idet udvikling af en forretning, som ikke er økonomisk bæredygtig, reelt er ubrugelig. Specifikt på tredje semester understøtter det projektet ved at give værktøjer til vurdering af, om de udviklede nye produkt- og servicekoncepter er økonomisk velbegrundede. Mål Den studerende skal ved den afsluttende prøve dokumentere evne til at beregne regnskabsanalytiske nøgletal og forklare hvad de enkelte nøgletal og hele sættet heraf fortæller om virksomhedens økonomi dokumentere evne til at foretage forskellige typer af analyser af virksomhedens finansiering dokumentere evne til at foretage cost-volume-profit analyser og påvise effekter af operationel og finansiel gearing identificere relevant og irrelevant økonomiinformation i forbindelse med valg mellem alternativer dokumentere evne til optimale økonomiske valg mellem alternativer under ledig og knap kapacitet kunne foretage investeringsberegninger og foretage valg mellem investeringer ud fra nutidsværdi, interne rentefod, pay back og afkastningsgrad kunne lave budgetsimulering af en forsimplet virksomheds resultatopgørelse, balance og likviditet og relationerne herimellem Indhold lektionsplan 1. lektion: Introduktion til økonomistyring og årsregnskab, centrale økonomibegreber, Cost-Volume- Profit Analyser Litteratur: HSS, kap. 1(kursorisk) og 2 Øvelsesopgaver: 2-B1, 2-A2, 2-43, , 2-58, lektion: Relevant information til økonomisk beslutningstagning, marketingbeslutninger Litteratur: HSS, kap. 5

4 3. lektion: Relevant information til økonomisk beslutningstagning, produktionsbeslutninger Litteratur: HSS, kap lektion: Opbygning af hovedbudgetter Litteratur: HSS, kap lektion: Indledende investeringsteori Litteratur: HSS, kap lektion: Investeringsteori (fortsat) og budgetsimulering vha. regneark Litteratur: HSS, kap lektion: Regnskabsanalysens interessenter, Regnskabsanalysens idé og grundlag, Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne Litteratur: BS, kap. 1, 2 & 3 Case: Power Soul, spørgsmål 1 (kun analyse af rentabilitet) 8. lektion: Analyse af finansiering og likviditet, Analyse af soliditet og risiko Litteratur: BS, kap. 4 & 5 Case: Power Soul, spørgsmål 1 (nu også analyse af pengestrøm og likviditet) plus spørgsmål 2 og lektion: Regnskabs- og budgetanalyse som grundlag for kreditvurdering Litteratur: BS, kap. 9 & 10 Case: Tobler Plast A/S (talbehandling udleveres). Hovedspørgsmål til case: Hvis I var kreditrådgivere i banken, ville I så anbefale lånet til Tobler Plast A/S? 10. lektion: Regnskabsanalyse og virksomhedsvurdering, nogle vigtige lovreguleringer af årsregnskaber Litteratur: BS, kap. 8. Litteratur HHS: Horngren, C.T., G.L. Sundem & W.O. Stratton: Introduction to management accounting, International edition, 14 th edition. Oplysning til den studerende: Bogen indeholder i alt 17 kapitler, hvoraf vi i dette kursus benytter kapitel 1, 2, 5, 6, 7, 11. Alle øvrige kapitler er også relevante for det samlede studium, og der vil på efterfølgende semestre blive henvist hertil som supplerende litteratur. BS: Bent Schack (2009): Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave

5 Oplysning til den studerende: De dele af bogen, der ikke benyttes i dette kursus, benyttes senere i uddannelsen. Kursusansvarlige For Marketing Kim René Bohn og for Økonomistyring og rapportering Poul Israelsen

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 13.05.2013 STUDIEORDNING 13.05.2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3.

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde Revideret 11.12.13 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 201 5 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. Institutionsspecifik del

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. Institutionsspecifik del SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2013 til 2015 Institutionsspecifik del september 2013 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2013, Institutionsspecifik del Der

Læs mere