DANMARKS AREALINFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS AREALINFORMATION"

Transkript

1 DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte miljødata på kort og luftfotos. På Arealinformation findes der data om naturforvaltning, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, luft- og jordforurening, råstoffer samt grundog overfladevand. Både myndigheder, borgere og virksomheder kan finde og downloade data via Danmarks Arealinformation. Det er kun myndighederne, der har adgang til at indberette og redigere i data. Arealinformation fra Danmarks Miljøportal medvirker til at sikre et korrekt forvaltningsgrundlag i kommuner, regioner og ministerier og understøtter myndighedernes formidling om miljøet til offentligheden. Ansvaret for at opdatere data påhviler de enkelte myndigheder, der har indberettet data, i henhold til den aftale om dataansvar, som parterne har indgået. Det er et fælles mål, at Arealinformation skal indeholde: > Miljødata som fungerer som forvaltningsgrundlag på miljøområdet > Nuværende og historiske miljødata med rådighedsindskrænkning > Registreringer, som ikke er rådighedsindskrænkende, og som har nationale interesser fx. NOVANA og punktkilder 1.

2 LØSNINGER DER ER IMPLEMENTERET I 2013 Det nye Arealinformation blev lanceret i januar Projekt- og styregruppe har lagt vægt på, at brugergrænsefladen er enkel og intuitiv for brugerne at benytte. Derfor har brugergrænsefladen gennemgået en brugervenlighedstest (usability-test). Projektgruppen bestod af repræsentanter fra Miljøministeriet, regionerne og kommunerne 4. Arealinformation består af en grænseflade til online-editering samt en visningsgrænseflade. Online-editeringen er kun tilgængelig for myndighederne med de fornødne rettigheder, mens visningsgrænsefladen er åben for alle brugere. Flere muligheder til redigering af data Ønsker myndighederne flere redigeringsmuligheder end dem, som online-redigeringsgrænsefladen tilbyder, har myndighederne mulighed for at bruge egne GIS-systemer til at se og redigere data. Danmarks Miljøportal udstiller en editeringsservice, som myndighederne kan benytte til editering i eget GIS-system. Denne løsning er blevet valgt, da Arealinformations brugere har behov for forskellige funktionaliteter. Den enkelte myndighed kan i samarbejde med en it-leverandør eller udvikler selv afgøre, hvilke funktionaliteter de har brug for, som ikke allerede er til stede i online-redigeringsgrænsefladen. Webservices til Arealinformation Danmarks Miljøportal udstiller webservices til hvert enkelt lag i Arealinformation, som alle brugere kan benytte i eget GIS-system. Desuden videreudstiller Danmarks Miljøportal de eksterne webservices, som visse temaer i Arealinformation trækker på. Det gælder for de temaer, som ligger hos dataejerne selv, f.eks. fredede fortidsminder fra Kulturstyrelsen 5. Redigering over kommunegrænser I Arealinformation er det nu blevet muligt at tegne og redigere objekter, der krydser kommunegrænser. Før opdateringen gøres gældende og bliver synlig på Arealinformation, skal den pågældende nabokommune godkende data. Efter data er godkendt, kan informationerne ses på Arealinformation. 4. Projektgruppen for Arealinformation: Reno Lindberg, Silkeborg Kommune, Jens Ole Back, KL, Poul Hauggard, Region Nordjylland, Allan Kristensen, NST, Kenneth Ibsen, NST, Jesper Nørgaard Andersen, GST 5. Alle services i Arealinformation kan findes i Danmarks Miljøportals FAQ

3 LØSNINGER DER FORVENTES IMPLEMENTERET I DEN NÆRMESTE FREMTID Tema til VVM rapporter På Arealinformation udstilles et tema, hvor det er muligt at se en geografisk oversigt over VVM redegørelser. Via Arealinformation vil man kunne hente redegørelsernene, så disse kan bruges i fremtidige sagsbehandlinger. Fagdata i spil Fagdata i spil er et nyt initiativ, der vil gøre det lettere at fremsøge data tilhørende de enkelte fagområder (natur, overfladevand, grundvand og jord) via Arealinformation. Man vil, ud fra en geografisk søgning på Arealinformation, være i stand til at se data for et specifikt fagområde det såkaldte fagdatavindue. De endelige funktioner, der kommer til at indgå i de forskellige fagdatavinduer er stadig på tegnebrættet. De miljøfaglige følgegrupper i Danmarks Miljøportal har i løbet af efteråret 2013 arbejdet med, hvordan data i fagdatainduerne skal præsenteres på Arealinformation. I denne proces er ønsker og ideer fra brugerseminaret 2013 selvfølgelig blevet tilgodeset. Værd at vide om Danmarks Miljøportal Vision: > Danmarks Miljøportal skal være den foretrukne adgang til pålidelige fællesoffentlige miljødata i Danmark Mission: > Opsamle miljødata fra myndighederne og andre relevante parter efter behov og udstille disse for myndigheder og offentlighed > Optimere miljømyndighedernes opgaveløsning gennem fælles digitale løsninger, der tager udgangspunkt i de fælles miljødata > Bidrage aktivt til gennemførelse af den offentlige digitaliseringsstrategi

4 TEMAGRUPPER PÅ AREALINFORMATION PR. NOVEMBER 2013 Naturdata > Besigtigelse > NOVANA stationer > NOVANA prøvefelter > NOVANA artsovervågning > DEVANO kortlægning > DEVANO dokumentation > Fugleovervågning > Artsfund > Operationelle sø- og vandløbsstationer Drikkevand og grundvand > Drikkevandsinteresser (seneste viden) > Nitratfølsomme indvindingsområder (seneste viden) > Indsatsområder mht. nitrat > Boringsnære beskyttelsesområder Overfladevand > Dansk Vandløbsfaunaindex > Fysiske indeks i vandløb > Smådyrsfauna i vandløb > Tilsyn og prøver i marine områder > Tilsyn og prøver i søer > Tilsyn og prøver i vandløb > Vandkemi og feltmålinger Naturbeskyttelse og Natura2000, Jagt og Vildt > Beskyttede vandløb > Beskyttede naturtyper > EF-fuglebeskyttelsesområder > EF-habitatområder > Ramsar områder > Natur- og vildtreservater Bygge- og beskyttelseslinjer > Søbeskyttelseslinjer > Åbeskyttelseslinjer > Skovbyggelinjer > Kirkebyggelinjer > Beskyttede sten- og jorddiger Bygge- og beskyttelseslinjer (GST) > Strandbeskyttelse > Klitfredning > Fredskov Fredning > Fredede områder > Fredede områder, forslag Fortidsminder (kulturstyrelsen) > Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer > Kulturarvsarealer > Fredede fortidsminder, punkt Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord > SFL-områder > Naturperler > Driftsbetingede N-2000-arealer > Særligt udpegede N2000-arealer > Fuglevenlig drift > Yngle- og resteområder > De Ydre Koge > N2000-arealer til rydning > N2000-arealer til hydrologi > Lavbund og okker > Jordbundstyper > Arealer uden støttemulighed N2000 projekter Markblokke og miljøtilsagn > Markblok > Markblok nr > Miljøtilsagn øvrige typer

5 > Miljøtilsagn - vådområder Terrænhældninger > Terrænhældninger over 6 grader Husdyrgodkendelse > Kategori 3-natur potentiel ammoniakfølsom skov > Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner > Fosforklasser > Nitratklasser > Kvælstofreduktionspotentialer > Natura2000 oplande Jordforurening > Nuancering af V2 > Jordforurening V2 > Jordforurening V1 > Områdeklassificering Spildevand > Regnbetinget udledning, udledningspunkt > Regnbetinget udledning, målested Boringer (GEUS) > Boringer (Jupiter) > Vandforsyningsanlæg Råstoffer > Råstofområder Landplanlægning > Kystnærhedszoner Lokalplaner (Plansystem) > Lokalplaner, forslag > Lokalplaner, vedtaget > Lokalplandelområde, forslag > Lokalplandelområde, vedtaget > Temalokalplaner, forslag > Temalokalplaner, vedtaget > Temalokalplandelområde, forslag > Temalokalplandelområde, vedtaget Kommuneplaner (Plansystem) > Kommuneplanramme, forslag > Kommuneplanramme, vedtaget > Kommuneplantillæg, forslag > Kommuneplantillæg, vedtaget > Temakommuneplanramme, forslag > Temakommuneplanramme, vedtaget Luft > Onlinemålinger Støjkort > Større veje: 1,5m og 4m (dag/nat) > Veje i by: 1,5m og 4m (dag/nat) > Større jernbane: 1,5m og 4m (dag/nat) > Jernbaner i by: 1,5m og 4m (dag/nat) > Større lufthavne (dag/nat) > Lufthavne i by (dag/nat) > Virksomheder i by: 1,5m og 4m (dag/nat) > Stilleområder Administrative grænser > Adresser > Region Matrikulære grænser (GST) > Kommunegrænser > Ejerlavsgrænser > Jordstykke (Matrikel) > Højdemodel > Terrænmodel 1,6m > Hillshade 1,6m Som baggrund til de forskellige temaer kan man vælge at se et skærmkort, flyfoto fra 1945, ortofoto fra perioden 1954 til 2012, historiske kort og topografiske kort.

6 Danmarks Miljøportal E: T: DANMARKS MILJØPORTALS SUPPORT Dialogbaseret FAQ Miljøportalens Dialogbaserede FAQ er et forum, hvor ofte stillede spørgsmål vises, stilles og besvares af brugerne. Med den Dialogbaserede FAQ kan brugerne hjælpe og vejlede hinanden, udveksle erfaringer og afklare spørgsmål, som alle brugere af Danmarks Miljøportal kan få gavn af. Miljøportalens Dialogbaserede FAQ kan tilgås via Vejledninger Danmarks Miljøportal udarbejder vejledninger inden for alle fagområder. Der findes vejledninger til både nye og garvede brugere og vejledningerne kan findes på Film Danmarks Miljøportal laver løbende små film inden for udvalgte områder, som illustrerer hvordan forskellige systemer, services og funktioner bruges. Filmene kan ses på Kontakt I Miljøportalens Support modtages brugernes henvendelser. Supporten kan kontaktes alle hverdage mellem kl på telefon eller via mail Strategiske indsatsområder hos Danmarks Miljøportal > Datagrundlag > System- og driftsmiljø > Nye fagområder > Digital effektivisering af arbejdsgange > Offentlighedens informationsbehov

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Datamodel for Danmarks Arealinformation

Datamodel for Danmarks Arealinformation Datamodel for Danmarks Arealinformation Version 4.3 Danmarks Miljøportal 29. april 2014 1 Indledning Der har blandt parterne i Danmarks Miljøportal, dvs. kommuner, regioner og Miljøministeriet, været fremsat

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Ikke alle naturmedarbejdere har taget imod Danmarks Miljøportals applikation NaturAppl med åbne arme. Til gengæld vinder den

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD INDHOLD 2 7 14 15 22 Er poreluftmålinger egnede i forhold til kortlægning af olieforureninger? Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af gamle lossepladser Kort Info Nye værktøjer til bedre

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Landzonetilladelse til legeplads matr.nr. 142a Usserød By, Hørsholm

Landzonetilladelse til legeplads matr.nr. 142a Usserød By, Hørsholm Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304 A 2700 Brønshøj Dato: 17.08.2015 Sagsnr: 2015-0363-1 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere