Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet"

Transkript

1 Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011

2 Indhold 1 Indledning Formål Fremgangsmåde Thisted Havn Oplandsanalysens resultater Thisted Havns profil Værdikæder Styrkepositioner Thisted Havns forretningsområde Godsdata Thisted Havn Bilag 1: Oplandsanalysens hovedresultater Væsentlige definitioner i analysen

3 1 Indledning De Vestlige Limfjordshavne (Skive Havn, Struer-Holstebro Havn, Lemvig Havn, Nykøbing Mors Havn og Thisted Havn) spiller en betydelig rolle for erhvervsaktiviteten og værdiskabelsen i den nordvestlige del af Jylland. Havnene ønsker at stå bedre rustet til at imødekomme udviklingen og i den forbindelse gennemføres en analyse af havnenes erhvervsøkonomiske betydning for det omgivende lokalsamfund (oplandsanalyse). Bestyrelsen for De Vestlige Limfjordshavne har derfor anmodet GEMBA Seafood Consulting A/S om at udføre oplandsanalyser på de fem havne. GEMBA Seafood Consulting A/S har udført arbejdet i perioden fra april 2011 til ultimo september Analysen tager udgangspunkt i Danske Havnes model til undersøgelse af havnes effekt i lokalsamfund. Modellen anvendes specifikt på de fem havne og beregningerne er gennemført i samarbejde med Syd Dansk Universitetscenter ved Henning S. Jørgensen (SDU). Arbejdet er gennemført i tæt samarbejde og dialog med havnens personale og kommunen, som har leveret virksomhedsoversigter, kundelister m.v. i forbindelse med dataindsamlingen. 3

4 2 Formål Formålet med analysen er at fastlægge betydningen af Thisted Havn i forhold til det lokalesamfund og region, med fokus på den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt. Derudover gives der også et bud på havnen styrkepositioner og dens erhvervsmæssige profil i lokalområdet. Resultatet kan også anvendes til en profilering af havnens betydning, den værdidannelse der sker samt de virksomheder, som har tilknytning til havnen og de andre erhvervsaktiviteter i og omkring havnen. Resultaterne vil endvidere have relevans i forhold til at sætte havnen på landkortet i kommunal og regional sammenhæng. Analyserne vil derfor kunne skabe opmærksomhed omkring havnens rolle for det lokale erhvervsliv, dels i forhold til transport, dels i forhold til lokal erhvervsudvikling i bredere betydning og vise effekten af koblingen mellem erhvervsliv og havn. Fremadrettet er der gode muligheder for at havnene kan spille en væsentlig rolle i den lokale og regionale erhvervspolitiske udvikling. Havnene kan derved komme til at spille en betydelig rolle, som en central lokal erhvervspolitisk aktør i de kommende år. Ikke kun som havn i snæver betydning (gods over kaj = værdiafgift), men derudover også som udbyder og driver af en vifte af aktiviteter. Thisted Havn anno

5 3 Fremgangsmåde Den gennemførte oplandsanalyse er udført af GEMBA Seafood Consulting A/S og tager afsæt i en økonomisk model udviklet af Syddansk Universitet (SDU) og Danske Havne. De økonomiske beregninger i analysen er udført i samarbejde mellem SDU og GEMBA. Modellen afvejer på et videnskabeligt og objektivt grundlag Thisted Havns økonomiske betydning, lokalt og/eller regionalt. Der er dermed muligt at måle havnens beskæftigelsesmæssige og økonomiske betydning, isoleret set, såvel som den videre økonomiske effekt. Oplandsanalysen er derved et økonomisk øjebliksbillede af havnens situation, samt en vurdering af Thisted Havn betydning for oplandet. Dertil kommer en vurdering af havnens profil og styrkepositioner. Oplandsanalysen for Thisted Havn indeholder tre overordnede analysemodeller. Desk-research vedrørende Thisted Havn. Dataindsamling og beregninger, som danner grundlag for den økonomiske oplandsanalyse af Thisted Havns betydning for oplandet. Interview med udvalgte virksomheder med henblik på indikation af Thisted Havns styrkepositioner og profil ud fra forskellige interessenters virke på havnen. Desuden danner interview grundlag for udvælgelsen af fire cases, som skal medvirke til at give en profil af havnens erhvervsliv. I alt 28 virksomheder med tilknytning til havnen har været involveret i undersøgelsen og der er gennemført interview med repræsentanter fra seks virksomheder, der har væsentlig betydning for Thisted Havn. Analysen inddrager ikke den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt af turisme. 5

6 4 Thisted Havn Thisted er en meget gammel by og navnet stammer fra tallet og betyder Tyrs sted. Thisted var op igennem historien en vigtig handelsby, men først i midten af 1800 tallet blev havnen, som vi kender den i dag, anlagt. Det var havnen, der var den egentlige årsag til Thisteds vækst i anden halvdel af forrige århundrede. Ikke alene fjordfiskeriet, men især Thisteds placering som handelsknudepunkt med forbindelse både til de danske købstæder gennem Limfjorden og til de nye eksportmarkeder i Norge og England skabte erhvervsmuligheder. Der kom også en del ny industri, som var mere eller mindre knyttet til havnen: skibsbygning, jernstøberi, kalkbrænderi og spinderi. Stærkt gik byudviklingen især, efter at Thisted 28. april 1882 også blev»stationsby«med anlæggelsen af Thisted-Oddesundbanen, der skabte forbindelse til det øvrige land via Struer. Det trak mange folk til byen. Der var Thisted-boere i 1850, i 1880 og i (Jyske Samlinger Bind 18). Thisted Havn består i dag af en erhvervshavn for coastere og anden kommerciel trafik, samt en lystbådehavn til rekreativ sejllads. Thisted er i dag en by med ca indbyggere og havnen er en vigtig del af kulturlivet med fiskehandlere og cafeer på havnen. Thisted by og havn anno

7 5 Oplandsanalysens resultater Oplandsanalysen af Thisted Havn viser, at mere end personer har deres beskæftigelse direkte eller indirekte ved virksomheder, der er beliggende på eller ved Thisted Havn (tabel 1a). Dertil kommer den afledte beskæftigelse, som disse arbejdspladser generer i lokalområdet. På baggrund af oplandsanalysen kan den samlede bruttoeffekt af erhvervs virksomhederne omkring Thisted Havn opgøres til næsten arbejdspladser. I disse tal indgår virksomhederne Tican og Cimbria. De to virksomheder har en samlet set en økonomisk tyngde der er meget stor. Skal man have et fornuftigt indtryk af de øvrige aktiviteter på havnen er det derfor nødvendig gennemføre to beregninger, én hvor Tican og Cimbria er med og én hvor Tican og Cimbria ikke inddrages i beregningen. Gennemføres beregningerne uden de to virksomheder (tabel 1b) viser analysen, at der på Thisted Havn er beskæftiget lidt over 200 personer, dertil kommer den afledte beskæftigelse som disse generer i lokalområdet. Den samlede bruttoeffekt af beskæftigelsen kan derved beregnes til cirka 260 arbejdspladser. Tabel 1a: Beskæftigelsen relateret til Thisted Havn opgivet i antal personer i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Tabel 1b: Beskæftigelsen relateret til Thisted Havn opgivet i antal personer i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Kilde: SDU Differencen mellem resultaterne i tabel 1a og 1b viser den store tyngde, som Tican og Cimbria har i forhold til erhvervsstrukturen ikke kun på Thisted Havn, men også i forhold til hele Thisted Kommunes erhvervsstruktur. 7

8 Betragter man beregningerne af den samlede omsætning eller produktionsværdi i virksomhederne, viser oplandsanalysen at den kan opgøres til over 2,7 mia. kroner når den indirekte og afledte effekt medregnes (tabel 2a). De samme beregninger uden Tican og Cimbria kan opgøres til omkring 320 mio. kroner når den indirekte og afledte effekt medregnes (tabel 2b). Tabel 2a: Produktionsværdien i virksomhederne Thisted Havn i mio. kroner i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte 1.779,7 1779,7 Indirekte 553,1 553,1 Inducerede 403,5 403,5 Total 2.332,8 403, ,4 Tabel 2b: Produktionsværdien i virksomhederne til Thisted Havn i mio. kroner i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte 201,6 201,6 Indirekte 63,6 63,6 Inducerede 54,6 54,6 Total 265,2 54,6 319,8 Kilde: SDU Oplandsanalysen viser, at virksomhederne på Thisted Havn skaber en direkte og indirekte indkomst på ca. 690 mio. kr. og at den inducerede værdi af havnens aktiviteter er over 200 mio. kr. Sammenlagt giver det en indkomstskabelse på næsten 900 mio. kr. (tabel 3a). Den direkte og indirekte indkomstskabelse, uden de to før omtalte virksomheder er lidt over 110 mio. kr. og sammenlagt med den induceret effekt bliver den totale indkomstskabelse på næsten 145 mio. kr. (tabel 3b). Tabel 3a: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra virksomhederne i mio. kroner i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte indkomst 481,6 481,6 Indirekte 207,7 207,7 Induceret 209,1 209,1 Total 689,3 209,1 898,4 8

9 Tabel 3b: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra de havnerelaterede virksomheder i mio. kroner i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte indkomst 87,7 87,7 Indirekte 26,7 26,7 Induceret 28,3 28,3 Total 114,4 28,3 142,6 Kilde: SDU Beregningerne fra SDU viser endvidere, at de afledte indkomstskatter fra Thisted Havn kan opgøres til omkring 265 mio. kr. i 2010 (tabel 4a). Hvis de føromtalte to virksomheder ekskluderes fra beregningerne, ender de afledte indkomstskatter fra Thisted Havn på lidt over 42 mio. kroner (tabel 4b). Tabel 4a: Afledte indkomstskatter fra Thisted Havn i mio. kroner i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte 137,0 137,0 Indirekte 60,3 60,3 Inducerede 67,0 67,0 Total 197,3 67,0 264,4 Tabel 4b: Afledte indkomstskatter fra Thisted Havn i mio. kroner i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte 25,1 25,1 Indirekte 8,1 8,1 Inducerede 9,1 9,1 Total 33,3 9,1 42,3 Kilde: SDU Den samlede indkomstskabelse i Thisted Kommune var i 2009 på lidt over 6,0 mia. kr. Derved svarer indkomstskabelsen fra den direkte beskæftigelse på Thisted Havn til ca. 11 % af den samlede indkomstskabelse, hvis Tican og Cimbria medregnes og ca. 2 % uden de to virksomheder. Thisted Havns samlede produktionsværdi, betragtet som erhvervsklynge, kan i 2010 opgøres til mio. kr. Sammenholdes dette med antallet af arbejdspladser kan omsætningen pr. ansat opgøres til ca. 1,65 mio. kr. Gennemføres beregningen uden Tican og Cimbria falder omsætningen pr. ansat til ca. 1,25 mio. kr. En kort gennemgang af de væsentlige definitioner i analysen kan ses i bilag 1. 9

10 Det fremgår af figur 1 at samtlige virksomheder, der er beliggende på havnen beskæftiger omkring personer og generer en samlet omsætning på cirka 2,7 mia. kroner i Udover virksomhederne på havnen er der en række virksomheder i oplandet, som er særdeles afhængige af Thisted Havn. Denne gruppe beskæftiger ca. 60 personer og generer en omsætning på ca. 270 mio. kroner i Figur 1 og 2 giver et overblik over den nuværende erhvervsstruktur på Thisted Havn. Figur 1: Oversigt over erhvervsstrukturen for Thisted Havn i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Figur 2 viser samme udregning, blot uden Tican og Cimbria. Derved ses det at erhvervsstrukturen på havnen omsætter for omkring 210 mio. kroner og generer arbejde til cirka 100 personer i Figur 2: Oversigt over erhvervsstrukturen for Thisted Havn i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. 10

11 6 Thisted Havns profil Nedenfor er der en gennemgang af Thisted Havns værdikæde, samt en identifikation af havnens styrkepositioner. Værdikæder betragtes i denne forbindelse som økonomiske forbundne led, der er samlet om en bestemte økonomiske aktivitet. 6.1 Værdikæder I dag er de havnerelaterede aktiviteter på Thisted Havn fokuseret omkring godstransport af landbrugsprodukter via søvejen, som sammen med de tilknyttede serviceerhverv udgør hovedelementerne i havnens værdikæde. Fiskeriet er meget begrænset. Værdikæde: Transport og gods Godsomsætningen på Thisted Havn er en central faktor i havnens økonomiske liv og betydning. I gennem perioden fra har der i gennemsnit været ca. 40 anløb af fragtskibe til havnen med en gennemsnitlig godsomsætning på ton om året. Langt den vigtigste godstype er landbrugsprodukter, hvor hovedparten benyttes i maltproduktionen på Dragsbæk Maltfabrik. Havnen er derved kernen i de godsmængder, som befordres via søvejen til og fra Dragsbæk. Figur 3: Værdikæden for transport og godsaktivitet på Thisted Havn. 11

12 Værdikæde: Erhvervsaktivitet Den anden værdikæde er samlet omkring gods og den øvrige erhvervsaktivitet, som findes på havne. Denne værdikæde er opbygget omkring en havnerelateret dimension shipping, gods/grovvare/råstoffer og godsrelateret transport, som er essentiel for de oplandsvirksomheder, der er afhængige af at få vare ind og ud via søvejen. Der er desuden en dimension opbygget omkring en generel erhvervsaktivitet bestående af Tican og Cimbria, som er de to store virksomheder, der direkte er placeret på havnen. Figur 4: Værdikæden omkring erhvervsaktivitet på Thisten Havn. I denne værdikæde er samspillet og tilstedeværelsen af de to store virksomheder med til at understøtte havnens rolle og position, som aktivt erhvervsområde. En værdikæde og synergi, som ikke må overses i forhold til havnens betydning for både by og kommune. 6.2 Styrkepositioner Erhvervsstruktur og opland: Erhvervsstrukturen på selve havnen er domineret af virksomheder, der ikke direkte er afhængige af en havns traditionelle ydelser. En del i form restaurationer og cafeer, som er med til at trække folk ned på havnen og skabe liv. De traditionelle tunge og støjende producerende virksomheder, som før i tiden var på havnen er flyttet til oplandet. Thisted Havn er derfor stadigvæk centrum for de oplandsvirksomheder, der er afhængige af at få deres vare ind via søvejen og medvirker derved til, at disse virksomheder kan opretholde en økonomisk rentabel produktion. 12

13 7 Thisted Havns forretningsområde Havnens forretningsområde kan i dag samles om hovedaktiviteterne fødevareproduktion, udstyrsleverandør til landbruget og rekreative aktiviteter (restauration og café). Nedenfor gives der fire profiler eller eksempler på virksomheder på Thisted Havn. Tican er blandt de største svineslagterier i Danmark, og hovedparten af deres produktion foregår i Thisted. Tican er et aktieselskab med aktiviteter inden for svineslagteri og forarbejdning af svinekød. Cirka 50 % af koncernens omsætning på 4,0 mia. kr. produceres i udlandet, og % af den danske produktion eksporteres til markeder i Europa, Rusland, Japan og Kina. Tican i Thisted omsætter for ca. 2 mia. kroner og beskæftiger 600 medarbejdere. På landsplan er der 800 medarbejder og på globalt plan. Tican indgår i dag i Thisted Havns erhvervsstruktur, placeringen af virksomheden på havnen er historisk begrundet. Transport til og fra virksomheden sker i dag med container via lastbil til havne som Århus eller Hamburg, hvor direkte forbindelse til det globale container transportsystem kan opnås. Tican har dog som virksomhed en optimal placering i forhold til leverandørerne (svineproducenterne). En af de største virksomheder på Thisted Havn er Cimbria, som leverer udstyr og anlæg til håndtering og opbevaring af landbrugsafgrøder i det meste af Europa. Cimbria blev etableret i 1947 i Sundby og flyttede i 1953 til Thisted. Cimbria leverer udstyr og anlæg til håndtering og opbevaring af afgrøder. Cimbria er i dag en verdensomspændende virksomhed med hovedkontor på Thisted Havn og afdelinger i 10 lande. Størsteparten af produktionen går til eksport til Europa. Cimbria omsætter for ca. 690 mio. kroner og beskæftiger 400 medarbejdere i Thisted. Cimbria er som en global orienteret udstyrsleverandør ligeledes afhængig af transport via container og landvejstransport i forbindelse med servicering af de europæiske markeder. 13

14 Thisted Havn er ligeledes et vigtigt forbindingsled for varer der kommer af søvejen og de virksomheder, der ligger i oplandet. Virksomheden Dragsbæk Maltfabrik A/S er et godt eksempel på dette. Dragsbæk Maltfabrik A / S er grundlagt i 1873, og har været ejet af samme familie i 6 generationer. Den 20. marts 2006 blev selskabet en del af "Bryggeriet Fuglsang. Oprindeligt startede Dragsbæk Maltfabrik som et bryggeri med sin egen maltningsfacilitet, men i 1920 ophørte ølbrygningen og alle bestræbelser blev indsat på maltproduktion. Indtil 1947 blev produktionen udelukkende solgt på hjemmemarkedet. Siden da er kapaciteten gradvist blevet øget og i dag beløber det sig til tons malt af Pilsen og München type hvoraf 66 % eksporteres og 33 % anvendes på hjemmemarkedet. Den 20 marts 2006 blev Dragsbæk Maltfabrik en del af "Fuglsang Maltning", Haderslev. I dag omsætter Dragsbæk Maltfabrik for ca. 225 mio. kroner og beskæftiger 25 medarbejdere i Thisted. På restaurationssiden er Café Salto et godt eksempel på en nystartet virksomhed, som har været med til at skabe fornyet liv på Thisted Havn. Café Salto har benyttet sig af at havnen har åbnet sig mod byen, ved at skabe grundlag for at en række virksomheder kan placerer sig på havnen. Cafe Salto åbnede dørene for første gang i Ønsket var at tilføre Thisted et nyt spisested, hvor gæsterne kunne få en dejlig oplevelse i unikke omgivelser nede på havnen, med Limfjorden lige uden for vinduerne. Cafeen er med til, at skabe liv samt bidrager til det hyggelige miljø, som findes nede på havnen både i sommerturistsæsonen samt i vinterhalvåret. Så vidt det er muligt benytter Café Salto lokale råvarer og leverandører, da det er en vigtig del af smagsoplevelsen. I dag omsætter Café Salto for 6 mio. kroner og beskæftiger 6 medarbejdere i Thisted. 14

15 8 Godsdata Thisted Havn Tabel 5 viser at antallet af fragtskibsanløb til Thisted Havn er faldet i perioden fra et forholdsvis stabilt niveau omkring ca. 50 anløb om året. De fragtskibe der kommer til Struer-Holstebro Havn er hovedsagelig i størrelsen BT. Større fragtskibe kan ikke anløbe Thisted Havn grundet den lave vanddybde ved Thyborøn og Løgstør. Tabel 5: Antal fragtskibsanløb til Thisted Havn i perioden Bruttotonnage GNS BT BT BT Total Kilde: DST Fordelingen af godstyper der bliver ind og udlosset på Thisted Havn kan ses i tabel 6. I 2010 var den totale mængde ton, hvilket er en forholdsvis stor nedgang sammenlignet med de tidligere år. Godsomsætningen på Thisted Havn er domineret af gods af typen landbrugsprodukter. Denne godstype står for 88 % af den samlede mængde, der går over kaj i I perioden har der været et gennemsnit på 39 fragtskibsanløb om året, som har genereret en gennemsnitlig godsomsætning på ton om året. Tabel 6: Godsomsætning (ind og udlosset) i ton på Thisted Havn i perioden Godstype GNS Malm og metalaffald ,5 Kul Landbrugsprodukter Gødningsstoffer Sten, sand og grus ,25 Kalk, cement, gips mv Fast bulk i øvrigt Træ Jern- og stålprodukter GODS I ALT Kilde: DST 15

16 Bilag 1: Oplandsanalysens hovedresultater Beregninger for Thisted Havn, Tabel 1a: Beskæftigelsen relateret til Thisted Havn opgivet i antal personer i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Tabel 1b: Beskæftigelsen relateret til Thisted Havn opgivet i antal personer i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Kilde: SDU Tabel 2a: Produktionsværdien i virksomheder på Thisted Havn i mio. kroner i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte 1.779,7 1779,7 Indirekte 553,1 553,1 Inducerede 403,5 403,5 Total 2.332,8 403, ,4 Tabel 2b: Produktionsværdien i virksomhederne på Thisted Havn i mio. kroner i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte 201,6 201,6 Indirekte 63,6 63,6 Inducerede 54,6 54,6 Total 265,2 54,6 319,8 Kilde: SDU 16

17 3a: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra virksomhederne i mio. kroner i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte indkomst 481,6 481,6 Indirekte 207,7 207,7 Induceret 209,1 209,1 Total 689,3 209,1 898,4 3b: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra virksomhederne i mio. kroner i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte indkomst 87,7 87,7 Indirekte 26,7 26,7 Induceret 28,3 28,3 Total 114,4 28,3 142,6 Kilde: SDU 4a: Afledte indkomstskatter fra Thisted Havn i mio. kroner i 2010 inklusiv Tican og Cimbria. Direkte 137,0 137,0 Indirekte 60,3 60,3 Inducerede 67,0 67,0 Total 197,3 67,0 264,4 4b: Afledte indkomstskatter fra Thisted Havn i mio. kroner i 2010 eksklusiv Tican og Cimbria. Direkte 25,1 25,1 Indirekte 8,1 8,1 Inducerede 9,1 9,1 Total 33,3 9,1 42,3 Kilde: SDU 17

18 Nedenstående er en kort gennemgang af de væsentlige definitioner i analysen: Væsentlige definitioner i analysen Direkte aktivitet: Den direkte aktivitet er den aktivitet, som foregår i virksomheder, som er afhængige af havnen, enten fordi de er lokaliserede på havnens areal eller har væsentlig trafik ind eller ud af havnen f.eks. i forbindelse med råvareanskaffelse eller afsætning. Disse virksomheder er omfattet af en liste, der danner udgangspunkt for analysen. Indirekte aktivitet: Når tal for de direkte havnerelaterede aktiviteter er tilgængelige beregnes der tal for det træk på øvrige produktionssektorer, som man kan forvente i regionen, dvs. den indirekte aktivitetsvirkning. Denne virkning omfatter dels den aktivitet, der skabes ved leverancer til de virksomheder, der indgår i de direkte havnerelaterede aktiviteter, dels ved yderligere aktiviteter i den lokale og regionale økonomi, hvor leverandører og underleverandører involveres. Der er taget hensyn til at ikke alt kan leveres fra regionen. Det afhænger f.eks. af regionens størrelse og erhvervsstruktur om den kan levere indenfor de erhverv, der typisk er leverandør til havnene. Dette er der taget hensyn til ved beregningen. Induceret aktivitet: Ud over de indirekte virkninger af havnens aktiviteter beregnes såkaldt inducerede virkninger. Disse virkninger er udskilt i en søjle for sig selv i tabellerne. Ved beregningen af disse virkninger forudsættes en del af den indkomst, som skabes ved den direkte og indirekte aktivitet anvendt til forbrug. Når denne forbrugsefterspørgsel retter sig mod regionalt produceret konsumentvarer skabes yderligere aktivitet som igen bevirker at der skabes indkomst, som så anvendes til forbrug etc.. Resultatet af denne proces kan beregnes og er her anført under inducerede virkninger for de fire målvariable. 18

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Nykøbing Mors Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1

Læs mere

Oplandsanalyse Lemvig Havn

Oplandsanalyse Lemvig Havn Oplandsanalyse Lemvig Havn Lemvig Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S. September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Udarbejdet for Søby Havn og Ærø Kommune af GEMBA Seafood Consulting A/S. 6. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014 Køge Havn Skandinavisk Transport Center Oplandsanalyse 2014 Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge Telefon: +45 56 64 62 60 E-mail: info@koegehavn.dk Hjemmeside: www.koegehavn.dk KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU AALBORG HAVN Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU Oplandsanalysen er udarbejdet for Danske Havne af Syddansk Universitet og Center for Regional- og

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Faktaark - værdikæder for halm

Faktaark - værdikæder for halm Det Nationale Bioøkonomipanel Faktaark - værdikæder for halm Tilgængelige halm- og træressourcer og deres nuværende anvendelse Der blev i Danmark fremstillet knapt 6 mio. tons halm i 2010 og godt 6,5 mio.

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights:

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights: Økonomisk analyse 14. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud Highlights:

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Formål Midtjysk Turisme og Jysk Analyse har i samarbejde med 25 attraktioner og events i Midtjylland i løbet

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet hpj@sam.sdu.dk 6550 4187 1 Delprojekt:

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt. Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 427 Offentligt Det beskæftigelsesmæssige potentiale: Vækst og arbejdspladser i hele Danmark 22 mia. kr. skaber 23.700 job langt de fleste på landet

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere