Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier"

Transkript

1 Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces,

2 Opvarmning... ;-)

3 B&O vil gerne lave musik betjening til badeværelset. Du har fået til opgave at udvikle nogle forslag til interaktionsdesign. Du overvejer hvilke dataindsamlingsteknikker der vil være relevante og beslutter dig for følgende (vælg én mulighed): Interviews og dagbog Spørgeskema og observation Observation og interviews

4 Indirekte observation går ud på at (vælg én mulighed): Track e brugernes aktiviteter gennem f.eks. dagbøger og interaction logs Observere brugerne uden de ved det Evaluere systemer imens de bliver anvendt til et andet formål end det de er tiltænkt

5 Når vi analyserer data indsamlet ifm brugerstudier kigger vi efter (vælg én mulighed): Konceptuelle modeller Interaktionstyper Mønstre og workarounds

6 Du designer et musiksystem til badeværelset for B&O. Du finder frem til at folk ønsker effektiv betjening af musik i badeværelset og du beslutter dig for at basere designet primært på én af følgende interaktionstyper: Manipulation Konversation Instruktion Eksploration

7 Du skal designe et turistinformationssystem til banegården. Systemet er rettet mod folk der har god tid, og som gerne vil have inspiration til hvad der er værd at se i byen. Du vælger én primær interaktionstype til systemet: Manipulation Konversation Instruktion Eksploration

8 Indenfor interaktionsdesign anvender vi prototyper for at (marker det udsagn der ikke er korrekt): Understøtte kommunikation mellem stakeholders i et projekt Vælge mellem alternative løsninger Undersøge hvordan en design løsning fungerer i praksis Kunne forudsige brugernes mentale modeller

9 Marker det udsagn der er meningsfyldt ift. brug af low-fidelity prototyping (vælg én mulighed): Low fidelity prototyping er godt til tidligt i processen at vurdere design alternativer Low fidelity prototyping er bedre end high fidelity prototyping til at vurdere æstetiske aspekter af et produkt Low fidelity prototyping benyttes især til systemer der ikke er komplekse

10 Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen Udvikl en række designs, der opfylder disse krav Byg/revider interaktive versioner af design, så de kan kommunikeres og vurderes Evaluer

11 HVORFOR ER DER BRUG FOR EVALUERING??

12 Bruce Tognazzini om evaluering Iterative design, with its repeating cycle of design and testing, is the only validated methodology in existence that will consistently produce successful results. If you don t have usertesting as an integral part of your design process you are going to throw buckets of money down the drain.

13 Vi designer ikke til os selv Feedback tidligt i designprocessen Iterativ udvikling virker Fokus på virkelige problemer Afklar hvilke usability og user experience kriterier der er vigtige for produktet iterativ proces. fail early, fail often

14 Evaluering Vigtigt område ift. interaktionsdesign Forskellige tilgange til evaluering Styrker og svagheder Forskellige spørgsmål kræver forskellige undersøgelsesmetoder

15 Forskellige former for evaluering/test Software/device test - lever op til specs Performance test - hastighed, kapacitet Market test - hvad er potentialet ift. markedet Hypothesis test - generaliserbare videnskabelige resultater Usability evaluering - gør det som brugerne ønsker/forventer

16 Planlæg og udfør evaluering Hvad er målene med evalueringen Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Hvilke evalueringsmetoder er relevante Hvilke praktiske udfordringer skal løses Hvordan håndteres etiske aspekter Udfør evalueringen, analyser resultaterne og udfør re-design

17 Tre tilgange til Evaluering Usability testing fra 1980s typiske brugere der udfører typiske opgaver kontrollerede omgivelser fejl og problemer ved design Felt studier naturlige omgivelser muligheder, introduktion af teknologi, evaluering Analytisk evaluering expert evaluering: brugere ikke involveret direkte inspection teoretisk informeret plus kombinationer af disse

18 3 Tilgange Karakteristika Usability testing Field studies Analytical Users do task natural not involved Location controlled natural anywhere When prototype early prototype Data quantitative qualitative problems Feed back measures & errors descriptions problems Type applied naturalistic expert

19 flere metoder og teknikker kan bruges både ift. 1 og 4 Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen Udvikl en række designs, der opfylder disse krav Byg/revider interaktive versioner af design, så de kan kommunikeres og vurderes Evaluer

20 USABILITY TESTING Kontrollerede eksperimenter etablering og test af hypoteser Usability test i laboratium udførsel af testopgaver i kontrollerede omgivelser Design collaboratorium tæt dialog og samarbejde med brugere omkring afprøvning og re-design

21 Usability test Metode til at evaluere brugbarhed mhp at forbedre design Omhyggeligt planlagt, men ikke dokumenteret mhp. replikerbarhed Kvalitative resultater Pragmatisk tilgang Eksperiment Videnskabelig metode til etablering af ny viden Procedure dokumenteres mhp replikerbarhed Statistiske tests

22 Eksperiment Videnskabelig metode til etablering af ny viden Antal emner i en menu Icon design Scrollbars

23 Eksperiment Test af hypotese der forudsiger sammenhængen mellem to eller flere variable Uafhængig variabel varieres og afhængig variabel studeres for at identificere en sammenhæng Eksempler Læsehastighed (afhængig variabel) i forhold til font, bogstavstørrelse, spaltebredde (uafhængige variable) etc.. Konceptuel model for scrolling (afhængig variabel) i forhold til indholdstype (uafhængig variabel) Design af eksperimenter

24 eksempler

25 hypoteser Hypotese 1:Ved opførelse på mixitui kan publikum i højere grad end ved traditionel opførelse opfatte hvilke delelementer/instrumenter, musikken er opbygget af. Hypotese 2: Publikum kan i højere grad opfatte musikerens handlinger og den resulterende effekt ved opførelse på mixitui end ved traditionel opførelse. Hypotese 3: Publikum får en bedre forståelse af, hvordan musikeren påvirker musikken, når der opføres på mixitui, end når der opføres på traditionel vis. Hypotese 4: Ved opførelse på mixitui får publikum i højere grad end ved traditionel opførelse indtrykket af, at musikeren kan improvisere og forme musikken, som han har lyst.

26 Udfordring og engagement i collaborativt spil Spørgeskemaer samt Fysiologiske målinger

27 Spillere er mere engagerede når de spiller mod en person end mod computeren high values indicate more variation Playing against computer Playing against friend Mean St. Dev. Mean St. Dev. Boring Challenging Easy Engaging Exciting Frustrating Fun Source: Mandryk and Inkpen (2004).

28 Hypotese: synkrone diskussionssystemer med indlejret struktur er bedre til at understøtte beslutningsprocesser i grupper end systemer uden struktur

29 En eller flere uafhængige variable Produktversioner, brugerprofiler 2 n, hvor n er antal uafhængige variable Hvad måles der på Hastighed for udførsel Antal fejl (kvantitative mål)

30 Design af eksperiment - Deltagere Forskellige deltagere Svært at få nok Individuelle forskelle får betydning Undgår ordering effects Samme deltagere Færre deltagere Individuelle forskelle mindre betydning Counterbalancing vigtig Parrede deltagere Som forskellige deltagere, men forskelle forsøgt udlignet

31 Analyse af resultat Statistik Signifikans Strategi for hvad der måles på, samt hvordan analysen udføres, er en del af planlægningen af eksperimentet

32 2 minutter... Formuler en hypotese, som I kunne tænke at teste, og som kunne informere jeres design. Diskuter kort hvordan I kunne designe et eksperiment.

33 Usability testing

34 HomeLab (Philips, Eindhoven)

35

36 Noldus.com

37 Mobilt udstyr til brug i felten

38 Typisk test situation Usability laboratorie eller andre kontrollerede omgivelser Repræsentative brugere Repræsentative opgaver 5-10 brugere Samme situation og opgave for alle brugere ca 30 minutter Informeres om formålet med test

39

40 Eksempler på data der indsamles Time to complete a task. Time to complete a task after a specified time away from the product. Number and type of errors per task. Number of errors per unit of time. Number of navigations to online help or manuals. Number of users making a particular error. Number of users completing task successfully.

41 Tænke højt test Clayton Lewis (IBM) Brugere inviteres til at tænke højt imens de udfører en opgave Observator kigger på og hjælper kun hvis brugere slet ikke kan komme videre Variant: to brugere udfører sammen opgave

42 Tænke højt / Think aloud (B.Tognazzini, User Testing on the cheap. In Tog on Interface, Addison Wesley publ. 1990) Introducer dig selv Beskriv formål med test Sig det er ok at stoppe Fortæl om udstyret i rummet Forklar hvordan man tænker højt Forklar at du ikke vil hjælpe undervejs Lad evt. folk undersøge systemet inden opgaven gives Beskriv opgaven og produktet Spørg om der er spørgsmål < praktisk udførsel > Konkluder

43 design collaboratorium (BIDI projektet)

44 Problemer med usability tests Ringe samarbejde mellem udviklere, usability testere, og brugere Ofte sent i processen - begrænset impact på endeligt design

45

46 Felt studier

47 Felt studier Studere hvordan produkt/prototype bruges i virkelige omgivelser Tilpasning over tid Fra minutter til år Observation og interviews Aftale om brug af kamera og data er vigtig

48 What people say and what they do Tacit knowledge

49 Kombination af evalueringsmetoder

50 Trade-offs Laboratorium vs. Kontekst Quick and dirty vs. Velunderbyggede resultater Synlig manifestation af interaktionsdesignarbejde vs. faktisk påvirkning af udvikling Integration af resultater i udviklingsarbejdet Horisontal - vertikal evaluering Pris og omfang Sammensætning af teknikker fra værktøjskassen

51 Planlægning af evaluering Scope - hvad undersøges Formål - hvilke spørgsmål/områder skal undersøgelsen belyse hvornår og hvor Deltagere Hvordan - valg af metode Spørgsmål Set up Roller

52 Data indsamling Tid Fejl Stier Hjælp, manual Lykkes det at gennemføre opgave(r) Kommentarer, kropssprog Post test spørgeskema Midler Noter Video Interaction log

53 Formål med undersøgelsen Identificere problemer Sammenligne alternativer Generel vurdering - Hvad er vigtigt for projektet på dette tidspunkt

54 2 minutter med sidemanden Hvad er vigtigt at evaluere ift. jeres projekt og hvordan vil I tilrettelæge en evaluering så dette kan belyses?

55 Evaluering fortsat Inspektioner, Analytics, Modeller Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces,

56 Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen Udvikl en række designs, der opfylder disse krav Byg/revider interaktive versioner af design, så de kan kommunikeres og vurderes Evaluer

57 Evaluering Tre tilgange til evaluering usability testing test og omgivelser kontrolleret af evaluator felt studier naturlige omgivelser og handlinger analytisk evaluering Inspektioner Analytics Prediktive modeller Kombinationer af disse

58 Analytisk Evaluering Inspektioner Heuristisk evaluering Cognitive Walkthrough

59 Heuristisk evaluering Ekspert review af grænseflade guidet af en samling brugbarheds principper, kaldet heuristikker Uformel inspektion Jakob Nielsen 1990s

60 Nielsen (1994) Visibility of system status feedback Match between system and the real world Familiar language User control and freedom Consistency and standards Help users recognize, diagnose, and recover from errors Helpful errormessages Error prevention Recognition rather than recall Objects and actions should be visible Flexibility and efficiency of use Shortcuts Aesthetic and minimalist design Help and documentation

61 HOMERUN (Nielsen Commercielle websites 1999) High quality content Often Updated Minimal download time Ease of use Relevant to users needs Unique to the online medium Netcentric corporate culture

62 Playability Heuristics for Mobile Games Korhonen, H. and Koivisto, E. M Nokia research, H1: Don t waste the player s time H2: Prepare for interruptions H3: Take other persons into account H4: Follow standard conventions H5: Provide gameplay help H6: Differentiation between device UI and the game UI should be evident H7: Use terms that are familiar to the player H8: Status of the characters and the game should be clearly visible H9: The Player should have clear goals H10: Support a wide range of players and playing styles H11: Don t encourage repetitive and boring tasks Korhonen, H. and Koivisto, E. M Playability heuristics for mobile games. In Proceedings of the 8th Conference on Human-Computer interaction with Mobile Devices and Services (Helsinki,

63 Heuristikker: fordele bred evaluering Let at gå til Flexibel Ikke mange etiske issues Discount usability metode

64 Heuristikker: ulemper False alarms (43 % false alarms) Vigtige problemer kan overses Afhængig af evaluators ekspertise og erfaring Bedste evaluatorer har viden om både domæne og brugere

65 Discount usability evaluation

66 2 minutter: Udfør vha Nielsen s heuristikker en evaluering af jeres mobiltelefon Visibility of system status feedback Match between system and the real world Familiar language User control and freedom Consistency and standards Help users recognize, diagnose, and recover from errors Helpful errormessages Error prevention Recognition rather than recall Objects and actions should be visible Flexibility and efficiency of use Shortcuts Aesthetic and minimalist design Help and documentation

67 Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen Udvikl en række designs, der opfylder disse krav Byg/revider interaktive versioner af design, så de kan kommunikeres og vurderes Evaluer

68

TANGIBLE INTERACTION, OVERBLIK OG REPETITION

TANGIBLE INTERACTION, OVERBLIK OG REPETITION TANGIBLE INTERACTION, OVERBLIK OG REPETITION Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Tangible Interaction

Læs mere

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Cognitive walkthrough

Læs mere

INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2012. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2012. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2012 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Læringsmål for kurset Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: navngive og definere

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013

Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Multiple Choice eksamen i Interaktionsdesign d. 2. april 2013 Navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) Årskortnummer MÅ FØRST ÅBNES NÅR DER GIVES BESKED OM DET Alle spørgsmål besvares ved at afkrydse præcis

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

En vurdering og diskussion af seks usability metoder

En vurdering og diskussion af seks usability metoder En vurdering og diskussion af seks usability metoder Gruppe: Mathilde, Katrine, Martin og Kim UES2001 IT- højskolen, April 2001 Indledning [Usability is] the effectiveness, efficiency and satisfaction

Læs mere

Biblioteket, det er der en app til!

Biblioteket, det er der en app til! Det Informationsvidenskabelige Akademi Biblioteket, det er der en app til! Heuristisk evaluering af Silkeborg bibliotekernes app 25-05-2011 Bacheloropgave forår 2011 Vejleder: Haakon Lund Ordtælling:12133

Læs mere

Redesign af websitet

Redesign af websitet Redesign af websitet - med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Titel: Redesign af websitet videnomturisme.dk med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Af: Ditte Hertzum

Læs mere

Læsevejledning og tak

Læsevejledning og tak Læsevejledning og tak Løbende i rapporten vil der blive refereret til bilag, som ikke medfølger i denne rapport. Alt bilag kan findes på http://hersing.dk/lectio En stor tak til: Signe, Aya, Nanna, Simone,

Læs mere

Titelblad. Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre

Titelblad. Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre Titelblad Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre Gruppe nr. 19 Roskilde Universitet Den Humanistisk Teknologiske Bacheloruddannelse

Læs mere

RESEARCH RESEARCH METODE + TEORI

RESEARCH RESEARCH METODE + TEORI RESEARCH METODE + TEORI KVANTITATIV KVALITATIV DEL1 RESEARCH PARADIGMER: grundlæggende teori The Process Introduction Der er mange måder at foretage research på. Det handler om, at du skal kunne arbejde

Læs mere

Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton

Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton If we only knew what we know, we could conquer the world. 1 2 Indhold Abstract... 4 Problemfelt...

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context

ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context ExpoTable: Exploring TUI in a Sales Fair Context Denni Pultz Gottfredsen 20091302 Aarhus University Christina Rix Rousing 20091639 Aarhus University Oskar Dalgaard Andersen 20091073 Aarhus University Søren

Læs mere

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Johannes Rasmussen Kongens Lyngby 2009 Bachelorprojekt Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere

Eksamensopgave (Fri.hj.opg.ind., intern) Menneske-maskininteraktion (MMI/HCI)

Eksamensopgave (Fri.hj.opg.ind., intern) Menneske-maskininteraktion (MMI/HCI) Aarhus Universitet 6. juni 2000 Datalogisk Institut Multimedieuddannelserne Eksamensopgave (Fri.hj.opg.ind., intern) Menneske-maskininteraktion (MMI/HCI) Besvaret af Frank Allan Hansen, årskort 962401.

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER

Læs mere

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer:

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Ekspertvurdering: Spørgeskemaundersøgelse Eye tracking Brugertest

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere