Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D1/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: KFU fastholder sit nuværende mødetidspunkt til onsdag kl. 15. Administrationen orienterede om at udgiften til opsætning af energimålere på de private haller er afholdt af politikområde 61. Administrationen orienterede om at der er iværksat en brugerundersøgelse på biblioteket til understøttelse af arbejdet med den igangværende visionsproces for biblioteket. Administrationen orienterede om retningslinier for fremtidige bogsalg. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-71/06-B Udredningsarbejde vedrørende Hørsholm Rungsted Tennisklub På sit møde den 8. december 2005 vedtog Økonomiudvalget foranlediget af Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning om et ekstraordinært tilskud, at Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse skulle indgå i et forpligtende udredningsarbejde med kommunen med henblik på at nå frem til en finansiel rekonstruktion/forretningsmæssig bæredygtighed for Hørsholm Rungsted Tennisklub. Beslutning: KFU anbefaler: at ketcherklubberne ikke opkræves for afholdt energiforbrug i 2005 at kommunen fra og med 2006 afholder ketcherklubbernes energiomkostninger mod at klubberne hverken modtager det ordinære eller det ekstraordinære lokaletilskud at HRT for 2006 får et tilskud på kr. som tilskud til driften og kr. som tilskud til vedligehold. at HRT for 2007 får et driftstilskud på kr. og kr. i vedligeholdstilskud. Der forventes således en effektivisering på driften i at driftstilskuddet for 2006 gøres afhængig af at HRT leverer et revideret budget for , hvor administrationsomkostningerne holdes på indeværende års niveau på kr. at HRT for budget 2007/08 forventes at få reduceret ubalancen mellem træningsudgifterne og -indtægterne. Tilskuddene til HRT for 2006 og 2007 finansieres ved de tidligere fordelte midler til ekstraordinære lokaletilskud for 2006 og 2007 på kr. hvert af årene, som tages tilbage fra HRT og Squashklubben i forbindelse med anbefalingen om at ketcherklubberne overgår til fuld energidækning fra og med Side 6 Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 KFU-82/06-B Hørsholm Badminton Klub søger om tilskud I forbindelse med omlægning af lån til Hørsholm Badminton Klub har Vej- og Ejendomsafdelingen besigtiget Hørsholm Badminton Klubs hal. Besigtigelsen viste et stort behov for renovering af hallens baderum på grund af skimmelsvamp, og da Hørsholm Badminton Klub ikke har ressourcer til at iværksætte arbejdet, søger klubben om tilskud til dette. Beslutning: Administrationens indstilling godkendt. Side 9 KFU-83/06-B Rungsted Rage søger om ekstraordinært tilskud Rungsted Rage søger om kr. i ekstraordinært tilskud til at dække rejseudgifter i forbindelse med fem spilleres deltagelse i Junior EM i Lugano i Schweiz. Beslutning: Ansøgningen imødekommes med kr. Der dispenseres fra den generelle regel om, at der ikke ydes tilskud til allerede afholdte rejser, da det ikke har været muligt at fremsende ansøgningen til tiden. Side 12 KFU-84/06-B Godkendelse af forening i henhold til Folkeoplysningsloven Foreningen Hørsholm Cykel Motion søger om godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Beslutning: Administrationens anbefaling godkendt. Side 15 KFU-85/06-B Behov for etablering af golfbane på Slutterupgård Ejeren af Slutterupgård ønsker at etablere en 18 hullers, par 72 golfbane inklusive klubhus, bolig for baneejer og bolig for greenkeeper på gårdens jorder. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Beslutning: Et flertal i KFU kan anbefale etablering af golfbane på Slutterupgård. Hanne Lommer (A) kan ikke anbefale etablering af golfbane på Slutterupgård, da man i første omgang bør undersøge hvorvidt ventelisten er opdateret, har gengangere m.v. Ifølge Dansk Golf Union har antallet af golfbaner i Nordsjælland nået sit mætningspunkt i form af risiko for lukning af nuværende golfklubber. Side 17 KFU-86/06-B Kunstkøb Biblioteket søger om midler til køb af kunstværker på Hørsholm udstillingen Beslutning: Ansøgningen imødekommes. Side 19 Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-71/06-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udredningsarbejde vedrørende Hørsholm Rungsted Tennisklub Resume På sit møde den 8. december 2005 vedtog Økonomiudvalget foranlediget af Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning om et ekstraordinært tilskud, at Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse skulle indgå i et forpligtende udredningsarbejde med kommunen med henblik på at nå frem til en finansiel rekonstruktion/forretningsmæssig bæredygtighed for Hørsholm Rungsted Tennisklub. Forslag 1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om én eller en kombination af de 4 opstillede hovedoptioner i udredningsarbejdet kan indstilles til Kommunalbestyrelsen som en model for en fremadrettet bæredygtig løsning. 2. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen, om ketsjerklubberne skal opkræves for et estimeret energiforbrug og have udbetalt lokaletilskud for Kultur- og Fritidsudvalget : Sagen udsættes til næste ordinære møde d. 30. august med henblik på, at udvalget kan mødes med Hørsholm/Rungsted Tennisklub's bestyrelse. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler dog allerede nu følgende for perioden indtil der foreligger en fremadrettet politisk beslutning om idrætsparkens samlede fremtid primo 2007: at konsekvenserne nærmere vurderes ved at kommunen fra og med 2006 afholder ketcherklubbernes energiomkostninger mod at klubberne hverken modtager det ordinære eller det ekstraordinære lokaletilskud at ketcherklubberne ikke opkræves for afholdt energiforbrug i Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget : Sagen drøftet, men genoptages på næste møde. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fortsat at anbefale at ketcherklubberne ikke opkræves for afholdt energiforbrug for Udgiften afholdes indenfor egen ramme. Udvalget ønsker ligeledes at anbefale, at kommunen fra og med 2006 afholder ketcherklubbernes energiomkostninger mod at klubberne hverken modtager det ordinære eller det ekstraordinære tilskud. Udvalget ønsker ikke, før arbejdet omkring en vision og en plan for idrætsparkens samlede fremtid er afsluttet, at indstille en af de opstillede modeller til en langsigtet bæredygtig løsning for Hørsholm/Rungsted Tennisklub til Kommunalbestyrelsen. Som overgangsløsning til sikring af HRT's fortsatte drift, ønsker udvalget til næste møde et opdateret budget for HRT, med henblik på en nærmere vurdering af i hvilket omfang der ekstraordinært bør ydes et midlertidigt tilskud. Bilag Bilag 1: Notat: Udredningsarbejde vedr. Hørsholm Rungsted Tennisklub (KFU ). Bilag 2: Hørsholm-Rungsted Tennisklubs budget 2006/2007 med kommentarer. Sagsfremstilling På Økonomiudvalgsmødet den 8.december 2005 behandledes Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning om en ekstraordinær bevilling på kr. ex. moms ( kr. incl. moms) svarende til det beløb, som Hørsholm Rungsted Tennisklub havde modtaget i ekstraordinært tilskud de foregående år (2003 og 2004). Økonomiudvalgets betingelse for at yde det ansøgte tilskud var, at Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse skulle indgå i et forpligtende udredningsarbejde med Hørsholm Kommune og ekstern rådgiver med henblik på at nå frem til en finansiel/forretningsmæssig bæredygtighed for Hørsholm Rungsted Tennisklub. Udredningsarbejdet, der er foregået som et samarbejde mellem repræsentanter fra Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse og Hørsholm Kommune, er med udgangspunkt i de 7 opstillede punkter mundet ud i 4 hovedoptioner, jf. bilaget. Beslutning KFU anbefaler: at ketcherklubberne ikke opkræves for afholdt energiforbrug i 2005 at kommunen fra og med 2006 afholder ketcherklubbernes energiomkostninger mod at klubberne hverken modtager det ordinære eller det ekstraordinære lokaletilskud Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 at HRT for 2006 får et tilskud på kr. som tilskud til driften og kr. som tilskud til vedligehold. at HRT for 2007 får et driftstilskud på kr. og kr. i vedligeholdstilskud. Der forventes således en effektivisering på driften i at driftstilskuddet for 2006 gøres afhængig af at HRT leverer et revideret budget for , hvor administrationsomkostningerne holdes på indeværende års niveau på kr. at HRT for budget 2007/08 forventes at få reduceret ubalancen mellem træningsudgifterne og -indtægterne. Tilskuddene til HRT for 2006 og 2007 finansieres ved de tidligere fordelte midler til ekstraordinære lokaletilskud for 2006 og 2007 på kr. hvert af årene, som tages tilbage fra HRT og Squash-klubben i forbindelse med anbefalingen om at ketcherklubberne overgår til fuld energidækning fra og med Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-82/06-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm Badminton Klub søger om tilskud Resume I forbindelse med omlægning af lån til Hørsholm Badminton Klub har Vej- og Ejendomsafdelingen besigtiget Hørsholm Badminton Klubs hal. Besigtigelsen viste et stort behov for renovering af hallens baderum på grund af skimmelsvamp, og da Hørsholm Badminton Klub ikke har ressourcer til at iværksætte arbejdet, søger klubben om tilskud til dette. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget foreslår Hørsholm Badminton Klub at indhente tilbud på renovering af baderummene samt at undersøge, hvordan ventilationen i baderummene kan forbedres. Administrationen anbefaler endvidere, at der derefter i samarbejde med Hørsholm Badminton Klub tilvejebringes langsigtede planer for renovering og finansiering. Bilag 1. Hørsholm Badmintons Klubs budget samt plan for vedligeholdelse med kommentarer. 2. Hørsholm Badmintons Klubs budget for Hørsholm Kommunes Vej- og Ejendomsafdelings budget samt plan for vedligeholdelse af hallen med kommentarer. 4. Ansøgning fra Hørsholm Badminton Klub 5. Oversigt over kontingentsatser for udvalgte badmintonklubber i Frederiksborg Amt Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2006, ØU pkt. 7 at anmode Badmintonklubben om at udarbejde vedligeholdelsesplan for hallen i forbindelse med omlægning af lån. Administrationen har på baggrund heraf modtaget Hørsholm Badmintons Klubs budget samt planen for vedligeholdelse, jf. bilag 1. I tilknytning hertil har Hørsholm Kommunes Vej- og Ejendomsafdeling efter besigtigelse af hallen udarbejdet budget samt plan for vedligeholdelse, jf. bilag 3. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Vej- og Ejendomsafdelingens budget samt plan for vedligeholdelse afviger fra det af klubben modtagende på flere punkter. De væsentligste er, at klubben alene har budgetteret med kr. til renovering af baderummene i 2006, hvorimod Vej- og Ejendomsafdelingen vurderer, at renovering af baderummene vil andrage kr. Herudover vurderer Vejog Ejendomsafdelingen, at der skal afsættes midler til totalistandsættelse af indgangspartiet, samt at det må påregnes, at gulvbelægningen skal udskiftes inden for en kortere årrække. Formanden for Hørsholm Badminton Klub, Anker Blauenfeldt, er blevet informeret om og har fået udleveret Vej- og Ejendomsafdelingens budget samt plan for vedligeholdelse. Administrationen har yderligere modtaget Hørsholm Badminton Klubs budget for 2006, jf. bilag 2. I budgettet er der ikke taget højde for lokaletilskud. Hørsholm Badminton Klub har tidligere oppebåret ca kr. i energitilskud. Ved Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. august 2003 blev det besluttet, at energitilskud skulle bortfalde og klubberne overgå til lokaletilskud, såfremt der ikke var fundet en varig løsning på den kommunale overtagelse af de private haller. På baggrund heraf er energitilskud til bl.a. Hørsholm Badminton Klub bortfaldet men erstattes af et lokaletilskud. Det er blevet oplyst, at foreløbige beregninger viser, at lokaletilskud for Hørsholm Badminton Klub vil være i samme størrelsesorden som det tidligere energitilskud. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Hanne Lommer (A). Hørsholm Badminton Klubs formand Anker Blauenfeldt oplyser telefonisk, at der ved bygningssynet foretaget af Hørsholm Kommunes Vej- og Ejendomsafdeling blev påvist skimmelsvamp i baderum og revner i betonen. Afdelingen oplyser telefonisk, at skimmelsvampen ikke er undersøgt nærmere, hvorfor det ikke kan konstateres i hvor høj grad det er direkte sundhedsskadeligt at opholde sig i baderummene. Aftegning af skimmelsvamp indikerer ifølge bygningssynet, at der sandsynligvis ikke er udført vådrumssikring under eksisterende væv/fliser, og dette bør ifølge bygningssynet ske hurtigst muligt for ikke at ødelægge konstruktionerne mere end hidtil. Vej- og Ejendomsafdelingen pointerer, at vådrumssikringen vil være nytteløs, hvis der ikke samtidigt bliver etableret effektiv udluftning af baderummene der vil opstå fornyet angreb af skimmelsvamp, hvis ventilationen ikke optimeres. For henholdsvis at få renset badefaciliteterne for skimmelsvamp og at få foretaget en undersøgelse af revnerne i betonen søgte Hørsholm Badminton Klub om kr. af bevillingen på kr. til ekstraordinært tilskud til klubber i egne lokaler. Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 Hørsholm Badminton Klub blev ikke tildelt midler fra denne bevilling. Hørsholm Badminton Klub har, ifølge eget udsagn, ikke ressourcer til at iværksætte de to ønskede tiltag og søger derfor endnu en gang Hørsholm Kommune om bistand til at igangsætte de nødvendige renoveringsarbejder. Der er ikke taget højde for ventilationsudgifter i nedennævnte budget. Budget på baggrund af Bygningsafdelingens vurdering. Renovering af baderum for at undgå råd og svamp Undersøgelse af spændingsrevner I alt (ex moms) I alt (incl. moms) kr kr kr kr. Administrationen har lavet en tilnærmelsesvis sammenligning af kontingentpriser for udvalgte badmintonklubber i Frederiksborg Amt (bilag 5). Sammenligningen er lavet ud fra et motionistmedlemskab med en ugentlig spilletime og er tilnærmelsesvis, da klubberne inkluderer forskellige ydelser i medlemskaberne. Bilag 5 viser, at Hørsholm Badminton Klub opkræver et relativt højt medlemskontingent sammenlignet med andre klubber i Frederiksborg Amt. Beslutning Administrationens indstilling godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-83/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rungsted Rage søger om ekstraordinært tilskud Resume Rungsted Rage søger om kr. i ekstraordinært tilskud til at dække rejseudgifter i forbindelse med fem spilleres deltagelse i Junior EM i Lugano i Schweiz. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder et ekstraordinært tilskud på kr. til Rungsted Rage til dækning af udgifter i forbindelse med fem spilleres deltagelse i Junior EM i Lugano i Schweiz. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Rungsted Rage Sagsfremstilling Rungsted Rage søger om ekstraordinært tilskud til fem spilleres deltagelse i Junior EM i Schweiz i år. Rungsted Rage har en meget stor og velfungerende ungdomsafdeling, og det seriøse ungdomsarbejde har nu resulteret i, at fem spillere (heraf fire spillere fra Hørsholm) er blevet udtaget til juniorlandsholdet. Junior EM spilles i Lugano i Schweiz den september Danmarks Rulleskøjte Union dækker ikke udgifterne i forbindelse med turen, hvorfor Rungsted Rage søger Hørsholm Kommune om tilskud. Ved Junior EM i 2005, hvor Danmark blev nummer fire, blev 6 spillere fra Rungsted Rage udtaget til holdet. Kultur- og Fritidsudvalget ydede i kr. i tilskud til spillernes deltagelse i Junior EM. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Budget Pris (deltagergebyr, overnatning, transport, morgenmad) Forplejning (frokost, aftensmad) I alt Egenbetaling Ansøgt beløb kr kr kr kr kr. Ekstraordinære tilskud til Rungsted Rage År Tilskud til Bevilliget beløb 2005 Junior 18, transport og overnatning ved kr. European Cup for klubhold 2005 Junior 12, transport og overnatning ved kr. European Cup for klubhold 2004 Junior målmandsudstyr kr Bænke, bord, træriste m.v kr Container kr Spillerudstyr kr. Medlemssammensætning pr. 1.januar 2006 Aldersgruppe Bopæl i Hørsholm Bopæl uden for Hørsholm I alt Kommune Kommune Under 25 år år I alt Administrationen gør opmærksom på, at der normalt ikke ydes tilskud til allerede afholdte arrangementer, men da spillerne først blev udtaget i august 2006, har det ikke været muligt for Rungsted Rage at fremsende en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget tidligere. Budgetoversigt ekstraordinært tilskud Budget 2006: kr. Disponeret 2006: kr. Restbudget 2006: kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Beslutning Ansøgningen imødekommes med kr. Der dispenseres fra den generelle regel om, at der ikke ydes tilskud til allerede afholdte rejser, da det ikke har været muligt at fremsende ansøgningen til tiden. Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-84/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Godkendelse af forening i henhold til Folkeoplysningsloven Resume Foreningen Hørsholm Cykel Motion søger om godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Hørsholm Cykel Motion som folkeoplysende forening under forudsætning af, at det føjes til foreningens vedtægter, at foreningen er hjemhørende i Hørsholm Kommune. Bilag Bilag 1: Vedtægter for Hørsholm Cykel Motion Bilag 2: Krav til folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen Sagsfremstilling Hørsholm Cykel Motion søger om godkendelse som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Hørsholm Cykel Motion har til formål at øge interessen for motionscykling ved sportslige arrangementer. Ifølge foreningens formand cykler medlemmerne i klubregi 3 gange ugentligt i sommerperioden og 1 gang ugentligt i vinterperioden. Medlemmerne er, alt efter styrke, fordelt på forskellige hold og cykler km. pr. gang. Hørsholm Cykel Motion har tradition for at deltage i cykelløbet Hørsholm Rundt. Under forudsætning af at Hørsholm Cykel Motion føjer til vedtægterne, at foreningen er hjemhørende i Hørsholm Kommune, vurderer administrationen, at foreningen lever op til de krav, der stilles til foreningsvedtægter i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Administrationen vurderer endvidere, at foreningens formål og aktiviteter er folkeoplysende og lever op til de krav, der stilles til en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Beslutning Administrationens anbefaling godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-85/06-B Sagsbehandler: Birgitte Ertberg Pedersen Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Behov for etablering af golfbane på Slutterupgård Resume Ejeren af Slutterupgård ønsker at etablere en 18 hullers, par 72 golfbane inklusive klubhus, bolig for baneejer og bolig for greenkeeper på gårdens jorder. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommunes dækning af golfklubber må anses for tilstrækkelig, og når der er tale om større åbne områder, at de snarere anvendes til andre fritids- og idrætsformål. Bilag 1. Teknik- og Miljøudvalgspunkt 61/06-B: Slutterupgård etablering af golfbane 2. Dansk Golf Union: Medlemsstatistikker pr. 30. september Oversigtskort Sagsfremstilling Der søges om at etablere en 18 hullers golfbane, par 72 på ca m2, dækkende et areal på ha. I Hørsholm Kommune findes i øjeblikket 3 fuldstørrelses golfbaner med i alt aktive medlemmer pr. september Det er derudover oplyst fra Dansk Golf Union, at de te klubber på samme tidspunkt havde ventelister på i alt 1017 personer. Administrationen vurderer dog, at ventelisternes tal ikke nødvendigvis afspejler det reelle behov, idet det ikke oplyses, om den samme person er at finde på mere end en liste, eller om nogle medlemmer fra den ene klub venter på at skifte til en anden klub. De tre golfklubbers samlede antal aktive medlemmer udgør mere end 16% af Hørsholm Kommunes indbyggerantal. På landsplan udgør det samlede antal aktive golfspillere ca. 2,7%. Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget ud fra en samlet idræts- og fritidsvurdering indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommunes dækning af golfklubber må anses for tilstrækkelig, og at behovet snarere retter sig mod aktiviteter for Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 ikke-organiserede idræts- og fritidsaktiviteter (eksempelvis naturstier til gang- og motionsløb, kondistier med naturforhindringer, klatretræer og vægge, picnicområder, petanquebaner, frisbeegolf, kroket, minigolf og puttingbaner). Beslutning Et flertal i KFU kan anbefale etablering af golfbane på Slutterupgård. Hanne Lommer (A) kan ikke anbefale etablering af golfbane på Slutterupgård, da man i første omgang bør undersøge hvorvidt ventelisten er opdateret, har gengangere m.v. Ifølge Dansk Golf Union har antallet af golfbaner i Nordsjælland nået sit mætningspunkt i form af risiko for lukning af nuværende golfklubber. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-86/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kunstkøb Resume Biblioteket søger om midler til køb af kunstværker på Hørsholm udstillingen Forslag Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Bilag Bilag 1: Kulturelle aktiviteter. Budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling Hørsholm udstillingen 2006 har 56 udstillere og blandt disse en yngre maler Line Kondrup Meyer, som biblioteket ønsker at købe de tre udstillede kunstværker af. Hvis kunstværkerne erhverves, er det hensigten at placere dem i det mødelokale, der er til brug for byens foreninger og interessegrupper. Biblioteket søger Kultur- og Fritidsudvalgets pulje: Kulturelle aktiviteter om kr til anskaffelse af de tre værker. Kulturelle aktiviteter: Budget Bevilliget/disponeret Rest Beslutning Ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den Slut kl. Isabella Meyer Formand Henrik Klitgaard Næstformand Thorkild Gruelund Michael Medom Hansen Hanne Lommer Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere